Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 39.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T4585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 17:51:44.273277 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 17:51:44.273383 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:44.273399 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 17:51:44.273417 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:44.273428 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 17:51:44.273438 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 17:51:44.273454 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 17:51:44.273463 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:44.273470 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:44.273480 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 17:51:44.273490 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:44.273503 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:44.273509 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:44.273514 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:44.273518 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:44.273522 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 17:51:44.273536 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:44.273553 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:44.273562 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:44.273569 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 17:51:44.273575 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 17:51:44.273584 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:44.273594 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:44.281642 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:44.281690 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:44.281705 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 17:51:44.281713 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:44.281719 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:44.281723 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 17:51:44.281728 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 17:51:44.281756 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 17:51:44.298033 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 17:51:44.298070 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 17:51:44.298082 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:44.298089 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:44.298095 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:44.298100 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:44.298106 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:44.298113 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:44.298119 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:44.298125 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:29 GMT 2019-04-25 17:51:44.298131 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:44.298136 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 17:51:44.298143 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:44.298156 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 17:51:44.298187 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 17:51:44.305678 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.305931 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.305952 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 17:51:44.313333 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:44.313427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 17:51:44.313571 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 17:51:44.313695 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.313715 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 17:51:44.321315 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.321409 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.321475 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.321493 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.321509 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.321521 soap_transport_http: read buffer of 2480 bytes 2019-04-25 17:51:44.329329 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.329431 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.329454 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.329480 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.329495 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-25 17:51:44.336994 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.337030 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 17:51:44.337046 soap_transport_http: read buffer of 511 bytes 2019-04-25 17:51:44.337055 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:44.337061 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 17:51:44.337089 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:44.337126 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:44.337140 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:44.337147 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:44.337165 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 17:51:44.337170 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 17:51:44.337353 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 17:51:44.337367 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 17:51:44.337411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337420 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 17:51:44.337439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337470 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.337479 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337492 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:44.337513 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.337520 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337531 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:44.337545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.337584 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.337600 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337615 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.337631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337658 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.337666 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337680 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 17:51:44.337692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.337718 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:44.337734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337740 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 17:51:44.337755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337779 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.337787 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337796 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:44.337814 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.337821 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337830 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:44.337847 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.337854 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337863 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:44.337876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.337909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.337924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337931 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 17:51:44.337945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337969 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.337976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.337986 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 17:51:44.337999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:44.338038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 17:51:44.338058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338082 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338088 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338098 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 17:51:44.338115 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338121 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338130 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 17:51:44.338147 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338153 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338162 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 17:51:44.338179 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.338185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.338206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.338258 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.338285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338316 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.338381 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.338397 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338408 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:44.338417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 17:51:44.338429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:44.338452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:44.338467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338473 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 17:51:44.338486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338510 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338517 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338526 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:44.338539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338563 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.338577 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338583 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.338596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338621 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.338628 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338637 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 17:51:44.338650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338674 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:44.338688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338694 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 17:51:44.338708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.338759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338783 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.338797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338803 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.338817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338840 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.338847 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 17:51:44.338869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.338893 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:44.338907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338913 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 17:51:44.338926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338949 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338956 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.338966 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:44.338984 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.338991 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.339012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339041 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 17:51:44.339056 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339062 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.339075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.339105 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339115 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 17:51:44.339127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339151 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:44.339165 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339171 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 17:51:44.339185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.339215 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339224 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:44.339243 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.339250 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.339272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339306 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 17:51:44.339321 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339327 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.339345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339369 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.339376 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339386 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 17:51:44.339398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339422 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 17:51:44.339437 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339443 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 17:51:44.339455 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.339486 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339495 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.339507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339531 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 17:51:44.339545 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339551 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.339564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339588 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.339595 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339605 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 17:51:44.339617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339641 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:44.339655 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339662 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 17:51:44.339675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339698 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.339705 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339714 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.339726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339777 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.339795 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339802 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.339815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339910 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.339920 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339932 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 17:51:44.339945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.339970 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:44.339985 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.339991 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 17:51:44.340004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340034 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.340041 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340051 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:44.340063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340088 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.340102 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340108 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.340121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340145 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.340152 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340161 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 17:51:44.340174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340198 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:44.340212 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340218 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 17:51:44.340231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340254 