Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 196.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
721644-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DAF
 Silnik:
JR T3321
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:16:49 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:17:01.370918 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:17:01.370975 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:17:01.370990 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:17:01.371007 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:17:01.371016 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:17:01.371024 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:17:01.371038 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:17:01.371046 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:17:01.371053 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:17:01.371062 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:17:01.371070 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:17:01.371081 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:17:01.371087 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:17:01.371091 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:17:01.371095 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:17:01.371099 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:17:01.371111 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:17:01.371127 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:17:01.371136 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:17:01.371142 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:17:01.371147 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:17:01.371156 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:17:01.371164 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:17:01.379142 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:17:01.379181 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:17:01.379196 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:17:01.379204 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:17:01.379210 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:17:01.379214 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:17:01.379219 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:17:01.379263 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:17:01.401594 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:17:01.401639 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:17:01.401646 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:17:01.401652 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:17:01.401658 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:17:01.401663 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:17:01.401669 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:17:01.401675 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:17:01.401680 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:17:01.401686 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:16:49 GMT 2019-04-25 00:17:01.401692 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:17:01.401697 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:17:01.401703 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:17:01.401717 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:17:01.401751 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:17:01.409249 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:17:01.409395 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 00:17:01.409419 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.416946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.418350 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:17:01.418408 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:17:01.418426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.418492 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.424683 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.424816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.425949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.426113 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.426154 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.426183 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.426232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.426259 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:17:01.426329 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.426364 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.426392 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:17:01.432424 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:17:01.433630 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:17:01.433668 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:17:01.433842 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.433860 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.433887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.433902 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:17:01.433974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.434017 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:17:01.434032 soap_transport_http: read buffer of 2696 bytes 2019-04-25 00:17:01.434058 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.434082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:17:01.434100 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-25 00:17:01.434110 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:17:01.434116 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:17:01.434146 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:17:01.434187 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:17:01.434204 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:17:01.434214 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:17:01.434241 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:17:01.434251 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:17:01.434473 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:17:01.434490 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:17:01.434540 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434550 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:17:01.434571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434602 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.434611 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434625 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:17:01.434647 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.434654 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434665 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:17:01.434680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.434723 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.434739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434746 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.434762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434790 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.434798 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434808 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:17:01.434822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.434850 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:17:01.434865 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434872 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:17:01.434885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434910 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.434917 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434927 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:17:01.434945 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.434952 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434962 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:17:01.434979 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.434986 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.434995 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:17:01.435008 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435042 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.435058 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435064 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:17:01.435078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435103 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.435110 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435120 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:17:01.435134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435159 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:17:01.435174 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435180 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:17:01.435194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435218 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.435225 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435234 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:17:01.435252 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.435259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435269 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:17:01.435286 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.435293 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435303 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:17:01.435320 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.435327 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435337 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.435349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435387 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.435402 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435409 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.435423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435455 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.435524 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.435541 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435553 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:17:01.435563 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:17:01.435575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:17:01.435600 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:17:01.435615 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435621 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:17:01.435638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435664 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.435672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435682 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:17:01.435695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435720 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.435735 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435741 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.435755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435780 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.435787 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435797 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:17:01.435810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435835 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:17:01.435850 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435856 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:17:01.435871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435895 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.435902 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435912 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.435924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.435949 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.435964 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.435970 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.435984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436008 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.436015 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436025 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:17:01.436038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:17:01.436077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436083 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:17:01.436097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436121 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436128 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436138 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:17:01.436156 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436163 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.436185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436214 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:17:01.436228 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436234 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.436249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436273 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.436280 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436290 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:17:01.436303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436328 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:17:01.436343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436349 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:17:01.436362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436386 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436393 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436403 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:17:01.436423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436434 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.436463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436492 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:17:01.436507 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436514 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.436528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436552 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.436559 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436569 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:17:01.436582 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436608 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:17:01.436622 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436628 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:17:01.436642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436666 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436673 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436683 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.436696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436721 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:17:01.436736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436742 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.436755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436780 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.436787 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436796 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:17:01.436809 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.436834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:17:01.436849 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436855 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:17:01.436879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.436938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.436976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.436999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437013 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.437029 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437035 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.437049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437073 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.437080 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437090 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:17:01.437103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:17:01.437143 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437149 