Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 39.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T4585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 27 May 2020 08:14:11 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-27 10:14:32.110386 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-27 10:14:32.110444 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:14:32.110465 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-27 10:14:32.110482 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:14:32.110493 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-27 10:14:32.110501 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-27 10:14:32.110515 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-27 10:14:32.110524 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:14:32.110529 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:14:32.110539 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-27 10:14:32.110555 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:14:32.110566 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:14:32.110572 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:14:32.110577 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:14:32.110581 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:14:32.110585 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-27 10:14:32.110603 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:14:32.110630 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:14:32.110639 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:14:32.110646 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-27 10:14:32.110652 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-27 10:14:32.110661 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:14:32.110671 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:14:32.117048 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:14:32.117073 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:14:32.117086 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-27 10:14:32.117094 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:14:32.117099 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:14:32.117104 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-27 10:14:32.117109 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-27 10:14:32.117144 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-27 10:14:32.135485 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-27 10:14:32.135527 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-27 10:14:32.135540 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:14:32.135551 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:14:32.135562 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:14:32.135571 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:14:32.135581 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:14:32.135600 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:14:32.135610 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:14:32.135629 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:14:11 GMT 2020-05-27 10:14:32.135640 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:14:32.135650 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-27 10:14:32.135660 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:14:32.135680 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-27 10:14:32.135728 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-27 10:14:32.135763 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-27 10:14:32.141864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.141933 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:14:32.141954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.141995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.142052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.142071 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.148456 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:14:32.148536 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2020-05-27 10:14:32.148561 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2020-05-27 10:14:32.148606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.148686 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-27 10:14:32.148714 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.154843 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.154932 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 10:14:32.154961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.154987 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155219 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155240 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155458 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.155672 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.155697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.155792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161188 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.161264 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161296 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161442 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161684 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161724 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161757 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161851 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161874 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.161998 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162022 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162057 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-27 10:14:32.162174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.162307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162325 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162429 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162453 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.162486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.167746 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.167778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.167810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.167859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.167966 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-27 10:14:32.168011 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-27 10:14:32.168040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168274 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-27 10:14:32.168397 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-27 10:14:32.168413 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:14:32.168422 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-27 10:14:32.168595 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-27 10:14:32.168645 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:14:32.168668 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:14:32.168681 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:14:32.168709 wsdl: got WSDL URL 2020-05-27 10:14:32.168719 wsdl: Parse WSDL 2020-05-27 10:14:32.168943 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-27 10:14:32.168966 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-27 10:14:32.169039 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-27 10:14:32.169086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169140 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.169156 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169179 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:14:32.169215 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.169227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169245 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:14:32.169271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.169337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.169363 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169374 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.169401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169450 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.169463 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-27 10:14:32.169514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.169562 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:14:32.169589 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169601 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-27 10:14:32.169628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169675 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.169688 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:14:32.169736 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.169748 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169767 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:14:32.169800 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.169813 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169831 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:14:32.169856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.169914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.169943 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.169955 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-27 10:14:32.169983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.170042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170060 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-27 10:14:32.170084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.170130 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-27 10:14:32.170155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-27 10:14:32.170189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170233 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.170245 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170267 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:14:32.170299 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.170311 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170328 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:14:32.170359 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.170370 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170387 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:14:32.170417 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.170428 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170446 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.170482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.170548 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.170575 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170586 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.170613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170740 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.170780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.170815 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170835 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.170854 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-27 10:14:32.170876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.170920 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:14:32.170946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.170956 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-27 10:14:32.170981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171031 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.171042 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171057 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:14:32.171077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.171124 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.171157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171169 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.171198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171251 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.171356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.171387 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.171424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-27 10:14:32.171446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.171503 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:14:32.171530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-27 10:14:32.171565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171610 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.171622 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171639 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-27 10:14:32.171669 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.171680 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171697 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-27 10:14:32.171726 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.171737 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171753 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-27 10:14:32.171783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.171794 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171811 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.171834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.171899 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.171936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.171947 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.171978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172022 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.172034 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172051 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-27 10:14:32.172074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.172116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:14:32.172141 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172152 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-27 10:14:32.172175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172214 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.172227 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172247 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:14:32.172275 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.172317 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.172344 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172356 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.172384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172440 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.172454 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172479 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-27 10:14:32.172505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.172550 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:14:32.172576 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172587 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-27 10:14:32.172613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172662 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.172675 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172691 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.172715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.172758 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.172783 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172794 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.172817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172861 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.172873 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172889 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-27 10:14:32.172918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.172943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.172965 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-27 10:14:32.172995 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173006 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-27 10:14:32.173030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.173085 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173102 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:14:32.173132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.173143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173159 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.173182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.173231 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-27 10:14:32.173256 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173266 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.173290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173331 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.173342 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173359 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-27 10:14:32.173382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.173424 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-27 10:14:32.173459 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173478 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-27 10:14:32.173504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173553 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.173566 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173584 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:14:32.173617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.173629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.173668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.173722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-27 10:14:32.173751 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173761 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.173787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173830 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.173843 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173863 