Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466423-0004 Model turbiny: BTV5501
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T4572
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:44:15 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:44:22.891697 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:44:22.891757 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:44:22.891772 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:44:22.891789 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:44:22.891798 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:44:22.891806 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:44:22.891820 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:44:22.891828 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:44:22.891834 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:44:22.891844 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:44:22.891852 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:44:22.891862 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:44:22.891868 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:44:22.891872 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:44:22.891876 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:44:22.891880 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:44:22.891892 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:44:22.891908 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:44:22.891916 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:44:22.891922 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:44:22.891927 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:44:22.891936 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:44:22.891945 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:44:22.899479 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:44:22.899510 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:44:22.899526 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:44:22.899538 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:44:22.899544 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:44:22.899549 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:44:22.899553 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:44:22.899583 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:44:22.916476 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:44:22.916494 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:44:22.916501 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:44:22.916507 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:44:22.916513 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:44:22.916518 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:44:22.916524 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:44:22.916544 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:44:22.916550 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:44:22.916556 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:44:15 GMT 2019-02-24 06:44:22.916562 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:44:22.916575 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:44:22.916582 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:44:22.916593 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:44:22.916623 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:44:22.923791 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:44:22.923826 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-24 06:44:22.924239 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.924262 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.931010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.931246 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.931696 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:44:22.932050 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.932628 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.938247 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:44:22.938577 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.939160 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.939723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.939964 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:44:22.940439 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.940467 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.940942 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.941462 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.945411 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:44:22.945700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.945851 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.946419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.946694 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:44:22.947241 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.947474 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.947490 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:44:22.948069 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:44:22.948521 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.948747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.948775 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:44:22.949034 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.949162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:44:22.949398 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:44:22.949524 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:44:22.949539 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:44:22.949545 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:44:22.949585 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:44:22.949635 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:44:22.949664 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:44:22.949673 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:44:22.949693 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:44:22.949701 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:44:22.949873 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:44:22.949888 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:44:22.949941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.949950 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:44:22.949971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950004 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950014 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950029 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:44:22.950051 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950059 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950071 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:44:22.950087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.950129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.950145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.950170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950199 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.950206 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950217 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:44:22.950231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.950259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:44:22.950285 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950292 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:44:22.950308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950334 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950341 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950364 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:44:22.950384 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950391 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950401 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:44:22.950419 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950427 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950437 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:44:22.950450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.950485 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.950502 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950508 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:44:22.950523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950549 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.950556 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:44:22.950579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.950605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:44:22.950621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950627 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:44:22.950641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950679 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950685 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950695 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:44:22.950713 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950719 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950729 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:44:22.950746 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.950753 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950762 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:44:22.950780 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.950786 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950796 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.950808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.950845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.950860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.950881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950911 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.950952 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.950973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.950990 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951001 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:44:22.951011 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:44:22.951023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:44:22.951047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:44:22.951062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951068 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:44:22.951086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951110 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951117 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951127 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:44:22.951140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951164 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.951179 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951185 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.951199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951223 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.951230 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951240 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:44:22.951253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951268 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951283 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:44:22.951299 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951305 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:44:22.951319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951343 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951362 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.951387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951412 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.951427 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951433 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.951447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951472 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.951479 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951490 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:44:22.951503 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:44:22.951543 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951549 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:44:22.951563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951588 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951595 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951605 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:44:22.951623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951630 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951640 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.951653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951683 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:44:22.951697 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951704 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.951718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951743 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.951763 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951773 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:44:22.951786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951810 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:44:22.951825 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951830 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:44:22.951843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951868 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951875 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951888 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:44:22.951908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.951915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951924 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.951937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.951965 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:44:22.951980 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.951986 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.951999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952023 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952030 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952039 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:44:22.952052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952077 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:44:22.952092 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952097 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:44:22.952110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952133 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.952140 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952149 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.952162 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952177 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952186 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:44:22.952200 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952207 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.952220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952244 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952250 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952260 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:44:22.952277 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952303 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:44:22.952318 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952324 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:44:22.952337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952376 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.952383 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952393 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.952406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952431 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.952446 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952452 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.952465 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952490 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.952497 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952507 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:44:22.952520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952545 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:44:22.952560 