Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 214.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49182-04861 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T4574
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:28 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:07:29.713513 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:07:29.713560 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:29.713574 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:07:29.713590 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:29.713599 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:07:29.713607 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:07:29.713619 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:07:29.713627 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:29.713634 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:29.713642 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:29.713650 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:29.713661 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:29.713666 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:29.713671 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:29.713675 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:29.713679 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:07:29.713690 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:29.713711 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:29.713720 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:29.713725 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:07:29.713731 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:07:29.713739 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:29.713748 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:29.721155 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:29.721173 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:29.721184 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:07:29.721195 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:29.721201 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:29.721205 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:29.721209 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:07:29.721235 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:07:29.738769 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:07:29.738804 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:07:29.738817 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:29.738828 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:29.738837 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:29.738847 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:29.738858 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:29.738869 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:29.738880 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:29.738890 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:28 GMT 2019-02-20 06:07:29.738900 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:29.738910 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:07:29.738922 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:29.738938 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:07:29.738978 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:07:29.739009 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:07:29.746336 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:29.746756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.747981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.753362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.753463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.753499 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:29.754039 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.754063 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.754405 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.754636 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.754674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.760420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.760476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.760743 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:29.761167 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:29.761792 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.761988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.762239 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:29.762751 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:29.763348 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:29.763788 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:29.767710 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:29.768161 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:29.768625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.768650 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.769062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.769197 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.769221 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:29.769784 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.769809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.770233 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:29.770621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:29.770870 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:07:29.771130 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:29.771324 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-02-20 06:07:29.771347 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:29.771365 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:07:29.771401 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:29.771475 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:29.771498 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:29.771510 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:29.771541 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:07:29.771552 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:07:29.771839 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:07:29.771857 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:07:29.771910 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.771919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:07:29.771944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.771978 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.771988 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772003 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:29.772027 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772035 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772048 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:29.772069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.772111 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.772128 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772135 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.772154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772187 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.772195 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772207 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:07:29.772221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.772248 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:29.772264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772290 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:07:29.772311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772339 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772346 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772357 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:29.772380 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772389 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772401 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:29.772441 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772453 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772475 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:29.772503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.772563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.772593 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772604 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:07:29.772632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772685 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.772698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772728 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:07:29.772752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.772798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:29.772826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:07:29.772860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772903 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772916 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772933 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:29.772966 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.772982 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.772993 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:29.773014 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.773025 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773043 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:29.773072 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.773082 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773097 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.773117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.773178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.773201 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773210 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.773233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773269 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.773404 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.773440 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773458 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:29.773475 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:07:29.773494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773517 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:29.773533 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:29.773557 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773566 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:07:29.773589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.773638 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773657 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:29.773678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.773737 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.773760 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773769 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.773790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773828 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.773838 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773853 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:07:29.773874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.773913 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:29.773935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.773944 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:07:29.773971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.774022 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774037 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.774056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774095 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.774117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774126 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.774146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774187 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.774198 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774214 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:07:29.774237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774300 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:29.774328 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774338 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:07:29.774366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774408 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.774427 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774444 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:29.774473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.774485 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774503 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.774526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774578 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:07:29.774598 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774605 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.774619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774644 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.774660 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774669 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:07:29.774682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774708 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:29.774723 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774729 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:07:29.774743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774768 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.774775 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774789 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:29.774809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.774816 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774826 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.774839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774869 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:07:29.774884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774891 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.774904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774929 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.774936 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774946 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:07:29.774959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.774974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.774984 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:07:29.774999 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775005 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:07:29.775019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.775050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.775073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775097 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:07:29.775112 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775119 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.775132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775164 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775173 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:07:29.775186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775211 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:29.775226 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775232 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:07:29.775246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775270 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.775283 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775294 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.775308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775333 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.775348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775354 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.775367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775392 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.775401 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775416 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:07:29.775431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775456 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:29.775472 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775478 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:07:29.775491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775515 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775522 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775532 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:29.775545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775570 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.775585 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775591 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.775604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775629 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775636 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775652 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:07:29.775665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:29.775705 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775711 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:07:29.775725 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775749 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775756 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775766 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:29.775779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775803 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.775818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775825 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.775838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775863 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775870 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775880 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:07:29.775893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.775918 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:29.775938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775948 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:07:29.775965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.775991 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.775998 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776008 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:07:29.776026 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.776033 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776043 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:07:29.776056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776085 