Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.95Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702011-0008 Model turbiny: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2385
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 02 Jun 2020 02:20:50 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-06-02 04:21:06.126247 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-06-02 04:21:06.126367 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:21:06.126391 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-06-02 04:21:06.126408 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:21:06.126418 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-06-02 04:21:06.126431 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-06-02 04:21:06.126450 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-06-02 04:21:06.126459 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:21:06.126474 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:21:06.126484 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-06-02 04:21:06.126503 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 04:21:06.126515 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 04:21:06.126523 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 04:21:06.126528 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 04:21:06.126532 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 04:21:06.126536 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-06-02 04:21:06.126553 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:21:06.126747 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:21:06.126759 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 04:21:06.126770 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-06-02 04:21:06.126776 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-06-02 04:21:06.126788 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 04:21:06.126797 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 04:21:06.133413 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 04:21:06.133432 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 04:21:06.133443 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-06-02 04:21:06.133450 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:21:06.133455 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:21:06.133460 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-06-02 04:21:06.133464 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-06-02 04:21:06.133515 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-06-02 04:21:06.251816 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-06-02 04:21:06.251840 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-06-02 04:21:06.251847 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:21:06.251853 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 04:21:06.251858 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 04:21:06.251867 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 04:21:06.251873 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 04:21:06.251879 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 04:21:06.251884 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 04:21:06.251890 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 02:20:50 GMT 2020-06-02 04:21:06.251895 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 04:21:06.251900 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-06-02 04:21:06.251905 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 04:21:06.251955 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-06-02 04:21:06.251988 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-06-02 04:21:06.252019 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-06-02 04:21:06.258424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.258467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.258492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.258507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.258542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.258554 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.258586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.264926 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.264949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.264963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.264988 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265012 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265089 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265117 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265190 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.265268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271538 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271667 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.271691 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-06-02 04:21:06.271706 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271754 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271811 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.271978 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272048 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272074 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272110 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272143 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272238 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272283 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.272306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278142 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278197 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278220 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278248 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278351 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278397 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278514 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278536 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278560 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278585 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278660 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278940 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278970 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.278991 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279064 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279259 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.279275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.279285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279370 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279385 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.279455 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.284807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.284829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284888 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-06-02 04:21:06.284904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284955 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.284976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.285002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.285020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.285073 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.285092 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-06-02 04:21:06.285124 soap_transport_http: read buffer of 2173 bytes 2020-06-02 04:21:06.285134 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 04:21:06.285139 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-06-02 04:21:06.285260 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-06-02 04:21:06.285300 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 04:21:06.285313 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 04:21:06.285320 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 04:21:06.285336 wsdl: got WSDL URL 2020-06-02 04:21:06.285341 wsdl: Parse WSDL 2020-06-02 04:21:06.285841 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-06-02 04:21:06.285866 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-06-02 04:21:06.285924 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.285933 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-06-02 04:21:06.285955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.285985 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.285995 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286008 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:21:06.286032 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286039 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286050 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:21:06.286068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.286110 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.286126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.286147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286174 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.286181 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286191 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-06-02 04:21:06.286205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.286232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-06-02 04:21:06.286247 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286253 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-06-02 04:21:06.286269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286295 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286302 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286312 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:21:06.286330 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286336 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286345 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:21:06.286362 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286369 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286378 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:21:06.286391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.286424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.286454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-06-02 04:21:06.286475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286519 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.286526 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286537 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-06-02 04:21:06.286551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.286577 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-06-02 04:21:06.286592 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286598 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-06-02 04:21:06.286612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286637 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286645 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286654 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:21:06.286672 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286679 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286688 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:21:06.286706 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.286712 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286722 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:21:06.286740 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.286746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.286769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.286807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.286822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286829 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.286843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.286937 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.286955 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.286966 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.286976 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-06-02 04:21:06.286989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.287013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 04:21:06.287028 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287034 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-06-02 04:21:06.287048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287073 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.287080 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287090 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:21:06.287104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.287129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.287144 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287150 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.287169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287201 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.287259 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.287276 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287287 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.287297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-06-02 04:21:06.287310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.287334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-06-02 04:21:06.287349 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-06-02 04:21:06.287373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287398 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.287405 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287415 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-06-02 04:21:06.287432 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.287439 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287449 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-06-02 04:21:06.287467 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.287482 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287502 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-06-02 04:21:06.287522 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.287530 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287539 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.287553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.287589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.287604 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287611 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.287625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287651 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.287658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287667 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-06-02 04:21:06.287681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.287706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 04:21:06.287721 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287727 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-06-02 04:21:06.287743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287768 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.287775 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287784 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:21:06.287798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.287823 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.287851 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287857 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.287870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287895 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.287902 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287911 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-06-02 04:21:06.287924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.287949 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-06-02 04:21:06.287964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.287970 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-06-02 04:21:06.287983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288007 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288024 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.288036 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288061 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.288075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288081 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.288094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288118 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.288124 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288133 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-06-02 04:21:06.288146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288170 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-06-02 04:21:06.288185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288190 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-06-02 04:21:06.288203 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288227 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288234 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288243 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:21:06.288261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288267 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288276 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.288289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288316 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-06-02 04:21:06.288331 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288336 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.288349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.288379 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288388 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-06-02 04:21:06.288401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288438 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-06-02 04:21:06.288453 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288459 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-06-02 04:21:06.288473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288504 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288518 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:21:06.288545 