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-27 10:14:32.173887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.173934 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-27 10:14:32.173960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.173970 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-27 10:14:32.173994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.174047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174064 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.174087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-27 10:14:32.174156 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174166 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.174190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174232 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.174244 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174260 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-27 10:14:32.174283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174326 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-27 10:14:32.174356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174368 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-27 10:14:32.174394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174445 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.174457 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.174507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174549 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.174576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174587 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.174612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174655 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.174664 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174676 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-27 10:14:32.174689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174716 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:14:32.174731 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174738 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-27 10:14:32.174751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174776 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.174783 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174793 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:14:32.174806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174831 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.174846 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174852 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.174866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174890 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.174897 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-27 10:14:32.174919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.174944 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:14:32.174959 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.174965 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-27 10:14:32.174979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175004 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.175011 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175021 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-27 10:14:32.175034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175059 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.175074 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175080 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.175094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175119 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.175126 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175136 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-27 10:14:32.175149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175174 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:14:32.175188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-27 10:14:32.175208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175233 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.175240 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175250 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-27 10:14:32.175270 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.175277 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175288 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-27 10:14:32.175301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175331 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.175347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175353 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.175367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175393 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.175400 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175410 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-27 10:14:32.175423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175448 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:14:32.175463 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175476 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:14:32.175491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175517 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.175524 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175533 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.175547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175572 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.175588 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175597 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.175614 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175640 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.175647 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175657 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:14:32.175670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175696 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.175711 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175717 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:14:32.175731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175757 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:14:32.175764 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175773 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:14:32.175787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.175812 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.175827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175833 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.175846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175876 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.175935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.175952 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.175963 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.175973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-27 10:14:32.175986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.176010 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:14:32.176025 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176032 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-27 10:14:32.176046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176071 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:14:32.176078 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176088 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:14:32.176101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.176126 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.176141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176147 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.176161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176185 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176191 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176205 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176228 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.176249 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.176265 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176276 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.176286 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-27 10:14:32.176299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.176323 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:14:32.176338 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176344 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-27 10:14:32.176359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176383 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:14:32.176390 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176400 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-27 10:14:32.176413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.176438 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.176453 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176459 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.176479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176503 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176510 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176548 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.176568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.176585 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176599 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.176611 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-27 10:14:32.176623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.176647 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:14:32.176663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-27 10:14:32.176683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176708 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.176715 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-27 10:14:32.176742 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.176749 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-27 10:14:32.176776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.176782 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176792 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:14:32.176809 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.176815 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176825 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:14:32.176842 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.176848 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176857 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:14:32.176874 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.176881 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176891 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-27 10:14:32.176907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.176914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176924 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.176936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.176974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.176985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.177000 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177006 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.177021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177045 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-27 10:14:32.177075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:14:32.177115 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177121 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-27 10:14:32.177135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177160 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177167 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177176 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:14:32.177194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.177227 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177233 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177242 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:14:32.177255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177288 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.177303 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177310 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.177324 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177348 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177355 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177366 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-27 10:14:32.177379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:14:32.177419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177426 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:14:32.177440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177469 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177477 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177487 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.177501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177526 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.177542 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177548 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.177562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177587 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177597 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:14:32.177623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.177664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177671 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-27 10:14:32.177685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177717 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.177744 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.177751 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177760 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-27 10:14:32.177777 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.177784 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177794 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-27 10:14:32.177811 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.177818 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177827 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-27 10:14:32.177844 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.177851 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177861 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-27 10:14:32.177874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.177915 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.177930 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177936 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.177950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177975 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.177982 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.177991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-27 10:14:32.178005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:14:32.178045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178051 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-27 10:14:32.178065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178090 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178097 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178107 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-27 10:14:32.178124 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178131 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.178158 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178164 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178174 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:14:32.178187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.178234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178240 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.178254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178279 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178287 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178296 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-27 10:14:32.178310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.178351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178357 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.178371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178395 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.178402 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178412 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:14:32.178429 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178436 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178445 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:14:32.178462 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178474 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178485 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:14:32.178504 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.178511 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178521 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:14:32.178538 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.178545 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178554 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:14:32.178567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178614 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.178630 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178636 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.178651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178676 