Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 196.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
721644-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DAF
 Silnik:
JR T3321
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:07 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:26:15.015026 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:26:15.015077 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:15.015091 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:26:15.015108 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:15.015117 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:26:15.015125 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:26:15.015138 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:26:15.015147 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:15.015153 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:15.015163 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:15.015171 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:26:15.015182 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:26:15.015188 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:26:15.015193 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:26:15.015197 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:26:15.015201 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:26:15.015213 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:15.015228 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:15.015237 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:26:15.015243 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:26:15.015248 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:26:15.015257 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:26:15.015266 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:26:15.022590 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:26:15.022608 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:26:15.022620 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:26:15.022626 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:15.022631 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:15.022636 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:26:15.022640 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:26:15.022674 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:26:15.042326 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:26:15.042364 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:26:15.042371 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:15.042377 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:26:15.042383 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:26:15.042388 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:26:15.042394 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:26:15.042400 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:26:15.042406 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:26:15.042411 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:07 GMT 2019-02-24 06:26:15.042417 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:26:15.042422 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:26:15.042428 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:26:15.042441 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:26:15.042472 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:26:15.049684 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:26:15.050112 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:26:15.057072 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-24 06:26:15.057224 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.057256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.057787 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.058203 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.058239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.058693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.064288 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:26:15.064621 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.064660 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.065207 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.065237 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.065765 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.066023 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.066045 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.066484 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.066513 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.066950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.066976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.067434 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.067461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.071590 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:26:15.072020 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.072382 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:26:15.072419 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:15.072977 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.073012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.073572 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.073606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.074010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.074239 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.074589 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:15.074638 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:26:15.074988 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.075221 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:15.075470 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:26:15.075489 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:26:15.075499 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:26:15.075637 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:26:15.075695 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:26:15.075717 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:26:15.075728 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:26:15.075755 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:26:15.075764 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:26:15.075987 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:26:15.076009 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:26:15.076081 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076095 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:26:15.076124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076173 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.076187 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076209 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:15.076242 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.076253 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076272 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:15.076306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.076369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.076395 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076405 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.076432 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076481 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.076496 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076517 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:26:15.076541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.076586 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:26:15.076611 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076621 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:26:15.076644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076686 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.076697 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076713 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:15.076742 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.076752 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076772 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:15.076801 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.076812 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076828 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:26:15.076850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.076908 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.076933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.076943 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:26:15.076966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077007 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.077018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077034 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:26:15.077056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.077097 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:26:15.077122 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:26:15.077154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077194 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.077204 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077220 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:15.077249 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.077260 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077275 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:15.077311 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.077322 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077338 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:26:15.077368 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.077379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077394 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.077416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.077483 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.077508 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.077542 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077580 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077590 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077656 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.077689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.077717 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077734 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:15.077751 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:26:15.077772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077797 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:15.077814 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:26:15.077838 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077848 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:26:15.077870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077910 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.077921 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077937 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:15.077959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.077983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.078000 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.078025 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078035 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.078057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078098 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.078110 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078126 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:26:15.078148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.078190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:26:15.078214 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078224 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:26:15.078265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078327 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.078342 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.078390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.078434 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.078459 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078469 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.078492 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078533 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.078545 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078562 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:26:15.078584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.078626 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:26:15.078651 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078661 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:26:15.078683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078724 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.078734 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078750 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:15.078779 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.078791 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.078828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.078876 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:26:15.078900 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078909 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.078931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078971 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.078982 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.078998 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:26:15.079020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.079061 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:26:15.079086 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079096 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:26:15.079118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079166 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.079178 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079194 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:15.079225 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.079236 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.079274 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.079329 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:26:15.079354 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079364 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.079387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079428 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.079440 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079456 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:26:15.079478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.079519 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:26:15.079544 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079553 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:26:15.079576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079616 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.079626 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079643 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.079665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.079706 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:26:15.079731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079740 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.079762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079803 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.079814 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079830 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:26:15.079852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.079894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:26:15.079918 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079927 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:26:15.079950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.079990 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.080001 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080016 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.080038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.080078 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.080102 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080112 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.080134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080174 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.080185 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080201 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:26:15.080222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080247 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.080264 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:26:15.080287 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080306 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:26:15.080329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080370 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.080381 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080397 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:26:15.080418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.080456 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.080480 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080490 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.080514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080553 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.080564 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080580 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:26:15.080602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.080642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:26:15.080666 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080675 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:26:15.080697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080737 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.080748 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080764 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:26:15.080785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.080826 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.080850 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080860 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.080882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080922 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.080933 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080949 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:26:15.080971 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.080995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.081012 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:26:15.081036 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081045 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:26:15.081067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081107 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.081118 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081133 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:26:15.081162 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.081172 