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:17:01.437162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437186 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.437193 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437203 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:17:01.437215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437240 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.437255 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437261 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.437274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437298 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.437305 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437315 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:17:01.437328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437352 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:17:01.437367 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437373 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:17:01.437387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437411 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.437417 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437427 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:17:01.437447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437472 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.437487 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437494 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.437508 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437532 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.437539 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437549 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:17:01.437562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437588 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:17:01.437603 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437609 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:17:01.437622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437646 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.437653 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437663 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:17:01.437680 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.437687 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437696 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:17:01.437709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437738 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.437753 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437759 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.437773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437797 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.437804 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437814 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:17:01.437827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437851 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:17:01.437866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437873 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:17:01.437886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.437917 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437927 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.437939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.437964 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.437979 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.437985 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.437998 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438022 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.438029 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438039 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:17:01.438051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438067 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.438076 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.438091 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438097 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:17:01.438110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438134 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:17:01.438142 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438151 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:17:01.438164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.438189 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.438204 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438210 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.438223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438253 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438291 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.438312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.438328 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438339 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:17:01.438349 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:17:01.438361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:17:01.438385 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:17:01.438400 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438406 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:17:01.438419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438450 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:17:01.438458 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438468 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:17:01.438481 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.438506 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.438521 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438527 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.438540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438564 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438570 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438606 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.438630 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.438661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438682 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:17:01.438700 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:17:01.438722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:17:01.438763 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:17:01.438780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:17:01.438801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.438858 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438875 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:17:01.438906 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.438916 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438932 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:17:01.438960 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.438971 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.438986 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:17:01.439014 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.439028 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439048 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:17:01.439081 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.439092 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439109 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:17:01.439136 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.439143 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439153 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:17:01.439171 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.439178 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439187 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.439200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.439266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439273 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.439287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439312 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439319 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439329 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:17:01.439342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439367 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:17:01.439382 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439388 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:17:01.439402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439425 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439439 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439449 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:17:01.439468 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439475 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439484 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.439502 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439508 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439518 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:17:01.439531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.439579 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.439598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439634 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439665 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:17:01.439680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439707 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:17:01.439723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:17:01.439742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439767 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439774 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439783 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.439796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439821 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.439836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.439856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439880 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.439887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:17:01.439910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.439935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.439950 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439956 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:17:01.439969 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.439993 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440000 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440010 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:17:01.440027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440034 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.440062 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440069 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440079 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:17:01.440091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.440124 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.440139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440145 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.440159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440183 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440190 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440200 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:17:01.440213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.440237 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.440252 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440258 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.440271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440301 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.440309 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440319 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:17:01.440337 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440343 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440353 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:17:01.440370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440386 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:17:01.440404 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.440411 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440420 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:17:01.440443 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.440451 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440461 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:17:01.440474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.440516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.440531 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440538 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.440551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440576 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440583 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440593 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:17:01.440606 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.440621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.440631 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.440645 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440674 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440682 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440692 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440705 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440722 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.440736 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440761 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.440767 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440777 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.440795 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.440802 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440811 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:17:01.440828 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.440835 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440844 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:17:01.440862 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.440869 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440878 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:17:01.440895 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.440902 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440912 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:17:01.440929 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:17:01.440936 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440946 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:17:01.440963 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.440970 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.440980 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.440997 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441004 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441013 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.441031 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441037 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441047 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:17:01.441065 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441072 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441081 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:17:01.441094 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.441163 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441169 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.441184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.441216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:17:01.441243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441250 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:17:01.441276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441283 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441292 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:17:01.441310 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.441316 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441326 