Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 196.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
721644-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DAF
 Silnik:
JR T3321
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 15:27:00 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 17:27:14.669631 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 17:27:14.669701 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:27:14.669727 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 17:27:14.669757 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:27:14.669778 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 17:27:14.669794 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 17:27:14.669817 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 17:27:14.669835 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:27:14.669880 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:27:14.669901 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 17:27:14.669919 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:27:14.669942 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:27:14.670009 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:27:14.670019 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:27:14.670027 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:27:14.670034 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 17:27:14.670056 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:27:14.670079 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:27:14.670097 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:27:14.670108 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 17:27:14.670120 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 17:27:14.670143 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:27:14.670159 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:27:14.676412 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:27:14.676434 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:27:14.676454 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 17:27:14.676466 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:27:14.676481 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:27:14.676490 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 17:27:14.676498 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 17:27:14.676537 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 17:27:14.692886 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 17:27:14.692964 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 17:27:14.692980 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:27:14.692991 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:27:14.693010 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:27:14.693022 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:27:14.693033 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:27:14.693046 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:27:14.693058 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:27:14.693069 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:27:00 GMT 2019-10-21 17:27:14.693080 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:27:14.693091 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 17:27:14.693103 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:27:14.693122 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 17:27:14.693177 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 17:27:14.693214 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-21 17:27:14.699115 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.699190 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.705428 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:27:14.705691 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:27:14.705753 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:27:14.705821 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-10-21 17:27:14.711447 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:27:14.711658 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 17:27:14.711752 soap_transport_http: read buffer of 6288 bytes 2019-10-21 17:27:14.711887 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.711984 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.712070 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.712184 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.712292 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.712361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:27:14.717595 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 17:27:14.717662 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.717805 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:27:14.717956 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 17:27:14.718070 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.718178 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.718270 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.718378 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.718445 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.718557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 17:27:14.718679 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-10-21 17:27:14.718796 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 17:27:14.718858 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 17:27:14.723816 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 17:27:14.723842 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:27:14.723853 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 17:27:14.723995 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 17:27:14.724053 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:27:14.724081 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:27:14.724095 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:27:14.724131 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 17:27:14.724142 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 17:27:14.724403 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 17:27:14.724429 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 17:27:14.724516 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724533 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 17:27:14.724571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724640 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.724658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724692 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:27:14.724734 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.724747 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724768 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:27:14.724798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.724873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.724905 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.724917 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.724947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725000 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.725013 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725033 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 17:27:14.725061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.725115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:27:14.725145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 17:27:14.725185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725234 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.725248 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725266 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:27:14.725302 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.725315 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725333 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:27:14.725369 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.725382 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725401 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:27:14.725427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.725493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.725524 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725538 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 17:27:14.725568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725627 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.725641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725660 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 17:27:14.725687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.725739 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 17:27:14.725770 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 17:27:14.725810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725858 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.725871 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725890 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:27:14.725926 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.725939 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.725958 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:27:14.725992 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.726005 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726025 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:27:14.726059 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.726072 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726091 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.726118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.726192 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.726223 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726236 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.726265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726313 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726326 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726407 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.726448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.726485 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726507 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.726528 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 17:27:14.726554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:27:14.726612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:27:14.726642 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726654 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 17:27:14.726682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726733 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.726747 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726767 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 17:27:14.726802 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.726815 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726834 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 17:27:14.726869 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.726882 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726901 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 17:27:14.726936 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.726949 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.726968 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.726996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.727068 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.727097 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.727143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727194 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.727208 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727227 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 17:27:14.727254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.727303 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:27:14.727332 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727344 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 17:27:14.727371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727422 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.727436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727456 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:27:14.727483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.727533 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.727562 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727580 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.727610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727661 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.727674 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727694 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 17:27:14.727719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.727769 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:27:14.727799 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727810 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 17:27:14.727837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727887 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.727900 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727919 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.727945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.727972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.727994 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.728024 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.728036 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.728061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.728110 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.728124 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.728142 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 17:27:14.728815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.728848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.728876 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 17:27:14.728907 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.728919 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 17:27:14.728952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729007 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.729021 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729041 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:27:14.729075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.729090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729109 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.729136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.729194 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 17:27:14.729223 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729236 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.729263 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729313 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.729327 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729345 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 17:27:14.729372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.729422 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 17:27:14.729451 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729462 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 17:27:14.729489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729538 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.729551 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729570 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:27:14.729615 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.729627 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.729672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.729730 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 17:27:14.729760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729772 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.729798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729848 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.729862 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729880 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 17:27:14.729907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.729956 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 17:27:14.729985 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.729996 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 17:27:14.730057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730108 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.730122 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.730168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.730218 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 17:27:14.730247 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730258 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.730284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730333 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.730346 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730367 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 17:27:14.730393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.730443 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 17:27:14.730471 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730482 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 17:27:14.730509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.730570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.730631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.730680 