Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702011-0008 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2385
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 13:07:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 15:07:38.540069 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 15:07:38.540147 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:07:38.540169 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 15:07:38.540195 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:07:38.540212 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 15:07:38.540227 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 15:07:38.540248 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 15:07:38.540263 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:07:38.540275 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:07:38.540290 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 15:07:38.540306 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:07:38.540324 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:07:38.540333 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:07:38.540341 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:07:38.540349 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:07:38.540356 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 15:07:38.540374 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:07:38.540395 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:07:38.540409 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:07:38.540418 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 15:07:38.540428 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 15:07:38.540442 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:07:38.540456 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:07:38.546875 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:07:38.546925 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:07:38.546949 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 15:07:38.546962 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:07:38.546972 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:07:38.546980 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 15:07:38.546989 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 15:07:38.547067 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 15:07:38.564343 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 15:07:38.564392 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 15:07:38.564404 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:07:38.564415 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:07:38.564427 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:07:38.564438 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:07:38.564450 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:07:38.564463 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:07:38.564474 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:07:38.564485 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:07:24 GMT 2019-10-21 15:07:38.564497 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:07:38.564508 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 15:07:38.564520 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:07:38.564539 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 15:07:38.564588 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 15:07:38.564626 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 15:07:38.570489 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.570536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.570561 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.570615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.570674 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.570725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.570758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576588 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.576688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.576755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576813 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576854 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576888 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576920 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.576981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.577002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.582964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.583148 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:07:38.583176 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:07:38.583236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.583263 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.583308 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583352 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.583451 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583471 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583510 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583533 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.583758 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.583807 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 15:07:38.583847 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.589323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589413 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589528 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589548 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 15:07:38.589666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589762 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589964 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.589993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590158 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-21 15:07:38.590203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590225 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590300 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590340 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 15:07:38.590449 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-21 15:07:38.590467 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:07:38.590476 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 15:07:38.590526 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 15:07:38.590585 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:07:38.590610 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:07:38.590623 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:07:38.590653 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 15:07:38.590662 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 15:07:38.590914 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 15:07:38.590937 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 15:07:38.591014 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591029 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 15:07:38.591061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591112 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.591127 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591151 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:07:38.591187 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.591200 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591218 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:07:38.591245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.591318 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.591345 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591356 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.591386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591434 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.591447 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591465 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 15:07:38.591490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.591539 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:07:38.591566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591577 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 15:07:38.591603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591650 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.591662 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591679 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:07:38.591711 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.591723 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:07:38.591780 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.591792 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591810 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:07:38.591834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.591897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.591924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.591936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 15:07:38.591961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592005 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.592018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592035 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 15:07:38.592060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.592107 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 15:07:38.592133 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 15:07:38.592169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592213 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.592225 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592242 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:07:38.592273 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.592285 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592301 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:07:38.592332 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.592344 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592361 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:07:38.592392 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.592404 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592421 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.592444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.592516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.592542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592554 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.592579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592633 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.592751 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.592783 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592803 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.592821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 15:07:38.592845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:07:38.592891 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:07:38.592917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592928 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 15:07:38.592952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.592996 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.593008 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593025 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 15:07:38.593056 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.593068 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593085 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 15:07:38.593116 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.593128 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593145 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 15:07:38.593176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.593188 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593204 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.593228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.593298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.593324 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593335 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.593360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593406 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.593418 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593434 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 15:07:38.593458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.593504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:07:38.593530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593540 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 15:07:38.593565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593609 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.593622 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593639 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:07:38.593663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.593710 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.593742 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593754 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.593778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593823 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.593836 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593860 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 15:07:38.593885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.593931 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:07:38.593957 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.593968 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 15:07:38.593992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594036 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.594048 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594065 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.594089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.594134 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.594161 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594172 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.594195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594240 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.594252 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594269 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 15:07:38.594292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.594339 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 15:07:38.594364 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594375 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 15:07:38.594399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594444 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.594456 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594473 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:07:38.594504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.594517 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594533 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.594557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.594612 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 15:07:38.594639 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594650 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.594674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594719 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.594737 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594755 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 15:07:38.594780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.594826 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 15:07:38.594853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594863 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 15:07:38.594888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594932 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.594944 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.594960 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:07:38.594992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.595004 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595020 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.595044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.595098 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 15:07:38.595124 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595134 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.595158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595203 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.595215 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595232 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 15:07:38.595255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.595300 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 15:07:38.595326 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595337 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 15:07:38.595362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.595417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595434 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.595458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.595504 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 15:07:38.595529 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595539 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.595563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.595619 