Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 199.95

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
702011-0008 Model: GTP38
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: NAVISTAR
 Silnik:
JR T2385
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 01:45:55 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 03:46:01.531755 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 03:46:01.531810 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:46:01.531831 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 03:46:01.531849 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:46:01.531860 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 03:46:01.531868 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 03:46:01.531884 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 03:46:01.531893 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:46:01.531899 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:46:01.531909 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 03:46:01.531923 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:46:01.531935 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:46:01.531941 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:46:01.531945 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:46:01.531949 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:46:01.531953 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 03:46:01.531967 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:46:01.531983 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:46:01.531992 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:46:01.531997 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 03:46:01.532003 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 03:46:01.532011 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:46:01.532020 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:46:01.539513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:46:01.539527 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:46:01.539538 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 03:46:01.539544 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:46:01.539550 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:46:01.539554 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 03:46:01.539559 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 03:46:01.539595 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 03:46:01.784263 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 03:46:01.784307 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 03:46:01.784314 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:46:01.784320 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:46:01.784325 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:46:01.784331 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:46:01.784336 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:46:01.784343 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:46:01.784348 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:46:01.784354 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:45:55 GMT 2021-05-09 03:46:01.784359 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:46:01.784364 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 03:46:01.784369 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:46:01.784382 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 03:46:01.784417 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 03:46:01.784480 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 03:46:01.791624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.794623 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.794649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.794697 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.794734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.794774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.794804 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.798924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.798970 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.798989 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.801912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.801953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802095 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.802111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802226 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.802329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.802346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.806227 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.806313 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.806350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.806469 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.806552 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.806568 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809570 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809707 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809720 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809807 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.809958 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.809973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.813732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.813777 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:46:01.814015 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.814094 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.814154 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.814190 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.814216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.814255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.814271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.814303 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.814356 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825651 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.825681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.825715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825826 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.825840 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825949 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.825965 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2021-05-09 03:46:01.826000 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826180 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826299 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826315 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826451 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:46:01.826522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826535 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826625 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826652 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:46:01.826694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.826755 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.826771 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.833308 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 03:46:01.833333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.833346 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.833640 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.833727 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 03:46:01.833741 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 03:46:01.833775 soap_transport_http: read buffer of 2419 bytes 2021-05-09 03:46:01.833788 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:46:01.833793 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 03:46:01.833839 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 03:46:01.833888 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:46:01.833906 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:46:01.833914 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:46:01.833936 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 03:46:01.833940 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 03:46:01.834128 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 03:46:01.834147 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 03:46:01.834204 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834214 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 03:46:01.834235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834268 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834279 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834293 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:46:01.834314 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834322 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834332 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:46:01.834348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.834393 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.834408 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.834439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834470 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.834477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834488 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 03:46:01.834501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.834528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:46:01.834544 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 03:46:01.834565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834590 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834598 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834607 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:46:01.834625 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834632 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834641 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:46:01.834666 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834673 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834686 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:46:01.834699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.834733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.834748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834755 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 03:46:01.834769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834794 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.834802 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 03:46:01.834824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.834849 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 03:46:01.834863 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 03:46:01.834883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834908 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834924 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:46:01.834942 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834949 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:46:01.834982 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.834989 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.834998 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:46:01.835016 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.835022 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.835045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.835082 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.835097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.835117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835147 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.835209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.835226 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835236 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.835246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 03:46:01.835259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835273 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.835282 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:46:01.835297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835304 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 03:46:01.835318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835342 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.835349 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835359 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:46:01.835372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.835396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.835411 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835417 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.835431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835471 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835478 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835515 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.835535 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.835552 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835563 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.835573 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 03:46:01.835585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.835609 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:46:01.835623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 03:46:01.835644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835668 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.835675 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835684 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 03:46:01.835702 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.835709 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835718 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 03:46:01.835735 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.835742 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835752 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 03:46:01.835769 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.835776 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835786 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.835799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.835835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.835850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835856 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.835876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835902 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.835909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835919 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 03:46:01.835932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.835957 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:46:01.835971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.835978 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 03:46:01.835991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:46:01.836046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836070 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.836085 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836091 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.836104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836130 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.836138 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836147 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 03:46:01.836160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836185 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:46:01.836200 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836206 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 03:46:01.836220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836251 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836261 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.836273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836298 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.836312 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836319 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.836332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836357 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.836363 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836373 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 03:46:01.836386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 03:46:01.836425 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836431 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 03:46:01.836452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836478 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836485 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836494 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:46:01.836512 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836519 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836528 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.836541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836571 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 03:46:01.836585 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836591 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.836604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836630 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.836637 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836646 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 03:46:01.836659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836684 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 03:46:01.836698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836704 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 03:46:01.836718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836742 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836749 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836758 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:46:01.836776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.836782 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836792 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.836805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836833 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 03:46:01.836848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836854 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.836867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836891 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.836898 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836908 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 03:46:01.836921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.836945 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 03:46:01.836960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.836965 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 03:46:01.836979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.837010 