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.730709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730721 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.730748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730797 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.730810 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730830 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 17:27:14.730856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.730903 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:27:14.730933 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.730944 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 17:27:14.730971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731021 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.731034 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731053 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:27:14.731078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.731127 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.731156 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731168 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.731195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731244 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.731258 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731276 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 17:27:14.731302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.731351 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:27:14.731381 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731392 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 17:27:14.731419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731470 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.731482 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731501 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 17:27:14.731527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.731583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.731614 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731626 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.731653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731700 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.731714 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731733 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 17:27:14.731760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.731811 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:27:14.731841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731852 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 17:27:14.731879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731928 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.731941 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.731960 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 17:27:14.731996 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.732009 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732028 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 17:27:14.732055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.732110 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.732139 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732151 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.732178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732228 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.732241 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732260 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 17:27:14.732286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.732336 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:27:14.732366 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732378 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:27:14.732405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732453 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.732467 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.732512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.732562 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.732599 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732611 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.732638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732691 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.732704 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732724 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:27:14.732751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.732803 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.732833 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732844 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:27:14.732870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732922 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:27:14.732935 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.732955 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:27:14.732981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.733032 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.733061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733073 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.733099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733145 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733157 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733233 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.733274 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.733309 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733329 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.733680 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 17:27:14.733710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:27:14.733767 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:27:14.733799 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733812 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 17:27:14.733840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733890 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:27:14.733904 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733923 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:27:14.733951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.733980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.734001 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.734031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734042 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.734069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734115 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734127 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.734241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.734275 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734296 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.734317 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 17:27:14.734342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:27:14.734391 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:27:14.734420 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734432 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 17:27:14.734460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734510 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:27:14.734524 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734543 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 17:27:14.734570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.734628 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.734658 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734669 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.734696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734745 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734757 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.734872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.734905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734925 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.734946 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 17:27:14.734971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.734999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:27:14.735021 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:27:14.735050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735061 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 17:27:14.735088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735138 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.735152 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735171 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 17:27:14.735206 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.735220 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 17:27:14.735273 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.735285 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735304 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 17:27:14.735337 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.735350 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735369 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:27:14.735404 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.735416 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735435 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:27:14.735469 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.735481 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735499 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 17:27:14.735534 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.735546 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735565 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.735600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.735700 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.735794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.735806 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.735956 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736013 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736051 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 17:27:14.736080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.736131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:27:14.736161 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736172 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 17:27:14.736200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736251 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736265 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736283 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:27:14.736317 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736330 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736349 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.736385 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736397 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736416 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:27:14.736443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.736509 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.736540 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736552 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.736585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736637 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736651 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736670 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 17:27:14.736696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.736746 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:27:14.736776 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736788 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:27:14.736815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.736878 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736897 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.736922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.736951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.737022 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.737054 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737066 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.737098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737149 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.737163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:27:14.737209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.737260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.737288 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737299 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 17:27:14.737326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737378 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.737392 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737411 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 17:27:14.737446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.737459 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737478 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.737511 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.737524 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737543 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:27:14.737569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.737644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.737674 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737686 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.737713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737764 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.737778 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737798 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 17:27:14.737824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.737904 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.737935 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.737947 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.737974 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.738024 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.738038 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.738058 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:27:14.738093 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.738105 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.738124 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:27:14.738268 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.738283 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.738870 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:27:14.738914 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.738927 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.738946 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:27:14.738982 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.738995 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739105 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:27:14.739140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.739227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.739258 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739269 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.739296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739347 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739360 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 17:27:14.739405 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.739434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.739455 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.739482 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739540 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739553 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739579 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739608 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.739667 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739717 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.739730 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739750 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.739787 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.739800 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.739819 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 17:27:14.739854 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.739867 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740052 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 17:27:14.740093 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.740113 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740134 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:27:14.740170 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.740183 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740202 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 17:27:14.740237 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:27:14.740250 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740269 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 17:27:14.740303 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740318 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740337 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.740372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740385 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740404 