Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 199.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
466723-0015 Model turbiny:
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2392
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 10:42:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 12:42:22.243518 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 12:42:22.243567 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:42:22.243580 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179402" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 12:42:22.243595 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:42:22.243605 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 12:42:22.243612 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 12:42:22.243625 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 12:42:22.243633 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:42:22.243639 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:42:22.243647 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 12:42:22.243656 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:42:22.243666 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:42:22.243672 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:42:22.243676 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:42:22.243680 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:42:22.243684 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 12:42:22.243695 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:42:22.243710 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:42:22.243719 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:42:22.243724 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 12:42:22.243730 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 12:42:22.243738 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:42:22.243746 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:42:22.251691 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:42:22.251724 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:42:22.251739 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 12:42:22.251746 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:42:22.251752 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:42:22.251757 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 12:42:22.251761 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 12:42:22.251797 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 12:42:22.268218 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 12:42:22.268260 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 12:42:22.268287 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:42:22.268297 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:42:22.268306 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:42:22.268313 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:42:22.268318 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:42:22.268324 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:42:22.268330 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:42:22.268335 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:42:07 GMT 2019-04-25 12:42:22.268341 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:42:22.268346 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 12:42:22.268352 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:42:22.268364 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 12:42:22.268394 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 12:42:22.275818 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.276094 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.276120 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-04-25 12:42:22.283749 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:42:22.283809 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.283867 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 12:42:22.283938 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 12:42:22.291336 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:42:22.291438 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:42:22.291538 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:42:22.291570 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:42:22.291736 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.291785 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.291806 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.291821 soap_transport_http: read buffer of 40 bytes 2019-04-25 12:42:22.298931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:42:22.298995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:42:22.299062 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:42:22.299229 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:42:22.299260 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:42:22.299366 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 12:42:22.299431 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.299512 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-04-25 12:42:22.299573 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 12:42:22.299626 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 12:42:22.299674 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 12:42:22.299704 soap_transport_http: read buffer of 1248 bytes 2019-04-25 12:42:22.306688 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 12:42:22.306715 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 12:42:22.306726 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:42:22.306731 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 12:42:22.306834 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 12:42:22.306868 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:42:22.306883 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:42:22.306889 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:42:22.306906 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 12:42:22.306911 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 12:42:22.307072 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 12:42:22.307086 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 12:42:22.307132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307141 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 12:42:22.307162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307195 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307204 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307219 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:42:22.307241 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307248 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307259 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:42:22.307289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.307331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.307348 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307355 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.307372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307401 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.307409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 12:42:22.307434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.307462 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:42:22.307478 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307484 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 12:42:22.307500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307526 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307533 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307543 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:42:22.307562 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307569 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307579 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:42:22.307597 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307604 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307614 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:42:22.307627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.307661 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.307677 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307683 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 12:42:22.307700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307725 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.307733 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307743 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 12:42:22.307756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.307782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 12:42:22.307797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307817 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 12:42:22.307833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307859 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307866 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307876 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 12:42:22.307894 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307901 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307911 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 12:42:22.307928 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.307935 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307945 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 12:42:22.307963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.307969 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.307979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.307991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308031 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.308046 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308053 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.308068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308091 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308139 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.308160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.308177 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308188 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:42:22.308199 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 12:42:22.308211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:42:22.308235 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:42:22.308250 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308257 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 12:42:22.308271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308304 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.308311 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308321 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:42:22.308334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308359 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.308374 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308381 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.308395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308420 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.308427 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308437 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 12:42:22.308450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308475 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:42:22.308490 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308497 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 12:42:22.308511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308536 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.308542 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308552 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.308565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308590 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.308605 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308611 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.308657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308687 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.308694 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308705 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 12:42:22.308718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308734 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308744 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 12:42:22.308801 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308812 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 12:42:22.308835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308878 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.308886 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308897 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:42:22.308916 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.308923 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.308946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.308977 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 12:42:22.308992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.308999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.309013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309038 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.309045 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309055 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 12:42:22.309068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309093 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 12:42:22.309108 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309114 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 12:42:22.309129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309153 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.309161 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309170 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:42:22.309190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.309205 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309219 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.309232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309261 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 12:42:22.309289 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309301 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.309318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309344 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.309351 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309361 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 12:42:22.309374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309390 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309401 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 12:42:22.309422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309428 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 12:42:22.309442 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.309474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.309497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309513 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309522 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 12:42:22.309537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309544 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.309557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309582 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.309589 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309599 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 12:42:22.309612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309637 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 12:42:22.309652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309658 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 12:42:22.309672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309696 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.309703 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.309726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309750 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.309765 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309771 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.309785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309810 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.309817 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309827 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 12:42:22.309840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309865 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:42:22.309880 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309886 