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081187 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:26:15.081209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.081257 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.081281 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081291 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.081320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081361 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.081372 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081388 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:26:15.081409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.081452 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:26:15.081475 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081485 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:15.081507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.081558 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081574 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.081595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.081636 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.081659 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081669 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.081691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081731 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.081742 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081757 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:15.081779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.081820 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.081844 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081854 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:26:15.081875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081915 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:15.081926 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081941 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:26:15.081963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.081987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.082004 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.082028 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082038 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.082060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082113 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082201 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.082244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.082280 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082308 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:15.082334 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:26:15.082362 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082391 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:15.082414 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:15.082441 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082451 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:26:15.082475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082516 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:15.082528 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082544 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:26:15.082566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.082609 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.082634 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082644 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.082666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082705 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082715 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082777 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.082810 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.082838 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082860 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:15.082890 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:26:15.082915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:15.082956 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:15.082980 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.082990 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:26:15.083013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083065 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:26:15.083110 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083121 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083137 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:26:15.083166 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083176 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083191 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:15.083220 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.083231 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083247 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:15.083276 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.083286 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083308 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:26:15.083338 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.083349 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083364 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:26:15.083393 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.083403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083419 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.083442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.083528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.083553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083563 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.083587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083628 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083639 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:26:15.083676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.083717 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:26:15.083741 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083751 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:26:15.083774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083813 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083824 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083840 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:26:15.083869 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083880 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083905 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.083935 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.083945 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.083961 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:15.083983 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.084042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.084068 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084078 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.084102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084144 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084156 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:26:15.084195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.084241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:26:15.084267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084281 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:15.084311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084366 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084383 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.084406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.084450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.084477 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084487 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.084511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084555 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084584 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:15.084607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.084650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.084688 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084701 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:15.084732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084780 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084792 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084808 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:26:15.084838 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084848 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084863 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.084894 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.084905 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084921 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:15.084943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.084980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.084999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.085026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085037 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.085063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085104 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.085116 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085134 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:15.085160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.085204 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.085232 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085242 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.085266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085321 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.085335 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085354 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:15.085387 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.085399 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085418 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:15.085452 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.085464 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085481 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:15.085512 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.085524 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085540 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:15.085571 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.085583 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085600 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:15.085625 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.085695 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.085724 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085734 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.085759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085805 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.085818 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085835 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:26:15.085859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.085884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.085902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.085927 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.085983 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.085995 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086013 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086037 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.086094 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.086155 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.086204 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.086216 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086234 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:26:15.086267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.086279 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086305 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:26:15.086341 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.086354 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086370 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:26:15.086402 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.086414 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086431 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:26:15.086465 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:15.086478 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086496 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:26:15.086530 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.086542 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086560 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.086592 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.086604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086621 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.086652 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.086664 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086681 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:15.086712 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.086722 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086735 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:15.086750 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.086828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.086863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.086873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.086901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.086946 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.086958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.086978 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:15.087012 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.087025 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087044 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:15.087078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.087090 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087108 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:15.087143 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.087156 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087175 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:26:15.087202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.087275 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087312 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.087352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087400 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087414 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087434 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:26:15.087461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.087490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.087512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.087539 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087606 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087652 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.087709 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087758 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.087772 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087791 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:15.087826 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.087839 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087860 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:26:15.087895 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.087908 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087926 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:15.087962 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.087975 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.087994 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:26:15.088030 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.088041 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088058 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:15.088092 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.088104 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088122 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:15.088156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088188 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.088223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088236 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088255 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:26:15.088289 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088309 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088330 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:26:15.088365 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088377 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088397 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:15.088430 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088443 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088462 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:15.088487 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.088585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.088623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088635 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.088666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088716 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088730 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088750 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:15.088783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.088796 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088814 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.088848 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.088860 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088879 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:15.088914 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.088927 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.088946 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.088973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.089020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.089043 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089074 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.089086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.089115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.089163 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.089195 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:26:15.089221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.089249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.089271 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.089306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089364 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089379 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089399 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.089486 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089536 