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.740438 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740451 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740470 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 17:27:14.740505 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740518 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740537 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:27:14.740572 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740592 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740612 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:27:14.740639 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.740747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.740783 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.740796 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.740825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.740874 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.740888 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.740908 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:27:14.740944 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.740956 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.740975 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:27:14.741010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.741024 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:27:14.741077 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.741089 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741109 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:27:14.741136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741184 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.741208 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741238 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741250 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.741279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741332 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741365 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 17:27:14.741391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.741421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.741443 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.741470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741525 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741538 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741558 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741592 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.741653 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741704 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.741717 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741736 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:27:14.741772 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.741784 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741804 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:27:14.741840 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.741853 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741872 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:27:14.741908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.741920 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.741940 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:27:14.741973 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.741986 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:27:14.742047 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.742060 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:27:14.742115 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742128 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.742181 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742194 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742212 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:27:14.742247 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742261 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742280 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:27:14.742316 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742329 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742348 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:27:14.742383 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742396 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742415 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:27:14.742442 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.742547 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.742585 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.742621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742661 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742672 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742687 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:27:14.742715 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.742725 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742740 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.742767 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.742777 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742792 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:27:14.742818 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.742828 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742842 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.742863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.742924 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.742947 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.742956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.742977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.743014 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743025 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.743039 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 17:27:14.743059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.743082 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.743098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.743119 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743161 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743171 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743186 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743206 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.743252 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743294 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.743304 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743320 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:27:14.743349 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.743359 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743374 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 17:27:14.743401 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.743410 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743424 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 17:27:14.743450 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.743459 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743473 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 17:27:14.743500 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.743510 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743525 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:27:14.743551 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.743560 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743580 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:27:14.743608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.743618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743633 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.743658 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.743711 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743777 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 17:27:14.743817 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.743831 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743851 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 17:27:14.743892 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.743905 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743923 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 17:27:14.743958 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.743971 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.743990 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:27:14.744024 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.744037 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.744057 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:27:14.744084 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.744194 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.744226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744282 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744296 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744316 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744343 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744373 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.744402 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744454 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.744467 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744487 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 17:27:14.744522 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.744537 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744555 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 17:27:14.744597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.744610 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744630 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:27:14.744665 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.744677 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744696 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 17:27:14.744733 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.744746 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744765 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 17:27:14.744799 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.744811 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744831 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 17:27:14.744867 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.744879 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744898 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 17:27:14.744933 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.744946 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.744965 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 17:27:14.744999 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.745012 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745033 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 17:27:14.745067 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.745080 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745099 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 17:27:14.745134 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.745146 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745166 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 17:27:14.745201 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.745214 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745233 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 17:27:14.745267 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.745280 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745299 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.745334 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.745347 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745366 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 17:27:14.745393 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745520 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.745557 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745569 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 17:27:14.745615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745666 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.745679 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745698 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 17:27:14.745726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.745776 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745806 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745819 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.745847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745897 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.745910 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745929 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 17:27:14.745956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.745993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.746016 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:27:14.746046 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746058 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 17:27:14.746086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746136 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.746149 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746168 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.746204 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.746216 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746242 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:27:14.746277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.746290 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746309 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:27:14.746344 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.746357 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746375 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:27:14.746402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.746472 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 17:27:14.746501 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746513 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.746540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746936 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.746952 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.746973 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 17:27:14.747000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.747029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.747050 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 17:27:14.747078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.747140 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747154 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.747174 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747201 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.747234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.747263 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747313 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.747326 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747345 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 17:27:14.747381 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.747393 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747411 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 17:27:14.747446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.747459 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747478 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 17:27:14.747513 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 17:27:14.747526 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747546 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 17:27:14.747588 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.747602 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747621 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 17:27:14.747656 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.747669 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747741 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 17:27:14.747779 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.747792 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747816 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:27:14.747853 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.747865 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747890 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 17:27:14.747926 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.747938 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.747958 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 17:27:14.747992 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.748005 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.748024 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.748051 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 17:27:14.748149 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.748184 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 17:27:14.748229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748280 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.748294 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748313 