Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465679-00019Y1907 0R6055 Model turbiny: TV78
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3798
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 25 May 2020 19:45:36 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-05-25 21:45:51.649205 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-05-25 21:45:51.649263 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:45:51.649278 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205551" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-05-25 21:45:51.649298 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:45:51.649308 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-05-25 21:45:51.649317 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-05-25 21:45:51.649332 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-05-25 21:45:51.649341 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:45:51.649347 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:45:51.649357 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-05-25 21:45:51.649367 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 21:45:51.649379 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 21:45:51.649385 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 21:45:51.649390 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 21:45:51.649395 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 21:45:51.649399 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-05-25 21:45:51.649411 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:45:51.649427 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:45:51.649437 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 21:45:51.649443 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-05-25 21:45:51.649449 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-05-25 21:45:51.649458 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 21:45:51.649467 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 21:45:51.655916 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 21:45:51.655935 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 21:45:51.655947 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-05-25 21:45:51.655954 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:45:51.655960 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:45:51.655965 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-05-25 21:45:51.655969 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-05-25 21:45:51.656004 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-05-25 21:45:51.911323 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-05-25 21:45:51.911408 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-05-25 21:45:51.911417 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:45:51.911430 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 21:45:51.911437 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 21:45:51.911442 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 21:45:51.911448 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 21:45:51.911456 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 21:45:51.911462 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 21:45:51.911468 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 19:45:36 GMT 2020-05-25 21:45:51.911478 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 21:45:51.911483 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-05-25 21:45:51.911490 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 21:45:51.911504 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-05-25 21:45:51.911544 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-05-25 21:45:51.911570 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-05-25 21:45:51.917806 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:45:51.917906 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-25 21:45:51.917922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.924275 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.924466 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.924520 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.924563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.924592 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.924620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.924699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:45:51.924774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.924837 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.925031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.925072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.930563 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.930639 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.930673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.930797 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.930814 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931009 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931082 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931164 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931181 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931323 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931359 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931382 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931468 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.931565 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:45:51.931583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:45:51.931700 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931723 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.931748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931770 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931859 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.931893 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.936890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.936918 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.936975 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937242 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937268 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937310 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937394 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-05-25 21:45:51.937460 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.937488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937503 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937788 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937842 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937894 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.937938 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.938001 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-05-25 21:45:51.938016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938159 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938174 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938214 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.938284 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-05-25 21:45:51.938387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938449 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938524 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938615 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938719 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.938756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.938791 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943507 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.943553 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943609 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.943855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943881 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943922 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.943993 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.944024 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-05-25 21:45:51.944047 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.944096 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-05-25 21:45:51.944112 soap_transport_http: read buffer of 1421 bytes 2020-05-25 21:45:51.944123 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 21:45:51.944128 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-05-25 21:45:51.944172 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-05-25 21:45:51.944212 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 21:45:51.944229 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 21:45:51.944237 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 21:45:51.944259 wsdl: got WSDL URL 2020-05-25 21:45:51.944264 wsdl: Parse WSDL 2020-05-25 21:45:51.944453 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-05-25 21:45:51.944471 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-05-25 21:45:51.944525 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-05-25 21:45:51.944558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944590 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.944600 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944615 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:45:51.944637 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.944644 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944655 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:45:51.944671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.944715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.944731 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944738 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.944755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944784 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.944792 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944802 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-05-25 21:45:51.944816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.944845 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-05-25 21:45:51.944861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-05-25 21:45:51.944882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944908 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.944915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944925 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:45:51.944943 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.944950 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944959 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:45:51.944977 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.944984 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.944993 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:45:51.945007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.945041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.945056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945063 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-05-25 21:45:51.945077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945103 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.945110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-05-25 21:45:51.945133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.945159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-05-25 21:45:51.945174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-05-25 21:45:51.945195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945220 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.945227 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945237 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:45:51.945255 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.945262 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945271 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:45:51.945289 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.945296 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945305 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:45:51.945322 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.945329 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.945352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.945390 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.945405 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945412 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.945434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945469 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.945533 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.945550 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945562 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.945572 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-05-25 21:45:51.945585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.945610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 21:45:51.945625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945631 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-05-25 21:45:51.945650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945676 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.945684 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945694 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:45:51.945708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.945733 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.945748 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945754 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.945768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945799 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945836 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.945856 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.945873 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945884 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.945894 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-05-25 21:45:51.945907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.945931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-05-25 21:45:51.945946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-05-25 21:45:51.945973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.945999 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946007 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946016 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-05-25 21:45:51.946034 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946041 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946051 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-05-25 21:45:51.946068 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946075 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946084 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-05-25 21:45:51.946102 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.946109 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946119 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.946132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946168 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.946183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946189 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.946208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946234 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.946242 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-05-25 21:45:51.946265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946290 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 21:45:51.946304 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946311 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-05-25 21:45:51.946325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946349 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946356 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946366 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:45:51.946379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946404 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.946419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946433 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.946449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946476 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.946483 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946493 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-05-25 21:45:51.946507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946532 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-05-25 21:45:51.946548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946554 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-05-25 21:45:51.946568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946610 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.946623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946648 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.946663 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946669 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.946683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946707 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.946715 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946725 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-05-25 21:45:51.946739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946763 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-05-25 21:45:51.946813 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946819 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-05-25 21:45:51.946834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946859 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946866 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946880 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:45:51.946899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.946906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946915 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.946929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.946958 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-05-25 21:45:51.946973 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.946979 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.946993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947018 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.947025 