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.089549 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089568 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:15.089602 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.089615 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089635 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:26:15.089677 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.089690 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089708 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:15.089744 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.089757 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089775 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:26:15.089811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.089824 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:15.089877 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.089889 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:15.089943 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.089955 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.089974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.090009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090024 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090043 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:26:15.090078 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090091 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090110 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:26:15.090145 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090159 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090177 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:26:15.090211 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090223 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090242 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:15.090276 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090288 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090315 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:15.090343 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.090449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.090485 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090539 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090552 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090571 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090596 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.090656 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090708 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.090721 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090740 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:26:15.090776 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.090789 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090808 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:26:15.090853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.090866 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090884 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:26:15.090918 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090931 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.090949 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:26:15.090983 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.090996 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091014 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:26:15.091050 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091063 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091082 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:15.091117 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.091130 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091149 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:26:15.091184 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091197 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091216 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:26:15.091249 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091262 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091281 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:26:15.091323 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091336 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091364 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:15.091400 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091413 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091432 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:15.091468 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.091481 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091500 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:26:15.091536 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.091549 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091568 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.091602 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.091614 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091634 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:26:15.091660 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.091780 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.091821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.091840 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:26:15.091881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.091933 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.091947 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.091966 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:15.091991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.092042 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.092072 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092085 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.092119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092172 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.092186 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092206 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:26:15.092234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.092291 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:26:15.092330 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092341 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:26:15.092377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.092440 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.092495 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.092507 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092526 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:15.092562 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.092574 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092594 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:15.092629 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.092642 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092660 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:26:15.092686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.092759 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:26:15.092792 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092804 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.092837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092889 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.092902 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092921 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:26:15.092948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.092976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.092998 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:26:15.093033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.093084 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093098 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.093118 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093144 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.093174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.093204 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093255 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.093269 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093303 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:26:15.093348 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.093361 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093379 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:26:15.093414 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.093427 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093446 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:26:15.093485 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:15.093498 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093518 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:26:15.093553 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.093566 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093585 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:26:15.093621 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.093634 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093653 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:26:15.093688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.093701 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093719 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:15.093753 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.093766 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093784 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:26:15.093820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.093832 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093852 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:26:15.093887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.093900 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.093919 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.093945 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:15.094036 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.094072 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094084 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:26:15.094122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.094186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094205 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.094232 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.094283 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.094321 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094334 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.094368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094417 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094430 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094449 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:26:15.094476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.094525 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:26:15.094552 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094604 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.094618 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094637 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:26:15.094673 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:15.094686 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094705 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:26:15.094740 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.094753 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094772 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:26:15.094795 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:15.094833 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.094858 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094868 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.094896 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094938 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.094950 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.094965 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.094993 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095003 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095017 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:15.095044 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095054 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095068 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:15.095089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.095144 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095168 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095178 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.095200 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095243 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095255 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095278 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:26:15.095308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.095336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.095356 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.095379 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095425 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095437 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095454 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095478 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.095531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095574 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095586 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095602 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:26:15.095632 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095643 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095659 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:26:15.095690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.095704 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095724 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:26:15.095759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095770 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095792 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:26:15.095823 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.095833 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095849 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:26:15.095878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.095889 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095904 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:26:15.095934 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.095944 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.095960 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:26:15.095996 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.096007 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.096023 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:15.096052 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.096063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.096079 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:15.096101 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.096181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.096209 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096219 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:26:15.096247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096288 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.096305 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096322 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:15.096352 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.096362 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096378 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:15.096406 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.096416 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096432 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:15.096461 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.096480 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096495 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:15.096524 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.096534 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096549 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:15.096571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.096646 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.096677 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096689 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.096720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096777 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.096872 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.096900 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096929 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:15.096946 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:26:15.096966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.096990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:15.097007 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:26:15.097031 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097041 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:26:15.097068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097109 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.097120 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097136 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:26:15.097158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.097199 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.097223 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097233 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.097254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097301 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:15.097313 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097330 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:26:15.097352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.097401 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:26:15.097425 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097436 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:26:15.097458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097507 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.097518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097534 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.097556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.097597 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.097622 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097631 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.097670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097711 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097722 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097739 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:26:15.097761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.097793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.097809 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:26:15.097831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097875 