Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 209.80Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
725390-0003 Model turbiny: GT3782VA
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2397
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:19:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:19:38.147348 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:19:38.147458 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:19:38.147476 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179381" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:19:38.147492 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:19:38.147503 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:19:38.147524 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:19:38.147546 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:19:38.147555 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:19:38.147566 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:19:38.147579 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:19:38.147587 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:19:38.147598 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:19:38.147616 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:19:38.147621 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:19:38.147625 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:19:38.147629 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:19:38.147650 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:19:38.147862 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:19:38.147873 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:19:38.147879 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:19:38.147885 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:19:38.147895 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:19:38.147904 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:19:38.155373 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:19:38.155393 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:19:38.155403 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:19:38.155409 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:19:38.155415 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:19:38.155419 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:19:38.155423 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:19:38.155463 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:19:38.173041 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:19:38.173083 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:19:38.173091 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:19:38.173099 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:19:38.173105 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:19:38.173111 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:19:38.173116 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:19:38.173123 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:19:38.173137 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:19:38.173145 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:19:32 GMT 2019-02-23 22:19:38.173151 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:19:38.173156 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:19:38.173163 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:19:38.173227 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:19:38.173264 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:19:38.181063 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:19:38.181108 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-23 22:19:38.181347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:19:38.187872 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.188043 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.188268 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.188996 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.189384 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.195403 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:19:38.195700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:19:38.195830 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:19:38.196187 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:19:38.196688 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.197225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:19:38.197342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.197609 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.198178 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.198740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.202899 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.203188 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:19:38.203626 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.204107 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:19:38.204447 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:19:38.204710 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.205243 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:19:38.205410 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.205971 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 22:19:38.206287 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:19:38.206755 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 22:19:38.206776 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:19:38.206785 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:19:38.206910 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:19:38.206968 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:19:38.206990 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:19:38.207002 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:19:38.207035 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:19:38.207044 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:19:38.207645 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:19:38.207669 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:19:38.207766 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.207782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:19:38.207818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.207874 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.207889 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.207915 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:19:38.207957 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.207969 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.207988 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:19:38.208022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.208090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.208119 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.208159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208207 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.208220 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208238 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:19:38.208261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.208318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:19:38.208345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:19:38.208381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208425 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.208437 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208455 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:19:38.208487 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.208499 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208517 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:19:38.208547 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.208558 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208577 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:19:38.208602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208643 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.208664 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.208691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208701 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:19:38.208730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208776 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.208788 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208805 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:19:38.208831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.208879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:19:38.208905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208915 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:19:38.208940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.208984 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.208996 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209013 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:19:38.209045 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.209056 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209073 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:19:38.209105 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.209116 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209133 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:19:38.209168 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.209180 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209198 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.209222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.209370 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.209401 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.209442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209482 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209556 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.209590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.209616 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209635 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:19:38.209651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:19:38.209670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:19:38.209710 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:19:38.209733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209743 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:19:38.209765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209804 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.209815 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209830 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:19:38.209851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.209890 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.209914 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209923 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.209944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.209982 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.209994 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210011 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:19:38.210035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.210079 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:19:38.210105 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210115 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:19:38.210141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210186 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.210197 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.210239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.210291 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.210318 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210329 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.210354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210399 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.210411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:19:38.210453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.210499 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:19:38.210525 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210534 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:19:38.210559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.210615 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210632 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:19:38.210664 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.210676 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210693 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.210716 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.210769 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:19:38.210795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210806 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.210829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210872 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.210885 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210901 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:19:38.210924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.210979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.211003 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:19:38.211029 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211039 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:19:38.211065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211111 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.211123 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:19:38.211173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.211186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.211231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.211307 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:19:38.211334 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211345 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.211369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211415 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.211428 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211445 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:19:38.211469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.211516 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:19:38.211543 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211553 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:19:38.211577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211622 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.211634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211652 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.211675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.211722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:19:38.211760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211771 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.211794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211837 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.211850 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211867 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:19:38.211944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.211971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.211989 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:19:38.212014 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212024 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:19:38.212050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212093 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.212104 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212120 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.212145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.212188 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.212213 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212223 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.212247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212311 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.212324 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212341 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:19:38.212424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.212476 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:19:38.212506 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212522 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:19:38.212607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212661 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.212673 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212689 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:19:38.212712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.212762 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.212788 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212797 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.212822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212866 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.212878 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:19:38.212917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212943 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.212961 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:19:38.212986 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.212995 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:19:38.213020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213065 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.213076 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213092 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:19:38.213115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.213159 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.213184 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213196 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.213220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213264 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.213295 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213314 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:19:38.213338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.213386 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:19:38.213413 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213423 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:19:38.213448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213495 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.213507 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213524 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:19:38.213556 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.213568 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213597 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:19:38.213620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.213674 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.213700 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213710 