Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona.
Ilość nie została zmieniona.
Zgłosozno zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowano.
Koszyk jest pusty.

talerzyk: 199.8

Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466423-0004 Model: BTV5501
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T4572
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 09 May 2021 02:01:27 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2021-05-09 04:01:33.645108 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2021-05-09 04:01:33.645229 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:01:33.645249 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2021-05-09 04:01:33.645265 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:01:33.645278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2021-05-09 04:01:33.645288 wsdl: parse and process WSDL path= 2021-05-09 04:01:33.645303 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2021-05-09 04:01:33.645312 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:01:33.645317 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:01:33.645326 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2021-05-09 04:01:33.645337 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:01:33.645348 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:01:33.645356 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:01:33.645360 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:01:33.645364 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:01:33.645368 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2021-05-09 04:01:33.645383 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:01:33.645605 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:01:33.645618 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:01:33.645624 soap_transport_http: set header Connection: close 2021-05-09 04:01:33.645630 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2021-05-09 04:01:33.645640 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:01:33.645649 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:01:33.653306 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:01:33.653335 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:01:33.653345 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2021-05-09 04:01:33.653352 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:01:33.653357 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:01:33.653362 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2021-05-09 04:01:33.653366 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2021-05-09 04:01:33.653406 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2021-05-09 04:01:33.800109 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2021-05-09 04:01:33.800149 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2021-05-09 04:01:33.800157 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:01:33.800163 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:01:33.800168 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:01:33.800174 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:01:33.800183 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:01:33.800191 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:01:33.800196 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:01:33.800201 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:01:27 GMT 2021-05-09 04:01:33.800207 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:01:33.800212 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 188091 2021-05-09 04:01:33.800217 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:01:33.800278 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2021-05-09 04:01:33.800314 soap_transport_http: want to read content of length 188091 2021-05-09 04:01:33.800337 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2021-05-09 04:01:33.807791 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:01:33.807854 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.807887 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.815432 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2021-05-09 04:01:33.815503 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2021-05-09 04:01:33.815568 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.815635 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.815664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.815738 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823218 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823297 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823342 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.823372 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823457 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823551 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823601 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823675 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.823726 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823760 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823896 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.823928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.823986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.830539 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.830579 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.830850 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.830919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.830974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831040 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831187 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:01:33.831235 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.831289 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831331 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831525 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.831603 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831691 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2021-05-09 04:01:33.831725 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831750 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.831856 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:01:33.831907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.831951 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.831979 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.832009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.837680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.837760 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2021-05-09 04:01:33.837933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.837965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.838023 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.838135 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2021-05-09 04:01:33.838184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.838201 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.838301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.838326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.838358 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2021-05-09 04:01:33.838451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.838558 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2021-05-09 04:01:33.838608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2021-05-09 04:01:33.838639 soap_transport_http: read buffer of 971 bytes 2021-05-09 04:01:33.838648 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:01:33.838653 soap_transport_http: read body of length 188091 2021-05-09 04:01:33.838835 soap_transport_http: received a total of 188515 bytes of data from server 2021-05-09 04:01:33.838904 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:01:33.838919 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:01:33.838926 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:01:33.838945 wsdl: got WSDL URL 2021-05-09 04:01:33.838950 wsdl: Parse WSDL 2021-05-09 04:01:33.839386 wsdl: Parsing WSDL schema 2021-05-09 04:01:33.839403 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2021-05-09 04:01:33.839486 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839497 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2021-05-09 04:01:33.839525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839561 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.839572 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839587 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:01:33.839626 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.839633 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839644 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:01:33.839664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.839706 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.839734 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.839757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839791 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.839798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2021-05-09 04:01:33.839824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.839850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:01:33.839865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839871 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2021-05-09 04:01:33.839897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839921 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.839928 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839937 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:01:33.839954 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.839960 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.839969 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:01:33.839984 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.839991 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840000 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:01:33.840012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.840044 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.840058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840064 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2021-05-09 04:01:33.840079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840104 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.840111 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2021-05-09 04:01:33.840133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.840156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2021-05-09 04:01:33.840170 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2021-05-09 04:01:33.840188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840211 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840218 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840227 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:01:33.840243 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840249 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840258 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:01:33.840274 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840280 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840289 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:01:33.840305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.840311 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840320 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.840332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.840367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.840381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.840400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840421 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.840500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.840515 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840526 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.840535 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2021-05-09 04:01:33.840546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.840569 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:01:33.840582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840590 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2021-05-09 04:01:33.840602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840625 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840631 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840640 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:01:33.840652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.840675 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.840689 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840694 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.840707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840735 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840769 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.840787 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.840802 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840812 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.840821 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2021-05-09 04:01:33.840833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.840855 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:01:33.840868 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2021-05-09 04:01:33.840887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840916 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840925 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2021-05-09 04:01:33.840941 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840947 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840956 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2021-05-09 04:01:33.840971 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.840977 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.840986 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2021-05-09 04:01:33.841002 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.841009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841017 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.841029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.841076 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841082 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.841095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841118 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.841124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2021-05-09 04:01:33.841145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841169 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:01:33.841207 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841215 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2021-05-09 04:01:33.841234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841260 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.841266 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841276 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:01:33.841289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841313 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.841327 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841333 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.841345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841370 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.841377 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841386 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2021-05-09 04:01:33.841399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841429 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:01:33.841452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841458 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2021-05-09 04:01:33.841471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841494 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.841501 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.841543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841566 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.841579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841585 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.841598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841620 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.841626 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841635 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2021-05-09 04:01:33.841647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2021-05-09 04:01:33.841683 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841688 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2021-05-09 04:01:33.841701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841723 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.841730 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841739 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:01:33.841762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.841768 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.841788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841815 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2021-05-09 04:01:33.841827 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841833 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.841845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841868 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.841874 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841883 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2021-05-09 04:01:33.841895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.841918 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2021-05-09 04:01:33.841931 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841937 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2021-05-09 04:01:33.841949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841971 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.841978 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.841986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:01:33.842002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.842008 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842017 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.842029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842056 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2021-05-09 04:01:33.842068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842074 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.842086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842108 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842114 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842123 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2021-05-09 04:01:33.842135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842158 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2021-05-09 04:01:33.842171 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842177 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2021-05-09 04:01:33.842189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842210 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.842217 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842226 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.842237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842260 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2021-05-09 04:01:33.842273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842278 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.842290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842313 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842319 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842328 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2021-05-09 04:01:33.842340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2021-05-09 