Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702011-0008 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2385
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:21:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:21:47.561331 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:21:47.561375 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:21:47.561388 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:21:47.561408 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:21:47.561418 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:21:47.561431 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:21:47.561445 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:21:47.561453 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:21:47.561460 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:21:47.561468 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:21:47.561476 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:21:47.561486 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:21:47.561492 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:21:47.561496 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:21:47.561501 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:21:47.561504 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:21:47.561515 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:21:47.561528 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:21:47.561536 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:21:47.561542 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:21:47.561547 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:21:47.561555 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:21:47.561563 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:21:47.569306 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:21:47.569322 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:21:47.569332 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:21:47.569338 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:21:47.569343 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:21:47.569348 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:21:47.569352 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:21:47.569379 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:21:47.587608 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:21:47.587626 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:21:47.587633 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:21:47.587639 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:21:47.587644 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:21:47.587650 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:21:47.587655 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:21:47.587661 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:21:47.587667 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:21:47.587676 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:21:32 GMT 2019-04-25 12:21:47.587682 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:21:47.587688 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:21:47.587694 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:21:47.587703 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:21:47.587727 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:21:47.595216 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:21:47.595336 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 12:21:47.595367 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:21:47.595407 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:21:47.602836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:21:47.603075 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:21:47.603110 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:21:47.603178 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:21:47.603230 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:21:47.603285 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 12:21:47.610627 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:21:47.610799 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.610859 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.610923 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:21:47.611081 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.611135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.611215 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.611234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:21:47.618371 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:21:47.618461 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:21:47.618484 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-25 12:21:47.618646 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.618716 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:21:47.618825 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:21:47.618846 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-25 12:21:47.618913 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-25 12:21:47.619085 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-25 12:21:47.619104 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:21:47.619109 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:21:47.619201 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:21:47.619231 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:21:47.619244 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:21:47.619250 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:21:47.619266 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:21:47.619270 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:21:47.619449 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:21:47.619464 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:21:47.619515 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:21:47.619546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619577 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.619586 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619600 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:21:47.619622 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.619629 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619640 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:21:47.619656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.619696 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.619712 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619719 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.619736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619777 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.619785 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:21:47.619808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.619834 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:21:47.619849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619855 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:21:47.619869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619894 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.619901 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619911 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:21:47.619928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.619935 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619944 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:21:47.619962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.619968 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.619978 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:21:47.619990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620023 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.620038 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620045 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:21:47.620058 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620082 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.620089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620098 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:21:47.620111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620136 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:21:47.620150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620156 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:21:47.620169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620193 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.620200 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620210 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:21:47.620227 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.620233 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620242 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:21:47.620259 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.620265 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620286 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:21:47.620305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.620312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.620334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.620385 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.620409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620448 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620455 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620496 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.620517 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.620535 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:21:47.620556 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:21:47.620569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:21:47.620593 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:21:47.620609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620615 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:21:47.620629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620654 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.620661 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620671 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:21:47.620684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620699 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620709 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.620724 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620731 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.620745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620770 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.620777 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620787 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:21:47.620800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620825 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:21:47.620840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620846 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:21:47.620860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.620898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.620920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.620945 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.620959 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.620965 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.620979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621003 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.621010 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621020 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:21:47.621033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621058 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:21:47.621073 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621079 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:21:47.621093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621117 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621124 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621134 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:21:47.621151 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621158 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621168 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.621180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621209 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:21:47.621224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621230 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.621244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621267 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.621285 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621295 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:21:47.621309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621334 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:21:47.621350 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621356 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:21:47.621369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621416 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:21:47.621436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621453 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.621465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621495 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:21:47.621511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621518 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.621536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621562 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.621569 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621579 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:21:47.621592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621617 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:21:47.621632 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621639 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:21:47.621691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621717 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621726 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621736 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.621749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621779 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:21:47.621795 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621801 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.621815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621841 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.621848 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621858 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:21:47.621871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.621896 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:21:47.621911 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621917 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:21:47.621931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621956 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.621963 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.621972 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.621985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622010 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.622025 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622031 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.622044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622069 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.622076 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622085 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:21:47.622098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622156 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:21:47.622173 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622179 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:21:47.622193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622218 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.622229 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622239 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:21:47.622252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622284 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.622300 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622306 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.622320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622345 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.622352 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:21:47.622411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622439 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:21:47.622455 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:21:47.622477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622507 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.622514 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622524 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:21:47.622537 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622552 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622562 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.622577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622584 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.622598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622621 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.622628 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622638 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:21:47.622651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622676 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:21:47.622691 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622697 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:21:47.622710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622734 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.622741 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622751 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:21:47.622775 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.622782 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622791 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:21:47.622804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622833 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.622849 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622855 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.622868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622892 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.622899 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622909 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:21:47.622955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.622971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.622981 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:21:47.622997 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623004 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:21:47.623017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623046 