Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 214.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
49182-04861 Model turbiny:
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: MITSUBISHI
 Silnik:
JR T4574
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 31 May 2020 00:03:10 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-31 02:03:18.445277 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-31 02:03:18.445445 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 02:03:18.445483 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-31 02:03:18.445513 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 02:03:18.445531 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-31 02:03:18.445563 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-31 02:03:18.445595 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-31 02:03:18.445611 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 02:03:18.445622 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 02:03:18.445637 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-31 02:03:18.445652 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 02:03:18.445671 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 02:03:18.445685 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 02:03:18.445694 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 02:03:18.445702 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 02:03:18.445709 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-31 02:03:18.445737 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 02:03:18.445971 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 02:03:18.445988 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 02:03:18.445997 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-31 02:03:18.446007 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-31 02:03:18.446023 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 02:03:18.446036 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 02:03:18.452900 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 02:03:18.452921 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 02:03:18.452937 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-31 02:03:18.452947 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 02:03:18.452956 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 02:03:18.452964 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-31 02:03:18.452971 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-31 02:03:18.453017 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-31 02:03:18.472347 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-31 02:03:18.472411 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-31 02:03:18.472428 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 02:03:18.472439 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 02:03:18.472451 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 02:03:18.472462 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 02:03:18.472473 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 02:03:18.472487 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 02:03:18.472500 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 02:03:18.472511 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 31 May 2020 00:03:10 GMT 2020-05-31 02:03:18.472522 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 02:03:18.472532 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-31 02:03:18.472544 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 02:03:18.472656 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-31 02:03:18.472715 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-31 02:03:18.472756 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-31 02:03:18.478810 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.478848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.478890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.478918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.478957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.478983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485360 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485409 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-31 02:03:18.485434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485500 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.485579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.485680 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2020-05-31 02:03:18.491833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.491890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.491928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.491969 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.492013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492065 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492108 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492206 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.492241 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.492292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.492322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492436 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492463 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492508 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492564 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.492589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498222 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498250 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498342 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.498743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498790 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498809 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498891 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498935 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.498977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.499078 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499099 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499141 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499170 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499264 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2020-05-31 02:03:18.499292 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.499316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.499403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.499482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.504909 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.504960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.504986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505138 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.505210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505269 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505472 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-31 02:03:18.505591 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-31 02:03:18.505688 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-31 02:03:18.505705 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 02:03:18.505715 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-31 02:03:18.505909 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-31 02:03:18.505970 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 02:03:18.505993 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 02:03:18.506004 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 02:03:18.506040 wsdl: got WSDL URL 2020-05-31 02:03:18.506048 wsdl: Parse WSDL 2020-05-31 02:03:18.506699 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-31 02:03:18.506722 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-31 02:03:18.506807 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.506822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-31 02:03:18.506852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.506900 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.506914 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.506942 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 02:03:18.506977 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.506994 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507009 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 02:03:18.507036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.507100 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.507127 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507138 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.507166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507226 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.507241 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507263 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-31 02:03:18.507291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.507343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-31 02:03:18.507371 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-31 02:03:18.507410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507458 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.507471 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507490 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 02:03:18.507526 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.507539 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507566 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 02:03:18.507600 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.507613 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507633 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 02:03:18.507657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.507721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.507751 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507764 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-31 02:03:18.507792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507838 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.507852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-31 02:03:18.507899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.507946 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-31 02:03:18.507972 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.507983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-31 02:03:18.508020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508069 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.508081 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508097 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 02:03:18.508129 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.508143 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508162 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 02:03:18.508197 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.508211 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508229 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 02:03:18.508261 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.508275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.508320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.508384 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.508410 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.508450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508499 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508516 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.508641 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.508674 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508696 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.508717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-31 02:03:18.508740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.508782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 02:03:18.508806 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508816 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-31 02:03:18.508839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508878 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.508889 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508904 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 02:03:18.508926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.508966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.508988 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.508997 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.509027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509070 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509080 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509150 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.509191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.509225 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509245 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.509262 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-31 02:03:18.509283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.509322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-31 02:03:18.509345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-31 02:03:18.509378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509423 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.509437 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509457 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-31 02:03:18.509493 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.509505 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509522 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-31 02:03:18.509558 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.509569 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509587 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-31 02:03:18.509620 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.509634 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509654 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.509681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.509749 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.509777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.509824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509874 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.509887 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509905 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-31 02:03:18.509932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.509959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.509981 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 02:03:18.510007 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510018 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-31 02:03:18.510043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.510106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510123 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 02:03:18.510148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.510197 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.510225 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510235 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.510259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510309 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.510323 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510340 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-31 02:03:18.510365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.510415 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-31 02:03:18.510445 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510477 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-31 02:03:18.510517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510553 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.510562 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.510590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.510620 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.510636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510643 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.510657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510684 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.510691 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510701 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-31 02:03:18.510715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.510741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-31 02:03:18.510757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510762 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-31 02:03:18.510776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510803 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.510810 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510819 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 02:03:18.510837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.510843 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510853 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.510866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.510895 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-31 02:03:18.510910 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510916 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.510930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510954 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.510961 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510971 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-31 02:03:18.510984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.510999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511009 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-31 02:03:18.511024 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511030 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-31 02:03:18.511044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511068 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.511075 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511085 