04:01:33.842375 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842381 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2021-05-09 04:01:33.842393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842416 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.842428 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842438 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.842450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842474 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.842487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842493 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.842505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842528 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.842534 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842543 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2021-05-09 04:01:33.842555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842578 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:01:33.842591 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842597 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2021-05-09 04:01:33.842609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842631 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842638 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842647 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:01:33.842659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842682 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.842695 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842700 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.842713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842735 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842741 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842750 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2021-05-09 04:01:33.842762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842784 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:01:33.842798 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842804 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2021-05-09 04:01:33.842816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842839 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842845 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842854 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2021-05-09 04:01:33.842866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842889 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.842902 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842907 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.842919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842942 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.842948 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842957 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2021-05-09 04:01:33.842969 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.842983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.842992 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:01:33.843005 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843011 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2021-05-09 04:01:33.843023 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843045 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.843051 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843060 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2021-05-09 04:01:33.843078 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.843085 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843094 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2021-05-09 04:01:33.843106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.843133 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.843146 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843152 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.843164 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843187 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.843193 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843202 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2021-05-09 04:01:33.843214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.843237 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:01:33.843250 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843255 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:01:33.843268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.843298 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843307 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.843320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.843342 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.843356 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843361 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.843373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843500 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.843523 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843541 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:01:33.843563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.843594 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.843610 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843615 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:01:33.843628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843652 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.843659 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843668 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:01:33.843680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.843703 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.843752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843761 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.843778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843807 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843852 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.843872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.843888 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843898 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.843908 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2021-05-09 04:01:33.843919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.843942 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:01:33.843955 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazyn type _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843961 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazyn to elements array 2021-05-09 04:01:33.843973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazyn named _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.843996 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.844003 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844012 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:01:33.844024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazyn_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.844047 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.844060 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResponse type _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844066 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.844078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResponse named _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingZbieranieMagazynResult type __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844105 nusoap_xmlschema: add element RankingZbieranieMagazynResult to complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingZbieranieMagazynResult named __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844157 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844173 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.844192 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResult 2021-05-09 04:01:33.844204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingZbieranieMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(29) "RankingZbieranieMagazynResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(111) "http://tempuri.org/:__RankingZbieranieMagazynResponse_ContainedType_RankingZbieranieMagazynResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.844226 nusoap_xmlschema: done processing element RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:01:33.844239 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844245 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2021-05-09 04:01:33.844257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844280 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.844286 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844295 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:01:33.844307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.844330 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.844343 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844351 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.844363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844384 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844391 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844449 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844464 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844474 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.844483 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2021-05-09 04:01:33.844494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.844517 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:01:33.844530 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844536 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2021-05-09 04:01:33.844548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844571 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.844578 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844587 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2021-05-09 04:01:33.844599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.844622 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.844635 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844641 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.844653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844713 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844731 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.844746 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844756 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.844765 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2021-05-09 04:01:33.844776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.844799 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:01:33.844812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844818 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2021-05-09 04:01:33.844830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844852 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.844859 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844868 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2021-05-09 04:01:33.844884 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.844890 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2021-05-09 04:01:33.844915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.844921 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844930 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:01:33.844946 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.844952 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844960 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:01:33.844976 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.844982 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.844990 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:01:33.845006 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.845011 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845020 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2021-05-09 04:01:33.845035 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.845042 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845050 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.845062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.845127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845133 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.845146 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845169 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845175 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2021-05-09 04:01:33.845197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845219 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:01:33.845233 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845238 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2021-05-09 04:01:33.845250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845274 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845281 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845290 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:01:33.845306 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845312 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845321 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.845336 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845343 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845351 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:01:33.845363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845393 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.845406 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845412 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.845428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845453 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845468 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2021-05-09 04:01:33.845480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:01:33.845517 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845522 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:01:33.845535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845557 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845563 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845572 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.845584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.845620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845626 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.845639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845661 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845668 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:01:33.845690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845713 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.845726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845731 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2021-05-09 04:01:33.845743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845765 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.845772 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.845797 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.845803 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845812 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2021-05-09 04:01:33.845828 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.845834 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845843 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2021-05-09 04:01:33.845859 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.845865 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845874 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2021-05-09 04:01:33.845889 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.845895 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845903 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2021-05-09 04:01:33.845915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.845965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.845980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.845995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846001 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.846014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846036 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846043 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2021-05-09 04:01:33.846065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846089 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:01:33.846102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2021-05-09 04:01:33.846120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846143 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846151 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846160 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2021-05-09 04:01:33.846176 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846191 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.846206 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846212 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846221 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:01:33.846233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846263 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.846277 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846283 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.846295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846318 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846324 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846333 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2021-05-09 04:01:33.846345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.846382 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846388 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.846400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846428 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.846435 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846454 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:01:33.846471 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846477 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846486 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:01:33.846501 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846516 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:01:33.846532 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.846538 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846547 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:01:33.846562 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.846568 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846577 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:01:33.846589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846627 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.846640 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846646 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.846658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846681 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846688 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846697 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.846709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.846723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846732 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.846752 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846784 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846792 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846801 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846813 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.846841 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.846871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846880 