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 15:07:38.595661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.595708 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 15:07:38.595740 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595751 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 15:07:38.595775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595820 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.595832 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595849 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.595873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.595919 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.595945 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.595956 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.595980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596024 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.596035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596052 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 15:07:38.596076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.596122 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:07:38.596148 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596159 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 15:07:38.596183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596228 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.596240 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596257 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:07:38.596282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.596329 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.596355 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596365 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.596389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596434 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.596446 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596463 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 15:07:38.596487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.596533 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:07:38.596558 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596569 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 15:07:38.596593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596639 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.596652 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596668 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 15:07:38.596692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.596746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.596773 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596784 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.596807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596852 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.596864 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596881 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 15:07:38.596905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.596952 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:07:38.596977 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.596988 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 15:07:38.597013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597057 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.597069 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597085 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 15:07:38.597116 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.597127 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597144 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 15:07:38.597168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.597221 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.597247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597258 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.597282 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597326 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.597339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597356 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 15:07:38.597379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.597425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:07:38.597452 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597463 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:07:38.597487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.597542 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597559 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.597583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.597630 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.597657 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597668 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.597692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597746 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.597759 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597777 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:07:38.597802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.597850 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.597876 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597886 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:07:38.597911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597956 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:07:38.597968 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.597986 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:07:38.598009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.598056 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.598083 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598093 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.598117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598158 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598169 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598238 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.598273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.598304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598323 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.598341 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 15:07:38.598364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:07:38.598409 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:07:38.598435 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598447 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 15:07:38.598471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598517 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:07:38.598528 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598545 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:07:38.598569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.598617 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.598644 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598655 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.598679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598721 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598739 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598807 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.598842 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.598873 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598892 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.598910 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 15:07:38.598933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.598960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:07:38.598978 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:07:38.599005 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599016 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 15:07:38.599042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599086 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:07:38.599098 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599115 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 15:07:38.599139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.599185 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.599211 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599222 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.599246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599287 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599298 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599363 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.599398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.599429 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599447 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.599466 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 15:07:38.599489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:07:38.599533 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:07:38.599559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599569 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 15:07:38.599594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.599654 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 15:07:38.599703 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.599715 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599743 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 15:07:38.599776 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.599788 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599805 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 15:07:38.599838 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.599849 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599866 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:07:38.599898 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.599909 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599926 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:07:38.599956 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.599968 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.599985 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 15:07:38.600016 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.600027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600044 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.600068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.600165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.600193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600204 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.600229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600274 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.600287 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 15:07:38.600327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.600375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:07:38.600401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600412 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 15:07:38.600435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600478 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.600491 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600507 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:07:38.600539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.600550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600567 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.600598 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.600610 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600628 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:07:38.600652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.600714 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.600750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600761 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.600788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600832 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.600844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600862 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 15:07:38.600886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.600932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:07:38.600958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.600969 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:07:38.600993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601038 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.601091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.601136 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.601163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601174 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.601199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601244 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601273 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:07:38.601297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.601343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.601369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601379 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 15:07:38.601403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601447 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601459 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601476 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 15:07:38.601507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601535 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.601566 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601577 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601594 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:07:38.601619 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.601683 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.601709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601720 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.601754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601799 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.601811 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601828 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 15:07:38.601852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.601898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.601924 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.601935 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.601960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602003 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.602015 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602032 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:07:38.602063 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.602074 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602091 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:07:38.602122 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.602134 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602151 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:07:38.602182 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.602194 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:07:38.602242 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.602254 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602271 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:07:38.602294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.602372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.602399 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602409 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.602434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602478 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602490 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602507 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 15:07:38.602531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.602559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.602577 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.602602 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602658 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602671 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602713 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602750 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.602776 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602821 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.602833 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602851 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.602883 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.602894 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602912 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 15:07:38.602943 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.602955 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.602972 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 15:07:38.603003 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.603014 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603031 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:07:38.603062 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.603073 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603090 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 15:07:38.603121 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:07:38.603132 