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 02:03:18.511102 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.511108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.511131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511160 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-31 02:03:18.511174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511180 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.511194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511219 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.511226 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511235 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-31 02:03:18.511248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511274 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-31 02:03:18.511288 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511294 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-31 02:03:18.511308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511332 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.511339 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511348 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.511361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511376 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511386 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-31 02:03:18.511401 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511407 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.511420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511451 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.511459 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511470 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-31 02:03:18.511483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511508 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-31 02:03:18.511523 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511531 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-31 02:03:18.511544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.511576 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511585 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.511598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511624 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.511639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511645 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.511659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511684 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.511690 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511700 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-31 02:03:18.511713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511738 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 02:03:18.511753 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511759 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-31 02:03:18.511773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511797 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.511804 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511814 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 02:03:18.511827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511851 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.511866 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511872 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.511885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511910 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.511917 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511926 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-31 02:03:18.511939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.511964 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 02:03:18.511978 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.511984 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-31 02:03:18.511998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512023 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.512030 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512039 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-31 02:03:18.512052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512077 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.512092 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512098 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.512111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512137 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.512144 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512153 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-31 02:03:18.512167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512191 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 02:03:18.512206 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512212 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-31 02:03:18.512226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512250 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.512257 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512267 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-31 02:03:18.512287 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.512295 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512305 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-31 02:03:18.512318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512349 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.512364 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512370 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.512384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512409 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.512416 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-31 02:03:18.512438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512470 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 02:03:18.512486 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512493 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 02:03:18.512507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512532 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.512539 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.512562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512588 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.512603 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512609 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.512623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512648 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.512655 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512664 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 02:03:18.512677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512702 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.512717 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512723 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-31 02:03:18.512737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512762 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 02:03:18.512769 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512779 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 02:03:18.512792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.512817 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.512832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512838 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.512851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512874 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512881 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.512940 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.512956 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.512967 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.512977 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-31 02:03:18.512990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.513014 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 02:03:18.513029 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513035 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-31 02:03:18.513049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513074 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 02:03:18.513081 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513091 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 02:03:18.513104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.513129 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.513144 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513150 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.513164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513188 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513194 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.513252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.513269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513279 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.513289 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-31 02:03:18.513302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.513326 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-31 02:03:18.513341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513347 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-31 02:03:18.513360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513385 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 02:03:18.513394 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513403 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-31 02:03:18.513416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.513449 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.513466 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513472 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.513486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513510 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513517 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.513574 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.513591 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513602 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.513612 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-31 02:03:18.513625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.513649 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-31 02:03:18.513664 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-31 02:03:18.513684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513709 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.513716 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513725 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-31 02:03:18.513743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.513749 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-31 02:03:18.513776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.513783 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513793 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 02:03:18.513811 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.513818 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513827 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 02:03:18.513844 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.513851 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513860 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 02:03:18.513877 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.513884 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513894 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-31 02:03:18.513911 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.513918 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513927 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.513940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.513977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.513988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.514003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514009 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.514025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514050 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514057 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-31 02:03:18.514080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514105 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-31 02:03:18.514120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-31 02:03:18.514139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514164 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514171 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514180 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 02:03:18.514198 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.514231 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514238 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514254 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 02:03:18.514268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514301 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.514316 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514323 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.514336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514362 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514379 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-31 02:03:18.514392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-31 02:03:18.514432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514439 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 02:03:18.514460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514485 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514492 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514502 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.514515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514542 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.514557 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514563 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.514576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514601 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514608 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 02:03:18.514631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.514672 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514678 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-31 02:03:18.514692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514717 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514724 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.514751 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.514758 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514767 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-31 02:03:18.514785 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.514791 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514801 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-31 02:03:18.514819 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.514825 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514835 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-31 02:03:18.514852 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.514859 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514868 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-31 02:03:18.514881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.514923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.514938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514944 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.514958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514983 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.514990 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.514999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-31 02:03:18.515012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515037 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 02:03:18.515052 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515059 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-31 02:03:18.515072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515097 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515104 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515114 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-31 02:03:18.515131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515138 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.515165 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515171 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515181 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 02:03:18.515194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.515242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.515262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515287 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-31 02:03:18.515317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515342 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.515357 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515363 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.515377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515403 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.515410 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515419 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 02:03:18.515437 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515447 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515458 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 02:03:18.515476 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515482 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515492 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 02:03:18.515511 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.515518 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 02:03:18.515544 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.515551 