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947035 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-05-25 21:45:51.947048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947073 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-05-25 21:45:51.947088 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947094 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-05-25 21:45:51.947107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947132 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.947139 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947148 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:45:51.947166 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.947172 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947182 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.947195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947224 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-05-25 21:45:51.947238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947244 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.947258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947283 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.947290 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947300 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-05-25 21:45:51.947313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947338 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-05-25 21:45:51.947353 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947359 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-05-25 21:45:51.947372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947397 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.947404 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947413 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.947432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947459 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-05-25 21:45:51.947474 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947480 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.947494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947519 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.947526 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947536 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-05-25 21:45:51.947549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947574 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-05-25 21:45:51.947588 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947595 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-05-25 21:45:51.947609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.947640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.947664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947690 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.947704 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947710 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.947724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947749 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.947756 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947765 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-05-25 21:45:51.947778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947804 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 21:45:51.947818 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947824 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-05-25 21:45:51.947838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947862 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.947869 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947878 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 21:45:51.947891 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.947916 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.947930 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947937 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.947950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947975 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.947982 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.947991 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-05-25 21:45:51.948005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948029 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 21:45:51.948044 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948050 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-05-25 21:45:51.948063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948088 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.948095 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948105 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-05-25 21:45:51.948118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948143 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.948158 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948164 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.948178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948202 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.948209 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948218 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-05-25 21:45:51.948231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948256 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 21:45:51.948271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948277 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-05-25 21:45:51.948291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948315 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.948322 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948332 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-05-25 21:45:51.948352 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.948359 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948369 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-05-25 21:45:51.948382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948412 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.948436 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948443 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.948474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948500 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.948508 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948518 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-05-25 21:45:51.948531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948556 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 21:45:51.948573 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948579 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:45:51.948593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948618 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.948625 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948635 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.948648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948674 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.948689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948695 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.948708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948733 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.948741 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948750 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:45:51.948764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948789 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.948803 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948810 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-05-25 21:45:51.948824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948874 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:45:51.948884 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948896 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 21:45:51.948909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.948925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.948935 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.949006 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949013 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.949027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949051 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949058 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949097 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949135 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949146 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.949156 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-05-25 21:45:51.949168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.949193 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:45:51.949207 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949214 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-05-25 21:45:51.949228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949254 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:45:51.949261 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949271 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:45:51.949284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.949309 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.949324 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949352 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.949371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949396 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949403 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949469 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949486 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949497 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.949508 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-05-25 21:45:51.949521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.949545 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-05-25 21:45:51.949560 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949566 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-05-25 21:45:51.949581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949606 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:45:51.949615 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949625 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-05-25 21:45:51.949638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949654 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.949664 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.949679 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949685 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.949699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949730 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.949804 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949825 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.949837 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-05-25 21:45:51.949849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.949874 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:45:51.949889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949896 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-05-25 21:45:51.949910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.949942 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-05-25 21:45:51.949969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.949976 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.949986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-05-25 21:45:51.950003 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950010 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950019 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:45:51.950037 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.950044 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950053 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:45:51.950071 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.950078 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950087 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 21:45:51.950105 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.950111 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950121 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-05-25 21:45:51.950138 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.950145 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.950167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950215 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.950230 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950236 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.950250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950275 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950282 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950292 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-05-25 21:45:51.950306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-05-25 21:45:51.950346 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950352 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-05-25 21:45:51.950367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950392 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950399 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950409 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 21:45:51.950433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950441 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950451 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.950470 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950498 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950510 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:45:51.950525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.950575 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950581 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.950596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950622 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950629 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-05-25 21:45:51.950653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950678 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-05-25 21:45:51.950693 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950700 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:45:51.950715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950739 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950747 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950756 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.950769 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.950811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.950831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950856 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950863 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950873 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:45:51.950887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.950912 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.950927 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950934 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-05-25 21:45:51.950948 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950973 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.950980 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.950990 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.951008 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951015 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951024 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-05-25 21:45:51.951042 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951049 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951058 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-05-25 21:45:51.951076 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.951083 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951092 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-05-25 21:45:51.951110 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951116 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951126 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-05-25 21:45:51.951139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.951180 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.951195 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951201 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.951215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951240 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951247 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951257 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-05-25 21:45:51.951270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.951295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 21:45:51.951310 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951316 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-05-25 21:45:51.951330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951355 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951362 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951372 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-05-25 21:45:51.951390 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.951429 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951441 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951459 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:45:51.951483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.951518 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.951534 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951541 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.951556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951582 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951589 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-05-25 21:45:51.951612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.951637 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.951652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951658 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.951672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951698 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951705 