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603149 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 15:07:38.603180 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603193 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603210 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.603241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.603300 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603311 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603328 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 15:07:38.603359 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603370 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603387 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:07:38.603417 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603429 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603445 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:07:38.603469 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.603579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.603612 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603623 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.603650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603694 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.603706 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603723 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:07:38.603763 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603775 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603792 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:07:38.603823 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.603835 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603852 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:07:38.603883 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.603895 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603913 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:07:38.603937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.603988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.604008 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604034 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.604045 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.604072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.604117 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604130 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.604147 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 15:07:38.604171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.604199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.604217 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.604241 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604290 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604302 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604320 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604344 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604374 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.604399 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604443 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.604456 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604473 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:07:38.604504 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.604516 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604533 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:07:38.604564 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.604575 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604592 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:07:38.604624 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.604637 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604654 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:07:38.604685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.604696 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604713 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:07:38.604757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.604769 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:07:38.604819 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.604831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604848 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.604880 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.604892 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604908 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:07:38.604939 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.604951 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.604968 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:07:38.604999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.605011 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.605028 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:07:38.605059 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.605071 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.605088 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:07:38.605112 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.605220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.605250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605261 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.605289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605335 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.605347 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605364 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:07:38.605395 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.605406 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.605454 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.605465 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605482 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:07:38.605512 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.605523 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605540 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.605564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.605636 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.605700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605750 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605763 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605780 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 15:07:38.605805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.605833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.605851 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.605876 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605925 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605937 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605954 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.605978 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.606033 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606079 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.606091 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606109 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:07:38.606141 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606152 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606169 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 15:07:38.606200 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.606212 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606229 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 15:07:38.606259 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.606271 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606287 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 15:07:38.606318 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.606330 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606347 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:07:38.606378 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.606390 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606407 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:07:38.606437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606449 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606466 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.606496 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606508 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606525 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 15:07:38.606556 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606567 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606584 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 15:07:38.606616 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.606628 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606646 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 15:07:38.606677 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606689 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606706 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:07:38.606743 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.606755 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606772 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:07:38.606796 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.606909 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.606937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.606986 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.606998 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607015 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.607094 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607140 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.607151 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607168 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 15:07:38.607199 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.607212 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607229 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 15:07:38.607260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.607271 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607287 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:07:38.607318 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.607330 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607346 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 15:07:38.607377 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.607388 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607404 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 15:07:38.607434 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607446 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607462 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 15:07:38.607493 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.607504 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607520 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 15:07:38.607550 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607562 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607580 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 15:07:38.607610 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607623 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607641 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 15:07:38.607672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607684 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607700 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 15:07:38.607738 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607751 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607768 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 15:07:38.607799 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.607811 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607828 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 15:07:38.607858 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.607870 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607887 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.607918 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.607929 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.607946 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 15:07:38.607969 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.608102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.608135 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608146 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 15:07:38.608174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608218 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.608230 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608247 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 15:07:38.608271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.608319 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.608345 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608355 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.608379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608423 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.608435 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608452 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 15:07:38.608476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.608522 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:07:38.608548 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608560 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 15:07:38.608584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608628 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.608641 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.608689 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.608700 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608717 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:07:38.608755 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.608768 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608785 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:07:38.608816 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.608828 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608845 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:07:38.608869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.608939 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 15:07:38.608965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.608976 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.609000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.609044 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.609056 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.609074 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 15:07:38.609097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.609125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.609143 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 15:07:38.609168 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.609218 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609230 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.609248 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609272 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.609303 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.609327 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609373 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.609384 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609401 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 15:07:38.609432 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.609443 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609459 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 15:07:38.609490 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.609502 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609518 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 15:07:38.609550 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 15:07:38.609561 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609578 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 15:07:38.609609 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.609623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609640 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 15:07:38.609672 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.609683 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609700 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 15:07:38.609738 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.609750 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609768 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:07:38.609799 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.609810 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609827 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 15:07:38.609858 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.609869 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609887 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 15:07:38.609917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.609929 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.609946 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.609970 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 15:07:38.610069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.610101 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610111 