Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 232.6Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
715735-0013 Model turbiny: GT47
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SCANIA
 Silnik:
JR T4570
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:51:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:51:52.095904 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:51:52.095948 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:51:52.095961 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220821" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:51:52.095976 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:51:52.095985 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:51:52.095992 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:51:52.096005 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:51:52.096012 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:51:52.096023 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:51:52.096032 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:51:52.096040 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:51:52.096051 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:51:52.096056 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:51:52.096061 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:51:52.096065 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:51:52.096069 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:51:52.096080 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:51:52.096093 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:51:52.096101 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:51:52.096107 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:51:52.096112 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:51:52.096119 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:51:52.096127 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:51:52.103561 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:51:52.103577 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:51:52.103588 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:51:52.103594 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:51:52.103599 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:51:52.103604 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:51:52.103608 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:51:52.103638 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:51:52.157484 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:51:52.157518 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:51:52.157526 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:51:52.157538 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:51:52.157543 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:51:52.157549 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:51:52.157555 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:51:52.157561 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:51:52.157567 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:51:52.157573 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:51:34 GMT 2019-02-19 19:51:52.157578 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:51:52.157583 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:51:52.157590 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:51:52.157601 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:51:52.157636 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:51:52.164810 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:51:52.164934 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:51:52.164953 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-02-19 19:51:52.172455 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.172882 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.173500 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.174027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:51:52.179745 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.179874 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.180433 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:51:52.180855 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.181108 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:51:52.181589 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:51:52.182021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.182259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.182286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:51:52.182599 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.182629 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:51:52.187396 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.187819 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.188419 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.188963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:51:52.189117 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:51:52.189668 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:51:52.189806 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:51:52.190270 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:51:52.190723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.190748 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-19 19:51:52.191006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:51:52.191133 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.191388 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:51:52.191408 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:51:52.191418 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:51:52.191424 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:51:52.191528 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:51:52.191566 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:51:52.191581 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:51:52.191589 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:51:52.191606 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:51:52.191616 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:51:52.191782 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:51:52.191797 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:51:52.191844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.191853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:51:52.191873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.191904 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.191913 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.191929 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:51:52.191950 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.191958 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.191969 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:51:52.191985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.192026 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.192043 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192050 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.192119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192156 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.192164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:51:52.192190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.192222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:51:52.192239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:51:52.192261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192293 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192301 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192312 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:51:52.192331 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192338 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192348 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:51:52.192366 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192373 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192384 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:51:52.192397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.192431 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.192447 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192454 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:51:52.192472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192498 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.192505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192515 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:51:52.192529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.192556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:51:52.192571 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:51:52.192591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192616 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192623 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192633 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:51:52.192651 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192658 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192668 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:51:52.192686 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.192693 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192702 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:51:52.192720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.192727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.192750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.192788 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.192804 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192811 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.192825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.192919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.192936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192948 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:51:52.192958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:51:52.192971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.192986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:51:52.192996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:51:52.193011 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193017 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:51:52.193031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193056 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193064 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193074 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:51:52.193087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193102 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193112 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.193128 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193134 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.193148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193173 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.193180 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:51:52.193203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193229 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:51:52.193244 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193251 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:51:52.193265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193295 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193303 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193314 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.193328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193353 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.193368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193374 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.193388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193413 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.193420 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193430 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:51:52.193443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193468 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:51:52.193483 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193490 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:51:52.193503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193527 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193534 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:51:52.193562 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193569 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193579 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.193592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193626 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:51:52.193641 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193648 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.193662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193687 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.193694 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193703 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:51:52.193717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193742 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:51:52.193757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193763 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:51:52.193777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193802 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193809 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193818 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:51:52.193837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.193844 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193858 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.193872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.193901 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:51:52.193917 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193923 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.193937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193961 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.193968 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.193978 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:51:52.193992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194017 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:51:52.194032 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194038 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:51:52.194051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.194082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.194105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:51:52.194145 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194151 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.194165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194189 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.194196 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194206 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:51:52.194220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:51:52.194260 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194266 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:51:52.194285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194310 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.194317 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.194340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194365 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.194380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194387 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.194400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194425 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.194432 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194442 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:51:52.194455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194480 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:51:52.194495 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194501 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:51:52.194515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194539 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.194546 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194556 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:51:52.194569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194594 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.194609 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194615 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.194629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194653 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.194660 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194670 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:51:52.194683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:51:52.194723 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194729 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:51:52.194743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194767 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.194774 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194784 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:51:52.194797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194822 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.194837 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194844 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.194857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194882 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.194889 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194899 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:51:52.194912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.194938 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:51:52.194953 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194959 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:51:52.194972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.194997 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.195004 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195041 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:51:52.195063 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.195070 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195080 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:51:52.195094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195124 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.195139 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195145 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.195160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195185 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.195192 