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951715 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:45:51.951732 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951739 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951748 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:45:51.951766 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.951772 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951782 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:45:51.951801 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951808 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:45:51.951834 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.951842 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951851 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:45:51.951864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.951906 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.951922 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951928 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.951942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951967 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.951975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.951985 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.951998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.952023 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.952037 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952067 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952075 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952114 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.952128 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.952161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952171 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.952190 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.952197 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952206 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-05-25 21:45:51.952224 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.952231 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952241 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-05-25 21:45:51.952258 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.952265 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952275 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 21:45:51.952292 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.952299 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952308 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-05-25 21:45:51.952326 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:45:51.952333 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952343 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-05-25 21:45:51.952360 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952367 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952377 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.952394 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952401 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952410 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.952438 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952482 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952496 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-05-25 21:45:51.952517 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952524 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952534 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:45:51.952551 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952558 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952568 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:45:51.952581 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.952654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952661 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.952675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952701 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.952708 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952718 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:45:51.952736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952743 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952752 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:45:51.952770 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.952776 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952786 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:45:51.952803 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.952811 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952820 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:45:51.952834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.952872 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952894 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.952909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952933 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.952941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952950 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.952964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.952979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.952989 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.953003 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953029 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953046 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953060 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953075 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.953090 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953115 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.953122 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953132 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:45:51.953150 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953156 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953166 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 21:45:51.953183 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.953190 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953199 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:45:51.953217 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.953223 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953233 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 21:45:51.953251 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.953258 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953268 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:45:51.953285 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.953292 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953302 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:45:51.953320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953336 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.953354 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953361 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953370 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 21:45:51.953387 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953394 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953404 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 21:45:51.953421 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953433 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953444 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:45:51.953463 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953469 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953479 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:45:51.953492 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.953547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.953565 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953572 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.953587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953611 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953618 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953628 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:45:51.953646 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.953652 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953662 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.953679 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.953685 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953695 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:45:51.953712 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.953719 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953728 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.953741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.953778 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953793 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.953813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953838 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.953868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.953882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.953893 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.953906 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953934 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953941 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953951 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953964 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.953981 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.953995 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954020 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954027 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954037 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:45:51.954054 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954061 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954071 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-05-25 21:45:51.954088 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954094 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954104 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-05-25 21:45:51.954121 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954128 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954137 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-05-25 21:45:51.954155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954162 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954171 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:45:51.954189 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954196 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954205 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:45:51.954222 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954229 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954238 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.954255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954262 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954271 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-05-25 21:45:51.954288 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954295 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954305 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-05-25 21:45:51.954322 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954329 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954338 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-05-25 21:45:51.954356 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954363 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:45:51.954390 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954406 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:45:51.954419 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.954481 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.954499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954528 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954536 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954546 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954559 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954575 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.954589 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954616 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954623 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954633 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-05-25 21:45:51.954651 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954658 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954667 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-05-25 21:45:51.954685 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.954692 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954701 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:45:51.954719 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954726 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954735 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-05-25 21:45:51.954752 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954759 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954768 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-05-25 21:45:51.954786 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954793 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954802 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-05-25 21:45:51.954819 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.954826 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954836 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-05-25 21:45:51.954853 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954860 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954869 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-05-25 21:45:51.954886 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954893 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954903 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-05-25 21:45:51.954920 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954927 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954937 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-05-25 21:45:51.954954 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954961 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.954971 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-05-25 21:45:51.954988 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.954994 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955005 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-05-25 21:45:51.955022 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.955029 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955038 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.955056 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.955062 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955072 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-05-25 21:45:51.955085 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955180 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-05-25 21:45:51.955196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955220 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.955227 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955237 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-05-25 21:45:51.955250 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955276 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955291 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955297 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.955311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955336 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.955344 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955354 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-05-25 21:45:51.955368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955393 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 21:45:51.955408 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955414 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-05-25 21:45:51.955434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955460 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.955467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955477 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.955495 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.955503 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955512 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:45:51.955530 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.955537 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955546 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:45:51.955563 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.955570 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955580 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:45:51.955593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955630 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-05-25 21:45:51.955645 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955651 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.955665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955690 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.955698 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955707 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-05-25 21:45:51.955720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.955736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955746 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-05-25 21:45:51.955759 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.955787 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955794 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.955804 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.955833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.955847 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955872 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.955879 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955889 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-05-25 21:45:51.955907 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.955914 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955924 