Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 38Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
173182RE515927 Model turbiny: S100S
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: JOHN DEERE 
 Silnik:
JR T2132
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:34:29 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:34:36.005861 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:34:36.005924 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:34:36.005941 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:34:36.005958 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:34:36.005970 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:34:36.005980 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:34:36.005997 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:34:36.006007 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:34:36.006014 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:34:36.006025 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:34:36.006034 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:34:36.006047 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:34:36.006053 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:34:36.006058 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:34:36.006062 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:34:36.006066 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:34:36.006080 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:34:36.006098 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:34:36.006107 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:34:36.006114 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:34:36.006120 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:34:36.006130 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:34:36.006139 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:34:36.013742 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:34:36.013782 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:34:36.013810 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:34:36.013822 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:34:36.013832 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:34:36.013841 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:34:36.013849 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:34:36.013891 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:34:36.031093 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:34:36.031129 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:34:36.031141 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:34:36.031151 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:34:36.031160 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:34:36.031170 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:34:36.031180 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:34:36.031190 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:34:36.031200 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:34:36.031210 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:34:29 GMT 2019-02-23 22:34:36.031219 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:34:36.031228 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:34:36.031239 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:34:36.031255 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:34:36.031305 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:34:36.039252 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:34:36.039281 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:34:36.045682 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:34:36.045911 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.046400 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:34:36.046707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.046938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.046967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.052861 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.053087 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:34:36.053455 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.054096 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:34:36.054370 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.054615 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:34:36.055056 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.055207 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:34:36.055528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.055658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.055682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.060094 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.060520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.060544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.060904 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.061445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.061485 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.061927 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.062405 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:34:36.062886 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:34:36.063427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.063659 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.063705 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 22:34:36.063938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:34:36.064069 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:34:36.064085 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-23 22:34:36.064095 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:34:36.064101 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:34:36.064132 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:34:36.064172 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:34:36.064188 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:34:36.064195 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:34:36.064212 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:34:36.064217 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:34:36.064385 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:34:36.064401 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:34:36.064456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064466 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:34:36.064487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064518 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.064528 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064544 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:34:36.064565 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.064573 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064584 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:34:36.064600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.064642 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.064658 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064665 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.064683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064711 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.064719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:34:36.064744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.064771 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:34:36.064788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064794 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:34:36.064809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064834 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.064842 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064852 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:34:36.064870 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.064877 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064887 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:34:36.064905 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.064912 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064922 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:34:36.064936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.064970 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.064986 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.064992 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:34:36.065006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065032 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.065039 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065050 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:34:36.065063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.065088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:34:36.065104 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:34:36.065124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065149 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.065156 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065166 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:34:36.065185 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.065192 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065202 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:34:36.065220 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.065227 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065237 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:34:36.065255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.065261 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.065284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.065338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.065354 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.065377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065408 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065424 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.065476 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.065494 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065505 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:34:36.065515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:34:36.065528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:34:36.065552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:34:36.065568 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065574 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:34:36.065588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065613 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.065620 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065631 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:34:36.065644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.065669 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.065684 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065691 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.065705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065736 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.065744 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065754 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:34:36.065767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.065792 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:34:36.065809 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065815 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:34:36.065834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.065867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.065891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.065916 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.065932 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065938 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.065953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065978 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.065985 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.065996 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:34:36.066008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066034 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:34:36.066049 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066055 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:34:36.066069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066094 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066101 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066111 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:34:36.066129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066146 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.066159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066188 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:34:36.066203 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066209 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.066223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.066256 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066266 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:34:36.066279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066311 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:34:36.066327 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066333 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:34:36.066347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066379 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066393 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:34:36.066414 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066423 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066437 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.066451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066480 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:34:36.066496 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066502 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.066516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066541 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.066548 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066559 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:34:36.066571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066597 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:34:36.066611 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066618 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:34:36.066632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066657 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066664 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066674 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.066687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066712 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:34:36.066735 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066741 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.066755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066781 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.066788 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066798 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:34:36.066811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066836 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:34:36.066851 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066857 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:34:36.066871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066896 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.066903 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066913 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.066926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.066950 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.066966 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.066972 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.066985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.067017 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067027 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:34:36.067040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067065 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:34:36.067080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067086 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:34:36.067100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067125 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.067132 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067142 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:34:36.067154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067179 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.067194 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067201 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.067215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067239 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.067246 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:34:36.067270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067300 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:34:36.067316 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067323 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:34:36.067337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067361 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.067368 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067378 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:34:36.067391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067417 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.067436 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067443 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.067457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067481 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.067488 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067498 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:34:36.067511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067536 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:34:36.067551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067557 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:34:36.067571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067595 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.067602 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067612 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:34:36.067630 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.067637 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067646 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:34:36.067659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067689 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.067704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067710 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.067723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067758 