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:51:52.195215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195240 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:51:52.195256 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195262 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:51:52.195281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.195322 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195332 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.195345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195370 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.195386 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195392 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.195406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195430 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.195437 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195447 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:51:52.195460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195485 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.195501 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195507 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:51:52.195520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195545 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:51:52.195552 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195562 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:51:52.195575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195600 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.195616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195622 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.195636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195659 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195665 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195704 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.195725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.195742 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195753 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:51:52.195764 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:51:52.195776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195791 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:51:52.195801 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:51:52.195816 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195822 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:51:52.195836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195862 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:51:52.195869 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195879 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:51:52.195893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.195918 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.195934 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195940 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.195953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195976 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195983 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.195997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196020 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.196041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.196057 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196068 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:51:52.196078 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:51:52.196091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:51:52.196134 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:51:52.196150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196157 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:51:52.196171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196197 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196204 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:51:52.196232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196239 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196250 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:51:52.196268 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196280 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196291 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:51:52.196309 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.196316 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196326 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:51:52.196344 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.196351 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196371 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:51:52.196400 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.196411 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196428 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:51:52.196460 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.196471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.196512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.196599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.196627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196638 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.196663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196721 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:51:52.196763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.196806 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:51:52.196831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196841 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:51:52.196865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196908 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196920 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196937 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:51:52.196969 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.196981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.196999 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.197031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.197043 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197060 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:51:52.197082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.197137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.197224 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197234 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.197265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197327 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.197342 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197360 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:51:52.197386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.197435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:51:52.197463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197473 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:51:52.197498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.197553 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.197595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.197712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.197746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197758 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.197795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.197928 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.197948 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:51:52.197976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.198089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.198121 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198137 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:51:52.198171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198220 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.198232 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198256 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:51:52.198613 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.198629 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198653 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.198700 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.198748 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198853 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:51:52.198886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.198941 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.198968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.198983 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.199014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199125 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.199139 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:51:52.199180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.199230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.199271 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199287 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.199311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199356 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.199373 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199391 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:51:52.199421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.199432 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199448 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:51:52.199481 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.199497 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:51:52.199543 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.199553 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199568 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:51:52.199614 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.199625 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199642 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:51:52.199662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.199738 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.199763 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199772 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.199795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.199839 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200163 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.200185 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:51:52.200208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.200232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.200249 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.200271 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200328 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200339 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200355 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200403 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.200430 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200475 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.200488 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200502 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.200523 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.200530 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200540 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:51:52.200562 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.200569 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200580 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:51:52.200598 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.200604 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200614 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:51:52.200632 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.200639 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200649 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:51:52.200667 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:51:52.200674 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200684 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:51:52.200702 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.200709 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200719 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.200736 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.200743 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200753 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.200770 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.200777 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200787 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:51:52.200805 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.200811 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200821 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:51:52.200834 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.200885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.200903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.200910 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.200925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.200950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.200957 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.200967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:51:52.200985 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.200992 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201002 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:51:52.201019 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201026 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201036 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:51:52.201053 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.201060 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201070 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:51:52.201083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.201120 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201136 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201142 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.201156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201181 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201189 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:51:52.201212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.201238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.201252 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201284 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201292 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201303 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201317 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.201347 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201374 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.201381 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201391 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:51:52.201414 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201422 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201437 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:51:52.201466 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.201477 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201493 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:51:52.201521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.201533 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201544 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:51:52.201563 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.201570 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201580 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:51:52.201598 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.201605 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:51:52.201633 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201639 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.201667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201674 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201683 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:51:52.201701 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201707 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201729 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:51:52.201748 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201754 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201764 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:51:52.201782 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201811 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:51:52.201838 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.201892 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.201911 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201917 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.201933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201958 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.201965 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.201975 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:51:52.201993 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.201999 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.202027 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202034 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202043 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:51:52.202061 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.202068 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202078 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.202129 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202144 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.202165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202190 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202197 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:51:52.202221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.202236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.202246 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.202259 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202303 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202311 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202322 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202336 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202352 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.202366 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.202401 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202441 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:51:52.202463 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202470 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202480 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:51:52.202502 