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 15:07:38.610140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610185 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.610197 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.610238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.610284 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.610310 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610320 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.610345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610389 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610401 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610418 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 15:07:38.610442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.610487 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:07:38.610511 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610558 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.610570 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610587 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 15:07:38.610619 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:07:38.610631 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610649 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 15:07:38.610681 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.610692 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610709 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 15:07:38.610739 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 15:07:38.610785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.610814 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610824 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.610849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610893 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.610904 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610921 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.610953 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.610964 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.610983 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 15:07:38.611014 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611025 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 15:07:38.611065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.611141 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611165 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611175 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.611198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611240 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611251 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611268 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 15:07:38.611290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.611317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.611334 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.611357 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611402 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611414 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611430 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611453 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.611505 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611549 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611561 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611577 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 15:07:38.611607 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611619 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611636 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 15:07:38.611666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.611677 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611693 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 15:07:38.611723 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611741 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611758 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 15:07:38.611788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.611799 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611815 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 15:07:38.611845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611856 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611872 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 15:07:38.611902 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.611913 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611929 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 15:07:38.611959 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.611970 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.611986 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 15:07:38.612016 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.612027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.612043 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 15:07:38.612066 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.612153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.612183 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612193 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 15:07:38.612217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612259 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.612271 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612287 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 15:07:38.612316 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.612327 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612344 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:07:38.612374 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.612385 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612400 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:07:38.612430 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.612441 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612457 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:07:38.612487 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.612498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612515 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 15:07:38.612538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.612613 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.612639 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.612673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612713 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612724 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612797 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.612833 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.612862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612881 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.612898 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 15:07:38.612921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 15:07:38.612964 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:07:38.612989 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.612999 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 15:07:38.613023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613064 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.613075 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613091 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 15:07:38.613114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.613158 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.613182 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613192 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.613215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613257 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:07:38.613269 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613285 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 15:07:38.613308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.613351 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 15:07:38.613376 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613386 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 15:07:38.613409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613452 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.613462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.613501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.613545 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.613569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613579 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.613602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613647 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613659 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613675 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 15:07:38.613698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.613725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.613751 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:07:38.613774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613821 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613833 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613850 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613873 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613902 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.613926 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613970 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.613982 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.613998 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 15:07:38.614027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614038 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614054 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 15:07:38.614084 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614094 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614110 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 15:07:38.614139 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614150 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614167 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 15:07:38.614197 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614208 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614224 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 15:07:38.614254 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:07:38.614266 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614282 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 15:07:38.614312 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:07:38.614323 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614339 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 15:07:38.614368 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 15:07:38.614379 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614396 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 15:07:38.614425 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.614436 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614452 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 15:07:38.614482 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614493 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614509 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 15:07:38.614538 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614550 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614566 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 15:07:38.614595 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614606 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614622 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 15:07:38.614653 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614664 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614681 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 15:07:38.614704 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.614828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.614861 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.614871 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 15:07:38.614899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.614942 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.614953 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.614969 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 15:07:38.614992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.615036 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.615061 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615071 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.615094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615137 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.615149 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615165 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 15:07:38.615188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.615232 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:07:38.615256 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615266 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.615290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615332 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.615344 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615360 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 15:07:38.615390 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.615401 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615417 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 15:07:38.615447 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.615458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615474 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 15:07:38.615504 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.615515 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615531 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 15:07:38.615554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.615622 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615648 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615658 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.615681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615724 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615742 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615759 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 15:07:38.615783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.615809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.615827 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.615850 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615896 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615907 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615924 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615947 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.615975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.615999 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.616054 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 15:07:38.616101 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.616112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 15:07:38.616157 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616168 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616184 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 15:07:38.616213 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.616225 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616241 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 15:07:38.616271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616281 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 15:07:38.616327 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616339 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616355 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 15:07:38.616384 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:07:38.616395 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616411 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 15:07:38.616433 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.616505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.616534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616545 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 15:07:38.616568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616610 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.616622 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616639 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 15:07:38.616669 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616680 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616696 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 15:07:38.616725 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616742 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616760 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 15:07:38.616790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.616802 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616818 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 15:07:38.616848 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616860 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616876 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 15:07:38.616907 