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.288575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288604 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-06-02 04:21:06.288619 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288625 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.288639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288663 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.288670 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288680 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-06-02 04:21:06.288693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288718 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-06-02 04:21:06.288733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288739 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-06-02 04:21:06.288752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288783 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.288790 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288799 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.288813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288851 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-06-02 04:21:06.288866 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288872 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.288885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288908 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.288915 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288924 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-06-02 04:21:06.288937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.288962 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-06-02 04:21:06.288976 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.288983 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-06-02 04:21:06.288996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289020 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.289027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.289049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289073 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.289087 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289093 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.289106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289130 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.289137 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289146 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-06-02 04:21:06.289159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289183 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 04:21:06.289197 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289203 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-06-02 04:21:06.289216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289239 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.289246 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289256 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 04:21:06.289268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289292 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.289306 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289312 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.289325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289348 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.289355 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289365 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-06-02 04:21:06.289377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289401 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 04:21:06.289416 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289422 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-06-02 04:21:06.289448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289473 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.289480 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289496 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-06-02 04:21:06.289510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289535 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.289550 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289556 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.289569 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289595 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.289601 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289611 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-06-02 04:21:06.289624 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289649 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 04:21:06.289664 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289670 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-06-02 04:21:06.289684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289708 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.289715 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289725 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-06-02 04:21:06.289744 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.289751 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289761 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-06-02 04:21:06.289775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289812 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.289827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.289859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289884 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.289890 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289899 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-06-02 04:21:06.289912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.289936 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 04:21:06.289952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289958 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:21:06.289971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.289996 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.290002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.290025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.290050 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.290064 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290070 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.290083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290107 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.290114 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290123 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:21:06.290136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.290161 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.290175 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290181 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-06-02 04:21:06.290194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290219 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:21:06.290225 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290235 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 04:21:06.290248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.290272 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.290286 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290292 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.290305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290327 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290334 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290370 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.290390 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.290406 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290416 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.290439 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-06-02 04:21:06.290452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.290477 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:21:06.290508 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290514 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-06-02 04:21:06.290529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290554 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:21:06.290561 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290571 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:21:06.290585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.290610 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.290625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290631 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.290645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290669 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290675 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290713 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.290732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.290749 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290760 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.290770 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-06-02 04:21:06.290783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.290807 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-06-02 04:21:06.290822 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290828 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-06-02 04:21:06.290855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290879 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:21:06.290887 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290896 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-06-02 04:21:06.290909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.290934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.290948 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290954 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.290967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290990 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.290997 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291033 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.291052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.291068 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291079 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.291089 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-06-02 04:21:06.291101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.291125 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:21:06.291139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291145 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-06-02 04:21:06.291158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291189 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-06-02 04:21:06.291216 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291222 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291231 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-06-02 04:21:06.291248 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291255 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291264 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:21:06.291281 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.291288 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291297 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:21:06.291313 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.291320 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291329 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 04:21:06.291346 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.291352 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291361 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-06-02 04:21:06.291378 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.291384 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.291405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.291468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.291483 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291494 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.291510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291535 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291542 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291552 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-06-02 04:21:06.291565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.291591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-06-02 04:21:06.291606 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291612 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-06-02 04:21:06.291625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291649 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291656 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291666 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 04:21:06.291684 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291691 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291700 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.291718 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291724 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291746 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:21:06.291759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.291793 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.291808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291814 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.291828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291866 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291872 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-06-02 04:21:06.291895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.291919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-06-02 04:21:06.291934 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:21:06.291954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.291985 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.291994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.292007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.292047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292052 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.292066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292104 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292112 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:21:06.292150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292189 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.292211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292221 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-06-02 04:21:06.292243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292277 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292287 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.292305 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.292312 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292321 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-06-02 04:21:06.292339 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.292345 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292355 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-06-02 04:21:06.292373 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.292379 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292389 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-06-02 04:21:06.292406 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.292413 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292422 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-06-02 04:21:06.292436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292478 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.292500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292507 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.292521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292546 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292553 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-06-02 04:21:06.292577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292602 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 04:21:06.292621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-06-02 04:21:06.292649 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292675 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292682 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292692 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-06-02 04:21:06.292710 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292717 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292726 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.292744 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292750 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292760 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:21:06.292774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.292823 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292829 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.292843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292877 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.292884 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292894 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-06-02 04:21:06.292907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.292933 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.292948 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.292954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.292968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293000 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293007 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293017 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:21:06.293035 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.293041 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293050 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:21:06.293068 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.293074 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293083 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:21:06.293102 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293109 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293119 