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.340261 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340270 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 17:51:44.340295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340321 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.340336 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340342 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.340356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340379 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.340386 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340395 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 17:51:44.340412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340437 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:44.340452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340458 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 17:51:44.340471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340494 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.340501 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340510 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 17:51:44.340527 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.340533 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340543 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 17:51:44.340555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340583 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.340598 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340604 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.340617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340646 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.340652 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340662 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 17:51:44.340674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340698 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:44.340712 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340718 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:44.340731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340754 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.340761 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340770 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.340783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340807 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.340821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340827 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.340840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340864 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.340870 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340880 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:44.340892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.340916 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.340931 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340938 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:44.340951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340974 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:44.340981 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.340990 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:44.341003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.341028 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.341042 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341048 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.341061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341084 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341090 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.341147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.341163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341174 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:44.341183 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:44.341195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:44.341219 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:44.341233 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341239 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 17:51:44.341252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341296 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:44.341304 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341314 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 17:51:44.341327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.341352 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.341367 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341373 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.341386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341415 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341460 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.341480 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.341497 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:44.341517 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 17:51:44.341529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:44.341553 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:44.341568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341574 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 17:51:44.341601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341625 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.341632 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 17:51:44.341658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.341664 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341673 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 17:51:44.341691 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.341697 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341707 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 17:51:44.341723 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.341730 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341739 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:44.341756 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.341763 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341772 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:44.341789 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.341795 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341804 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 17:51:44.341821 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.341828 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341837 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.341849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.341898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.341913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.341932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341957 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.341964 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.341974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 17:51:44.341986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342011 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:44.342025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342031 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 17:51:44.342044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342068 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342075 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342084 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:44.342101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342117 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.342134 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342140 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342149 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:44.342162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.342208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342214 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.342227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342257 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 17:51:44.342284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:44.342324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342330 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:44.342344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.342396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.342441 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342447 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.342461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342485 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342492 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:44.342514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.342552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342558 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 17:51:44.342571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342594 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342601 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342610 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 17:51:44.342633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342649 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.342666 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342674 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342683 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:44.342695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.342741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342747 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.342760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342784 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342791 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342801 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 17:51:44.342813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.342837 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.342851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342857 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.342870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342894 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.342901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342910 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:44.342927 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342934 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342943 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:44.342959 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.342966 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.342975 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:44.342991 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.342998 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343007 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:44.343024 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343030 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343039 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:44.343052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.343093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.343108 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343114 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.343127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343151 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343158 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343167 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 17:51:44.343179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.343203 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.343216 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343243 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343250 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343259 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343278 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343295 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.343309 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.343341 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.343368 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.343374 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343383 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 17:51:44.343402 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.343411 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343421 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 17:51:44.343438 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.343445 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343454 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:44.343471 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.343477 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343486 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 17:51:44.343503 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:44.343509 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343519 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 17:51:44.343536 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343542 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343551 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.343568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343608 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.343640 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343651 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343669 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:44.343714 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343723 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343734 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:44.343747 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.343802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.343820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343826 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.343841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343865 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.343872 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343882 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:44.343900 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343907 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343916 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:44.343934 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.343940 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343950 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:44.343967 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.343974 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.343984 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:44.343997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.344037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.344047 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.344068 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.344081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.344105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344111 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.344121 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 17:51:44.344133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.344147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.344157 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.344179 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344232 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344246 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344265 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344303 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344332 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.344371 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344422 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.344435 