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616918 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616934 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 15:07:38.616964 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.616975 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.616991 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 15:07:38.617021 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.617032 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617048 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 15:07:38.617071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.617168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.617193 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617203 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 15:07:38.617227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617271 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.617282 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 15:07:38.617321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.617365 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:07:38.617393 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 15:07:38.617404 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 15:07:38.617423 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 15:07:38.617449 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617459 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 15:07:38.617482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617522 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.617555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 15:07:38.617584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.617603 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 15:07:38.617621 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 15:07:38.617651 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.617662 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 15:07:38.617679 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 15:07:38.617705 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 15:07:38.617716 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 15:07:38.617740 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 15:07:38.617770 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.617781 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.617798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.617827 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.617838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.617854 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.617882 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.617893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.617909 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.617937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.617948 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 15:07:38.617965 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.617993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.618004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 15:07:38.618020 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.618049 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:07:38.618059 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 15:07:38.618076 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 15:07:38.618104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.618114 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.618131 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.618159 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 15:07:38.618170 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 15:07:38.618186 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 15:07:38.618214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.618225 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 15:07:38.618243 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.618271 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.618283 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 15:07:38.618299 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.618326 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 15:07:38.618336 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 15:07:38.618352 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 15:07:38.618377 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 15:07:38.618437 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.618486 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 15:07:38.618531 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.618579 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 15:07:38.618626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.618674 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 15:07:38.618720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.618774 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 15:07:38.618822 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.618868 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 15:07:38.618915 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.618960 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 15:07:38.619006 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 15:07:38.619052 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 15:07:38.619098 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 15:07:38.619144 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 15:07:38.619189 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 15:07:38.619234 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 15:07:38.619279 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.619326 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 15:07:38.619374 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.619421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 15:07:38.619467 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.619513 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 15:07:38.619560 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.619608 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 15:07:38.619657 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.619703 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.619756 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.619803 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:07:38.619848 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.619896 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 15:07:38.619942 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.619988 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 15:07:38.620034 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.620080 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 15:07:38.620125 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.620171 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 15:07:38.620295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.620342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.620388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.620434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 15:07:38.620481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.620528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.620574 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.620621 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.620667 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.620713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.620766 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.620812 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 15:07:38.620857 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 15:07:38.620903 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 15:07:38.620951 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.620996 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 15:07:38.621041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.621087 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.621133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.621178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 15:07:38.621224 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.621269 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 15:07:38.621314 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.621359 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 15:07:38.621405 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.621454 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 15:07:38.621501 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.621548 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 15:07:38.621594 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.621641 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 15:07:38.621689 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621718 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621771 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.621816 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621844 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621873 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621919 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.621965 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.621993 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622022 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622050 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.622140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622197 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.622315 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622361 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.622406 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622451 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.622495 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622525 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.622618 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622648 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622693 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.622745 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622791 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.622836 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622881 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.622926 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.622970 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.623016 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623062 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.623108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623137 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.623228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.623319 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623365 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.623410 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623455 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.623500 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623546 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.623592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623622 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.623863 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623891 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623920 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.623965 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.624010 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624055 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.624100 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624129 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624157 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624202 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.624247 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624333 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624362 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624408 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.624453 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624481 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624539 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624586 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.624633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.624821 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624867 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.624914 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624942 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.624972 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625001 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625045 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.625090 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625135 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:07:38.625180 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625281 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.625327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625383 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625411 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625485 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.625529 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625575 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:07:38.625624 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625671 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.625716 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625768 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.625815 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625844 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625873 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625902 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.625947 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.625993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626022 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626166 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:07:38.626283 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626312 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626357 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.626402 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626431 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626460 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626506 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.626552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626581 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626609 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626639 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626684 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.626735 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626766 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626795 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.626915 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.626962 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627007 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627053 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627098 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627127 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627174 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627219 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627248 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627293 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627338 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627383 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627428 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627474 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.627519 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627563 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627609 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 15:07:38.627703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627738 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627785 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 15:07:38.627830 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627876 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.627923 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.627969 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.628014 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628060 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.628105 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628150 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.628198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628285 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628313 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628370 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.628462 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628491 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628519 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628564 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.628610 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628657 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.628703 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.628860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628917 