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.178706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.178721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.178746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178776 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178783 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.178836 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.178868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.178895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.178901 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178911 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-27 10:14:32.178928 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.178934 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178944 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-27 10:14:32.178961 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.178968 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.178978 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:14:32.178995 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.179001 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179011 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-27 10:14:32.179028 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:14:32.179035 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179044 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-27 10:14:32.179061 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179069 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179078 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.179095 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179102 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179112 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.179132 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179139 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179150 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-27 10:14:32.179168 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179174 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179184 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:14:32.179201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179208 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179217 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:14:32.179230 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179284 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.179301 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.179322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179346 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.179354 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179364 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:14:32.179382 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179389 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179398 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:14:32.179415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179421 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179431 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:14:32.179448 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.179455 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179470 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:14:32.179484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.179522 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179544 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.179558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179583 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179591 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179605 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.179619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.179634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.179645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.179659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179686 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179693 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179703 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179716 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.179746 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179771 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.179778 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179787 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:14:32.179805 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179811 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179821 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:14:32.179838 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.179845 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179854 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:14:32.179871 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.179878 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179887 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:14:32.179905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.179911 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:14:32.179938 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.179945 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179954 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:14:32.179971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.179978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.179987 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.180004 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180011 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.180021 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:14:32.180038 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180045 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.180054 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:14:32.180071 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180078 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.180087 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:14:32.180104 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180111 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.180120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:14:32.180134 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.180187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.180204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180210 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.180225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180250 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180257 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180266 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:14:32.180284 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.180290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180300 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.180317 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180323 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180333 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:14:32.180350 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.180356 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180366 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.180379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.180415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180437 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.180451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180483 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180491 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.180514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.180530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.180540 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.180554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180581 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180588 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180602 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180632 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.180647 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180672 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.180679 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180688 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:14:32.180706 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180713 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180722 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-27 10:14:32.180739 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.180746 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180755 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-27 10:14:32.180772 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.180779 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180788 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-27 10:14:32.180806 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.180812 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180822 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:14:32.180839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.180845 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180855 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:14:32.180872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.180905 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180912 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180921 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-27 10:14:32.180938 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.180945 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180954 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-27 10:14:32.180971 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.180978 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.180987 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-27 10:14:32.181004 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181011 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.181020 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:14:32.181037 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181044 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.181053 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:14:32.181066 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.181122 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.181138 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181165 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181172 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181182 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181195 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.181225 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181252 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.181259 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181268 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-27 10:14:32.181286 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.181293 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181303 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-27 10:14:32.181320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.181327 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181336 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:14:32.181354 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181360 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181370 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-27 10:14:32.181387 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181394 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181403 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-27 10:14:32.181420 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181427 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181437 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-27 10:14:32.181454 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181475 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-27 10:14:32.181493 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181500 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181511 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-27 10:14:32.181528 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181535 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181544 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-27 10:14:32.181562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181568 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181578 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-27 10:14:32.181598 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181606 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181616 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-27 10:14:32.181634 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.181641 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181650 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-27 10:14:32.181668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.181674 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181684 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.181701 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.181707 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181717 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-27 10:14:32.181730 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.181815 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181822 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-27 10:14:32.181837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181861 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.181868 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181878 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-27 10:14:32.181891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.181916 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181931 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181938 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.181951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181976 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.181983 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.181993 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-27 10:14:32.182006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.182031 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:14:32.182045 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182052 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-27 10:14:32.182065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.182096 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.182123 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182130 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182139 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:14:32.182156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182162 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:14:32.182189 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.182195 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182205 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:14:32.182217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.182254 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-27 10:14:32.182269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182275 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.182290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182314 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.182322 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182331 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-27 10:14:32.182344 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.182369 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-27 10:14:32.182383 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.182409 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182416 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.182426 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.182455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.182475 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182502 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.182509 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182526 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-27 10:14:32.182544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182551 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182561 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-27 10:14:32.182578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182586 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182598 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-27 10:14:32.182619 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-27 10:14:32.182626 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182635 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-27 10:14:32.182653 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182659 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182668 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-27 10:14:32.182685 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.182692 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182701 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-27 10:14:32.182718 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.182724 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:14:32.182750 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.182757 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182766 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-27 10:14:32.182783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.182789 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182799 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-27 