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344453 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:44.344491 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344504 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344522 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:44.344563 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.344576 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344593 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:44.344714 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.344724 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344736 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:44.344760 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.344767 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344776 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:44.344794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.344801 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344811 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:44.344828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344844 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.344862 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344869 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344878 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:44.344896 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344902 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344912 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:44.344929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344936 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344945 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:44.344962 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.344969 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.344978 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:44.344991 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.345047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.345078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345085 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.345099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345123 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345130 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:44.345156 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.345162 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.345188 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345194 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345203 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:44.345220 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.345226 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345236 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.345248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.345292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345314 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.345327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345372 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345380 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 17:51:44.345407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.345424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.345435 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.345449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345477 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345495 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345508 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345525 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.345539 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345564 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.345571 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345581 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:44.345598 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345605 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345614 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 17:51:44.345635 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.345660 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345670 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 17:51:44.345688 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.345695 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345704 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 17:51:44.345721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.345728 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345737 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:44.345754 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.345761 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:44.345786 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345793 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345802 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.345818 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345824 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345833 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 17:51:44.345850 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345856 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345866 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 17:51:44.345882 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.345888 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345897 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 17:51:44.345913 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345920 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345929 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:44.345945 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.345952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.345961 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:44.345973 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.346033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.346048 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346075 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346082 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346091 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346119 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.346132 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346156 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.346163 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346172 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 17:51:44.346189 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.346195 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346205 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 17:51:44.346222 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.346228 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346237 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:44.346254 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.346261 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346270 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 17:51:44.346293 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.346300 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346309 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 17:51:44.346326 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346332 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346341 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 17:51:44.346358 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.346377 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346387 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 17:51:44.346415 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346422 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346433 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 17:51:44.346451 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346458 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346467 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 17:51:44.346485 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346491 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346501 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 17:51:44.346518 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346524 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346534 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 17:51:44.346551 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.346558 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346567 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 17:51:44.346584 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.346591 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346601 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.346618 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.346625 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346634 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 17:51:44.346647 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.346751 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346758 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:44.346772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346796 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.346803 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346812 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 17:51:44.346825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.346849 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346863 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346869 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.346883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346907 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.346914 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346923 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 17:51:44.346936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.346960 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:44.346974 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.346980 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 17:51:44.346994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347017 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.347024 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347034 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.347051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347057 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347067 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:44.347083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347099 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:44.347116 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.347122 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347132 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:44.347144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.347180 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 17:51:44.347194 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347200 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.347214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347237 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.347244 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347253 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 17:51:44.347265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.347297 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:44.347310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.347345 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347351 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.347373 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347387 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.347403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.347417 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347442 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.347449 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347459 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 17:51:44.347477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347484 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347493 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 17:51:44.347511 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347518 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347527 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 17:51:44.347576 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 17:51:44.347584 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347595 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 17:51:44.347613 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347620 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347630 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 17:51:44.347664 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.347671 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347681 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 17:51:44.347697 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.347705 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347714 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:44.347730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.347737 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347746 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 17:51:44.347762 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.347768 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347778 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 17:51:44.347794 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.347801 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.347822 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 17:51:44.347890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.347917 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347926 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 17:51:44.347950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.347990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.348002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348018 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.348041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.348080 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.348104 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348114 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.348136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348185 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348211 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 17:51:44.348230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.348270 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:44.348301 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348345 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.348369 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 17:51:44.348425 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:44.348437 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348454 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 17:51:44.348486 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.348498 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348515 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 17:51:44.348538 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 17:51:44.348577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.348605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348612 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.348628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.348669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.348697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.348704 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348714 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 17:51:44.348732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.348739 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348748 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 