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837019 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.837032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837056 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 03:46:01.837071 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837076 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.837089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837114 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837120 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837130 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 03:46:01.837143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837167 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 03:46:01.837182 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837188 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 03:46:01.837201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837227 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.837233 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837243 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.837257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837281 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.837296 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837302 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.837316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837341 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.837348 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837358 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 03:46:01.837371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837395 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:46:01.837410 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837416 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 03:46:01.837429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837460 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837469 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837478 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:46:01.837491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.837531 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837537 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.837551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837575 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837582 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 03:46:01.837605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837629 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:46:01.837644 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837649 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 03:46:01.837663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837688 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837695 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837704 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 03:46:01.837717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.837756 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837762 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.837776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837801 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837808 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 03:46:01.837831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.837855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:46:01.837870 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837876 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 03:46:01.837889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837914 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.837920 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837930 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 03:46:01.837950 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.837957 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837967 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 03:46:01.837980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.837999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838009 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.838023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.838043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838069 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.838076 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838085 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 03:46:01.838099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838123 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:46:01.838138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:46:01.838158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838184 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.838191 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838201 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.838214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838239 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.838254 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838260 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.838274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838298 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.838305 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838315 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:46:01.838328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838352 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.838367 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838373 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:46:01.838396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838421 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.838428 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838444 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:46:01.838458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838482 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.838498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838504 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.838517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838548 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838586 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.838606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.838623 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838633 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.838643 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 03:46:01.838655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.838679 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:46:01.838699 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838705 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 03:46:01.838720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838745 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.838752 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838761 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:46:01.838774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.838799 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.838814 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838820 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.838834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838857 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838863 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838900 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.838920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.838936 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.838956 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 03:46:01.838969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.838982 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.838992 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:46:01.839007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839013 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 03:46:01.839026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839052 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.839059 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839068 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:46:01.839081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.839105 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.839120 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839127 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.839141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839165 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839171 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839209 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.839229 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.839246 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839256 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.839266 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 03:46:01.839278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839292 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.839302 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:46:01.839317 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839323 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 03:46:01.839337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839362 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.839369 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839378 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 03:46:01.839391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.839416 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.839431 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839442 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.839456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839480 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839487 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.839543 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.839560 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839570 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.839580 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 03:46:01.839592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.839616 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:46:01.839631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839637 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 03:46:01.839651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.839682 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 03:46:01.839710 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.839716 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839726 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 03:46:01.839743 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.839750 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839759 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:46:01.839777 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.839783 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839792 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:46:01.839810 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.839816 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839826 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:46:01.839843 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.839849 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839859 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 03:46:01.839876 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.839882 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839891 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.839904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.839954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.839969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.839975 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.839989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840014 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840021 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 03:46:01.840043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:46:01.840083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840088 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 03:46:01.840102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840128 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840135 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840144 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:46:01.840162 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840178 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.840195 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840202 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840211 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:46:01.840224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840256 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.840271 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840277 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.840291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840322 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 03:46:01.840345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:46:01.840384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:46:01.840404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840428 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840451 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.840465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840489 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.840504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840511 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.840525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840550 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840567 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:46:01.840580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.840619 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840625 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 03:46:01.840646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840670 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840687 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.840705 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.840712 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840721 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 03:46:01.840738 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.840745 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840754 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 03:46:01.840772 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.840779 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840788 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 03:46:01.840806 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.840812 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840821 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 03:46:01.840834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.840890 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840895 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.840909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840933 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.840940 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840950 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 03:46:01.840964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.840979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.840989 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:46:01.841003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841010 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 03:46:01.841023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841047 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841055 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841065 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 03:46:01.841083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841089 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841099 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.841116 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841122 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841132 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:46:01.841145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.841177 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.841192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841198 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.841212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841238 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841245 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841254 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 03:46:01.841267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.841292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.841306 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841312 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.841326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841350 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.841358 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841367 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:46:01.841385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841391 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841400 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:46:01.841417 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841424 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841438 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:46:01.841457 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.841464 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841474 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:46:01.841491 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.841498 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841507 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:46:01.841520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.841561 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.841576 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841582 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.841596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841621 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841628 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.841651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.841665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.841675 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.841689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841722 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841730 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841740 