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:21:06.293136 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293143 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293152 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:21:06.293166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.293208 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.293223 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293229 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.293243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293268 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293275 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293285 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.293298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.293324 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.293338 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293367 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293374 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293384 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293398 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.293429 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293454 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.293461 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293471 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.293498 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.293505 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293515 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-06-02 04:21:06.293534 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.293540 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293550 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-06-02 04:21:06.293567 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.293574 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293583 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 04:21:06.293600 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.293607 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293620 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-06-02 04:21:06.293640 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:21:06.293647 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293656 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-06-02 04:21:06.293674 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293681 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293690 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.293708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.293745 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293752 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293762 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-06-02 04:21:06.293780 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293787 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293796 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:21:06.293814 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.293820 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293829 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:21:06.293843 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.293898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.293915 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.293936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293961 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.293968 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.293978 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:21:06.293997 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294013 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:21:06.294030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294037 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294046 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:21:06.294064 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.294072 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294081 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:21:06.294094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.294133 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294154 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.294168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294193 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294209 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.294223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.294248 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.294261 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294288 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294295 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294305 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294319 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294334 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.294349 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294374 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.294382 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294391 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:21:06.294409 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294416 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294425 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 04:21:06.294443 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.294449 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294458 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:21:06.294476 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.294482 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294506 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 04:21:06.294525 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.294532 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294541 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:21:06.294559 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.294566 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294576 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:21:06.294593 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294600 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294609 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.294633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294641 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294650 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 04:21:06.294668 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294674 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294684 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 04:21:06.294701 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294708 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294717 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:21:06.294735 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294741 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294751 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:21:06.294764 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.294818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.294835 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.294856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294882 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294889 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294899 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:21:06.294930 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.294936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.294963 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.294969 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.294978 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:21:06.294995 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.295002 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295011 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.295059 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295080 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.295094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295118 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295134 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.295147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.295162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.295171 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.295184 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295211 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295218 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.295271 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295295 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.295302 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295311 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:21:06.295329 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295335 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295344 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-06-02 04:21:06.295361 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.295367 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295376 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-06-02 04:21:06.295393 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.295399 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295409 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-06-02 04:21:06.295439 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.295446 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295455 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:21:06.295473 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.295479 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295495 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:21:06.295514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295521 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295530 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.295557 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295564 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295573 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-06-02 04:21:06.295590 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295597 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295606 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-06-02 04:21:06.295628 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295636 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295645 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-06-02 04:21:06.295663 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295670 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295679 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:21:06.295697 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.295704 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295713 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:21:06.295727 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.295785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.295800 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295833 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295840 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295850 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295864 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295880 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.295894 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295934 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.295941 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295951 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-06-02 04:21:06.295968 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.295975 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.295984 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-06-02 04:21:06.296001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.296007 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296017 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:21:06.296034 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296040 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296049 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-06-02 04:21:06.296066 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296072 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296081 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-06-02 04:21:06.296098 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296104 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296113 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-06-02 04:21:06.296130 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296136 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296145 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-06-02 04:21:06.296162 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296169 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296178 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-06-02 04:21:06.296195 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296201 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296210 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-06-02 04:21:06.296227 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296234 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296243 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-06-02 04:21:06.296260 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296266 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296275 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-06-02 04:21:06.296292 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.296298 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296308 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-06-02 04:21:06.296325 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296331 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.296357 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.296363 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296372 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-06-02 04:21:06.296385 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.296492 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296499 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-06-02 04:21:06.296515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296540 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.296547 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296557 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-06-02 04:21:06.296570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.296596 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296612 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296622 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.296638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296663 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.296670 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296680 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-06-02 04:21:06.296693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.296719 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 04:21:06.296734 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296740 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-06-02 04:21:06.296754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.296785 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296795 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.296813 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296819 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296829 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:21:06.296846 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.296853 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296863 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:21:06.296880 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.296887 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296901 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:21:06.296927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.296963 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-06-02 04:21:06.296978 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.296984 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.296997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297021 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.297028 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297037 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-06-02 04:21:06.297050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.297074 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-06-02 04:21:06.297088 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.297122 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297129 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.297144 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297157 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.297173 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.297186 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297211 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.297218 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297227 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-06-02 04:21:06.297244 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.297251 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297260 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-06-02 04:21:06.297277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.297284 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297293 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-06-02 04:21:06.297310 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-06-02 04:21:06.297316 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297325 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-06-02 04:21:06.297342 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.297348 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297357 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-06-02 04:21:06.297374 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.297380 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297390 