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097886 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097902 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097924 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.097951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.097973 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098014 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098027 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098042 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:26:15.098071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098082 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098111 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:26:15.098141 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098152 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098167 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:26:15.098195 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098206 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098221 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:26:15.098249 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098260 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098275 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:26:15.098311 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:15.098322 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098338 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:26:15.098367 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:15.098377 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098393 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:26:15.098430 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:15.098441 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098458 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:26:15.098486 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.098500 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098523 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:26:15.098560 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098575 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098596 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:26:15.098633 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098645 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098662 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:26:15.098692 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098703 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098718 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:26:15.098747 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.098757 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098778 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:26:15.098801 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.098921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.098952 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.098962 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:26:15.098991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099032 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.099044 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099060 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:26:15.099082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.099124 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.099148 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099158 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.099180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099220 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.099240 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099256 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:26:15.099278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.099327 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:26:15.099352 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099362 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.099389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099429 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.099441 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099457 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:26:15.099486 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.099497 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099513 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:15.099542 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.099552 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:15.099597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.099607 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099622 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:15.099652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.099715 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.099739 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099749 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.099771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099812 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.099823 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099844 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:26:15.099867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.099891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.099908 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.099930 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.099975 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.099986 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100002 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100023 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100051 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.100074 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100115 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.100126 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100141 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:15.100170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.100180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:15.100224 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100235 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100251 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:26:15.100280 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.100290 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100312 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:26:15.100341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100352 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:15.100404 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100415 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100431 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:26:15.100461 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:15.100472 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100487 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:26:15.100510 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.100577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.100605 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100615 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:26:15.100638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100679 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.100689 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100706 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:26:15.100734 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100745 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100766 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:26:15.100795 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100805 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100821 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:26:15.100849 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.100859 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100875 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:26:15.100903 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100913 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100928 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:26:15.100956 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.100966 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.100981 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:26:15.101010 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.101020 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101036 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:26:15.101064 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.101082 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101098 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:26:15.101119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.101208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.101232 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101251 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:26:15.101279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101326 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.101337 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101353 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:26:15.101375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101400 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.101416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:26:15.101444 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:15.101455 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:26:15.101473 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:26:15.101499 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101509 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:26:15.101530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101568 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.101600 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:15.101632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.101649 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:15.101666 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:26:15.101693 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.101703 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:26:15.101720 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:26:15.101746 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:15.101757 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:26:15.101773 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:26:15.101800 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.101810 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.101826 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.101853 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.101863 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.101878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.101906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.101916 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.101932 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.101959 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.101969 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:26:15.101984 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.102011 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.102020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:26:15.102035 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.102063 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:15.102073 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:26:15.102088 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:26:15.102115 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.102125 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.102140 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.102167 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:15.102177 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:26:15.102198 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:26:15.102225 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.102235 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:26:15.102251 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.102278 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.102288 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:15.102310 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.102337 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:15.102347 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:26:15.102362 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:26:15.102393 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:26:15.102459 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.102521 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:26:15.102581 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.102642 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:26:15.102702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.102752 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:26:15.102798 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.102843 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:26:15.102889 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.102933 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:26:15.102977 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:26:15.103022 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:26:15.103067 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:26:15.103111 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:26:15.103195 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:26:15.103243 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:26:15.103288 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.103340 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:26:15.103384 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.103623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:26:15.103669 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.103713 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:26:15.103756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.103800 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:26:15.103844 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.103888 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.103932 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.103976 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:15.104019 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.104062 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:15.104106 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.104152 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:26:15.104197 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.104241 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:26:15.104288 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.104344 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.104392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.104440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:15.104488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.104535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.104581 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.104628 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.104675 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.104721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.104767 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.104814 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:26:15.104868 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:26:15.104922 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:26:15.104985 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.105036 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:26:15.105081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.105124 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.105168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.105215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:26:15.105262 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.105315 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:26:15.105365 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.105415 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:26:15.105466 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.105513 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:26:15.105566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.105619 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:15.105671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.105722 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:26:15.105772 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.105804 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.105853 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.105899 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.105929 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.105960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106010 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.106058 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106206 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.106257 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106316 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.106367 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106417 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.106470 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106503 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106556 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.106607 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106638 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106689 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.106741 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106792 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.106841 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106889 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.106934 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.106977 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.107006 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107048 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.107096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107128 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.107229 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107281 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.107344 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107399 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.107453 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107509 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.107564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107609 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107642 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107712 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107747 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107838 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.107892 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107928 