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515560 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 02:03:18.515573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515616 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.515631 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515637 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.515651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515677 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515684 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.515706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.515721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.515746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515776 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515783 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515806 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515822 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.515836 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515862 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.515869 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515878 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.515896 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.515903 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515913 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-31 02:03:18.515930 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.515937 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515947 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-31 02:03:18.515964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.515971 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.515980 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 02:03:18.515998 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.516004 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516014 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-31 02:03:18.516031 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 02:03:18.516038 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516048 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-31 02:03:18.516065 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516073 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516082 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.516100 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516106 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516116 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.516138 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516145 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516155 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-31 02:03:18.516173 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516180 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516189 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 02:03:18.516206 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516213 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516222 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 02:03:18.516235 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.516307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.516329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516354 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.516361 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516370 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 02:03:18.516389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516396 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516405 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 02:03:18.516422 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516429 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516438 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 02:03:18.516461 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.516469 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516479 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 02:03:18.516492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.516530 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516545 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516551 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.516565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516590 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516597 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516607 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.516620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.516635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.516645 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.516659 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516685 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516692 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516701 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516715 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.516744 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516770 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.516777 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516786 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 02:03:18.516804 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516810 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516820 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 02:03:18.516836 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.516843 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516852 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 02:03:18.516869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.516875 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516885 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 02:03:18.516902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.516909 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 02:03:18.516936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.516943 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516952 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 02:03:18.516969 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.516976 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.516985 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.517002 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517009 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.517019 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 02:03:18.517036 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517042 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.517052 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 02:03:18.517068 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517075 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.517084 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 02:03:18.517101 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517108 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.517117 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 02:03:18.517130 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.517183 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.517200 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517207 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.517223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517248 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517255 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517264 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 02:03:18.517281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.517288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517298 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.517315 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517322 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517331 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 02:03:18.517349 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.517355 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517365 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.517378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.517415 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517437 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.517457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517483 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517490 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517500 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.517513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.517528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.517538 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.517552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517580 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.517641 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517666 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.517673 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517682 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 02:03:18.517699 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517706 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517715 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-31 02:03:18.517732 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.517739 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517748 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-31 02:03:18.517765 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.517772 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517782 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-31 02:03:18.517799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.517806 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517815 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 02:03:18.517833 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.517840 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517849 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 02:03:18.517866 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517873 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517882 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.517899 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517906 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517915 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-31 02:03:18.517932 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.517939 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517949 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-31 02:03:18.517966 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.517972 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.517982 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-31 02:03:18.517999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518006 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.518015 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 02:03:18.518032 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518038 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.518048 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 02:03:18.518061 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.518117 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.518132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518161 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518168 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518178 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.518221 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518247 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.518254 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518263 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-31 02:03:18.518281 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.518288 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518297 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-31 02:03:18.518315 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.518321 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518331 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 02:03:18.518348 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518355 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518364 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-31 02:03:18.518381 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518388 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518397 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-31 02:03:18.518414 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518421 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518430 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-31 02:03:18.518452 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518460 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518470 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-31 02:03:18.518487 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518495 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518504 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-31 02:03:18.518522 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518529 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518538 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-31 02:03:18.518556 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518562 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518572 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-31 02:03:18.518589 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518597 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518606 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-31 02:03:18.518623 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.518630 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518640 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-31 02:03:18.518658 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.518664 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518673 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.518690 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.518697 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518706 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-31 02:03:18.518719 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.518806 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518812 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-31 02:03:18.518827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518852 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.518859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518868 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-31 02:03:18.518882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.518907 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518922 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518928 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.518942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518967 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.518974 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.518983 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-31 02:03:18.518997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.519022 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 02:03:18.519037 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519043 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-31 02:03:18.519056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.519087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519096 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.519114 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519121 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519131 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 02:03:18.519148 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519154 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519163 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 02:03:18.519180 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.519187 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519196 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 02:03:18.519209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.519246 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-31 02:03:18.519260 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519267 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.519281 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519306 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.519313 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519322 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-31 02:03:18.519336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.519361 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-31 02:03:18.519374 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.519403 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519410 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.519419 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.519456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.519472 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519505 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.519513 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519523 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-31 02:03:18.519541 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519548 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519557 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-31 02:03:18.519574 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519581 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519590 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-31 02:03:18.519608 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-31 02:03:18.519615 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519624 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-31 02:03:18.519641 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519648 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519657 