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-06-02 04:21:06.297407 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.297413 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297422 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:21:06.297453 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.297460 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297469 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-06-02 04:21:06.297493 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.297500 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297514 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-06-02 04:21:06.297533 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.297540 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297549 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.297562 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-06-02 04:21:06.297626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.297646 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297653 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-06-02 04:21:06.297672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297697 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.297705 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.297732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.297758 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.297774 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297780 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.297793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297827 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:21:06.297835 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297844 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-06-02 04:21:06.297858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.297873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.297883 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-06-02 04:21:06.297897 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-06-02 04:21:06.297922 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.297930 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 04:21:06.297939 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-06-02 04:21:06.297957 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:21:06.297964 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-06-02 04:21:06.297973 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-06-02 04:21:06.297991 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.297998 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-06-02 04:21:06.298012 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-06-02 04:21:06.298026 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-06-02 04:21:06.298050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.298066 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298072 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.298086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298111 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.298130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.298158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298165 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298174 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-06-02 04:21:06.298191 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298197 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298206 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-06-02 04:21:06.298219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.298251 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298265 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298271 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.298289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298313 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298320 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298329 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.298342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.298366 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.298380 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298406 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298413 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298423 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298449 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298465 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.298479 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298519 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298526 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298541 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-06-02 04:21:06.298561 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298568 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298577 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-06-02 04:21:06.298595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.298601 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298611 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:21:06.298636 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298643 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298653 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-06-02 04:21:06.298671 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.298677 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298686 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 04:21:06.298704 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298711 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298720 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-06-02 04:21:06.298737 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.298744 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298753 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-06-02 04:21:06.298771 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298778 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298787 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-06-02 04:21:06.298805 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298811 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298830 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-06-02 04:21:06.298843 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.298891 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.298908 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298914 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-06-02 04:21:06.298946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298971 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.298978 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.298987 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:21:06.299005 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.299011 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299020 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:21:06.299037 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.299043 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299052 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:21:06.299069 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.299076 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299085 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:21:06.299102 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.299108 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299121 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:21:06.299135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.299174 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.299189 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299195 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.299209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299238 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299275 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.299295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.299311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299322 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.299331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-06-02 04:21:06.299343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-06-02 04:21:06.299367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 04:21:06.299381 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299387 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-06-02 04:21:06.299405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299442 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.299449 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299459 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-06-02 04:21:06.299473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.299506 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.299522 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299528 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.299542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299567 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:21:06.299574 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299584 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-06-02 04:21:06.299597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.299622 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-06-02 04:21:06.299637 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299643 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-06-02 04:21:06.299662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299697 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.299705 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299728 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-06-02 04:21:06.299746 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.299752 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299761 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:21:06.299779 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.299785 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299794 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-06-02 04:21:06.299807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.299843 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.299858 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299864 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.299877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299901 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.299908 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299917 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-06-02 04:21:06.299930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.299954 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 04:21:06.299968 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.299975 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-06-02 04:21:06.299988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.300018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.300040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.300069 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.300084 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300090 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.300103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300127 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300134 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300144 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-06-02 04:21:06.300157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.300181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 04:21:06.300194 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300220 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300227 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300237 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300249 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.300283 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300308 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300314 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300324 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-06-02 04:21:06.300341 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300347 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300356 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-06-02 04:21:06.300373 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300380 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300389 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-06-02 04:21:06.300406 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300412 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300421 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-06-02 04:21:06.300452 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300458 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300468 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-06-02 04:21:06.300491 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:21:06.300498 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300508 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-06-02 04:21:06.300527 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:21:06.300534 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300543 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-06-02 04:21:06.300561 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-06-02 04:21:06.300567 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300577 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-06-02 04:21:06.300594 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.300601 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300610 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-06-02 04:21:06.300628 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300634 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300643 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-06-02 04:21:06.300661 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300667 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300691 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-06-02 04:21:06.300709 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300715 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300738 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-06-02 04:21:06.300755 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.300761 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300770 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-06-02 04:21:06.300783 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.300846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.300864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.300870 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-06-02 04:21:06.301041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301067 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.301074 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301083 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.301100 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301107 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301116 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.301129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301157 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.301172 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301177 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.301195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301220 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301226 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301236 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-06-02 04:21:06.301249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301273 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-06-02 04:21:06.301287 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301312 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301319 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301328 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301341 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301357 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301370 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301394 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301401 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301410 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-06-02 04:21:06.301427 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.301447 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301457 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-06-02 04:21:06.301474 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301481 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301501 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-06-02 04:21:06.301520 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 04:21:06.301527 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301536 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-06-02 04:21:06.301554 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301560 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301569 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-06-02 04:21:06.301587 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-06-02 04:21:06.301594 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301603 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-06-02 04:21:06.301620 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301636 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.301649 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301688 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301704 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301710 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-06-02 04:21:06.301741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301765 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.301772 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301781 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.301798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.301805 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301814 