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-05-25 21:45:51.955941 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.955948 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955958 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-05-25 21:45:51.955975 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-05-25 21:45:51.955982 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.955992 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-05-25 21:45:51.956010 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.956016 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956026 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-05-25 21:45:51.956043 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.956049 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956060 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-05-25 21:45:51.956077 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.956084 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956094 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:45:51.956111 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.956118 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956127 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-05-25 21:45:51.956145 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.956151 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956161 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-05-25 21:45:51.956178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.956185 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.956207 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-05-25 21:45:51.956258 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.956276 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956283 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-05-25 21:45:51.956298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956322 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.956329 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956339 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.956352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.956377 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.956393 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956399 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.956413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956446 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956453 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956463 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-05-25 21:45:51.956477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.956537 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-05-25 21:45:51.956552 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956579 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.956587 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956597 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-05-25 21:45:51.956615 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:45:51.956622 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956632 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-05-25 21:45:51.956649 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.956656 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956665 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-05-25 21:45:51.956679 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-05-25 21:45:51.956702 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.956718 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956724 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.956738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956763 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.956771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956780 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.956798 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.956805 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956815 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-05-25 21:45:51.956833 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.956840 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956849 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-05-25 21:45:51.956862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.956895 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.956910 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956916 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.956931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956956 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.956963 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.956973 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.956986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.957011 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.957024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957052 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957069 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957082 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.957134 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957180 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957189 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957200 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-05-25 21:45:51.957221 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957228 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957237 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-05-25 21:45:51.957255 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.957262 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957271 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:45:51.957289 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957296 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957305 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-05-25 21:45:51.957323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.957330 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957339 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 21:45:51.957356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957363 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957373 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-05-25 21:45:51.957390 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.957396 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957406 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-05-25 21:45:51.957428 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957435 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957446 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-05-25 21:45:51.957464 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957471 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957481 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-05-25 21:45:51.957495 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.957542 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.957560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957566 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-05-25 21:45:51.957583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957609 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957616 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957626 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:45:51.957643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.957650 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957659 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:45:51.957676 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.957683 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957693 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:45:51.957710 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957735 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957748 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:45:51.957768 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.957775 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957785 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:45:51.957798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.957839 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.957854 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957861 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.957876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957899 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957906 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.957965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.957982 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.957993 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.958003 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-05-25 21:45:51.958015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-05-25 21:45:51.958040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 21:45:51.958055 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958061 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-05-25 21:45:51.958076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958101 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.958108 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958118 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-05-25 21:45:51.958131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958156 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.958172 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958178 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.958192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958218 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:45:51.958225 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958234 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-05-25 21:45:51.958247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958272 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-05-25 21:45:51.958287 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958293 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-05-25 21:45:51.958308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958334 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.958341 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958351 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-05-25 21:45:51.958369 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.958375 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958385 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:45:51.958402 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.958409 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958419 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-05-25 21:45:51.958439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958474 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.958489 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958495 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.958509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958534 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.958542 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958551 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-05-25 21:45:51.958564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958589 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 21:45:51.958604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958611 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-05-25 21:45:51.958624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.958656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.958678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958703 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.958718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958724 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.958738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958764 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958771 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958781 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-05-25 21:45:51.958794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.958808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958818 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 21:45:51.958832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958859 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958866 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958876 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.958919 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958944 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.958951 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958961 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-05-25 21:45:51.958979 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.958986 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.958996 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-05-25 21:45:51.959013 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959020 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959030 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-05-25 21:45:51.959048 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959054 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959064 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-05-25 21:45:51.959082 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959088 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959098 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-05-25 21:45:51.959115 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:45:51.959122 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959132 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-05-25 21:45:51.959149 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:45:51.959156 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959166 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-05-25 21:45:51.959183 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-05-25 21:45:51.959190 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959200 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-05-25 21:45:51.959218 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.959225 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959235 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-05-25 21:45:51.959252 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959259 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959268 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-05-25 21:45:51.959285 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959292 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959303 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-05-25 21:45:51.959320 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959327 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959336 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-05-25 21:45:51.959353 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959360 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959370 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-05-25 21:45:51.959383 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.959450 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.959469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959476 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-05-25 21:45:51.959495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959520 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959527 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959536 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.959554 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.959562 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959571 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.959584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.959615 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.959630 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959636 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.959650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959675 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959683 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959693 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-05-25 21:45:51.959706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.959721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.959731 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-05-25 21:45:51.959744 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959772 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959779 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959789 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.959832 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959858 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.959865 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959875 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-05-25 21:45:51.959893 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.959900 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959910 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-05-25 21:45:51.959927 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.959934 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959943 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-05-25 21:45:51.959960 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 21:45:51.959967 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.959976 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-05-25 21:45:51.959994 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.960001 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.960010 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-05-25 21:45:51.960028 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-05-25 21:45:51.960035 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.960044 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-05-25 21:45:51.960061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.960068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.960078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.960091 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-05-25 21:45:51.960130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.960146 