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.202509 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202519 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:51:52.202540 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.202548 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202558 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:51:52.202576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.202583 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202593 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:51:52.202610 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.202617 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202627 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:51:52.202644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202661 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.202678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202686 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202695 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:51:52.202713 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202720 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202730 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:51:52.202748 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202754 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202764 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:51:52.202781 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202788 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202805 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:51:52.202823 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.202829 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202839 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:51:52.202852 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.202910 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.202926 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202954 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202961 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202972 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.202985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203001 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.203016 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203041 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203048 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203059 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:51:52.203077 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203084 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203093 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:51:52.203111 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203117 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203127 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:51:52.203145 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.203152 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203161 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:51:52.203179 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.203185 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203195 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:51:52.203213 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203220 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203229 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:51:52.203247 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.203253 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203271 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:51:52.203295 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203302 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203313 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:51:52.203331 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203337 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203347 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:51:52.203365 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203372 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203381 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:51:52.203400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203410 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203422 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:51:52.203441 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.203448 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203458 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:51:52.203475 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.203482 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203492 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.203509 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203516 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203526 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:51:52.203539 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203612 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.203631 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203638 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:51:52.203661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203687 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203694 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203704 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:51:52.203718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.203744 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203759 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203765 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.203779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203803 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.203811 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203825 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:51:52.203839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.203865 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:51:52.203880 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203886 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:51:52.203900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.203932 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.203960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.203967 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.203977 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:51:52.203994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.204001 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204011 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:51:52.204080 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.204088 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204100 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:51:52.204114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.204156 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:51:52.204173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204179 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.204198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204224 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.204231 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204241 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:51:52.204255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.204287 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:51:52.204301 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.204329 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204336 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.204346 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.204376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.204390 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204421 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.204428 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204439 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:51:52.204457 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.204464 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204478 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:51:52.204497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.204504 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204514 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:51:52.204532 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:51:52.204538 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204549 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:51:52.204566 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.204573 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204583 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:51:52.204600 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.204607 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204617 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:51:52.204634 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.204641 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204651 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:51:52.204669 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.204675 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204685 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:51:52.204702 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.204709 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204719 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:51:52.204737 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.204743 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204753 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.204766 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:51:52.204841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.204864 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204871 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:51:52.204891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204916 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.204923 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204933 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.204947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.204972 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.204988 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.204994 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.205012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205041 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205048 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205059 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:51:52.205072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.205098 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:51:52.205111 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205137 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.205144 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205154 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:51:52.205172 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:51:52.205179 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205188 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:51:52.205206 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.205213 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205223 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:51:52.205236 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:51:52.205260 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.205283 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205290 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.205309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205335 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.205342 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.205371 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205378 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205388 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:51:52.205410 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205418 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205429 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:51:52.205442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.205476 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205491 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205497 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.205511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205536 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205543 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205553 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:51:52.205566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.205582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.205592 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.205605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205637 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205644 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205655 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205668 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.205698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205723 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205730 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205740 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:51:52.205758 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205765 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205775 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:51:52.205792 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.205799 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205809 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:51:52.205826 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205833 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205843 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:51:52.205860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.205867 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205876 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:51:52.205894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205900 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205916 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:51:52.205934 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.205941 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205951 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:51:52.205968 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.205976 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.205985 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:51:52.206003 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.206010 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.206020 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:51:52.206033 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.206079 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.206097 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206103 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:51:52.206122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206147 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.206154 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206164 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:51:52.206183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.206189 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206199 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:51:52.206217 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.206224 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:51:52.206251 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.206258 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:51:52.206292 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.206299 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206309 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:51:52.206323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.206364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.206380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206386 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.206407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206434 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.206500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.206517 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206528 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:51:52.206538 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:51:52.206551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:51:52.206575 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:51:52.206590 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206596 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:51:52.206618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206643 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.206650 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206665 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:51:52.206678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.206703 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.206718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206725 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.206738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206763 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:51:52.206770 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206780 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:51:52.206793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.206818 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:51:52.206833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206839 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:51:52.206852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.206884 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.206907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.206931 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.206946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206952 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.206970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.206995 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207002 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207012 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:51:52.207025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.207050 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:51:52.207064 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207090 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207097 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207107 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207120 