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.846896 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.846902 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846910 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2021-05-09 04:01:33.846926 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.846933 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846942 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2021-05-09 04:01:33.846957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.846964 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.846972 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:01:33.846988 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.846994 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847003 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2021-05-09 04:01:33.847018 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.847025 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847034 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2021-05-09 04:01:33.847050 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847056 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847065 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.847081 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847098 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.847114 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847120 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847129 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2021-05-09 04:01:33.847144 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847150 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847159 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:01:33.847174 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847180 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847189 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:01:33.847201 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847251 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.847266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.847285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847307 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.847314 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847323 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:01:33.847338 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847344 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847353 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:01:33.847368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847375 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847383 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:01:33.847399 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.847405 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847413 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:01:33.847430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.847465 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847484 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.847497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847520 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847527 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.847548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.847562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.847571 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.847583 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847608 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847614 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847623 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.847663 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847686 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.847692 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847701 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:01:33.847717 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847723 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847732 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:01:33.847748 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.847754 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847763 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:01:33.847779 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.847785 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847794 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:01:33.847810 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.847817 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847825 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:01:33.847841 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.847847 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847856 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:01:33.847872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847878 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847886 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.847902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847908 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847917 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:01:33.847932 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847938 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847947 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:01:33.847963 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847968 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.847977 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:01:33.847993 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.847999 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.848007 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:01:33.848019 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.848068 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.848083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848089 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.848102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848132 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848141 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:01:33.848157 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.848164 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848172 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.848188 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848194 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848203 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:01:33.848218 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.848224 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848233 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.848245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.848279 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848293 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848298 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.848311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848333 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848340 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848349 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.848361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.848375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.848384 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.848396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848422 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848436 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848446 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848460 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848475 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.848488 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848511 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.848518 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848527 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:01:33.848543 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848549 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848558 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2021-05-09 04:01:33.848574 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.848580 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848588 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2021-05-09 04:01:33.848604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.848610 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848619 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2021-05-09 04:01:33.848635 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.848641 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848650 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:01:33.848666 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.848672 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848680 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:01:33.848696 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848702 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848710 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.848726 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848732 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848741 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2021-05-09 04:01:33.848759 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848765 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848774 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2021-05-09 04:01:33.848790 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.848796 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848805 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2021-05-09 04:01:33.848821 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848827 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848835 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:01:33.848851 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.848857 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848866 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:01:33.848878 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.848931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.848946 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.848972 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.848979 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.848988 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849000 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849015 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.849041 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849080 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849088 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849097 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2021-05-09 04:01:33.849114 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849120 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849129 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2021-05-09 04:01:33.849145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849153 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849163 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:01:33.849179 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849185 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849194 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2021-05-09 04:01:33.849211 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849217 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849226 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2021-05-09 04:01:33.849242 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849249 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2021-05-09 04:01:33.849274 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849280 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849289 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2021-05-09 04:01:33.849305 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849311 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849320 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2021-05-09 04:01:33.849337 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849343 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849352 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2021-05-09 04:01:33.849368 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849374 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2021-05-09 04:01:33.849399 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849405 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849415 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2021-05-09 04:01:33.849437 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.849444 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849453 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2021-05-09 04:01:33.849470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849485 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.849501 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849508 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849517 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2021-05-09 04:01:33.849530 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849592 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.849611 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849617 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2021-05-09 04:01:33.849631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849654 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849661 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849670 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2021-05-09 04:01:33.849683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.849707 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849734 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849740 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.849752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849775 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.849781 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849790 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2021-05-09 04:01:33.849802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.849825 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:01:33.849838 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849844 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2021-05-09 04:01:33.849856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849878 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.849885 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849894 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.849910 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849916 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849925 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:01:33.849940 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.849946 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849954 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:01:33.849970 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.849976 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.849985 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:01:33.849997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850030 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2021-05-09 04:01:33.850044 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850049 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.850062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850085 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.850092 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850101 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2021-05-09 04:01:33.850113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850136 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2021-05-09 04:01:33.850148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.850172 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850180 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.850189 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850201 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.850216 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850228 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850251 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.850258 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850267 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2021-05-09 04:01:33.850283 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.850289 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850298 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2021-05-09 04:01:33.850313 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.850319 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850328 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2021-05-09 04:01:33.850344 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2021-05-09 04:01:33.850350 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850359 nusoap_xmlschema: done processing element status 2021-05-09 04:01:33.850375 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.850381 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850390 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2021-05-09 04:01:33.850405 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.850411 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850420 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2021-05-09 04:01:33.850465 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.850472 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850486 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:01:33.850504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.850510 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850519 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2021-05-09 04:01:33.850536 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.850542 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850551 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2021-05-09 04:01:33.850567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.850573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850582 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.850595 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2021-05-09 04:01:33.850643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850660 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850665 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2021-05-09 04:01:33.850679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.850709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.850744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850770 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.850783 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850789 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.850801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850823 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:01:33.850830 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850839 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2021-05-09 04:01:33.850851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.850864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.850873 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:01:33.850885 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2021-05-09 04:01:33.850909 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.850915 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:01:33.850924 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2021-05-09 04:01:33.850940 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:01:33.850947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2021-05-09 04:01:33.850956 