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960152 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-05-25 21:45:51.960167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960192 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.960199 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960209 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.960226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.960233 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960243 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.960256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.960284 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.960299 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960305 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-05-25 21:45:51.960319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960345 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.960352 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960361 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-05-25 21:45:51.960374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.960409 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-05-25 21:45:51.960429 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960447 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-05-25 21:45:51.960462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960487 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.960495 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960505 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.960522 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.960529 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960538 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.960551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.960585 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.960601 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960607 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.960783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960811 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.960818 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960828 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-05-25 21:45:51.960842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.960867 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 21:45:51.960882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960888 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.960902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960927 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.960934 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960944 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-05-25 21:45:51.960962 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.960968 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.960988 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-05-25 21:45:51.961003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961032 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.961048 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961054 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.961073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961098 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961105 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961115 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.961128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961153 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.961171 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961207 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961217 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961230 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961260 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961285 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.961325 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:45:51.961331 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961341 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:45:51.961356 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.961376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:45:51.961416 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961428 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:45:51.961439 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961453 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-05-25 21:45:51.961469 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961483 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961508 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961515 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961525 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-05-25 21:45:51.961542 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961549 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961559 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:45:51.961572 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-05-25 21:45:51.961591 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961607 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961613 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-05-25 21:45:51.961632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.961664 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961674 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-05-25 21:45:51.961687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961712 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.961727 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961733 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.961746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961771 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961778 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961787 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-05-25 21:45:51.961801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.961826 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 21:45:51.961841 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961847 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.961866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961892 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.961899 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961908 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-05-25 21:45:51.961926 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961933 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961942 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-05-25 21:45:51.961960 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.961967 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.961976 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-05-25 21:45:51.961993 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962000 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962009 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-05-25 21:45:51.962022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.962058 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962073 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962079 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.962094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962118 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962139 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-05-25 21:45:51.962153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.962178 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.962191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962218 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962225 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962234 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962247 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962263 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.962277 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962302 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.962310 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962319 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-05-25 21:45:51.962336 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.962343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962352 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-05-25 21:45:51.962370 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962377 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962386 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-05-25 21:45:51.962404 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.962411 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962420 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-05-25 21:45:51.962444 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962452 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962465 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-05-25 21:45:51.962484 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962491 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962501 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-05-25 21:45:51.962518 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:45:51.962525 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962535 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-05-25 21:45:51.962548 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.962586 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.962602 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962610 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-05-25 21:45:51.962624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962649 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.962657 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962670 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-05-25 21:45:51.962689 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962696 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962705 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-05-25 21:45:51.962723 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962729 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962739 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-05-25 21:45:51.962756 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.962762 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962771 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-05-25 21:45:51.962789 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962796 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962805 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-05-25 21:45:51.962822 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962829 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962838 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-05-25 21:45:51.962855 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962862 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962871 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-05-25 21:45:51.962888 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.962895 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-05-25 21:45:51.962918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.962969 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.962984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.962991 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-05-25 21:45:51.963010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963035 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.963042 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-05-25 21:45:51.963065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.963090 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 21:45:51.963106 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-05-25 21:45:51.963113 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-05-25 21:45:51.963123 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-05-25 21:45:51.963139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963145 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-05-25 21:45:51.963159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.963206 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-05-25 21:45:51.963223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.963233 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-05-25 21:45:51.963244 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-05-25 21:45:51.963261 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.963267 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-05-25 21:45:51.963278 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-05-25 21:45:51.963294 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-05-25 21:45:51.963300 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-05-25 21:45:51.963310 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-05-25 21:45:51.963326 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963343 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963366 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963376 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963393 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.963399 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963409 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.963439 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.963449 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-05-25 21:45:51.963466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.963490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.963497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-05-25 21:45:51.963506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.963524 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:45:51.963530 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-05-25 21:45:51.963540 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-05-25 21:45:51.963557 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.963564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963573 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.963590 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-05-25 21:45:51.963597 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-05-25 21:45:51.963611 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-05-25 21:45:51.963629 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.963636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-05-25 21:45:51.963645 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.963662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.963669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-05-25 21:45:51.963678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.963694 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-05-25 21:45:51.963701 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-05-25 21:45:51.963711 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-05-25 21:45:51.963727 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963734 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963744 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.963761 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.963768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-05-25 21:45:51.963777 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.963792 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-05-25 21:45:51.963829 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.963858 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-05-25 21:45:51.963884 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.963912 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-05-25 21:45:51.963938 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.963964 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-05-25 21:45:51.963991 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.964017 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-05-25 21:45:51.964043 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.964070 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-05-25 21:45:51.964095 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.964121 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-05-25 21:45:51.964147 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.964177 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-05-25 21:45:51.964204 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-05-25 21:45:51.964230 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-05-25 21:45:51.964256 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-05-25 21:45:51.964282 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-05-25 21:45:51.964308 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-05-25 21:45:51.964334 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-05-25 21:45:51.964360 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.964387 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-05-25 21:45:51.964414 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.964447 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-05-25 21:45:51.964473 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.964499 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-05-25 21:45:51.964525 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.964551 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-05-25 21:45:51.964577 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.964603 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.964629 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.964656 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:45:51.964683 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.964709 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-05-25 21:45:51.964735 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.964761 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-05-25 21:45:51.964787 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.964813 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-05-25 21:45:51.964838 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.964864 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-05-25 21:45:51.964891 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.964922 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.964949 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.964976 