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628945 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.628974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629021 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 15:07:38.629066 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629095 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629124 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629196 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.629241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629271 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629374 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.629420 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629467 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 15:07:38.629512 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629542 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629571 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629599 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629645 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 15:07:38.629690 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629742 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 15:07:38.629789 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629818 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629891 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.629937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.629995 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 15:07:38.630144 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630188 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 15:07:38.630233 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630279 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 15:07:38.630324 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 15:07:38.630415 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630472 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630545 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.630591 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630728 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630747 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630766 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 15:07:38.630816 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 15:07:38.630870 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.630939 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.630996 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.631052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.631106 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.631159 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.631212 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.631265 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.631317 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.631370 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.631421 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.631473 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.631527 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.631579 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.631656 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.631747 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.631842 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.631937 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.632027 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.632122 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.632221 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.632323 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.632384 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.632446 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.632504 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.632555 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.632617 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.632668 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.632719 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.632801 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.632857 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.632915 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.632965 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.633020 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.633082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.633136 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.633281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.633334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.633386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.633437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.633489 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.633542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.633603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.633657 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.633708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.633760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.633811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.633861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.633913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.633965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.634017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.634067 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.634119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.634172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.634225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.634279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.634332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.634389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.634445 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.634495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.634545 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.634603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.634656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.634709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.634762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.634819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.634870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.634923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.634984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.635036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.635089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.635142 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.635195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.635245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.635297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.635350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.635402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.635454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.635504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.635556 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.635622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.635678 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.635731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.635784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.635837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.635891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.635944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.635996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.636049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.636103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.636156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.636214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.636270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.636320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.636371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.636422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.636471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.636526 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.636634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.636726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.636819 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.636907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.637023 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:07:38.637082 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.637188 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.637285 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.637360 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.637453 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.637515 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.637573 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.637642 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.637700 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.637788 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.637867 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.637929 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.637987 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.638044 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.638102 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.638160 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.638218 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.638287 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.638347 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.638405 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.638465 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.638576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.638656 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.638750 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.638845 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.638954 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.639065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.639186 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.639285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.639343 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.639400 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.639455 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.639513 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.639570 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.639645 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 15:07:38.639671 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.639735 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.639792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.639849 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.639905 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.639962 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.640018 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.640074 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.640130 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.640185 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.640241 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.640296 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.640353 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.640409 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.640467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.640522 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.640578 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.640641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.640697 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.640759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.640848 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.640967 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.641089 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.641151 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.641207 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.641278 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.641378 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.641479 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.641581 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.641694 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.641799 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.641902 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.642005 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.642119 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.642242 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 15:07:38.642287 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.642385 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.642474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.642579 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.642700 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.642774 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.642827 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.642925 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.643037 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.643126 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.643179 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.643235 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.643299 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.643409 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.643490 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.643647 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.643699 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.643758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.643825 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.643897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.644010 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.644073 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.644124 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.644175 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.644225 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.644277 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.644330 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.644380 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.644430 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.644481 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.644531 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.644581 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.644640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.644692 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.644761 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 15:07:38.644785 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.644842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.644896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.644966 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.645052 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.645164 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.645221 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 15:07:38.645274 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 15:07:38.645327 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 15:07:38.645380 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.645435 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.645489 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.645541 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.645601 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.645655 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.645707 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.645766 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.645819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.645871 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.645926 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.645979 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.646033 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.646086 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.646138 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.646190 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.646243 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 15:07:38.646296 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.646349 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.646403 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.646455 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.646507 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.646559 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.646620 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.646752 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.646811 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 15:07:38.646830 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 15:07:38.646863 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 15:07:38.646893 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 15:07:38.646921 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 15:07:38.646948 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 