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 12:42:22.309900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309924 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.309931 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309941 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:42:22.309954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.309979 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.309993 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.309999 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.310014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310038 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.310045 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310055 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 12:42:22.310068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.310092 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:42:22.310136 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310148 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 12:42:22.310173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310215 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.310226 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310243 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 12:42:22.310266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.310323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.310351 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310363 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.310387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310432 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.310444 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310461 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 12:42:22.310483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.310525 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:42:22.310548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310558 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 12:42:22.310579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310617 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.310628 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310643 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 12:42:22.310671 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.310682 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310697 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 12:42:22.310718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.310765 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.310788 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310798 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.310819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310857 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.310868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310883 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 12:42:22.310904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.310944 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:42:22.310966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.310976 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:42:22.310998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311036 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.311046 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.311083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.311122 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.311145 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311154 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.311175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311213 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.311224 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311239 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:42:22.311260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.311308 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.311331 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311341 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:42:22.311362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311400 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:42:22.311412 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311428 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:42:22.311450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.311490 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.311513 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311523 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.311543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311580 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311590 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.311683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.311710 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311726 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:42:22.311742 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 12:42:22.311763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:42:22.311803 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:42:22.311826 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311835 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 12:42:22.311858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311898 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:42:22.311908 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311924 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 12:42:22.311945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.311970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.311986 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.312008 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312017 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.312039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312075 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312085 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.312175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.312201 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312218 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:42:22.312233 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 12:42:22.312254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:42:22.312301 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:42:22.312323 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 12:42:22.312355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312393 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.312404 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312420 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 12:42:22.312449 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.312459 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 12:42:22.312502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.312512 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 12:42:22.312554 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.312564 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312579 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:42:22.312607 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.312617 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312632 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:42:22.312659 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.312669 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312684 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 12:42:22.312711 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.312721 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312735 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.312756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.312838 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.312861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312871 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.312892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312931 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.312941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.312957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 12:42:22.312978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.313019 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:42:22.313041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313051 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 12:42:22.313072 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313110 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313121 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313137 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:42:22.313165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313175 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313190 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.313219 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313229 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313244 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:42:22.313265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.313332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.313361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313373 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.313399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313452 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313467 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 12:42:22.313514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.313562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:42:22.313595 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313606 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:42:22.313631 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313678 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313691 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313710 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.313737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.313785 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.313815 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313827 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.313854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313902 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.313916 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:42:22.313959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.313985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.314004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.314032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314043 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 12:42:22.314069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314115 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314128 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314146 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 12:42:22.314179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.314245 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314257 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314283 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:42:22.314310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.314405 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.314434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.314472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314519 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314532 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314551 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 12:42:22.314576 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.314624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.314652 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.314691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314740 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.314754 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314773 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:42:22.314808 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314821 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:42:22.314875 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.314887 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314906 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:42:22.314940 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.314953 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.314972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:42:22.315006 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.315019 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315038 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:42:22.315065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.315143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.315169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315180 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.315204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315251 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315264 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 12:42:22.315320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.315348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.315368 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.315396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315451 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315465 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315484 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315511 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.315572 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.315709 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315730 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.315817 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.315830 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315850 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 12:42:22.315891 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.315904 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315922 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 12:42:22.315958 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.315971 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.315991 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:42:22.316025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.316038 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316057 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 12:42:22.316093 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:42:22.316106 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316125 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 12:42:22.316160 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316173 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316192 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.316227 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316240 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.316301 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316314 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316333 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:42:22.316368 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316380 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316399 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:42:22.316427 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.316555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316567 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.316594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316643 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.316656 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316675 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:42:22.316709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316722 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316740 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:42:22.316773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.316785 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316804 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:42:22.316838 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.316850 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316869 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:42:22.316895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.316941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.316964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.316994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.317006 