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952566 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:44:22.952579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952604 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952611 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952621 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:44:22.952634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952673 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.952687 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952693 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.952706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952730 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952736 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952746 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:44:22.952758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952782 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:44:22.952797 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952803 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:44:22.952816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952839 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952846 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952855 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:44:22.952868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.952892 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.952906 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952913 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.952926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952949 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.952956 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952966 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:44:22.952978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.952994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:44:22.953018 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953024 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:44:22.953037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953061 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.953068 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953077 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:44:22.953095 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.953101 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953111 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:44:22.953124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953152 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.953167 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953173 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.953185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953210 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.953217 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953226 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:44:22.953239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953263 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:44:22.953282 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953289 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:44:22.953303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953328 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.953335 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953344 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.953371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953396 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.953411 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953418 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.953431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953456 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.953463 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953472 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:44:22.953485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953511 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.953526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953532 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:44:22.953546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953571 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:44:22.953578 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953588 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:44:22.953602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953627 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.953654 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953660 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.953674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953697 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953703 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.953762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.953779 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953789 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:44:22.953799 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:44:22.953811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:44:22.953835 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:44:22.953849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953855 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:44:22.953868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953894 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:44:22.953901 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953910 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:44:22.953923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.953948 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.953962 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.953968 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.953981 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954004 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954010 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954046 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.954066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.954083 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954093 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:44:22.954103 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:44:22.954115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:44:22.954138 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:44:22.954152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954159 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:44:22.954243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954290 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954300 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:44:22.954322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954330 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954340 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:44:22.954372 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954380 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954390 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:44:22.954408 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.954415 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954425 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:44:22.954443 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.954450 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954460 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:44:22.954478 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.954484 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954494 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:44:22.954512 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.954519 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954528 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.954542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.954593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.954609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954616 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.954630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954669 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954676 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954686 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:44:22.954698 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.954723 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:44:22.954737 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954743 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:44:22.954757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954780 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954787 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954797 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:44:22.954814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.954848 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954855 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954864 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:44:22.954877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.954909 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.954923 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954929 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.954942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954966 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.954974 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.954984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:44:22.954997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.955022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:44:22.955037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955043 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:44:22.955057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955080 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955087 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.955109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.955133 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.955148 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.955167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955204 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955211 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955222 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:44:22.955235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.955260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.955281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955288 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:44:22.955303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955328 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955335 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955345 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:44:22.955378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955388 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.955437 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955449 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955466 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:44:22.955489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.955544 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.955570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955582 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.955608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955662 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955674 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955690 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:44:22.955713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.955755 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.955781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955791 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.955813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955854 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.955866 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955882 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:44:22.955911 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955921 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955937 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:44:22.955964 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.955973 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.955989 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:44:22.956017 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.956028 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956043 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:44:22.956072 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.956083 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956099 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:44:22.956122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.956192 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.956218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956227 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.956249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956298 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956310 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956327 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:44:22.956388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.956408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.956419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.956435 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956469 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956476 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956500 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956514 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.956563 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956608 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.956620 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956682 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.956718 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.956729 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956744 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:44:22.956775 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.956786 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956803 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:44:22.956846 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.956857 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956874 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:44:22.956902 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.956913 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956931 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:44:22.956962 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:44:22.956974 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.956991 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:44:22.957021 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957032 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957049 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.957082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957109 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.957141 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957152 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957169 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:44:22.957199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957210 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957228 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:44:22.957253 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957344 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.957380 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957391 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.957418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957465 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.957478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957496 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:44:22.957530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957558 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:44:22.957588 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.957599 