Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702011-0008 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2385
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:30:55 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:31:02.449838 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:31:02.449890 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:02.449905 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:31:02.449922 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:02.449933 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:31:02.449943 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:31:02.449957 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:31:02.449966 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:02.449973 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:02.449982 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:31:02.449991 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:31:02.450003 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:31:02.450009 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:31:02.450013 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:31:02.450018 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:31:02.450022 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:31:02.450034 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:02.450048 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:02.450058 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:31:02.450064 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:31:02.450070 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:31:02.450079 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:31:02.450088 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:31:02.457691 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:31:02.457707 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:31:02.457719 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:31:02.457732 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:02.457737 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:02.457742 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:31:02.457746 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:31:02.457781 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:31:02.483249 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:31:02.483290 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:31:02.483298 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:02.483304 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:31:02.483310 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:31:02.483316 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:31:02.483321 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:31:02.483328 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:31:02.483333 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:31:02.483339 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:30:55 GMT 2019-02-24 06:31:02.483345 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:31:02.483350 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:31:02.483357 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:31:02.483370 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:31:02.483405 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:31:02.490432 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:31:02.490696 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-24 06:31:02.490727 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.491102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.497662 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.497709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.498054 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.498085 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.498577 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.498752 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:02.499214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.504926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.504981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.505013 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.505543 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.505680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.505924 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.505955 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.506498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.506522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.506900 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.507100 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.507136 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.507685 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.508099 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:02.512182 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:02.512497 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.512521 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:31:02.513093 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:02.513668 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:31:02.514167 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:31:02.514703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.514914 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.514934 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:31:02.515311 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-24 06:31:02.515563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.515584 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:31:02.516059 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:31:02.516080 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:31:02.516086 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:31:02.516190 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:31:02.516237 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:31:02.516256 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:31:02.516264 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:31:02.516284 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:31:02.516290 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:31:02.516483 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:31:02.516500 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:31:02.516557 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:31:02.516587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516619 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.516629 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516645 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:02.516671 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.516685 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516707 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:02.516736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516777 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.516799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.516826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516837 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.516860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516905 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.516917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:31:02.516959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.516984 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.517004 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:31:02.517031 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:31:02.517067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517111 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517123 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517141 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:02.517171 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517182 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517204 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:02.517236 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517247 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517264 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:31:02.517286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.517345 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.517372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517381 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:31:02.517405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517456 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.517468 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:31:02.517509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.517552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:31:02.517577 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517587 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:31:02.517609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517663 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517680 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:31:02.517710 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517722 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517739 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:31:02.517769 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.517780 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517797 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:31:02.517828 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.517840 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517858 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.517882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.517949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.517974 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.517984 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.518007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518045 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518121 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.518156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.518186 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518203 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:02.518220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:31:02.518242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:02.518282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:31:02.518306 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518317 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:31:02.518342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518384 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.518395 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518412 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:02.518434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.518483 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.518508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518518 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.518542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518584 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.518596 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518612 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:31:02.518634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.518675 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:31:02.518700 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518710 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:31:02.518739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.518793 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518809 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.518832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.518875 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.518902 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518912 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.518936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.518980 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.518993 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:31:02.519035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.519079 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:31:02.519107 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519117 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:31:02.519141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519185 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.519198 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519216 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:02.519248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.519259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.519302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.519354 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:31:02.519380 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519392 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.519417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519467 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.519479 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519497 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:31:02.519521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.519565 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:31:02.519592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519603 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:31:02.519627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519678 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.519691 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519708 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:02.519742 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.519755 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519772 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.519795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.519847 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:31:02.519871 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519882 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.519908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519953 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.519965 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.519983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:31:02.520006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.520050 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:31:02.520076 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520086 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:31:02.520110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.520165 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.520208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.520252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:31:02.520279 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520290 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.520314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520360 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.520372 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520390 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:31:02.520413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.520463 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:31:02.520490 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520500 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:31:02.520524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.520581 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520599 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.520623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.520667 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.520693 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520703 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.520728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520771 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.520783 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:31:02.520825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.520869 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:31:02.520896 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520906 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:31:02.520931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.520975 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.520988 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521006 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:31:02.521030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521075 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.521101 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521112 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.521138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521182 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.521194 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521212 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:31:02.521236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521278 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:31:02.521343 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521361 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:31:02.521395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521492 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.521502 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521515 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:31:02.521530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.521577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521585 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.521600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521627 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.521634 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521645 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:31:02.521659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:31:02.521702 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521708 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:31:02.521722 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521748 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.521755 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521765 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:31:02.521784 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.521790 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521801 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:31:02.521814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521844 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.521860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521866 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.521880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521905 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.521912 