10:14:32.182816 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.182822 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182832 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.182845 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-27 10:14:32.182896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.182913 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182919 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-27 10:14:32.182939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.182971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.182981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.182994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183019 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.183034 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183040 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.183058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183083 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183090 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183100 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-27 10:14:32.183113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183138 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:14:32.183151 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183177 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.183184 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183193 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-27 10:14:32.183211 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:14:32.183217 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183227 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-27 10:14:32.183244 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.183250 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183260 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-27 10:14:32.183273 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-27 10:14:32.183297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183312 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183318 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.183337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183362 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.183369 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183379 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.183396 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183403 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183412 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-27 10:14:32.183430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183436 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183446 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-27 10:14:32.183459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183499 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183514 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183520 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.183534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183559 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183566 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183580 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.183594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.183609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183619 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.183633 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183659 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183676 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183687 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183701 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183721 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.183736 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183762 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183769 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183778 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-27 10:14:32.183795 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183802 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183811 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-27 10:14:32.183829 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.183835 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183844 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:14:32.183861 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183868 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183877 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-27 10:14:32.183894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.183901 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183910 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:14:32.183927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.183934 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183943 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-27 10:14:32.183960 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.183967 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.183976 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-27 10:14:32.183993 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184000 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.184009 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-27 10:14:32.184027 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184033 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.184043 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-27 10:14:32.184056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.184106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.184125 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184131 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-27 10:14:32.184145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184170 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184177 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184186 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:14:32.184204 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.184210 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184220 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:14:32.184237 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.184244 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184253 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:14:32.184270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184277 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184286 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:14:32.184303 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184310 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:14:32.184332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.184378 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.184394 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184400 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.184414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184437 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184443 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.184507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.184524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184539 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.184550 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-27 10:14:32.184563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-27 10:14:32.184587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:14:32.184603 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184609 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-27 10:14:32.184623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184648 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.184655 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184664 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-27 10:14:32.184677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.184707 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.184722 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184729 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.184742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184777 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:14:32.184785 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184795 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-27 10:14:32.184808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.184837 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-27 10:14:32.184852 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184858 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-27 10:14:32.184873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.184904 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.184914 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-27 10:14:32.184931 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.184938 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185095 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:14:32.185116 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185123 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185132 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-27 10:14:32.185145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.185178 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.185194 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185200 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.185214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185238 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185245 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185255 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-27 10:14:32.185268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.185293 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:14:32.185308 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185314 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-27 10:14:32.185327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185352 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.185359 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185373 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.185386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.185412 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.185427 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185433 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.185446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185476 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185483 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185493 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-27 10:14:32.185507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.185522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.185532 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:14:32.185546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185572 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185579 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185589 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185602 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.185632 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185661 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185668 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185678 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-27 10:14:32.185695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185701 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185711 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-27 10:14:32.185728 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185735 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185744 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-27 10:14:32.185761 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185768 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185778 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-27 10:14:32.185795 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185801 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185811 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-27 10:14:32.185828 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:14:32.185834 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185844 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-27 10:14:32.185861 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:14:32.185867 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185877 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-27 10:14:32.185894 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-27 10:14:32.185901 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185910 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-27 10:14:32.185927 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.185934 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185943 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-27 10:14:32.185960 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.185967 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.185976 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-27 10:14:32.185993 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186000 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.186013 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-27 10:14:32.186031 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186038 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.186047 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-27 10:14:32.186064 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186071 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.186080 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-27 10:14:32.186093 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.186153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186171 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186177 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-27 10:14:32.186196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186220 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186227 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186237 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.186254 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186261 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186270 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.186283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186313 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.186328 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186334 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.186347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186372 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186378 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186388 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-27 10:14:32.186401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186426 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-27 10:14:32.186440 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186475 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186483 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186493 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186537 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186562 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186569 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186578 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-27 10:14:32.186595 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186602 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186611 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-27 10:14:32.186628 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186635 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186644 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-27 10:14:32.186661 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:14:32.186668 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186677 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-27 10:14:32.186694 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186701 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186710 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-27 10:14:32.186728 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-27 10:14:32.186734 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186748 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-27 10:14:32.186765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186782 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.186795 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-27 10:14:32.186833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186856 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-27 10:14:32.186870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186894 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.186901 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186910 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.186927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.186934 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186948 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.186962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.186980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.186991 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.187006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187012 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-27 10:14:32.187026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187051 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.187058 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187067 