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2021-05-09 04:01:33.850972 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.850978 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2021-05-09 04:01:33.850987 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2021-05-09 04:01:33.850999 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2021-05-09 04:01:33.851020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.851034 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851040 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.851052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851075 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.851081 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851090 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.851106 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851112 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851126 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:01:33.851142 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851149 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851157 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:01:33.851169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.851199 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851212 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851219 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.851232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851254 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851261 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851270 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.851282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.851305 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.851317 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851341 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851348 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851361 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851373 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.851401 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851440 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851449 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851459 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2021-05-09 04:01:33.851477 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851483 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851493 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2021-05-09 04:01:33.851509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.851515 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851524 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:01:33.851540 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851546 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851556 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2021-05-09 04:01:33.851572 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.851578 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851587 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:01:33.851603 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851609 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2021-05-09 04:01:33.851635 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.851641 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851650 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2021-05-09 04:01:33.851666 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851672 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851681 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2021-05-09 04:01:33.851697 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851703 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851730 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2021-05-09 04:01:33.851742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.851785 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.851801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851807 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2021-05-09 04:01:33.851819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851841 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851847 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851860 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:01:33.851877 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.851883 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851892 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:01:33.851908 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.851914 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851922 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:01:33.851938 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851944 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851953 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:01:33.851968 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.851974 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.851983 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:01:33.851994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852032 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.852045 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852050 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.852062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852089 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852095 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852129 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.852148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.852163 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852173 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.852182 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2021-05-09 04:01:33.852194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2021-05-09 04:01:33.852216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:01:33.852229 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852236 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2021-05-09 04:01:33.852250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852273 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.852279 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852288 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2021-05-09 04:01:33.852300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852324 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.852337 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852343 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.852359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852382 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:01:33.852389 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852397 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2021-05-09 04:01:33.852421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852452 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2021-05-09 04:01:33.852466 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852485 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2021-05-09 04:01:33.852499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.852530 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852540 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2021-05-09 04:01:33.852557 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.852564 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852573 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:01:33.852590 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.852596 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852606 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2021-05-09 04:01:33.852618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852651 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.852665 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852671 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.852689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852714 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.852733 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852743 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2021-05-09 04:01:33.852756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852780 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:01:33.852806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852812 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2021-05-09 04:01:33.852824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852846 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.852853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.852873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.852896 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.852909 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852915 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.852927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852954 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.852961 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852970 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2021-05-09 04:01:33.852982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.852996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853005 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:01:33.853017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853042 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853048 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853069 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853097 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853120 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853127 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853136 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2021-05-09 04:01:33.853151 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853164 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853174 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2021-05-09 04:01:33.853191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853197 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853206 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2021-05-09 04:01:33.853222 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853228 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853236 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2021-05-09 04:01:33.853252 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853258 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853271 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2021-05-09 04:01:33.853287 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:01:33.853293 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853302 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2021-05-09 04:01:33.853318 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:01:33.853324 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853333 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2021-05-09 04:01:33.853348 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2021-05-09 04:01:33.853354 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853363 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2021-05-09 04:01:33.853379 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.853385 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853394 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2021-05-09 04:01:33.853409 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853415 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853429 nusoap_xmlschema: done processing element description 2021-05-09 04:01:33.853464 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853470 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853480 nusoap_xmlschema: done processing element type 2021-05-09 04:01:33.853496 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853502 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853511 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2021-05-09 04:01:33.853527 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853534 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853543 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2021-05-09 04:01:33.853555 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.853615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853633 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853639 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2021-05-09 04:01:33.853657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853680 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.853687 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853700 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.853730 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.853736 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853746 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.853766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853793 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.853806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853812 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.853824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853846 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853852 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853861 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2021-05-09 04:01:33.853873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.853887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853896 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2021-05-09 04:01:33.853908 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853932 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853939 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853948 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853960 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.853975 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.853987 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854014 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854020 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854029 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2021-05-09 04:01:33.854045 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.854051 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854060 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2021-05-09 04:01:33.854075 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854081 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854090 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2021-05-09 04:01:33.854105 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:01:33.854111 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854120 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2021-05-09 04:01:33.854136 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854141 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854150 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2021-05-09 04:01:33.854166 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2021-05-09 04:01:33.854172 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854181 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2021-05-09 04:01:33.854196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854202 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854227 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.854240 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2021-05-09 04:01:33.854275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.854290 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKh type _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854296 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKh to elements array 2021-05-09 04:01:33.854482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKh named _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854509 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854516 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854526 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.854543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.854549 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854558 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:01:33.854574 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.854580 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854589 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:01:33.854602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKh_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.854633 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.854647 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhResponse type _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854653 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.854670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhResponse named _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854694 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.854701 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhResult to complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854710 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResult 2021-05-09 04:01:33.854735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.854750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "SprawdzObrotKhResult" ["type"]=> string(32) "http://tempuri.org/:ArrayOfObrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.854759 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:01:33.854771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.854795 nusoap_xmlschema: processing typed element Obrot of type http://tempuri.org/:Obrot 2021-05-09 04:01:33.854801 nusoap_xmlschema: add element Obrot to complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.854810 nusoap_xmlschema: done processing element Obrot 2021-05-09 04:01:33.854822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.854837 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(12) "ArrayOfObrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Obrot"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(5) "Obrot" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(25) "http://tempuri.org/:Obrot" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.854875 nusoap_xmlschema: processing named complexType Obrot 2021-05-09 04:01:33.854905 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.854912 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType Obrot 2021-05-09 04:01:33.854922 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.854940 nusoap_xmlschema: processing typed element obrotNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.854946 nusoap_xmlschema: add element obrotNetto to complexType Obrot 2021-05-09 04:01:33.854955 nusoap_xmlschema: done processing element obrotNetto 2021-05-09 04:01:33.854968 nusoap_xmlschema: done processing complexType Obrot 2021-05-09 04:01:33.854986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(5) "Obrot" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["obrotNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "obrotNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855001 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinder type _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855007 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinder to elements array 2021-05-09 04:01:33.855024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinder named _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.855082 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855095 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.855127 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.855137 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855149 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2021-05-09 04:01:33.855167 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.855174 