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521923 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:31:02.521936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.521961 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:31:02.521977 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.521983 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:02.521997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522021 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.522028 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.522052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.522077 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.522092 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522098 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.522112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522136 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.522144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522154 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:02.522167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.522193 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.522208 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522214 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:31:02.522227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522252 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:02.522259 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:31:02.522283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.522308 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.522323 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522329 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.522342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522366 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522372 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522423 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.522445 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.522462 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522473 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:02.522484 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:31:02.522496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:02.522521 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:02.522536 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522543 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:31:02.522556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522582 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:02.522590 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522600 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:31:02.522614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.522640 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.522655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522662 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.522675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522699 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522705 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522742 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.522763 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.522779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522790 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:02.522801 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:31:02.522813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:02.522837 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:02.522852 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522858 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:31:02.522873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522898 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.522905 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522915 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:31:02.522934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.522941 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:31:02.522970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.522977 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.522987 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:31:02.523006 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.523013 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523023 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:02.523041 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.523048 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523059 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:31:02.523076 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.523083 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523093 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:31:02.523111 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.523118 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523127 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.523140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523190 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.523207 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523213 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.523228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523254 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523261 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523271 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:31:02.523285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523309 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:31:02.523324 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523331 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:31:02.523345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523369 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523382 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523393 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:31:02.523412 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523419 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523429 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.523447 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523454 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523464 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:02.523477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.523526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.523546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523570 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523579 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523589 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:31:02.523603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:31:02.523644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523651 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:02.523664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.523719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523744 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.523759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523765 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.523779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523812 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:02.523835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.523860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.523875 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523882 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:31:02.523895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523921 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523928 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523938 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:31:02.523957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.523964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.523974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.523993 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.524000 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524010 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:02.524023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.524056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.524071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.524092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524117 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.524124 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:31:02.524148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.524173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.524188 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524194 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.524208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524233 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524240 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524250 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:02.524268 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.524275 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524285 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:02.524303 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.524310 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524320 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:02.524338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524345 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:02.524373 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524385 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524396 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:02.524410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.524452 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.524468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524474 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.524487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524513 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524531 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:31:02.524544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.524559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.524569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.524584 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524615 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524622 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524633 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524646 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.524678 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.524711 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524721 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.524740 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.524746 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524756 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:31:02.524775 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.524782 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524792 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:31:02.524810 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.524817 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524828 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:31:02.524846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.524853 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524863 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:31:02.524881 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:02.524888 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524898 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:31:02.524916 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524923 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524933 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.524951 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524958 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.524968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.524986 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.524993 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525003 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:02.525021 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525027 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525037 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:02.525050 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525102 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.525120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.525143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525168 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.525176 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525185 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:02.525204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525211 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525221 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:02.525239 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525246 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525256 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:02.525274 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.525281 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525291 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:31:02.525304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.525342 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525357 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525364 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.525383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525410 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525417 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525428 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:31:02.525441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.525457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.525467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.525481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525508 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.525569 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525595 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.525602 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525613 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:02.525631 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525638 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525649 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:31:02.525668 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.525674 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525684 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:02.525702 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.525709 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525719 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:31:02.525737 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.525743 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525753 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:02.525772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.525778 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525788 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:02.525807 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525814 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525824 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.525842 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525849 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525859 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:31:02.525877 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525883 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525894 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:31:02.525912 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525919 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525929 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:02.525947 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.525953 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.525964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:02.525977 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.526032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.526050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526057 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.526074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526099 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526106 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526116 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:02.526135 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.526141 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.526170 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526176 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526186 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:02.526205 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.526212 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526222 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.526235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.526272 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.526309 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526334 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526341 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526351 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:31:02.526364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.526384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.526395 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.526409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526439 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526446 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526457 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526470 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.526501 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526526 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.526533 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526543 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:02.526562 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526569 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526579 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:31:02.526601 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.526608 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526619 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:31:02.526637 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.526644 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526654 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:31:02.526672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.526680 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526690 