Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.8Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466423-0004 Model turbiny: BTV5501
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T4572
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 29 May 2020 07:47:02 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-29 09:47:03.996920 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-29 09:47:03.996983 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 09:47:03.997006 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-29 09:47:03.997039 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 09:47:03.997059 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-29 09:47:03.997076 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-29 09:47:03.997098 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-29 09:47:03.997115 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 09:47:03.997128 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 09:47:03.997143 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-29 09:47:03.997159 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-29 09:47:03.997179 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-29 09:47:03.997188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-29 09:47:03.997196 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-29 09:47:03.997204 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-29 09:47:03.997211 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-29 09:47:03.997232 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 09:47:03.997255 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 09:47:03.997270 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-29 09:47:03.997280 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-29 09:47:03.997292 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-29 09:47:03.997304 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-29 09:47:03.997315 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-29 09:47:04.004653 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-29 09:47:04.004668 soap_transport_http: socket connected 2020-05-29 09:47:04.004680 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-29 09:47:04.004686 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 09:47:04.004692 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 09:47:04.004696 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-29 09:47:04.004701 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-29 09:47:04.004734 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-29 09:47:04.038238 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-29 09:47:04.038261 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-29 09:47:04.038273 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 09:47:04.038284 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-29 09:47:04.038295 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-29 09:47:04.038305 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-29 09:47:04.038315 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-29 09:47:04.038328 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-29 09:47:04.038338 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-29 09:47:04.038349 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 29 May 2020 07:47:02 GMT 2020-05-29 09:47:04.038359 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-29 09:47:04.038370 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-29 09:47:04.038382 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-29 09:47:04.038396 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-29 09:47:04.038439 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-29 09:47:04.038473 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-29 09:47:04.044688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.044815 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.044864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.044886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.044900 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.044936 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.044951 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051484 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051507 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051570 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051621 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051670 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051708 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051865 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051963 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.051984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058092 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.058147 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.058161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058195 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058209 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058235 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058284 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058350 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058406 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058485 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.058498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058534 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058588 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058638 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058730 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058744 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058829 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058856 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058873 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.058902 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064789 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.064973 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065177 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-29 09:47:04.065189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065293 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065322 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065425 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.065502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065527 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065551 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065582 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065611 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065682 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065720 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-29 09:47:04.065928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065959 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.065981 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066024 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066088 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.066167 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.066231 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-29 09:47:04.071265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071286 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071299 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071334 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071636 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071665 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-29 09:47:04.071678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-29 09:47:04.071736 soap_transport_http: read buffer of 2869 bytes 2020-05-29 09:47:04.071749 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-29 09:47:04.071755 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-29 09:47:04.071801 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-29 09:47:04.071843 soap_transport_http: closed socket 2020-05-29 09:47:04.071859 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-29 09:47:04.071866 soap_transport_http: end of send() 2020-05-29 09:47:04.071886 wsdl: got WSDL URL 2020-05-29 09:47:04.071891 wsdl: Parse WSDL 2020-05-29 09:47:04.072076 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-29 09:47:04.072094 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-29 09:47:04.072150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-29 09:47:04.072182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072224 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072239 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 09:47:04.072260 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072268 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072278 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 09:47:04.072294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.072340 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.072356 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072362 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.072379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072406 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.072414 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072424 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-29 09:47:04.072438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.072478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-29 09:47:04.072495 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072501 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-29 09:47:04.072517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072543 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072550 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072560 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 09:47:04.072585 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072593 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072604 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 09:47:04.072623 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072630 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072639 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 09:47:04.072653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.072690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.072705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-29 09:47:04.072727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072753 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.072760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072769 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-29 09:47:04.072783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.072810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-29 09:47:04.072824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-29 09:47:04.072849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072875 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072882 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072891 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 09:47:04.072909 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072916 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072926 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 09:47:04.072943 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.072950 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072959 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 09:47:04.072977 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.072984 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.072993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.073006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.073048 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.073063 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073070 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.073086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073117 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.073180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.073197 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.073219 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-29 09:47:04.073231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.073257 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-29 09:47:04.073272 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073279 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-29 09:47:04.073294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073319 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.073326 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073336 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 09:47:04.073349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.073376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.073391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073397 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.073416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073440 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073453 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073493 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.073513 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.073530 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073542 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.073552 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-29 09:47:04.073564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.073590 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-29 09:47:04.073605 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073612 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-29 09:47:04.073626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.073658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073668 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-29 09:47:04.073685 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.073692 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073702 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-29 09:47:04.073719 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.073726 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073735 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-29 09:47:04.073761 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.073768 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.073798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.073838 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.073853 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073860 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.073874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073899 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.073907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073916 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-29 09:47:04.073930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.073956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-29 09:47:04.073971 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.073977 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-29 09:47:04.073991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 09:47:04.074045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074072 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.074087 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.074106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074133 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.074140 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074150 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-29 09:47:04.074163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074189 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-29 09:47:04.074205 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074211 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-29 09:47:04.074225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.074279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074305 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.074320 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074326 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.074340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074364 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.074371 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074381 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-29 09:47:04.074394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074420 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-29 09:47:04.074435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074441 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-29 09:47:04.074461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074494 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074504 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 09:47:04.074521 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074528 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.074550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074581 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-29 09:47:04.074596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074602 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.074616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074640 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.074647 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074657 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-29 09:47:04.074670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074696 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-29 09:47:04.074711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074717 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-29 09:47:04.074731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074756 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074763 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074772 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 09:47:04.074790 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.074796 