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-05-25 21:45:51.965002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.965029 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-05-25 21:45:51.965055 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.965081 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965106 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.965132 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965158 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.965184 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965210 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.965235 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-05-25 21:45:51.965262 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-05-25 21:45:51.965287 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-05-25 21:45:51.965313 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.965339 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-05-25 21:45:51.965365 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.965390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.965448 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-05-25 21:45:51.965475 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.965503 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-05-25 21:45:51.965530 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.965556 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-05-25 21:45:51.965583 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.965614 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-05-25 21:45:51.965639 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.965665 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-05-25 21:45:51.965691 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.965717 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-05-25 21:45:51.965743 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.965769 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-05-25 21:45:51.965795 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.965821 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.965874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-05-25 21:45:51.965900 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.965925 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-05-25 21:45:51.965951 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.965977 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-05-25 21:45:51.966004 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966022 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966048 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.966075 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966092 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966108 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966134 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.966160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966177 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966193 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966235 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.966261 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966287 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.966317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966334 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966351 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966367 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966393 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.966419 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966451 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966477 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966503 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966528 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966545 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966570 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966596 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966613 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966638 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966664 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966689 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966716 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966742 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.966768 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966794 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966819 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966845 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.966871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966888 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966913 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.966939 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.966965 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.966991 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967016 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.967046 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967072 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.967098 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967124 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.967149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967242 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.967330 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967390 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.967416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.967475 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967492 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967509 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967526 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967542 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967568 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.967594 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967611 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967627 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967653 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.967680 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967735 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.967803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967853 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967879 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.967904 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.967980 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.968007 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968033 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.968058 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968091 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968108 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968150 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.968176 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968202 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:45:51.968227 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968244 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968261 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.968313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968560 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968577 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968620 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.968645 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968671 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 21:45:51.968697 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968713 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968730 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968755 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.968781 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968807 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.968832 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968849 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968876 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.968901 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968918 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968943 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.968969 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.968986 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969012 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:45:51.969038 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969055 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969081 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.969106 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969131 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.969157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969174 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969194 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969211 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969237 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.969263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969363 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:45:51.969435 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969452 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969478 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.969505 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969522 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969539 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969564 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.969590 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.969692 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969717 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.969743 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969798 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.969849 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969875 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.969900 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969927 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.969952 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969969 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.969995 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.970020 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970037 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970062 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.970088 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970114 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.970140 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970166 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.970191 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970217 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.970243 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970269 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.970295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970312 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970337 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-05-25 21:45:51.970363 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970389 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.970415 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970446 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.970473 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970499 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.970524 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970560 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.970586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970603 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970669 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970686 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.970737 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970754 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970770 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970796 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.970822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970847 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.970873 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970890 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970907 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970923 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970940 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.970965 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.970991 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971008 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971024 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.971075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971111 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-05-25 21:45:51.971202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971253 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971278 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.971304 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971321 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971381 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.971407 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971442 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-05-25 21:45:51.971469 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971486 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971502 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971519 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971544 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-05-25 21:45:51.971570 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971596 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-05-25 21:45:51.971622 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971639 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971656 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.971707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971724 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971740 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971805 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-05-25 21:45:51.971831 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971857 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-05-25 21:45:51.971882 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971899 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971916 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971941 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-05-25 21:45:51.971968 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.971994 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-05-25 21:45:51.972020 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972037 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972063 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.972089 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972106 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972132 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-05-25 21:45:51.972158 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972175 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972201 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:45:51.972227 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972244 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972270 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-05-25 21:45:51.972296 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972322 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-05-25 21:45:51.972348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972364 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972381 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972433 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.972460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972527 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972544 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972560 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-05-25 21:45:51.972603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-05-25 21:45:51.972632 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.972691 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.972742 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.972791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.972840 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.972890 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.972937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.972985 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.973033 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.973082 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.973131 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.973177 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.973225 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.973271 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.973319 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.973367 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.973415 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.973470 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.973517 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.973565 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.973613 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.973662 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.973709 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.973759 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.973808 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.973863 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.973915 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.973962 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.974009 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.974055 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.974103 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.974152 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.974208 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.974259 