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-31 02:03:18.519674 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.519681 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519691 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-31 02:03:18.519709 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.519715 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519725 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 02:03:18.519742 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.519748 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519757 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-31 02:03:18.519775 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.519781 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519791 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-31 02:03:18.519807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.519814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519823 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.519836 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-31 02:03:18.519887 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.519904 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519911 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-31 02:03:18.519930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519955 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.519962 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.519976 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.519990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520016 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.520031 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520038 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.520056 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520082 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520089 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520099 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-31 02:03:18.520112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520137 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-31 02:03:18.520151 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520176 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.520184 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520193 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-31 02:03:18.520211 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 02:03:18.520218 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520228 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-31 02:03:18.520245 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.520252 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520262 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-31 02:03:18.520275 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-31 02:03:18.520298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520313 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520320 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.520339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520364 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.520371 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520381 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.520398 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520405 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520415 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-31 02:03:18.520432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520439 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520453 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-31 02:03:18.520467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520500 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520516 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520522 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.520541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520583 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.520596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.520612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520622 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.520635 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520663 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520670 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520679 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.520722 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520748 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520755 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520764 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-31 02:03:18.520783 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520790 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520799 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-31 02:03:18.520817 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.520823 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520837 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 02:03:18.520854 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520861 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520870 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-31 02:03:18.520888 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.520895 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520904 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 02:03:18.520920 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520927 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520936 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-31 02:03:18.520953 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.520960 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.520969 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-31 02:03:18.520986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.520992 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.521002 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-31 02:03:18.521019 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521025 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.521035 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-31 02:03:18.521048 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.521095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.521113 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521119 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-31 02:03:18.521138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521163 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521170 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521179 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 02:03:18.521197 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.521204 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521213 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 02:03:18.521230 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.521237 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521246 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 02:03:18.521263 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521270 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521280 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 02:03:18.521297 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521304 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521313 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 02:03:18.521327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.521367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.521382 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521388 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.521407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.521504 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.521521 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521532 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.521542 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-31 02:03:18.521555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-31 02:03:18.521579 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 02:03:18.521594 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521600 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-31 02:03:18.521619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521644 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.521651 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521660 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-31 02:03:18.521673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.521698 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.521713 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521719 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.521733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521758 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 02:03:18.521765 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521774 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-31 02:03:18.521787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.521812 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-31 02:03:18.521827 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521833 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-31 02:03:18.521847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.521881 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521895 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-31 02:03:18.521913 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521920 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521929 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 02:03:18.521946 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.521953 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521962 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-31 02:03:18.521975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.521999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.522009 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.522024 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522030 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.522044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522069 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522076 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522086 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-31 02:03:18.522099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.522124 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 02:03:18.522138 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522145 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-31 02:03:18.522163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.522195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522204 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.522218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.522243 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.522257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522263 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.522277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522302 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522309 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522318 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-31 02:03:18.522332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.522347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.522357 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 02:03:18.522370 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522397 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522404 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522413 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.522463 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522495 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522503 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522512 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-31 02:03:18.522530 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522537 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522546 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-31 02:03:18.522563 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522571 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522580 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-31 02:03:18.522597 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522604 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522613 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-31 02:03:18.522630 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522637 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522646 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-31 02:03:18.522664 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 02:03:18.522670 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522680 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-31 02:03:18.522697 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 02:03:18.522704 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522714 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-31 02:03:18.522731 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-31 02:03:18.522738 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522747 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-31 02:03:18.522765 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.522771 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522781 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-31 02:03:18.522798 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522805 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522818 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-31 02:03:18.522836 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522843 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522860 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-31 02:03:18.522878 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522884 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522893 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-31 02:03:18.522910 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.522917 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.522926 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-31 02:03:18.522939 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.523005 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523024 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523030 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-31 02:03:18.523045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523070 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.523077 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523087 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.523104 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523111 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523120 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.523133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523168 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.523183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523189 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.523203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523229 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523236 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523245 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-31 02:03:18.523258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523288 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-31 02:03:18.523303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523330 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523336 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523346 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523375 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523388 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523413 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523421 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523430 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-31 02:03:18.523453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.523460 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523470 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-31 02:03:18.523488 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523495 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523504 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-31 02:03:18.523522 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 02:03:18.523528 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523537 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-31 02:03:18.523554 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523561 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523570 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-31 02:03:18.523588 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-31 02:03:18.523594 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523603 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-31 02:03:18.523620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523626 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.523649 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523714 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-31 02:03:18.523728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523752 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.523759 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523769 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.523786 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.523793 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523802 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.523815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523849 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.523865 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523871 