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841753 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.841783 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841808 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.841815 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841825 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.841842 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.841849 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841859 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 03:46:01.841876 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.841883 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841892 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 03:46:01.841910 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.841916 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841926 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:46:01.841943 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.841950 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841959 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 03:46:01.841977 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.841984 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.841993 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 03:46:01.842011 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842017 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842026 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.842044 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842051 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.842080 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842086 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842096 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 03:46:01.842113 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842120 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842129 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:46:01.842147 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842153 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842163 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:46:01.842176 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842229 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.842246 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842253 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.842268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842293 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.842300 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842309 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:46:01.842326 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842333 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842343 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:46:01.842360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842366 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842376 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:46:01.842393 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.842399 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842409 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:46:01.842422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.842465 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.842501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842526 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842533 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842543 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.842556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.842571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.842581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.842594 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842621 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842637 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842650 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.842680 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842705 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.842712 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842722 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:46:01.842739 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842746 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842755 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:46:01.842772 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.842779 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842789 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:46:01.842806 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.842813 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842823 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:46:01.842840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.842847 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842857 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:46:01.842874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.842881 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842890 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:46:01.842908 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842914 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.842940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842947 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842956 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:46:01.842973 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.842980 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.842990 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:46:01.843007 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843013 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.843022 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:46:01.843039 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843045 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.843054 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:46:01.843067 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.843120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.843137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843143 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.843157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843181 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843189 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843199 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:46:01.843217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.843224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843233 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.843250 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843257 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843266 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:46:01.843283 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.843290 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843299 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.843313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.843349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843364 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843370 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.843384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843409 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843416 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843426 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.843447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.843462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.843472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.843486 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843514 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843521 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843544 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843560 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.843574 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843598 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.843605 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843615 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:46:01.843632 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843639 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843648 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 03:46:01.843665 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.843672 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843681 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 03:46:01.843699 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.843706 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843715 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 03:46:01.843733 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.843739 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843748 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:46:01.843766 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.843772 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843781 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:46:01.843799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843805 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.843832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843838 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843848 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 03:46:01.843865 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843871 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843880 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 03:46:01.843898 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.843904 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843913 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 03:46:01.843931 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843937 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843947 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:46:01.843964 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.843970 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.843980 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:46:01.843993 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.844050 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.844067 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844097 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844104 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844114 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844127 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844143 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.844156 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844182 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.844189 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844199 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 03:46:01.844216 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.844223 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844232 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 03:46:01.844250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.844258 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844267 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:46:01.844285 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.844291 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844301 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 03:46:01.844318 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.844325 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844334 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 03:46:01.844351 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844358 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844367 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 03:46:01.844384 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.844391 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844400 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 03:46:01.844417 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844424 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844438 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 03:46:01.844457 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844464 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844473 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 03:46:01.844491 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844497 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844507 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 03:46:01.844524 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844531 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 03:46:01.844557 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.844564 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844573 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 03:46:01.844590 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.844597 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844606 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.844623 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.844630 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844640 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 03:46:01.844653 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844717 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.844737 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844743 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 03:46:01.844758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844782 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.844789 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844798 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 03:46:01.844811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.844836 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844851 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844857 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.844871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844896 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.844902 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844912 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 03:46:01.844925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.844950 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:46:01.844965 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.844970 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 03:46:01.844984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.845015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845024 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.845042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845048 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845058 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:46:01.845075 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845081 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845090 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:46:01.845108 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.845114 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845123 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:46:01.845136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.845172 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 03:46:01.845187 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845193 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.845207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845232 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.845239 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845249 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 03:46:01.845262 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.845287 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 03:46:01.845300 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.845326 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845334 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.845344 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845356 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.845372 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.845386 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845411 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.845418 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845428 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 03:46:01.845451 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845459 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845469 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 03:46:01.845486 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845493 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845502 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 03:46:01.845520 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 03:46:01.845526 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845536 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 03:46:01.845554 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845560 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845570 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 03:46:01.845587 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.845594 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845603 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 03:46:01.845620 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.845627 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845636 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:46:01.845653 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.845660 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845670 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 03:46:01.845687 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.845693 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845703 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 03:46:01.845720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.845726 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845735 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.845748 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 03:46:01.845799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.845815 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845822 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 03:46:01.845836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.845868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.845891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.845916 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.845931 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845937 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.845951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845975 