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.974310 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.974357 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.974404 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.974457 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.974578 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.974630 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.974680 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.974738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.974787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.974834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.974883 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.974931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.974979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.975026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.975073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.975122 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.975171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.975219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.975266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.975314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.975361 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.975407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.975463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.975515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.975565 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.975612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.975675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.975723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.975772 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.975819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.975867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.975916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.975967 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.976019 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.976066 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.976129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.976176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.976223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.976271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.976319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.976369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.976421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.976475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.976523 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.976584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.976633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.976741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.977050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.977110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.977158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.977206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.977259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.977307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.977369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.977416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.977470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.977519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.977567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.977615 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.977661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.977709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.977763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.977823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.977872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.977920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.977969 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.978016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.978063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.978143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.978192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.978239 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.978288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.978336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.978388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.978447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.978494 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.978541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.978588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.978634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.978683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.978744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.978793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.978845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.978892 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.978938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.978985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.979034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.979083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.979131 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.979205 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 21:45:51.979234 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.979297 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.979353 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.979407 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.979467 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.979841 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.979898 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.979959 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.980013 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.980068 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.980122 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.980247 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.980338 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.980447 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.980547 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.980649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.980743 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.980801 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.980855 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.980909 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.980963 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.981026 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.981085 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.981140 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.981194 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.981248 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.981302 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.981356 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.981416 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.981482 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.981537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.981591 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.981646 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.981700 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.981754 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.981809 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.981863 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.981918 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.981972 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.982026 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.982079 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.982145 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-05-25 21:45:51.982169 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.982225 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.982280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.982335 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.982390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.982458 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.982522 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.982581 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.982643 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.982698 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.982753 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.982851 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.982950 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.983057 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.983120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.983189 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.983280 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.983337 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.983392 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.983454 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.983509 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.983569 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.983625 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.983680 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.983734 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.983788 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.983842 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.983897 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.983952 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.984010 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.984066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.984120 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.984175 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.984229 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.984284 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.984338 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.984392 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.984453 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.984508 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.984569 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.984623 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.984686 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-05-25 21:45:51.984710 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.984761 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.984810 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.984859 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.984908 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.984956 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.985005 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.985053 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.985101 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.985155 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.985204 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.985253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.985302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.985350 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.985399 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.985454 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.985502 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.985553 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.985604 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.985652 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.985700 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.985751 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.985800 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.985849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.985897 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.985945 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.985993 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.986048 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.986096 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.986144 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.986193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.986247 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.986296 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.986345 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.986393 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.986447 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.986496 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.986545 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.986600 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.986649 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.986699 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.986755 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-05-25 21:45:51.986778 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.986829 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.986880 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.986931 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.986981 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.987032 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.987082 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.987134 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-05-25 21:45:51.987184 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-05-25 21:45:51.987235 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-05-25 21:45:51.987285 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.987343 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.987394 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.987451 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.987502 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.987558 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.987611 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.987663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.987713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.987763 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.987813 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.987865 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.987915 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.987966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.988017 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.988068 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.988120 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.988170 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-05-25 21:45:51.988220 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.988270 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.988321 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.988373 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.988449 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.988501 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.988556 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.988611 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.988662 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.988712 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.988768 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.988819 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.988869 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.988925 wsdl: current service: Service1 2020-05-25 21:45:51.988943 wsdl: current port: Service1Soap 2020-05-25 21:45:51.988975 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-05-25 21:45:51.989003 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-05-25 21:45:51.989030 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-05-25 21:45:51.989057 wsdl: Parsing WSDL done 2020-05-25 21:45:51.989082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.989103 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.989114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.989125 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.989134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.989144 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.989155 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.989164 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:45:51.989173 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:45:51.989183 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:45:51.989192 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.989202 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.989211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.989221 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.989230 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989239 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.989250 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.989259 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.989268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.989277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.989286 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989297 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.989305 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.989325 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.989333 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.989342 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.989352 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:45:51.989361 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.989370 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.989379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.989389 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.989398 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.989407 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.989417 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.989439 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.989449 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.989459 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.989469 