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207136 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.207150 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207175 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207183 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207193 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:51:52.207211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207218 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207228 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:51:52.207245 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207252 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207266 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:51:52.207290 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207298 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207308 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:51:52.207326 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207333 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207343 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:51:52.207361 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:51:52.207367 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207377 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:51:52.207395 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:51:52.207403 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207417 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:51:52.207436 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:51:52.207442 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207452 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:51:52.207470 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.207477 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207487 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:51:52.207504 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207511 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207520 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:51:52.207538 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207544 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207554 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:51:52.207572 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207579 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207588 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:51:52.207612 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207619 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207628 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:51:52.207642 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.207702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.207721 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207727 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:51:52.207748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207773 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.207780 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207790 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:51:52.207804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.207829 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.207844 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207850 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.207864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207888 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.207895 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207905 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:51:52.207918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.207943 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:51:52.207958 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.207964 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.207978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208002 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208009 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208023 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:51:52.208041 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208048 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208058 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:51:52.208076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:51:52.208110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208117 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208126 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:51:52.208140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.208176 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208191 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208198 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.208212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208237 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208254 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:51:52.208267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.208298 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.208312 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208344 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208352 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208362 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208376 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208392 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.208411 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208445 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208455 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:51:52.208472 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208479 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208489 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:51:52.208507 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208514 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208523 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:51:52.208541 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.208548 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208558 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:51:52.208576 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208582 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208592 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:51:52.208612 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208619 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208630 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:51:52.208659 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:51:52.208667 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208685 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:51:52.208699 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.208738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.208755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208761 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:51:52.208776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208800 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208807 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208817 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:51:52.208836 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208842 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208852 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:51:52.208870 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208877 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208891 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:51:52.208909 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.208916 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208926 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:51:52.208943 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208950 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208959 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:51:52.208977 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.208983 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.208993 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:51:52.209011 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.209017 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209027 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:51:52.209045 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.209051 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209061 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:51:52.209074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.209126 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.209141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:51:52.209166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209191 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.209198 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:51:52.209222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.209247 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:51:52.209277 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:51:52.209285 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:51:52.209297 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:51:52.209314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209320 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:51:52.209334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.209377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:51:52.209395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.209409 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:51:52.209423 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:51:52.209441 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.209448 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:51:52.209462 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:51:52.209480 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:51:52.209493 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:51:52.209504 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:51:52.209521 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.209528 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.209538 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.209555 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.209561 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.209571 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.209588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.209595 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.209604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.209622 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.209628 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:51:52.209638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.209655 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.209661 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:51:52.209671 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.209688 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:51:52.209694 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:51:52.209704 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:51:52.209721 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.209727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.209736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.209753 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:51:52.209760 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:51:52.209770 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:51:52.209786 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.209793 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:51:52.209806 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.209825 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.209831 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:51:52.209841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.209858 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:51:52.209864 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:51:52.209874 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:51:52.209887 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:51:52.209923 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.209952 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:51:52.209979 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.210007 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:51:52.210034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.210060 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:51:52.210087 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.210113 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:51:52.210139 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.210165 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:51:52.210192 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:51:52.210218 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:51:52.210244 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:51:52.210270 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:51:52.210316 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:51:52.210343 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:51:52.210370 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.210396 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:51:52.210422 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.210447 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:51:52.210473 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.210499 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:51:52.210525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.210689 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:51:52.210717 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.210743 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.210769 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.210795 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:51:52.210821 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.210847 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:51:52.210873 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.210900 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:51:52.210927 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.210953 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:51:52.210979 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.211036 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.211065 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.211091 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:51:52.211118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.211145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.211176 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.211202 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.211228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.211258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.211290 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.211332 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:51:52.211361 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:51:52.211387 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:51:52.211413 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.211444 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:51:52.211470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.211496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.211522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.211549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:51:52.211575 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.211600 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:51:52.211627 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.211653 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:51:52.211679 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.211705 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:51:52.211732 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.211758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:51:52.211783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.211811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:51:52.211839 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.211856 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.211882 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.211908 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.211925 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.211972 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212003 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.212030 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212047 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.212135 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212177 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212217 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212248 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212279 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212298 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212328 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212355 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212372 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212402 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212428 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212454 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212480 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212506 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.212532 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212558 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212583 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.212635 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212653 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212680 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.212706 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212763 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.212791 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212818 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.212843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212869 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.212895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212964 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.212985 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.213055 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213072 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213089 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213114 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.213140 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213166 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.213192 