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:02.526707 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.526714 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526725 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:02.526742 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526759 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.526777 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526785 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526795 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:31:02.526813 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526819 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526829 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:31:02.526847 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.526854 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526864 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:31:02.526882 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526888 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526899 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:02.526916 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.526923 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.526933 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:02.526946 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.527006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.527022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527049 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527056 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527066 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.527110 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527136 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.527143 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527153 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:31:02.527171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.527178 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527188 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:31:02.527207 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.527213 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527223 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:31:02.527241 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.527248 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527258 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:31:02.527276 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.527283 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527293 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:31:02.527311 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527318 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527328 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:31:02.527346 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.527353 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527363 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:31:02.527385 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527393 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527403 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:31:02.527422 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527429 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527439 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:31:02.527457 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527464 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527474 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:31:02.527492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527498 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527508 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:31:02.527526 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.527533 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527543 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:31:02.527561 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.527568 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.527595 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.527602 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527612 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:31:02.527625 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.527711 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527718 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:31:02.527745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527772 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.527779 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527789 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:31:02.527802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.527829 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527851 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.527869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527895 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.527902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:31:02.527925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.527950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:31:02.527965 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.527971 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:31:02.527984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528010 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.528017 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.528046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528052 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528062 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:02.528080 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528086 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528096 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:02.528113 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.528120 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528130 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:31:02.528143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.528182 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:31:02.528197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528204 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.528222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528247 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.528254 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528264 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:31:02.528278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.528303 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:31:02.528316 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.528343 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528350 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.528360 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.528395 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.528410 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528436 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.528443 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528458 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:31:02.528477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528483 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528494 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:31:02.528512 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528518 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528528 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:31:02.528547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:31:02.528553 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:31:02.528582 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528589 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528598 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:31:02.528616 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.528623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528633 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:31:02.528651 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.528658 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528668 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:02.528686 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.528693 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528703 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:31:02.528721 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.528728 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528738 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:31:02.528756 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.528762 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528772 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.528785 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:31:02.528837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.528855 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528862 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:31:02.528880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.528913 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528924 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.528937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.528962 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.528977 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.528984 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.529001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529027 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529034 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529044 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:31:02.529058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.529083 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:31:02.529096 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.529130 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529140 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:31:02.529158 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:02.529165 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529175 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:31:02.529193 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.529199 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529209 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:31:02.529222 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:31:02.529248 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.529263 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529269 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.529287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529314 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.529321 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529331 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.529350 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529357 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529367 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:31:02.529390 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529397 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529408 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:31:02.529421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.529455 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529470 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529477 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.529490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529516 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529523 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529537 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:31:02.529551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.529567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.529576 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.529590 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529618 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529625 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529635 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.529679 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529704 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529711 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529721 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:31:02.529739 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529745 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529755 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:31:02.529773 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.529780 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529790 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:31:02.529808 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529815 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529829 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:31:02.529847 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.529854 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529864 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:31:02.529882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529889 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529899 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:31:02.529917 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.529924 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529934 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:31:02.529951 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529959 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.529969 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:31:02.529987 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.529994 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.530004 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:31:02.530017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.530064 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.530083 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:31:02.530108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530134 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.530141 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530151 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:31:02.530171 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.530178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530188 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:02.530206 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.530212 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530222 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:02.530239 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.530246 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530256 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:02.530274 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.530281 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530291 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:31:02.530304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.530347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.530362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.530391 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530416 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530422 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.530482 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.530499 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530510 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:02.530520 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:31:02.530532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:31:02.530556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:31:02.530571 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530577 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:31:02.530595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530620 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.530628 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530638 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:31:02.530652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.530676 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.530691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530698 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.530711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530736 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:02.530743 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530753 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:31:02.530766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.530791 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:31:02.530806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530812 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:31:02.530825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.530857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.530881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.530905 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.530920 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530926 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.530944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530969 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.530976 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.530987 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:31:02.531000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.531025 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:31:02.531039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531066 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531073 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531083 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531096 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531112 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.531126 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531152 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531160 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531170 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:31:02.531188 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531195 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531211 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:31:02.531229 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531236 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531246 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:31:02.531264 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531270 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531280 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:31:02.531298 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531305 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531315 