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.213733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213777 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.213789 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213807 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:19:38.213829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.213874 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:19:38.213901 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213911 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:19:38.213933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.213977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.213989 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214006 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.214028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.214073 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.214139 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214150 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.214174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214219 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.214231 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214247 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:19:38.214270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.214337 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.214364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214374 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:19:38.214399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214447 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:19:38.214459 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214476 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:19:38.214500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.214547 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.214584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214594 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.214618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214661 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214671 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214738 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.214774 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.214803 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:19:38.214842 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:19:38.214864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:19:38.214907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:19:38.214934 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.214944 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:19:38.214967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215010 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:19:38.215023 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215041 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:19:38.215063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.215106 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.215134 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215145 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.215168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215218 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215307 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.215374 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.215396 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215411 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:19:38.215422 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:19:38.215435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:19:38.215460 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:19:38.215477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215484 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:19:38.215501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215529 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.215537 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215547 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:19:38.215566 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.215573 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215583 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:19:38.215602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.215609 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215619 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:19:38.215637 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.215644 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215654 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:19:38.215672 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.215678 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215688 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:19:38.215705 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.215712 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215721 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:19:38.215739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.215745 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215755 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.215767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.215820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.215836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215843 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.215858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215883 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.215891 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215901 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:19:38.215914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.215940 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:19:38.215955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.215962 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:19:38.215976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216001 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216008 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216018 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:19:38.216036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216043 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216053 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.216070 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216077 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216087 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:19:38.216100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.216148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.216169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216202 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:19:38.216225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:19:38.216266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216272 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:19:38.216286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216327 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216337 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.216350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.216391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216397 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.216411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216436 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216443 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:19:38.216466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.216506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216513 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:19:38.216526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216551 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216558 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216568 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:19:38.216586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.216621 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216628 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216638 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:19:38.216651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216684 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.216699 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.216720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216745 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216752 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:19:38.216775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216790 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.216800 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.216815 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.216835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216859 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.216867 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216876 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:19:38.216894 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216901 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216911 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:19:38.216928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.216935 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216945 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:19:38.216962 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.216969 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.216986 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:19:38.217005 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217012 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217022 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:19:38.217035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.217078 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.217093 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217099 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.217113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217138 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217146 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217156 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:19:38.217168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.217194 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.217207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217238 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217246 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217268 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217286 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.217306 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217333 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.217340 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.217368 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.217375 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217384 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:19:38.217402 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.217409 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217419 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:19:38.217436 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.217443 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217453 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:19:38.217471 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.217478 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217487 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:19:38.217505 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:19:38.217511 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217521 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:19:38.217539 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217546 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217555 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.217573 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217580 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217589 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.217607 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217613 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217623 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:19:38.217641 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217648 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217657 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:19:38.217670 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.217740 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217747 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.217762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217787 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.217794 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217803 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:19:38.217821 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217828 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217837 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:19:38.217854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.217861 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217870 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:19:38.217888 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.217895 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217904 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:19:38.217917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.217954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.217969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.217976 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.217989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218022 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:19:38.218044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.218069 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.218083 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218110 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218127 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218140 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218156 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.218170 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218196 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.218203 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218213 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:19:38.218231 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218237 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218248 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:19:38.218266 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.218273 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218282 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:19:38.218305 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.218312 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218322 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:19:38.218340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.218347 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218357 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:19:38.218375 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.218381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218391 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:19:38.218408 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218424 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.218441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218448 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218457 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:19:38.218475 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218481 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218491 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:19:38.218509 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218515 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218525 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:19:38.218542 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218549 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218558 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:19:38.218571 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.218628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.218646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218652 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.218667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218692 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218698 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218708 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:19:38.218726 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.218733 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218742 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.218759 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.218766 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218776 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:19:38.218793 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.218800 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218809 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.218822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.218859 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.218874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218880 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.218894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218918 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.218925 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218935 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:19:38.218948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.218963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.218973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.218986 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219021 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219031 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219044 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.219074 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219100 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219107 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219116 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:19:38.219134 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219141 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219151 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:19:38.219173 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219180 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219190 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:19:38.219208 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219215 