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213209 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213226 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213252 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.213293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.213413 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213464 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213490 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.213515 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213532 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213549 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213566 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213596 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.213621 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213647 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.213672 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213691 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213708 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213753 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.213779 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213805 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:51:52.213831 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.213916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213950 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213967 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.213984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214010 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.214036 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214062 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:51:52.214088 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214114 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.214139 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214165 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.214191 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214280 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.214317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214359 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214377 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:51:52.214497 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214514 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214540 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.214565 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214582 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214599 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214624 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.214650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.214752 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.214803 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214829 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.214855 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214872 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214898 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.214928 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214945 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.214971 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.214997 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215023 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.215049 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215075 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.215101 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215128 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.215154 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215180 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:51:52.215206 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:51:52.215279 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215307 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.215332 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215359 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.215384 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215410 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.215436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215520 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.215589 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215605 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215652 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.215678 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215705 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.215731 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215749 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215766 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215791 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.215817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215867 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215883 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:51:52.215934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215951 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215968 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.215985 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216010 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.216036 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216070 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216087 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.216138 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:51:52.216189 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216207 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216229 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216246 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216272 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:51:52.216308 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216344 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:51:52.216370 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216387 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216404 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216430 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.216455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:51:52.216575 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216601 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:51:52.216626 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216652 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:51:52.216678 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216704 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:51:52.216729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216746 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216806 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.216833 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:51:52.216982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:51:52.217010 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.217071 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.217121 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.217170 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.217217 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.217265 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.217320 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.217368 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.217433 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.217481 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.217536 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.217584 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.217632 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.217680 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.217727 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.217773 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.217821 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.217903 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.217956 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.218005 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.218070 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.218125 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.218189 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.218236 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.218288 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.218353 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.218401 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.218450 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.218498 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.218568 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.218615 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.218721 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.218782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.218834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.218883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.218931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.218977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.219024 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.219087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.219140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.219408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.219457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.219505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.219551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.219598 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.219646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.219694 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.219742 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.219790 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.219838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.219885 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.219934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.219982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.220034 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.220085 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.220132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.220179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.220225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.220272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.220328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.220376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.220476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.220526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.220574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.220631 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.220679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.220727 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.220774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.220821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.220868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.220916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.220968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.221015 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.221062 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.221110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.221157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.221203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.221284 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.221354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.221401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.221449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.221497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.221545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.221595 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.221644 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.221696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.221748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.221802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.221849 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.221896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.221942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.221990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.222039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.222094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.222141 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.222189 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.222265 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:51:52.222300 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.222363 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.222418 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.222471 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.222529 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.222583 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.222637 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.222689 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.222742 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.222795 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.222848 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.222902 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.222956 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.223008 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.223061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.223114 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.223167 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.223221 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.223325 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.223388 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.223478 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.223533 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.223586 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.223639 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.223692 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.223746 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.223832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.223886 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.223939 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.223992 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.224045 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.224098 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.224160 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:51:52.224185 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.224239 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.224299 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.224353 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.224425 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.224497 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.224551 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.224609 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.224666 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.224924 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.224978 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.225032 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.225085 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.225139 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.225192 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.225251 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.225316 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.225408 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.225466 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.225520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.225577 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.225632 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.225689 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.225743 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.225796 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.225851 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.225904 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.225958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.226011 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.226065 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.226118 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.226171 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.226232 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:51:52.226254 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.226309 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.226358 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.226406 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.226460 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.226508 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.226556 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.226603 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.226651 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.226699 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.226747 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.226795 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.226843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.226892 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.226939 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.226986 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.227034 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.227083 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.227131 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.227179 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.227227 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.227280 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.227330 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.227377 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.227425 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.227479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.227528 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.227575 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.227623 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.227676 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.227723 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.227772 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.227827 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:51:52.227849 