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:31:02.531333 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:02.531340 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531350 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:31:02.531368 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:02.531375 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531390 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:31:02.531409 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:31:02.531416 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531427 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:31:02.531445 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.531452 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531462 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:31:02.531480 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531487 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531497 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:31:02.531515 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531522 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531532 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:31:02.531550 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531557 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531567 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:31:02.531585 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531592 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531606 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:31:02.531620 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.531684 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.531702 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531709 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:31:02.531728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531754 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531761 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531771 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:31:02.531785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.531810 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.531825 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531832 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.531845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531870 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.531877 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531887 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:31:02.531901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.531926 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:31:02.531940 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531947 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.531964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.531989 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.531996 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532006 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:31:02.532024 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532031 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532041 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:31:02.532059 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532066 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532075 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:31:02.532093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532100 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532110 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:31:02.532124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.532161 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532176 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532183 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.532196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532222 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532229 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532243 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:31:02.532257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.532282 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.532296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532325 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532332 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532342 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.532393 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532426 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532436 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:31:02.532454 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532460 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532470 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:31:02.532488 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532495 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532505 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:31:02.532523 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.532530 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532540 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:31:02.532558 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532565 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532579 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:31:02.532597 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532605 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532615 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:31:02.532633 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:02.532640 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532650 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:31:02.532663 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.532703 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.532721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532727 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:31:02.532741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532766 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532773 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532783 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:31:02.532802 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532809 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532823 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:31:02.532841 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532849 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532859 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:31:02.532877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.532884 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532894 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:31:02.532911 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532918 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532928 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:31:02.532946 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532953 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532963 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:31:02.532981 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.532988 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.532998 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:31:02.533016 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.533023 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533033 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:31:02.533046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.533099 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.533114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533121 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:31:02.533140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533165 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.533172 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533182 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:31:02.533196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.533221 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:31:02.533238 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:31:02.533245 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:31:02.533256 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:31:02.533273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533279 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:31:02.533293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533316 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.533336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:31:02.533357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.533368 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:31:02.533384 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:31:02.533403 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.533409 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:31:02.533420 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:31:02.533437 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:31:02.533444 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:31:02.533454 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:31:02.533472 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.533478 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.533488 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.533506 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.533512 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.533522 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.533540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.533546 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.533556 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.533574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.533580 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:31:02.533590 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.533607 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.533613 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:31:02.533623 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.533640 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:02.533647 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:31:02.533657 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:31:02.533674 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.533681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.533691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.533708 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:31:02.533715 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:31:02.533729 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:31:02.533747 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.533754 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:31:02.533764 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.533782 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.533788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:31:02.533798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.533815 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:31:02.533821 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:31:02.533831 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:31:02.533847 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:31:02.533887 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.533918 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:31:02.533946 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.533973 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:31:02.534001 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.534027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:31:02.534054 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.534081 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:31:02.534109 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.534135 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:31:02.534162 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:31:02.534188 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:31:02.534215 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:31:02.534242 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:31:02.534284 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:31:02.534311 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:31:02.534339 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.534365 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:31:02.534397 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.534590 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:31:02.534618 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.534645 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:31:02.534672 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.534699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:31:02.534726 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.534753 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.534780 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.534806 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:02.534833 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.534859 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:31:02.534886 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.534913 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:31:02.534941 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.534967 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:31:02.534994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.535023 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.535050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.535077 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:31:02.535105 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.535132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.535158 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.535185 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.535211 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.535238 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.535264 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.535291 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:31:02.535322 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:31:02.535349 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:31:02.535376 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.535408 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:31:02.535435 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.535461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.535488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.535515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:31:02.535542 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.535568 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:31:02.535596 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.535622 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:31:02.535648 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.535675 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:31:02.535703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.535729 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:31:02.535756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.535784 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:31:02.535813 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535831 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535858 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.535884 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535902 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535919 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535946 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.535972 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.535989 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536007 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536056 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.536082 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536108 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536134 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536160 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536186 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536204 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536231 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536257 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536274 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536301 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536329 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536355 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536386 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536413 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.536440 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536466 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536493 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536519 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.536545 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536563 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536590 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.536616 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536642 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.536668 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536695 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.536721 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536747 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.536773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536813 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536866 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536883 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.536937 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536955 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536972 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.536998 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.537025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537051 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.537078 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537096 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537139 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.537166 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537183 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537201 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.537289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537307 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537341 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537367 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.537399 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537421 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537439 