17:51:44.348761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.348795 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348810 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348816 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.348831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348856 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348863 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348873 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 17:51:44.348886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.348901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.348911 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.348924 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348951 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348958 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348968 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348981 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.348997 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.349011 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349037 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349044 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349054 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 17:51:44.349072 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349079 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349089 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 17:51:44.349106 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.349113 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349122 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 17:51:44.349140 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349146 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349156 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 17:51:44.349173 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.349180 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349189 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 17:51:44.349207 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349213 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349222 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 17:51:44.349239 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.349246 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349256 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 17:51:44.349279 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349286 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349297 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 17:51:44.349315 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349322 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349332 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 17:51:44.349345 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.349394 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.349421 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349429 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 17:51:44.349444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349470 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349477 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349487 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 17:51:44.349505 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.349512 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349521 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:44.349538 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.349545 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349555 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:44.349572 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349579 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349589 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:44.349606 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.349613 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349622 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 17:51:44.349635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.349676 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.349692 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349698 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.349712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349735 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349742 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349779 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.349799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.349816 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349827 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:44.349837 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 17:51:44.349849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 17:51:44.349873 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:44.349888 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349894 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 17:51:44.349908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349933 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.349940 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349950 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 17:51:44.349963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.349978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.349988 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.350003 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350009 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.350023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350048 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:44.350055 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350065 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 17:51:44.350078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.350103 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:44.350118 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350124 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 17:51:44.350138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350164 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.350171 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350180 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.350193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.350218 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.350233 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350239 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.350254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350284 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350292 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350303 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 17:51:44.350316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.350341 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:44.350355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350382 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350389 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350400 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350433 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.350447 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350473 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350480 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350490 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 17:51:44.350507 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350514 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350524 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 17:51:44.350541 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350548 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350557 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 17:51:44.350574 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350581 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350591 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 17:51:44.350608 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350615 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350624 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 17:51:44.350642 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:44.350655 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350665 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 17:51:44.350682 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:44.350689 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350698 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 17:51:44.350715 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 17:51:44.350722 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350731 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 17:51:44.350748 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.350755 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350765 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 17:51:44.350782 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350788 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350798 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 17:51:44.350815 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350822 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350831 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 17:51:44.350848 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350855 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350865 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 17:51:44.350882 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.350889 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350899 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 17:51:44.350911 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.350974 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.350992 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.350999 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 17:51:44.351014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351039 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351046 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351056 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 17:51:44.351069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351094 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.351109 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351115 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.351128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351153 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.351160 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351170 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 17:51:44.351183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351207 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:44.351222 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.351243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351267 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351280 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351291 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 17:51:44.351309 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.351316 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351326 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 17:51:44.351343 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.351349 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351359 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 17:51:44.351376 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351383 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351393 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 17:51:44.351410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351450 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351465 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351472 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.351486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351518 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351527 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 17:51:44.351540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351566 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.351579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351607 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351624 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351637 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351653 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351667 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351693 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.351700 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351710 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 17:51:44.351728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.351734 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351744 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 17:51:44.351761 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351768 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351777 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 17:51:44.351795 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.351802 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351811 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 17:51:44.351829 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351836 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351846 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 17:51:44.351863 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.351870 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351879 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 17:51:44.351897 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:44.351904 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351913 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 17:51:44.351926 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.351966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.351983 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.351989 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 17:51:44.352003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352027 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.352034 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352044 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 17:51:44.352062 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352068 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352078 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 17:51:44.352095 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352102 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352112 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 17:51:44.352129 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.352136 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352145 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 17:51:44.352163 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352169 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352179 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 17:51:44.352203 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352210 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352219 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 17:51:44.352237 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352245 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352254 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 17:51:44.352272 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352284 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352294 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 17:51:44.352307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.352398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.352540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352549 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 