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.748341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.748393 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.748423 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748435 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.748463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748512 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748526 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748545 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 17:27:14.748571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.748606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.748630 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:27:14.748659 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748711 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.748724 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748744 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 17:27:14.748780 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:27:14.748793 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748828 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 17:27:14.748865 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.748878 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748897 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 17:27:14.748923 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 17:27:14.748968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.748999 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749011 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.749038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749088 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.749101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749121 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.749157 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.749170 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 17:27:14.749226 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.749239 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749257 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 17:27:14.749282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.749350 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749379 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749391 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.749423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749473 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749486 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749506 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 17:27:14.749532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.749561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.749596 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.749626 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749678 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749692 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749712 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749738 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749769 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.749798 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749856 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.749870 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749889 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 17:27:14.749923 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.749936 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.749955 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 17:27:14.749990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.750003 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750022 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 17:27:14.750057 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750070 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750089 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 17:27:14.750124 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.750137 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750157 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 17:27:14.750193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750207 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750227 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 17:27:14.750261 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.750274 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750293 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 17:27:14.750329 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750341 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750361 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 17:27:14.750395 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750409 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750427 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 17:27:14.750454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.750543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.750586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750598 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 17:27:14.750632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750682 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750695 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750715 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 17:27:14.750751 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.750764 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750784 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:27:14.750818 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.750831 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750850 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:27:14.750883 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750897 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750923 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:27:14.750958 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.750971 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.750990 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 17:27:14.751015 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.751093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.751123 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.751163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751211 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751223 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751297 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.751339 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.751380 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751401 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.751422 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 17:27:14.751448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 17:27:14.751497 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:27:14.751528 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751540 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 17:27:14.751566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751624 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.751637 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751657 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 17:27:14.751684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.751735 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.751766 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751824 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.751858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751912 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:27:14.751927 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.751947 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 17:27:14.752216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.752269 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 17:27:14.752299 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752311 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 17:27:14.752345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.752410 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.752456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.752507 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.752537 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752548 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.752581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752635 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752649 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752668 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 17:27:14.752695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.752723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.752745 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:27:14.752773 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752828 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752842 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752866 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752894 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.752923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.752952 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753003 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753016 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753036 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 17:27:14.753071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753084 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753103 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 17:27:14.753138 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753151 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753169 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 17:27:14.753204 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753217 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753237 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 17:27:14.753272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753286 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753305 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 17:27:14.753340 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:27:14.753354 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753373 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 17:27:14.753408 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:27:14.753421 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753440 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 17:27:14.753475 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 17:27:14.753488 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753507 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 17:27:14.753541 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.753554 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753586 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 17:27:14.753622 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753634 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753654 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 17:27:14.753689 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753704 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753723 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 17:27:14.753757 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753770 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753790 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 17:27:14.753826 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.753839 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.753857 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 17:27:14.753883 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.754004 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.754041 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754052 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 17:27:14.754086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754135 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.754148 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754169 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 17:27:14.754195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.754245 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.754275 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754287 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.754313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754370 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.754384 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754404 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 17:27:14.754431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.754482 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:27:14.754512 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754524 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.754552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754612 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.754626 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754644 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 17:27:14.754679 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.754692 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754712 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 17:27:14.754746 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.754759 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 17:27:14.754812 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.754825 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754845 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 17:27:14.754872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.754945 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.754974 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.754986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.755019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.755070 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755084 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.755103 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 17:27:14.755130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.755159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.755180 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.755207 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755260 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755274 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755293 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755350 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.755379 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755429 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.755443 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755469 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 17:27:14.755505 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.755518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 17:27:14.755572 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.755593 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755612 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 17:27:14.755647 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.755662 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755681 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 17:27:14.755717 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.755729 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755750 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 17:27:14.755785 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.755799 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.755819 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 17:27:14.756030 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:27:14.756045 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.756065 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 17:27:14.756091 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.756174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.756208 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756220 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 17:27:14.756253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756303 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.756316 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756336 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 17:27:14.756371 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756383 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756402 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 17:27:14.756438 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756451 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756471 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 17:27:14.756506 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.756519 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756538 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 17:27:14.756572 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756592 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756612 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 17:27:14.756649 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756662 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756680 