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:46:01.845982 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.845992 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 03:46:01.846005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.846029 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:46:01.846042 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 03:46:01.846068 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.846075 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:46:01.846084 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 03:46:01.846102 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:46:01.846109 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 03:46:01.846119 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 03:46:01.846136 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.846143 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 03:46:01.846152 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 03:46:01.846165 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 03:46:01.846188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.846203 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846209 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.846223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846248 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.846255 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846265 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.846283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846289 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846299 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:46:01.846316 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846322 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846332 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:46:01.846350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.846400 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846416 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.846446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846472 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846479 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846489 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.846503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.846518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.846528 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.846541 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846568 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846575 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846585 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846598 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846614 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.846627 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846652 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846660 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846670 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 03:46:01.846687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846694 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846703 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 03:46:01.846720 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.846727 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846736 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:46:01.846754 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846760 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846769 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 03:46:01.846787 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.846793 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846803 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:46:01.846820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846826 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846836 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 03:46:01.846853 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.846859 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846869 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 03:46:01.846886 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846902 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 03:46:01.846920 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.846926 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846936 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 03:46:01.846949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.846995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847012 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847018 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 03:46:01.847034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847059 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847066 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847076 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:46:01.847093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.847100 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847110 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:46:01.847127 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.847134 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847143 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:46:01.847160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847176 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:46:01.847194 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847200 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847209 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:46:01.847222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.847277 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847283 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.847298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847321 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847328 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.847385 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.847402 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847412 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.847422 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 03:46:01.847439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 03:46:01.847464 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:46:01.847480 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847487 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 03:46:01.847502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847527 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.847534 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847544 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 03:46:01.847557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847581 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.847596 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847602 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.847616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847640 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:46:01.847647 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847656 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 03:46:01.847669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847694 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 03:46:01.847708 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847714 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 03:46:01.847728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847752 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.847759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847769 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 03:46:01.847786 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847793 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847802 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:46:01.847820 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847826 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847835 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 03:46:01.847848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847881 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.847895 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847901 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.847915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847940 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.847947 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847957 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 03:46:01.847970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.847985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.847994 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:46:01.848009 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848015 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 03:46:01.848028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.848059 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.848082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.848106 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.848121 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848127 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.848140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848165 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848172 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848181 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 03:46:01.848194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848209 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.848219 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:46:01.848232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848259 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848266 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848276 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.848318 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848344 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848351 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848360 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 03:46:01.848377 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848385 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848395 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 03:46:01.848413 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848420 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848430 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 03:46:01.848453 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848470 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 03:46:01.848487 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848494 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848503 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 03:46:01.848521 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:46:01.848527 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848537 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 03:46:01.848554 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:46:01.848561 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848570 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 03:46:01.848587 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 03:46:01.848594 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848603 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 03:46:01.848620 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.848627 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848637 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 03:46:01.848654 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848660 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848669 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 03:46:01.848687 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848693 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848703 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 03:46:01.848720 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848726 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848736 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 03:46:01.848753 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848759 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848769 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 03:46:01.848782 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.848844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.848861 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848868 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 03:46:01.848886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848911 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.848918 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848927 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.848945 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.848951 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848961 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.848974 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.848993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849002 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.849017 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849023 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.849037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849061 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849069 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849078 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 03:46:01.849091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849116 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 03:46:01.849129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849155 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849162 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849172 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849201 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849214 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849239 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.849246 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849255 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 03:46:01.849273 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.849280 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849289 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 03:46:01.849307 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.849313 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849323 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 03:46:01.849340 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:46:01.849347 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849356 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 03:46:01.849373 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.849380 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849389 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 03:46:01.849407 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 03:46:01.849413 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849423 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 03:46:01.849445 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.849452 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849464 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.849477 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 03:46:01.849516 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849532 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849538 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 03:46:01.849555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849579 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.849587 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849597 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.849614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.849621 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849679 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:46:01.849697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.849704 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849713 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:46:01.849726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.849774 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.849793 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849818 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.849825 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849835 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 03:46:01.849848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.849863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849873 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:46:01.849886 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.849913 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 03:46:01.849920 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.849929 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 03:46:01.849942 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.849958 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.849971 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 03:46:01.850001 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.850009 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 03:46:01.850019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.850037 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.850044 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 03:46:01.850054 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 03:46:01.850067 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 03:46:01.850086 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850101 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850107 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 03:46:01.850121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850146 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.850154 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850164 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.850182 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.850189 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850198 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 03:46:01.850216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.850222 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850232 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 03:46:01.850245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.850291 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850297 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.850311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850336 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.850343 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850353 