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.317032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.317079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.317112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 12:42:22.317139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.317167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.317188 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.317215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317266 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317287 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317333 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.317389 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317438 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.317452 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317471 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:42:22.317506 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.317519 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317539 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:42:22.317572 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.317584 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317603 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:42:22.317637 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.317650 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317669 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:42:22.317703 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.317716 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317735 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:42:22.317769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.317782 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317800 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:42:22.317836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.317848 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.317901 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.317913 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317931 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:42:22.317966 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.317977 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.317995 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:42:22.318026 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.318038 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.318056 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:42:22.318090 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.318102 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.318120 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:42:22.318148 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.318246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.318289 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.318330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318380 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.318393 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318412 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:42:22.318446 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.318459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318478 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.318512 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.318524 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318540 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:42:22.318573 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.318586 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318605 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.318631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.318702 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.318732 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.318771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318858 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.318872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318891 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 12:42:22.318918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.318946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.318967 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.318993 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319062 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319081 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.319167 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319217 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.319230 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319249 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:42:22.319293 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319306 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319325 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 12:42:22.319363 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.319375 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319394 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 12:42:22.319429 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.319442 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319460 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 12:42:22.319494 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.319507 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:42:22.319560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.319572 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319591 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:42:22.319625 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319638 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319655 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.319687 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319701 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319719 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 12:42:22.319753 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319766 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319784 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 12:42:22.319819 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.319832 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319850 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 12:42:22.319882 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319910 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:42:22.319943 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.319956 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.319974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:42:22.320001 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.320107 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.320139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320192 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320205 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320224 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320250 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.320318 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320368 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.320382 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320402 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 12:42:22.320438 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.320450 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320470 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 12:42:22.320504 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.320517 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320536 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:42:22.320570 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.320583 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320603 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 12:42:22.320639 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.320651 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320670 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 12:42:22.320704 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.320716 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320735 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 12:42:22.320768 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.320779 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320797 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 12:42:22.320830 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.320843 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320862 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 12:42:22.320896 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.320909 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320928 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 12:42:22.320963 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.320976 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.320994 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 12:42:22.321030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.321042 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321060 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 12:42:22.321094 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.321107 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321127 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 12:42:22.321162 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.321175 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321194 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.321229 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.321242 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321262 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 12:42:22.321297 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321411 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.321450 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321464 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 12:42:22.321502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321594 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.321609 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321634 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 12:42:22.321662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.321710 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321739 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321751 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.321778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321828 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.321841 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321860 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 12:42:22.321887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321915 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.321936 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:42:22.321965 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.321975 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 12:42:22.322008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322057 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.322070 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322088 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.322120 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.322131 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322148 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:42:22.322182 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.322194 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322213 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:42:22.322247 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.322260 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322286 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:42:22.322314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.322392 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 12:42:22.322421 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322432 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.322466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322515 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.322529 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322548 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 12:42:22.322575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.322603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.322624 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 12:42:22.322650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.322702 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 12:42:22.322715 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.322733 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 12:42:22.322759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.322789 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.322815 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.322864 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.322877 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.322897 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 12:42:22.322933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.322945 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.322965 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 12:42:22.322999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.323012 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323038 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 12:42:22.323074 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 12:42:22.323087 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323106 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 12:42:22.323142 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.323154 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323173 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 12:42:22.323208 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.323221 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323240 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 12:42:22.323280 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.323294 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323313 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:42:22.323345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.323357 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323375 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 12:42:22.323408 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.323421 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323440 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 12:42:22.323474 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.323486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323506 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.323533 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 12:42:22.323622 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.323661 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323673 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 12:42:22.323708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.323771 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323791 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.323818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.323869 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.323899 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323910 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.323937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.323995 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324009 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324029 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 12:42:22.324056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.324106 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:42:22.324133 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324185 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.324198 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324218 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 12:42:22.324253 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:42:22.324266 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324292 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 12:42:22.324385 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.324399 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324419 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 