Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 39.9Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49177-00300 Model turbiny: TDO4
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T4585
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:44 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:48:50.573074 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:48:50.573150 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:50.573174 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:48:50.573203 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:50.573221 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:48:50.573237 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:48:50.573259 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:48:50.573272 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:50.573280 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:50.573291 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:50.573302 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:50.573320 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:50.573327 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:50.573331 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:50.573337 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:50.573341 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:48:50.573357 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:50.573376 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:50.573389 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:50.573396 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:48:50.573403 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:48:50.573418 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:50.573444 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:50.581145 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:50.581192 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:50.581210 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:48:50.581218 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:50.581224 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:50.581229 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:50.581234 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:48:50.581266 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:48:50.598657 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:48:50.598696 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:48:50.598709 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:50.598715 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:50.598721 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:50.598726 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:50.598732 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:50.598738 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:50.598744 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:50.598749 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:44 GMT 2019-02-23 21:48:50.598755 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:50.598760 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:48:50.598766 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:50.598779 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:48:50.598812 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:48:50.605893 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:50.606059 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 21:48:50.606548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.613141 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.613227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.613776 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:50.613990 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:50.614568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.614616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.620608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.620676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:50.621040 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:50.621383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.621619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.621636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.621961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.622096 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:50.622692 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:50.623247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.623293 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.623695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.623870 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:50.627905 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:50.628206 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:50.628698 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:50.628728 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.629123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.629259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.629284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:50.629613 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:50.630068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.630097 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.630534 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.630770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:50.630802 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-23 21:48:50.631338 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:50.631892 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 21:48:50.631912 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:50.631918 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:48:50.631964 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:50.632018 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:50.632034 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:50.632041 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:50.632061 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:48:50.632071 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:48:50.632257 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:48:50.632283 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:48:50.632336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:48:50.632366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632397 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.632410 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632427 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:50.632449 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.632456 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632469 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:50.632485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.632526 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.632543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.632565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632592 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.632600 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632611 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:48:50.632624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.632651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:50.632667 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632674 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:48:50.632688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632714 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.632721 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632731 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:50.632750 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.632757 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632767 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:50.632785 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.632792 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632801 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:50.632814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.632849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.632865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:48:50.632885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632911 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.632918 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632929 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:48:50.632942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.632967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:50.632982 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.632988 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:48:50.633003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633028 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633035 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633046 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:50.633064 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633071 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633081 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:50.633098 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633105 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633115 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:50.633133 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.633140 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633149 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.633162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.633199 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.633214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633222 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.633237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633260 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633315 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.633337 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.633354 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633365 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:50.633375 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:48:50.633387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:50.633412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:50.633427 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633433 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:48:50.633448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633473 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633480 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633490 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:50.633503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.633527 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.633543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633550 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.633564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633590 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.633597 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633607 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:48:50.633620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.633644 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:50.633660 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633666 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:48:50.633685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633711 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633718 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633728 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.633741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.633766 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.633782 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633788 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.633802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633827 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.633834 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633844 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:48:50.633856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.633881 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:50.633896 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633903 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:48:50.633917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633942 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633949 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633959 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:50.633977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.633983 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.633994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.634006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634034 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:48:50.634049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634055 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.634069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634094 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.634101 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634111 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:48:50.634124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634139 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634149 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:50.634164 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634170 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:48:50.634184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634216 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.634224 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634234 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:50.634253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.634260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.634291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634321 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:48:50.634336 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634343 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.634357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634382 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.634389 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634399 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:48:50.634412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634436 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:48:50.634451 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634457 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:48:50.634471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.634502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.634524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634549 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:48:50.634563 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634570 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.634583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634608 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.634615 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634625 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:48:50.634638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634653 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634662 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:50.634677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634684 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:48:50.634698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.634729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.634751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.634776 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.634790 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634797 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.634810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634835 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.634842 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634909 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:48:50.634926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.634988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635001 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:50.635018 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635025 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:48:50.635039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635124 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.635134 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635146 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:50.635160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635186 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.635207 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635213 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.635228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635253 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.635260 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635270 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:48:50.635292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635318 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:50.635333 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635339 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:48:50.635354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635380 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.635387 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635397 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:50.635410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.635450 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635457 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.635470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635495 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.635502 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635512 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:48:50.635525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635549 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:50.635564 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635570 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:48:50.635585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635609 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.635616 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635626 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:48:50.635644 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.635650 