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 03:46:01.850365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850390 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:46:01.850405 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850411 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 03:46:01.850425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850455 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.850463 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850473 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.850490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.850497 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850507 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.850520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850548 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.850563 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850569 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 03:46:01.850582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850606 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.850613 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850623 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 03:46:01.850636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850661 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 03:46:01.850675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850681 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 03:46:01.850695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850719 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.850726 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850736 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.850753 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.850760 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850769 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.850782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850801 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850810 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.850825 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850831 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.850844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850868 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.850875 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850884 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 03:46:01.850897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.850922 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:46:01.850936 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850942 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.850956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850979 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.850986 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.850996 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 03:46:01.851013 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.851020 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851029 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 03:46:01.851042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851071 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.851086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851091 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.851105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851129 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851135 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851145 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.851158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851182 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.851196 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851222 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851229 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851238 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851251 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851267 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851281 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851306 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851313 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851323 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.851341 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:46:01.851348 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851357 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:46:01.851370 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.851389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851403 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:46:01.851430 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851442 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:46:01.851453 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851466 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 03:46:01.851481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851495 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851520 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851527 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851537 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 03:46:01.851554 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851560 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851570 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:46:01.851583 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 03:46:01.851602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851617 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851623 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 03:46:01.851637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851661 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.851668 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851678 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 03:46:01.851691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851715 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.851730 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851736 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.851749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851773 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851780 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851789 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 03:46:01.851802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.851826 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:46:01.851841 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851847 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.851860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851884 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.851891 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851900 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 03:46:01.851917 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851924 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851933 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 03:46:01.851950 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.851957 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851966 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 03:46:01.851983 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.851990 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.851999 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 03:46:01.852012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.852048 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852062 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852068 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.852082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852107 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852114 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 03:46:01.852137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.852161 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.852175 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852201 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852208 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852218 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.852260 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.852292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852301 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 03:46:01.852319 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.852325 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852335 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 03:46:01.852352 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852359 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852369 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 03:46:01.852386 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.852392 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852402 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 03:46:01.852419 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852426 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852441 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 03:46:01.852459 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852466 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852475 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 03:46:01.852493 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:46:01.852499 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852509 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 03:46:01.852521 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.852559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.852575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852581 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 03:46:01.852595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852619 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.852626 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852635 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 03:46:01.852652 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852659 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852668 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 03:46:01.852685 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852691 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852701 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 03:46:01.852718 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.852724 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852734 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 03:46:01.852751 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852758 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852768 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 03:46:01.852785 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852791 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852800 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 03:46:01.852817 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852824 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852833 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 03:46:01.852850 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.852857 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852866 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 03:46:01.852879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.852932 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.852947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852953 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 03:46:01.852967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.852992 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.852999 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.853008 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 03:46:01.853021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.853036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.853046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:46:01.853062 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 03:46:01.853068 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 03:46:01.853079 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 03:46:01.853094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.853100 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 03:46:01.853113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.853136 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.853156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 03:46:01.853173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.853183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 03:46:01.853192 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 03:46:01.853209 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.853215 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 03:46:01.853226 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 03:46:01.853241 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 03:46:01.853248 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 03:46:01.853257 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 03:46:01.853274 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853280 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853290 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853306 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853312 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853322 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853339 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.853345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853354 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.853371 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.853377 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 03:46:01.853386 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.853403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.853409 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 03:46:01.853419 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.853440 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:46:01.853447 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 03:46:01.853457 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 03:46:01.853474 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.853480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.853506 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 03:46:01.853512 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 03:46:01.853522 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 03:46:01.853538 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.853544 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 03:46:01.853554 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.853570 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.853576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 03:46:01.853585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.853602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.853608 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 03:46:01.853617 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.853633 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 03:46:01.853639 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 03:46:01.853648 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 03:46:01.853665 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853681 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.853697 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.853703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 03:46:01.853713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.853726 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 03:46:01.853760 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.853788 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 03:46:01.853814 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.853841 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 03:46:01.853867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.853893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 03:46:01.853919 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.853944 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 03:46:01.853971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.853997 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 03:46:01.854023 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.854048 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 03:46:01.854074 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.854099 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 03:46:01.854125 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 03:46:01.854151 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 03:46:01.854177 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 03:46:01.854203 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 03:46:01.854229 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 03:46:01.854254 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 03:46:01.854280 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.854306 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 03:46:01.854331 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.854357 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 03:46:01.854383 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.854409 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 03:46:01.854448 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.854474 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 03:46:01.854500 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.854526 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.854551 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.854577 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:46:01.854603 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.854629 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 03:46:01.854655 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.854680 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 03:46:01.854706 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.854736 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 03:46:01.854761 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.854787 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 03:46:01.854812 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.854837 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 03:46:01.854863 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.854889 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.854916 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.854941 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 03:46:01.854967 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.854993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 