17:51:44.352565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.352643 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 17:51:44.352667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.352693 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:44.352746 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 17:51:44.352755 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 17:51:44.352769 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 17:51:44.352787 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352793 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 17:51:44.352807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352834 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.352855 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 17:51:44.352872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.352884 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 17:51:44.352894 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 17:51:44.352911 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.352918 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 17:51:44.352929 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 17:51:44.352945 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 17:51:44.352952 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 17:51:44.352961 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 17:51:44.352979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.352985 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.352995 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.353012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.353019 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.353029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.353046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.353053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.353062 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.353079 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.353086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 17:51:44.353096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.353113 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.353119 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 17:51:44.353129 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.353146 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:44.353152 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 17:51:44.353162 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 17:51:44.353179 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.353185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.353195 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.353212 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 17:51:44.353218 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 17:51:44.353228 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 17:51:44.353244 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.353251 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 17:51:44.353261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.353283 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.353290 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 17:51:44.353301 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.353317 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 17:51:44.353324 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 17:51:44.353334 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 17:51:44.353346 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 17:51:44.353380 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.353415 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 17:51:44.353445 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.353473 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 17:51:44.353501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.353528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 17:51:44.353556 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.353583 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 17:51:44.353609 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.353636 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 17:51:44.353662 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 17:51:44.353688 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 17:51:44.353715 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 17:51:44.353741 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 17:51:44.353767 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 17:51:44.353793 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 17:51:44.353820 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.353847 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 17:51:44.353873 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.353899 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 17:51:44.353925 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.353951 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 17:51:44.353977 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.354003 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 17:51:44.354029 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.354056 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.354082 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.354109 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:44.354137 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.354164 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 17:51:44.354190 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.354218 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 17:51:44.354244 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.354270 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 17:51:44.354304 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.354339 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.354366 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.354392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 17:51:44.354425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.354452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.354479 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.354505 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.354531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.354558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.354584 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.354618 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 17:51:44.354644 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 17:51:44.354670 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 17:51:44.354696 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.354724 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 17:51:44.354750 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.354776 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.354803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.354829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 17:51:44.354900 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.354927 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 17:51:44.354953 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.354978 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 17:51:44.355005 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.355032 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 17:51:44.355058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.355084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 17:51:44.355111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.355138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 17:51:44.355166 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355184 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355210 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.355236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355254 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355271 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355304 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.355330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355412 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.355439 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355465 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355491 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355517 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355543 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355560 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355586 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355612 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355629 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355655 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355682 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355708 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355734 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355760 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.355786 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355812 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355838 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355864 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.355890 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355908 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.355960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.355987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.356012 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.356064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356090 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.356116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356216 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.356268 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356291 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356308 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356334 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.356360 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356386 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.356418 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356453 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356479 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.356505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356538 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.356624 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356658 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356675 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.356726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356760 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.356829 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356856 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.356881 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356900 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356942 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356961 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.356989 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.357015 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357040 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:44.357071 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357134 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.357160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.357284 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357319 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:44.357345 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357371 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.357398 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357440 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.357466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357543 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.357569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357637 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357688 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357714 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:44.357741 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357758 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357784 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.357809 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357826 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357843 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357868 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.357894 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357928 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.357971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.357997 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358023 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358048 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358074 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358101 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358118 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358144 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358169 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358186 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358212 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358238 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358264 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358296 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358322 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.358348 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358374 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358402 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 17:51:44.358458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 17:51:44.358527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.358579 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358605 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.358631 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358658 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.358684 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358735 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.358838 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358871 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.358923 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358949 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.358975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.358992 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359009 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359035 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.359061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359154 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 17:51:44.359180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359213 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359230 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359256 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.359288 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359305 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359322 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359339 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359365 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.359391 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359418 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 17:51:44.359444 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359462 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359479 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359496 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359522 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 17:51:44.359548 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359573 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 17:51:44.359599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359633 