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 17:27:14.756715 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756729 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756747 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 17:27:14.756781 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.756794 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756819 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 17:27:14.756846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.756947 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.756975 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.756987 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 17:27:14.757014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757065 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.757079 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757098 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 17:27:14.757125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.757175 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:27:14.757207 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 17:27:14.757221 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 17:27:14.757246 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 17:27:14.757278 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757290 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 17:27:14.757317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757364 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.757405 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 17:27:14.757439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.757460 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 17:27:14.757480 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 17:27:14.757514 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.757527 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 17:27:14.757546 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 17:27:14.757592 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 17:27:14.757605 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 17:27:14.757626 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 17:27:14.757660 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.757673 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.757693 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.757728 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.757741 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.757760 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.757795 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.757807 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.757827 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.757862 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.757874 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 17:27:14.757899 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.757934 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.757947 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 17:27:14.757968 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.758001 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:27:14.758013 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 17:27:14.758033 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 17:27:14.758067 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.758079 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.758099 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.758132 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 17:27:14.758145 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 17:27:14.758165 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 17:27:14.758198 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.758210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 17:27:14.758231 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.758261 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.758271 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 17:27:14.758286 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.758310 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 17:27:14.758320 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 17:27:14.758335 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 17:27:14.758357 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 17:27:14.758413 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.758459 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 17:27:14.758503 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.758549 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 17:27:14.758601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.758644 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 17:27:14.758686 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.758730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 17:27:14.758778 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.758819 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 17:27:14.758860 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.758900 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 17:27:14.758951 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 17:27:14.759008 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 17:27:14.759063 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 17:27:14.759118 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 17:27:14.759173 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 17:27:14.759228 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 17:27:14.759281 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.759336 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 17:27:14.759408 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.759464 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 17:27:14.759516 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.759570 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 17:27:14.759633 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.759688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 17:27:14.759743 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.759798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.759852 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.759907 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:27:14.759961 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.760017 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 17:27:14.760073 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.760127 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 17:27:14.760181 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.760236 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 17:27:14.760528 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.760590 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 17:27:14.760647 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.760703 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.760758 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.760813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 17:27:14.760868 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.760932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.760987 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.761040 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.761097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.761150 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.761204 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.761260 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 17:27:14.761316 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 17:27:14.761371 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 17:27:14.761428 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.761482 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 17:27:14.761536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.761599 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.761655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.761711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 17:27:14.761769 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.761823 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 17:27:14.761876 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.761931 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 17:27:14.761993 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.762051 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 17:27:14.762139 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.762201 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 17:27:14.762256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.762313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 17:27:14.762368 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762405 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762461 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.762516 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762550 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762593 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762648 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.762703 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762739 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762864 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.762918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.762987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763021 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763074 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.763128 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763182 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763236 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763290 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763343 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763378 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763434 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763497 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763532 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763592 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763649 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763701 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763754 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763808 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.763862 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.763915 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.763968 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764022 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.764076 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764111 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764166 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.764220 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764274 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.764328 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.764435 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764489 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.764543 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764608 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.764664 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764733 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.764922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.764984 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765051 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765104 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.765159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765213 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.765267 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765301 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765336 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765389 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.765443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765510 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765543 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.765695 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765764 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765800 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765856 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.765908 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765943 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.765978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766069 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.766125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766178 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.766237 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766272 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766342 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.766449 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766503 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:27:14.766557 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766600 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766636 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766689 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.766743 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766813 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766881 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.766934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.766988 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767041 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:27:14.767098 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767152 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.767208 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767261 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.767316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767416 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767470 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.767524 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767606 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767675 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767710 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767745 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767780 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767834 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:27:14.767888 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767922 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.767976 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.768031 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768064 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768098 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768153 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.768207 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.768417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768451 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768485 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768519 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768572 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.768633 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768689 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.768743 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.768850 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768889 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.768944 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.768998 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769032 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769084 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.769139 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769194 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.769248 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769302 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.769356 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769409 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.769463 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769518 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 17:27:14.769570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769613 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 17:27:14.769721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769775 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.769831 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769885 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.769939 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.769993 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.770046 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770100 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.770155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770290 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.770470 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770505 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770540 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770601 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.770654 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.770765 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770834 