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957615 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:44:22.957646 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.957658 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957675 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:44:22.957699 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.957762 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957802 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.957841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957889 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.957913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957930 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:44:22.957945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.957962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.957973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.957988 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958030 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958048 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958077 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.958135 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958172 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.958180 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958190 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:44:22.958209 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958216 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958228 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:44:22.958246 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.958253 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958263 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:44:22.958290 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.958297 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958308 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:44:22.958340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.958346 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:44:22.958374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.958380 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958404 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:44:22.958427 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958434 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958444 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.958462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958509 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958529 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:44:22.958560 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958572 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958591 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:44:22.958624 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958635 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958653 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:44:22.958684 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958724 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:44:22.958747 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.958840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.958873 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.958881 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.958898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.958935 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.958943 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.958953 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:44:22.958971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.958977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.958987 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.959007 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959014 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959024 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:44:22.959045 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.959053 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959064 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.959114 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959132 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959139 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.959156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959185 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959192 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959202 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:44:22.959215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.959230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.959243 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.959257 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959292 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959300 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959310 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.959366 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.959401 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959415 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:44:22.959434 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959441 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959451 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:44:22.959474 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.959481 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959492 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:44:22.959510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.959517 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959528 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:44:22.959546 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.959553 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959563 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:44:22.959581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.959589 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959599 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:44:22.959617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.959663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959671 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959681 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:44:22.959698 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959705 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959715 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:44:22.959732 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959739 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959748 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:44:22.959765 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959772 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959781 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:44:22.959799 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.959805 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959815 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:44:22.959827 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.959885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.959901 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959928 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959935 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959945 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.959973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.959987 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960013 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960020 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960029 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:44:22.960047 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960054 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960063 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:44:22.960080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960087 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960096 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:44:22.960114 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960120 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960130 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:44:22.960148 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960154 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960164 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:44:22.960181 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960188 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960197 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:44:22.960214 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960220 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960230 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:44:22.960247 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960254 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960263 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:44:22.960286 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960293 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960304 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:44:22.960321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960328 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960337 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:44:22.960367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960374 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960385 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:44:22.960406 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.960415 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960426 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:44:22.960444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960451 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960461 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.960479 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960486 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960496 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:44:22.960510 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.960595 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960601 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:44:22.960620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960657 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960664 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960674 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:44:22.960687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.960712 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960726 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960733 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.960746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960770 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.960777 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960787 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:44:22.960800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.960824 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:44:22.960839 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960844 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:44:22.960857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.960889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.960916 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960922 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960932 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:44:22.960949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.960955 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:44:22.960982 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.960989 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.960998 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:44:22.961011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961048 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:44:22.961062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961068 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.961083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961107 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.961114 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961124 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:44:22.961137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961161 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:44:22.961174 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.961201 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961208 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.961217 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.961245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961259 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961290 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.961298 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961307 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:44:22.961325 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.961332 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961342 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:44:22.961360 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.961367 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961376 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:44:22.961393 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:44:22.961402 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961416 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:44:22.961435 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.961442 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961451 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:44:22.961469 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.961475 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961485 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:44:22.961502 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.961509 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961519 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:44:22.961536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.961543 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961552 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:44:22.961569 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.961576 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961586 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:44:22.961603 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.961610 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961620 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.961632 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:44:22.961681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961698 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961705 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:44:22.961719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961743 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.961750 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961760 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.961772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961796 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.961811 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961817 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.961831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961856 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:44:22.961863 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961872 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:44:22.961885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.961899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.961909 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:44:22.961922 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:44:22.961948 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.961955 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:44:22.961965 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:44:22.961982 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:44:22.961989 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:44:22.961998 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:44:22.962016 