Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 38Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
173182RE515927 Model turbiny: S100S
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: JOHN DEERE 
 Silnik:
JR T2132
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 16:38:21 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 18:38:36.999509 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 18:38:36.999565 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:38:36.999581 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 18:38:36.999597 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:38:36.999607 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 18:38:36.999616 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 18:38:36.999632 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 18:38:36.999640 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:38:36.999647 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:38:36.999657 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 18:38:36.999675 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:38:36.999686 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:38:36.999692 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:38:36.999696 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:38:36.999701 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:38:36.999717 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 18:38:36.999730 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:38:36.999746 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:38:36.999754 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:38:36.999759 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 18:38:36.999765 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 18:38:36.999773 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:38:36.999782 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:38:37.007874 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:38:37.007907 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:38:37.007926 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 18:38:37.007935 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:38:37.007940 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:38:37.007945 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 18:38:37.007949 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 18:38:37.007977 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 18:38:37.024869 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 18:38:37.024887 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 18:38:37.024894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:38:37.024900 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:38:37.024905 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:38:37.024910 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:38:37.024916 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:38:37.024922 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:38:37.024933 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:38:37.024939 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:38:21 GMT 2019-04-25 18:38:37.024945 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:38:37.024950 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 18:38:37.024956 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:38:37.024967 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 18:38:37.024995 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 18:38:37.032488 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.032748 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.032764 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 18:38:37.040414 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:38:37.040893 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:38:37.040925 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:38:37.040994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:38:37.041027 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 18:38:37.041109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 18:38:37.048455 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.048483 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 18:38:37.048972 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.049036 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.049054 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.049090 soap_transport_http: read buffer of 7280 bytes 2019-04-25 18:38:37.056136 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:38:37.056299 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:38:37.056389 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 18:38:37.056404 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 18:38:37.056548 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 18:38:37.056806 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:38:37.056864 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 18:38:37.056922 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 18:38:37.057617 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 18:38:37.057632 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:38:37.057637 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 18:38:37.057664 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 18:38:37.057693 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:38:37.057706 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:38:37.057712 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:38:37.057728 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 18:38:37.057732 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 18:38:37.057896 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 18:38:37.057911 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 18:38:37.057958 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.057966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 18:38:37.057985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058017 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058025 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058040 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:38:37.058061 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058069 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058079 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:38:37.058095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.058134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.058150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.058172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.058207 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 18:38:37.058231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.058257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:38:37.058280 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 18:38:37.058302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058327 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058334 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058343 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:38:37.058361 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058368 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058377 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:38:37.058394 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058401 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058410 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:38:37.058423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.058457 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.058472 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 18:38:37.058492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058517 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.058523 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 18:38:37.058546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.058571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 18:38:37.058585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 18:38:37.058604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058628 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058635 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 18:38:37.058662 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058669 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058678 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 18:38:37.058695 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.058702 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058711 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 18:38:37.058729 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.058735 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058744 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.058757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.058793 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.058808 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058814 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.058827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058857 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058895 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.058916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.058932 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:38:37.058952 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 18:38:37.058964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.058978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:38:37.058987 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:38:37.059002 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059008 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 18:38:37.059021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059045 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059052 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:38:37.059074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059098 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.059113 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059119 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.059132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059157 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.059163 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059173 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 18:38:37.059186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059210 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:38:37.059225 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059231 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 18:38:37.059244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059277 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059285 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059295 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.059308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059332 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.059347 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059353 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.059366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059390 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.059397 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059406 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 18:38:37.059419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 18:38:37.059457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059463 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 18:38:37.059476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059506 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059515 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:38:37.059533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.059561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059588 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 18:38:37.059603 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059609 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.059654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059680 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.059686 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 18:38:37.059709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059738 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 18:38:37.059753 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059759 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 18:38:37.059772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059796 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059802 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059812 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:38:37.059830 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.059837 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059846 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.059859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.059886 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 18:38:37.059901 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059906 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.059924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059948 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.059955 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059965 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 18:38:37.059977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.059992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060002 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 18:38:37.060016 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060022 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 18:38:37.060035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060058 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.060065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060074 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.060087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060110 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 18:38:37.060125 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060131 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.060144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060168 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060175 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060184 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 18:38:37.060197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060220 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 18:38:37.060235 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060241 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 18:38:37.060254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060283 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.060290 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060299 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.060312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060336 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.060351 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060357 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.060369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060393 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.060399 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060409 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 18:38:37.060421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060445 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:38:37.060460 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060465 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 18:38:37.060478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060501 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060508 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060517 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:38:37.060530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060553 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.060567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.060586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060610 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 