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-27 10:14:32.187081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187106 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-27 10:14:32.187121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187127 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-27 10:14:32.187141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187165 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.187172 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187182 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.187199 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.187206 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187215 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.187228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187257 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.187272 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187278 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.187297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187322 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.187330 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187339 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-27 10:14:32.187353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187378 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:14:32.187393 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187399 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.187413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187437 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.187444 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187454 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-27 10:14:32.187476 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.187483 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187497 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-27 10:14:32.187511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187541 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.187556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187562 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.187576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187601 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187608 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187617 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.187631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.187646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187656 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.187675 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187703 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187711 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187721 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187734 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187751 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187764 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187794 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.187801 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187811 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.187829 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:14:32.187835 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187845 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:14:32.187860 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.187879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:14:32.187919 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-27 10:14:32.187926 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:14:32.187936 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-27 10:14:32.187949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-27 10:14:32.187965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.187978 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-27 10:14:32.188004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-27 10:14:32.188021 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-27 10:14:32.188038 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188045 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-27 10:14:32.188054 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:14:32.188067 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-27 10:14:32.188086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188101 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188107 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-27 10:14:32.188126 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188151 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188157 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188167 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-27 10:14:32.188180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188206 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.188221 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188227 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.188240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188264 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188271 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188281 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-27 10:14:32.188294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188319 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:14:32.188334 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188340 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.188358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188383 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188390 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188399 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-27 10:14:32.188418 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188424 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188434 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-27 10:14:32.188452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-27 10:14:32.188491 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188498 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188507 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-27 10:14:32.188520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188558 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188573 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188579 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.188597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188622 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188629 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188639 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-27 10:14:32.188652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.188668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188678 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.188691 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188717 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188724 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188734 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188747 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.188776 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-27 10:14:32.188835 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.188842 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188851 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-27 10:14:32.188869 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188875 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188885 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-27 10:14:32.188902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.188909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188926 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-27 10:14:32.188944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188951 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188961 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-27 10:14:32.188978 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.188985 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.188994 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-27 10:14:32.189011 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:14:32.189018 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.189027 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-27 10:14:32.189040 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.189078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.189094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189100 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-27 10:14:32.189114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189144 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.189151 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189161 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-27 10:14:32.189178 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189184 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189194 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-27 10:14:32.189211 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189217 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189227 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-27 10:14:32.189244 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.189250 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189259 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-27 10:14:32.189276 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189283 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189292 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-27 10:14:32.189309 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189316 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189325 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-27 10:14:32.189342 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189349 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189358 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-27 10:14:32.189375 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189382 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189391 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-27 10:14:32.189404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.189455 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.189476 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189484 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-27 10:14:32.189502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189528 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.189535 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-27 10:14:32.189558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.189584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:14:32.189600 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-27 10:14:32.189607 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-27 10:14:32.189617 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-27 10:14:32.189633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189639 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-27 10:14:32.189657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189681 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.189701 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-27 10:14:32.189717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.189728 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-27 10:14:32.189738 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-27 10:14:32.189755 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.189762 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-27 10:14:32.189772 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-27 10:14:32.189788 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-27 10:14:32.189794 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-27 10:14:32.189804 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-27 10:14:32.189820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.189826 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.189836 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.189853 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.189859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.189869 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.189885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.189892 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.189902 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.189918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.189924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-27 10:14:32.189934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.189950 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.189957 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-27 10:14:32.189967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.189983 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:14:32.189989 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-27 10:14:32.189999 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-27 10:14:32.190015 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.190022 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.190035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.190053 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-27 10:14:32.190059 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-27 10:14:32.190070 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-27 10:14:32.190087 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.190093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-27 10:14:32.190103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.190119 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.190126 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-27 10:14:32.190135 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.190151 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-27 10:14:32.190157 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-27 10:14:32.190166 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-27 10:14:32.190183 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.190189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.190199 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.190215 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.190221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-27 10:14:32.190231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.190246 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-27 10:14:32.190284 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.190313 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-27 10:14:32.190339 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.190366 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-27 10:14:32.190393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.190419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-27 10:14:32.190446 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.190478 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-27 10:14:32.190505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.190532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-27 10:14:32.190558 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.190589 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-27 10:14:32.190615 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.190641 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-27 10:14:32.190667 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-27 10:14:32.190694 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-27 10:14:32.190720 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-27 10:14:32.190746 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-27 10:14:32.190773 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-27 10:14:32.190799 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-27 10:14:32.190825 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.190852 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-27 10:14:32.190878 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.190904 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-27 10:14:32.190930 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.190957 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-27 10:14:32.190983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.191009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-27 10:14:32.191036 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.191062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.191088 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.191116 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:14:32.191142 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.191168 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-27 10:14:32.191194 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.191220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-27 10:14:32.191247 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.191273 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-27 10:14:32.191299 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.191330 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-27 10:14:32.191358 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.191384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.191411 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.191437 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-27 10:14:32.191463 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.191497 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-27 10:14:32.191523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.191549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.191575 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.191601 