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635660 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:48:50.635673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635702 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.635717 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635723 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.635746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635772 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.635779 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635789 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:48:50.635802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635826 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:50.635841 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635848 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:50.635861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635886 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.635893 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635903 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.635916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.635941 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.635956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.635962 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.635976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636001 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.636009 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636019 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:50.636032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.636056 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.636072 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636078 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:50.636091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636117 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:50.636124 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636134 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:50.636148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.636173 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.636187 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636194 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.636208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636232 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636238 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.636334 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.636352 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636363 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:50.636374 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:50.636386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:50.636410 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:50.636426 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636432 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:50.636448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636473 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:50.636480 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636490 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:50.636503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.636528 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.636543 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636550 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.636564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636588 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636594 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636632 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.636653 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.636669 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636680 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:50.636689 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:50.636701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:50.636725 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:50.636739 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636746 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:48:50.636760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.636792 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636802 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:48:50.636821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.636828 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:48:50.636856 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.636862 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636872 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:50.636890 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.636897 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636907 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:50.636925 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.636932 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636942 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:50.636960 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.636967 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.636977 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:48:50.636994 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.637001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.637023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637072 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.637087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637094 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.637108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:48:50.637163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:50.637204 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637210 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:48:50.637225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637250 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637257 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637267 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:50.637305 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637312 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.637342 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637349 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637359 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:50.637372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.637421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637427 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.637442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637484 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:48:50.637497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:50.637537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637543 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:50.637557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637582 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637589 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637599 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.637611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637636 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.637651 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637657 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.637671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637696 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637704 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:50.637727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.637767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637773 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:50.637787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637812 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637819 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637829 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:50.637847 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637854 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637864 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.637883 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.637890 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637900 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:50.637913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.637944 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.637960 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.637966 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.637981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638007 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.638015 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638025 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:50.638037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.638062 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.638077 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638083 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.638097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638122 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638129 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638139 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:50.638157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.638164 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638174 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:50.638192 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.638198 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638208 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:50.638226 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638233 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638243 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:50.638261 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638268 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638286 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:50.638300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.638341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.638356 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.638379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:48:50.638436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.638452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.638462 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.638477 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638508 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638515 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638538 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638554 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.638569 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.638602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.638630 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.638637 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638647 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:48:50.638665 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.638673 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638682 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:48:50.638700 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.638707 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638717 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:50.638735 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.638741 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638751 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:48:50.638769 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:50.638776 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638786 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:48:50.638804 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638810 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638820 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.638838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638845 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638855 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.638872 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638879 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638889 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:50.638907 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.638914 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638924 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:50.638937 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.638987 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.639006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639012 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.639027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639052 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.639059 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639068 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:50.639087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639094 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639103 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:50.639122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639129 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639139 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:50.639157 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.639164 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639174 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:50.639186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.639223 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.639259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639294 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639312 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:48:50.639325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.639350 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.639416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639447 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639460 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.639515 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639543 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.639550 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:50.639578 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639584 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639594 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:50.639612 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.639618 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639628 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:50.639646 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.639653 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639662 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:50.639680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.639687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:50.639714 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.639721 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639731 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:50.639749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.639783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639790 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639800 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:50.639818 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639825 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639835 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:50.639852 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639859 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639869 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:50.639886 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.639893 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639902 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:50.639915 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.639968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.639986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.639993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.640011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640036 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640043 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640053 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:50.640071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.640078 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.640106 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640112 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640122 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:50.640140 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.640147 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640157 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.640170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.640206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640221 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.640242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640267 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640292 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:48:50.640306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.640321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.640331 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.640345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640374 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640381 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640391 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640404 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640419 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.640433 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640460 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.640467 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640477 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:50.640495 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640502 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640512 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:50.640534 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.640542 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640552 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:50.640570 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.640577 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640588 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:50.640607 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.640614 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640624 