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.067765 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067775 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:34:36.067788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067814 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:34:36.067829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067835 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:34:36.067849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.067880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.067903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.067928 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.067943 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067949 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.067962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.067988 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.067995 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068005 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:34:36.068019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.068044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.068059 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:34:36.068079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068103 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:34:36.068111 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068121 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:34:36.068134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.068159 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.068174 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068180 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.068194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068224 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.068284 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.068307 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068319 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:34:36.068329 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:34:36.068341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:34:36.068366 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:34:36.068381 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068388 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:34:36.068401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068431 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:34:36.068446 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068461 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:34:36.068477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.068503 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.068518 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068525 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.068538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.068627 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.068644 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068655 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:34:36.068665 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:34:36.068677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:34:36.068702 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:34:36.068717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068724 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:34:36.068738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068764 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.068771 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068781 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:34:36.068800 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.068807 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068817 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:34:36.068835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.068842 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068852 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:34:36.068870 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.068876 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068886 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:34:36.068905 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.068911 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068921 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:34:36.068939 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.068946 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068956 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:34:36.068973 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.068980 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.068990 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.069003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.069071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069077 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.069092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069116 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069123 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:34:36.069146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069172 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:34:36.069187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069193 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:34:36.069207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069232 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069239 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069249 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:34:36.069267 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069273 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069283 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.069323 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069331 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069342 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:34:36.069355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.069413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069424 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.069447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069495 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:34:36.069528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:34:36.069569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:34:36.069590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069614 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069621 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069631 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.069645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.069685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069691 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.069705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069731 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069738 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:34:36.069761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069786 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.069801 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069808 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:34:36.069822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069847 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069854 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069864 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:34:36.069882 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069889 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069898 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.069917 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.069924 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069934 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:34:36.069947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.069971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.069980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.069996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070002 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.070015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070041 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.070049 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070059 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:34:36.070072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.070097 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.070112 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070118 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.070132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070157 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070164 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070174 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:34:36.070192 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.070199 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070209 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:34:36.070226 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.070233 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070243 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:34:36.070261 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070268 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070278 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:34:36.070301 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070309 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070319 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:34:36.070333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.070375 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.070390 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.070411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070442 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070450 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:34:36.070474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.070489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.070499 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.070514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070543 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070550 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070574 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070590 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.070604 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070630 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.070637 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070647 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.070665 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.070672 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070682 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:34:36.070700 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.070707 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070717 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:34:36.070734 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.070741 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070759 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:34:36.070777 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.070784 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070794 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:34:36.070812 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:34:36.070819 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070828 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:34:36.070846 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070853 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070862 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.070880 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070887 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070896 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.070914 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070921 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:34:36.070949 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.070955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.070965 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:34:36.070978 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.071049 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.071070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071095 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.071102 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071112 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:34:36.071130 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071137 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071146 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:34:36.071164 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071171 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071181 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:34:36.071198 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.071205 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071215 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:34:36.071228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.071266 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.071308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071334 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:34:36.071364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.071380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.071390 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.071403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071435 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071443 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071453 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071467 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071483 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.071497 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071523 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.071530 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071540 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:34:36.071558 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071565 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071575 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:34:36.071593 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.071600 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071610 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:34:36.071628 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.071634 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071644 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:34:36.071662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.071669 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071678 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:34:36.071696 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.071703 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:34:36.071731 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071737 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.071765 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071772 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071781 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:34:36.071799 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071806 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071816 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:34:36.071837 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071848 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:34:36.071895 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.071906 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.071922 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:34:36.071944 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.072031 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.072062 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.072097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072144 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.072157 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072175 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:34:36.072207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.072219 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072235 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.072277 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.072289 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:34:36.072348 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.072359 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072376 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.072401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.072471 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072510 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.072536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072582 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072594 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072611 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:34:36.072634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.072660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.072678 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.072702 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072757 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072811 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.072863 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072909 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.072920 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072938 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:34:36.072969 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.072980 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.072998 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:34:36.073032 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.073044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073062 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:34:36.073092 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.073103 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073119 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:34:36.073150 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.073161 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073178 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:34:36.073209 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.073221 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073238 