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.074819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074849 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-29 09:47:04.074864 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074870 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.074884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074908 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.074915 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074925 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-29 09:47:04.074938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.074964 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-29 09:47:04.074979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.074985 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-29 09:47:04.074998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.075029 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075039 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.075052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075078 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-29 09:47:04.075093 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075099 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.075113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075137 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075144 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-29 09:47:04.075166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075192 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-29 09:47:04.075207 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075214 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-29 09:47:04.075227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.075259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075268 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.075281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075308 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.075323 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075329 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.075342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075367 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.075373 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075383 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-29 09:47:04.075396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075413 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075423 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-29 09:47:04.075437 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075448 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-29 09:47:04.075464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075488 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075495 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075505 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-29 09:47:04.075518 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075544 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.075559 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075565 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.075579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075603 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075610 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075620 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-29 09:47:04.075633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075659 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-29 09:47:04.075674 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075680 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-29 09:47:04.075694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075719 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075726 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075736 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-29 09:47:04.075749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075775 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.075789 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075795 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.075809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075833 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075840 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075850 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-29 09:47:04.075863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.075889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-29 09:47:04.075904 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075910 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-29 09:47:04.075924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075948 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.075955 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.075964 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-29 09:47:04.075984 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.075991 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076001 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-29 09:47:04.076014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076045 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.076060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076067 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.076081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076106 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.076113 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076122 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-29 09:47:04.076135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-29 09:47:04.076177 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076184 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 09:47:04.076198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076223 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.076230 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.076252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076280 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.076295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.076314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076340 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.076347 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076356 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 09:47:04.076369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076396 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.076411 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076417 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-29 09:47:04.076431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076468 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 09:47:04.076476 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076486 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-29 09:47:04.076499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076525 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.076541 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076547 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.076561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076591 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.076650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.076667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076678 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.076688 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-29 09:47:04.076701 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.076726 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-29 09:47:04.076741 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076747 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-29 09:47:04.076763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076787 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 09:47:04.076795 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076804 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 09:47:04.076817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.076844 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.076859 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076865 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.076879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076904 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076910 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.076966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.076983 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.076994 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.077004 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-29 09:47:04.077016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.077042 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-29 09:47:04.077057 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077063 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-29 09:47:04.077077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077102 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 09:47:04.077110 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077120 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-29 09:47:04.077133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.077160 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.077175 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077181 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.077196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077219 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077226 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.077283 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.077299 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077310 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.077321 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-29 09:47:04.077333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.077359 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-29 09:47:04.077374 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-29 09:47:04.077394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077419 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077426 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077436 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-29 09:47:04.077459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077467 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-29 09:47:04.077494 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077501 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077511 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 09:47:04.077528 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.077535 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077545 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 09:47:04.077562 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.077569 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077578 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-29 09:47:04.077595 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.077602 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077611 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-29 09:47:04.077629 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.077636 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077645 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.077658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.077712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.077727 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077734 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.077748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077773 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077780 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-29 09:47:04.077803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.077829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-29 09:47:04.077844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077851 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-29 09:47:04.077864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077888 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077895 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077905 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-29 09:47:04.077922 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077929 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077939 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.077956 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.077962 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.077972 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 09:47:04.077985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078020 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.078035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078041 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.078055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078079 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078086 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-29 09:47:04.078109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-29 09:47:04.078150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 09:47:04.078173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078198 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078205 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078215 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.078228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078255 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.078270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078276 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.078291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078316 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078323 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 09:47:04.078346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078372 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.078388 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078394 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-29 09:47:04.078408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078433 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.078474 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.078481 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078491 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-29 09:47:04.078508 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.078515 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078524 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-29 09:47:04.078542 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.078549 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078558 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-29 09:47:04.078575 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.078582 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078592 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-29 09:47:04.078605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.078665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078672 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.078686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078710 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078717 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-29 09:47:04.078740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-29 09:47:04.078781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078788 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-29 09:47:04.078801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078826 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078834 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078843 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-29 09:47:04.078861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078877 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.078895 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.078901 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078911 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 09:47:04.078924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.078960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.078974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.078981 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.078996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079021 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.079028 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079038 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-29 09:47:04.079051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.079077 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.079092 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079098 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.079112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079138 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079145 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079154 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 09:47:04.079172 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.079178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079188 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 09:47:04.079205 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.079211 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079220 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 09:47:04.079239 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079245 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079255 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 09:47:04.079272 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079279 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079289 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 09:47:04.079302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.079347 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.079362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079368 