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.301827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301855 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.301869 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301875 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-06-02 04:21:06.301888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301912 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.301918 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301928 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-06-02 04:21:06.301941 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.301966 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-06-02 04:21:06.301980 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.301986 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-06-02 04:21:06.302004 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302028 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.302035 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302044 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.302061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.302068 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302077 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.302090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302118 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.302132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302138 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.302151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302175 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.302182 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302191 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-06-02 04:21:06.302204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302229 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 04:21:06.302243 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302249 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.302266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302290 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.302297 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302306 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-06-02 04:21:06.302323 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.302330 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-06-02 04:21:06.302351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302379 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.302394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302399 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.302412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302449 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302457 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302466 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.302480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302512 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.302530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302564 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302571 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302581 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302625 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302650 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.302657 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302667 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.302685 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:21:06.302691 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302700 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:21:06.302715 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.302747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:21:06.302787 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302793 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:21:06.302803 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-06-02 04:21:06.302831 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302844 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302874 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.302880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302890 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-06-02 04:21:06.302907 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.302913 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302923 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:21:06.302936 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-06-02 04:21:06.302954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.302969 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.302975 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-06-02 04:21:06.302989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303012 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303019 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303028 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-06-02 04:21:06.303041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303065 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.303080 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303085 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.303098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303126 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303133 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303143 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-06-02 04:21:06.303155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303180 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 04:21:06.303194 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303200 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.303214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303237 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303243 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303253 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-06-02 04:21:06.303271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303278 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303287 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-06-02 04:21:06.303304 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303310 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303320 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-06-02 04:21:06.303337 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303343 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303352 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-06-02 04:21:06.303365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303400 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303414 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303420 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.303438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303462 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303469 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303478 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-06-02 04:21:06.303497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303522 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.303535 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303564 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303571 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303580 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303593 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303608 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303622 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303646 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303653 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303666 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-06-02 04:21:06.303684 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303699 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-06-02 04:21:06.303716 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303722 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303732 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-06-02 04:21:06.303748 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.303755 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303764 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-06-02 04:21:06.303781 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303787 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-06-02 04:21:06.303813 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.303819 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303828 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-06-02 04:21:06.303846 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:21:06.303852 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303861 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-06-02 04:21:06.303874 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.303912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.303927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303934 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-06-02 04:21:06.303952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303976 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.303983 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.303992 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-06-02 04:21:06.304009 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304016 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304025 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-06-02 04:21:06.304042 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304048 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304061 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-06-02 04:21:06.304079 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.304085 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304094 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-06-02 04:21:06.304111 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304118 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304127 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-06-02 04:21:06.304144 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304150 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304159 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-06-02 04:21:06.304175 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304182 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304191 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-06-02 04:21:06.304207 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304213 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304228 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-06-02 04:21:06.304241 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.304292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.304307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304314 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-06-02 04:21:06.304328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304351 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.304358 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-06-02 04:21:06.304380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.304405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 04:21:06.304421 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-06-02 04:21:06.304427 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-06-02 04:21:06.304441 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-06-02 04:21:06.304457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304463 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-06-02 04:21:06.304476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304505 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.304524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-06-02 04:21:06.304541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.304551 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-06-02 04:21:06.304561 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-06-02 04:21:06.304577 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.304584 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-06-02 04:21:06.304593 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-06-02 04:21:06.304609 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-06-02 04:21:06.304615 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-06-02 04:21:06.304624 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-06-02 04:21:06.304641 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.304647 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.304656 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.304672 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.304678 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.304687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.304704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.304710 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.304719 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.304735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.304741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-06-02 04:21:06.304754 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.304771 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.304777 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-06-02 04:21:06.304787 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.304803 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:21:06.304809 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-06-02 04:21:06.304818 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-06-02 04:21:06.304835 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.304842 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.304851 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.304868 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-06-02 04:21:06.304874 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-06-02 04:21:06.304883 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-06-02 04:21:06.304899 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.304906 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-06-02 04:21:06.304915 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.304931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.304937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-06-02 04:21:06.304946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.304962 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-06-02 04:21:06.304968 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-06-02 04:21:06.304977 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-06-02 04:21:06.304993 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.305000 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.305009 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.305025 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.305032 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-06-02 04:21:06.305041 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.305053 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-06-02 04:21:06.305083 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.305111 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-06-02 04:21:06.305137 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.305168 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-06-02 04:21:06.305194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.305219 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-06-02 04:21:06.305245 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.305271 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-06-02 04:21:06.305297 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.305323 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-06-02 04:21:06.305348 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.305374 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-06-02 04:21:06.305399 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.305424 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-06-02 04:21:06.305449 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-06-02 04:21:06.305474 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-06-02 04:21:06.305505 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-06-02 04:21:06.305531 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-06-02 04:21:06.305560 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-06-02 04:21:06.305585 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-06-02 04:21:06.305610 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.305637 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-06-02 04:21:06.305676 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.305702 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-06-02 04:21:06.305728 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.305753 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-06-02 04:21:06.305779 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.305806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-06-02 04:21:06.305832 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.305858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.305884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.305917 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:21:06.305944 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.305983 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-06-02 04:21:06.306008 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.306033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-06-02 04:21:06.306058 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.306084 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-06-02 04:21:06.306109 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.306134 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-06-02 04:21:06.306159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.306185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.306211 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.306237 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-06-02 04:21:06.306263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.306288 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-06-02 