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.623053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623063 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.623076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.623101 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.623116 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623122 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.623136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623160 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.623167 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623177 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:21:47.623190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.623215 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.623230 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623236 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:21:47.623249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623283 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:21:47.623290 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623301 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:21:47.623314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.623340 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.623355 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623361 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.623374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623434 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623442 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.623507 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.623524 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623536 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:21:47.623546 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:21:47.623558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:21:47.623583 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:21:47.623598 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623604 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:21:47.623618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623704 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:21:47.623718 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623738 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:21:47.623772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.623808 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.623824 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623830 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.623844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623866 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623873 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623908 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.623928 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.623944 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623954 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:21:47.623964 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:21:47.623975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.623989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:21:47.623999 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:21:47.624013 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624020 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:21:47.624033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624063 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:21:47.624090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624097 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:21:47.624123 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624130 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624139 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:21:47.624182 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.624192 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624203 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:21:47.624222 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.624229 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624238 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:21:47.624255 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.624261 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624285 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:21:47.624317 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.624324 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624334 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.624347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.624398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.624420 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624426 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.624441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624466 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624473 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:21:47.624496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.624522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:21:47.624537 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624543 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:21:47.624557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624581 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624588 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624598 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:21:47.624616 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624679 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.624700 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624707 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624717 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:21:47.624730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.624782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.624797 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624803 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.624816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624840 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.624848 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:21:47.624870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.624933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:21:47.624955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624961 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:21:47.624975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.624999 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625006 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.625031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625057 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.625071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625078 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.625091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625115 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625122 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625132 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:21:47.625144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625168 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.625183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625188 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:21:47.625201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625225 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625231 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625241 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:21:47.625258 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625265 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625280 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.625313 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625320 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625330 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:21:47.625343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.625423 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625430 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.625445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625470 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625477 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625490 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:21:47.625508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.625560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.625580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625605 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.625612 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625622 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:21:47.625640 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625646 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625656 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:21:47.625673 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.625680 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625689 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:21:47.625707 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.625714 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625723 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:21:47.625741 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.625748 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625770 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:21:47.625783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.625838 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625844 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.625857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625881 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.625888 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625897 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:21:47.625910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.625924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.625934 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.625948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.625976 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.625983 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.625992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626021 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.626035 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626059 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.626065 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626075 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.626092 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.626098 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626108 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:21:47.626125 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.626131 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626141 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:21:47.626203 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.626212 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626223 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:21:47.626242 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.626249 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626258 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:21:47.626280 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:21:47.626287 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626297 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:21:47.626333 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626340 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626350 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.626368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626374 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626384 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.626402 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626408 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626418 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:21:47.626435 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626442 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626452 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:21:47.626465 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.626534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626541 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.626555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626580 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.626587 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:21:47.626615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626622 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626666 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:21:47.626687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.626694 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626704 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:21:47.626722 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.626729 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626772 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:21:47.626787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.626824 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626846 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.626860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626884 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626891 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626900 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:21:47.626913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.626927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.626937 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.626950 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626976 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.626992 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.627034 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627058 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.627065 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627074 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:21:47.627091 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627097 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627108 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:21:47.627152 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.627160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627171 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:21:47.627189 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.627195 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627205 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:21:47.627222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.627231 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627241 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:21:47.627258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.627265 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627310 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:21:47.627337 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627344 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627383 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.627407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627415 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627426 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:21:47.627444 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627451 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627464 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:21:47.627483 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627490 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627500 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:21:47.627517 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627524 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627533 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:21:47.627546 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.627602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.627620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627627 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.627641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627666 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627673 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627683 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:21:47.627700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.627707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627716 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.627734 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.627740 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627750 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:21:47.627767 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.627787 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627797 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.627810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.627845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.627860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627866 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.627880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627903 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.627910 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627919 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:21:47.627932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.627946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.627956 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.627982 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628011 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628018 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628028 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628041 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.628071 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628096 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628103 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628113 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:21:47.628131 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628137 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628147 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:21:47.628168 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628175 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628184 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:21:47.628202 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628209 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628218 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:21:47.628236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.628242 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628252 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:21:47.628269 