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.962022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:44:22.962032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:44:22.962044 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:44:22.962069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.962084 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962090 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.962104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962128 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.962135 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962145 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.962162 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962169 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962179 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:44:22.962196 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962203 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962212 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:44:22.962225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.962257 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962271 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962283 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.962298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962322 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962330 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962340 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:44:22.962366 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.962392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.962406 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962434 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962441 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962452 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962465 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.962495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962521 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962528 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962539 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:44:22.962557 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962564 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962574 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:44:22.962592 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.962599 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962609 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:44:22.962627 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962634 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962656 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:44:22.962674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.962680 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962690 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:44:22.962707 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962714 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962723 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:44:22.962740 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.962747 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962757 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:44:22.962774 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962781 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962790 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:44:22.962808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962814 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962824 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:44:22.962837 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.962882 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.962899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962905 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:44:22.962919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.962950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:44:22.962978 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.962985 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.962994 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:44:22.963011 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.963018 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963027 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:44:22.963044 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.963051 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963060 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:44:22.963077 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.963084 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963093 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:44:22.963106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963147 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.963161 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963167 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.963180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963203 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963210 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.963267 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.963289 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963301 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:44:22.963310 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:44:22.963322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:44:22.963346 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:44:22.963375 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963381 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:44:22.963396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963421 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.963428 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963438 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:44:22.963452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963477 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.963492 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963498 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.963512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963537 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:44:22.963544 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963554 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:44:22.963567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963592 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:44:22.963607 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963613 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:44:22.963626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963663 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.963670 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963680 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.963693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963717 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.963732 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963738 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.963752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963777 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963794 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:44:22.963807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.963821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963831 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:44:22.963844 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963870 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963877 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963887 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963915 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.963929 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963954 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.963962 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.963972 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:44:22.963989 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.963996 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964005 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:44:22.964023 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964029 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964039 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:44:22.964056 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964062 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964072 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:44:22.964089 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964095 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964105 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:44:22.964122 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:44:22.964129 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964139 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:44:22.964156 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:44:22.964163 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964172 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:44:22.964189 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:44:22.964196 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964206 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:44:22.964223 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.964230 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964239 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:44:22.964256 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964263 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964277 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:44:22.964296 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964303 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964313 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:44:22.964330 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964337 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964359 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:44:22.964378 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964385 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964394 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:44:22.964408 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.964471 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.964489 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964496 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:44:22.964511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964536 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964544 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964553 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:44:22.964566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.964592 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.964607 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.964627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964652 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.964672 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964682 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:44:22.964695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.964719 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:44:22.964733 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964739 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.964756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964780 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964787 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964797 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:44:22.964814 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.964821 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964831 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:44:22.964848 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.964855 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964864 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:44:22.964881 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.964888 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964897 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:44:22.964910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.964946 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.964960 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.964967 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.964980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965004 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965011 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965021 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:44:22.965033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.965058 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.965071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965099 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965106 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965116 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.965159 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.965191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965200 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:44:22.965218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.965224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:44:22.965251 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965258 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965268 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:44:22.965292 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.965299 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965309 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:44:22.965326 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965333 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965343 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:44:22.965375 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965382 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965392 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:44:22.965410 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:44:22.965417 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965427 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:44:22.965440 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.965479 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.965496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965503 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:44:22.965517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965542 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.965549 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965559 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:44:22.965582 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965589 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965599 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:44:22.965617 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965624 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965634 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:44:22.965664 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.965671 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965680 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:44:22.965698 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965704 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965714 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:44:22.965731 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965738 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965752 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:44:22.965769 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965776 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965786 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:44:22.965803 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.965810 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965819 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:44:22.965832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.965883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.965897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965904 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:44:22.965920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965944 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.965951 