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219225 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:19:38.219243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.219250 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219260 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:19:38.219277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.219284 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:19:38.219317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.219351 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219360 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219369 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:19:38.219387 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219394 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219404 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:19:38.219421 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219428 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219438 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:19:38.219455 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219462 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219472 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:19:38.219489 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219496 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219505 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:19:38.219518 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.219580 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.219595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219623 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219630 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219639 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219652 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.219683 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219709 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219716 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219726 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:19:38.219744 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219751 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219761 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:19:38.219779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.219786 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219795 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:19:38.219813 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219819 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219829 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:19:38.219846 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219853 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219863 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:19:38.219880 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.219887 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219896 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:19:38.219914 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.219921 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219930 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:19:38.219948 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.219955 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219965 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:19:38.219982 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.219989 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.219999 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:19:38.220016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.220023 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220032 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:19:38.220049 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.220056 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220066 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:19:38.220083 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.220090 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220099 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:19:38.220117 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.220124 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220133 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.220151 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.220158 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220167 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:19:38.220180 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220267 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220273 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:19:38.220307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220344 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.220351 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220362 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:19:38.220375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220401 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220416 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220423 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.220436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220462 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.220469 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220479 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:19:38.220492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:19:38.220532 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220538 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:19:38.220557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220584 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.220591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220600 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.220618 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.220625 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220635 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:19:38.220652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.220659 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220668 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:19:38.220685 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.220692 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220702 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:19:38.220714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220753 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:19:38.220768 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220774 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.220792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220818 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.220825 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220834 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:19:38.220848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.220863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220873 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:19:38.220886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.220913 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:19:38.220920 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.220930 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:19:38.220943 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.220959 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.220972 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.220998 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.221005 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221015 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:19:38.221033 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221040 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221049 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:19:38.221067 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221074 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221088 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:19:38.221107 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:19:38.221113 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221123 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:19:38.221141 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221148 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221157 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:19:38.221174 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.221181 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221191 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:19:38.221208 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.221215 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221225 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:19:38.221242 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.221249 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221259 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:19:38.221276 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.221283 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221297 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:19:38.221317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.221347 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:19:38.221399 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.221416 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221423 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:19:38.221441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221467 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.221474 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221485 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.221498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.221523 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.221537 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221544 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.221557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221587 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221594 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221603 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:19:38.221617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.221642 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:19:38.221655 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221682 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.221689 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221698 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:19:38.221716 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:19:38.221723 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221732 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:19:38.221750 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.221756 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221765 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:19:38.221778 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:19:38.221804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.221819 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221825 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.221843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221870 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.221877 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221887 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.221912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221919 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221928 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:19:38.221946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.221953 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221962 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:19:38.221975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.221998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.222008 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222023 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222029 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.222043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222068 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222075 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222085 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:19:38.222098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.222124 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.222137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222169 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222176 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222186 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.222229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222255 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222262 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222272 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:19:38.222300 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222308 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222319 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:19:38.222337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.222344 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222354 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:19:38.222372 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222379 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222389 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:19:38.222406 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.222413 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222422 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:19:38.222440 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222447 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222460 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:19:38.222478 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.222485 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222495 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:19:38.222512 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222519 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222529 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:19:38.222547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222553 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222564 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:19:38.222576 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.222624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.222643 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:19:38.222668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222705 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222719 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:19:38.222739 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.222746 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222756 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:19:38.222773 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.222780 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222789 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:19:38.222807 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222813 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222823 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:19:38.222841 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.222850 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222859 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:19:38.222872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.222914 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.222929 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.222954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222979 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222985 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.222999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.223044 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.223061 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223072 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:19:38.223082 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:19:38.223094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:19:38.223118 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:19:38.223133 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223139 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:19:38.223153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223178 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.223185 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223195 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:19:38.223207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.223232 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.223247 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223253 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.223273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223305 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:19:38.223312 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223322 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:19:38.223336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.223366 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:19:38.223381 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223387 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:19:38.223400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223425 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.223432 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223442 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.223454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.223479 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.223494 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223500 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.223518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223544 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223552 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223561 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:19:38.223574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.223589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.223599 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:19:38.223613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223640 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223648 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223657 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.223700 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223726 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.223734 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223744 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:19:38.223762 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.223769 