12:42:22.324471 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 12:42:22.324520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.324552 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324563 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.324597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.324659 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324677 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.324710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.324721 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324739 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 12:42:22.324772 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.324785 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324803 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 12:42:22.324827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.324902 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.324930 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.324940 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.324967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.325013 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325026 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.325044 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 12:42:22.325069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.325096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.325116 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.325141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325196 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325209 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325227 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325252 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325301 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.325331 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325379 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.325391 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325410 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 12:42:22.325444 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.325456 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325475 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 12:42:22.325508 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.325521 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325540 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 12:42:22.325574 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.325587 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.325991 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 12:42:22.326034 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.326048 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326067 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 12:42:22.326103 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.326115 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326142 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 12:42:22.326185 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.326231 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326266 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 12:42:22.326378 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.326392 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326413 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 12:42:22.326448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.326461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326480 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 12:42:22.326507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.326593 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.326629 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326640 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 12:42:22.326675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326726 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.326740 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326759 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 12:42:22.326795 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.326807 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326827 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:42:22.326862 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.326874 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326892 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:42:22.326927 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.326940 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.326959 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:42:22.326992 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.327005 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327023 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 12:42:22.327050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.327126 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.327154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327165 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.327198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327240 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327252 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.327351 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.327445 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327473 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:42:22.327493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 12:42:22.327507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 12:42:22.327560 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:42:22.327588 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327595 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 12:42:22.327612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327638 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.327645 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327655 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 12:42:22.327669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.327696 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.327719 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327725 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.327750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327794 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:42:22.327806 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327824 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 12:42:22.327847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.327888 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 12:42:22.327913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327923 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 12:42:22.327947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.327990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.328003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.328054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.328094 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.328136 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328148 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.328181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328221 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328230 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328250 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 12:42:22.328285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.328312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.328330 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:42:22.328347 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328376 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328384 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328394 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328414 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.328447 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328473 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328481 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328491 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 12:42:22.328509 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328516 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328526 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 12:42:22.328543 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328550 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328560 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 12:42:22.328577 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328584 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328600 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 12:42:22.328618 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328625 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328635 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 12:42:22.328660 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:42:22.328671 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328688 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 12:42:22.328717 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:42:22.328728 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328744 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 12:42:22.328774 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 12:42:22.328785 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328802 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 12:42:22.328832 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.328843 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328860 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 12:42:22.328891 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328904 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328921 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 12:42:22.328943 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328950 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328960 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 12:42:22.328978 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.328985 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.328994 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 12:42:22.329012 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.329018 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.329028 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 12:42:22.329041 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.329120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.329155 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329167 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 12:42:22.329202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329245 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.329255 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329279 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 12:42:22.329302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.329337 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.329359 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329369 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.329394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329437 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.329448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329462 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 12:42:22.329482 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.329520 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:42:22.329541 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329550 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.329571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329617 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.329627 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329641 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 12:42:22.329667 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.329676 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329696 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 12:42:22.329722 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.329731 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329746 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 12:42:22.329771 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.329780 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329794 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 12:42:22.329813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.329870 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.329891 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329900 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.329921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329957 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.329968 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.329983 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 12:42:22.330002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.330040 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.330059 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330105 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330115 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330130 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.330196 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330232 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.330242 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330256 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 12:42:22.330288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.330297 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330312 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 12:42:22.330337 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.330346 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330360 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 12:42:22.330385 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.330394 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330410 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 12:42:22.330437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.330446 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330460 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 12:42:22.330485 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.330494 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330508 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 12:42:22.330533 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:42:22.330542 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330623 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 12:42:22.330646 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.330708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.330755 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330767 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 12:42:22.330791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330833 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.330846 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330858 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 12:42:22.330892 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.330900 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330913 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 12:42:22.330945 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.330958 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.330981 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 12:42:22.331021 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.331033 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331050 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 12:42:22.331083 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.331095 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331114 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 12:42:22.331145 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.331163 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331182 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 12:42:22.331216 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.331228 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331246 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 12:42:22.331295 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.331308 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331328 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 12:42:22.331354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.331449 