03:46:01.855020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.855045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.855071 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.855096 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.855121 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.855147 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.855172 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.855197 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 03:46:01.855223 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 03:46:01.855248 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 03:46:01.855273 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.855299 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 03:46:01.855325 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.855351 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.855376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.855403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 03:46:01.855442 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.855469 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 03:46:01.855494 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.855520 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 03:46:01.855545 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.855571 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 03:46:01.855596 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.855622 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 03:46:01.855647 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.855672 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 03:46:01.855698 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.855731 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 03:46:01.855757 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.855782 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 03:46:01.855808 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.855833 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 03:46:01.855859 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.855885 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.855912 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.855937 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 03:46:01.855963 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.855988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 03:46:01.856013 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.856039 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 03:46:01.856066 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856082 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856107 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.856134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856150 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856166 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856191 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.856216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856232 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856248 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856264 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.856314 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856340 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.856365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856381 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856397 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.856470 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856495 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856521 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856546 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856571 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856587 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856612 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856637 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856653 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856678 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856703 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856729 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856754 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856779 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.856804 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856829 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856854 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856880 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.856905 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856922 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856947 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.856972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.856997 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857023 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857048 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.857074 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857102 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.857128 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857153 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.857178 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857203 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.857229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857325 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857350 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857635 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857653 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857678 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857704 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857754 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857771 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857787 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857803 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857819 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857844 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857869 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857927 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.857952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.857985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.858067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858083 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858099 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858115 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858141 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.858166 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858203 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.858270 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.858321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858353 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858368 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858393 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.858418 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:46:01.858474 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858507 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858532 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.858557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858605 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.858672 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858697 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:46:01.858722 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858738 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858754 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858779 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.858804 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858830 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.858859 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858876 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858901 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.858926 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858943 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858959 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.858983 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.859008 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859025 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859041 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859066 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.859091 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859107 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859132 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.859157 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859174 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859199 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:46:01.859224 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859240 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859266 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.859292 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859317 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.859343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859375 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859391 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859417 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.859447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859468 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859485 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:46:01.859615 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859631 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859656 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.859681 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859697 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859713 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859737 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.859762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859794 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859810 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.859861 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859886 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.859911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.859984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.860009 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860035 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860064 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860089 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860114 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860130 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860154 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860180 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860203 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860228 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860252 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860277 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860327 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.860352 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860378 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860403 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860428 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.860459 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860501 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.860525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860552 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.860578 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860604 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.860629 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860654 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.860679 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860704 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.860729 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860761 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.860787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860807 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860824 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860840 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860858 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860875 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.860941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860957 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.860997 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.861022 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861048 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.861073 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861089 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861105 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861121 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861138 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861163 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.861188 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.861271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861304 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 03:46:01.861390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861406 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.861494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861511 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861567 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.861592 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861618 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 03:46:01.861643 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861659 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861675 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861691 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861716 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 03:46:01.861741 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861766 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 03:46:01.861791 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861807 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861823 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861848 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.861874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861890 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861937 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.861963 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 03:46:01.861996 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862022 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 03:46:01.862047 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862064 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862080 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862105 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 03:46:01.862130 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862156 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 03:46:01.862181 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862197 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862222 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.862248 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862264 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862280 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862305 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 03:46:01.862330 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862347 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862363 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862389 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 03:46:01.862414 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862431 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862462 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 03:46:01.862487 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862503 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862529 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:46:01.862556 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862573 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862598 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 03:46:01.862628 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862654 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 03:46:01.862678 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862695 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862710 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862751 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.862776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862809 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862825 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862842 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862874 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862890 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 03:46:01.862915 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 03:46:01.862940 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.862996 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.863044 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.863092 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.863140 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.863196 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.863242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.863289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.863335 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.863382 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.863429 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.863482 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.863530 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.863576 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.863621 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.863669 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.863715 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.863762 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.863809 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.863855 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.863901 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.863948 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.864000 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.864046 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.864093 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.864141 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.864195 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.864246 