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.628283 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628293 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:21:47.628311 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628318 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628327 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.628344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628352 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628362 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:21:47.628379 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628386 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628396 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:21:47.628493 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628507 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628526 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:21:47.628558 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628566 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628577 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:21:47.628595 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628601 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628611 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:21:47.628656 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.628718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.628738 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628780 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628787 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628796 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628809 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628825 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.628838 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628863 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628870 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628879 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:21:47.628896 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628903 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628912 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:21:47.628929 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.628935 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628944 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:21:47.628961 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.628968 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.628977 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:21:47.628994 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.629000 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629009 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:21:47.629026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629033 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:21:47.629059 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.629065 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629074 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:21:47.629091 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629098 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629107 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:21:47.629124 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629130 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629139 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:21:47.629156 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629163 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629200 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:21:47.629220 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629227 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629236 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:21:47.629253 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.629260 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629269 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:21:47.629295 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.629302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629311 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.629367 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.629376 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629387 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:21:47.629472 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.629589 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629597 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:21:47.629619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629646 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.629653 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629663 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:21:47.629676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.629703 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629719 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.629739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629764 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.629771 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629781 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:21:47.629794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.629819 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:21:47.629834 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629841 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:21:47.629859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.629892 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629902 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.629919 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.629926 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.629936 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:21:47.629987 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.629994 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630005 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:21:47.630022 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.630041 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630051 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:21:47.630067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.630104 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:21:47.630119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630125 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.630143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630168 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.630175 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630184 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:21:47.630196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.630234 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:21:47.630248 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.630280 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630288 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.630298 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630312 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.630336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.630363 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630452 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.630466 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630483 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:21:47.630504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.630511 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630521 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:21:47.630539 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.630550 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630566 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:21:47.630584 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:21:47.630591 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630601 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:21:47.630619 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.630626 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630635 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:21:47.630653 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.630659 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630701 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:21:47.630724 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.630732 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630742 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:21:47.630759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.630766 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630776 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:21:47.630810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.630817 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630826 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:21:47.630843 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.630850 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.630872 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:21:47.630922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.630939 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630945 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:21:47.630963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.630987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.630994 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631004 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.631016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631041 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.631055 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631061 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.631074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631098 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631105 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631118 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:21:47.631131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631184 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:21:47.631199 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631226 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.631233 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631243 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:21:47.631262 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:21:47.631269 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631284 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:21:47.631303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.631309 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631319 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:21:47.631345 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:21:47.631371 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631387 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631393 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.631417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.631452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631462 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.631480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.631487 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:21:47.631514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.631521 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631530 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:21:47.631543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631577 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631592 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631598 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.631612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631636 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631673 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631686 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:21:47.631699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.631716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631725 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.631740 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631787 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631795 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631805 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.631846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631870 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.631877 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631924 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:21:47.631949 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.631956 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.631980 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:21:47.631998 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.632005 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632015 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:21:47.632036 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632043 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632053 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:21:47.632071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.632078 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632087 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:21:47.632104 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632111 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632121 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:21:47.632138 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.632145 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632159 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:21:47.632178 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632185 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632194 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:21:47.632212 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632218 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632228 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:21:47.632241 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.632294 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.632325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632332 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:21:47.632350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632388 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632395 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632410 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:21:47.632431 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.632465 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632478 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:21:47.632498 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.632505 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632514 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:21:47.632532 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632539 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632551 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:21:47.632570 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.632577 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632586 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:21:47.632599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632632 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.632642 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.632658 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632664 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.632684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632708 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632714 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632764 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.632785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.632801 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:21:47.632821 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:21:47.632833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:21:47.632856 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:21:47.632871 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632877 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:21:47.632890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632913 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.632920 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632959 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:21:47.632976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.632991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.633001 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.633017 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633023 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.633040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633068 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:21:47.633075 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633085 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:21:47.633097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633112 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.633122 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:21:47.633161 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633169 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:21:47.633184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.633215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633224 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.633237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.633265 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.633286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633293 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.633310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633349 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633356 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633366 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:21:47.633379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.633395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.633405 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:21:47.633418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633445 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633453 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633462 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633475 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633491 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.633505 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633531 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633539 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633549 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:21:47.633567 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633574 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633583 