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.079384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079409 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079426 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.079439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.079460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.079472 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.079487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079517 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079524 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079534 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079565 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.079578 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079604 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.079611 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079621 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.079638 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.079645 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079655 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-29 09:47:04.079672 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.079679 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079688 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-29 09:47:04.079706 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.079712 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079722 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-29 09:47:04.079739 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.079746 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079756 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-29 09:47:04.079773 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 09:47:04.079779 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079789 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-29 09:47:04.079806 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079813 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079823 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.079841 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079847 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079857 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.079878 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079886 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079896 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-29 09:47:04.079915 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079921 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079931 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 09:47:04.079948 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.079955 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.079964 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 09:47:04.079978 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.080067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080073 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.080088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080112 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.080120 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080129 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 09:47:04.080147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080154 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080164 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 09:47:04.080181 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080188 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080197 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 09:47:04.080214 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.080222 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080231 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 09:47:04.080244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080275 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.080286 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080300 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080307 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.080321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080345 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080352 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080362 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.080375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.080402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.080415 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080442 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080472 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080485 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.080517 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080544 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.080551 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080560 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 09:47:04.080578 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080585 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080594 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-29 09:47:04.080612 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.080619 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080628 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 09:47:04.080645 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.080652 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080661 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-29 09:47:04.080679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.080686 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 09:47:04.080713 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.080720 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080729 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 09:47:04.080746 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080753 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080763 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.080780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080787 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080796 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-29 09:47:04.080814 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080820 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080830 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-29 09:47:04.080847 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080854 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080863 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 09:47:04.080880 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.080887 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080896 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 09:47:04.080909 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.080970 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.080987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.080994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.081008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081034 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081041 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081050 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 09:47:04.081068 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.081075 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081084 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.081101 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081108 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081118 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 09:47:04.081135 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.081142 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081152 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081165 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.081204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081226 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.081240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081265 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081281 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.081294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.081311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.081321 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.081334 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081362 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081369 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081392 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.081424 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081455 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.081463 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081473 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 09:47:04.081491 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081497 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081507 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-29 09:47:04.081524 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.081531 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081541 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-29 09:47:04.081558 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.081564 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081574 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-29 09:47:04.081591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.081598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081608 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 09:47:04.081625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.081632 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081641 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 09:47:04.081658 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.081692 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081699 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081708 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-29 09:47:04.081725 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081731 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081741 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-29 09:47:04.081758 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081765 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081775 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-29 09:47:04.081792 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081799 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081808 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 09:47:04.081825 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.081832 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081841 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 09:47:04.081854 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.081920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.081935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081965 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081972 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081982 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.081995 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082013 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.082026 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082053 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.082060 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082070 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-29 09:47:04.082087 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.082094 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082103 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-29 09:47:04.082121 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.082127 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082137 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 09:47:04.082154 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.082162 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082171 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-29 09:47:04.082188 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.082195 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082204 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-29 09:47:04.082221 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082228 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082238 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-29 09:47:04.082255 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.082262 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082271 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-29 09:47:04.082288 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082295 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082305 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-29 09:47:04.082322 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082329 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082339 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-29 09:47:04.082356 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082363 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082372 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-29 09:47:04.082389 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082396 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082406 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-29 09:47:04.082423 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.082429 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082440 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-29 09:47:04.082464 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.082471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.082498 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.082505 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082514 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-29 09:47:04.082527 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.082621 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082628 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-29 09:47:04.082643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082667 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.082674 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082684 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-29 09:47:04.082697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.082724 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082741 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082750 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.082774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082815 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.082826 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082843 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-29 09:47:04.082866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082894 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.082913 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-29 09:47:04.082940 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.082951 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-29 09:47:04.082976 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083018 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.083030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083049 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.083081 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.083093 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083110 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 09:47:04.083142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.083153 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083171 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 09:47:04.083202 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.083213 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083231 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 09:47:04.083254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.083321 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-29 09:47:04.083347 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083357 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.083382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083426 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.083440 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083470 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-29 09:47:04.083496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.083526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.083546 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-29 09:47:04.083572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.083625 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083638 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.083657 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083680 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.083709 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.083738 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083794 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.083809 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083828 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-29 09:47:04.083856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.083864 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083875 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-29 09:47:04.083892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.083899 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083909 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-29 09:47:04.083926 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-29 09:47:04.083933 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083943 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-29 09:47:04.083960 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.083967 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.083976 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-29 