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.331477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331489 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 12:42:22.331523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.331586 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331610 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 12:42:22.331636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.331685 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:42:22.331710 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 12:42:22.331718 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 12:42:22.331731 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 12:42:22.331748 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331754 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 12:42:22.331769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331793 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.331814 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 12:42:22.331831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.331843 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 12:42:22.331853 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 12:42:22.331871 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.331877 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 12:42:22.331893 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 12:42:22.331911 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 12:42:22.331919 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 12:42:22.331929 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 12:42:22.331946 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.331952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.331962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.331980 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.331987 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.331997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.332014 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.332021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.332030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.332048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.332054 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 12:42:22.332064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.332081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.332087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 12:42:22.332097 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.332114 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:42:22.332120 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 12:42:22.332130 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 12:42:22.332147 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.332153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.332163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.332180 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 12:42:22.332186 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 12:42:22.332196 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 12:42:22.332213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.332219 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 12:42:22.332229 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.332246 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.332252 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 12:42:22.332266 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.332289 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 12:42:22.332296 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 12:42:22.332307 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 12:42:22.332323 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 12:42:22.332360 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.332389 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 12:42:22.332424 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.332452 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 12:42:22.332479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.332506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 12:42:22.332533 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.332561 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 12:42:22.332588 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.332614 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 12:42:22.332641 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 12:42:22.332668 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 12:42:22.332695 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 12:42:22.332722 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 12:42:22.332749 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 12:42:22.332777 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 12:42:22.332804 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.332831 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 12:42:22.332857 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.332884 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 12:42:22.332910 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.332937 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 12:42:22.332963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.332990 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 12:42:22.333022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.333049 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.333076 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.333102 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:42:22.333129 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.333156 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 12:42:22.333182 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.333210 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 12:42:22.333237 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.333263 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 12:42:22.333296 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.333350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.333383 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.333414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 12:42:22.333443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.333469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.333496 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.333523 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.333550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.333576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.333609 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.333636 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 12:42:22.333662 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 12:42:22.333689 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 12:42:22.333715 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.333743 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 12:42:22.333936 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.333964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.333990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.334017 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 12:42:22.334044 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.334070 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 12:42:22.334098 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.334124 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 12:42:22.334151 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.334178 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 12:42:22.334205 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.334231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 12:42:22.334258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.334291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 12:42:22.334320 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334338 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334364 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.334391 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334416 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334435 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334461 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.334488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334522 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.334592 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334618 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.334645 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334676 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.334702 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334720 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334746 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.334772 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334790 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334816 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.334843 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334870 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.334896 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334923 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.334949 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.334976 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.335002 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335028 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.335055 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335072 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335098 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.335125 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335151 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.335178 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335204 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.335231 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335257 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.335295 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335321 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335338 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335356 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335373 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335390 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335416 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.335471 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335488 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335531 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.335558 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335585 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.335618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335635 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335652 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335678 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.335705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335722 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335739 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335773 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.335825 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335842 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335876 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335902 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.335928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335945 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335962 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.335978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336004 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.336041 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336098 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.336149 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336182 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336215 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336246 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336316 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.336366 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336415 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:42:22.336462 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.336637 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.336864 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.336916 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:42:22.336968 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337020 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.337071 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337124 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.337176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337334 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.337393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337525 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337704 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:42:22.337808 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337841 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337893 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.337946 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.337979 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338012 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338062 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.338114 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338181 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.338286 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338314 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338341 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338367 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338393 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338418 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338448 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338474 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338491 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338526 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338553 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338579 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338607 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338673 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.338719 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338756 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338800 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338848 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 12:42:22.338877 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 12:42:22.338947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.338974 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.339001 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339028 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.339054 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339081 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.339107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339125 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339158 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339235 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.339262 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339286 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339303 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339329 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.339361 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339389 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.339421 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339439 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339481 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.339508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339525 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339559 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 12:42:22.339628 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339645 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339662 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339705 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.339731 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339749 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339765 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339809 