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537456 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537482 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.537509 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537535 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.537561 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537579 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537597 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537614 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537642 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.537669 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537695 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:02.537721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537738 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537755 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537782 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.537808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537843 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.537930 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.537957 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:31:02.537983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538009 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.538035 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538062 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.538092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538110 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538126 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538143 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.538197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538214 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538302 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:31:02.538374 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538396 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538423 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.538449 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538466 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538483 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538510 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.538536 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538553 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538570 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.538640 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538666 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.538692 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538717 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.538748 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538766 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538793 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.538819 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538836 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538862 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.538889 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538915 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.538942 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.538968 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.538994 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539020 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.539047 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539073 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:31:02.539098 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539116 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:31:02.539169 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539195 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.539221 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539248 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.539274 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539301 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.539327 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539384 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.539494 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539511 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539528 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.539581 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539608 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.539635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539670 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539696 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.539722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:31:02.539844 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539878 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539922 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.539948 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539965 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.539982 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540000 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540026 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.540053 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:31:02.540110 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540128 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540146 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540164 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540190 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:31:02.540217 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540243 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:31:02.540269 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540288 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540306 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540332 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.540358 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540399 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:31:02.540487 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540513 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:31:02.540539 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:31:02.540593 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540619 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:31:02.540645 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540663 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540680 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540697 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540724 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.540756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540773 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540791 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540808 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540826 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540843 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:31:02.540903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:31:02.540931 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.540990 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.541041 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.541091 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.541138 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.541186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.541234 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.541283 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.541350 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.541404 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.541452 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.541500 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.541548 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.541597 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.541645 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.541692 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.541739 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.541787 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.541837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.541886 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.541950 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.542006 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.542069 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.542117 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.542164 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.542211 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.542258 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.542307 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.542356 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.542433 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.542481 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.542531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.542588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.542636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.542874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.542926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.542973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.543022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.543070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.543124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.543172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.543221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.543269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.543317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.543364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.543418 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.543467 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.543515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.543564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.543612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.543660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.543708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.543757 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.543810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.543862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.543909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.543957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.544003 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.544051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.544100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.544149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.544201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.544248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.544296 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.544354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.544408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.544456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.544505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.544552 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.544599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.544647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.544699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.544747 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.544794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.544842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.544890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.544937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.544986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.545034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.545080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.545128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.545175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.545228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.545277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.545326 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.545383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.545436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.545483 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.545530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.545576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.545623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.545672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.545720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.545775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.545822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.545871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.545927 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:31:02.545956 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.546020 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.546076 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.546131 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.546190 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.546245 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.546299 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.546352 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.546412 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.546467 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.546522 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.546577 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.546633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.546688 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.546742 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.546796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.546851 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.546906 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.546962 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.547017 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.547071 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.547126 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.547180 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.547234 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.547288 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.547344 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.547435 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.547490 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.547544 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.547598 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.547652 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.547707 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.547769 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:31:02.547794 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.547849 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.547905 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.548158 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.548213 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.548268 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.548323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.548384 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.548440 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.548495 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.548549 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.548604 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.548658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.548712 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.548767 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.548827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.548881 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.548936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.548991 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.549046 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.549100 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.549155 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.549210 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.549264 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.549318 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.549372 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.549432 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.549486 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.549541 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.549597 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.549651 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.549705 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.549768 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:31:02.549790 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.549841 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.549890 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.549939 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.549998 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.550047 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.550096 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.550144 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.550193 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.550242 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.550290 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.550339 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.550394 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.550444 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.550492 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.550541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.550590 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.550639 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.550688 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.550737 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.550785 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.550834 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.550884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.550937 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.550986 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.551039 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.551088 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.551137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.551186 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.551235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.551283 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.551332 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.551395 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:31:02.551418 