09:47:04.083994 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.084000 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-29 09:47:04.084028 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.084035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084044 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 09:47:04.084062 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.084068 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084078 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-29 09:47:04.084095 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.084102 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084112 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-29 09:47:04.084129 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.084135 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084145 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.084158 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-29 09:47:04.084218 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084235 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084242 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-29 09:47:04.084257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084282 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.084290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084299 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.084313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084339 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.084354 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084360 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.084374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084400 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084407 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084417 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-29 09:47:04.084430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084463 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-29 09:47:04.084477 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084504 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.084512 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084522 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-29 09:47:04.084539 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 09:47:04.084546 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084555 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-29 09:47:04.084573 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.084580 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084589 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-29 09:47:04.084603 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-29 09:47:04.084629 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084644 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084651 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.084665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.084697 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084707 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.084725 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.084732 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084741 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-29 09:47:04.084759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.084765 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084775 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-29 09:47:04.084788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084824 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.084839 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084845 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.084859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084884 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.084891 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084901 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.084914 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.084931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.084941 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.084954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.084982 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.084989 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.084999 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085012 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.085044 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085070 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085077 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085087 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-29 09:47:04.085105 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085112 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085122 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-29 09:47:04.085139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.085146 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085156 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 09:47:04.085173 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085180 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085189 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-29 09:47:04.085207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.085213 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085223 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-29 09:47:04.085240 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085246 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085256 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-29 09:47:04.085273 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.085280 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085289 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-29 09:47:04.085306 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085313 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085323 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-29 09:47:04.085340 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085347 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085357 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-29 09:47:04.085370 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.085424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.085441 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085455 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-29 09:47:04.085473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085498 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085505 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085514 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 09:47:04.085532 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.085539 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085548 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 09:47:04.085565 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.085572 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085581 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 09:47:04.085598 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085605 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085615 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 09:47:04.085632 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.085639 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085648 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 09:47:04.085661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.085706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.085721 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085728 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.085743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085766 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085773 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085811 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.085832 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.085849 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085861 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.085871 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-29 09:47:04.085883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-29 09:47:04.085909 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-29 09:47:04.085924 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085930 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-29 09:47:04.085945 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085969 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.085976 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.085986 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-29 09:47:04.085999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086025 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.086040 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086047 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.086061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086087 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 09:47:04.086094 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086104 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-29 09:47:04.086117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086143 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-29 09:47:04.086158 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086165 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-29 09:47:04.086180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086206 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.086213 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086223 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-29 09:47:04.086241 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086248 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086257 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 09:47:04.086275 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086281 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086291 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-29 09:47:04.086304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086341 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.086356 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086362 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.086377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086402 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086409 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086419 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-29 09:47:04.086432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086465 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-29 09:47:04.086481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086487 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-29 09:47:04.086503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086527 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.086534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086544 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.086557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086583 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.086598 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086604 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.086618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086643 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086650 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086659 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-29 09:47:04.086673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.086689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086699 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-29 09:47:04.086713 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086740 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086757 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086766 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086779 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.086810 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086836 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086843 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086852 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-29 09:47:04.086870 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086877 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086886 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-29 09:47:04.086903 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086911 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086920 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-29 09:47:04.086938 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086944 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086954 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-29 09:47:04.086971 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.086977 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.086987 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-29 09:47:04.087004 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 09:47:04.087011 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087020 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-29 09:47:04.087037 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 09:47:04.087044 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087053 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-29 09:47:04.087070 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-29 09:47:04.087077 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087087 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-29 09:47:04.087104 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.087111 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087121 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-29 09:47:04.087138 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087144 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087154 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-29 09:47:04.087171 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087178 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087188 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-29 09:47:04.087205 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087212 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087221 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-29 09:47:04.087238 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087245 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087254 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-29 09:47:04.087267 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.087338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.087357 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087363 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-29 09:47:04.087378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087402 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087409 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087419 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.087436 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.087443 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087458 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.087471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.087505 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.087520 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087526 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.087540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087565 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087572 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087581 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-29 09:47:04.087595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.087612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.087622 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-29 09:47:04.087636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087663 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087670 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087680 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087693 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087710 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.087724 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087756 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.087763 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087773 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-29 09:47:04.087790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.087797 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087806 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-29 09:47:04.087823 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.087830 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087839 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-29 09:47:04.087856 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-29 09:47:04.087862 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087872 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-29 09:47:04.087889 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.087895 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087905 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-29 09:47:04.087922 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-29 09:47:04.087929 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087938 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-29 09:47:04.087954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.087961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.087971 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.087984 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-29 09:47:04.088028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088045 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088051 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-29 09:47:04.088065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088089 