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.191628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.191654 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.191680 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.191706 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-27 10:14:32.191732 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-27 10:14:32.191758 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-27 10:14:32.191784 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.191810 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-27 10:14:32.191836 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.191862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.191888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.191915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-27 10:14:32.191941 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.191969 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-27 10:14:32.191996 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.192027 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-27 10:14:32.192053 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.192080 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-27 10:14:32.192106 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.192131 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-27 10:14:32.192157 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.192183 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-27 10:14:32.192209 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.192236 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-27 10:14:32.192262 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.192288 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.192314 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.192341 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-27 10:14:32.192367 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.192394 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-27 10:14:32.192420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.192446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-27 10:14:32.192493 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192512 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192539 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.192569 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192588 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192604 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192631 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.192660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192695 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.192948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.192975 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193001 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.193027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193044 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.193128 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193154 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193180 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193206 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193232 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193248 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193274 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193299 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193316 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193342 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193368 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193394 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193420 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193445 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.193481 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193508 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193534 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193560 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.193586 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193628 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.193654 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193680 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.193711 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193737 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.193763 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193789 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.193814 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193840 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.193866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193917 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193934 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.193995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.194021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194080 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.194107 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194133 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.194159 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194176 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194193 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194209 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194225 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194251 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.194276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194293 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194310 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.194369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194402 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.194492 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.194593 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194643 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.194695 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194722 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.194748 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194765 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194781 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194797 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194823 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.194848 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:14:32.194899 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194916 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.194967 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.194993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.195112 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195137 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:14:32.195163 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195180 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195196 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195222 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.195247 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195273 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.195299 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195316 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195342 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.195369 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195386 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195412 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.195438 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195455 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:14:32.195513 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195530 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195556 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.195581 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195607 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.195638 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195655 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195671 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195713 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.195739 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195789 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195806 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195822 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195839 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:14:32.195907 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195924 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195949 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.195975 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.195992 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196008 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196034 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.196060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.196161 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196188 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.196213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196251 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.196319 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196345 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196371 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196397 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196424 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196441 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196471 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196498 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196515 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196540 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196566 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196592 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196618 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196644 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.196670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196696 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196722 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196747 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.196773 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196790 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196815 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-27 10:14:32.196841 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196867 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.196893 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196919 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.196945 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.196975 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.197001 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197027 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.197052 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197069 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197086 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197102 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.197204 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197237 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197263 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.197288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197315 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.197341 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197358 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197375 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197391 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197408 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197434 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.197460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197525 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.197551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197568 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-27 10:14:32.197678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197711 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197728 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197754 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.197781 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197798 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197814 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197857 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.197883 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-27 10:14:32.197935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197969 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.197986 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198012 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-27 10:14:32.198039 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198065 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-27 10:14:32.198091 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198150 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.198178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198233 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-27 10:14:32.198302 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198328 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-27 10:14:32.198354 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198371 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198388 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198414 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-27 10:14:32.198439 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198470 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-27 10:14:32.198497 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198514 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198540 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.198566 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198583 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198609 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-27 10:14:32.198634 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198651 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198678 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:14:32.198704 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198720 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198746 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-27 10:14:32.198772 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198798 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-27 10:14:32.198824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198905 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.198931 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198981 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.198998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.199014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.199031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.199048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-27 10:14:32.199073 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-27 10:14:32.199101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.199160 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.199210 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.199260 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.199310 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.199358 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.199405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.199454 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.199507 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.199559 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.199607 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.199654 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.199701 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.199749 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.199795 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.199844 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.199892 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.199941 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.199988 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.200035 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.200084 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.200132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.200193 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.200242 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.200290 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.200345 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.200398 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.200445 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.200497 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.200794 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.200843 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.200905 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.200956 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.201005 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.201058 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.201104 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.201151 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.201198 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.201247 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.201299 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.201347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.201417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.201469 