18:38:37.060638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060662 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:38:37.060676 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060682 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 18:38:37.060695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060718 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060724 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060734 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 18:38:37.060746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060770 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.060784 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060790 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.060802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060826 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060832 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060842 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 18:38:37.060854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.060878 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:38:37.060892 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060898 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 18:38:37.060910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060934 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.060940 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060950 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 18:38:37.060967 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.060974 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.060983 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 18:38:37.060996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061023 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.061038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061043 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.061056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061081 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.061088 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061097 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 18:38:37.061110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061134 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:38:37.061149 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061155 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:38:37.061167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061191 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.061197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.061219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061243 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.061257 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061263 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.061281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061306 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.061313 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061322 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:38:37.061335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061359 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.061374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061379 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:38:37.061392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061415 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:38:37.061422 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061432 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:38:37.061444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061468 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.061483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061488 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.061501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061530 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061566 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.061586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.061602 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061613 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:38:37.061622 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 18:38:37.061634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:38:37.061657 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:38:37.061672 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061678 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 18:38:37.061691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061714 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:38:37.061721 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061730 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 18:38:37.061743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.061766 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.061781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061787 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.061799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061822 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061828 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061863 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.061883 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.061899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061909 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:38:37.061918 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 18:38:37.061930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:38:37.061953 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:38:37.061967 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.061974 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 18:38:37.061987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062018 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062028 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 18:38:37.062045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062052 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 18:38:37.062079 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062086 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062095 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 18:38:37.062112 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.062118 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062128 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:38:37.062145 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.062152 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062161 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:38:37.062178 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.062184 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062193 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 18:38:37.062210 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.062217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062226 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.062238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.062308 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062314 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.062328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062352 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062358 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 18:38:37.062381 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062404 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:38:37.062419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062425 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 18:38:37.062438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062461 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062468 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062477 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:38:37.062494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062510 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.062527 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062533 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062542 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:38:37.062555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062586 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.062600 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062606 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.062619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062642 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062649 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062658 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 18:38:37.062671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:38:37.062709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:38:37.062728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062752 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062758 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062768 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.062780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.062819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.062838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062861 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062868 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062877 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:38:37.062890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.062914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.062928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062935 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 18:38:37.062947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062971 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.062977 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.062987 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 18:38:37.063004 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063011 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.063037 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063045 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063054 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:38:37.063067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.063099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.063113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063119 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.063133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063157 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063163 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 18:38:37.063185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.063209 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.063223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.063242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063266 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063277 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063288 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:38:37.063306 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063312 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063322 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:38:37.063339 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063345 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063354 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:38:37.063371 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063378 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063387 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:38:37.063405 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063411 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063420 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:38:37.063433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.063473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.063488 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063493 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.063506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063530 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063537 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063547 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 18:38:37.063559 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.063574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.063583 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.063597 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063624 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063631 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063641 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063653 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063668 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.063682 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063706 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.063713 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.063740 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.063747 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063756 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 18:38:37.063773 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.063780 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063789 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 18:38:37.063806 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.063812 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063821 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:38:37.063838 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.063845 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063855 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 18:38:37.063872 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:38:37.063878 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063887 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 18:38:37.063904 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063911 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063920 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.063937 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063944 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063953 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.063970 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.063976 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.063986 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:38:37.064003 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064009 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064018 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:38:37.064030 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064080 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.064097 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064103 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.064116 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064139 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.064146 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064156 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:38:37.064173 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064180 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064189 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:38:37.064206 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064213 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064222 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:38:37.064239 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.064245 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064254 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:38:37.064267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.064307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064322 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064328 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.064341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064365 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064372 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064382 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 