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:44:22.965973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.965988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.965997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:44:22.966013 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:44:22.966020 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:44:22.966031 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:44:22.966047 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.966053 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:44:22.966066 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.966089 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.966109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:44:22.966126 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.966136 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:44:22.966146 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:44:22.966163 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.966169 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:44:22.966179 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:44:22.966195 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:44:22.966203 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:44:22.966213 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:44:22.966229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.966236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.966246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.966263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.966269 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.966284 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.966302 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.966309 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.966319 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.966335 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.966342 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:44:22.966365 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.966382 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.966389 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:44:22.966399 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.966416 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:44:22.966422 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:44:22.966433 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:44:22.966449 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.966462 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.966472 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.966490 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:44:22.966497 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:44:22.966507 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:44:22.966524 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.966530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:44:22.966541 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.966558 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.966564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:44:22.966575 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.966591 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:44:22.966597 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:44:22.966607 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:44:22.966622 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:44:22.966675 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.966706 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:44:22.966733 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.966760 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:44:22.966787 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.966813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:44:22.966840 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.966867 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:44:22.966893 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.966919 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:44:22.966945 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:44:22.966971 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:44:22.966998 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:44:22.967024 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:44:22.967052 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:44:22.967079 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:44:22.967106 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.967133 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:44:22.967160 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.967186 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:44:22.967212 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.967238 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:44:22.967320 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.967360 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:44:22.967389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.967416 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.967444 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.967471 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:44:22.967500 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.967527 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:44:22.967554 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.967582 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:44:22.967610 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.967637 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:44:22.967684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.967712 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.967739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.967773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:44:22.967801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.967827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.967853 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.967879 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.967905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.967931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.967957 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.967984 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:44:22.968024 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:44:22.968051 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:44:22.968078 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.968105 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:44:22.968133 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.968159 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.968188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.968239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:44:22.968314 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.968385 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:44:22.968439 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.968492 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:44:22.968547 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.968604 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:44:22.968658 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.968719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:44:22.968793 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.968824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:44:22.968864 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.968886 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.968926 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.968980 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969016 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969048 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969100 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.969154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969201 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969234 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.969394 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969447 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.969500 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969551 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.969603 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969637 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969697 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.969750 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969783 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969851 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.969907 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.969940 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.969977 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970006 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.970055 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970109 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.970140 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.970195 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970213 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970240 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.970267 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970314 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.970341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970388 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.970421 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970450 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.970482 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970555 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970572 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.970644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970662 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970692 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970718 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.970744 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970773 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.970799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970816 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970833 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970859 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.970885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970902 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970919 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970936 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.970978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.971004 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971021 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971038 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971081 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.971107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971124 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971141 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971183 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.971209 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971236 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.971261 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971284 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971304 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971321 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971361 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.971391 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971423 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:44:22.971450 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971473 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971490 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971517 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.971545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971598 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.971682 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971709 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:44:22.971734 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971768 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.971794 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971820 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.971845 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971862 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971896 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.971949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971966 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.971983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972001 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972018 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972095 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:44:22.972122 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972139 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972165 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.972191 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972208 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972224 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972250 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.972280 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972299 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972316 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972333 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972372 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.972413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972441 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972468 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972495 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972522 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972539 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972566 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972593 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972610 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972637 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972677 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972704 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972730 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.972788 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972814 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972840 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972865 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:44:22.972891 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972909 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.972934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:44:22.972991 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973020 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.973047 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973073 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.973099 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973124 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.973150 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973167 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973183 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973200 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973233 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973281 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.973309 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973344 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973369 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.973395 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973427 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.973454 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973474 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973491 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.973542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973610 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:44:22.973662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973686 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973703 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973720 