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:34:36.073271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.073282 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073307 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.073347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.073357 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073373 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:34:36.073405 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.073417 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073437 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:34:36.073472 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073484 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073501 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:34:36.073532 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.073544 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:34:36.073594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.073605 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073624 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:34:36.073649 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.073760 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.073792 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073842 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073855 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073872 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073898 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.073926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.073954 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074001 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.074014 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074033 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:34:36.074066 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.074078 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074095 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:34:36.074126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.074138 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074156 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:34:36.074189 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.074201 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074220 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:34:36.074253 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.074265 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074283 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:34:36.074329 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074340 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074357 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:34:36.074391 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.074403 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074422 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:34:36.074455 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074468 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074486 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:34:36.074520 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074532 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074551 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:34:36.074585 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074597 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:34:36.074647 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074658 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074676 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:34:36.074708 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.074720 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074738 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:34:36.074775 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.074788 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074806 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.074839 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.074850 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.074869 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:34:36.074893 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.075008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.075045 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075057 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:34:36.075085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075130 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.075143 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075161 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:34:36.075185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.075230 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.075259 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075271 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.075305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075361 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.075374 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075393 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:34:36.075418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.075466 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:34:36.075494 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075504 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:34:36.075531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.075591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075610 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.075644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.075656 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075674 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:34:36.075709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.075721 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075739 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:34:36.075779 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.075791 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075809 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:34:36.075835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.075905 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:34:36.075934 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.075945 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.075972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.076019 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.076032 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.076052 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:34:36.076078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.076105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.076125 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:34:36.076150 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.076202 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076216 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.076236 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076261 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.076289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.076333 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076383 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.076396 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076415 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:34:36.076449 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.076461 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076479 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:34:36.076513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.076524 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076541 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:34:36.076573 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:34:36.076585 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076603 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:34:36.076637 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.076649 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076667 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:34:36.076702 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.076715 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076734 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:34:36.076776 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.076787 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076804 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:34:36.076836 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.076848 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076865 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:34:36.076899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.076911 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076931 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:34:36.076964 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.076977 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.076996 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.077021 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:34:36.077109 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.077142 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077153 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:34:36.077180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077228 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.077240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.077281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.077348 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.077377 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077388 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.077414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077462 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077476 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077495 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:34:36.077521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.077568 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:34:36.077592 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077640 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.077652 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077670 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:34:36.077703 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:34:36.077716 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077733 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:34:36.077766 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.077778 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077796 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:34:36.077820 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:34:36.077860 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.077889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077901 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.077929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.077975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.077987 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078005 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.078041 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078054 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078071 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:34:36.078103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078114 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078130 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:34:36.078153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.078213 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078245 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078254 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.078274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078319 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078329 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078344 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:34:36.078363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.078385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.078399 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.078419 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078460 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078470 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078503 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078526 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.078546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078591 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078600 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078614 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:34:36.078645 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078655 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078669 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:34:36.078701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.078710 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078724 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:34:36.078756 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078765 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078780 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:34:36.078804 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.078813 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078827 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:34:36.078852 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078861 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078875 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:34:36.078900 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.078909 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078923 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:34:36.078947 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.078956 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.078969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:34:36.078994 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.079010 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.079024 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:34:36.079043 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.079110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.079135 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079143 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:34:36.079164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079199 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.079209 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079223 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:34:36.079253 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.079263 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079276 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:34:36.079309 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.079318 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079333 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:34:36.079358 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.079367 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079381 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:34:36.079406 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.079415 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079431 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:34:36.079450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.079506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.079529 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079537 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.079557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079591 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079607 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.079701 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.079726 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079741 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:34:36.079756 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:34:36.079773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:34:36.079808 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:34:36.079829 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079837 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:34:36.079858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079894 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.079903 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079918 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:34:36.079936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.079957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.079971 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.079992 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080001 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.080020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080055 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:34:36.080065 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080080 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:34:36.080099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.080133 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:34:36.080155 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080163 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:34:36.080182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.080226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080240 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.080261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.080305 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.080327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080344 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.080365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080399 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080407 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080418 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:34:36.080438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.080454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.080465 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:34:36.080479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080507 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080514 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080524 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080537 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080553 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.080567 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080594 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080601 