04:21:06.306314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.306339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.306364 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.306390 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.306428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.306455 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.306481 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.306514 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-06-02 04:21:06.306540 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-06-02 04:21:06.306566 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-06-02 04:21:06.306592 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.306623 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-06-02 04:21:06.306649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.306676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.306702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.306741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-06-02 04:21:06.306767 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.306794 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-06-02 04:21:06.306819 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.306851 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-06-02 04:21:06.306877 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.306902 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-06-02 04:21:06.306927 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.306952 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-06-02 04:21:06.306977 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.307001 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-06-02 04:21:06.307027 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.307052 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-06-02 04:21:06.307077 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.307102 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.307127 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.307153 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-06-02 04:21:06.307178 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.307203 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-06-02 04:21:06.307228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.307253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-06-02 04:21:06.307279 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307296 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307321 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.307352 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307368 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307384 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307410 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.307436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307482 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307538 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.307564 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307590 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.307616 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307633 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307650 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307692 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.307718 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307757 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.307782 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307806 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.307831 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307847 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307871 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.307896 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307912 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307937 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.307961 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.307986 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.308012 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308037 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.308067 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308092 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.308117 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308142 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.308167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308183 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.308233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308257 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.308282 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308307 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.308332 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308357 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.308382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308407 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.308432 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308461 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308479 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308509 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308552 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308595 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.308622 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308639 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308675 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308701 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.308727 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.308765 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.308790 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309024 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309041 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309057 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309098 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.309123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309140 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309155 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309180 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.309206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309238 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309270 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.309320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309336 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309352 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309368 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.309418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309434 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309463 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309480 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309521 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.309548 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.309609 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309648 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309664 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309690 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.309716 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309755 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:21:06.309779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309795 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309836 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.309861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.309974 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.309999 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 04:21:06.310024 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310040 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310056 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310081 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.310106 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310131 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.310156 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310172 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310198 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.310223 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310239 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310268 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.310294 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310311 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310336 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:21:06.310361 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310377 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310402 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.310426 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310465 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.310504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.310607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310661 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310678 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310765 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:21:06.310790 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310806 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310831 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.310861 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310878 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310894 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310923 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.310948 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310979 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.310996 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.311045 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311070 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.311095 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311167 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.311192 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311217 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311242 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311267 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311296 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311313 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311338 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311363 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311379 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311404 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311428 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311467 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311513 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311540 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.311566 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311592 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311618 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311645 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.311676 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311693 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311719 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-06-02 04:21:06.311757 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.311807 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311832 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.311857 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311881 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.311906 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311931 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.311956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311972 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.311988 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312004 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.312105 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312137 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312162 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.312187 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312212 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.312237 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312254 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312270 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312286 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312306 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312331 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.312356 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312373 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312388 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312413 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.312438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312516 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-06-02 04:21:06.312584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312634 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312660 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.312686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312720 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312748 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312774 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.312799 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312824 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-06-02 04:21:06.312849 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312866 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312882 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312898 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312928 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-06-02 04:21:06.312953 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.312978 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-06-02 04:21:06.313003 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313019 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.313085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313175 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-06-02 04:21:06.313200 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313225 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-06-02 04:21:06.313250 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313267 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313282 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313307 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-06-02 04:21:06.313332 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313357 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-06-02 04:21:06.313382 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313399 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313424 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.313462 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313479 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313518 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-06-02 04:21:06.313544 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313570 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313600 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:21:06.313627 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313644 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313670 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-06-02 04:21:06.313696 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-06-02 04:21:06.313761 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313777 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313793 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313809 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313834 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.313859 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313892 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313908 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313955 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-06-02 04:21:06.313996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-06-02 04:21:06.314021 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.314073 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.314121 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.314168 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.314214 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.314261 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.314306 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.314352 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.314397 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.314443 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.314520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.314567 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.314614 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.314660 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.314706 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.314772 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.314818 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.314864 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.314909 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.314955 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.315001 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.315048 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.315092 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.315139 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.315185 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.315252 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.315318 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.315364 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.315411 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.315457 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.315511 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.315559 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.315608 