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:17:01.441339 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.441376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441391 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441397 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.441410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441441 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441449 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441459 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:17:01.441472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.441488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.441498 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.441511 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441538 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441545 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441555 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441568 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441584 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.441597 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441623 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.441630 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441640 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:17:01.441657 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441663 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441674 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:17:01.441691 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.441698 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441708 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:17:01.441725 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.441732 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441741 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:17:01.441759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.441765 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441775 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:17:01.441792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.441798 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441808 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:17:01.441825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.441858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441865 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441874 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:17:01.441891 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441898 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441907 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:17:01.441925 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441931 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441941 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:17:01.441958 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.441965 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.441974 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:17:01.441987 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.442040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.442058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442064 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.442078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442103 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442110 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442119 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:17:01.442136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.442143 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442152 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.442170 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442177 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442186 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:17:01.442203 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.442210 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442220 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.442233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.442269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.442305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442329 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442336 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:17:01.442359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.442374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.442384 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.442397 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442425 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442437 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442461 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.442492 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442518 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.442525 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442535 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:17:01.442552 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442559 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442568 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:17:01.442589 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.442596 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442606 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:17:01.442623 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.442630 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442640 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:17:01.442657 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.442664 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442673 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:17:01.442690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.442697 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442706 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:17:01.442724 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442730 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442740 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.442757 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442774 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:17:01.442792 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442798 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442808 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:17:01.442826 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.442832 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442842 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:17:01.442859 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442866 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442875 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:17:01.442892 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.442899 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442909 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:17:01.442922 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.442981 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.442996 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443023 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443031 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443041 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443053 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.443084 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443109 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443116 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443126 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:17:01.443143 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443150 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443159 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:17:01.443177 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443183 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443193 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:17:01.443210 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.443217 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443226 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:17:01.443243 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.443250 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443259 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:17:01.443276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443283 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443293 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:17:01.443310 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.443317 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443326 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:17:01.443343 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443350 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443359 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:17:01.443376 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443383 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443393 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:17:01.443410 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443416 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443426 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:17:01.443449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443456 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:17:01.443483 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.443490 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443500 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:17:01.443517 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.443524 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.443550 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443557 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443567 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:17:01.443580 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.443663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443670 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:17:01.443685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443710 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443717 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443726 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:17:01.443739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.443765 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443786 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.443800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443824 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.443831 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443841 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:17:01.443854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.443879 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:17:01.443894 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443900 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:17:01.443914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.443945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.443972 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.443978 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.443988 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:17:01.444005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.444011 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444021 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:17:01.444038 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.444045 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444054 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:17:01.444067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.444105 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:17:01.444119 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444126 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.444139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444164 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.444171 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444180 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:17:01.444193 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.444218 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:17:01.444232 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.444258 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444265 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.444275 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444288 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.444304 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.444317 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444343 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.444350 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444359 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:17:01.444377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.444384 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444393 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:17:01.444411 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.444417 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444427 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:17:01.444451 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:17:01.444458 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444468 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:17:01.444486 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.444493 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444502 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:17:01.444519 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.444526 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444535 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:17:01.444553 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.444559 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444569 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:17:01.444586 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.444593 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444603 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:17:01.444620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.444627 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444636 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:17:01.444654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.444660 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.444683 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:17:01.444733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.444749 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444756 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:17:01.444772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.444803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.444826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.444851 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.444866 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444872 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.444886 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444920 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:17:01.444933 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.444952 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:17:01.444976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445020 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:17:01.445042 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:17:01.445073 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.445080 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:17:01.445090 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:17:01.445108 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:17:01.445114 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:17:01.445124 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:17:01.445142 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.445148 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:17:01.445158 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:17:01.445171 