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223778 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:19:38.223796 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.223803 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223812 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:19:38.223830 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.223837 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223851 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:19:38.223869 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.223876 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223886 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:19:38.223903 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:19:38.223910 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223919 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:19:38.223937 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:19:38.223943 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223953 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:19:38.223970 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:19:38.223978 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.223995 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:19:38.224029 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.224041 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224059 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:19:38.224094 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224107 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224121 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:19:38.224141 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224148 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224162 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:19:38.224190 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224198 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224208 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:19:38.224226 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224233 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224243 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:19:38.224255 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.224328 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.224349 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224356 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:19:38.224389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224418 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224426 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224436 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:19:38.224456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.224495 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.224511 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224518 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.224532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224557 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.224564 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224574 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:19:38.224587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.224613 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:19:38.224628 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224635 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.224648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224673 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224680 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224690 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:19:38.224710 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.224717 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224731 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:19:38.224750 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.224764 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224774 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:19:38.224793 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.224804 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224822 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:19:38.224837 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.224876 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.224892 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224898 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.224912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224938 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.224946 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224956 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:19:38.224968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.224984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.224994 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.225008 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225043 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225050 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225060 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225091 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.225105 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.225138 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:19:38.225166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.225172 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225182 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:19:38.225200 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225207 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225216 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:19:38.225234 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.225241 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225251 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:19:38.225268 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225275 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225285 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:19:38.225309 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225330 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225341 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:19:38.225360 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:19:38.225367 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225381 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:19:38.225394 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.225440 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.225458 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225465 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:19:38.225479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225504 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.225511 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225521 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:19:38.225539 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225550 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225561 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:19:38.225580 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225587 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225601 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:19:38.225619 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.225626 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225635 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:19:38.225653 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225660 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225681 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:19:38.225700 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225707 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225717 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:19:38.225735 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225742 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225752 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:19:38.225770 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.225777 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225791 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:19:38.225804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.225858 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.225874 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225881 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:19:38.225904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.225939 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:19:38.225962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.225978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.225988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:19:38.226004 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:19:38.226011 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:19:38.226027 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:19:38.226045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.226052 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:19:38.226066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.226089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.226110 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:19:38.226127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.226143 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:19:38.226154 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:19:38.226172 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.226178 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:19:38.226193 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:19:38.226210 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:19:38.226223 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:19:38.226234 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:19:38.226252 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.226263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.226274 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.226292 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.226304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.226314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.226333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.226340 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.226349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.226366 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.226377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:19:38.226388 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.226406 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.226412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:19:38.226422 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.226439 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:19:38.226445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:19:38.226455 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:19:38.226471 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.226478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.226488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.226510 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:19:38.226517 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:19:38.226527 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:19:38.226544 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.226550 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:19:38.226560 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.226577 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.226584 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:19:38.226598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.226619 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:19:38.226626 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:19:38.226636 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:19:38.226649 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:19:38.226693 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.226722 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:19:38.226756 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.226783 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:19:38.226810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.226838 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:19:38.226870 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.226897 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:19:38.226924 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.226950 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:19:38.226982 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:19:38.227009 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:19:38.227035 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:19:38.227061 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:19:38.227110 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:19:38.227137 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:19:38.227164 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.227191 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:19:38.227222 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.227249 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:19:38.227275 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.227307 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:19:38.227339 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.227366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:19:38.227569 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.227597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.227623 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.227650 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:19:38.227682 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.227709 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:19:38.227735 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.227763 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:19:38.227797 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.227825 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:19:38.227852 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.227881 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.227914 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.227941 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:19:38.227968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.227996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.228027 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.228054 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.228080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.228107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.228139 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.228166 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:19:38.228197 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:19:38.228225 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:19:38.228251 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.228277 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:19:38.228318 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.228351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.228377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.228412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:19:38.228443 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.228469 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:19:38.228496 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.228523 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:19:38.228554 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.228582 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:19:38.228608 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.228635 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:19:38.228666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.228696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:19:38.228724 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228747 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228773 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.228799 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228817 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228834 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228860 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.228887 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228904 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228921 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.228964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.228991 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229017 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229043 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229074 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229101 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229118 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229144 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229171 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229189 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229215 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229242 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229268 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229299 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.229353 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229379 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229406 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229432 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.229458 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.229527 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229554 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.229580 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229606 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.229640 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229666 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.229692 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229770 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.229863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229880 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.229949 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.229976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.230002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230020 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230037 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230063 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.230089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230157 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230184 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.230210 