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:50.640641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.640648 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640658 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:50.640676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640683 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640692 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.640710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640717 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640727 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:50.640744 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640751 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640761 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:50.640779 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.640786 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640796 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:48:50.640814 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640820 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640830 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:50.640848 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.640855 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640865 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:50.640878 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.640936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.640951 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.640979 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.640987 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.640997 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641010 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641026 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.641040 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641067 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.641073 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641083 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:48:50.641102 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.641109 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641118 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:48:50.641136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.641143 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641153 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:50.641171 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.641179 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641189 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:48:50.641206 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.641213 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641223 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:48:50.641241 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641248 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:50.641290 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.641297 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641308 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:48:50.641326 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641334 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641343 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:48:50.641361 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641369 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641379 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:48:50.641397 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641403 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641413 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:50.641431 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641438 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641448 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:50.641470 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.641481 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641506 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:48:50.641536 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.641547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641563 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.641593 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.641603 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641620 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:48:50.641643 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.641797 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.641809 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:50.641841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.641889 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.641901 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.641919 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:50.641941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.641959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.641969 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.641986 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.641993 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.642008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642036 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.642043 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642053 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:48:50.642066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.642135 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:50.642152 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642158 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:48:50.642173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.642206 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642216 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.642234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.642241 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642251 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:50.642268 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.642293 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642305 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:50.642388 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.642427 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642442 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:50.642460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.642505 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:48:50.642552 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642563 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.642595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642623 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.642658 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642674 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:48:50.642691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.642711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.642723 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:50.642737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.642803 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:48:50.642812 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.642823 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:48:50.642841 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.642859 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.642954 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643016 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.643025 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643037 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:48:50.643061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.643068 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643084 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:48:50.643103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.643140 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643153 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:48:50.643178 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:50.643185 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643202 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:50.643221 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.643228 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643238 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:48:50.643294 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.643304 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643317 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:48:50.643338 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.643345 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643355 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:50.643417 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.643425 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643441 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:48:50.643461 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.643468 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643479 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:48:50.643497 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.643503 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643513 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.643565 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:50.643648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.643672 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643684 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:48:50.643701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643727 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.643735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643779 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.643794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.643827 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.643843 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643851 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.643900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643934 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:50.643942 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643952 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:48:50.643965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.643981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.644025 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:50.644046 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:50.644075 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.644082 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:50.644092 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:48:50.644142 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:50.644151 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:50.644167 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:48:50.644188 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.644195 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:50.644206 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:48:50.644219 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:50.644283 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.644307 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644313 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.644329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.644407 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644418 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.644438 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.644445 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644455 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:50.644505 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.644514 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644530 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:50.644544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.644615 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644638 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644649 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.644666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644693 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644700 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644711 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:48:50.644724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.644743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.644753 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.644773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644802 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644810 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644820 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.644868 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644900 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.644908 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644918 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:48:50.644937 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.644944 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644954 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:48:50.644972 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.644981 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.644992 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:50.645014 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645022 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645032 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:48:50.645051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.645058 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645067 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:48:50.645085 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645092 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645105 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:48:50.645123 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.645134 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645145 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:48:50.645163 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645170 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:50.645197 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:50.645232 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.645297 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.645318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645324 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:48:50.645342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645372 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645380 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:50.645409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.645416 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645426 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:50.645444 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.645451 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645463 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:50.645482 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645493 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645504 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:50.645523 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.645530 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645540 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:50.645552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.645604 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.645625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645632 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.645647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645677 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.645746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.645764 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645775 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:50.645785 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:48:50.645797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:50.645824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:50.645840 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645847 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:48:50.645867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645893 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.645900 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645911 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:48:50.645924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.645952 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.645968 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.645979 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.645995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646021 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:50.646028 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646038 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:48:50.646051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.646080 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:50.646100 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646107 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:48:50.646121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.646155 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646165 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.646177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.646206 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.646227 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646233 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.646249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646330 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646345 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646357 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:48:50.646371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.646387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.646397 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:50.646412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646445 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646454 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646470 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646483 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.646515 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646542 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646552 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646562 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:48:50.646586 