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:17:01.445196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445211 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445218 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.445232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.445264 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445274 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.445292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445299 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445308 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:17:01.445325 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445332 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445342 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:17:01.445354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445387 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445402 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445409 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.445423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445454 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445461 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445471 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:17:01.445484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.445500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445509 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.445523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445550 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445557 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445567 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445579 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445610 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445635 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445642 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445652 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:17:01.445669 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445676 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445685 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:17:01.445702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.445709 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445719 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:17:01.445736 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445742 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445752 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:17:01.445769 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.445777 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445786 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:17:01.445803 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445810 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445819 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:17:01.445836 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.445844 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445854 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:17:01.445871 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445877 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445887 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:17:01.445905 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.445911 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445921 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:17:01.445934 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.445980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.445997 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446004 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:17:01.446022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446046 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.446053 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446063 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:17:01.446081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.446088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446097 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:17:01.446115 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.446121 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446131 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:17:01.446149 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.446155 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446165 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:17:01.446182 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.446189 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446198 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:17:01.446211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.446253 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.446268 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446274 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.446289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446313 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446319 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.446377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.446394 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:17:01.446415 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:17:01.446427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:17:01.446458 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:17:01.446473 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446479 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:17:01.446493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446517 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.446524 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446534 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:17:01.446547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.446572 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.446587 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446593 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.446607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446631 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:17:01.446638 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446648 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:17:01.446661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.446685 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:17:01.446700 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446706 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:17:01.446720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446744 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.446751 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446761 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.446774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.446799 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.446813 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446820 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.446833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446857 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446864 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446874 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:17:01.446887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.446902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.446912 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:17:01.446925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446952 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446959 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.446998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.447012 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447038 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447045 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447059 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:17:01.447093 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447104 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447122 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:17:01.447152 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447163 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447179 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:17:01.447206 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447214 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447225 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:17:01.447243 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447249 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447259 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:17:01.447277 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:17:01.447283 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447293 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:17:01.447310 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:17:01.447317 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447327 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:17:01.447344 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:17:01.447350 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447360 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:17:01.447378 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.447385 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447394 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:17:01.447411 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447418 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447428 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:17:01.447452 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447459 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447469 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:17:01.447486 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447493 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447502 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:17:01.447520 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447526 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447536 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:17:01.447549 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.447611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.447629 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447635 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:17:01.447650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447675 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447682 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447691 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:17:01.447704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.447730 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.447745 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447751 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.447765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447790 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.447797 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447806 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:17:01.447819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.447844 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:17:01.447859 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447865 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.447879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447903 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.447911 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447920 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:17:01.447938 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.447944 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447954 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:17:01.447971 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.447978 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.447988 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:17:01.448005 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448012 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448021 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:17:01.448034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.448071 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448086 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448092 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.448108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448133 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448141 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448151 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:17:01.448163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.448189 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.448202 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448229 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448246 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448277 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.448291 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448316 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.448323 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448333 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:17:01.448351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.448357 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448366 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:17:01.448384 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448391 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448401 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:17:01.448418 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.448425 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448440 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:17:01.448458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448465 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448475 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:17:01.448492 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448499 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448509 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:17:01.448526 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:17:01.448533 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448543 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:17:01.448556 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.448595 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.448611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448618 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:17:01.448632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448656 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.448663 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448672 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:17:01.448690 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448696 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448706 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:17:01.448723 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448730 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448740 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:17:01.448757 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.448764 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448773 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:17:01.448790 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448797 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448806 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:17:01.448824 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448830 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448840 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:17:01.448857 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448864 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448874 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:17:01.448891 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.448898 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448907 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:17:01.448920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.448972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.448987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.448993 