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.107962 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108014 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.108068 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108124 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.108178 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108214 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108248 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.108359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108426 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108461 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.108604 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108639 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108673 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108706 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.108812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108924 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.108978 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.109030 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.109136 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109174 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109209 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109243 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109308 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.109363 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109416 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:15.109469 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109537 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109592 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.109646 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109750 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.109892 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.109947 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:26:15.110003 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110059 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.110112 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110164 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.110226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110261 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110303 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110340 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110396 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.110448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110551 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110655 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110689 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:26:15.110799 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110834 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110885 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.110940 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.110975 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111010 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111064 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.111119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111217 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111269 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.111334 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111389 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.111445 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111497 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.111556 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111590 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111643 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.111697 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111733 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111787 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.111840 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.111892 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.111947 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112001 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.112056 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112110 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.112163 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112216 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:15.112269 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112311 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:15.112421 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.112530 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112583 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.112636 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112690 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.112744 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112779 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.112945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113007 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.113062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113098 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113132 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113186 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.113238 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113300 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.113358 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113393 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113428 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.113536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:15.113779 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113815 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.113934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.113988 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114056 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114145 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.114200 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114260 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:15.114322 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114359 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114394 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114429 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114484 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:15.114539 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114590 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:15.114642 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114713 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.114821 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.114996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:15.115040 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115081 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:26:15.115124 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115165 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:15.115206 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115249 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:15.115292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115327 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115427 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.115483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115515 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115571 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115658 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:15.115733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:26:15.115780 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.115891 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.115986 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.116073 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.116155 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.116236 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.116325 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.116405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.116508 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.116588 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.116669 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.116756 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.116836 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.116936 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.117026 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.117105 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.117194 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.117276 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.117365 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.117448 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.117551 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.117645 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.117738 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.117818 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.117904 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.117983 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.118062 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.118143 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.118225 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.118358 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.118439 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.118522 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.118618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.118706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.119062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.119146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.119225 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.119315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.119397 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.119485 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.119567 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.119646 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.119726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.119804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.119892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.119972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.120061 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.120142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.120223 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.120312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.120394 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.120476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.120559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.120648 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.120736 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.120816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.120895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.120973 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.121051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.121133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.121213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.121306 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.121420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.121482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.121543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.121602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.121650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.121699 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.121745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.121793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.121841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.121897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.121944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.121994 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.122043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.122090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.122137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.122185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.122233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.122279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.122327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.122383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.122438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.122488 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.122536 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.122590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.122642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.122689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.122735 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.122781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.122827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.122876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.122925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.122981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.123028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.123076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.123134 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:26:15.123163 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.123224 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.123279 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.123332 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.123397 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.123451 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.123503 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.123556 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.123609 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.123662 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.123715 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.123769 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.123821 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.123874 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.123927 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.123980 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.124032 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.124086 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.124140 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.124195 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.124248 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.124300 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.124360 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.124421 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.124474 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.124529 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.124614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.124668 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.124720 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.124773 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.124825 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.124879 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.124941 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:26:15.124964 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.125018 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.125072 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.125318 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.125377 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.125431 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.125484 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.125538 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.125591 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.125645 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.125698 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.125750 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.125803 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.125856 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.125909 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.125967 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.126021 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.126075 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.126128 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.126181 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.126234 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.126288 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.126346 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.126401 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.126454 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.126508 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.126562 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.126615 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.126669 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.126722 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.126775 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.126828 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.126888 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:26:15.126911 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.126960 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.127008 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.127055 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.127108 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.127156 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.127203 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.127250 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.127297 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.127349 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.127397 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.127444 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.127492 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.127540 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.127588 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.127635 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.127682 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.127730 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.127777 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.127825 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.127871 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.127920 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.127968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.128020 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.128067 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.128119 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.128166 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.128213 