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.551470 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.551521 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.551572 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.551623 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.551673 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:31:02.551723 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:31:02.551773 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:31:02.551825 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.551876 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.551926 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.551977 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.552027 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.552077 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.552131 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.552182 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.552232 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.552284 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.552335 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.552390 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.552442 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.552493 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.552543 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.552593 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:31:02.552643 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.552694 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.552746 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.552796 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.552846 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.552896 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.552947 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.552998 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.553052 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:31:02.553070 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:31:02.553101 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:31:02.553130 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:31:02.553158 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:31:02.553185 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:31:02.553206 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.553225 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.553235 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.553245 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.553255 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.553266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:02.553280 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:02.553290 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:02.553300 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.553309 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.553318 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.553328 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.553337 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553346 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553356 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553365 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.553373 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.553387 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553406 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.553415 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.553424 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.553432 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.553441 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:02.553450 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.553458 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.553467 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.553476 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.553484 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.553493 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.553502 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.553510 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.553519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.553529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.553536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.553546 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.553553 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.553562 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:02.553570 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:02.553578 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:02.553585 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.553593 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.553600 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.553608 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.553615 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553623 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553630 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553638 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.553645 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.553653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553668 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.553676 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.553683 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.553691 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.553698 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:02.553706 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.553713 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.553725 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.553733 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.553740 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.553748 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.553756 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.553763 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.553771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.553781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.553790 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.553799 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.553807 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.553814 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:02.553822 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:02.553829 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:02.553836 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.553842 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.553849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.553857 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.553865 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553872 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553879 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.553886 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.553893 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.553900 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553908 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.553915 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.553922 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.553929 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.553937 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.553944 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:02.553952 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.553960 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.553967 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.553975 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.553982 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.553989 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.553995 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.554002 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.554009 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:31:02.554018 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.554025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:31:02.554034 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:31:02.554041 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:31:02.554048 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:31:02.554055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:31:02.554062 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:31:02.554069 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:31:02.554076 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:31:02.554083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:31:02.554090 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:31:02.554098 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.554118 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.554331 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:31:02.554340 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:31:02.554348 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:31:02.554356 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.554363 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:31:02.554370 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:31:02.554383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:31:02.554391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:31:02.554398 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:31:02.554405 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:31:02.554412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:31:02.554420 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:31:02.554427 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:31:02.554434 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:31:02.554441 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:31:02.554448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:31:02.554455 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:31:02.554461 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:31:02.554747 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:31:02.554760 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:02.554765 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:02.554770 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:31:02.554777 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:31:02.554782 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:31:02.554786 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:31:02.554796 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:31:02.554805 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:31:02.554845 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.554856 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:02.554871 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:31:02.554893 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:31:02.554900 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:31:02.554905 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:31:02.554909 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:31:02.554915 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:02.554925 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.554933 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.554938 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.554952 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.554963 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:31:02.554968 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:31:02.554992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.555001 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:02.555006 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.555029 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:31:02.555035 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:31:02.555040 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:31:02.555044 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:31:02.555048 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:31:02.555052 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:31:02.555056 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:02.555061 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:31:02.555067 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:31:02.555077 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.555084 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.555088 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:31:02.555094 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.555100 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:31:02.555104 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:31:02.555127 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:31:02.555135 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.555140 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.555145 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.555150 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:31:02.555160 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:31:02.555168 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:02.555173 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:02.555178 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:31:02.555184 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179391" 2019-02-24 06:31:02.555191 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:02.555195 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:02.555200 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:02.555207 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:02.555212 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-02-24 06:31:02.555218 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:31:02.555224 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:31:02.555229 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:31:02.555233 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:31:02.555238 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2019-02-24 06:31:02.555242 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179391 2019-02-24 06:31:02.555260 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179391 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:31:02.555265 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:31:02.555272 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7858"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:31:02.555286 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:31:02.555292 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179391 2019-02-24 06:31:02.555303 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:31:02.555384 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:31:02.555316 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:31:02.555327 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:31:02.555332 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:31:02.555337 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:31:02.555341 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:31:02.555349 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:02.555358 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:02.555366 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:31:02.555372 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:31:02.555391 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:31:02.555402 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:31:02.555410 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:31:02.566158 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:31:02.566177 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:31:02.566190 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:31:02.566196 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:31:02.566202 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:31:02.566208 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:31:02.566212 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:31:02.566216 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:31:02.566221 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:31:02.566257 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:31:02.576375 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:31:02.576420 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:31:02.576427 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:02.576432 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:31:02.576438 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:31:02.576443 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:31:02.576450 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:31:02.576456 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:31:02.576462 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:31:02.576468 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:30:55 GMT 2019-02-24 06:31:02.576474 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:31:02.576479 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:31:02.576485 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:31:02.576495 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:31:02.576520 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:31:02.576531 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:31:02.576542 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:31:02.576546 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:31:02.576552 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:31:02.576601 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:31:02.576615 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:31:02.576621 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:31:02.576660 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:31:02.576668 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:30:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:31:02.576698 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:31:02.576708 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:31:02.576730 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:31:02.576737 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:31:02.576851 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:31:02.576952 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:31:02.576959 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:31:02.576967 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:31:02.576978 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:31:02.577001 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:31:02.577059 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:31:02.577093 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:31:02.577105 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:31:02.577112 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:31:02.577117 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:31:02.577122 nusoap_client: detail =