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646593 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646604 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:48:50.646622 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646629 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646639 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:48:50.646657 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646663 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646673 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:48:50.646695 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646706 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646717 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:48:50.646736 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:50.646743 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646753 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:48:50.646771 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:50.646778 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646788 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:48:50.646809 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:50.646816 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646830 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:48:50.646849 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.646856 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646866 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:48:50.646884 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646890 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646900 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:48:50.646920 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646928 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646938 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:48:50.646961 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.646968 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.646979 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:48:50.646996 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.647003 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.647013 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:48:50.647026 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.647097 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647118 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647125 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:48:50.647141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647170 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.647177 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647187 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:48:50.647200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647226 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.647242 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647248 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.647261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647296 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.647304 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647314 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:48:50.647327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647352 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:50.647367 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647373 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.647387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647412 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.647419 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647428 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:48:50.647447 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.647453 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647463 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:50.647481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.647487 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647498 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:50.647515 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.647522 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647532 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:50.647545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647584 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647599 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647606 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.647622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647649 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647656 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647667 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:48:50.647679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.647696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647706 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.647720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647795 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647803 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647813 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647843 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.647857 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.647889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647899 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:50.647918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.647925 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647934 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:50.647952 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.647959 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.647969 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:48:50.647987 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.647994 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.648003 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:50.648021 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.648037 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:50.648055 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648062 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.648072 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:48:50.648090 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:50.648097 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.648107 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:48:50.648120 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.648158 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.648175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648182 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:48:50.648199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648224 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.648231 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648241 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:48:50.648258 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648265 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648282 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:48:50.648306 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648313 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648323 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:48:50.648341 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.648348 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648358 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:48:50.648375 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648382 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648392 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:48:50.648409 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648416 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648426 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:48:50.648444 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648450 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648460 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:50.648478 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648485 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648495 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:50.648508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.648560 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.648575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648591 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:50.648607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648632 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.648639 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648649 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:48:50.648662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.648688 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:50.648705 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:50.648712 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:48:50.648723 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:48:50.648740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648746 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:48:50.648761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.648906 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:50.648923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.648935 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:50.648945 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:48:50.648963 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.648970 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:48:50.648980 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:48:50.648997 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:50.649003 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:48:50.649013 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:48:50.649030 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.649037 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.649047 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.649070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.649077 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.649087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.649105 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.649112 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.649122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.649139 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.649146 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:50.649155 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.649173 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.649179 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:48:50.649189 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.649207 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:50.649213 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:48:50.649223 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:48:50.649240 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.649247 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.649257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.649280 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:50.649288 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:48:50.649299 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:48:50.649317 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.649323 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:48:50.649333 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.649350 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.649357 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:50.649367 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.649383 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:50.649389 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:48:50.649399 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:48:50.649415 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:48:50.649453 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.649482 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:50.649509 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.649536 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:50.649563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.649589 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:50.649615 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.649643 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:50.649669 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.649696 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:50.649722 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:48:50.649749 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:50.649776 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:48:50.649802 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:48:50.649828 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:48:50.649854 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:50.649882 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.649908 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:50.649934 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.649960 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:50.649986 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.650012 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:50.650038 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.650064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:50.650090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.650117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.650144 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.650171 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:50.650198 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.650224 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:50.650250 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.650304 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:50.650333 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.650361 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:50.650388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.650417 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.650443 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.650469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:50.650497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.650525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.650552 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.650578 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.650610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.650636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.650663 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.650688 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:50.650715 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:48:50.650741 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:50.650767 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.650794 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:50.650820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.650847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.650873 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.650900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:50.650928 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.650954 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:50.650980 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.651006 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:50.651032 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.651058 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:50.651084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.651112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:50.651139 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.651167 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:50.651197 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651216 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651243 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.651269 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651298 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651315 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651341 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.651367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.651469 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651495 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651521 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651548 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651574 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651599 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651625 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651651 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651668 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651695 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651721 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651748 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651774 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651800 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.651826 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651852 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651878 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651904 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.651930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651948 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.651973 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.651999 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652025 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.652051 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652078 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.652104 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652129 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.652158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652193 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652243 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652259 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.652322 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652357 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.652408 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652434 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.652461 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652478 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652496 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.652548 