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.864291 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.864336 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.864381 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.864427 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.864487 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.864534 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.864582 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.864633 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.864679 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.864725 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.864772 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.864816 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.864862 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.864911 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.864956 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.865009 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.865063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.865113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.865160 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.865207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.865254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.865317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.865363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.865410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.865461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.865509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.865555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.865601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.865647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.865693 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.865751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.865800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.865848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.865895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.865942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.865987 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.866033 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.866079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.866125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.866170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.866233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.866281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.866660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.866713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.866759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.866804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.866850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.866895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.866942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.867009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.867059 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.867110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.867155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.867202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.867249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.867295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.867341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.867388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.867457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.867506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.867561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.867607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.867653 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.867731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.867779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.867826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.867870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.867917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.867964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.868011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.868057 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.868102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.868148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.868194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.868240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.868286 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.868347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.868395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.868457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.868504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.868551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.868598 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.868645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.868690 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.868737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.868798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.868850 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.868901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.868946 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.868992 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.869042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.869087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.869135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.869183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.869248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.869304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.869349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.869396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.869449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.869495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.869541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.869588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.869633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.869694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.869786 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:46:01.869814 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.869874 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.869928 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.869980 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.870033 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.870092 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.870197 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.870256 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.870308 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.870361 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.870413 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.870506 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.870560 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.870626 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.870683 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.870740 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.870792 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.870844 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.870896 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.870960 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.871024 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.871075 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.871129 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.871180 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.871230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.871280 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.871330 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.871392 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.871449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.871518 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.871575 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.871627 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.871679 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.871731 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.871783 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.871836 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.871897 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.871961 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.872015 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.872065 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.872115 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.872165 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.872216 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.872266 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.872325 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 03:46:01.872347 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.872402 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.872476 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.872544 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.872596 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.872649 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.872701 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.872754 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.872806 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.872859 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.872925 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.872975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.873026 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.873083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.873133 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.873184 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.873235 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.873288 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.873339 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.873391 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.873455 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.873525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.873579 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.873631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.873684 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.873737 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.873790 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.873842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.873894 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.873957 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.874008 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.874058 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.874108 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.874160 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.874218 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.874270 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.874320 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.874370 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.874441 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.874506 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.874560 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.874612 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.874664 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.874716 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.874781 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 03:46:01.874804 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.874852 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.874900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.874959 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.875004 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.875050 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.875095 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.875140 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.875185 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.875230 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.875274 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.875324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.875374 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.875421 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.875483 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.875545 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.875592 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.875639 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.875687 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.875734 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.875781 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.875829 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.875876 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.875935 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.875980 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.876026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.876071 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.876116 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.876162 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.876207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.876252 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.876297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.876342 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.876393 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.876449 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.876502 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.876548 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.876592 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.876637 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.876682 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.876728 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.876773 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.876818 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.876863 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.876914 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 03:46:01.876935 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.876982 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.877030 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.877078 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.877126 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.877173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.877226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.877273 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 03:46:01.877320 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 03:46:01.877368 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 03:46:01.877496 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.877547 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.877596 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.877645 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.877695 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.877756 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.877804 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.877852 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.877898 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.877944 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.877992 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.878039 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.878086 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.878134 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.878181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.878228 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.878275 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.878322 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.878369 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 03:46:01.878417 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.878484 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.878537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.878585 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.878633 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.878681 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.878728 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.878775 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.878822 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.878869 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.878916 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.878964 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.879042 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.879092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.879145 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.879198 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 03:46:01.879214 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 03:46:01.879243 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 03:46:01.879270 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 03:46:01.879296 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 03:46:01.879334 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 03:46:01.879355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.879387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.879396 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.879404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.879411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.879419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.879427 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.879457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:46:01.879470 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:46:01.879478 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:46:01.879485 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.879757 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.879767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.879775 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.879783 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.879791 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.879799 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.879806 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.879813 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.879820 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.879828 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.879835 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.879842 