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:21:47.633600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633607 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633617 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:21:47.633679 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633687 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633702 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:21:47.633721 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633728 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633738 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:21:47.633772 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:21:47.633779 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633789 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:21:47.633806 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:21:47.633813 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633822 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:21:47.633839 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:21:47.633846 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633855 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:21:47.633872 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.633878 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633888 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:21:47.633905 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633911 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633920 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:21:47.633936 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633943 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633952 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:21:47.633969 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.633975 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.633984 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:21:47.634001 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.634007 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.634016 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:21:47.634029 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.634089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634107 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634113 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:21:47.634131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634188 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.634196 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634207 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:21:47.634220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634245 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.634259 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634266 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.634288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634312 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.634331 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634342 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:21:47.634355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634381 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:21:47.634396 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634402 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.634416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634474 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.634483 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634495 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:21:47.634515 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.634521 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634535 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:21:47.634554 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.634561 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634574 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:21:47.634592 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.634599 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634609 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:21:47.634622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634659 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634675 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634682 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.634696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634721 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634728 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634739 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:21:47.634764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.634779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634789 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.634802 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634833 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634841 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634864 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634877 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.634945 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634974 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.634981 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.634991 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:21:47.635009 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.635015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:21:47.635046 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635053 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635063 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:21:47.635081 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.635088 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635098 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:21:47.635115 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635122 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635132 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:21:47.635150 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635157 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635166 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:21:47.635213 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:21:47.635222 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635233 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:21:47.635247 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.635292 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.635314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635321 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:21:47.635339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635365 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.635372 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635382 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:21:47.635400 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635406 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635416 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:21:47.635433 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635440 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635450 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:21:47.635467 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.635474 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635487 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:21:47.635505 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635512 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635521 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:21:47.635539 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635545 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635555 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:21:47.635572 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635579 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635588 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:21:47.635605 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.635612 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635622 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:21:47.635635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.635717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.635734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635741 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:21:47.635773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635801 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.635808 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635818 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:21:47.635831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.635856 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:21:47.635872 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:21:47.635879 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:21:47.635889 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:21:47.635905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635911 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:21:47.635923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635945 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.635965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:21:47.635981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.635991 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:21:47.636001 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:21:47.636017 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.636024 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:21:47.636034 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:21:47.636049 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:21:47.636061 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:21:47.636074 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:21:47.636091 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.636098 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.636107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.636124 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.636131 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.636140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.636157 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.636163 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.636172 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.636188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.636221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:21:47.636235 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.636254 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.636260 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:21:47.636269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.636291 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:21:47.636298 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:21:47.636310 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:21:47.636342 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.636348 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.636358 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.636376 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:21:47.636382 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:21:47.636392 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:21:47.636441 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.636449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:21:47.636459 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.636476 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.636483 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:21:47.636497 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.636517 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:21:47.636524 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:21:47.636534 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:21:47.636547 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:21:47.636579 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.636609 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:21:47.636636 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.636664 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:21:47.636691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.636717 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:21:47.636744 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.636783 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:21:47.636809 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.636834 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:21:47.636860 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:21:47.636885 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:21:47.636911 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:21:47.636936 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:21:47.636977 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:21:47.637003 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:21:47.637030 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.637055 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:21:47.637081 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.637106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:21:47.637131 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.637157 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:21:47.637182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.637208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:21:47.637233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.637500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.637529 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.637556 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:21:47.637583 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.637651 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:21:47.637685 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.637713 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:21:47.637756 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.637782 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:21:47.637808 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.637835 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.637861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.637887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:21:47.637914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.637939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.637965 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.637990 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.638015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.638040 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.638065 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.638091 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:21:47.638116 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:21:47.638141 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:21:47.638167 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.638192 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:21:47.638217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.638247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.638277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.638305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:21:47.638345 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.638371 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:21:47.638397 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.638424 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:21:47.638451 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.638478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:21:47.638505 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.638531 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:21:47.638557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.638585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:21:47.638613 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638631 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638691 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.638718 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638751 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638768 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638793 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.638818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638851 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638898 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638924 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.638949 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.638977 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639003 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639028 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639058 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639074 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639100 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639125 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639141 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639166 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639193 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639218 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639243 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639268 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.639299 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639338 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639365 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639390 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.639416 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639433 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639459 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.639485 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.639538 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639564 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.639590 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639616 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.639642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639710 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639755 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639784 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.639810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639842 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.639892 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.639974 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.640031 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640071 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640096 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.640121 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640249 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.640281 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640299 