15:07:38.646973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.646997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.647009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.647022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.647035 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.647046 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.647058 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:07:38.647070 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:07:38.647082 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:07:38.647093 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.647104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.647116 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.647126 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.647136 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647148 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647158 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.647169 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647179 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.647189 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.647199 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.647230 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.647241 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.647251 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.647261 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:07:38.647271 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.647281 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.647290 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.647301 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.647312 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.647322 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.647333 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.647342 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.647352 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.647366 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.647376 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.647386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.647396 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.647405 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.647414 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:07:38.647422 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:07:38.647432 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:07:38.647440 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.647449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.647458 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.647467 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.647476 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647485 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647494 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.647502 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647511 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.647520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.647529 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647546 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.647555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.647565 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.647573 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.647582 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:07:38.647599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.647608 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.647618 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.647627 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.647636 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.647646 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.647655 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.647664 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.647673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.647685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.647695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.647706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.647721 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.647735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.647750 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:07:38.647764 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:07:38.647778 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:07:38.647792 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.647807 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.647821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.647835 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.647849 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647864 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647879 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.647893 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.647909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.647924 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.647938 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647953 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.647970 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.647985 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.648000 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.648014 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.648028 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:07:38.648042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.648056 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.648071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.648085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.648100 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.648115 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.648129 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.648144 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.648159 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 15:07:38.648178 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.648193 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 15:07:38.648208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 15:07:38.648222 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 15:07:38.648237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 15:07:38.648251 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 15:07:38.648266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 15:07:38.648282 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 15:07:38.648296 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 15:07:38.648311 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 15:07:38.648327 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 15:07:38.648342 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 15:07:38.648357 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.648371 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.648386 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 15:07:38.648400 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 15:07:38.648414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 15:07:38.648428 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 15:07:38.648442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.648452 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 15:07:38.648461 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 15:07:38.648472 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 15:07:38.648485 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 15:07:38.648498 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 15:07:38.648512 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 15:07:38.648527 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 15:07:38.648541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 15:07:38.648556 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 15:07:38.648573 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 15:07:38.648596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 15:07:38.648614 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 15:07:38.648628 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 15:07:38.648643 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 15:07:38.648778 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 15:07:38.648793 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:07:38.648799 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:07:38.648804 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 15:07:38.648812 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 15:07:38.648817 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:07:38.648822 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 15:07:38.648833 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 15:07:38.648844 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:07:38.648896 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.648904 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:07:38.648919 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 15:07:38.648942 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 15:07:38.648950 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 15:07:38.648955 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 15:07:38.648959 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 15:07:38.648965 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:07:38.648980 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.648993 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.649002 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.649019 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649031 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 15:07:38.649036 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 15:07:38.649078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.649098 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:07:38.649109 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.649154 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:07:38.649164 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 15:07:38.649172 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 15:07:38.649179 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 15:07:38.649186 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 15:07:38.649192 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 15:07:38.649201 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 15:07:38.649208 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 15:07:38.649220 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 15:07:38.649239 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.649252 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.649260 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 15:07:38.649271 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649281 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 15:07:38.649288 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 15:07:38.649330 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 15:07:38.649343 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649352 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649361 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649368 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 15:07:38.649386 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:07:38.649396 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:07:38.649401 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:07:38.649406 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:07:38.649413 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179391" 2019-10-21 15:07:38.649421 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:07:38.649425 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:07:38.649431 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:07:38.649438 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:07:38.649444 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-10-21 15:07:38.649450 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 15:07:38.649458 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 15:07:38.649462 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 15:07:38.649466 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 15:07:38.649471 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-10-21 15:07:38.649476 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179391 2019-10-21 15:07:38.649493 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179391 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 15:07:38.649498 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 15:07:38.649504 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1318"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 15:07:38.649520 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 15:07:38.649526 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179391 2019-10-21 15:07:38.649539 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 15:07:38.649629 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 15:07:38.649554 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 15:07:38.649566 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 15:07:38.649572 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 15:07:38.649577 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 15:07:38.649581 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 15:07:38.649595 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:07:38.649607 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:07:38.649616 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:07:38.649622 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:07:38.649636 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 15:07:38.649647 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 15:07:38.649655 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 15:07:38.655794 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 15:07:38.655831 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 15:07:38.655852 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 15:07:38.655863 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 15:07:38.655873 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 15:07:38.655884 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 15:07:38.655892 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 15:07:38.655900 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 15:07:38.655910 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 15:07:38.655958 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 15:07:38.664264 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 15:07:38.664306 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 15:07:38.664318 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:07:38.664328 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 15:07:38.664337 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 15:07:38.664347 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 15:07:38.664359 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 15:07:38.664368 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 15:07:38.664378 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 15:07:38.664389 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 13:07:24 GMT 2019-10-21 15:07:38.664401 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 15:07:38.664413 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 15:07:38.664423 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 15:07:38.664439 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 15:07:38.664482 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 15:07:38.664511 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 15:07:38.664528 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 15:07:38.664536 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 15:07:38.664546 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 15:07:38.664615 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 15:07:38.664635 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 15:07:38.664644 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 15:07:38.664685 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 15:07:38.664698 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 13:07:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 15:07:38.664756 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 15:07:38.664772 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 15:07:38.664810 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 15:07:38.664823 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 15:07:38.664977 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 15:07:38.665170 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 15:07:38.665182 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 15:07:38.665197 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 15:07:38.665214 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:07:38.665254 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 15:07:38.665351 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 15:07:38.665387 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 15:07:38.665407 nusoap_client: got fault 2019-10-21 15:07:38.665421 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 15:07:38.665430 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 15:07:38.665438 nusoap_client: detail =