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-31 02:03:18.523884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523909 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.523916 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523926 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-31 02:03:18.523939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.523964 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-31 02:03:18.523979 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.523999 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-31 02:03:18.524013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524038 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.524045 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524256 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.524276 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.524283 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524293 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.524306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524335 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.524350 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524356 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.524370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524395 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.524402 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524411 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-31 02:03:18.524424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524455 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 02:03:18.524471 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524477 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.524491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524516 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.524523 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524537 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-31 02:03:18.524555 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.524561 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524571 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-31 02:03:18.524584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524613 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.524627 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524633 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.524647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524672 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524679 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524688 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.524702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.524716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524726 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.524745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524773 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524780 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524790 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524833 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.524871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.524898 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-31 02:03:18.524904 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524914 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 02:03:18.524929 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.524948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.524962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 02:03:18.524988 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-31 02:03:18.524995 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 02:03:18.525005 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-31 02:03:18.525018 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-31 02:03:18.525034 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525048 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-31 02:03:18.525073 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525080 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-31 02:03:18.525094 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-31 02:03:18.525112 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525119 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-31 02:03:18.525129 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 02:03:18.525142 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-31 02:03:18.525161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525176 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525182 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-31 02:03:18.525196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525220 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.525227 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525236 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-31 02:03:18.525250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525275 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.525289 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525295 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.525309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525333 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525340 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525349 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-31 02:03:18.525363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525387 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 02:03:18.525402 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525408 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.525427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525457 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.525465 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525474 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-31 02:03:18.525494 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525501 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525510 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-31 02:03:18.525527 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525534 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525543 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-31 02:03:18.525561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.525568 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525577 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-31 02:03:18.525590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525626 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525641 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525648 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.525667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525692 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525699 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525708 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-31 02:03:18.525722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.525737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525747 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.525760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525786 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525793 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525803 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.525845 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-31 02:03:18.525904 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.525911 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525920 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-31 02:03:18.525937 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.525944 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525958 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-31 02:03:18.525976 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.525983 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.525992 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-31 02:03:18.526009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.526026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-31 02:03:18.526043 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526050 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.526059 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-31 02:03:18.526076 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 02:03:18.526084 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.526093 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-31 02:03:18.526106 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.526144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.526159 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526167 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-31 02:03:18.526185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526211 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.526217 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526227 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-31 02:03:18.526244 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526251 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526260 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-31 02:03:18.526276 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526283 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526296 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-31 02:03:18.526314 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.526321 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526330 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-31 02:03:18.526347 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526354 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526363 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-31 02:03:18.526380 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526386 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526396 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-31 02:03:18.526412 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526419 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526428 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-31 02:03:18.526449 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526456 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526466 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-31 02:03:18.526480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.526531 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.526546 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526553 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-31 02:03:18.526573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526598 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.526605 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526615 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-31 02:03:18.526628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.526654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 02:03:18.526670 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-31 02:03:18.526677 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-31 02:03:18.526692 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-31 02:03:18.526707 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526713 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-31 02:03:18.526727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526750 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.526770 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-31 02:03:18.526786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.526797 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-31 02:03:18.526807 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-31 02:03:18.526824 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.526831 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-31 02:03:18.526841 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-31 02:03:18.526857 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-31 02:03:18.526863 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-31 02:03:18.526872 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-31 02:03:18.526889 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.526895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.526905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.526922 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.526928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.526938 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.526954 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.526961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.526970 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.526987 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.526993 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-31 02:03:18.527003 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.527019 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.527026 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-31 02:03:18.527041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.527058 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 02:03:18.527065 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-31 02:03:18.527075 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-31 02:03:18.527091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.527098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.527108 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.527124 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-31 02:03:18.527131 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-31 02:03:18.527141 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-31 02:03:18.527157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.527163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-31 02:03:18.527173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.527189 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.527196 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-31 02:03:18.527205 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.527221 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-31 02:03:18.527227 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-31 02:03:18.527237 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-31 02:03:18.527253 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.527260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.527270 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.527286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.527293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-31 02:03:18.527302 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.527317 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-31 02:03:18.527353 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.527382 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-31 02:03:18.527409 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.527437 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-31 02:03:18.527469 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.527496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-31 02:03:18.527523 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.527555 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-31 02:03:18.527582 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.527608 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-31 02:03:18.527634 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.527660 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-31 02:03:18.527687 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.527713 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-31 02:03:18.527740 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-31 02:03:18.527766 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-31 02:03:18.527793 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-31 02:03:18.527819 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-31 02:03:18.527845 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-31 02:03:18.527870 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-31 02:03:18.527897 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.527924 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-31 02:03:18.527950 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.527975 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-31 02:03:18.528001 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.528028 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-31 02:03:18.528054 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.528080 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-31 02:03:18.528106 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.528133 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.528159 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.528186 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-31 02:03:18.528212 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.528238 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-31 02:03:18.528265 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.528296 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-31 02:03:18.528322 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.528348 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-31 02:03:18.528375 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.528401 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-31 02:03:18.528427 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.528459 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.528487 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.528514 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-31 02:03:18.528541 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.528568 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-31 02:03:18.528594 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.528631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.528673 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.528701 