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855183 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2021-05-09 04:01:33.855198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinder_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855257 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.855286 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse type _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855298 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.855347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse named _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855399 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzObrotKhAgrofinderResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.855443 nusoap_xmlschema: add element SprawdzObrotKhAgrofinderResult to complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855458 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResult 2021-05-09 04:01:33.855472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzObrotKhAgrofinderResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzObrotKhAgrofinderResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(30) "SprawdzObrotKhAgrofinderResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855499 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:01:33.855515 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855521 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2021-05-09 04:01:33.855535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855559 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.855565 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855575 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.855592 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.855599 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855609 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.855622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855651 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.855665 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855671 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2021-05-09 04:01:33.855689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855726 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.855734 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855743 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2021-05-09 04:01:33.855756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855793 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2021-05-09 04:01:33.855806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855812 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2021-05-09 04:01:33.855824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855847 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.855853 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855862 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.855877 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.855884 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855892 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.855904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.855931 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.855944 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855950 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.855967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.855990 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.855996 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856005 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2021-05-09 04:01:33.856017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856040 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:01:33.856053 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856059 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.856071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856093 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.856099 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856108 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2021-05-09 04:01:33.856124 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.856130 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856139 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2021-05-09 04:01:33.856151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856178 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.856191 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856196 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.856213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856278 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856286 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856295 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.856308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856335 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.856348 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856373 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856379 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856388 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856400 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856415 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856451 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856477 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.856484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856506 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.856525 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:01:33.856531 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856541 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:01:33.856554 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.856573 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856587 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:01:33.856618 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856625 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:01:33.856635 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856648 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2021-05-09 04:01:33.856664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856678 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856703 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.856710 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856719 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2021-05-09 04:01:33.856752 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.856758 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856767 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:01:33.856779 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2021-05-09 04:01:33.856810 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856824 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856830 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2021-05-09 04:01:33.856842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856869 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.856876 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856885 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2021-05-09 04:01:33.856897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.856920 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.856937 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856943 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.856956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856978 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.856985 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.856994 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2021-05-09 04:01:33.857006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.857029 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:01:33.857042 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857048 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.857060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857082 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857088 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857097 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2021-05-09 04:01:33.857113 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857119 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857133 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2021-05-09 04:01:33.857150 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857156 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2021-05-09 04:01:33.857180 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857186 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857194 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2021-05-09 04:01:33.857206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.857240 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857253 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857259 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.857272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857294 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857301 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857309 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2021-05-09 04:01:33.857321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.857344 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.857356 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857385 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857392 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857414 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.857472 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857519 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857526 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857536 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2021-05-09 04:01:33.857554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857561 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2021-05-09 04:01:33.857587 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857594 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857603 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2021-05-09 04:01:33.857620 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.857627 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857637 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2021-05-09 04:01:33.857654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2021-05-09 04:01:33.857687 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857693 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857702 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2021-05-09 04:01:33.857732 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:01:33.857738 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857748 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2021-05-09 04:01:33.857760 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.857797 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.857812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2021-05-09 04:01:33.857835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857859 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857866 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857875 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2021-05-09 04:01:33.857891 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857897 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857906 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2021-05-09 04:01:33.857922 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857929 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857938 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2021-05-09 04:01:33.857954 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.857960 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.857973 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2021-05-09 04:01:33.857990 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.857997 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858006 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2021-05-09 04:01:33.858035 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.858041 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858050 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2021-05-09 04:01:33.858066 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.858072 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858080 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2021-05-09 04:01:33.858096 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.858102 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858110 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2021-05-09 04:01:33.858122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.858170 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.858183 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858189 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2021-05-09 04:01:33.858206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858229 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.858235 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858244 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2021-05-09 04:01:33.858407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.858459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:01:33.858479 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2021-05-09 04:01:33.858486 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2021-05-09 04:01:33.858497 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2021-05-09 04:01:33.858512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858518 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2021-05-09 04:01:33.858531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858595 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.858634 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2021-05-09 04:01:33.858668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.858689 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2021-05-09 04:01:33.858710 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2021-05-09 04:01:33.858758 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.858770 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2021-05-09 04:01:33.858805 nusoap_xmlschema: done processing element string 2021-05-09 04:01:33.858834 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2021-05-09 04:01:33.858842 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2021-05-09 04:01:33.858858 nusoap_xmlschema: done processing element int 2021-05-09 04:01:33.858876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.858882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.858891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.858906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.858913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.858922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.858937 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.858943 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.858952 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.858967 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.858973 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2021-05-09 04:01:33.858982 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.858997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.859003 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2021-05-09 04:01:33.859012 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.859027 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:01:33.859033 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2021-05-09 04:01:33.859042 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2021-05-09 04:01:33.859057 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.859062 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.859071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.859090 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2021-05-09 04:01:33.859101 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2021-05-09 04:01:33.859117 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2021-05-09 04:01:33.859148 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.859159 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2021-05-09 04:01:33.859178 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.859221 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.859237 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2021-05-09 04:01:33.859273 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.859295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfObrot of type http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.859302 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfObrot to elements array 2021-05-09 04:01:33.859312 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.859328 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2021-05-09 04:01:33.859334 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2021-05-09 04:01:33.859344 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2021-05-09 04:01:33.859360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.859366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.859376 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.859396 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.859403 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2021-05-09 04:01:33.859413 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.859431 wsdl: Parsing WSDL schema done 2021-05-09 04:01:33.859485 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.859518 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2021-05-09 04:01:33.859545 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.859579 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2021-05-09 04:01:33.859606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.859632 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2021-05-09 04:01:33.859658 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.859684 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2021-05-09 04:01:33.859712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.859738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2021-05-09 04:01:33.859763 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.859801 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2021-05-09 04:01:33.859826 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.859850 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2021-05-09 04:01:33.859876 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2021-05-09 04:01:33.859901 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2021-05-09 04:01:33.859926 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2021-05-09 04:01:33.859956 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2021-05-09 04:01:33.859981 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2021-05-09 04:01:33.860006 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2021-05-09 04:01:33.860031 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.860055 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2021-05-09 04:01:33.860079 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.860103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2021-05-09 04:01:33.860128 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.860153 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2021-05-09 04:01:33.860177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.860202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2021-05-09 04:01:33.860239 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.860266 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.860292 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.860318 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:01:33.860344 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.860370 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingZbieranieMagazynResponse 2021-05-09 04:01:33.860395 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.860421 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2021-05-09 04:01:33.860454 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.860480 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2021-05-09 04:01:33.860505 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.860532 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2021-05-09 04:01:33.860562 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.860590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2021-05-09 04:01:33.860616 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.860642 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.860673 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.860699 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2021-05-09 04:01:33.860738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.860763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2021-05-09 04:01:33.860801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.860825 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.860849 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.860878 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.860901 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.860925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.860948 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.860972 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2021-05-09 04:01:33.860996 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2021-05-09 04:01:33.861019 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2021-05-09 04:01:33.861042 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.861066 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2021-05-09 04:01:33.861090 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.861115 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.861139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.861164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2021-05-09 04:01:33.861188 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.861212 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2021-05-09 04:01:33.861235 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.861259 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2021-05-09 04:01:33.861282 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.861307 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2021-05-09 04:01:33.861330 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.861358 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2021-05-09 04:01:33.861382 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.861405 wsdl: msg SprawdzObrotKhSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhResponse 2021-05-09 04:01:33.861539 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.861574 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzObrotKhAgrofinderResponse 2021-05-09 04:01:33.861601 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.861626 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2021-05-09 04:01:33.861652 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.861678 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2021-05-09 04:01:33.861703 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.861742 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.861767 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.861804 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2021-05-09 04:01:33.861830 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.861853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2021-05-09 04:01:33.861877 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.861901 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2021-05-09 04:01:33.861925 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.861941 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.861964 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.861989 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862004 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862019 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862042 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.862065 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862110 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.862162 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862185 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.862209 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862224 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862253 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.862299 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862323 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862347 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862370 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862393 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862408 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862458 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862483 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862512 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862538 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862567 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862594 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862619 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862645 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.862670 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862695 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862720 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862758 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.862782 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862834 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.862857 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.862908 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.862956 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.862989 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.863013 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863037 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.863060 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863083 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.863107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863122 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863151 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863195 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.863243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863258 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863295 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.863318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863341 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.863364 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863380 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863394 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863409 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863441 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863468 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.863505 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863762 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863780 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.863840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863885 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863900 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.863946 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863961 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.863990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864014 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.864037 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864053 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864067 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864106 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.864129 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864152 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.864176 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864206 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864220 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.864267 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864290 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:01:33.864313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864348 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.864394 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864490 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.864514 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864538 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:01:33.864566 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864582 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864597 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864620 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.864643 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864667 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.864690 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864705 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864729 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.864752 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864767 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864782 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864805 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.864828 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864843 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864858 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864881 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.864912 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864928 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864951 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.864975 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.864990 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865013 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:01:33.865036 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865051 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865074 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.865098 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865122 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.865146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865161 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.865238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865268 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865283 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865327 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:01:33.865389 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865404 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865431 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.865456 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865476 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865491 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865514 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.865537 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865555 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865573 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865610 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.865634 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865657 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.865681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865696 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865711 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.865773 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865796 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.865819 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865842 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.865866 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865880 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865903 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.865926 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865941 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.865964 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.865987 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866010 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.866033 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866057 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.866080 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866108 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.866131 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866155 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.866178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866194 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.866240 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866265 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866288 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866311 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.866334 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866358 wsdl: msg RankingZbieranieMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.866381 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866404 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.866434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866461 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.866484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866532 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866551 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866570 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866585 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866631 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866660 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866751 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866781 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866810 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866828 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866844 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866859 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866875 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866898 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866937 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.866975 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.866998 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867013 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867031 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867061 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2021-05-09 04:01:33.867108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867152 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867175 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.867198 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867213 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867228 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.867289 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867312 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2021-05-09 04:01:33.867340 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867355 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867370 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867384 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867407 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2021-05-09 04:01:33.867436 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867464 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2021-05-09 04:01:33.867489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867519 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867542 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.867573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2021-05-09 04:01:33.867680 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867704 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2021-05-09 04:01:33.867727 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867742 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867757 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867780 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2021-05-09 04:01:33.867803 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867827 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2021-05-09 04:01:33.867850 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867865 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867889 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.867912 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867931 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867947 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.867970 wsdl: msg SprawdzObrotKhHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfObrot 2021-05-09 04:01:33.867994 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868009 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868024 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868047 wsdl: msg SprawdzObrotKhAgrofinderHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2021-05-09 04:01:33.868070 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868085 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868109 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2021-05-09 04:01:33.868132 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868147 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868171 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:01:33.868197 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868212 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868246 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2021-05-09 04:01:33.868270 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2021-05-09 04:01:33.868317 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868331 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868361 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868385 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.868408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868540 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2021-05-09 04:01:33.868563 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2021-05-09 04:01:33.868587 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.868638 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.868684 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.868729 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.868780 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.868824 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.868867 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.868910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.868953 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.868997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.869040 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.869082 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.869126 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.869169 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.869212 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.869256 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.869299 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.869344 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.869388 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.869436 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.869480 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.869524 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.869568 