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:17:01.449008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449032 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.449039 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449049 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:17:01.449062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.449088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:17:01.449105 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:17:01.449111 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:17:01.449122 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:17:01.449139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449145 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:17:01.449158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449180 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.449200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:17:01.449216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.449227 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:17:01.449237 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:17:01.449254 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.449261 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:17:01.449272 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:17:01.449288 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:17:01.449296 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:17:01.449305 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:17:01.449323 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.449329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.449339 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.449356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.449363 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.449373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.449390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.449397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.449407 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.449423 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.449435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:17:01.449446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.449463 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.449469 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:17:01.449479 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.449496 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:17:01.449502 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:17:01.449512 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:17:01.449528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.449535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.449545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.449562 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:17:01.449568 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:17:01.449578 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:17:01.449594 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.449601 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:17:01.449611 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.449628 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.449634 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:17:01.449644 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.449660 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:17:01.449666 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:17:01.449676 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:17:01.449692 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:17:01.449751 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.449803 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:17:01.449847 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.449876 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:17:01.449903 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.449929 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:17:01.449955 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.449982 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:17:01.450008 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.450034 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:17:01.450060 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:17:01.450086 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:17:01.450112 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:17:01.450138 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:17:01.450165 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:17:01.450192 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:17:01.450219 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.450245 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:17:01.450271 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.450297 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:17:01.450322 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.450348 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:17:01.450374 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.450456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:17:01.450483 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.450509 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.450535 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.450561 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:17:01.450587 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.450613 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:17:01.450639 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.450666 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:17:01.450693 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.450719 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:17:01.450746 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.450774 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.450800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.450827 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:17:01.450854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.450880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.450906 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.450932 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.450959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.450985 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.451011 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.451037 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:17:01.451063 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:17:01.451089 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:17:01.451115 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.451141 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:17:01.451167 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.451193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.451218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.451245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:17:01.451271 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.451297 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:17:01.451323 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.451349 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:17:01.451375 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.451402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:17:01.451432 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.451460 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:17:01.451499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.451551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:17:01.451599 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451626 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451653 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.451679 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451696 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451712 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451738 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.451764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.451864 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451890 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.451916 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451942 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.451967 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.451984 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452010 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.452036 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452053 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452079 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.452105 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452131 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.452156 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452182 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.452207 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452233 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.452258 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452284 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.452310 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452327 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452353 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.452378 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452404 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.452435 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452463 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.452488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452514 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.452540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452624 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452668 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.452694 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452710 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452727 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452752 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.452778 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452804 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.452830 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452847 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452864 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452890 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.452916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452933 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.452982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.453034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453068 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453084 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.453136 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453186 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453212 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.453238 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453264 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.453291 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453326 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453343 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453370 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.453402 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453462 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:17:01.453509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453538 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453584 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.453609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453627 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.453728 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453754 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:17:01.453779 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453805 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.453831 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453857 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.453882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453899 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453916 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453932 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.453958 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.453985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454002 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454019 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:17:01.454156 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454174 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454199 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.454225 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454242 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454259 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454284 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.454310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454361 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.454413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454445 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454471 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454497 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454523 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454539 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454565 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454590 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454607 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454633 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454660 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454685 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.454764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454842 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:17:01.454868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454911 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:17:01.454937 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.454963 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.454988 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455014 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.455040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455065 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.455091 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455108 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455124 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455141 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455157 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455191 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.455243 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455260 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455277 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455302 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.455328 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455355 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.455381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455415 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.455472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455506 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455523 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455565 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:17:01.455591 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455625 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455641 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455667 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.455693 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455710 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455726 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455743 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.455794 