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.528728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.528754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.528781 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.528806 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-31 02:03:18.528833 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-31 02:03:18.528859 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-31 02:03:18.528885 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.528911 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-31 02:03:18.528960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.528988 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.529014 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.529047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-31 02:03:18.529073 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.529100 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-31 02:03:18.529127 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.529153 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-31 02:03:18.529180 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.529206 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-31 02:03:18.529232 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.529264 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-31 02:03:18.529300 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.529337 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-31 02:03:18.529371 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.529398 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-31 02:03:18.529425 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.529457 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.529485 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.529511 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-31 02:03:18.529538 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.529564 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-31 02:03:18.529590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.529616 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-31 02:03:18.529644 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529661 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529688 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.529715 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529732 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529748 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529774 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.529806 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.529907 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529933 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.529959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.529993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530035 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.530060 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530086 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530112 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530138 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530163 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530180 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530206 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530232 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530248 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530274 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530300 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530325 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530352 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530379 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.530404 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530431 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530462 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530488 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.530514 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530562 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.530588 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530614 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.530640 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530666 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.530692 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530717 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.530743 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530769 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.530795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530812 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530845 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530898 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530924 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.530951 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530968 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.530985 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531011 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.531036 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531062 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.531088 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531105 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531122 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531139 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531155 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531186 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.531211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531270 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.531297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531389 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.531415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531470 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531496 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.531522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.531624 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531650 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.531676 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531710 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531727 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531743 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.531769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.531795 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532075 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 02:03:18.532102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.532186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532220 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532237 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532253 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532279 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.532305 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532331 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 02:03:18.532357 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532373 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532390 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532415 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.532441 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532474 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.532500 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532517 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532544 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.532570 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532587 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532612 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.532639 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532656 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532682 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 02:03:18.532708 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532730 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532756 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.532782 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532808 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.532834 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532851 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532867 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532884 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532909 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.532935 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.532985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533034 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 02:03:18.533102 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533119 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533145 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.533175 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533192 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533209 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.533260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533277 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533293 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.533367 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533393 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.533418 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533435 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533457 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533474 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.533526 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533552 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533578 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533604 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533633 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533651 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533676 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533702 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533719 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533744 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533770 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533796 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533827 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533853 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.533878 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533904 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533931 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.533957 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.533983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534000 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534026 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-31 02:03:18.534052 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534083 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534108 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534135 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.534160 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534186 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.534211 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534237 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.534262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534279 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534312 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534329 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534412 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534429 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534450 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534503 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534529 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534555 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534572 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534589 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534605 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534622 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534647 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534673 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534690 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.534769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-31 02:03:18.534891 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534908 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534941 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.534966 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.534992 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535009 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535025 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535042 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.535094 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535119 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-31 02:03:18.535145 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535162 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535178 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535195 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535220 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-31 02:03:18.535246 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535271 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-31 02:03:18.535297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535314 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535336 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.535387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535404 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535421 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535437 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-31 02:03:18.535512 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535538 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-31 02:03:18.535563 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535580 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535597 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535622 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-31 02:03:18.535648 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-31 02:03:18.535700 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535717 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535743 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.535768 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535785 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535812 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-31 02:03:18.535838 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535855 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535880 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 02:03:18.535906 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535922 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.535949 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-31 02:03:18.535982 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536008 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-31 02:03:18.536034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536051 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536067 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.536135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536186 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536235 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-31 02:03:18.536277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-31 02:03:18.536305 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.536362 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.536412 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.536468 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.536518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.536567 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.536614 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.536663 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.536712 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.536760 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.536809 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.536856 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.536905 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.536952 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.537000 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.537049 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.537098 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.537147 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.537194 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.537242 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.537291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.537340 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.537393 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.537442 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.537498 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.537578 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.537633 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.537680 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.537727 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.537774 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.537822 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.537870 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.537919 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.537969 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.538022 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.538069 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.538116 