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.869610 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.869654 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.869698 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.869762 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.869811 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.869854 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.869896 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.869939 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.869981 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.870026 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.870071 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.870115 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.870162 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.870205 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.870248 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.870292 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.870334 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.870377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.870427 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.870477 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.870521 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.870572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.870618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.870662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.870706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.870751 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.870812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.870856 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.870899 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.870942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.870986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.871030 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.871072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.871115 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.871157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.871211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.871257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.871300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.871345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.871389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.871436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.871480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.871523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.871567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.871609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.871665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.871710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.871756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.871803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.871846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.871889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.871931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.871973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.872016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.872075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.872119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.872166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.872208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.872251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.872294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.872336 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.872378 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.872422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.872486 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.872531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.872582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.872625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.872958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.873028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.873073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.873117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.873161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.873205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.873248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.873293 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.873336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.873378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.873422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.873471 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.873513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.873557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.873618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.873663 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.873707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.873749 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.873792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.873835 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.873880 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.873922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.873966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.874022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.874071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.874118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.874160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.874202 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.874244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.874287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.874345 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.874390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.874456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.874505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.874547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.874591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.874634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.874676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.874719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.874763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.874805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.874861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.874913 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:01:33.874937 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.874992 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.875042 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.875091 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.875140 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.875194 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.875394 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.875477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.875532 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.875591 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.875644 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.875708 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.875758 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.875829 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.875894 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.875947 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.875997 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.876046 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.876094 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.876143 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.876207 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.876256 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.876310 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.876359 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.876408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.876462 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.876511 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.876581 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.876632 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.876681 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.876735 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.876784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.876837 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.876886 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.876936 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.876985 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.877038 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.877087 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.877141 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.877190 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.877239 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.877287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.877336 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.877385 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.877451 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2021-05-09 04:01:33.877473 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.877528 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.877584 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.877634 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.877688 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.877738 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.877787 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.877836 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.877885 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.877940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.877989 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.878038 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.878088 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.878145 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.878195 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.878244 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.878297 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.878347 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.878397 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.878451 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.878501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.878551 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.878605 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.878654 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.878704 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.878754 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.878803 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.878852 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.878901 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.878950 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.878998 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.879047 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.879096 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.879147 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.879201 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.879251 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.879300 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.879348 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.879397 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.879452 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.879503 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.879555 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.879616 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.879665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.879721 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2021-05-09 04:01:33.879741 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.879793 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.879837 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.879881 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.879926 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.879970 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.880013 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.880057 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.880101 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.880145 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.880189 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.880237 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.880281 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.880325 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.880370 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.880415 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.880465 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.880510 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.880560 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.880608 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.880653 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.880702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.880747 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.880805 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.880851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.880896 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.880942 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.880988 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.881033 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.881079 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.881135 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.881180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.881224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.881273 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.881317 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.881361 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.881405 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.881456 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.881500 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.881544 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.881593 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.881638 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.881682 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.881726 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.881777 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2021-05-09 04:01:33.881796 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.881842 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.881888 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.881933 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.881978 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.882025 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.882071 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.882116 wsdl: current binding operation: StanFilia 2021-05-09 04:01:33.882161 wsdl: current binding operation: StanInne 2021-05-09 04:01:33.882207 wsdl: current binding operation: StanCaly 2021-05-09 04:01:33.882310 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.882357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.882403 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.882454 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.882543 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.882606 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.882653 wsdl: current binding operation: RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.882699 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.882745 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.882790 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.882835 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.882881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.882927 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.882973 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.883020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.883065 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.883111 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.883157 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.883491 wsdl: current binding operation: Platnosci 2021-05-09 04:01:33.883538 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.883591 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.883642 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.883689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.883736 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.883782 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.883828 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.883873 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.883920 wsdl: current binding operation: SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.883965 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.884011 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.884057 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.884103 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.884149 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.884196 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.884244 wsdl: current service: Service1 2021-05-09 04:01:33.884260 wsdl: current port: Service1Soap 2021-05-09 04:01:33.884287 wsdl: current port: Service1Soap12 2021-05-09 04:01:33.884312 wsdl: current port: Service1HttpGet 2021-05-09 04:01:33.884336 wsdl: current port: Service1HttpPost 2021-05-09 04:01:33.884363 wsdl: Parsing WSDL done 2021-05-09 04:01:33.884379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.884393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.884401 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.884409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.884416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.884429 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.884437 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.884452 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:01:33.884460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:01:33.884467 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:01:33.884474 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.884481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.884488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.884495 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.884503 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884511 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.884518 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.884525 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.884532 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.884539 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.884546 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.884553 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884560 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.884567 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.884582 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.884589 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.884596 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.884602 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:01:33.884609 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.884616 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.884623 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.884635 