18:38:37.064395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.064419 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.064432 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064458 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064465 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064487 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.064516 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.064546 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064555 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:38:37.064573 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064579 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064588 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:38:37.064605 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.064612 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064621 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:38:37.064638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.064644 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064653 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:38:37.064670 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.064676 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064685 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:38:37.064703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.064709 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064718 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:38:37.064735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064741 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.064768 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064774 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064783 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:38:37.064800 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064806 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064815 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:38:37.064832 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064838 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064847 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:38:37.064864 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.064870 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064879 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:38:37.064891 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.064941 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.064957 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.064963 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.064976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065000 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065007 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065016 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:38:37.065034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.065040 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.065066 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065072 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065081 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:38:37.065098 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.065104 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065114 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.065162 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065177 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065183 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.065196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065220 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065227 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065236 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 18:38:37.065276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.065294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.065304 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.065318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065347 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065354 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.065405 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065429 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.065436 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065445 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:38:37.065462 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065469 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065478 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 18:38:37.065499 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.065505 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065515 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 18:38:37.065532 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.065538 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065547 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 18:38:37.065565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.065571 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065580 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:38:37.065597 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.065604 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065613 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:38:37.065630 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.065662 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065669 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065678 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 18:38:37.065695 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065701 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065710 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 18:38:37.065728 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065734 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065743 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 18:38:37.065760 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065776 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:38:37.065793 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.065799 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065808 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:38:37.065821 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.065878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.065893 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065920 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065926 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065936 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065948 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.065964 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.065978 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066002 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066008 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066018 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 18:38:37.066036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066043 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066052 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 18:38:37.066069 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066075 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066084 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:38:37.066102 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066108 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066117 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 18:38:37.066135 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066141 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066150 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 18:38:37.066167 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066174 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066183 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 18:38:37.066200 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066206 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066215 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 18:38:37.066232 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066238 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066248 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 18:38:37.066265 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066271 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066286 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 18:38:37.066304 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066310 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066319 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 18:38:37.066336 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066343 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066352 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 18:38:37.066395 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.066407 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066428 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 18:38:37.066461 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066469 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.066499 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066505 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066515 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 18:38:37.066532 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.066614 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066624 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 18:38:37.066639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066664 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066671 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066681 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 18:38:37.066693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.066718 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066752 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.066766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066791 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.066798 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066808 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 18:38:37.066821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.066846 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:38:37.066861 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066867 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 18:38:37.066881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.066912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.066940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066946 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066956 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:38:37.066974 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.066980 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.066990 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:38:37.067008 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.067014 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067024 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:38:37.067037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067085 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 18:38:37.067100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067118 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.067132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067155 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.067162 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067171 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 18:38:37.067183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067206 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 18:38:37.067219 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.067245 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067252 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.067261 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067278 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.067294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067308 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067332 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.067338 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067347 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 18:38:37.067364 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.067370 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067379 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 18:38:37.067395 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.067401 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067410 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 18:38:37.067426 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 18:38:37.067433 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067454 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 18:38:37.067472 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.067478 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067487 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 18:38:37.067504 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.067511 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067520 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 18:38:37.067537 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.067543 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067552 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:38:37.067569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.067575 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067584 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 18:38:37.067602 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.067608 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067617 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 18:38:37.067634 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.067641 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067650 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.067662 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 18:38:37.067711 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067739 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067746 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 18:38:37.067760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.067789 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067798 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.067810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067833 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.067847 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067853 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.067866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067888 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:38:37.067895 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067904 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 18:38:37.067916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.067930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.067939 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:38:37.067952 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 18:38:37.067975 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.067982 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:38:37.067991 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 18:38:37.068007 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:38:37.068014 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 18:38:37.068023 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 18:38:37.068039 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.068045 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 18:38:37.068054 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 18:38:37.068066 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 18:38:37.068088 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.068103 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068109 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.068121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.068151 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.068177 