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455821 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:17:01.455847 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455864 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455881 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455898 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455923 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:17:01.455949 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.455974 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:17:01.456000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.456085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456178 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:17:01.456204 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456230 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:17:01.456256 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456282 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:17:01.456308 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:17:01.456359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456376 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456393 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456440 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.456467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456484 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456567 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456584 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:17:01.456609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:17:01.456636 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.456696 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.456746 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.456795 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.456842 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.456890 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.456937 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.456984 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.457059 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.457142 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.457226 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.457311 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.457396 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.457491 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.457578 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.457663 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.457748 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.457837 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.457909 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.457959 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.458009 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.458064 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.458118 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.458165 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.458212 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.458259 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.458305 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.458376 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.458425 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.458486 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.458533 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.458581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.458638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.458685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.458733 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.458781 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.458826 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.458874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.458923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.458971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.459078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.459125 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.459172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.459218 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.459265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.459319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.459368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.459415 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.459470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.459518 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.459566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.459614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.459662 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.459717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.459818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.459887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.459935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.459982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.460028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.460076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.460124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.460176 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.460222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.460271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.460335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.460384 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.460437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.460487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.460533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.460580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.460628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.460675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.460722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.460768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.460817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.460863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.460909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.460957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.461004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.461050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.461097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.461145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.461192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.461241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.461289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.461347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.461398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.461451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.461498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.461545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.461624 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.461708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.461760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.461815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.461862 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.461911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.461969 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:17:01.461997 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.462058 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.462113 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.462166 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.462220 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.462272 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.462332 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.462385 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.462445 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.462498 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.462551 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.462605 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.462658 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.462710 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.462811 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.462904 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.463013 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.463089 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.463146 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.463199 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.463252 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.463304 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.463362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.463414 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.463473 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.463527 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.463621 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.463676 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.463728 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.463781 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.463832 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.463885 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.463946 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:17:01.463970 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.464025 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.464079 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.464132 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.464185 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.464237 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.464290 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.464349 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.464403 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.464579 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.464657 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.464711 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.464764 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.464817 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.464870 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.464923 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.464976 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.465029 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.465082 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.465135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.465187 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.465241 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.465294 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.465354 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.465408 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.465468 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.465520 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.465573 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.465626 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.465679 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.465732 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.465785 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.465846 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:17:01.465868 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.465917 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.465966 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.466013 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.466061 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.466109 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.466156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.466203 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.466250 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.466297 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.466350 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.466399 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.466452 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.466501 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.466548 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.466596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.466643 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.466691 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.466739 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.466786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.466834 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.466882 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.466930 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.466977 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.467024 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.467072 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.467119 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.467166 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.467220 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.467313 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.467376 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.467426 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.467488 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:17:01.467510 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.467559 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.467609 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.467658 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.467707 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.467756 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:17:01.467805 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:17:01.467854 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:17:01.467904 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.467954 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.468003 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.468052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.468101 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.468151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.468200 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.468249 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.468298 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.468356 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.468406 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.468464 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.468514 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.468564 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.468612 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.468661 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:17:01.468711 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.468760 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.468810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.468860 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.468909 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.468958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.469009 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.469059 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.469113 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:17:01.469130 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:17:01.469160 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:17:01.469187 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:17:01.469214 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:17:01.469240 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:17:01.469262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.469279 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.469289 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.469298 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.469308 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.469318 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:17:01.469327 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:17:01.469336 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:17:01.469345 