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230227 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230286 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.230318 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230336 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230370 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.230422 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230453 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.230479 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230497 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230515 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230532 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.230586 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230613 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:19:38.230639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.230731 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230766 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.230853 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230879 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:19:38.230905 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230931 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.230957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.230983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.231009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231043 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231060 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.231118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:19:38.231293 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231316 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231347 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.231373 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231399 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231416 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231442 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.231468 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231502 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231545 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.231571 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231597 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231623 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231649 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231675 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231693 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231718 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231744 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231762 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231792 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231820 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231846 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231873 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231899 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.231925 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.231952 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.231978 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232004 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:19:38.232030 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232048 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232074 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:19:38.232100 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232126 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.232153 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232179 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.232205 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232231 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.232257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232274 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232291 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232341 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232374 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232401 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.232427 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232445 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232487 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.232519 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232546 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.232572 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232613 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232640 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.232666 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:19:38.232793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232810 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232827 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232870 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.232896 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232913 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232947 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.232973 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.233000 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233026 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:19:38.233052 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233071 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233088 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233105 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233137 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:19:38.233163 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233189 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:19:38.233215 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233251 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233277 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.233309 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233379 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:19:38.233432 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233458 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:19:38.233485 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233511 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:19:38.233537 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233563 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:19:38.233589 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233606 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233623 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233640 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.233693 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233818 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:19:38.233843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:19:38.233870 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.233928 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.233979 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.234030 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.234078 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.234128 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.234177 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.234226 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.234292 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.234346 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.234395 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.234450 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.234498 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.234547 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.234600 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.234648 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.234697 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.234746 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.234796 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.234846 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.234910 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.234987 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.235053 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.235101 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.235148 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.235196 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.235244 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.235298 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.235350 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.235425 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.235474 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.235523 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.235581 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.235631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.235680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.235730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.235777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.235826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.235890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.235942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.235991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.236039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.236278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.236332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.236381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.236431 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.236480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.236529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.236577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.236627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.236675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.236724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.236774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.236826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.236879 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.236926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.236975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.237022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.237070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.237119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.237168 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.237221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.237268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.237324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.237383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.237432 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.237481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.237531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.237578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.237627 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.237676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.237729 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.237778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.237825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.237875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.237922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.237970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.238019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.238068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.238115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.238163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.238212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.238261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.238317 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.238368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.238420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.238473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.238520 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.238568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.238615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.238667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.238724 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.238774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.238828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.238877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.238926 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.238983 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:19:38.239011 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.239074 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.239129 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.239184 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.239242 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.239303 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.239359 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.239412 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.239470 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.239524 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.239578 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.239633 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.239688 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.239743 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.239796 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.239851 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.239905 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.239960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.240015 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.240070 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.240124 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.240178 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.240232 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.240286 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.240346 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.240401 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.240486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.240541 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.240596 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.240651 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.240704 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.240760 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.240827 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:19:38.240852 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.240907 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.240962 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.241018 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.241072 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.241126 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.241181 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.241236 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.241291 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.241352 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.241407 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.241461 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.241708 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.241764 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.241819 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.241878 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.241932 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.241987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.242042 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.242097 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.242152 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.242207 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.242261 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.242321 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.242376 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.242430 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.242485 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.242539 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.242594 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.242648 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.242703 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.242757 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.242818 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:19:38.242841 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.242891 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.242940 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.242989 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.243043 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.243092 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.243141 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.243189 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.243238 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.243287 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.243341 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.243391 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.243440 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.243489 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.243538 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.243587 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.243635 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.243684 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.243732 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.243781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.243830 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.243879 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.243929 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.243977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.244026 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.244079 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.244128 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.244177 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.244226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.244275 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.244328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.244378 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.244439 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:19:38.244462 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.244513 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.244564 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.244615 