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.088096 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088106 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.088123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.088130 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088140 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.088153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088185 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.088200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088206 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-29 09:47:04.088220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088244 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.088251 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088261 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-29 09:47:04.088274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088300 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-29 09:47:04.088315 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088323 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-29 09:47:04.088337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088423 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.088430 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088440 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.088468 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.088475 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088486 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.088499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088530 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.088545 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088551 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.088565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088590 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.088597 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088607 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-29 09:47:04.088620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088647 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-29 09:47:04.088662 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088668 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.088682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088706 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.088713 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088723 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-29 09:47:04.088741 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.088748 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088766 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-29 09:47:04.088779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088810 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.088824 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088831 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.088845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088870 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.088878 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088887 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.088900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.088917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.088927 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.088946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.088975 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.088982 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.088992 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089005 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089023 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089037 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089063 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089071 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.089098 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-29 09:47:04.089105 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089114 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 09:47:04.089129 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.089150 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089164 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 09:47:04.089192 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089199 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 09:47:04.089209 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089222 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-29 09:47:04.089240 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089253 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089280 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089287 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089297 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-29 09:47:04.089314 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089320 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089330 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 09:47:04.089344 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-29 09:47:04.089365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089380 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089386 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-29 09:47:04.089400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089425 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.089431 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089441 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-29 09:47:04.089461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089488 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.089503 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089510 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.089524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089549 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089556 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089566 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-29 09:47:04.089579 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089605 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-29 09:47:04.089620 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089626 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.089641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089665 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.089672 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089681 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-29 09:47:04.089699 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089706 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089716 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-29 09:47:04.089732 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.089739 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089748 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-29 09:47:04.089766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.089773 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089782 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-29 09:47:04.089795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089835 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.089850 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089856 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.089872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089897 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.089903 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089913 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-29 09:47:04.089926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.089942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.089952 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.089966 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.089992 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.089999 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090008 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090039 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.090053 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.090085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-29 09:47:04.090112 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.090119 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090128 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-29 09:47:04.090145 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090152 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090162 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-29 09:47:04.090179 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.090186 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090195 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-29 09:47:04.090212 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090219 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090228 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-29 09:47:04.090245 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090252 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090262 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-29 09:47:04.090278 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 09:47:04.090285 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090295 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-29 09:47:04.090308 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.090351 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.090367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090374 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-29 09:47:04.090388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090413 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.090420 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090430 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-29 09:47:04.090453 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090460 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090470 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-29 09:47:04.090488 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090495 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090504 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-29 09:47:04.090521 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.090528 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090537 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-29 09:47:04.090555 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090561 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090571 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-29 09:47:04.090588 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090594 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090603 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-29 09:47:04.090620 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090627 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090636 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-29 09:47:04.090653 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.090660 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090669 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-29 09:47:04.090682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.090739 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.090759 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090766 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-29 09:47:04.090781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090805 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.090812 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090822 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-29 09:47:04.090835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.090861 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-29 09:47:04.090878 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-29 09:47:04.090885 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-29 09:47:04.090896 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-29 09:47:04.090912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090918 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-29 09:47:04.090931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.090955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.090975 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-29 09:47:04.090991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.091002 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-29 09:47:04.091012 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-29 09:47:04.091029 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.091036 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-29 09:47:04.091047 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-29 09:47:04.091063 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-29 09:47:04.091069 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-29 09:47:04.091079 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-29 09:47:04.091096 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091122 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.091187 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091197 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.091213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.091220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-29 09:47:04.091229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.091246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.091252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-29 09:47:04.091262 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.091279 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 09:47:04.091285 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-29 09:47:04.091295 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-29 09:47:04.091311 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.091318 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091328 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.091344 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-29 09:47:04.091351 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-29 09:47:04.091360 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-29 09:47:04.091377 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.091383 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-29 09:47:04.091393 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.091410 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.091416 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-29 09:47:04.091426 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.091441 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-29 09:47:04.091454 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-29 09:47:04.091471 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-29 09:47:04.091489 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091496 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.091523 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.091530 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-29 09:47:04.091539 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.091556 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-29 09:47:04.091593 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.091622 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-29 09:47:04.091649 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.091676 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-29 09:47:04.091702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.091729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-29 09:47:04.091761 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.091787 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-29 09:47:04.091814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.091840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-29 09:47:04.091867 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.091893 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-29 09:47:04.091919 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.091944 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-29 09:47:04.091970 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-29 09:47:04.091996 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-29 09:47:04.092023 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-29 09:47:04.092049 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-29 09:47:04.092074 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-29 09:47:04.092100 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-29 09:47:04.092126 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.092154 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-29 09:47:04.092180 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.092206 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-29 09:47:04.092232 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.092259 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-29 09:47:04.092285 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.092311 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-29 09:47:04.092337 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.092363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.092389 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.092416 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-29 09:47:04.092442 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.092484 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-29 09:47:04.092510 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.092536 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-29 09:47:04.092562 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.092588 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-29 09:47:04.092614 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.092639 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-29 09:47:04.092666 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.092692 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.092720 