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.469353 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.469362 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.469372 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.469381 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469390 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469399 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469408 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.469416 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.469425 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469438 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469448 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.469457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.469465 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.469473 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.469482 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:17:01.469490 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.469499 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.469507 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.469515 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.469524 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.469532 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.469540 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.469548 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.469557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.469566 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.469573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.469582 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.469590 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.469599 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:17:01.469607 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:17:01.469615 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:17:01.469622 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.469630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.469638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.469646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.469654 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469661 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469669 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469677 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.469685 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.469692 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469700 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469707 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.469715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.469722 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.469729 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.469737 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:17:01.469744 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.469752 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.469759 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.469766 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.469774 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.469782 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.469789 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.469797 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.469804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.469814 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.469822 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.469831 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.469838 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.469846 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:17:01.469853 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:17:01.469861 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:17:01.469869 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.469876 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.469883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.469891 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.469898 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469906 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469913 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.469920 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.469927 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.469934 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469941 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.469948 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.469956 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.469964 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.469971 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.469978 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:17:01.469986 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.469993 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.469999 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.470006 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.470013 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.470020 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.470027 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.470034 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.470042 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:17:01.470051 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470059 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:17:01.470067 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:17:01.470074 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:17:01.470081 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:17:01.470088 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:17:01.470096 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:17:01.470103 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:17:01.470110 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:17:01.470118 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:17:01.470125 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:17:01.470132 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.470141 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.470148 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:17:01.470156 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:17:01.470163 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:17:01.470170 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.470178 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:17:01.470250 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:17:01.470263 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:17:01.470276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:17:01.470287 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:17:01.470300 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:17:01.470312 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:17:01.470321 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:17:01.470328 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:17:01.470335 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:17:01.470343 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:17:01.470350 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:17:01.470357 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:17:01.470363 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:17:01.470445 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:17:01.470456 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:17:01.470461 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:17:01.470466 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:17:01.470473 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:17:01.470478 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:17:01.470482 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:17:01.470492 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:17:01.470501 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:17:01.470545 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470552 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:17:01.470565 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:17:01.470587 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:17:01.470593 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:17:01.470598 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:17:01.470602 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:17:01.470607 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:17:01.470618 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470625 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470630 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470642 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470652 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:17:01.470657 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:17:01.470680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.470689 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:17:01.470694 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.470716 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:17:01.470722 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:17:01.470727 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:17:01.470731 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:17:01.470735 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:17:01.470739 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:17:01.470744 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:17:01.470748 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:17:01.470754 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:17:01.470764 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470771 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470775 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:17:01.470782 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470788 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:17:01.470792 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:17:01.470815 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:17:01.470822 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470827 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470832 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470837 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:17:01.470849 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:17:01.470857 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:17:01.470862 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:17:01.470866 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:17:01.470873 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199630" 2019-04-25 00:17:01.470880 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:17:01.470884 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:17:01.470890 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:17:01.470896 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:17:01.470900 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-04-25 00:17:01.470907 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:17:01.470913 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:17:01.470918 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:17:01.470922 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:17:01.470927 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-04-25 00:17:01.470931 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199630 2019-04-25 00:17:01.470944 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199630 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:17:01.470948 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:17:01.470954 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3239"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:17:01.470968 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:17:01.470974 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199630 2019-04-25 00:17:01.470984 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:17:01.471055 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:17:01.470996 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:17:01.471007 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:17:01.471012 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:17:01.471017 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:17:01.471021 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:17:01.471027 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:17:01.471036 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:17:01.471044 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:17:01.471049 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:17:01.471061 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:17:01.471071 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:17:01.471079 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:17:01.479117 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:17:01.479140 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:17:01.479156 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:17:01.479167 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:17:01.479175 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:17:01.479184 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:17:01.479189 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:17:01.479193 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:17:01.479198 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:17:01.479236 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:17:01.489193 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:17:01.489212 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:17:01.489218 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:17:01.489223 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:17:01.489229 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:17:01.489234 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:17:01.489240 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:17:01.489245 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:17:01.489250 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:17:01.489256 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:16:49 GMT 2019-04-25 00:17:01.489262 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:17:01.489267 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:17:01.489272 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:17:01.489282 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:17:01.489307 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:17:01.489318 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:17:01.489327 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:17:01.489332 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:17:01.489337 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:17:01.489378 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:17:01.489391 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:17:01.489396 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:17:01.489416 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:17:01.489423 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:16:49 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:17:01.489462 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:17:01.489472 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:17:01.489493 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:17:01.489499 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:17:01.489610 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:17:01.489704 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:17:01.489711 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:17:01.489719 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:17:01.489730 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:17:01.489753 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:17:01.489809 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:17:01.489829 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:17:01.489841 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:17:01.489848 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:17:01.489853 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:17:01.489858 nusoap_client: detail =