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.244666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.244717 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:19:38.244768 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:19:38.244818 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:19:38.244869 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.244920 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.244971 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.245022 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.245073 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.245124 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.245181 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.245232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.245283 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.245340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.245392 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.245442 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.245494 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.245545 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.245596 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.245647 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:19:38.245698 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.245749 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.245800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.245850 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.245902 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.245953 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.246004 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.246055 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.246110 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:19:38.246128 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:19:38.246158 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:19:38.246186 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:19:38.246213 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:19:38.246242 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:19:38.246263 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.246278 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.246287 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.246300 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.246310 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.246319 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:19:38.246326 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:19:38.246334 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:19:38.246342 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.246349 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.246357 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.246365 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.246373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246381 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246388 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246400 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.246408 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.246416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246428 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246436 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.246444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.246451 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.246459 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.246466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:19:38.246474 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.246481 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.246488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.246496 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.246503 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.246511 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.246518 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.246526 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.246533 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.246542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.246549 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.246558 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.246565 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.246573 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:19:38.246581 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:19:38.246589 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:19:38.246596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.246604 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.246612 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.246619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.246626 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246641 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246649 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.246656 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.246663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246671 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246678 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.246685 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.246692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.246700 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.246707 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:19:38.246714 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.246721 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.246733 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.246741 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.246751 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.246759 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.246767 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.246774 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.246782 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.246790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.246801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.246809 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.246816 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.246823 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:19:38.246829 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:19:38.246837 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:19:38.246843 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.246850 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.246856 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.246863 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.246870 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246877 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246883 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.246890 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.246896 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.246903 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246909 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.246916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.246922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.246929 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.246936 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.246943 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:19:38.246950 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.246957 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.246963 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.246970 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.246976 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.246983 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.246989 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.246996 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.247002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:19:38.247010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.247016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:19:38.247024 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:19:38.247030 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:19:38.247037 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:19:38.247044 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:19:38.247050 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:19:38.247057 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:19:38.247063 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:19:38.247070 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:19:38.247076 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:19:38.247083 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.247102 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.247110 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:19:38.247116 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:19:38.247123 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:19:38.247129 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.247136 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:19:38.247143 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:19:38.247149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:19:38.247155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:19:38.247361 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:19:38.247369 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:19:38.247376 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:19:38.247383 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:19:38.247389 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:19:38.247396 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:19:38.247402 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:19:38.247409 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:19:38.247415 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:19:38.247422 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:19:38.247707 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:19:38.247726 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:19:38.247731 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:19:38.247736 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:19:38.247743 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:19:38.247747 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:19:38.247752 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:19:38.247761 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:19:38.247770 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:19:38.247826 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.247834 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:19:38.247849 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:19:38.247871 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:19:38.247878 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:19:38.247883 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:19:38.247887 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:19:38.247893 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:19:38.247906 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.247914 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.247919 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.247931 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.247940 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:19:38.247945 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:19:38.247970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.247980 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:19:38.247985 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.248009 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:19:38.248015 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:19:38.248019 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:19:38.248023 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:19:38.248027 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:19:38.248031 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:19:38.248036 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:19:38.248040 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:19:38.248047 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179381" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:19:38.248057 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.248064 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.248069 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:19:38.248075 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.248080 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:19:38.248085 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:19:38.248109 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:19:38.248116 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.248121 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.248127 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.248132 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:19:38.248143 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:19:38.248152 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:19:38.248156 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:19:38.248161 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:19:38.248167 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179381" 2019-02-23 22:19:38.248174 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:19:38.248179 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:19:38.248184 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:19:38.248190 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:19:38.248195 wsdl: in serializeType: returning: 179381 2019-02-23 22:19:38.248202 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:19:38.248208 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:19:38.248213 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:19:38.248216 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:19:38.248221 wsdl: in serializeType: returning: 179381 2019-02-23 22:19:38.248226 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179381 2019-02-23 22:19:38.248247 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179381 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:19:38.248252 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:19:38.248258 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4104"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:19:38.248273 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:19:38.248280 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179381 2019-02-23 22:19:38.248334 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:19:38.248425 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:19:38.248352 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:19:38.248364 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:19:38.248370 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:19:38.248375 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:19:38.248379 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:19:38.248385 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:19:38.248395 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:19:38.248404 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:19:38.248410 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:19:38.248449 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:19:38.248462 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:19:38.248470 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:19:38.255774 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:19:38.255791 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:19:38.255805 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:19:38.255814 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:19:38.255823 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:19:38.255832 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:19:38.255843 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:19:38.255850 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:19:38.255858 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:19:38.255896 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:19:38.278868 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:19:38.278893 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:19:38.278903 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:19:38.278912 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:19:38.278922 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:19:38.278937 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:19:38.278947 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:19:38.278956 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:19:38.278965 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:19:38.278974 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:19:32 GMT 2019-02-23 22:19:38.278984 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:19:38.278993 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:19:38.279002 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:19:38.279015 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:19:38.279051 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:19:38.279065 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:19:38.279078 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:19:38.279086 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:19:38.279093 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:19:38.279134 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:19:38.279152 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:19:38.279160 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:19:38.279190 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:19:38.279204 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:19:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:19:38.279243 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:19:38.279349 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:19:38.279453 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:19:38.279467 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:19:38.279676 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:19:38.279850 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:19:38.279861 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:19:38.279879 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:19:38.279896 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:19:38.279931 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:19:38.280018 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:19:38.280057 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:19:38.280081 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:19:38.280093 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:19:38.280101 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:19:38.280108 nusoap_client: detail =