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.538163 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.538212 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.538259 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.538308 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.538365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.538413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.538467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.538518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.538567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.538616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.538663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.538712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.538761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.538811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.538859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.538906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.538955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.539002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.539049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.539098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.539163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.539214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.539260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.539325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.539373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.539422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.539476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.539525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.539574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.539628 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.539681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.539728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.539793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.540122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.540170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.540220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.540270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.540319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.540373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.540420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.540473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.540537 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.540586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.540634 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.540683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.540740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.540788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.540837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.540886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.540936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.541001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.541048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.541097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.541146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.541195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.541243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.541290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.541339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.541387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.541457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.541508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.541557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.541606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.541653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.541701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.541783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.541832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.541880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.541929 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.541979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.542032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.542084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.542131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.542178 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.542225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.542272 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.542322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.542388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.542438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.542498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.542545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.542939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.542988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.543037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.543085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.543134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.543207 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 02:03:18.543234 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.543295 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.543351 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.543405 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.543464 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.543519 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.543573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.543649 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.543703 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.543757 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.543810 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.543863 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.543916 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.543970 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.544042 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.544097 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.544151 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.544204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.544257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.544310 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.544377 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.544454 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.544509 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.544563 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.544616 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.544670 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.544723 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.544777 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.544836 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.544890 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.544943 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.544996 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.545049 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.545103 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.545157 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.545210 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.545265 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.545318 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.545370 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.545424 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.545482 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.545545 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-31 02:03:18.545569 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.545623 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.545678 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.545732 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.545791 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.545845 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.545899 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.545953 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.546012 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.546066 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.546121 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.546174 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.546227 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.546280 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.546334 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.546389 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.546442 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.546503 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.546562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.546616 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.546669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.546724 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.546778 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.546832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.546886 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.546939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.546993 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.547047 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.547100 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.547159 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.547214 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.547269 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.547322 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.547377 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.547430 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.547490 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.547544 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.547599 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.547652 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.547706 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.547759 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.547819 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-31 02:03:18.547842 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.547891 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.547940 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.547989 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.548037 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.548085 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.548134 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.548182 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.548230 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.548283 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.548332 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.548381 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.548430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.548483 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.548532 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.548581 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.548634 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.548683 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.548757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.548812 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.548861 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.548911 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.548959 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.549007 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.549056 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.549104 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.549152 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.549199 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.549247 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.549295 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.549344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.549398 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.549453 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.549504 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.549552 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.549600 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.549648 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.549695 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.549744 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.549792 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.549841 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.549896 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-31 02:03:18.549919 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.549970 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.550020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.550071 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.550121 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.550171 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.550221 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.550272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-31 02:03:18.550323 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-31 02:03:18.550373 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-31 02:03:18.550423 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.550487 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.550538 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.550589 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.550640 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.550691 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.550742 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.550793 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.550843 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.550893 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.550943 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.550995 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.551045 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.551096 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.551146 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.551196 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.551252 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.551303 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-31 02:03:18.551354 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.551403 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.551459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.551511 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.551574 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.551625 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.551676 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.551727 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.551778 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.551828 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.551878 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.551929 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.551979 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.552032 wsdl: current service: Service1 2020-05-31 02:03:18.552050 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-31 02:03:18.552080 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-31 02:03:18.552108 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-31 02:03:18.552135 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-31 02:03:18.552163 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-31 02:03:18.552185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.552203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.552213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.552222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.552230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.552239 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.552248 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.552255 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 02:03:18.552263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 02:03:18.552272 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 02:03:18.552279 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.552287 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.552296 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.552303 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.552312 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552320 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552328 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.552336 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552344 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.552352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.552360 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552369 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.552376 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552384 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.552392 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.552400 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.552408 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.552416 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 02:03:18.552424 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.552431 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.552439 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.552452 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.552460 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.552473 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.552482 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.552490 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.552498 