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640315 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640344 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640370 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.640396 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640420 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640444 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640478 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640535 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.640590 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640680 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.640714 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640732 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640754 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640792 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.640848 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640874 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:21:47.640900 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640934 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.640960 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.640999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641032 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641048 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.641115 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641215 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:21:47.641268 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641311 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.641351 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641377 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.641407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641426 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641443 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641486 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.641513 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641586 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:21:47.641691 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641708 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641746 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.641771 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641788 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641804 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641828 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.641853 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641901 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641926 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.641951 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.641976 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642001 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642026 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642051 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642068 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642093 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642118 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642135 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642159 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642189 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642214 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642240 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642265 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.642295 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642335 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642361 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642387 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:21:47.642420 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642438 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642464 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:21:47.642490 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642516 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.642542 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642568 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.642594 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642620 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.642647 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642681 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642714 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.642810 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642826 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642842 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.642892 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.642947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642964 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.642980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643004 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.643029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643046 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643094 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:21:47.643143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643160 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643176 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643192 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643216 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.643241 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643258 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643278 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643296 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643335 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.643362 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643389 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:21:47.643420 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643438 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643455 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643472 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643498 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:21:47.643530 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643556 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:21:47.643582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643617 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.643669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:21:47.643799 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643825 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:21:47.643850 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643875 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:21:47.643900 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.643981 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:21:47.644008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644056 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.644112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644129 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644145 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644161 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644177 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644230 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:21:47.644255 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:21:47.644286 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.644342 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.644435 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.644490 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.644536 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.644582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.644628 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.644706 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.644777 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.644824 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.644870 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.644916 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.644961 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.645007 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.645054 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.645099 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.645182 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.645230 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.645292 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.645340 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.645403 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.645460 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.645522 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.645568 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.645613 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.645690 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.645737 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.645788 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.645835 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.645941 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.645990 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.646041 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.646096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.646143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.646189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.646236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.646286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.646333 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.646430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.646483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.646553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.646602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.646650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.646697 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.646974 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.647026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.647078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.647125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.647171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.647218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.647265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.647318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.647366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.647438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.647490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.647538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.647585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.647632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.647678 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.647727 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.647775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.647838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.647884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.647930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.647985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.648031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.648078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.648124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.648170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.648216 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.648261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.648335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.648384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.648439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.648489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.648536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.648583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.648643 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.648689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.648734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.648780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.648826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.648873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.648919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.648966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.649016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.649065 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.649110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.649155 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.649200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.649245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.649303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.649367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.649421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.649469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.649518 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.649573 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:21:47.649599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.649671 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.649725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.649777 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.649834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.649887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.649938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.649989 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.650040 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.650092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.650144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.650196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.650248 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.650305 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.650372 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.650426 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.650480 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.650535 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.650590 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.650656 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.650708 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.650759 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.650811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.650862 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.650984 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.651052 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.651136 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.651189 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.651240 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.651298 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.651373 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.651522 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.651665 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:21:47.651748 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.651820 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.651876 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.651931 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.651985 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.652039 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.652093 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.652159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.652227 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.652335 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.652433 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.652490 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.652548 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.652624 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.652879 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.652959 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.653013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.653066 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.653118 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.653170 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.653221 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.653279 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.653348 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.653421 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.653481 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.653536 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.653602 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.653654 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.653707 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.653772 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.653822 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.653873 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.653949 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:21:47.653972 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.654018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.654063 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.654107 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.654266 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.654400 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.654456 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.654505 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.654553 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.654613 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.654660 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.654707 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.654765 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.654810 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.654855 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.654900 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.654944 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.654989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.655034 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.655079 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.655123 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.655169 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.655214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.655259 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.655323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.655391 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.655497 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.655547 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.655611 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.655658 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.655704 