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.201519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.201567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.201616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.201669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.201715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.201763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.201828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.201877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.201924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.201970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.202018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.202064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.202111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.202160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.202221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.202271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.202332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.202379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.202426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.202480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.202528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.202576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.202631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.202683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.202735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.202801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.202847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.202894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.202940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.202988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.203036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.203086 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.203138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.203185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.203555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.203605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.203654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.203700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.203749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.203805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.203852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.203900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.203953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.204003 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.204051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.204098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.204146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.204194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.204243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.204291 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.204338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.204385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.204437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.204491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.204540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.204587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.204643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.204690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.204738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.204793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.204841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.204895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.204944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.204993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.205044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.205096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.205142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.205189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.205235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.205287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.205337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.205386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.205435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.205493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.205540 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.205587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.205640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.205688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.205735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.205785 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.205843 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:14:32.205875 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.205946 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.206002 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.206057 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.206111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.206166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.206222 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.206276 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.206330 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.206384 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.206438 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.206498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.206552 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.206609 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.206670 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.206725 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.206779 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.206834 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.206888 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.206942 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.206997 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.207052 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.207106 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.207160 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.207215 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.207269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.207323 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.207378 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.207433 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.207493 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.207547 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.207601 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.207663 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.207717 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.207771 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.207827 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.207882 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.207937 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.207991 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.208045 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.208100 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.208162 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-27 10:14:32.208192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.208247 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.208303 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.208358 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.208412 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.208471 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.208527 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.208591 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.208645 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.208700 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.208754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.208809 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.208868 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.208929 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.208983 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.209038 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.209092 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.209147 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.209202 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.209255 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.209309 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.209364 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.209419 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.209488 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.209544 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.209598 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.209661 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.209715 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.209768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.209823 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.209878 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.209932 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.209987 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.210042 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.210097 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.210150 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.210205 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.210259 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.210313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.210367 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.210422 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.210488 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-27 10:14:32.210511 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.210561 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.210619 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.210667 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.210716 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.210764 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.210813 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.210862 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.210911 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.210969 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.211018 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.211069 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.211118 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.211167 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.211216 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.211265 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.211314 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.211363 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.211411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.211459 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.211515 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.211565 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.211614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.211670 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.211719 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.211767 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.211816 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.211865 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.211914 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.211963 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.212012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.212060 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.212109 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.212159 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.212208 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.212257 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.212306 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.212355 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.212404 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.212454 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.212509 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.212564 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-27 10:14:32.212586 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.212639 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.212690 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.212741 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.212792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.212842 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.212894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.212946 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-27 10:14:32.212997 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-27 10:14:32.213048 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-27 10:14:32.213099 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.213150 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.213200 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.213251 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.213301 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.213353 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.213403 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.213463 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.213520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.213571 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.213623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.213674 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.213726 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.213777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.213828 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.213879 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.213930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.213980 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-27 10:14:32.214030 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.214080 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.214131 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.214181 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.214286 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.214339 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.214662 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.214714 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.214765 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.214816 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.214866 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.214916 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.214973 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.215027 wsdl: current service: Service1 2020-05-27 10:14:32.215045 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-27 10:14:32.215076 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-27 10:14:32.215104 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-27 10:14:32.215132 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-27 10:14:32.215159 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-27 10:14:32.215181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.215200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.215210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.215220 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.215229 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.215239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.215248 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.215257 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:14:32.215266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:14:32.215275 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:14:32.215284 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.215293 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.215302 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.215311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.215320 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215329 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.215339 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.215348 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.215357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.215365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.215373 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215383 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.215391 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215400 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.215410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.215418 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.215427 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.215435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:14:32.215444 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.215452 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.215461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.215476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.215485 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.215495 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.215504 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.215513 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.215521 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.215530 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.215538 