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.884642 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.884649 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.884656 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.884663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.884670 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.884677 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.884684 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.884692 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.884699 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.884706 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.884712 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.884720 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.884728 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.884739 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.884747 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.884754 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.884761 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.884768 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.884774 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:01:33.884781 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:01:33.884788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:01:33.884795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.884802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.884809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.884816 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.884823 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884830 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.884837 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.884844 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.884851 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.884857 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.884864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.884871 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884878 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.884885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.884891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.884899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.884905 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.884912 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.884919 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:01:33.884926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.884932 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.884939 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.884946 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.884953 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.884960 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.884967 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.884973 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.884980 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.884987 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.884993 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.885004 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.885011 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.885018 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.885025 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.885032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.885041 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.885047 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.885054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.885060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.885067 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.885073 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.885080 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:01:33.885086 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:01:33.885092 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:01:33.885098 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.885104 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.885111 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.885117 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.885124 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885130 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.885137 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.885143 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.885150 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.885156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.885162 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.885168 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885174 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.885181 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885187 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.885194 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.885200 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.885207 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.885213 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:01:33.885219 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.885225 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.885231 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.885238 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.885244 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.885250 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.885256 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.885262 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.885268 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.885275 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.885281 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.885287 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.885293 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.885300 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.885306 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.885312 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2021-05-09 04:01:33.885319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2021-05-09 04:01:33.885325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2021-05-09 04:01:33.885336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2021-05-09 04:01:33.885343 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.885349 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2021-05-09 04:01:33.885356 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2021-05-09 04:01:33.885362 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2021-05-09 04:01:33.885368 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2021-05-09 04:01:33.885374 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2021-05-09 04:01:33.885380 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2021-05-09 04:01:33.885386 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2021-05-09 04:01:33.885393 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2021-05-09 04:01:33.885399 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2021-05-09 04:01:33.885406 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885412 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.885418 wsdl: post-parse data gathering for RankingZbieranieMagazyn 2021-05-09 04:01:33.885429 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2021-05-09 04:01:33.885436 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2021-05-09 04:01:33.885442 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2021-05-09 04:01:33.885449 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2021-05-09 04:01:33.885455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885461 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2021-05-09 04:01:33.885468 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2021-05-09 04:01:33.885474 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.885481 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2021-05-09 04:01:33.885487 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2021-05-09 04:01:33.885493 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2021-05-09 04:01:33.885499 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2021-05-09 04:01:33.885505 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2021-05-09 04:01:33.885511 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2021-05-09 04:01:33.885517 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2021-05-09 04:01:33.885524 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2021-05-09 04:01:33.885530 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2021-05-09 04:01:33.885536 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2021-05-09 04:01:33.885542 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2021-05-09 04:01:33.885549 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKh 2021-05-09 04:01:33.885555 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzObrotKhAgrofinder 2021-05-09 04:01:33.885561 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2021-05-09 04:01:33.885567 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2021-05-09 04:01:33.885579 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2021-05-09 04:01:33.885586 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2021-05-09 04:01:33.885592 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2021-05-09 04:01:33.885599 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2021-05-09 04:01:33.885922 nusoap_client: checkWSDL 2021-05-09 04:01:33.885935 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:01:33.885940 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:01:33.885944 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2021-05-09 04:01:33.885951 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2021-05-09 04:01:33.885955 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:01:33.885958 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2021-05-09 04:01:33.885967 nusoap_client: got 44 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2021-05-09 04:01:33.885975 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:01:33.886009 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886015 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:01:33.886030 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2021-05-09 04:01:33.886052 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2021-05-09 04:01:33.886058 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2021-05-09 04:01:33.886062 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2021-05-09 04:01:33.886067 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2021-05-09 04:01:33.886072 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:01:33.886084 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886091 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886095 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886108 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886116 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2021-05-09 04:01:33.886120 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2021-05-09 04:01:33.886144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.886153 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:01:33.886158 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.886183 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:01:33.886188 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2021-05-09 04:01:33.886192 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2021-05-09 04:01:33.886196 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2021-05-09 04:01:33.886199 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2021-05-09 04:01:33.886203 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2021-05-09 04:01:33.886207 wsdl: wrap the parameters for the caller 2021-05-09 04:01:33.886211 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:01:33.886215 wsdl: calling serializeType w/named param 2021-05-09 04:01:33.886221 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220825" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2021-05-09 04:01:33.886231 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886238 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886241 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2021-05-09 04:01:33.886247 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886252 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2021-05-09 04:01:33.886256 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2021-05-09 04:01:33.886281 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2021-05-09 04:01:33.886288 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886292 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886298 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886302 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2021-05-09 04:01:33.886312 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:01:33.886319 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886323 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:01:33.886327 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:01:33.886333 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220825" 2021-05-09 04:01:33.886340 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886344 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:01:33.886348 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886357 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886363 wsdl: in serializeType: returning: 220825 2021-05-09 04:01:33.886369 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2021-05-09 04:01:33.886375 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886379 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:01:33.886383 wsdl: in serializeType: returning: 2021-05-09 04:01:33.886388 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2021-05-09 04:01:33.886395 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886399 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2021-05-09 04:01:33.886408 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886413 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2021-05-09 04:01:33.886417 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2021-05-09 04:01:33.886421 wsdl: in serializeType: returning: 220825PLN 2021-05-09 04:01:33.886431 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220825PLN 2021-05-09 04:01:33.886457 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=220825PLN style=document use=literal encodingStyle= 2021-05-09 04:01:33.886462 nusoap_client: headers: bool(false) 2021-05-09 04:01:33.886469 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7412"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2021-05-09 04:01:33.886482 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2021-05-09 04:01:33.886487 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=220825PLN 2021-05-09 04:01:33.886519 nusoap_client: transporting via HTTP 2021-05-09 04:01:33.886597 nusoap_client: sending message, length=499 2021-05-09 04:01:33.886530 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2021-05-09 04:01:33.886541 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2021-05-09 04:01:33.886545 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2021-05-09 04:01:33.886550 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2021-05-09 04:01:33.886554 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2021-05-09 04:01:33.886560 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:01:33.886578 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:01:33.886585 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:01:33.886590 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:01:33.886618 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2021-05-09 04:01:33.886627 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2021-05-09 04:01:33.886634 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2021-05-09 04:01:33.894003 soap_transport_http: set response timeout to 30 2021-05-09 04:01:33.894017 soap_transport_http: socket connected 2021-05-09 04:01:33.894026 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2021-05-09 04:01:33.894031 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2021-05-09 04:01:33.894036 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2021-05-09 04:01:33.894041 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2021-05-09 04:01:33.894045 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2021-05-09 04:01:33.894049 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2021-05-09 04:01:33.894053 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2021-05-09 04:01:33.894077 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2021-05-09 04:01:33.902905 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2021-05-09 04:01:33.902920 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2021-05-09 04:01:33.902926 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:01:33.902931 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2021-05-09 04:01:33.902936 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2021-05-09 04:01:33.902941 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2021-05-09 04:01:33.902946 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2021-05-09 04:01:33.902951 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2021-05-09 04:01:33.902956 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2021-05-09 04:01:33.902961 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 09 May 2021 02:01:27 GMT 2021-05-09 04:01:33.902967 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2021-05-09 04:01:33.902976 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2021-05-09 04:01:33.902981 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2021-05-09 04:01:33.902988 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2021-05-09 04:01:33.903007 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2021-05-09 04:01:33.903015 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2021-05-09 04:01:33.903023 soap_transport_http: read to EOF 2021-05-09 04:01:33.903027 soap_transport_http: read body of length 1510 2021-05-09 04:01:33.903031 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2021-05-09 04:01:33.903059 soap_transport_http: closed socket 2021-05-09 04:01:33.903069 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2021-05-09 04:01:33.903074 soap_transport_http: end of send() 2021-05-09 04:01:33.903095 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2021-05-09 04:01:33.903102 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 09 May 2021 02:01:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2021-05-09 04:01:33.903123 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2021-05-09 04:01:33.903178 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2021-05-09 04:01:33.903237 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2021-05-09 04:01:33.903245 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2021-05-09 04:01:33.903354 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2021-05-09 04:01:33.903470 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2021-05-09 04:01:33.903477 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2021-05-09 04:01:33.903485 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2021-05-09 04:01:33.903496 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:01:33.903519 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2021-05-09 04:01:33.903573 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2021-05-09 04:01:33.903598 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2021-05-09 04:01:33.903609 nusoap_client: got fault 2021-05-09 04:01:33.903616 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2021-05-09 04:01:33.903621 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read23_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2021-05-09 04:01:33.903626 nusoap_client: detail =