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973745 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.973777 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973794 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973811 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.973879 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973905 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:44:22.973931 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973949 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973966 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.973983 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974009 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:44:22.974034 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974060 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:44:22.974086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974104 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974121 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974147 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.974172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974266 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:44:22.974313 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974341 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:44:22.974367 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974394 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:44:22.974428 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974456 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:44:22.974482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974518 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974535 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974561 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.974589 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974625 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974672 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974691 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:44:22.974751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:44:22.974777 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.974833 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.974882 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.974931 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.974977 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.975024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.975071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.975118 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.975171 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.975218 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.975265 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.975317 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.975455 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.975529 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.975580 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.975627 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.975688 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.975735 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.975784 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.975831 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.975880 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.975934 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.975988 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.976035 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.976081 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.976127 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.976173 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.976221 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.976268 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.976328 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.976395 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.976452 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.976510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.976560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.976608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.976670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.976716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.976763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.976864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.976911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.976958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.977004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.977051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.977097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.977142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.977190 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.977237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.977290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.977338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.977406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.977459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.977508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.977558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.977611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.977677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.977724 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.977770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.977816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.977862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.977910 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.977957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.978008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.978054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.978102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.978157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.978205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.978252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.978305 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.978366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.978421 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.978470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.978519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.978567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.978615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.978677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.978723 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.978828 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.978899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.978988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.979044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.979133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.979226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.979288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.979405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.979497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.979591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.979661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.979748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.979802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.979851 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.979908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.979970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.980042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.980102 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.980166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.980300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.980433 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:44:22.980497 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.980640 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.980764 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.980836 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.980963 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.981083 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.981209 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.981328 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.981456 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.981569 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.981694 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.981823 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.981913 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.981981 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.982089 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.982147 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.982201 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.982255 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.982319 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.982407 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.982468 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.982522 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.982576 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.982630 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.982683 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.982738 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.982800 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.982854 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.982908 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.982967 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.983021 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.983075 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.983137 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:44:22.983175 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.983228 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.983287 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.983340 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.983414 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.983469 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.983523 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.983631 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.983697 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.983750 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.983802 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.983854 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.983906 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.983958 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.984010 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.984062 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.984114 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.984168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.984220 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.984276 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.984331 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.984400 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.984459 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.984514 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.984568 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.984622 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.984689 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.984741 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.984793 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.984847 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.984898 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.984950 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.985008 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:44:22.985030 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.985079 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.985126 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.985173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.985220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.985266 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.985319 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.985381 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.985437 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.985487 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.985535 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.985584 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.985633 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.985693 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.985740 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.985787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.985834 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.985881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.985927 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.985974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.986020 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.986067 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.986114 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.986161 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.986207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.986253 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.986306 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.986368 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.986416 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.986465 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.986512 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.986561 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.986617 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:44:22.986640 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.986703 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.986752 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.986801 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.986850 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.986898 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:44:22.986947 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:44:22.986995 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:44:22.987044 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.987094 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.987144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.987192 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.987241 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.987297 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.987360 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.987411 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.987461 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.987513 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.987563 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.987614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.987678 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.987727 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.987775 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.987824 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:44:22.987873 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.987921 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.987970 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.988019 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.988068 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.988116 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.988165 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.988214 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.988266 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:44:22.988289 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:44:22.988319 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:44:22.988360 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:44:22.988388 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:44:22.988415 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:44:22.988435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.988450 