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.092746 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-29 09:47:04.092773 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.092799 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-29 09:47:04.092825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.092851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.092877 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.092903 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.092930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.092955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.092981 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.093007 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-29 09:47:04.093033 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-29 09:47:04.093059 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-29 09:47:04.093085 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.093111 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-29 09:47:04.093137 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.093163 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.093189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.093215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-29 09:47:04.093241 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.093268 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-29 09:47:04.093296 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.093322 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-29 09:47:04.093349 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.093375 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-29 09:47:04.093401 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.093427 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-29 09:47:04.093459 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.093485 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-29 09:47:04.093512 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.093538 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-29 09:47:04.093564 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.093590 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.093625 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.093652 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-29 09:47:04.093679 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.093704 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-29 09:47:04.093730 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.093756 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-29 09:47:04.093783 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093801 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093827 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.093854 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093872 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093888 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093914 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.093940 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093957 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093974 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.093990 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094016 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.094042 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094067 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.094093 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094126 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094168 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.094194 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094220 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094246 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094272 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094298 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094314 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094340 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094365 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094382 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094408 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094433 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094466 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094493 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094520 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.094546 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094575 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094601 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094628 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.094654 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094671 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094696 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.094722 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094748 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.094773 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094800 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.094825 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094851 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.094877 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094903 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.094929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.094997 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095016 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095033 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095058 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.095085 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.095172 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095198 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.095223 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095241 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095257 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095274 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095291 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095316 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.095342 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095359 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095400 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.095427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.095551 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095568 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.095652 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095669 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095686 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095703 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.095754 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095780 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.095806 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095825 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095925 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.095951 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.095977 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096003 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 09:47:04.096029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096045 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096062 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.096113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096130 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096147 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.096232 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096258 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-29 09:47:04.096284 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096300 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096317 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096343 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.096369 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096395 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.096421 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096438 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096469 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.096495 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096512 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096538 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.096564 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096581 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096607 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 09:47:04.096633 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096650 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096676 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.096701 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096728 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.096754 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096771 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096787 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096804 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096829 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.096855 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096873 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096889 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096923 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096940 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.096998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 09:47:04.097023 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097040 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097065 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.097092 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097109 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097126 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097151 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.097177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097228 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.097279 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097305 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.097331 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097364 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.097432 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097464 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097490 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097515 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097542 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097559 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097584 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097610 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097627 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097652 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097678 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097703 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097730 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097756 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.097782 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097834 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097861 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.097887 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097904 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097930 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-29 09:47:04.097955 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.097981 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098007 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098032 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.098058 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098085 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.098111 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098137 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.098163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098247 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098316 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098333 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098350 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098375 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098401 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098427 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098459 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098478 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098495 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098511 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098528 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098553 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098579 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098596 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098612 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098637 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.098663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-29 09:47:04.098786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098836 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098861 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.098887 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.098963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.098988 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099014 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-29 09:47:04.099039 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099056 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099073 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099089 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-29 09:47:04.099140 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-29 09:47:04.099192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099209 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099225 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099250 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.099276 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099327 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099369 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-29 09:47:04.099396 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099422 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-29 09:47:04.099453 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099471 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099489 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099514 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-29 09:47:04.099540 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-29 09:47:04.099593 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099610 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099635 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.099661 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099678 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099703 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-29 09:47:04.099729 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099746 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099771 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 09:47:04.099797 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099814 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099841 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-29 09:47:04.099866 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099893 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-29 09:47:04.099918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099969 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.099994 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.100020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100053 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-29 09:47:04.100162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-29 09:47:04.100189 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.100246 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.100297 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.100346 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.100394 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.100449 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.100498 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.100545 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.100593 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.100640 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.100688 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.100735 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.100783 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.100829 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.100876 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.100924 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.100972 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.101020 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.101067 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.101114 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.101162 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.101210 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.101257 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.101305 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.101354 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.101409 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.101467 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.101514 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.101559 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.101606 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.101652 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.101701 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.101749 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.101799 