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068184 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068193 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 18:38:37.068210 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068216 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068225 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 18:38:37.068237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.068267 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068286 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068292 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.068305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068328 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068335 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068344 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 18:38:37.068356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.068379 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.068392 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068417 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068423 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068433 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068473 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.068487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068511 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068518 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068527 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 18:38:37.068545 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068551 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068560 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 18:38:37.068577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.068584 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068593 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 18:38:37.068610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068616 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068625 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 18:38:37.068642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.068648 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068658 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 18:38:37.068675 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068681 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068690 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 18:38:37.068708 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.068714 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068723 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 18:38:37.068753 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068759 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068768 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 18:38:37.068784 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068790 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068799 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 18:38:37.068811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.068853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.068870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068875 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 18:38:37.068889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068912 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.068918 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068927 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 18:38:37.068944 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.068950 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068959 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:38:37.068976 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.068982 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.068990 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:38:37.069007 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.069013 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069022 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:38:37.069038 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.069044 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069054 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 18:38:37.069066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.069117 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069123 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.069136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069164 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.069219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.069235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069276 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:38:37.069289 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 18:38:37.069301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 18:38:37.069324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:38:37.069342 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069348 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 18:38:37.069362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069386 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.069392 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069401 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 18:38:37.069413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069437 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.069464 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069470 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.069483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069507 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:38:37.069514 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069523 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 18:38:37.069536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069560 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 18:38:37.069574 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069580 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 18:38:37.069593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069617 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.069623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069632 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.069645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069668 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.069682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069688 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.069701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069737 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069744 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069754 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 18:38:37.069766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.069780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069789 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:38:37.069801 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069826 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069842 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069854 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.069882 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069906 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.069912 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069921 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 18:38:37.069937 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.069944 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069953 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 18:38:37.069969 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.069975 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.069984 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 18:38:37.070000 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070006 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070015 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 18:38:37.070031 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070037 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070046 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 18:38:37.070063 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:38:37.070069 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070078 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 18:38:37.070094 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:38:37.070100 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070109 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 18:38:37.070126 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 18:38:37.070132 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070141 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 18:38:37.070157 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.070163 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070172 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 18:38:37.070189 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070195 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070205 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 18:38:37.070221 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070227 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070236 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 18:38:37.070252 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070258 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070267 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 18:38:37.070289 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070295 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070304 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 18:38:37.070317 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.070373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.070390 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070396 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 18:38:37.070411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070434 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070451 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070462 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 18:38:37.070475 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.070499 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.070513 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070519 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.070533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070556 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.070563 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070572 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 18:38:37.070585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.070609 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:38:37.070623 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070629 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.070641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070665 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070671 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070681 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 18:38:37.070698 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.070705 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070714 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 18:38:37.070744 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.070750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070759 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 18:38:37.070776 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.070782 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070791 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 18:38:37.070803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.070837 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.070851 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070857 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.070870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070893 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.070899 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070908 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 18:38:37.070920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.070935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.070944 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.070956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.070982 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.070989 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.070998 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071010 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.071038 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.071068 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071077 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 18:38:37.071094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.071100 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071109 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 18:38:37.071126 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071132 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071141 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 18:38:37.071157 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.071163 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071172 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 18:38:37.071188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 18:38:37.071221 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071227 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071236 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 18:38:37.071252 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:38:37.071258 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071267 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 18:38:37.071284 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.071321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.071336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071342 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 18:38:37.071356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071378 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.071385 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071394 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 18:38:37.071410 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071416 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071425 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 18:38:37.071442 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071461 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071471 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 18:38:37.071488 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.071494 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071503 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 18:38:37.071520 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071526 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071536 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 18:38:37.071552 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071559 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071568 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 18:38:37.071585 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071591 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071601 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 18:38:37.071617 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071624 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071633 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 18:38:37.071645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.071695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.071709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071715 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 18:38:37.071729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071765 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.071771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 