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.989478 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.989487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.989497 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.989509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.989517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.989531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.989539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.989550 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.989562 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.989570 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:45:51.989578 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:45:51.989587 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:45:51.989595 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.989603 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.989611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.989619 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.989628 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989636 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.989644 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.989652 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.989660 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.989668 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.989676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989684 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.989692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.989709 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.989718 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.989726 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.989735 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:45:51.989743 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.989751 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.989759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.989767 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.989775 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.989783 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.989791 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.989799 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.989807 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.989815 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.989823 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.989831 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.989838 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.989846 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.989858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.989866 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.989875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.989883 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.989891 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.989899 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.989906 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:45:51.989914 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:45:51.989922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:45:51.989931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.989939 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.989947 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.989954 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.989967 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.989976 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.989984 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.989992 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.990000 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.990008 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.990015 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.990023 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.990031 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.990038 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.990046 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.990054 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.990061 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.990069 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:45:51.990077 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.990084 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.990091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.990098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.990107 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.990115 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.990123 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.990131 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.990138 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.990146 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.990154 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.990161 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.990168 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.990175 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-05-25 21:45:51.990185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-05-25 21:45:51.990192 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-05-25 21:45:51.990201 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-05-25 21:45:51.990208 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.990216 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-05-25 21:45:51.990224 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-05-25 21:45:51.990231 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-05-25 21:45:51.990238 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-05-25 21:45:51.990245 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-05-25 21:45:51.990252 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-05-25 21:45:51.990260 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-05-25 21:45:51.990268 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-05-25 21:45:51.990276 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-05-25 21:45:51.990284 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.990291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.990299 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-05-25 21:45:51.990307 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-05-25 21:45:51.990315 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-05-25 21:45:51.990322 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-05-25 21:45:51.990329 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.990336 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-05-25 21:45:51.990343 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-05-25 21:45:51.990350 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.990362 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-05-25 21:45:51.990370 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-05-25 21:45:51.990378 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-05-25 21:45:51.990385 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-05-25 21:45:51.990392 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-05-25 21:45:51.990400 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-05-25 21:45:51.990407 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-05-25 21:45:51.990415 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-05-25 21:45:51.990426 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-05-25 21:45:51.990435 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-05-25 21:45:51.990443 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-05-25 21:45:51.990450 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-05-25 21:45:51.990457 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-05-25 21:45:51.990465 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-05-25 21:45:51.990472 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-05-25 21:45:51.990480 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-05-25 21:45:51.990487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-05-25 21:45:51.990788 nusoap_client: checkWSDL 2020-05-25 21:45:51.990801 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:45:51.990806 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:45:51.990811 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-05-25 21:45:51.990819 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-05-25 21:45:51.990824 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 21:45:51.990828 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-05-25 21:45:51.990839 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-05-25 21:45:51.990848 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 21:45:51.990896 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.990904 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205551" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:45:51.990919 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-05-25 21:45:51.990942 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-05-25 21:45:51.990948 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-05-25 21:45:51.990953 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-05-25 21:45:51.990958 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-05-25 21:45:51.990964 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205551" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:45:51.990976 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.990982 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.990988 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.991001 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991011 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-05-25 21:45:51.991016 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-05-25 21:45:51.991045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.991055 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:45:51.991059 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.991087 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 21:45:51.991093 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-05-25 21:45:51.991097 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-05-25 21:45:51.991101 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-05-25 21:45:51.991105 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-05-25 21:45:51.991109 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-05-25 21:45:51.991114 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-05-25 21:45:51.991118 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:45:51.991123 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-05-25 21:45:51.991129 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205551" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-05-25 21:45:51.991140 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.991146 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.991150 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-05-25 21:45:51.991156 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991162 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-05-25 21:45:51.991167 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-05-25 21:45:51.991194 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-05-25 21:45:51.991200 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991205 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991211 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991215 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-05-25 21:45:51.991227 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 21:45:51.991235 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991240 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:45:51.991244 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 21:45:51.991252 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205551" 2020-05-25 21:45:51.991259 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991263 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:45:51.991268 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991275 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991280 wsdl: in serializeType: returning: 205551 2020-05-25 21:45:51.991286 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-05-25 21:45:51.991293 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991298 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:45:51.991302 wsdl: in serializeType: returning: 2020-05-25 21:45:51.991308 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-05-25 21:45:51.991315 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991319 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-05-25 21:45:51.991329 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991334 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-05-25 21:45:51.991339 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-05-25 21:45:51.991344 wsdl: in serializeType: returning: 205551PLN 2020-05-25 21:45:51.991348 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205551PLN 2020-05-25 21:45:51.991369 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205551PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-05-25 21:45:51.991376 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-05-25 21:45:51.991383 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5312"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-05-25 21:45:51.991397 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-05-25 21:45:51.991403 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205551PLN 2020-05-25 21:45:51.991414 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-05-25 21:45:51.991502 nusoap_client: sending message, length=499 2020-05-25 21:45:51.991434 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-05-25 21:45:51.991447 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-05-25 21:45:51.991453 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-05-25 21:45:51.991458 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-05-25 21:45:51.991462 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-05-25 21:45:51.991470 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:45:51.991481 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:45:51.991490 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 21:45:51.991495 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 21:45:51.991509 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-05-25 21:45:51.991518 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-05-25 21:45:51.991526 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-05-25 21:45:51.998111 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-05-25 21:45:51.998143 soap_transport_http: socket connected 2020-05-25 21:45:51.998158 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-05-25 21:45:51.998165 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-05-25 21:45:51.998176 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-05-25 21:45:51.998182 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-05-25 21:45:51.998186 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-05-25 21:45:51.998191 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-05-25 21:45:51.998196 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-05-25 21:45:51.998223 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-05-25 21:45:52.008530 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-05-25 21:45:52.008561 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-05-25 21:45:52.008567 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:45:52.008573 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-05-25 21:45:52.008578 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-05-25 21:45:52.008589 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-05-25 21:45:52.008595 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-05-25 21:45:52.008600 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-05-25 21:45:52.008606 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-05-25 21:45:52.008611 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 25 May 2020 19:45:36 GMT 2020-05-25 21:45:52.008619 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-05-25 21:45:52.008624 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-05-25 21:45:52.008630 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-05-25 21:45:52.008641 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-05-25 21:45:52.008670 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-05-25 21:45:52.008683 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-05-25 21:45:52.008693 soap_transport_http: read to EOF 2020-05-25 21:45:52.008698 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-05-25 21:45:52.008703 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-05-25 21:45:52.008739 soap_transport_http: closed socket 2020-05-25 21:45:52.008752 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-05-25 21:45:52.008758 soap_transport_http: end of send() 2020-05-25 21:45:52.008795 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-05-25 21:45:52.008803 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 25 May 2020 19:45:36 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-05-25 21:45:52.008842 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-05-25 21:45:52.008852 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-05-25 21:45:52.008877 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-05-25 21:45:52.008883 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-05-25 21:45:52.008991 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-05-25 21:45:52.009087 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-05-25 21:45:52.009094 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-05-25 21:45:52.009103 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-05-25 21:45:52.009115 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 21:45:52.009138 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-05-25 21:45:52.009193 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-05-25 21:45:52.009223 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-05-25 21:45:52.009235 nusoap_client: got fault 2020-05-25 21:45:52.009243 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-05-25 21:45:52.009248 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-05-25 21:45:52.009256 nusoap_client: detail =