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.227899 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.227949 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.227999 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.228048 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.228098 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:51:52.228147 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:51:52.228197 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:51:52.228248 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.228304 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.228355 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.228405 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.228455 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.228504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.228558 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.228608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.228658 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.228710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.228759 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.228809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.228859 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.228908 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.228958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.229008 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:51:52.229058 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.229107 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.229158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.229208 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.229258 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.229313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.229364 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.229414 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.229468 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:51:52.229485 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:51:52.229514 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:51:52.229542 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:51:52.229568 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:51:52.229594 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:51:52.229613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.229630 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.229641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.229650 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.229660 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.229670 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:51:52.229679 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:51:52.229689 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:51:52.229697 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.229706 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.229715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.229724 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.229738 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.229747 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.229757 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.229766 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.229774 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.229783 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.229793 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.229802 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.229811 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.229819 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.229828 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.229836 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:51:52.229845 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.229854 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.229862 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.229871 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.229880 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.229889 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.229897 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.229906 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.229915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.229925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.229933 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.229943 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.229951 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.229959 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:51:52.229968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:51:52.229976 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:51:52.229984 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.229992 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.230000 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.230007 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.230015 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230023 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.230046 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.230054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.230077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.230085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.230092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.230100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:51:52.230107 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.230115 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.230122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.230129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.230137 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.230145 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.230153 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.230164 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.230172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.230183 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.230191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.230200 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.230207 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.230215 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:51:52.230222 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:51:52.230230 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:51:52.230237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.230245 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.230252 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.230259 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.230266 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230279 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230287 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230295 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.230302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.230309 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230317 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230324 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.230332 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.230339 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.230347 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.230354 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:51:52.230362 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.230369 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.230376 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.230383 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.230390 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.230397 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.230404 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.230416 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.230424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:51:52.230433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.230440 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:51:52.230448 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:51:52.230455 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:51:52.230463 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:51:52.230470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:51:52.230477 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:51:52.230484 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:51:52.230492 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:51:52.230498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:51:52.230505 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:51:52.230512 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230533 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230541 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:51:52.230548 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:51:52.230555 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:51:52.230562 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230569 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:51:52.230782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:51:52.230790 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:51:52.230798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:51:52.230805 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:51:52.230812 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:51:52.230819 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:51:52.230826 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:51:52.230833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:51:52.230840 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:51:52.230848 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:51:52.230855 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:51:52.230862 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:51:52.230868 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:51:52.231153 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:51:52.231165 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:51:52.231170 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:51:52.231175 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:51:52.231182 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:51:52.231186 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:51:52.231191 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:51:52.231201 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:51:52.231208 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:51:52.231248 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231255 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:51:52.231269 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:51:52.231295 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:51:52.231301 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:51:52.231306 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:51:52.231310 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:51:52.231316 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:51:52.231326 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231333 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231338 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231358 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:51:52.231363 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:51:52.231386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.231395 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:51:52.231400 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.231422 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:51:52.231428 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:51:52.231432 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:51:52.231436 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:51:52.231440 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:51:52.231444 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:51:52.231448 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:51:52.231453 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:51:52.231459 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:51:52.231469 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231475 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231479 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:51:52.231485 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231491 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:51:52.231495 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:51:52.231519 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:51:52.231525 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231530 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231535 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231539 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:51:52.231550 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:51:52.231558 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:51:52.231563 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:51:52.231568 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:51:52.231574 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220821" 2019-02-19 19:51:52.231581 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:51:52.231585 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:51:52.231590 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:51:52.231596 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:51:52.231601 wsdl: in serializeType: returning: 220821 2019-02-19 19:51:52.231607 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:51:52.231614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:51:52.231618 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:51:52.231622 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:51:52.231626 wsdl: in serializeType: returning: 220821 2019-02-19 19:51:52.231631 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220821 2019-02-19 19:51:52.231651 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220821 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:51:52.231656 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:51:52.231662 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6203"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:51:52.231675 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:51:52.231681 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220821 2019-02-19 19:51:52.231691 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:51:52.231763 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:51:52.231703 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:51:52.231714 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:51:52.231719 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:51:52.231724 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:51:52.231727 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:51:52.231734 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:51:52.231743 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:51:52.231751 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:51:52.231757 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:51:52.231769 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:51:52.231778 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:51:52.231785 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:51:52.239395 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:51:52.239432 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:51:52.239452 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:51:52.239459 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:51:52.239467 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:51:52.239473 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:51:52.239477 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:51:52.239482 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:51:52.239488 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:51:52.239518 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:51:52.257601 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:51:52.257647 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:51:52.257655 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:51:52.257661 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:51:52.257667 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:51:52.257673 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:51:52.257679 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:51:52.257685 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:51:52.257690 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:51:52.257696 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:51:34 GMT 2019-02-19 19:51:52.257703 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:51:52.257708 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:51:52.257714 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:51:52.257735 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:51:52.257765 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:51:52.257776 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:51:52.257787 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:51:52.257792 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:51:52.257797 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:51:52.257836 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:51:52.257848 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:51:52.257854 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:51:52.257884 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:51:52.257891 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:51:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:51:52.257927 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:51:52.257937 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:51:52.257960 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:51:52.257967 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:51:52.258080 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:51:52.258180 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:51:52.258187 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:51:52.258195 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:51:52.258206 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:51:52.258229 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:51:52.258292 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:51:52.258320 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:51:52.258335 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:51:52.258343 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:51:52.258348 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:51:52.258353 nusoap_client: detail =