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.776100 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776106 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.776120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776145 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.776152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776162 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:07:29.776175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776200 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:29.776215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776221 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:29.776235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.776266 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.776296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776321 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.776337 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776392 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.776415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776447 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.776455 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776466 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:29.776483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776514 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.776530 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776563 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:29.776584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776612 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:29.776623 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776634 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:29.776648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776674 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.776690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776696 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.776713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776738 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776745 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776784 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.776806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.776823 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776834 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:29.776843 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:29.776856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:29.776881 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:29.776896 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776902 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:29.776916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776941 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:29.776948 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776958 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:29.776971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.776987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.776997 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.777012 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777018 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.777031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777055 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777061 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777098 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.777119 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.777135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777146 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:29.777156 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:29.777168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:29.777193 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:29.777207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777214 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:07:29.777227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777260 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:07:29.777294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777302 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:07:29.777331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777338 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777347 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:29.777372 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.777379 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777389 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:29.777411 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.777418 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777435 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:29.777453 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.777460 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777469 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:07:29.777487 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.777494 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777503 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.777516 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.777566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.777583 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777589 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.777603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777635 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:07:29.777660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.777685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:29.777700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:07:29.777721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777745 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777752 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777762 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:29.777780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.777814 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777821 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777830 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:29.777843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.777876 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.777891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777897 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.777911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777935 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.777943 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777953 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:07:29.777966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.777982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.777991 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:29.778006 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778012 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:29.778026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.778080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.778104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.778119 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778126 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.778139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778164 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778171 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778181 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:29.778194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.778219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.778234 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778241 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:29.778254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778288 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778296 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778307 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:29.778325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778332 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.778366 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778373 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778383 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:29.778396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.778445 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.778461 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778468 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.778482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778507 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778515 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:29.778538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.778562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.778605 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778613 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.778627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778662 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.778669 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778679 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:29.778697 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778704 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778721 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:29.778739 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.778745 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778755 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:29.778772 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.778779 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778789 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:29.778815 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.778821 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778831 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:29.778844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.778886 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.778902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778908 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.778922 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778947 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.778954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:07:29.778977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.778992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.779002 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.779016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779045 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779053 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779076 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.779107 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.779139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.779167 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.779174 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779184 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:07:29.779202 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.779209 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779219 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:07:29.779237 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.779243 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779253 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:29.779270 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.779283 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779293 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:07:29.779312 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:29.779319 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779329 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:07:29.779346 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779353 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779362 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.779380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779387 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.779427 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779434 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779445 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:29.779463 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779469 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779479 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:29.779492 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.779607 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779615 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.779629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779659 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.779666 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779680 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:29.779710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779717 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779728 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:29.779746 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.779753 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779763 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:29.779780 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.779789 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779882 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:29.779899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.779970 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.779986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.779993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.780007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.780036 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780044 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.780059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:07:29.780073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.780089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.780099 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.780113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780140 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780150 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780161 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780178 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.780211 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780236 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.780244 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780254 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:29.780279 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780287 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780309 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:29.780342 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.780352 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780369 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:29.780403 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.780428 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780446 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:29.780479 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.780489 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780506 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:29.780533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.780544 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780555 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:29.780574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780581 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.780608 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780614 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780624 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:29.780645 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780652 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780671 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:29.780690 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780697 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780707 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:29.780724 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780789 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780802 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:29.780817 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.780874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.780895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.780905 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.780921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.780978 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.780987 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781001 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:29.781025 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.781032 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.781061 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781068 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781078 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:29.781096 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.781102 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781115 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.781129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.781172 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.781209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781236 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781244 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781254 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:07:29.781276 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.781293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.781303 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.781318 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781350 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781361 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781372 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781389 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781410 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.781428 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781454 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.781462 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781472 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:29.781494 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781501 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781516 