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080611 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:34:36.080634 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080640 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080650 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:34:36.080668 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080675 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080685 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:34:36.080702 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080709 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080719 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:34:36.080737 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080743 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080753 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:34:36.080771 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:34:36.080778 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080787 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:34:36.080805 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:34:36.080811 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080821 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:34:36.080838 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:34:36.080845 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080855 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:34:36.080873 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.080879 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080889 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:34:36.080907 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080913 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080924 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:34:36.080942 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080949 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080958 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:34:36.080976 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.080982 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.080992 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:34:36.081010 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081016 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.081026 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:34:36.081039 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.081102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081121 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081127 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:34:36.081142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081167 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081175 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081185 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:34:36.081198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081224 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.081239 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081246 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.081259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081287 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.081303 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081315 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:34:36.081328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081354 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:34:36.081369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081376 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.081390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081414 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081423 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081436 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:34:36.081455 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.081462 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081472 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:34:36.081490 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.081497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:34:36.081524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081531 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:34:36.081554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081608 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.081628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081660 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081667 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081678 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:34:36.081691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.081714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081723 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.081737 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081764 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081772 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081782 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081795 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.081827 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.081860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:34:36.081888 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.081895 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081904 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:34:36.081922 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081929 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081939 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:34:36.081956 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.081963 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.081973 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:34:36.081991 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.081997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.082008 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:34:36.082026 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082032 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.082081 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:34:36.082101 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:34:36.082107 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.082117 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:34:36.082130 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.082170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.082187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082193 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:34:36.082208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082232 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.082240 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082250 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:34:36.082268 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082279 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082289 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:34:36.082313 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082320 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082331 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:34:36.082348 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.082355 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082365 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:34:36.082385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082392 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082402 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:34:36.082422 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082432 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082443 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:34:36.082462 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082468 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082478 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:34:36.082496 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082503 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082512 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:34:36.082525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.082579 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.082594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:34:36.082617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082642 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.082649 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082659 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:34:36.082672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.082697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:34:36.082714 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:34:36.082721 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:34:36.082732 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:34:36.082748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082755 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:34:36.082768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082792 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.082813 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:34:36.082830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.082841 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:34:36.082851 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:34:36.082869 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.082875 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:34:36.082886 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:34:36.082910 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:34:36.082916 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:34:36.082926 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:34:36.082943 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.082950 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.082960 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.082977 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.082984 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.082994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.083011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.083018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.083029 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.083046 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.083053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:34:36.083063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.083080 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.083086 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:34:36.083096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.083113 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:34:36.083119 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:34:36.083129 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:34:36.083146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.083153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.083162 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.083179 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:34:36.083186 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:34:36.083196 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:34:36.083212 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.083220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:34:36.083229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.083246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.083253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:34:36.083262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.083278 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:34:36.083285 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:34:36.083300 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:34:36.083316 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:34:36.083352 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.083383 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:34:36.083411 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.083444 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:34:36.083472 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.083499 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:34:36.083526 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.083553 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:34:36.083580 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.083607 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:34:36.083634 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:34:36.083660 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:34:36.083696 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:34:36.083722 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:34:36.083748 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:34:36.083775 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:34:36.083802 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.083829 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:34:36.083856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.083883 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:34:36.083910 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.083937 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:34:36.083964 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.083991 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:34:36.084020 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.084047 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.084073 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.084100 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:34:36.084127 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.084154 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:34:36.084181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.084208 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:34:36.084236 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.084262 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:34:36.084289 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.084324 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.084352 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.084379 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:34:36.084406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.084439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.084468 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.084495 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.084522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.084549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.084575 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.084602 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:34:36.084629 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:34:36.084656 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:34:36.084683 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.084709 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:34:36.084736 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.084762 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.084789 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.084816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:34:36.084843 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.084869 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:34:36.084895 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.084922 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:34:36.084948 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.084975 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:34:36.085002 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.085030 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:34:36.085057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.085086 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:34:36.085114 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085133 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085159 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.085186 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085203 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085221 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085247 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.085282 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.085394 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085421 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085452 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085478 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085505 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085522 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085548 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085574 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085592 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085618 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085645 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085677 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085704 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085731 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.085757 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085784 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085810 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085837 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.085863 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085881 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.085934 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.085960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.085987 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086013 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.086040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086066 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.086092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086110 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086143 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086177 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.086247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086265 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086287 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086319 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.086346 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086373 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.086401 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086442 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086469 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.086495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086591 