18:38:37.071792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.071816 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:38:37.071831 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 18:38:37.071837 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 18:38:37.071848 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 18:38:37.071863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071869 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 18:38:37.071881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.071921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 18:38:37.071937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.071947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 18:38:37.071956 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 18:38:37.071972 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.071978 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 18:38:37.071988 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 18:38:37.072003 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 18:38:37.072009 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 18:38:37.072018 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 18:38:37.072034 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.072040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.072049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.072065 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.072071 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.072080 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.072096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.072102 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.072111 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.072127 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.072133 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 18:38:37.072142 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.072158 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.072164 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 18:38:37.072173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.072189 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:38:37.072195 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 18:38:37.072204 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 18:38:37.072220 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.072225 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.072234 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.072250 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 18:38:37.072256 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 18:38:37.072265 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 18:38:37.072286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.072293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 18:38:37.072303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.072319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.072325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 18:38:37.072334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.072349 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 18:38:37.072355 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 18:38:37.072364 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 18:38:37.072375 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 18:38:37.072405 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.072478 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 18:38:37.072530 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.072579 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 18:38:37.072625 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.072672 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 18:38:37.072723 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.072786 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 18:38:37.072823 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.072854 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 18:38:37.072893 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 18:38:37.072919 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 18:38:37.072946 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 18:38:37.072972 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 18:38:37.073001 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 18:38:37.073028 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 18:38:37.073077 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.073105 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 18:38:37.073132 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.073158 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 18:38:37.073186 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.073225 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 18:38:37.073250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.073281 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 18:38:37.073308 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.073333 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.073395 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.073420 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:38:37.073457 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.073484 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 18:38:37.073510 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.073537 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 18:38:37.073563 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.073589 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 18:38:37.073615 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.073643 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.073669 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.073696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 18:38:37.073723 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.073761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.073786 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.073812 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.073837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.073862 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.073887 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.073912 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 18:38:37.073937 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 18:38:37.073962 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 18:38:37.073987 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.074012 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 18:38:37.074037 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.074062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.074087 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.074112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 18:38:37.074137 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.074162 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 18:38:37.074187 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.074212 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 18:38:37.074237 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.074263 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 18:38:37.074293 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.074318 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 18:38:37.074343 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.074370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 18:38:37.074397 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074414 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074439 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.074478 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074495 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074511 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074536 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.074562 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074612 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074637 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.074663 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074689 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.074714 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074753 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.074778 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074794 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074819 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.074844 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074860 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074885 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.074910 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074935 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.074960 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.074985 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.075010 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075035 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.075059 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075084 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.075109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075125 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.075175 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075200 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.075224 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075249 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.075301 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075349 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.075391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075409 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075426 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075454 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075471 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075504 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.075556 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075590 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075616 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.075642 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075668 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.075694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075741 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075766 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.075791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075807 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.075918 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075935 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.075984 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076029 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.076078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076219 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.076267 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076367 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.076421 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076473 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076502 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076531 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076580 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.076630 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076676 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:38:37.076723 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.076880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076911 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.076966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077076 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.077123 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077172 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:38:37.077219 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077267 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.077322 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.077418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077449 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077479 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077509 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.077605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077836 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077884 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077917 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.077979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078010 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078092 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:38:37.078145 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078175 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078223 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.078291 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078330 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078360 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078421 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.078471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078563 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.078667 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078729 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.078776 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078822 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.078867 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078898 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.078945 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.078991 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079021 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079068 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.079116 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079162 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.079210 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079267 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.079324 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.079430 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079485 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 18:38:37.079539 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079575 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 18:38:37.079704 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079758 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.079826 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.079934 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.079999 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.080054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.080400 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080436 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080469 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080522 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.080585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080643 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.080697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080733 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080829 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.080884 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.080995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 18:38:37.081139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081180 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.081396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081432 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081466 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081500 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.081625 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081678 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 18:38:37.081740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081785 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.081819 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082092 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 