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.128261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.128308 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.128363 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.128412 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.128467 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:26:15.128489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.128539 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.128588 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.128637 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.128686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.128736 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:15.128785 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:15.128835 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:15.128885 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.128935 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.128985 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.129034 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.129083 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.129133 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.129187 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.129236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.129285 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.129340 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.129392 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.129441 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.129491 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.129540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.129590 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.129640 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:15.129689 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.129739 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.129789 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.129838 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.129887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.129936 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.129986 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.130036 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.130090 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:26:15.130108 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:26:15.130138 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:26:15.130166 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:26:15.130193 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:26:15.130219 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:26:15.130241 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.130260 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.130270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.130279 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.130290 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.130299 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:15.130314 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:15.130323 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:15.130332 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.130346 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.130355 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.130364 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.130373 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130383 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130392 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130401 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.130409 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.130418 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130427 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130436 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.130444 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.130453 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.130461 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.130470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:15.130479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.130487 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.130495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.130504 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.130512 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.130521 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.130530 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.130538 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.130547 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.130557 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.130564 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.130574 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.130582 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.130590 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:15.130599 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:15.130607 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:15.130615 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.130623 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.130630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.130638 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.130646 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130653 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130661 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130669 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.130676 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.130684 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130700 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.130707 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.130715 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.130722 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.130729 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:15.130737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.130744 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.130755 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.130763 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.130770 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.130778 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.130786 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.130793 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.130801 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.130811 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.130820 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.130829 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.130836 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.130844 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:15.130851 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:15.130858 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:15.130866 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.130873 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.130880 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.130887 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.130895 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130902 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130909 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.130916 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.130923 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.130930 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130937 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.130944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.130951 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.130958 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.130966 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.130973 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:15.130981 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.130988 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.130995 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.131002 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.131009 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.131016 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.131023 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.131029 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.131037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:15.131045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.131052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:15.131060 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:15.131067 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:15.131075 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:15.131081 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:15.131088 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:15.131095 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:15.131102 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:15.131108 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:15.131115 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:15.131122 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.131143 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.131365 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:15.131375 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:15.131382 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:15.131390 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.131397 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:15.131404 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:15.131411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:15.131419 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:15.131426 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:15.131432 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:15.131439 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:15.131446 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:15.131453 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:15.131461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:15.131467 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:15.131474 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:15.131481 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:15.131488 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:15.131803 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:26:15.131816 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:15.131821 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:15.131826 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:15.131834 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:26:15.131838 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:26:15.131843 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:26:15.131853 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:26:15.131863 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:26:15.131907 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.131918 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:15.131932 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:26:15.131955 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:26:15.131962 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:26:15.131966 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:26:15.131970 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:26:15.131975 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:15.131987 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.131995 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.132000 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.132012 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132022 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:15.132027 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:26:15.132051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.132059 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:15.132064 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.132087 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:26:15.132093 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:26:15.132097 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:26:15.132101 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:26:15.132105 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:26:15.132109 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:26:15.132113 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:15.132118 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:26:15.132124 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "199630" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:15.132133 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.132140 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.132144 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:15.132151 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132156 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:15.132160 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:15.132184 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:26:15.132190 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132195 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132200 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132205 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:15.132216 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:26:15.132224 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:15.132228 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:15.132233 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:26:15.132239 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "199630" 2019-02-24 06:26:15.132246 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:15.132250 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:15.132256 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:15.132262 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:15.132267 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-02-24 06:26:15.132273 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:26:15.132280 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:15.132284 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:15.132288 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:26:15.132293 wsdl: in serializeType: returning: 199630 2019-02-24 06:26:15.132298 wsdl: serializeRPCParameters returning: 199630 2019-02-24 06:26:15.132316 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=199630 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:26:15.132321 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:26:15.132327 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9653"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:26:15.132347 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:26:15.132353 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=199630 2019-02-24 06:26:15.132364 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:26:15.132443 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:26:15.132379 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:26:15.132391 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:26:15.132396 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:26:15.132401 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:26:15.132405 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:26:15.132412 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:15.132423 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:15.132431 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:26:15.132437 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:26:15.132450 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:26:15.132461 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:26:15.132468 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:26:15.139882 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:26:15.139919 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:26:15.139936 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:26:15.139943 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:26:15.139950 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:15.139956 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:15.139960 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:26:15.139964 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:26:15.139970 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:26:15.140010 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:26:15.153613 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:26:15.153667 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:26:15.153678 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:15.153688 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:26:15.153697 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:26:15.153707 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:26:15.153718 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:26:15.153727 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:26:15.153737 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:26:15.153747 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:07 GMT 2019-02-24 06:26:15.153758 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:26:15.153767 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:26:15.153777 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:26:15.153794 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:26:15.153833 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:26:15.153848 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:26:15.153863 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:26:15.153871 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:26:15.153879 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:26:15.153928 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:26:15.153946 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:26:15.153956 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:26:15.153991 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:15.154011 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:26:07 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:26:15.154057 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:26:15.154072 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:26:15.154103 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:26:15.154114 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:26:15.154267 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:26:15.154434 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:26:15.154445 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:26:15.154459 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:26:15.154475 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:26:15.154512 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:26:15.154605 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:26:15.154648 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:26:15.154669 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:26:15.154685 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:26:15.154694 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:26:15.154703 nusoap_client: detail =