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.101850 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.101896 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.101943 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.101988 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.102037 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.102083 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.102131 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.102188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.102235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.102284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.102332 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.102379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.102427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.102479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.102527 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.102576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.102624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.102672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.102718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.102766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.102813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.102859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.102908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.102960 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.103010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.103056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.103105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.103153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.103201 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.103247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.103295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.103343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.103395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.103525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.103572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.103620 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.103667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.103713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.103762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.103810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.103859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.103911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.103958 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.104004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.104052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.104101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.104147 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.104195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.104251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.104298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.104346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.104394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.104442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.104498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.104544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.104591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.104639 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.104686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.104735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.104781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.104829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.104876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.104924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.104972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.105020 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.105068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.105114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.105161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.105217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.105266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.105313 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.105362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.105411 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.105469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.105522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.105568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.105614 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.105660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.105707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.105755 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.106111 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.106162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.106214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.106260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.106306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.106353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.106402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.106456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.106505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.106563 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-29 09:47:04.106590 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.106651 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.106706 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.106760 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.106813 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.106866 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.106920 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.106974 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.107027 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.107080 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.107132 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.107185 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.107238 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.107291 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.107346 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.107398 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.107458 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.107511 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.107564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.107616 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.107669 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.107724 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.107776 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.107829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.107883 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.107936 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.107989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.108042 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.108095 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.108149 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.108202 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.108254 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.108306 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.108361 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.108413 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.108472 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.108526 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.108579 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.108632 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.108684 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.108737 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.108797 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-29 09:47:04.108826 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.108882 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.108935 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.108988 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.109041 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.109094 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.109147 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.109200 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.109254 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.109307 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.109361 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.109414 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.109473 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.109526 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.109580 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.109634 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.109687 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.109741 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.109794 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.109847 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.109900 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.109955 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.110009 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.110063 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.110116 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.110168 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.110222 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.110275 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.110329 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.110382 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.110437 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.110496 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.110549 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.110604 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.110658 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.110711 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.110765 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.110819 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.110873 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.110926 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.110980 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.111040 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-29 09:47:04.111063 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.111112 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.111160 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.111210 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.111258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.111306 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.111353 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.111401 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.111454 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.111503 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.111551 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.111599 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.111653 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.111702 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.111749 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.111796 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.111844 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.111891 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.111939 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.111986 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.112033 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.112082 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.112130 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.112178 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.112225 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.112273 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.112321 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.112367 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.112415 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.112468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.112517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.112565 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.112613 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.112662 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.112709 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.112756 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.112804 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.112850 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.112897 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.112944 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.112992 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.113046 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-29 09:47:04.113069 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.113118 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.113168 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.113217 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.113266 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.113315 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.113365 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.113415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-29 09:47:04.113470 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-29 09:47:04.113521 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-29 09:47:04.113570 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.113620 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.113669 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.113719 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.113769 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.113818 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.113869 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.113920 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.113970 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.114019 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.114069 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.114119 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.114169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.114223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.114273 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.114322 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.114373 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.114421 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-29 09:47:04.114476 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.114526 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.114576 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.114626 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.114688 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.114738 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.114788 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.114838 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.114888 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.114938 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.114987 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.115036 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.115085 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.115138 wsdl: current service: Service1 2020-05-29 09:47:04.115156 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-29 09:47:04.115187 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-29 09:47:04.115216 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-29 09:47:04.115243 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-29 09:47:04.115269 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-29 09:47:04.115292 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.115312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.115324 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.115334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.115343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.115353 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.115362 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.115371 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 09:47:04.115380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 09:47:04.115390 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 09:47:04.115399 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.115408 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.115418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.115427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.115437 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115452 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.115462 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.115472 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.115481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.115490 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.115500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115509 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.115518 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115527 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.115537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.115545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.115554 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.115563 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 09:47:04.115571 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.115584 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.115593 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.115603 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.115612 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.115621 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.115631 