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.315657 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.315709 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.315768 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.315813 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.315865 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.315912 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.315956 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.316003 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.316057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.316103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.316149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.316195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.316241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.316287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.316332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.316377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.316424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.316470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.316522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.316568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.316614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.316659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.316703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.316750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.316813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.316861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.316906 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.316966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.317012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.317059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.317103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.317386 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.317433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.317483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.317540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.317585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.317646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.317691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.317736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.317782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.317827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.317877 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.317926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.317971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.318015 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.318075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.318122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.318167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.318214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.318267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.318313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.318359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.318410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.318456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.318522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.318568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.318613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.318659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.318704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.318749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.318794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.318840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.318890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.318948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.318995 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.319041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.319087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.319131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.319181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.319257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.319304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.319348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.319395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.319441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.319496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.319547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.319592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.319636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.319963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.320010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.320057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.320121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.320169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.320219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.320263 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.320308 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.320353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.320399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.320444 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.320496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.320563 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 04:21:06.320589 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.320647 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.320700 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.320752 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.320803 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.320855 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.320907 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.320963 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.321016 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.321068 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.321120 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.321172 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.321223 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.321279 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.321332 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.321384 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.321436 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.321492 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.321545 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.321600 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.321651 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.321708 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.321759 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.321811 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.321863 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.321915 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.321967 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.322018 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.322074 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.322126 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.322178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.322229 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.322280 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.322332 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.322383 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.322435 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.322492 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.322546 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.322606 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.322663 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.322714 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.322773 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-06-02 04:21:06.322796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.322849 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.322902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.322955 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.323007 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.323059 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.323111 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.323163 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.323221 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.323274 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.323327 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.323379 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.323431 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.323483 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.323541 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.323593 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.323646 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.323698 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.323756 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.323808 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.323860 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.323912 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.323965 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.324017 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.324069 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.324121 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.324173 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.324225 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.324277 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.324333 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.324387 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.324439 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.324496 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.324557 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.324610 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.324662 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.324714 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.324767 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.324819 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.324871 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.324922 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.324981 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-06-02 04:21:06.325003 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.325051 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.325099 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.325146 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.325193 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.325240 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.325287 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.325335 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.325387 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.325437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.325489 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.325538 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.325588 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.325636 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.325683 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.325731 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.325777 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.325825 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.325871 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.325918 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.325966 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.326014 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.326061 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.326108 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.326155 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.326202 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.326248 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.326295 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.326341 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.326388 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.326436 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.326492 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.326541 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.326588 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.326635 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.326682 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.326729 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.326776 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.326823 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.326870 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.326917 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.326971 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-06-02 04:21:06.326992 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.327042 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.327092 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.327141 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.327190 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.327239 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.327288 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.327338 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-06-02 04:21:06.327387 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-06-02 04:21:06.327437 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-06-02 04:21:06.327490 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.327545 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.327602 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.327652 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.327702 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.327751 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.327800 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.327849 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.327898 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.327952 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.328002 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.328051 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.328100 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.328149 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.328199 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.328248 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.328298 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.328347 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-06-02 04:21:06.328395 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.328445 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.328499 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.328549 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.328610 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.328660 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.328708 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.328759 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.328807 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.328856 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.328905 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.328954 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.329003 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.329055 wsdl: current service: Service1 2020-06-02 04:21:06.329071 wsdl: current port: Service1Soap 2020-06-02 04:21:06.329099 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-06-02 04:21:06.329126 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-06-02 04:21:06.329152 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-06-02 04:21:06.329179 wsdl: Parsing WSDL done 2020-06-02 04:21:06.329200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.329213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.329222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.329230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.329237 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.329244 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.329252 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.329259 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:21:06.329266 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:21:06.329273 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:21:06.329280 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.329288 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.329295 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.329302 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.329310 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329317 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329324 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.329332 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329339 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.329346 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.329353 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329360 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.329368 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.329383 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.329394 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.329401 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.329409 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:21:06.329416 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.329423 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.329430 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.329438 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.329445 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.329452 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.329459 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.329466 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.329473 