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:29.781538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.781545 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781556 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:29.781574 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.781581 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781590 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:29.781611 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.781630 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:29.781659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.781666 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781731 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:29.781767 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781774 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781785 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.781804 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781812 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781821 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:29.781842 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781853 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781877 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:29.781912 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.781924 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.781943 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:07:29.781981 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.781999 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.782019 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:29.782106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.782126 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.782146 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:29.782172 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.782293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.782333 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782407 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782427 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782450 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782467 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.782533 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782584 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.782597 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782616 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:07:29.782660 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.782671 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782689 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:07:29.782732 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.782744 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782762 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:29.782796 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.782809 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782827 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:07:29.782861 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.782874 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782892 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:07:29.782926 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.782939 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.782958 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:29.782992 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.783005 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783024 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:07:29.783058 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.783071 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783091 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:07:29.783132 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.783145 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783164 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:07:29.783204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.783216 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783235 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:29.783270 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.783290 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783309 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:29.783344 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.783357 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783375 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:07:29.783410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.783423 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783442 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.783535 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.783548 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783563 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:07:29.783578 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783692 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.783746 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783758 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:29.783785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783824 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.783831 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783842 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:29.783855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.783882 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783904 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.783917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783942 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.783949 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783959 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:07:29.783971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.783987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.783996 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:29.784011 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784017 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:07:29.784030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784055 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.784062 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.784089 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784095 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784104 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:29.784121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784128 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784137 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:29.784154 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.784161 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784170 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:29.784182 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.784219 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:07:29.784234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784240 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.784253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784297 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.784305 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784316 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:07:29.784329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.784345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.784355 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:29.784369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.784396 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784407 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.784420 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.784450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.784464 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784490 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.784497 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784508 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:07:29.784526 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784532 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784542 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:07:29.784560 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784567 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784577 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:07:29.784595 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:29.784602 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784612 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:29.784674 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784685 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784697 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:07:29.784757 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.784768 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784783 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:07:29.784803 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.784810 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784820 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:29.784837 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.784844 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784853 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:07:29.784872 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.784879 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784889 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:07:29.784910 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.784917 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.784940 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:29.784991 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785009 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785016 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:07:29.785030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.785061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785071 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.785083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785148 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.785165 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785171 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.785185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785210 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785217 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785226 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:07:29.785242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785267 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:29.785305 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785343 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.785350 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785360 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:07:29.785378 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:29.785385 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785448 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:07:29.785473 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.785480 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785494 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:07:29.785508 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:29.785537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785559 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785566 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.785581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785606 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.785614 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785624 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.785645 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.785652 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785663 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:29.785686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.785693 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785724 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:29.785737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785773 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785788 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785794 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.785808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785833 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785840 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785849 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:07:29.785862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.785877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785887 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.785900 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785926 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785933 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785943 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785955 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.785971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.785984 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786008 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786015 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786025 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:07:29.786042 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786049 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786058 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:07:29.786075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.786082 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786091 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:29.786108 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786119 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786129 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:07:29.786145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.786152 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786161 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:07:29.786178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786184 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786194 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:07:29.786210 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.786217 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786226 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:07:29.786243 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786250 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786259 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:29.786296 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786303 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786314 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:29.786327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.786374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.786392 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786399 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:07:29.786418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786443 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786450 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786460 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:29.786479 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.786486 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:29.786513 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.786520 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786530 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:29.786547 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786554 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786564 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:29.786581 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.786588 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786598 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:29.786611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.786652 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.786668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786674 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.786689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786735 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786741 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.786797 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.786813 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786824 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:29.786833 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:07:29.786845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:29.786869 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:29.786883 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786889 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:07:29.786903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786927 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.786933 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786943 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:07:29.786956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.786970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.786980 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.786994 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787000 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.787013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787037 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:29.787044 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787053 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:07:29.787065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.787089 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:29.787104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787110 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:07:29.787123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787147 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.787154 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787163 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.787176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.787200 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.787214 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787220 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.787233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787256 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787263 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787290 