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359659 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.359685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 17:51:44.359804 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359830 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 17:51:44.359856 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359881 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 17:51:44.359907 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359933 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 17:51:44.359959 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.359993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360035 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.360062 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360163 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360180 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 17:51:44.360206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 17:51:44.360232 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.360295 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.360347 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.360397 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.360444 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.360493 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.360542 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.360591 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.360644 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.360693 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.360741 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.360788 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.360835 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.360884 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.360932 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.360980 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.361027 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.361077 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.361127 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.361175 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.361224 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.361285 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.361342 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.361389 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.361437 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.361484 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.361531 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.361580 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.361629 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.361682 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.361729 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.361777 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.361834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.361883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.361933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.361982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.362029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.362077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.362126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.362174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.362222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.362269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.362324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.362372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.362420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.362469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.362517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.362565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.362663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.362712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.362761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.362809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.362858 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.362912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.362965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.363011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.363059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.363106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.363153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.363202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.363250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.363309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.363357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.363405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.363462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.363510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.363558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.363606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.363653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.363700 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.363749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.363797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.363845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.363892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.363940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.363987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.364034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.364083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.364131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.364177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.364225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.364277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.364328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.364377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.364426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.364479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.364532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.364579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.364626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.364751 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.364802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.364857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.364906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.364962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.365009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.365059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.365115 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:44.365143 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.365204 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.365260 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.365321 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.365377 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.365430 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.365484 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.365541 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.365595 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.365649 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.365704 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.365758 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.365812 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.365866 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.365920 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.365975 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.366029 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.366083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.366137 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.366193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.366247 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.366306 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.366361 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.366416 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.366469 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.366523 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.366584 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.366641 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.366695 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.366749 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.366803 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.366857 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.366919 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 17:51:44.366943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.366997 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.367053 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.367106 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.367161 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.367215 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.367269 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.367330 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.367384 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.367439 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.367493 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.367547 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.367602 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.367657 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.367711 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.367766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.367820 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.367875 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.367978 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.368034 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.368088 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.368142 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.368197 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.368252 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.368312 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.368378 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.368433 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.368487 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.368541 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.368596 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.368650 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.368705 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.368766 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:44.368790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.368841 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.368891 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.368940 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.368989 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.369037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.369086 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.369134 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.369183 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.369232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.369288 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.369338 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.369388 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.369437 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.369485 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.369534 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.369583 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.369632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.369681 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.369731 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.369780 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.369829 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.369878 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.369927 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.369975 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.370024 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.370073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.370122 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.370172 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.370221 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.370270 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.370325 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.370386 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:44.370408 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.370460 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.370511 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.370561 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.370612 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.370719 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 17:51:44.370770 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 17:51:44.370820 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 17:51:44.370871 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.370923 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.370973 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.371024 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.371075 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.371126 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.371177 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.371228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.371284 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.371336 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.371387 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.371438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.371490 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.371540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.371591 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.371643 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 17:51:44.371694 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.371745 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.371796 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.371847 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.371897 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.371948 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.371999 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.372051 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.372106 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 17:51:44.372123 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 17:51:44.372153 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 17:51:44.372181 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 17:51:44.372208 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 17:51:44.372234 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 17:51:44.372254 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.372269 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.372283 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.372292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.372301 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.372309 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:44.372318 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:44.372326 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:44.372342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.372351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.372358 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.372366 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.372374 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372382 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372391 