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.988459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.988468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.988476 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.988485 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:44:22.988493 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:44:22.988501 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:44:22.988509 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.988517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.988525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.988533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.988541 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988549 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.988558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.988566 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.988573 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.988581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988589 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988596 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.988604 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.988612 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.988619 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.988627 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:44:22.988634 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.988642 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.988649 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.988670 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.988677 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.988684 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.988691 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.988699 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.988707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.988715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.988722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.988731 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.988739 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.988748 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:44:22.988756 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:44:22.988764 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:44:22.988772 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.988779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.988787 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.988794 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.988802 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.988817 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.988824 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.988832 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.988839 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988846 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.988854 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.988861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.988868 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.988875 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.988883 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:44:22.988890 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.988897 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.988904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.988911 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.988919 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.988927 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.988935 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.988942 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.988950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.988958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.988966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.988973 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.988980 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.988987 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:44:22.988993 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:44:22.989000 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:44:22.989007 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.989013 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.989019 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.989026 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.989033 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989040 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.989046 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.989053 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.989059 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.989065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989078 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.989084 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.989091 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.989098 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.989105 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:44:22.989113 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.989120 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.989126 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.989132 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.989139 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.989174 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.989181 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.989187 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.989194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:44:22.989202 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989209 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:44:22.989216 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:44:22.989222 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:44:22.989229 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:44:22.989235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:44:22.989242 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:44:22.989248 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:44:22.989254 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:44:22.989261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:44:22.989267 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:44:22.989278 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989287 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.989294 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:44:22.989301 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:44:22.989308 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:44:22.989314 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:44:22.989397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:44:22.989404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:44:22.989410 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:44:22.989417 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:44:22.989424 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:44:22.989430 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:44:22.989437 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:44:22.989444 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:44:22.989450 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:44:22.989457 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:44:22.989463 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:44:22.989470 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:44:22.989476 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:44:22.989559 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:44:22.989569 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:44:22.989574 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:44:22.989579 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:44:22.989585 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:44:22.989590 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:44:22.989594 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:44:22.989603 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:44:22.989612 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:44:22.989658 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989665 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:44:22.989678 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:44:22.989698 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:44:22.989705 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:44:22.989709 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:44:22.989713 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:44:22.989719 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:44:22.989728 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989735 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989740 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989750 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989758 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:44:22.989763 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:44:22.989786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.989794 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:44:22.989798 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.989821 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:44:22.989826 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:44:22.989830 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:44:22.989834 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:44:22.989838 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:44:22.989841 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:44:22.989846 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:44:22.989850 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:44:22.989856 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:44:22.989865 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989871 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989875 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:44:22.989881 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989886 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:44:22.989890 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:44:22.989912 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:44:22.989919 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989923 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989929 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989933 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:44:22.989943 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:44:22.989950 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:44:22.989955 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:44:22.989959 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:44:22.989965 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220825" 2019-02-24 06:44:22.989972 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:44:22.989976 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:44:22.989980 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:44:22.989986 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:44:22.989991 wsdl: in serializeType: returning: 220825 2019-02-24 06:44:22.989997 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:44:22.990003 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:44:22.990007 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:44:22.990011 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:44:22.990016 wsdl: in serializeType: returning: 220825 2019-02-24 06:44:22.990020 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220825 2019-02-24 06:44:22.990033 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220825 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:44:22.990037 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:44:22.990043 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5316"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:44:22.990056 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:44:22.990062 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220825 2019-02-24 06:44:22.990072 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:44:22.990144 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:44:22.990085 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:44:22.990096 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:44:22.990101 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:44:22.990105 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:44:22.990109 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:44:22.990115 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:44:22.990125 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:44:22.990133 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:44:22.990138 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:44:22.990150 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:44:22.990160 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:44:22.990167 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:44:22.997420 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:44:22.997433 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:44:22.997443 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:44:22.997449 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:44:22.997454 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:44:22.997459 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:44:22.997463 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:44:22.997467 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:44:22.997471 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:44:22.997499 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:44:23.006791 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:44:23.006807 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:44:23.006813 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:44:23.006819 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:44:23.006824 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:44:23.006829 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:44:23.006834 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:44:23.006840 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:44:23.006845 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:44:23.006850 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:44:15 GMT 2019-02-24 06:44:23.006859 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:44:23.006865 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:44:23.006870 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:44:23.006877 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:44:23.006899 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:44:23.006909 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:44:23.006918 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:44:23.006923 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:44:23.006928 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:44:23.006958 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:44:23.006970 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:44:23.006975 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:44:23.006990 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:44:23.006997 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:44:15 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:44:23.007020 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:44:23.007031 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:44:23.007049 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:44:23.007056 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:44:23.007142 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:44:23.007229 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:44:23.007234 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:44:23.007280 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:44:23.007294 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:44:23.007319 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:44:23.007390 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:44:23.007413 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:44:23.007425 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:44:23.007432 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:44:23.007436 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:44:23.007442 nusoap_client: detail =