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:07:29.787306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.787321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.787331 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:29.787345 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787374 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787381 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787391 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787409 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787426 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.787441 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787468 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787476 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787486 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:07:29.787504 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787511 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787520 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:07:29.787538 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787545 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787554 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:07:29.787572 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787578 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787588 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:07:29.787605 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787612 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787622 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:07:29.787639 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:29.787646 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787693 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:07:29.787728 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:29.787736 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787745 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:07:29.787799 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:29.787807 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787819 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:07:29.787839 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.787897 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787910 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:07:29.787935 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787942 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787952 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:07:29.787969 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.787975 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.787985 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:07:29.788004 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.788011 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.788021 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:07:29.788042 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.788049 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.788059 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:07:29.788072 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.788135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.788158 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788165 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:07:29.788180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788205 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.788212 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788221 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:07:29.788234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.788262 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.788298 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788306 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.788327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788352 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.788359 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788370 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:07:29.788386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.788423 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:29.788439 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788445 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.788460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788488 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.788496 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788506 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:07:29.788576 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.788584 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788595 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:29.788613 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.788620 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788630 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:29.788656 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.788663 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788673 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:29.788686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.788776 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788795 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788802 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.788817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788842 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788862 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:07:29.788875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.788894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.788905 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.788919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788947 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788954 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788963 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.788996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.789015 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789041 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.789048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:29.789075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.789081 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789093 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:29.789111 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789118 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789131 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:07:29.789150 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.789156 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789166 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:29.789182 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789189 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:29.789218 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789224 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789234 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:07:29.789266 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:29.789278 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789289 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:07:29.789303 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.789422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.789456 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789467 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:07:29.789496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789525 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.789532 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789542 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:07:29.789561 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789568 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789578 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:07:29.789595 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789602 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789612 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:07:29.789662 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.789672 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789684 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:07:29.789704 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789711 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789721 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:07:29.789755 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789762 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789772 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:07:29.789789 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789796 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789805 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:29.789822 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.789829 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789838 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:29.789851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.789914 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.789928 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.789935 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:29.789949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790006 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.790015 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790026 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:07:29.790039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.790067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:29.790112 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:29.790120 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:07:29.790132 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:07:29.790148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790154 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:07:29.790168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790189 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.790212 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:29.790228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.790242 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:29.790252 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:07:29.790269 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.790303 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:07:29.790315 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:07:29.790335 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:29.790356 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:07:29.790367 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:07:29.790384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.790391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.790403 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.790425 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.790432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.790442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.790459 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.790466 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.790476 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.790493 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.790499 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:29.790509 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.790526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.790533 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:07:29.790542 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.790559 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:29.790565 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:07:29.790575 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:07:29.790646 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.790654 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.790665 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.790686 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:29.790693 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:07:29.790703 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:07:29.790741 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.790748 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:07:29.790758 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.790788 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.790794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:29.790803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.790821 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:29.790827 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:07:29.790836 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:07:29.790856 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:07:29.790888 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.790951 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:29.790984 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.791011 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:29.791037 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.791064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:29.791090 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.791121 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:29.791146 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.791171 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:29.791199 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:07:29.791224 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:29.791249 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:07:29.791292 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:07:29.791321 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:07:29.791361 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:29.791389 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.791421 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:29.791449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.791475 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:29.791596 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.791629 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:29.791657 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.791693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:29.791735 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.791761 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.791803 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.791834 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:29.791859 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.791884 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:29.791912 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.791942 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:29.791968 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.791993 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:29.792021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.792049 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.792074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.792099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:29.792125 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.792151 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.792176 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.792232 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.792260 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.792307 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.792356 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.792383 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:29.792416 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:07:29.792444 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:29.792471 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.792498 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:29.792561 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.792602 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.792631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.792692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:29.792737 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.792781 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:29.792809 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.792835 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:29.792863 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.792890 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:29.792916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.792942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:29.792968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.792996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:29.793057 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793077 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793115 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.793143 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793160 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793176 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793201 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.793225 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793241 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793257 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793359 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.793384 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793463 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793494 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793521 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793554 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793573 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793600 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793627 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793647 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793675 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793701 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793741 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793766 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793804 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.793828 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.793912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.793961 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.794009 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794039 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794086 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.794137 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794188 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.794237 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794320 