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.215547 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.215560 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.215570 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.215581 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.215589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.215598 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.215606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.215622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.215630 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.215637 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:14:32.215645 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:14:32.215653 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:14:32.215660 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.215668 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.215677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.215685 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.215693 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215701 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.215709 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.215717 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.215725 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.215733 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.215741 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215749 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.215757 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.215765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.215774 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.215782 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.215790 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.215798 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:14:32.215806 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.215813 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.215822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.215830 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.215838 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.215846 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.215854 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.215862 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.215870 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.215878 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.215886 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.215893 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.215901 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.215909 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.215930 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.215937 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.215946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.215953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.215961 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.215968 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.215976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:14:32.215985 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:14:32.215992 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:14:32.216000 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.216013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.216021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.216029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.216037 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216045 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.216053 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.216061 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.216068 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.216075 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.216083 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216090 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.216098 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216105 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.216113 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.216120 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.216127 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.216134 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:14:32.216141 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.216150 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.216157 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.216165 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.216172 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.216179 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.216186 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.216194 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.216201 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.216209 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.216216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.216224 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.216231 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.216238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-27 10:14:32.216248 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-27 10:14:32.216256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-27 10:14:32.216264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-27 10:14:32.216272 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.216279 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-27 10:14:32.216287 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-27 10:14:32.216294 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-27 10:14:32.216302 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-27 10:14:32.216311 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-27 10:14:32.216318 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-27 10:14:32.216326 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-27 10:14:32.216333 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-27 10:14:32.216340 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-27 10:14:32.216348 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216356 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.216363 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-27 10:14:32.216370 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-27 10:14:32.216378 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-27 10:14:32.216386 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-27 10:14:32.216393 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216404 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-27 10:14:32.216412 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-27 10:14:32.216420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.216427 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-27 10:14:32.216434 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-27 10:14:32.216442 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-27 10:14:32.216449 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-27 10:14:32.216456 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-27 10:14:32.216463 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-27 10:14:32.216475 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-27 10:14:32.216484 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-27 10:14:32.216492 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-27 10:14:32.216499 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-27 10:14:32.216507 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-27 10:14:32.216514 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-27 10:14:32.216521 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-27 10:14:32.216529 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-27 10:14:32.216536 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-27 10:14:32.216543 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-27 10:14:32.216551 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-27 10:14:32.216852 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-27 10:14:32.216864 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:14:32.216869 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:14:32.216875 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-27 10:14:32.216883 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-27 10:14:32.216888 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:14:32.216892 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-27 10:14:32.216902 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-27 10:14:32.216919 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:14:32.216969 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.216976 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:14:32.216992 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-27 10:14:32.217015 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-27 10:14:32.217022 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-27 10:14:32.217027 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-27 10:14:32.217031 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-27 10:14:32.217036 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:14:32.217049 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217056 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217061 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217073 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217082 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-27 10:14:32.217088 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-27 10:14:32.217117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.217128 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:14:32.217133 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.217160 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:14:32.217166 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-27 10:14:32.217171 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-27 10:14:32.217175 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-27 10:14:32.217178 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-27 10:14:32.217183 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-27 10:14:32.217187 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-27 10:14:32.217192 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:14:32.217196 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-27 10:14:32.217202 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-27 10:14:32.217213 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217224 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-27 10:14:32.217230 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217236 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-27 10:14:32.217241 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-27 10:14:32.217268 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-27 10:14:32.217274 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217279 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217285 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217290 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-27 10:14:32.217301 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:14:32.217309 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217314 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:14:32.217319 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:14:32.217326 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220916" 2020-05-27 10:14:32.217333 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217337 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:14:32.217343 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217350 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217355 wsdl: in serializeType: returning: 220916 2020-05-27 10:14:32.217361 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-27 10:14:32.217368 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217372 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:14:32.217377 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-27 10:14:32.217383 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-27 10:14:32.217390 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217394 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-27 10:14:32.217405 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217418 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-27 10:14:32.217422 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-27 10:14:32.217428 wsdl: in serializeType: returning: 220916PLN 2020-05-27 10:14:32.217433 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220916PLN 2020-05-27 10:14:32.217458 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220916PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-27 10:14:32.217463 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-27 10:14:32.217475 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3932"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-27 10:14:32.217490 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-27 10:14:32.217496 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220916PLN 2020-05-27 10:14:32.217508 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-27 10:14:32.217589 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-27 10:14:32.217523 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-27 10:14:32.217535 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-27 10:14:32.217541 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-27 10:14:32.217546 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-27 10:14:32.217550 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-27 10:14:32.217557 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:14:32.217568 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:14:32.217576 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:14:32.217582 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:14:32.217595 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-27 10:14:32.217605 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-27 10:14:32.217613 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-27 10:14:32.224310 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-27 10:14:32.224337 soap_transport_http: socket connected 2020-05-27 10:14:32.224353 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-27 10:14:32.224359 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-27 10:14:32.224366 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-27 10:14:32.224371 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-27 10:14:32.224376 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-27 10:14:32.224381 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-27 10:14:32.224387 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-27 10:14:32.224420 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-27 10:14:32.232811 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-27 10:14:32.232845 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-27 10:14:32.232852 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:14:32.232858 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-27 10:14:32.232864 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-27 10:14:32.232870 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-27 10:14:32.232876 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-27 10:14:32.232882 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-27 10:14:32.232888 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-27 10:14:32.232894 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 27 May 2020 08:14:11 GMT 2020-05-27 10:14:32.232901 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-27 10:14:32.232906 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-27 10:14:32.232916 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-27 10:14:32.232928 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-27 10:14:32.232957 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-27 10:14:32.232970 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-27 10:14:32.232981 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-27 10:14:32.232986 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-27 10:14:32.232992 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-27 10:14:32.233034 soap_transport_http: closed socket 2020-05-27 10:14:32.233047 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-27 10:14:32.233053 soap_transport_http: end of send() 2020-05-27 10:14:32.233088 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-27 10:14:32.233095 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 27 May 2020 08:14:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-27 10:14:32.233132 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-27 10:14:32.233142 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-27 10:14:32.233165 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-27 10:14:32.233172 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-27 10:14:32.233286 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-27 10:14:32.233390 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-27 10:14:32.233398 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-27 10:14:32.233406 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-27 10:14:32.233419 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:14:32.233443 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-27 10:14:32.233505 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-27 10:14:32.233536 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-27 10:14:32.233549 nusoap_client: got fault 2020-05-27 10:14:32.233557 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-27 10:14:32.233562 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-27 10:14:32.233570 nusoap_client: detail =