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770888 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.770941 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.770975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771133 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 17:27:14.771186 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771289 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771342 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.771395 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771548 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.771615 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771671 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 17:27:14.771848 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771887 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.771962 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772017 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 17:27:14.772072 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772125 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 17:27:14.772178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772247 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772300 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.772352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772423 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 17:27:14.772609 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772665 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 17:27:14.772718 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772772 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 17:27:14.772826 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772882 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 17:27:14.772936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.772971 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773004 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.773154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773188 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773393 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 17:27:14.773446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 17:27:14.773537 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.773663 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.773767 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.773872 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.773974 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.774071 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.774172 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.774273 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.774374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.774474 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.774571 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.774682 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.774785 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.774884 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.774987 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.775090 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.775192 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.775290 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.775391 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.775489 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.775598 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.775699 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.775857 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.775976 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.776087 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.776186 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.776301 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.776399 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.776499 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.776611 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.776713 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.776824 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.777263 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.777430 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.777557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.777666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.777765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.777898 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.777999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.778098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.778198 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.778299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.778401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.778504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.778613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.778713 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.778812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.778911 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.779006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.779108 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.779208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.779307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.779406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.779507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.779619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.779721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.779823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.779934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.780076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.780401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.780695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.780809 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.780909 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.781012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.781120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.781279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.781387 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.781490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.781616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.781718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.781915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.782028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.782129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.782225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.782324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.782425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.782524 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.782633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.782730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.782831 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.782928 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.783033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.783133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.783233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.783330 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.783431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.783530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.783637 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.783829 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.783907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.783961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.784016 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.784069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.784116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.784163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.784217 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.784265 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.784316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.784365 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.784417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.784464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.784514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.784571 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:27:14.784600 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.784662 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.784729 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.784783 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.784837 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.784891 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.784944 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.784997 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.785050 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.785104 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.785157 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.785211 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.785264 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.785317 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.785370 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.785423 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.785476 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.785562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.785618 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.785672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.785732 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.785786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.785839 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.785892 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.785946 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.786001 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.786054 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.786107 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.786367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.786421 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.786475 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.786528 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.786582 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.786636 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.786703 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 17:27:14.786727 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.786782 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.786836 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.786890 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.786948 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.787002 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.787055 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.787109 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.787162 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.787216 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.787269 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.787322 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.787390 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.787444 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.787498 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.787552 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.787605 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.787659 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.787718 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.787787 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.787841 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.787894 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.787952 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.788006 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.788059 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.788116 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.788184 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.788242 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.788297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.788350 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.788407 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.788461 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.788515 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.788582 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.788644 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 17:27:14.788666 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.788721 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.788771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.788819 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.788872 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.788920 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.788968 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.789016 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.789079 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.789128 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.789175 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.789513 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.789568 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.789617 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.789669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.789724 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.789772 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.789836 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.789884 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.789932 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.789980 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.790028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.790076 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.790123 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.790170 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.790223 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.790285 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.790334 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.790381 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.790429 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.790481 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.790530 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.790578 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.790630 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.790690 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 17:27:14.790713 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.790781 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.790833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.790883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.790933 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.790984 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.791034 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 17:27:14.791083 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 17:27:14.791133 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 17:27:14.791183 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.791247 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.791302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.791352 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.791402 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.791452 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.791501 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.791551 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.791601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.791651 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.791728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.791782 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.791838 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.791889 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.791939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.791989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.792039 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 17:27:14.792089 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.792139 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.792206 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.792256 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.792306 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.792359 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.792410 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.792460 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.792514 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 17:27:14.792531 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 17:27:14.792561 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 17:27:14.792589 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 17:27:14.792616 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 17:27:14.792642 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 17:27:14.792667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.792694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.792705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.792715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.792726 