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.794373 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794429 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.794467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794542 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794610 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794643 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794675 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.794805 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794837 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.794920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.794971 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795022 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.795072 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795102 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.795234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795321 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.795514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795542 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795575 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795611 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.795688 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795736 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795753 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795791 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.795817 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795850 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.795875 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795892 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795908 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.795951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.795976 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796001 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:29.796026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.796106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.796221 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796246 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:29.796271 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796318 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.796344 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.796396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796492 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.796519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796572 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:29.796696 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796714 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796760 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.796785 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796801 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796817 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796841 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.796866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796882 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.796963 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.796987 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797012 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797036 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797061 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797078 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797102 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797126 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797142 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797167 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797191 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797216 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797241 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797266 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.797311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797337 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797388 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:29.797419 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797476 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:29.797503 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797529 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.797556 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797583 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.797609 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797636 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.797662 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797680 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.797931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797950 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.797991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.798016 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798048 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.798074 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798106 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.798158 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798174 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:29.798271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.798391 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798412 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798461 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.798514 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798540 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:29.798566 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798585 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798602 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798619 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798646 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:29.798672 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798698 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:29.798738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798756 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798772 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.798834 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798882 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:29.798947 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.798971 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:29.798996 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799020 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:29.799044 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799069 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:29.799094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799154 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.799206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:29.799379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:29.799411 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.799471 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.799523 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.799574 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.799623 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.799673 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.799730 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.799791 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.799854 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.799900 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.799945 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.799990 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.800035 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.800081 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.800126 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.800170 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.800216 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.800262 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.800339 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.800387 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.800457 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.800514 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.800570 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.800619 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.800667 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.800715 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.800776 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.800836 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.800882 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.800986 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.801042 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.801094 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.801152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.801203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.801249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.801360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.801621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.801755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.801852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.801910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.801958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.802008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.802061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.802110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.802158 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.802206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.802317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.802378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.802439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.802493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.802543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.802593 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.802643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.802697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.802763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.802810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.802956 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.803014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.803061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.803118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.803166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.803221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.803330 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.803394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.803463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.803520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.803573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.803629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.803677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.803747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.803796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.803847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.803922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.803971 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.804037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.804086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.804134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.804184 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.804232 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.804286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.804336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.804386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.804444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.804494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.804544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.804599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.804652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.804749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.804800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.804847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.804893 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.804941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.804990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.805043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.805090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.805138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.805193 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:29.805218 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.805343 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.805408 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.805467 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.805522 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.805577 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.805632 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.805692 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.805811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.805916 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.806089 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.806190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.806367 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.806995 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.807134 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.807297 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.807416 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.807478 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.807559 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.807655 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.807712 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.807773 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.807841 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.807894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.807947 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.808000 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.808060 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.808113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.808166 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.808218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.808271 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.808351 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.808422 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:29.808448 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.808504 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.808560 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.808615 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.808670 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.808793 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.808846 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.808914 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.808973 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.809029 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.809084 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.809139 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.809194 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.809249 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.809311 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.809366 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.809426 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.809482 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.809538 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.809592 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.809647 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.809702 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.809768 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.809821 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.809874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.809926 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.809979 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.810032 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.810085 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.810138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.810191 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.810243 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.810324 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:29.810348 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.810400 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.810456 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.810505 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.810555 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.810604 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.810667 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.810727 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.810821 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.810872 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.810919 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.810965 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.811015 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.811061 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.811107 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.811152 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.811198 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.811245 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.811364 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.811429 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.811486 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.811539 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.811590 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.811652 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.811700 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.811761 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.811851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.811903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.811957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.812134 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.812217 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.812269 