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.086617 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086651 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086676 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.086730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086747 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086764 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086808 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.086835 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086861 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.086888 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086905 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086922 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086939 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.086968 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.086994 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087021 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:34:36.087047 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087064 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.087134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087230 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.087256 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087291 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:34:36.087324 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087351 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.087377 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087404 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.087435 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087453 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087471 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087488 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087514 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.087540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087558 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087628 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087663 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:34:36.087716 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087734 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087761 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.087787 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087804 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087822 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087848 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.087875 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.087953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.087980 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088006 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088032 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088058 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088085 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088102 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088128 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088155 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088172 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088198 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088225 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088251 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088278 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088311 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.088338 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088391 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088417 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:34:36.088455 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088500 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:34:36.088527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088553 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.088580 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.088632 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088660 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.088691 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088777 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088794 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.088847 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088864 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088907 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.088934 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.088960 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.088987 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089047 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.089074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089108 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:34:36.089197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089249 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089275 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.089307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089325 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089342 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089360 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.089413 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089445 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:34:36.089472 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089537 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089563 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089607 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:34:36.089634 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089661 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:34:36.089687 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089722 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089748 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.089775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:34:36.089897 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089924 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:34:36.089950 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.089977 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:34:36.090003 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090030 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:34:36.090056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090073 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090108 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090135 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.090162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090231 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090248 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:34:36.090322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:34:36.090349 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.090407 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.090465 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.090516 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.090568 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.090617 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.090666 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.090715 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.090767 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.090816 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.090866 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.090913 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.090961 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.091012 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.091061 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.091109 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.091157 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.091206 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.091256 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.091312 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.091362 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.091418 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.091480 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.091529 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.091577 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.091625 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.091673 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.091723 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.091773 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.091825 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.091873 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.091922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.091980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.092029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.092078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.092127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.092173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.092222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.092275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.092331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.092382 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.092436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.092486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.092534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.092581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.092631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.092679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.092727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.092776 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.092825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.092876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.092925 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.092974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.093028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.093081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.093129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.093176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.093224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.093272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.093329 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.093379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.093436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.093484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.093534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.093591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.093640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.093689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.093739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.093786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.093835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.093884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.093933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.093982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.094029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.094079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.094126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.094174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.094224 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.094273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.094327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.094376 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.094440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.094491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.094546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.094597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.094655 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.094709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.094763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.094810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.094862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.094911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.094961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.095011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.095067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.095115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.095166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.095223 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:34:36.095251 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.095326 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.095383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.095444 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.095499 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.095554 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.095610 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.095665 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.095724 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.095779 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.095833 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.095887 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.095942 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.095997 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.096052 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.096106 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.096161 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.096215 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.096277 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.096338 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.096395 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.096456 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.096512 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.096566 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.096620 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.096674 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.096735 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.096791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.096845 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.096900 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.096954 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.097008 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.097070 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:34:36.097094 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.097150 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.097207 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.097262 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.097329 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.097385 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.097445 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.097549 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.097605 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.097667 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.097723 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.097778 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.097833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.097888 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.097943 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.097998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.098054 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.098109 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.098165 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.098220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.098275 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.098336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.098392 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.098455 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.098511 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.098567 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.098622 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.098677 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.098731 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.098787 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.098843 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.098898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.098959 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:34:36.098982 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.099033 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.099082 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.099131 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.099180 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.099229 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.099279 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.099334 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.099384 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.099438 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.099487 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.099537 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.099587 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.099636 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.099685 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.099733 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.099783 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.099833 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.099882 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.099931 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.099979 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.100030 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.100078 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.100126 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.100175 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.100225 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.100274 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.100378 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.100435 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.100485 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.100534 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.100582 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.100639 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:34:36.100661 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.100713 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.100765 