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.115640 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.115648 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.115658 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.115666 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.115675 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.115683 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.115693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.115703 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.115711 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.115720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.115728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.115737 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.115744 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.115752 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 09:47:04.115759 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 09:47:04.115766 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 09:47:04.115774 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.115782 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.115790 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.115798 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.115806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.115822 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.115830 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.115838 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.115845 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.115853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115860 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.115869 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.115876 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.115885 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.115893 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.115901 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.115909 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 09:47:04.115917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.115925 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.115933 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.115941 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.115948 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.115956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.115964 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.115971 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.115979 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.115987 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.115995 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.116002 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.116014 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.116022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.116033 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.116042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.116051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.116059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.116067 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.116074 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.116082 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 09:47:04.116090 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 09:47:04.116098 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 09:47:04.116107 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.116116 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.116124 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.116132 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.116140 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116148 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.116156 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.116164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.116171 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.116179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.116187 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116194 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.116202 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116209 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.116217 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.116224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.116232 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.116239 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 09:47:04.116247 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.116254 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.116261 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.116269 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.116278 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.116286 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.116294 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.116302 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.116309 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.116317 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.116324 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.116331 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.116338 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.116346 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-29 09:47:04.116355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-29 09:47:04.116363 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-29 09:47:04.116372 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-29 09:47:04.116379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.116387 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-29 09:47:04.116394 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-29 09:47:04.116402 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-29 09:47:04.116409 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-29 09:47:04.116416 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-29 09:47:04.116427 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-29 09:47:04.116436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-29 09:47:04.116451 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-29 09:47:04.116460 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-29 09:47:04.116468 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116476 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.116485 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-29 09:47:04.116493 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-29 09:47:04.116501 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-29 09:47:04.116509 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-29 09:47:04.116517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116524 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-29 09:47:04.116532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-29 09:47:04.116539 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.116547 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-29 09:47:04.116555 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-29 09:47:04.116562 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-29 09:47:04.116569 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-29 09:47:04.116576 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-29 09:47:04.116583 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-29 09:47:04.116591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-29 09:47:04.116598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-29 09:47:04.116605 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-29 09:47:04.116613 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-29 09:47:04.116621 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-29 09:47:04.116628 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-29 09:47:04.116636 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-29 09:47:04.116643 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-29 09:47:04.116651 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-29 09:47:04.116659 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-29 09:47:04.116666 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-29 09:47:04.116969 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-29 09:47:04.116980 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 09:47:04.116985 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 09:47:04.116991 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-29 09:47:04.116998 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-29 09:47:04.117003 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-29 09:47:04.117007 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-29 09:47:04.117018 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-29 09:47:04.117030 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-29 09:47:04.117079 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117086 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 09:47:04.117101 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-29 09:47:04.117126 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-29 09:47:04.117133 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-29 09:47:04.117137 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-29 09:47:04.117142 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-29 09:47:04.117147 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 09:47:04.117160 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117167 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117172 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117184 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117194 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-29 09:47:04.117199 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-29 09:47:04.117231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.117242 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 09:47:04.117247 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.117279 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-29 09:47:04.117284 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-29 09:47:04.117289 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-29 09:47:04.117292 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-29 09:47:04.117296 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-29 09:47:04.117301 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-29 09:47:04.117305 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-29 09:47:04.117310 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 09:47:04.117314 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-29 09:47:04.117321 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-29 09:47:04.117332 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117340 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117344 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-29 09:47:04.117350 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117356 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-29 09:47:04.117361 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-29 09:47:04.117392 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-29 09:47:04.117398 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117403 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117410 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117414 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-29 09:47:04.117426 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-29 09:47:04.117434 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117439 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 09:47:04.117449 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-29 09:47:04.117457 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220825" 2020-05-29 09:47:04.117465 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117469 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 09:47:04.117475 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117482 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117487 wsdl: in serializeType: returning: 220825 2020-05-29 09:47:04.117493 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-29 09:47:04.117500 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117505 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 09:47:04.117509 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-29 09:47:04.117515 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-29 09:47:04.117522 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117526 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-29 09:47:04.117537 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117542 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-29 09:47:04.117547 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-29 09:47:04.117552 wsdl: in serializeType: returning: 220825PLN 2020-05-29 09:47:04.117557 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220825PLN 2020-05-29 09:47:04.117579 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220825PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-29 09:47:04.117584 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-29 09:47:04.117590 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4319"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-29 09:47:04.117605 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-29 09:47:04.117611 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220825PLN 2020-05-29 09:47:04.117621 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-29 09:47:04.117700 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-29 09:47:04.117635 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-29 09:47:04.117646 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-29 09:47:04.117652 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-29 09:47:04.117657 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-29 09:47:04.117661 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-29 09:47:04.117667 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 09:47:04.117678 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 09:47:04.117687 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-29 09:47:04.117692 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-29 09:47:04.117706 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-29 09:47:04.117716 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-29 09:47:04.117724 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-29 09:47:04.124355 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-29 09:47:04.124389 soap_transport_http: socket connected 2020-05-29 09:47:04.124409 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-29 09:47:04.124416 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-29 09:47:04.124429 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-29 09:47:04.124435 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-29 09:47:04.124440 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-29 09:47:04.124444 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-29 09:47:04.124450 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-29 09:47:04.124479 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-29 09:47:04.231259 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-29 09:47:04.231315 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-29 09:47:04.231328 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 09:47:04.231339 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-29 09:47:04.231349 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-29 09:47:04.231361 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-29 09:47:04.231372 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-29 09:47:04.231382 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-29 09:47:04.231394 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-29 09:47:04.231406 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 29 May 2020 07:47:02 GMT 2020-05-29 09:47:04.231419 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-29 09:47:04.231430 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-29 09:47:04.231440 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-29 09:47:04.231457 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-29 09:47:04.231503 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-29 09:47:04.231523 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-29 09:47:04.231541 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-29 09:47:04.231558 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-29 09:47:04.231569 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-29 09:47:04.231620 soap_transport_http: closed socket 2020-05-29 09:47:04.231639 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-29 09:47:04.231649 soap_transport_http: end of send() 2020-05-29 09:47:04.231695 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-29 09:47:04.231707 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 29 May 2020 07:47:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-29 09:47:04.231761 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-29 09:47:04.231777 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-29 09:47:04.231812 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-29 09:47:04.231823 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-29 09:47:04.231982 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-29 09:47:04.232164 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-29 09:47:04.232176 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-29 09:47:04.232191 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-29 09:47:04.232210 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-29 09:47:04.232250 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-29 09:47:04.232354 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-29 09:47:04.232396 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-29 09:47:04.232421 nusoap_client: got fault 2020-05-29 09:47:04.232435 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-29 09:47:04.232444 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-29 09:47:04.232453 nusoap_client: detail =