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652624 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.652676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652753 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.652779 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652855 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.652882 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.652934 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652968 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.652985 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653016 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.653042 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653068 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:50.653095 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653111 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653128 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653154 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.653180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.653316 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653342 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:50.653369 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653395 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.653421 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653447 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.653473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653490 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653507 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653523 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.653578 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653706 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653732 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:50.653759 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653776 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653802 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.653827 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653844 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653886 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.653913 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653930 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653963 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.653988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.654014 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654040 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654065 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654091 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654117 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654134 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654159 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654185 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654202 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654226 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654253 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654286 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654314 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654340 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.654365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654391 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654417 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654442 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:50.654468 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654486 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:50.654536 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654562 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.654587 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654614 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.654639 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654665 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.654691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654708 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.654842 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654860 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654877 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654902 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.654928 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654954 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.654979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.654996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655013 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655039 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.655065 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655099 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655116 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:50.655183 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655200 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655233 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655259 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.655300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655379 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.655404 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655430 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:50.655520 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655538 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655555 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655573 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655607 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:50.655633 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655660 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:50.655760 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655799 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655825 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.655851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655918 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:50.655969 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.655995 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:50.656020 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656045 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:50.656071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656097 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:50.656123 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656140 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656156 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.656225 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656242 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656347 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:50.656389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:50.656419 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.656482 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.656533 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.656582 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.656629 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.656677 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.656724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.656772 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.656825 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.656874 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.656923 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.656970 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.657016 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.657065 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.657171 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.657219 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.657267 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.657331 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.657381 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.657431 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.657480 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.657536 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.657591 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.657638 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.657685 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.657739 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.657786 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.657840 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.657891 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.657945 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.657994 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.658042 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.658099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.658146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.658194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.658243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.658324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.658378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.658426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.658475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.658522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.658569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.658626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.658673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.658719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.658768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.658817 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.658865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.658973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.659028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.659077 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.659126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.659174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.659228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.659290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.659340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.659387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.659434 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.659482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.659531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.659579 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.659633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.659680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.659729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.659788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.659836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.659884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.659933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.659979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.660027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.660074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.660122 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.660170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.660220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.660269 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.660333 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.660380 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.660429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.660477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.660523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.660570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.660619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.660669 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.660796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.660846 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.660899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.660951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.660997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.661044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.661091 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.661138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.661187 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.661236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.661299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.661346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.661395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.661455 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:50.661484 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.661547 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.661601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.661656 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.661710 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.661762 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.661815 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.661867 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.661920 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.661974 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.662028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.662081 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.662134 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.662188 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.662241 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.662302 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.662355 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.662410 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.662463 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.662517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.662570 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.662623 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.662676 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.662728 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.662782 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.662834 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.662896 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.662950 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.663003 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.663055 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.663107 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.663160 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.663225 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:50.663250 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.663313 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.663368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.663421 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.663474 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.663527 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.663581 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.663634 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.663686 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.663739 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.663792 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.663845 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.663897 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.663952 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.664005 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.664058 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.664111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.664165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.664219 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.664289 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.664346 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.664400 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.664453 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.664506 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.664559 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.664614 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.664667 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.664720 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.664774 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.664828 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.664881 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.664934 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.664998 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:50.665021 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.665072 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.665121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.665171 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.665219 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.665266 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.665324 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.665371 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.665419 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.665467 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.665514 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.665563 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.665613 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.665662 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.665709 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.665757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.665805 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.665854 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.665902 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.665950 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.665998 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.666050 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.666097 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.666144 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.666287 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.666336 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.666383 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.666431 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.666478 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.666526 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.666575 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.666623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.666683 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:50.666705 