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.100816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.100868 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.100919 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:34:36.100970 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:34:36.101020 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:34:36.101071 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.101123 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.101176 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.101228 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.101279 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.101336 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.101388 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.101444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.101495 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.101547 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.101598 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.101650 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.101702 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.101763 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.101814 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.101865 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:34:36.101916 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.101967 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.102018 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.102069 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.102120 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.102171 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.102222 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.102275 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.102335 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:34:36.102353 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:34:36.102383 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:34:36.102412 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:34:36.102446 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:34:36.102473 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:34:36.102492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.102508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.102517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.102526 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.102534 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.102543 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:34:36.102552 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:34:36.102560 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:34:36.102568 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.102576 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.102584 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.102592 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.102600 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102610 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.102618 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.102627 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.102635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.102643 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102651 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.102667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.102675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.102683 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.102691 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:34:36.102699 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.102706 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.102714 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.102730 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.102737 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.102745 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.102752 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.102760 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.102769 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.102779 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.102787 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.102795 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.102802 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.102810 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:34:36.102818 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:34:36.102826 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:34:36.102834 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.102842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.102849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.102857 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.102865 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102873 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.102881 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.102888 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.102896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.102903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.102919 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.102926 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.102933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.102941 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.102948 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:34:36.102955 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.102962 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.102969 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.102977 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.102984 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.102991 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.102998 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.103006 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.103014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.103023 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.103038 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.103045 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.103052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:34:36.103058 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:34:36.103065 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:34:36.103072 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.103081 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.103088 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.103095 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.103101 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103108 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.103115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.103122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.103129 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.103135 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103142 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103149 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.103155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.103162 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.103169 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.103177 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:34:36.103183 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.103190 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.103197 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.103204 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.103210 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.103216 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.103224 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.103230 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.103237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:34:36.103245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:34:36.103259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:34:36.103274 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:34:36.103281 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:34:36.103288 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:34:36.103300 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:34:36.103308 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:34:36.103315 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:34:36.103323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:34:36.103329 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:34:36.103336 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103343 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.103351 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:34:36.103358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:34:36.103365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:34:36.103372 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103379 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:34:36.103386 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:34:36.103393 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:34:36.103399 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:34:36.103406 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:34:36.103412 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:34:36.103420 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:34:36.103430 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:34:36.103437 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:34:36.103444 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:34:36.103451 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:34:36.103458 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:34:36.103464 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:34:36.103471 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:34:36.103544 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:34:36.103554 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:34:36.103559 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:34:36.103563 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:34:36.103570 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:34:36.103574 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:34:36.103578 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:34:36.103588 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:34:36.103596 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:34:36.103633 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103640 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:34:36.103653 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:34:36.103675 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:34:36.103681 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:34:36.103685 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:34:36.103690 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:34:36.103695 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:34:36.103706 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103713 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103718 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103729 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103738 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:34:36.103743 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:34:36.103766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.103775 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:34:36.103779 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.103803 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:34:36.103809 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:34:36.103813 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:34:36.103817 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:34:36.103821 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:34:36.103825 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:34:36.103829 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:34:36.103833 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:34:36.103839 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179112" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:34:36.103849 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103855 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103860 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:34:36.103866 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103871 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:34:36.103875 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:34:36.103899 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:34:36.103906 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103910 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103916 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103920 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:34:36.103930 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:34:36.103938 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:34:36.103943 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:34:36.103948 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:34:36.103954 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179112" 2019-02-23 22:34:36.103961 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:34:36.103966 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:34:36.103971 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:34:36.103976 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:34:36.103981 wsdl: in serializeType: returning: 179112 2019-02-23 22:34:36.103988 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:34:36.103995 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:34:36.103999 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:34:36.104003 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:34:36.104008 wsdl: in serializeType: returning: 179112 2019-02-23 22:34:36.104012 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179112 2019-02-23 22:34:36.104025 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179112 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:34:36.104030 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:34:36.104036 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4660"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:34:36.104050 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:34:36.104055 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179112 2019-02-23 22:34:36.104065 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:34:36.104137 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:34:36.104077 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:34:36.104088 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:34:36.104093 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:34:36.104098 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:34:36.104102 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:34:36.104108 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:34:36.104118 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:34:36.104126 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:34:36.104131 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:34:36.104144 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:34:36.104153 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:34:36.104161 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:34:36.111560 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:34:36.111577 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:34:36.111588 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:34:36.111593 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:34:36.111599 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:34:36.111605 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:34:36.111609 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:34:36.111613 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:34:36.111618 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:34:36.111647 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:34:36.138854 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:34:36.138887 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:34:36.138903 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:34:36.138914 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:34:36.138925 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:34:36.138961 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:34:36.138973 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:34:36.138984 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:34:36.138994 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:34:36.139005 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:34:29 GMT 2019-02-23 22:34:36.139016 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:34:36.139050 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:34:36.139061 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:34:36.139075 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:34:36.139113 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:34:36.139129 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:34:36.139145 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:34:36.139162 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:34:36.139170 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:34:36.139266 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:34:36.139291 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:34:36.139301 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:34:36.139329 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:34:36.139346 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:34:29 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:34:36.139387 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:34:36.139401 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:34:36.139439 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:34:36.139450 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:34:36.139580 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:34:36.139758 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:34:36.139769 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:34:36.139783 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:34:36.139799 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:34:36.139838 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:34:36.139933 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:34:36.139966 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:34:36.139985 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:34:36.139997 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:34:36.140005 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:34:36.140014 nusoap_client: detail =