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.812370 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:29.812398 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.812487 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.812549 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.812601 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.812696 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.812763 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:29.812816 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:29.812896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:29.812952 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.813004 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.813057 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.813105 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.813161 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.813210 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.813264 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.813398 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.813490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.813551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.813606 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.813676 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.813781 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.813831 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.813936 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.813996 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:29.814047 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.814100 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.814155 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.814208 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.814264 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.814337 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.814395 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.814457 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.814555 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:07:29.814579 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:07:29.814615 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:07:29.814702 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:29.814754 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:29.814778 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:07:29.814796 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.814812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.814821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.814829 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.814841 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.814849 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:29.814856 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:29.814864 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:29.814871 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.814878 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.814885 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.814892 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.814899 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.814907 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.814914 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.814921 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.814931 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.814938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.814945 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.814953 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.814963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.814970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.814977 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.814984 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:29.814991 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.814998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.815005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.815012 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.815019 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.815025 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.815032 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.815039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.815048 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.815057 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.815064 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.815071 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.815082 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.815090 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:29.815097 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:29.815104 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:29.815111 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.815118 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.815125 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.815132 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.815139 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815145 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815152 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815159 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.815168 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.815175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.815199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.815207 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.815214 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.815220 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:29.815227 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.815233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.815240 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.815247 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.815253 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.815260 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.815293 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.815301 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.815309 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.815321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.815329 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.815337 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.815343 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.815363 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:29.815370 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:29.815377 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:29.815384 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.815390 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.815397 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.815411 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.815419 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815427 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815433 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815444 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.815452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.815458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815465 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815472 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.815478 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.815485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.815492 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.815499 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:29.815507 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.815513 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.815519 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.815526 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.815535 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.815542 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.815548 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.815555 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.815565 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:29.815573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.815580 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:29.815587 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:29.815594 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:29.815601 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:29.815607 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:29.815614 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:29.815620 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:29.815640 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:29.815646 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:29.815655 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:29.815662 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815669 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815676 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:29.815686 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:29.815760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:29.815767 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:29.815782 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:29.815789 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:29.815795 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:29.815804 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:29.815811 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:29.815817 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:29.815823 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:29.815838 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:29.815845 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:29.815851 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:29.815857 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:29.815863 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:29.815869 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:29.815943 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:07:29.815952 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:29.815957 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:29.815962 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:29.815968 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:07:29.815972 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:29.815976 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:29.815984 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:07:29.815991 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:29.816024 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816031 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:29.816047 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:29.816068 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:07:29.816074 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:07:29.816078 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:07:29.816082 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:07:29.816087 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:29.816096 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816103 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816107 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816116 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816123 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:29.816128 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:07:29.816151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.816159 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:29.816167 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.816189 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:29.816194 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:07:29.816198 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:07:29.816202 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:07:29.816206 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:07:29.816209 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:07:29.816214 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:29.816217 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:07:29.816223 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:29.816232 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816238 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816242 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:29.816247 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816253 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:29.816259 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:29.816303 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:29.816310 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816315 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816321 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816325 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:29.816333 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:29.816341 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:29.816345 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:29.816362 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:29.816369 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220829" 2019-02-20 06:07:29.816376 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:29.816383 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:29.816388 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:29.816395 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:29.816401 wsdl: in serializeType: returning: 220829 2019-02-20 06:07:29.816410 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:29.816418 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:29.816422 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:29.816426 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:29.816431 wsdl: in serializeType: returning: 220829 2019-02-20 06:07:29.816436 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220829 2019-02-20 06:07:29.816450 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220829 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:07:29.816455 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:07:29.816461 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4900"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:07:29.816475 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:07:29.816481 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220829 2019-02-20 06:07:29.816489 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:07:29.816559 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:07:29.816499 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:29.816509 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:29.816514 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:29.816519 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:29.816523 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:29.816530 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:29.816539 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:29.816547 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:29.816553 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:29.816565 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:07:29.816575 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:29.816582 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:29.823943 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:29.823961 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:29.823974 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:29.823981 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:07:29.823989 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:29.823996 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:29.824002 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:29.824008 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:29.824015 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:29.824053 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:07:29.833261 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:07:29.833298 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:07:29.833306 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:29.833312 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:29.833357 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:29.833365 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:29.833371 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:29.833383 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:29.833389 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:29.833395 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:28 GMT 2019-02-20 06:07:29.833404 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:29.833413 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:07:29.833418 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:29.833427 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:07:29.833449 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:07:29.833458 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:07:29.833470 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:29.833506 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:07:29.833513 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:29.833540 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:29.833551 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:29.833556 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:29.833572 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:29.833578 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:07:28 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:07:29.833607 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:07:29.833617 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:07:29.833638 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:07:29.833645 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:07:29.833777 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:07:29.833902 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:07:29.833909 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:07:29.833917 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:07:29.833927 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:29.833949 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:07:29.834005 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:07:29.834024 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:29.834068 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:07:29.834076 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:07:29.834081 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:07:29.834085 nusoap_client: detail =