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.666756 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.666805 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.666854 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.666904 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.666954 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:50.667003 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:50.667054 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:50.667103 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.667152 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.667204 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.667253 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.667311 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.667362 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.667412 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.667461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.667513 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.667564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.667614 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.667664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.667714 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.667764 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.667813 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.667862 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:50.667911 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.667962 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.668011 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.668061 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.668110 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.668160 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.668209 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.668259 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.668322 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:48:50.668343 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:48:50.668374 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:48:50.668404 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:50.668431 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:50.668457 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:48:50.668478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.668496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.668506 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.668516 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.668525 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.668534 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:50.668543 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:50.668612 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:50.668621 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.668630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.668639 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.668648 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.668656 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668665 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.668674 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.668683 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.668692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.668700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668709 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668718 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.668727 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.668736 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.668744 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.668753 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:50.668762 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.668770 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.668779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.668788 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.668796 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.668805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.668814 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.668823 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.668833 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.668844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.668852 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.668861 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.668869 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.668877 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:50.668885 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:50.668894 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:50.668902 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.668910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.668918 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.668926 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.668934 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668942 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.668950 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.668958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.668966 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.668973 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.668989 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.668996 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.669004 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.669011 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.669019 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:50.669026 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.669034 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.669042 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.669050 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.669058 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.669065 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.669073 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.669081 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.669091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.669101 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.669108 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.669117 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.669124 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.669131 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:50.669139 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:50.669147 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:50.669153 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.669161 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.669168 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.669175 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.669183 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669190 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.669197 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.669205 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.669212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.669219 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669227 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669234 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.669241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.669249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.669256 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.669264 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:50.669271 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.669286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.669294 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.669301 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.669308 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.669316 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.669323 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.669330 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.669337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:50.669346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.669354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:50.669362 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:50.669369 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:50.669376 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:50.669384 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:50.669391 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:50.669398 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:50.669405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:50.669414 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:50.669421 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:50.669429 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669437 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.669444 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:50.669452 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:50.669459 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:50.669466 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:50.669481 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:50.669487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:50.669494 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:50.669501 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:50.669508 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:50.669515 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:50.669521 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:50.669528 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:50.669535 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:50.669542 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:50.669549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:50.669556 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:50.669562 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:50.669647 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:48:50.669658 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:50.669663 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:50.669668 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:50.669675 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:48:50.669680 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:50.669684 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:50.669694 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:48:50.669702 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:50.669744 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.669752 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:50.669766 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:50.669786 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:48:50.669793 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:48:50.669797 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:48:50.669801 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:48:50.669806 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:50.669817 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669824 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669828 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669839 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.669848 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:50.669853 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:48:50.669876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.669885 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:50.669889 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.669913 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:50.669918 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:48:50.669922 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:48:50.669926 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:48:50.669930 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:48:50.669934 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:48:50.669938 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:50.669942 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:48:50.669948 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220916" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:50.669958 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669965 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669969 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:50.669975 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.669980 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:50.669985 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:50.670009 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:50.670016 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.670020 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.670025 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.670029 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:50.670040 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:50.670048 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:50.670052 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:50.670057 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:50.670063 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220916" 2019-02-23 21:48:50.670070 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:50.670074 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:50.670079 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:50.670085 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:50.670090 wsdl: in serializeType: returning: 220916 2019-02-23 21:48:50.670096 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:50.670103 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:50.670107 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:50.670110 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:50.670115 wsdl: in serializeType: returning: 220916 2019-02-23 21:48:50.670119 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220916 2019-02-23 21:48:50.670133 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220916 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:48:50.670138 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:48:50.670143 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3312"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:48:50.670157 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:48:50.670162 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220916 2019-02-23 21:48:50.670174 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:48:50.670247 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:48:50.670187 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:50.670199 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:50.670204 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:50.670209 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:50.670212 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:50.670219 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:50.670229 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:50.670236 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:50.670241 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:50.670254 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:48:50.670263 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:50.670271 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:50.677747 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:50.677798 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:50.677821 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:50.677832 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:48:50.677843 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:50.677853 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:50.677861 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:50.677869 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:50.677879 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:50.677924 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:48:50.687347 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:48:50.687394 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:48:50.687417 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:50.687427 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:50.687436 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:50.687446 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:50.687457 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:50.687467 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:50.687477 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:50.687487 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:44 GMT 2019-02-23 21:48:50.687498 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:50.687508 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:48:50.687518 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:50.687534 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:48:50.687576 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:48:50.687602 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:48:50.687618 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:50.687626 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:48:50.687634 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:50.687693 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:50.687712 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:50.687722 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:50.687753 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:50.687763 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:48:44 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:48:50.687808 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:48:50.687824 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:48:50.687856 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:48:50.687868 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:48:50.688025 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:48:50.688192 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:48:50.688203 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:48:50.688216 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:48:50.688234 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:50.688281 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:48:50.688378 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:48:50.688420 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:50.688441 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:48:50.688453 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:48:50.688461 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:48:50.688470 nusoap_client: detail =