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.655763 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.655816 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:21:47.655841 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.655888 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.655935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.655982 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.656028 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.656075 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:21:47.656122 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:21:47.656168 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:21:47.656215 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.656281 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.656345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.656396 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.656453 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.656504 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.656559 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.656621 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.656671 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.656721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.656781 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.656829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.656876 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.656923 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.656970 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.657016 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:21:47.657063 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.657110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.657157 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.657204 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.657250 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.657318 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.657368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.657421 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.657542 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:21:47.657582 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:21:47.657613 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:21:47.657641 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:21:47.657667 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:21:47.657691 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:21:47.657710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.657724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.657745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.657754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.657762 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.657770 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:21:47.657778 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:21:47.657786 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:21:47.657793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.657801 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.657808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.657815 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.657823 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.657832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.657839 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.657846 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.657854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.657866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.657874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.657882 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.657891 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.657905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.657930 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.657945 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:21:47.657959 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.657986 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.658002 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.658019 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.658034 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.658049 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.658064 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.658077 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.658086 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.658095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.658103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.658112 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.658120 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.658129 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:21:47.658137 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:21:47.658151 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:21:47.658159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.658169 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.658178 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.658185 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.658193 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658201 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658209 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.658224 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.658232 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658240 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658247 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.658255 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.658262 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.658296 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.658304 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:21:47.658312 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.658320 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.658327 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.658335 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.658342 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.658351 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.658359 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.658366 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.658374 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.658383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.658391 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.658401 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.658417 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.658426 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:21:47.658433 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:21:47.658440 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:21:47.658447 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.658454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.658462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.658469 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.658475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658482 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658489 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.658503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.658510 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658517 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.658531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.658539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.658545 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.658552 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:21:47.658560 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.658579 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.658586 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.658593 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.658600 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.658606 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.658613 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.658619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.658626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:21:47.658634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.658641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:21:47.658648 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:21:47.658654 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:21:47.658661 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:21:47.658667 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:21:47.658674 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:21:47.658680 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:21:47.658687 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:21:47.658693 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:21:47.658700 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:21:47.658706 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658743 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658750 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:21:47.658756 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:21:47.658762 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:21:47.658769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:21:47.658781 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:21:47.658788 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:21:47.658794 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:21:47.658800 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:21:47.658806 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:21:47.658990 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:21:47.658998 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:21:47.659004 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:21:47.659010 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:21:47.659017 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:21:47.659023 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:21:47.659029 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:21:47.659035 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:21:47.659310 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:21:47.659321 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:21:47.659326 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:21:47.659331 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:21:47.659337 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:21:47.659342 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:21:47.659346 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:21:47.659354 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:21:47.659362 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:21:47.659400 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659409 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:21:47.659425 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:21:47.659459 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:21:47.659466 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:21:47.659471 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:21:47.659475 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:21:47.659480 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:21:47.659490 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659497 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659501 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659512 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659521 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:21:47.659526 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:21:47.659549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.659559 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:21:47.659575 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.659599 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:21:47.659604 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:21:47.659608 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:21:47.659612 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:21:47.659616 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:21:47.659620 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:21:47.659624 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:21:47.659628 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:21:47.659634 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:21:47.659644 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659650 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659654 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:21:47.659660 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659666 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:21:47.659670 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:21:47.659693 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:21:47.659699 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659703 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659709 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659712 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:21:47.659723 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:21:47.659743 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:21:47.659747 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:21:47.659752 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:21:47.659757 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179391" 2019-04-25 12:21:47.659764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:21:47.659768 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:21:47.659773 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:21:47.659778 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:21:47.659783 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-04-25 12:21:47.659788 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:21:47.659804 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:21:47.659808 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:21:47.659812 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:21:47.659816 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-04-25 12:21:47.659820 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179391 2019-04-25 12:21:47.659840 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179391 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:21:47.659844 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:21:47.659849 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3698"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:21:47.659862 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:21:47.659868 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179391 2019-04-25 12:21:47.659876 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:21:47.660012 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:21:47.659887 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:21:47.659897 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:21:47.659902 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:21:47.659906 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:21:47.659973 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:21:47.659982 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:21:47.659992 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:21:47.660000 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:21:47.660005 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:21:47.660018 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:21:47.660027 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:21:47.660034 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:21:47.667799 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:21:47.667811 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:21:47.667819 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:21:47.667824 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:21:47.667828 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:21:47.667833 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:21:47.667837 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:21:47.667841 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:21:47.667845 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:21:47.667868 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:21:47.677478 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:21:47.677495 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:21:47.677502 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:21:47.677508 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:21:47.677513 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:21:47.677519 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:21:47.677525 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:21:47.677530 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:21:47.677536 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:21:47.677545 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:21:32 GMT 2019-04-25 12:21:47.677552 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:21:47.677557 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:21:47.677563 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:21:47.677571 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:21:47.677593 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:21:47.677603 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:21:47.677613 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:21:47.677617 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:21:47.677622 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:21:47.677649 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:21:47.677660 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:21:47.677665 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:21:47.677682 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:21:47.677688 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:21:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:21:47.677712 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:21:47.677723 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:21:47.677740 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:21:47.677746 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:21:47.677829 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:21:47.677956 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:21:47.677963 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:21:47.677971 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:21:47.677981 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:21:47.678009 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:21:47.678065 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:21:47.678089 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:21:47.678102 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:21:47.678110 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:21:47.678114 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:21:47.678119 nusoap_client: detail =