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372399 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.372407 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.372415 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.372438 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.372446 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.372454 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.372461 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:44.372469 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.372478 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.372486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.372494 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.372501 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.372509 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.372517 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.372524 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.372533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.372542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.372550 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.372558 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.372565 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.372573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:44.372582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:44.372590 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:44.372598 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.372606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.372613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.372626 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.372634 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372642 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372649 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372657 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.372665 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.372672 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372680 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372687 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.372695 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.372702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.372710 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.372717 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:44.372725 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.372732 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.372740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.372747 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.372755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.372762 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.372770 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.372778 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.372785 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.372795 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.372802 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.372810 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.372817 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.372824 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:44.372831 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:44.372838 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:44.372845 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.372852 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.372859 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.372866 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.372873 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372880 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372887 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.372894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.372902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.372909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372916 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.372923 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.372930 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.372937 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.372945 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.372951 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:44.372958 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.372965 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.372971 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.372978 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.372985 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.372992 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.372999 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.373005 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.373012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 17:51:44.373020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373027 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 17:51:44.373035 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 17:51:44.373042 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 17:51:44.373050 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 17:51:44.373057 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 17:51:44.373064 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 17:51:44.373071 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 17:51:44.373078 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 17:51:44.373085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 17:51:44.373092 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 17:51:44.373099 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.373106 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.373113 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 17:51:44.373120 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 17:51:44.373127 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 17:51:44.373134 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.373140 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 17:51:44.373147 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 17:51:44.373154 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 17:51:44.373160 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 17:51:44.373167 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 17:51:44.373173 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 17:51:44.373180 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 17:51:44.373187 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 17:51:44.373193 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 17:51:44.373200 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 17:51:44.373207 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 17:51:44.373214 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 17:51:44.373221 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 17:51:44.373227 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 17:51:44.373306 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 17:51:44.373316 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:44.373321 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:44.373326 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 17:51:44.373332 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 17:51:44.373337 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:44.373341 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 17:51:44.373350 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 17:51:44.373359 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:44.373396 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373403 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:44.373417 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 17:51:44.373438 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 17:51:44.373444 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 17:51:44.373449 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 17:51:44.373453 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 17:51:44.373458 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:44.373468 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373474 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373479 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373489 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373498 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 17:51:44.373502 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 17:51:44.373526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.373535 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:44.373540 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.373563 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:44.373569 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 17:51:44.373573 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 17:51:44.373577 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 17:51:44.373581 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 17:51:44.373585 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 17:51:44.373589 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:44.373593 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 17:51:44.373600 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 17:51:44.373610 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373617 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373621 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 17:51:44.373627 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373633 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 17:51:44.373637 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 17:51:44.373661 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 17:51:44.373667 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373672 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373678 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373682 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 17:51:44.373693 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:44.373701 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:44.373705 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:44.373710 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:44.373716 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220916" 2019-04-25 17:51:44.373723 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:44.373727 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:44.373733 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:44.373739 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:44.373744 wsdl: in serializeType: returning: 220916 2019-04-25 17:51:44.373750 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 17:51:44.373757 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 17:51:44.373761 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 17:51:44.373765 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 17:51:44.373770 wsdl: in serializeType: returning: 220916 2019-04-25 17:51:44.373775 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220916 2019-04-25 17:51:44.373791 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220916 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 17:51:44.373795 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 17:51:44.373801 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9597"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 17:51:44.373815 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 17:51:44.373821 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220916 2019-04-25 17:51:44.373831 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 17:51:44.373905 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 17:51:44.373843 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 17:51:44.373854 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 17:51:44.373859 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 17:51:44.373864 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 17:51:44.373868 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 17:51:44.373874 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:44.373884 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:44.373893 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:44.373899 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:44.373911 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 17:51:44.373921 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 17:51:44.373928 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 17:51:44.381715 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 17:51:44.381733 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 17:51:44.381744 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:44.381750 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 17:51:44.381755 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 17:51:44.381761 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 17:51:44.381765 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 17:51:44.381769 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 17:51:44.381774 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 17:51:44.381809 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 17:51:44.391308 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 17:51:44.391327 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 17:51:44.391333 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:44.391339 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 17:51:44.391345 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 17:51:44.391350 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 17:51:44.391356 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 17:51:44.391362 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 17:51:44.391371 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 17:51:44.391377 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 15:51:29 GMT 2019-04-25 17:51:44.391384 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 17:51:44.391389 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 17:51:44.391395 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 17:51:44.391404 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 17:51:44.391427 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 17:51:44.391438 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 17:51:44.391447 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 17:51:44.391452 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 17:51:44.391457 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 17:51:44.391494 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 17:51:44.391505 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 17:51:44.391511 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 17:51:44.391531 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 17:51:44.391538 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 15:51:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 17:51:44.391569 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 17:51:44.391578 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 17:51:44.391599 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 17:51:44.391606 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 17:51:44.391705 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 17:51:44.391809 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 17:51:44.391815 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 17:51:44.391824 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 17:51:44.391835 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:44.391858 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 17:51:44.391915 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 17:51:44.391935 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 17:51:44.391947 nusoap_client: got fault 2019-04-25 17:51:44.391954 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 17:51:44.391959 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 17:51:44.391964 nusoap_client: detail =