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.329481 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.329493 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.329501 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.329508 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.329516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.329524 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.329532 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.329540 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.329547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.329554 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.329561 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.329568 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:21:06.329575 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:21:06.329582 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:21:06.329589 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.329596 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.329603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.329610 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.329618 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329625 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329632 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.329639 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.329653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.329660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329667 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.329674 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.329689 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.329697 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.329704 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.329711 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:21:06.329718 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.329725 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.329732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.329740 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.329747 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.329754 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.329760 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.329767 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.329778 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.329786 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.329793 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.329803 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.329810 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.329818 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.329834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.329841 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.329848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.329855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.329862 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.329868 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.329874 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:21:06.329881 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:21:06.329887 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:21:06.329894 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.329901 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.329908 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.329914 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.329921 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329928 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329935 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.329941 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.329948 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.329954 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.329961 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329967 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.329974 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.329980 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.329987 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.329994 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.330000 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.330007 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:21:06.330013 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.330019 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.330026 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.330033 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.330039 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.330046 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.330053 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.330059 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.330065 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.330072 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.330078 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.330085 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.330091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.330098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-06-02 04:21:06.330105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-06-02 04:21:06.330112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-06-02 04:21:06.330119 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-06-02 04:21:06.330125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.330132 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-06-02 04:21:06.330142 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-06-02 04:21:06.330149 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-06-02 04:21:06.330156 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-06-02 04:21:06.330162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-06-02 04:21:06.330168 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-06-02 04:21:06.330175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-06-02 04:21:06.330182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-06-02 04:21:06.330188 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-06-02 04:21:06.330195 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.330202 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.330208 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-06-02 04:21:06.330215 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-06-02 04:21:06.330222 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-06-02 04:21:06.330228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-06-02 04:21:06.330234 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.330241 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-06-02 04:21:06.330247 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-06-02 04:21:06.330254 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.330261 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-06-02 04:21:06.330267 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-06-02 04:21:06.330274 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-06-02 04:21:06.330280 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-06-02 04:21:06.330286 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-06-02 04:21:06.330293 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-06-02 04:21:06.330299 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-06-02 04:21:06.330305 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-06-02 04:21:06.330312 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-06-02 04:21:06.330319 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-06-02 04:21:06.330325 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-06-02 04:21:06.330331 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-06-02 04:21:06.330337 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-06-02 04:21:06.330344 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-06-02 04:21:06.330350 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-06-02 04:21:06.330357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-06-02 04:21:06.330363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-06-02 04:21:06.330651 nusoap_client: checkWSDL 2020-06-02 04:21:06.330661 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:21:06.330666 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:21:06.330670 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-06-02 04:21:06.330677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-06-02 04:21:06.330681 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 04:21:06.330685 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-06-02 04:21:06.330698 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-06-02 04:21:06.330706 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 04:21:06.330754 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.330761 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:21:06.330778 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-06-02 04:21:06.330799 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-06-02 04:21:06.330805 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-06-02 04:21:06.330816 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-06-02 04:21:06.330820 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-06-02 04:21:06.330825 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:21:06.330837 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330843 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330848 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330856 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.330864 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-06-02 04:21:06.330869 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-06-02 04:21:06.330892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.330901 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:21:06.330905 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.330931 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 04:21:06.330936 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-06-02 04:21:06.330940 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-06-02 04:21:06.330943 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-06-02 04:21:06.330947 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-06-02 04:21:06.330951 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-06-02 04:21:06.330954 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-06-02 04:21:06.330959 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:21:06.330963 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-06-02 04:21:06.330969 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-06-02 04:21:06.330979 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330985 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330989 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-06-02 04:21:06.330995 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.331000 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-06-02 04:21:06.331004 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-06-02 04:21:06.331029 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-06-02 04:21:06.331035 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.331039 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.331045 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.331049 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-06-02 04:21:06.331059 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 04:21:06.331066 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331071 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:21:06.331075 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 04:21:06.331082 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179391" 2020-06-02 04:21:06.331088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331092 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:21:06.331097 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331105 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331110 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2020-06-02 04:21:06.331117 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-06-02 04:21:06.331123 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331128 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:21:06.331131 wsdl: in serializeType: returning: 2020-06-02 04:21:06.331137 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-06-02 04:21:06.331144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331148 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-06-02 04:21:06.331157 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331161 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-06-02 04:21:06.331165 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-06-02 04:21:06.331170 wsdl: in serializeType: returning: 179391PLN 2020-06-02 04:21:06.331174 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179391PLN 2020-06-02 04:21:06.331194 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179391PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-06-02 04:21:06.331198 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-06-02 04:21:06.331204 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3418"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-06-02 04:21:06.331217 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-06-02 04:21:06.331223 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179391PLN 2020-06-02 04:21:06.331257 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-06-02 04:21:06.331327 nusoap_client: sending message, length=499 2020-06-02 04:21:06.331268 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-06-02 04:21:06.331279 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-06-02 04:21:06.331285 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-06-02 04:21:06.331289 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-06-02 04:21:06.331293 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-06-02 04:21:06.331299 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:21:06.331308 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:21:06.331316 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 04:21:06.331321 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 04:21:06.331348 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-06-02 04:21:06.331356 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-06-02 04:21:06.331364 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-06-02 04:21:06.337752 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-06-02 04:21:06.337763 soap_transport_http: socket connected 2020-06-02 04:21:06.337771 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-06-02 04:21:06.337776 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-06-02 04:21:06.337782 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-06-02 04:21:06.337786 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-06-02 04:21:06.337790 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-06-02 04:21:06.337795 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-06-02 04:21:06.337799 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-06-02 04:21:06.337825 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-06-02 04:21:06.908342 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-06-02 04:21:06.908378 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-06-02 04:21:06.908385 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:21:06.908390 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-06-02 04:21:06.908396 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-06-02 04:21:06.908402 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-06-02 04:21:06.908407 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-06-02 04:21:06.908413 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-06-02 04:21:06.908419 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-06-02 04:21:06.908424 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 02 Jun 2020 02:20:50 GMT 2020-06-02 04:21:06.908431 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-06-02 04:21:06.908437 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-06-02 04:21:06.908442 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-06-02 04:21:06.908453 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-06-02 04:21:06.908486 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-06-02 04:21:06.908500 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-06-02 04:21:06.908510 soap_transport_http: read to EOF 2020-06-02 04:21:06.908515 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-06-02 04:21:06.908521 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-06-02 04:21:06.908557 soap_transport_http: closed socket 2020-06-02 04:21:06.908569 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-06-02 04:21:06.908575 soap_transport_http: end of send() 2020-06-02 04:21:06.908605 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-06-02 04:21:06.908613 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 02 Jun 2020 02:20:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-06-02 04:21:06.908646 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-06-02 04:21:06.908732 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-06-02 04:21:06.908803 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-06-02 04:21:06.908812 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-06-02 04:21:06.908945 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-06-02 04:21:06.909048 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-06-02 04:21:06.909055 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-06-02 04:21:06.909064 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-06-02 04:21:06.909075 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 04:21:06.909099 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-06-02 04:21:06.909154 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-06-02 04:21:06.909186 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-06-02 04:21:06.909201 nusoap_client: got fault 2020-06-02 04:21:06.909209 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-06-02 04:21:06.909214 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-06-02 04:21:06.909219 nusoap_client: detail =