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.339835 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339862 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 12:42:22.339889 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339907 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339924 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339940 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.339972 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 12:42:22.339998 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340025 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 12:42:22.340051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340070 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340086 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340112 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.340139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340207 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 12:42:22.340260 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340292 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 12:42:22.340319 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340345 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 12:42:22.340371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340399 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 12:42:22.340431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340465 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340481 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.340535 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340552 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340569 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340642 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 12:42:22.340685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 12:42:22.340711 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.340770 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.340821 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.340872 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.340920 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.340996 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.341049 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.341098 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.341166 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.341215 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.341263 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.341318 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.341367 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.341476 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.341533 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.341581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.341630 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.341679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.341729 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.341778 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.341828 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.341884 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.341940 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.341988 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.342036 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.342083 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.342130 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.342180 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.342230 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.342303 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.342351 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.342403 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.342465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.342514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.342563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.342612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.342659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.342708 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.342810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.342869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.342918 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.342966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.343204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.343253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.343308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.343358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.343413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.343462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.343511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.343560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.343609 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.343658 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.343707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.343761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.343813 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.343861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.343909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.343957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.344004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.344053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.344102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.344155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.344202 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.344251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.344314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.344364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.344418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.344468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.344515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.344563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.344612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.344665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.344713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.344761 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.344811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.344859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.344906 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.344955 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.345004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.345051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.345099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.345148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.345197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.345247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.345302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.345356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.345414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.345462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.345509 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.345557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.345610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.345659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.345709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.345763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.345811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.345860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.345916 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:42:22.345943 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.346005 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.346061 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.346116 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.346176 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.346231 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.346291 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.346345 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.346402 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.346463 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.346518 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.346573 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.346628 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.346682 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.346736 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.346789 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.346843 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.346897 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.346952 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.347006 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.347059 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.347113 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.347167 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.347220 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.347279 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.347335 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.347422 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.347476 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.347529 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.347583 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.347637 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.347691 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.347754 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 12:42:22.347778 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.347833 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.347887 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.347942 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.347996 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.348093 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.348154 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.348209 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.348263 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.348324 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.348378 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.348433 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.348679 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.348735 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.348797 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.348856 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.348935 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.349042 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.349155 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.349249 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.349320 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.349376 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.349431 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.349485 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.349540 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.349616 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.349715 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.349798 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.349905 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.350015 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.350125 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.350234 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.350378 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 12:42:22.350424 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.350527 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.350588 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.350638 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.350695 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.350744 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.350802 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.350886 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.350970 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.351050 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.351102 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.351152 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.351201 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.351251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.351306 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.351355 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.351410 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.351461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.351510 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.351559 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.351608 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.351658 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.351707 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.351756 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.351805 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.351860 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.351909 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.351958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.352006 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.352056 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.352104 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.352154 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.352217 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 12:42:22.352240 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.352297 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.352350 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.352404 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.352457 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.352508 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 12:42:22.352559 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 12:42:22.352610 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 12:42:22.352661 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.352712 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.352763 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.352814 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.352865 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.352953 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.353011 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.353063 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.353142 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.353234 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.353336 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.353434 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.353526 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.353624 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.353710 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.353768 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 12:42:22.353820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.353876 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.353957 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.354009 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.354060 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.354138 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.354195 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.354246 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.354308 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 12:42:22.354327 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 12:42:22.354358 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 12:42:22.354386 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 12:42:22.354421 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 12:42:22.354449 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 12:42:22.354468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.354484 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.354494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.354503 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.354512 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.354521 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:42:22.354531 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:42:22.354539 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:42:22.354548 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.354556 