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.792735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.792744 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:27:14.792754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:27:14.792764 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:27:14.792773 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.792782 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.792791 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.792800 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.792810 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.792820 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.792830 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.792839 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.792848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.792857 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.792865 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.792874 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.792882 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.792892 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.792900 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.792909 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.792918 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:27:14.792927 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.792936 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.792945 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.792954 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.792963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.792971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.792980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.792988 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.792997 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.793008 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.793016 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.793025 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.793032 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.793041 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.793048 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:27:14.793055 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:27:14.793067 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:27:14.793076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.793083 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.793091 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.793099 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.793107 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793114 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793122 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.793130 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793137 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.793145 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.793152 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793159 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793167 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.793174 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.793181 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.793189 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.793196 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:27:14.793204 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.793211 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.793219 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.793227 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.793234 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.793242 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.793249 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.793257 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.793265 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.793276 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.793284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.793293 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.793300 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.793308 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.793315 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:27:14.793322 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:27:14.793330 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:27:14.793337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.793344 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.793352 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.793359 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.793367 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793374 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793382 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.793389 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793398 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.793406 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.793413 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793420 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.793437 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.793444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.793451 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.793462 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:27:14.793470 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.793478 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.793485 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.793492 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.793500 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.793508 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.793515 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.793522 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.793530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 17:27:14.793539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.793546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 17:27:14.793555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 17:27:14.793562 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 17:27:14.793570 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 17:27:14.793576 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 17:27:14.793584 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 17:27:14.793592 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 17:27:14.793599 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 17:27:14.793606 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 17:27:14.793613 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 17:27:14.793620 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 17:27:14.793627 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793634 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793642 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 17:27:14.793649 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 17:27:14.793656 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 17:27:14.793664 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 17:27:14.793671 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793683 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 17:27:14.793691 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 17:27:14.793699 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 17:27:14.793706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 17:27:14.793713 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 17:27:14.793720 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 17:27:14.793727 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 17:27:14.793734 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 17:27:14.793740 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 17:27:14.793748 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 17:27:14.793755 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 17:27:14.793764 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 17:27:14.793771 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 17:27:14.793778 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 17:27:14.794032 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 17:27:14.794043 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:27:14.794048 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:27:14.794054 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 17:27:14.794060 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 17:27:14.794065 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:27:14.794069 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 17:27:14.794080 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 17:27:14.794089 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:27:14.794134 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794141 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:27:14.794156 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 17:27:14.794179 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 17:27:14.794186 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 17:27:14.794191 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 17:27:14.794195 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 17:27:14.794200 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:27:14.794212 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794219 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794224 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794238 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794247 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 17:27:14.794253 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 17:27:14.794281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.794290 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:27:14.794295 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.794321 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:27:14.794327 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 17:27:14.794332 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 17:27:14.794335 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 17:27:14.794340 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 17:27:14.794344 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 17:27:14.794349 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 17:27:14.794353 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 17:27:14.794370 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 17:27:14.794382 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794388 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794392 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 17:27:14.794399 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794404 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 17:27:14.794408 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 17:27:14.794434 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 17:27:14.794440 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794445 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794451 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794455 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 17:27:14.794466 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:27:14.794474 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:27:14.794478 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:27:14.794483 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:27:14.794489 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199630" 2019-10-21 17:27:14.794497 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:27:14.794501 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:27:14.794506 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:27:14.794513 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:27:14.794518 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-10-21 17:27:14.794524 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 17:27:14.794531 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 17:27:14.794535 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 17:27:14.794539 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 17:27:14.794544 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-10-21 17:27:14.794549 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199630 2019-10-21 17:27:14.794568 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199630 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 17:27:14.794573 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 17:27:14.794580 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4576"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 17:27:14.794598 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 17:27:14.794604 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199630 2019-10-21 17:27:14.794614 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 17:27:14.794703 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 17:27:14.794630 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 17:27:14.794641 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 17:27:14.794647 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 17:27:14.794652 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 17:27:14.794656 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 17:27:14.794664 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:27:14.794675 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:27:14.794689 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:27:14.794696 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:27:14.794710 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 17:27:14.794721 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 17:27:14.794730 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 17:27:14.802145 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 17:27:14.802175 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 17:27:14.802196 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 17:27:14.802213 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 17:27:14.802224 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 17:27:14.802233 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 17:27:14.802242 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 17:27:14.802249 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 17:27:14.802258 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 17:27:14.802297 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 17:27:14.810355 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 17:27:14.810412 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 17:27:14.810425 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:27:14.810436 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 17:27:14.810446 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 17:27:14.810457 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 17:27:14.810470 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 17:27:14.810481 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 17:27:14.810491 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 17:27:14.810502 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 15:27:00 GMT 2019-10-21 17:27:14.810515 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 17:27:14.810526 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 17:27:14.810537 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 17:27:14.810555 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 17:27:14.810611 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 17:27:14.810632 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 17:27:14.810649 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 17:27:14.810660 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 17:27:14.810669 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 17:27:14.810720 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 17:27:14.810740 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 17:27:14.810752 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 17:27:14.810798 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 17:27:14.810811 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 15:27:00 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 17:27:14.810864 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 17:27:14.810881 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 17:27:14.810927 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 17:27:14.810940 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 17:27:14.811112 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 17:27:14.811304 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 17:27:14.811316 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 17:27:14.811331 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 17:27:14.811350 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:27:14.811394 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 17:27:14.811497 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 17:27:14.811541 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 17:27:14.811563 nusoap_client: got fault 2019-10-21 17:27:14.811583 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 17:27:14.811592 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 17:27:14.811606 nusoap_client: detail =