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.879849 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.879856 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.879864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.879871 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.879878 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.879885 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:46:01.879892 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.879899 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.879906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.879914 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.879921 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.879928 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.879935 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.879942 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.879949 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.879956 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.879964 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.879972 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.879979 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.879986 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.879994 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.880001 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.880010 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.880017 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.880024 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.880031 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.880038 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880045 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.880052 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:46:01.880059 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:46:01.880066 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:46:01.880072 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.880079 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.880086 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.880093 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.880100 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880107 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880114 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880121 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.880132 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.880147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.880153 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880160 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.880167 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.880188 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.880195 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.880202 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:46:01.880209 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.880216 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.880222 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.880230 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.880237 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.880244 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.880250 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.880257 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.880263 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.880270 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.880277 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.880284 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880291 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.880298 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.880304 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.880312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.880321 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.880327 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.880335 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.880341 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.880348 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.880361 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:46:01.880374 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:46:01.880380 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:46:01.880386 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.880393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.880399 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.880406 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.880413 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880420 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880426 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880437 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.880450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880462 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.880470 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.880476 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880483 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.880489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880506 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.880513 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.880520 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.880526 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:46:01.880532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.880538 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.880544 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.880551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.880557 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.880563 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.880569 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.880575 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.880582 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.880588 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.880594 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.880601 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880607 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.880613 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.880619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.880626 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 03:46:01.880634 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 03:46:01.880640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 03:46:01.880647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 03:46:01.880654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.880660 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880666 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 03:46:01.880672 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 03:46:01.880678 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 03:46:01.880685 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 03:46:01.880691 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 03:46:01.880697 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 03:46:01.880703 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 03:46:01.880709 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 03:46:01.880716 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880722 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880729 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 03:46:01.880735 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 03:46:01.880742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 03:46:01.880748 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 03:46:01.880754 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 03:46:01.880761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880767 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 03:46:01.880773 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 03:46:01.880779 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880786 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 03:46:01.880792 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 03:46:01.880798 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 03:46:01.880804 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 03:46:01.880811 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 03:46:01.880817 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 03:46:01.880823 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 03:46:01.880829 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 03:46:01.880839 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 03:46:01.880846 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 03:46:01.880853 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 03:46:01.880859 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 03:46:01.880865 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 03:46:01.880871 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 03:46:01.880877 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 03:46:01.880883 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 03:46:01.880890 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 03:46:01.880896 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 03:46:01.880902 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 03:46:01.881194 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 03:46:01.881204 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:46:01.881209 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:46:01.881213 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 03:46:01.881220 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 03:46:01.881224 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:46:01.881228 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 03:46:01.881237 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 03:46:01.881246 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:46:01.881286 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881293 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:46:01.881307 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 03:46:01.881329 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 03:46:01.881335 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 03:46:01.881339 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 03:46:01.881344 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 03:46:01.881349 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:46:01.881359 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881366 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881371 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881386 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881396 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 03:46:01.881400 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 03:46:01.881448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.881461 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:46:01.881466 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.881493 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:46:01.881499 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 03:46:01.881503 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 03:46:01.881506 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 03:46:01.881510 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 03:46:01.881514 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 03:46:01.881518 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 03:46:01.881522 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:46:01.881526 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 03:46:01.881532 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179391" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 03:46:01.881543 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881549 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881553 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 03:46:01.881559 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881564 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 03:46:01.881568 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 03:46:01.881594 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 03:46:01.881601 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881606 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881611 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881616 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 03:46:01.881627 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:46:01.881635 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881639 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:46:01.881643 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:46:01.881649 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179391" 2021-05-09 03:46:01.881656 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881660 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:46:01.881665 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881671 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881676 wsdl: in serializeType: returning: 179391 2021-05-09 03:46:01.881682 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 03:46:01.881688 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881692 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:46:01.881696 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 03:46:01.881701 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 03:46:01.881708 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881712 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 03:46:01.881722 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881726 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 03:46:01.881731 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 03:46:01.881736 wsdl: in serializeType: returning: 179391PLN 2021-05-09 03:46:01.881740 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179391PLN 2021-05-09 03:46:01.881762 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=179391PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 03:46:01.881766 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 03:46:01.881773 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3830"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 03:46:01.881787 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 03:46:01.881795 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=179391PLN 2021-05-09 03:46:01.881805 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 03:46:01.881880 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 03:46:01.881819 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 03:46:01.881829 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 03:46:01.881835 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 03:46:01.881839 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 03:46:01.881843 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 03:46:01.881850 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:46:01.881860 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:46:01.881868 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:46:01.881873 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:46:01.881886 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 03:46:01.881895 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 03:46:01.881902 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 03:46:01.889536 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 03:46:01.889552 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 03:46:01.889562 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 03:46:01.889568 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 03:46:01.889574 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 03:46:01.889579 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 03:46:01.889583 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 03:46:01.889587 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 03:46:01.889592 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 03:46:01.889624 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 03:46:01.898478 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 03:46:01.898494 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 03:46:01.898500 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:46:01.898506 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 03:46:01.898511 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 03:46:01.898517 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 03:46:01.898522 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 03:46:01.898527 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 03:46:01.898532 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 03:46:01.898538 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 01:45:55 GMT 2021-05-09 03:46:01.898543 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 03:46:01.898549 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 03:46:01.898554 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 03:46:01.898562 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 03:46:01.898585 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 03:46:01.898596 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 03:46:01.898605 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 03:46:01.898609 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 03:46:01.898614 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 03:46:01.898653 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 03:46:01.898666 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 03:46:01.898671 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 03:46:01.898696 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 03:46:01.898703 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 01:45:55 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 03:46:01.898727 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 03:46:01.898737 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 03:46:01.898756 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 03:46:01.898762 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 03:46:01.898876 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 03:46:01.898970 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 03:46:01.898977 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 03:46:01.898986 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 03:46:01.898996 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:46:01.899018 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 03:46:01.899072 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 03:46:01.899099 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 03:46:01.899110 nusoap_client: got fault 2021-05-09 03:46:01.899118 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 03:46:01.899122 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 03:46:01.899132 nusoap_client: detail =