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.552506 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.552515 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.552523 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.552530 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.552538 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.552549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.552556 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.552564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.552572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.552579 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.552586 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.552593 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 02:03:18.552601 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 02:03:18.552608 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 02:03:18.552615 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.552623 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.552630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.552638 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.552646 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552653 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552661 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.552668 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.552683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.552690 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552698 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.552705 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552712 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.552721 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.552728 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.552735 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.552742 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 02:03:18.552750 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.552757 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.552764 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.552772 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.552779 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.552787 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.552794 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.552801 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.552808 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.552816 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.552823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.552835 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.552843 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.552850 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.552860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.552867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.552879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.552886 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.552893 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.552901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.552907 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 02:03:18.552914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 02:03:18.552921 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 02:03:18.552929 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.552937 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.552944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.552952 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.552960 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.552968 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552975 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.552982 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.552989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.552997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.553004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.553011 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.553018 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.553025 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.553034 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.553041 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.553048 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.553056 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 02:03:18.553064 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.553071 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.553077 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.553085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.553094 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.553101 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.553109 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.553116 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.553123 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.553131 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.553138 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.553145 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.553152 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.553158 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-31 02:03:18.553168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-31 02:03:18.553176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-31 02:03:18.553184 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-31 02:03:18.553191 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.553198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-31 02:03:18.553205 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-31 02:03:18.553212 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-31 02:03:18.553219 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-31 02:03:18.553226 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-31 02:03:18.553233 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-31 02:03:18.553240 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-31 02:03:18.553248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-31 02:03:18.553255 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-31 02:03:18.553267 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.553275 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.553282 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-31 02:03:18.553290 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-31 02:03:18.553297 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-31 02:03:18.553304 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-31 02:03:18.553311 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.553319 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-31 02:03:18.553326 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-31 02:03:18.553332 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.553340 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-31 02:03:18.553347 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-31 02:03:18.553353 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-31 02:03:18.553360 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-31 02:03:18.553366 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-31 02:03:18.553373 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-31 02:03:18.553380 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-31 02:03:18.553387 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-31 02:03:18.553394 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-31 02:03:18.553402 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-31 02:03:18.553409 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-31 02:03:18.553415 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-31 02:03:18.553422 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-31 02:03:18.553429 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-31 02:03:18.553435 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-31 02:03:18.553443 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-31 02:03:18.553455 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-31 02:03:18.553789 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-31 02:03:18.553800 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 02:03:18.553806 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 02:03:18.553810 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-31 02:03:18.553817 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-31 02:03:18.553822 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 02:03:18.553825 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-31 02:03:18.553836 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-31 02:03:18.553846 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 02:03:18.553921 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.553929 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 02:03:18.553949 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-31 02:03:18.553972 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-31 02:03:18.553979 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-31 02:03:18.553983 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-31 02:03:18.553989 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-31 02:03:18.553994 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 02:03:18.554008 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554015 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554021 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554033 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554043 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-31 02:03:18.554049 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-31 02:03:18.554079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.554091 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 02:03:18.554096 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.554125 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 02:03:18.554131 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-31 02:03:18.554135 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-31 02:03:18.554139 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-31 02:03:18.554143 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-31 02:03:18.554147 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-31 02:03:18.554152 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-31 02:03:18.554157 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 02:03:18.554161 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-31 02:03:18.554168 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220829" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-31 02:03:18.554179 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554186 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554190 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-31 02:03:18.554196 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554202 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-31 02:03:18.554206 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-31 02:03:18.554234 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-31 02:03:18.554241 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554247 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554254 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554258 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-31 02:03:18.554270 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 02:03:18.554279 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554283 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 02:03:18.554288 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 02:03:18.554294 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220829" 2020-05-31 02:03:18.554302 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554306 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 02:03:18.554311 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554320 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554325 wsdl: in serializeType: returning: 220829 2020-05-31 02:03:18.554332 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-31 02:03:18.554339 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554343 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 02:03:18.554347 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-31 02:03:18.554353 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-31 02:03:18.554360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554364 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-31 02:03:18.554374 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554379 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-31 02:03:18.554383 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-31 02:03:18.554388 wsdl: in serializeType: returning: 220829PLN 2020-05-31 02:03:18.554393 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220829PLN 2020-05-31 02:03:18.554420 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220829PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-31 02:03:18.554425 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-31 02:03:18.554432 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5367"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-31 02:03:18.554452 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-31 02:03:18.554458 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220829PLN 2020-05-31 02:03:18.554518 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-31 02:03:18.554599 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-31 02:03:18.554534 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-31 02:03:18.554547 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-31 02:03:18.554552 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-31 02:03:18.554557 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-31 02:03:18.554561 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-31 02:03:18.554568 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 02:03:18.554578 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 02:03:18.554587 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 02:03:18.554592 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 02:03:18.554623 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-31 02:03:18.554635 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-31 02:03:18.554643 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-31 02:03:18.561252 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-31 02:03:18.561268 soap_transport_http: socket connected 2020-05-31 02:03:18.561279 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-31 02:03:18.561285 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-31 02:03:18.561291 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-31 02:03:18.561296 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-31 02:03:18.561300 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-31 02:03:18.561304 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-31 02:03:18.561308 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-31 02:03:18.561341 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-31 02:03:18.569963 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-31 02:03:18.569984 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-31 02:03:18.569991 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 02:03:18.569996 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-31 02:03:18.570002 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-31 02:03:18.570008 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-31 02:03:18.570013 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-31 02:03:18.570019 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-31 02:03:18.570025 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-31 02:03:18.570030 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 31 May 2020 00:03:10 GMT 2020-05-31 02:03:18.570037 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-31 02:03:18.570042 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-31 02:03:18.570048 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-31 02:03:18.570057 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-31 02:03:18.570085 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-31 02:03:18.570097 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-31 02:03:18.570107 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-31 02:03:18.570111 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-31 02:03:18.570116 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-31 02:03:18.570156 soap_transport_http: closed socket 2020-05-31 02:03:18.570169 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-31 02:03:18.570175 soap_transport_http: end of send() 2020-05-31 02:03:18.570207 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-31 02:03:18.570214 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 31 May 2020 00:03:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-31 02:03:18.570243 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-31 02:03:18.570318 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-31 02:03:18.570389 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-31 02:03:18.570398 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-31 02:03:18.570545 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-31 02:03:18.570652 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-31 02:03:18.570659 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-31 02:03:18.570668 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-31 02:03:18.570680 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 02:03:18.570703 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-31 02:03:18.570759 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-31 02:03:18.570790 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-31 02:03:18.570809 nusoap_client: got fault 2020-05-31 02:03:18.570818 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-31 02:03:18.570823 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-31 02:03:18.570827 nusoap_client: detail =