18:38:37.082150 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082204 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 18:38:37.082260 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082311 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082422 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.082475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 18:38:37.082740 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082796 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 18:38:37.082852 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.082915 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 18:38:37.082972 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083026 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 18:38:37.083081 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083125 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.083325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083352 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083439 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083457 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 18:38:37.083483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 18:38:37.083510 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.083569 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.083621 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.083671 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.083729 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.083780 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.083829 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.083879 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.083934 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.083983 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.084032 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.084081 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.084129 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.084180 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.084229 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.084282 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.084333 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.084382 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.084433 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.084483 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.084533 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.084590 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.084647 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.084696 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.084744 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.084792 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.084840 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.084890 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.084941 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.084994 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.085042 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.085093 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.085152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.085202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.085251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.085306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.085355 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.085405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.085454 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.085503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.085553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.085612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.085660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.085706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.085753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.085801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.085892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.085938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.085986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.086034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.086083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.086131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.086178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.086230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.086299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.086348 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.086397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.086445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.086492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.086543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.086605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.086656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.086702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.086750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.086806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.086854 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.086901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.086949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.086995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.087042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.087089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.087137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.087184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.087231 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.087300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.087349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.087397 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.087447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.087497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.087544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.087605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.087653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.087738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.087877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.087981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.088041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.088254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.088468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.088521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.089306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.089395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.089458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.089529 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.089587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.089636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.089687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.089995 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:38:37.090025 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.090234 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.090422 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.090567 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.090642 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.090721 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.090778 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.090944 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.091113 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.091173 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.091229 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.091354 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.091525 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.091607 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.091717 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.091909 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.092029 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.092141 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.092200 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.092255 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.092328 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.092389 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.092502 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.092568 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.092623 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.092682 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.092819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.092923 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.093021 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.093127 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.093232 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.093302 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.093366 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 18:38:37.093392 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.093459 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.093540 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.093603 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.093670 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.093724 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.093777 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.093830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.093884 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.093939 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.093991 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.094044 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.094098 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.094151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.094204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.094257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.094334 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.094445 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.094502 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.094557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.094624 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.094678 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.094731 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.094785 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.094838 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.094892 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.094945 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.094998 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.095052 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.095105 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.095160 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.095213 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.095293 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 18:38:37.095318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.095369 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.095426 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.095476 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.095526 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.095588 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.095636 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.095684 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.095731 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.095779 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.095827 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.095874 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.095921 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.095969 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.096016 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.096063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.096111 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.096160 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.096227 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.096285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.096334 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.096382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.096435 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.096483 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.097238 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.097616 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.097859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.098078 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.098173 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.098393 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.098502 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.098580 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.098661 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 18:38:37.098709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.098784 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.098871 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.099011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.099085 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.099190 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 18:38:37.099267 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 18:38:37.099325 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 18:38:37.099414 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.099467 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.099628 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.099753 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.099837 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.099910 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.100014 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.100091 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.100196 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.100280 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.100367 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.100449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.100548 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.100630 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.100701 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.100806 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 18:38:37.100911 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.100988 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.101076 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.101127 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.101177 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.101228 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.101283 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.101334 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.101387 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 18:38:37.101404 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 18:38:37.101433 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 18:38:37.101461 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 18:38:37.101487 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 18:38:37.101514 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 18:38:37.101532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.101546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.101555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.101564 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.101571 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.101579 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:38:37.101588 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:38:37.101596 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:38:37.101604 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.101612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.101620 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.101628 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.101635 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101645 