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.354565 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.354573 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.354581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354590 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.354599 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.354612 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.354621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.354629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354638 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354646 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.354654 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.354662 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.354670 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.354677 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:42:22.354685 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.354693 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.354700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.354708 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.354715 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.354723 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.354731 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.354739 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.354748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.354757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.354765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.354774 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.354782 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.354790 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:42:22.354798 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:42:22.354806 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:42:22.354813 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.354821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.354829 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.354837 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.354844 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354852 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.354859 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.354866 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.354874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.354881 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354889 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.354897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.354904 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.354912 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.354919 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.354926 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:42:22.354934 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.354941 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.354948 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.354955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.354963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.354971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.354978 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.354985 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.354993 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.355002 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.355015 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.355024 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.355031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.355039 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:42:22.355046 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:42:22.355054 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:42:22.355061 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.355068 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.355074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.355082 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.355089 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355096 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.355103 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.355110 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.355117 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.355124 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355132 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.355146 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.355153 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.355160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.355167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:42:22.355175 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.355182 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.355189 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.355196 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.355203 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.355209 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.355216 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.355223 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.355230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 12:42:22.355238 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.355245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 12:42:22.355252 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 12:42:22.355259 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 12:42:22.355266 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 12:42:22.355277 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 12:42:22.355286 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 12:42:22.355293 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 12:42:22.355300 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 12:42:22.355307 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 12:42:22.355315 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 12:42:22.355322 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355331 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.355337 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 12:42:22.355345 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 12:42:22.355352 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 12:42:22.355358 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 12:42:22.355372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 12:42:22.355379 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 12:42:22.355386 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 12:42:22.355397 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 12:42:22.355409 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 12:42:22.355417 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 12:42:22.355424 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 12:42:22.355431 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 12:42:22.355438 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 12:42:22.355444 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 12:42:22.355452 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 12:42:22.355459 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 12:42:22.355466 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 12:42:22.355700 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 12:42:22.355711 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:42:22.355716 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:42:22.355720 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 12:42:22.355727 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 12:42:22.355731 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:42:22.355736 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 12:42:22.355745 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 12:42:22.355753 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:42:22.355794 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.355801 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179402" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:42:22.355815 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 12:42:22.355836 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 12:42:22.355842 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 12:42:22.355846 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 12:42:22.355850 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 12:42:22.355855 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179402" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:42:22.355866 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.355872 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.355877 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.355888 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.355914 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 12:42:22.355921 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 12:42:22.355945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.355954 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:42:22.355959 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.355986 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:42:22.355992 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 12:42:22.355997 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 12:42:22.356000 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 12:42:22.356005 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 12:42:22.356008 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 12:42:22.356013 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 12:42:22.356017 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 12:42:22.356026 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179402" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 12:42:22.356046 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.356058 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.356065 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 12:42:22.356081 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.356088 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 12:42:22.356092 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 12:42:22.356116 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 12:42:22.356122 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.356127 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.356132 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.356139 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 12:42:22.356154 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:42:22.356171 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:42:22.356187 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:42:22.356195 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:42:22.356206 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179402" 2019-04-25 12:42:22.356218 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:42:22.356222 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:42:22.356227 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:42:22.356233 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:42:22.356238 wsdl: in serializeType: returning: 179402 2019-04-25 12:42:22.356245 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 12:42:22.356252 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 12:42:22.356256 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 12:42:22.356260 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 12:42:22.356265 wsdl: in serializeType: returning: 179402 2019-04-25 12:42:22.356269 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179402 2019-04-25 12:42:22.356597 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179402 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 12:42:22.356605 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 12:42:22.356612 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8778"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 12:42:22.356626 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 12:42:22.356631 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179402 2019-04-25 12:42:22.356641 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 12:42:22.356712 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 12:42:22.356652 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 12:42:22.356663 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 12:42:22.356668 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 12:42:22.356673 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 12:42:22.356677 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 12:42:22.356683 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:42:22.356693 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:42:22.356700 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:42:22.356706 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:42:22.356718 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 12:42:22.356727 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 12:42:22.356784 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 12:42:22.364692 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 12:42:22.364707 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 12:42:22.364717 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 12:42:22.364722 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 12:42:22.364728 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 12:42:22.364733 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 12:42:22.364737 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 12:42:22.364741 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 12:42:22.364746 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 12:42:22.364772 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 12:42:22.374344 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 12:42:22.374364 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 12:42:22.374371 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:42:22.374376 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 12:42:22.374382 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 12:42:22.374387 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 12:42:22.374402 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 12:42:22.374411 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 12:42:22.374417 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 12:42:22.374422 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 10:42:07 GMT 2019-04-25 12:42:22.374429 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 12:42:22.374434 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 12:42:22.374439 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 12:42:22.374448 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 12:42:22.374472 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 12:42:22.374482 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 12:42:22.374491 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 12:42:22.374496 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 12:42:22.374500 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 12:42:22.374531 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 12:42:22.374542 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 12:42:22.374548 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 12:42:22.374569 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 12:42:22.374577 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 10:42:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 12:42:22.374606 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 12:42:22.374615 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 12:42:22.374635 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 12:42:22.374641 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 12:42:22.374740 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 12:42:22.374835 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 12:42:22.374841 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 12:42:22.374850 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 12:42:22.374861 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:42:22.374883 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 12:42:22.374940 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 12:42:22.374966 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 12:42:22.374981 nusoap_client: got fault 2019-04-25 12:42:22.374989 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 12:42:22.374993 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 12:42:22.374998 nusoap_client: detail =