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.101653 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.101661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.101668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.101676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101684 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101692 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.101700 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.101707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.101715 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.101722 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:38:37.101730 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.101737 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.101744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.101752 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.101759 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.101766 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.101773 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.101781 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.101788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.101797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.101804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.101812 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.101819 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.101826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:38:37.101835 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:38:37.101842 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:38:37.101850 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.101857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.101864 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.101871 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.101879 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101887 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.101894 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.101901 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.101909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.101915 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.101930 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.101937 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.101944 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.101951 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.101958 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:38:37.101965 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.101972 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.101979 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.101986 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.101993 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.101999 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.102007 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.102014 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.102021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.102029 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102036 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.102044 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.102050 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.102058 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:38:37.102064 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:38:37.102071 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:38:37.102078 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.102085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.102092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.102098 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.102105 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102112 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.102119 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.102126 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.102132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.102139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102146 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102152 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.102159 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.102166 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.102173 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.102180 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:38:37.102187 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.102193 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.102200 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.102206 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.102212 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.102219 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.102226 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.102232 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.102239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 18:38:37.102247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 18:38:37.102260 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 18:38:37.102267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 18:38:37.102278 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 18:38:37.102285 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 18:38:37.102293 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 18:38:37.102300 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 18:38:37.102306 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 18:38:37.102313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 18:38:37.102319 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 18:38:37.102326 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102334 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.102340 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 18:38:37.102347 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 18:38:37.102354 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 18:38:37.102360 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102367 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 18:38:37.102374 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 18:38:37.102381 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 18:38:37.102387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 18:38:37.102394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 18:38:37.102400 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 18:38:37.102407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 18:38:37.102413 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 18:38:37.102420 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 18:38:37.102427 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 18:38:37.102433 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 18:38:37.102440 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 18:38:37.102446 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 18:38:37.102452 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 18:38:37.102523 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 18:38:37.102532 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:38:37.102537 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:38:37.102541 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 18:38:37.102547 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 18:38:37.102552 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:38:37.102556 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 18:38:37.102565 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 18:38:37.102573 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:38:37.102611 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102618 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:38:37.102631 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 18:38:37.102651 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 18:38:37.102657 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 18:38:37.102661 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 18:38:37.102665 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 18:38:37.102670 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:38:37.102680 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102687 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102692 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102702 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102711 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 18:38:37.102716 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 18:38:37.102738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.102746 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:38:37.102751 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.102772 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:38:37.102777 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 18:38:37.102781 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 18:38:37.102784 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 18:38:37.102788 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 18:38:37.102792 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 18:38:37.102796 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 18:38:37.102800 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 18:38:37.102806 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 18:38:37.102816 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102823 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102826 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 18:38:37.102832 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102838 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 18:38:37.102842 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 18:38:37.102864 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 18:38:37.102870 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102874 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102880 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102884 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 18:38:37.102894 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:38:37.102901 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:38:37.102906 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:38:37.102910 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:38:37.102916 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179112" 2019-04-25 18:38:37.102922 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:38:37.102926 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:38:37.102931 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:38:37.102937 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:38:37.102942 wsdl: in serializeType: returning: 179112 2019-04-25 18:38:37.102948 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 18:38:37.102954 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 18:38:37.102958 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 18:38:37.102962 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 18:38:37.102967 wsdl: in serializeType: returning: 179112 2019-04-25 18:38:37.102971 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179112 2019-04-25 18:38:37.102984 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179112 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 18:38:37.102988 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 18:38:37.102994 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3026"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 18:38:37.103007 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 18:38:37.103013 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179112 2019-04-25 18:38:37.103022 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 18:38:37.103092 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 18:38:37.103034 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 18:38:37.103045 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 18:38:37.103049 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 18:38:37.103053 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 18:38:37.103057 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 18:38:37.103064 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:38:37.103073 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:38:37.103081 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:38:37.103086 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:38:37.103098 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 18:38:37.103108 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 18:38:37.103115 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 18:38:37.111110 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 18:38:37.111125 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 18:38:37.111134 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 18:38:37.111140 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 18:38:37.111145 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 18:38:37.111149 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 18:38:37.111153 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 18:38:37.111158 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 18:38:37.111162 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 18:38:37.111188 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 18:38:37.120955 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 18:38:37.120972 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 18:38:37.120978 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:38:37.120983 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 18:38:37.120988 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 18:38:37.120993 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 18:38:37.120999 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 18:38:37.121004 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 18:38:37.121009 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 18:38:37.121014 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 16:38:21 GMT 2019-04-25 18:38:37.121023 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 18:38:37.121029 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 18:38:37.121034 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 18:38:37.121041 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 18:38:37.121062 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 18:38:37.121071 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 18:38:37.121080 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 18:38:37.121084 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 18:38:37.121089 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 18:38:37.121117 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 18:38:37.121128 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 18:38:37.121133 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 18:38:37.121147 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 18:38:37.121153 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 16:38:21 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 18:38:37.121176 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 18:38:37.121185 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 18:38:37.121205 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 18:38:37.121212 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 18:38:37.121302 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 18:38:37.121389 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 18:38:37.121396 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 18:38:37.121404 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 18:38:37.121415 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:38:37.121436 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 18:38:37.121490 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 18:38:37.121509 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 18:38:37.121520 nusoap_client: got fault 2019-04-25 18:38:37.121527 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 18:38:37.121531 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 18:38:37.121536 nusoap_client: detail =