Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3796
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:40 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 05:55:47.402866 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 05:55:47.402915 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:55:47.402928 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 05:55:47.402943 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:55:47.402954 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 05:55:47.402962 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 05:55:47.402976 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 05:55:47.402984 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:55:47.402991 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:55:47.403000 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 05:55:47.403009 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:55:47.403020 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:55:47.403025 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:55:47.403030 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:55:47.403034 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:55:47.403037 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 05:55:47.403048 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:55:47.403062 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:55:47.403070 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:55:47.403076 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 05:55:47.403082 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 05:55:47.403090 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:55:47.403099 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:55:47.410400 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:55:47.410416 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:55:47.410428 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 05:55:47.410434 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:55:47.410440 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:55:47.410444 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 05:55:47.410448 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 05:55:47.410476 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 05:55:47.431770 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 05:55:47.431798 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 05:55:47.431805 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:55:47.431811 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:55:47.431816 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:55:47.431826 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:55:47.431832 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:55:47.431838 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:55:47.431843 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:55:47.431849 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:40 GMT 2019-02-24 05:55:47.431854 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:55:47.431859 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 05:55:47.431865 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:55:47.431876 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 05:55:47.431905 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 05:55:47.439002 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:55:47.439175 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-02-24 05:55:47.439644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:55:47.439673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 05:55:47.446195 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.446447 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.446892 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.447503 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.447703 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.453504 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:55:47.453834 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.454443 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.454986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.455229 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.455855 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:55:47.456155 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.456183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.456668 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:55:47.460825 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.461243 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 05:55:47.461711 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.462198 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 05:55:47.462666 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 05:55:47.462692 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-02-24 05:55:47.463697 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.463907 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 05:55:47.463932 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 05:55:47.468870 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 05:55:47.469286 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 05:55:47.469301 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:55:47.469307 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 05:55:47.469407 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 05:55:47.469447 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:55:47.469464 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:55:47.469472 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:55:47.469492 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 05:55:47.469498 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 05:55:47.469684 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 05:55:47.469702 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 05:55:47.469758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469768 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 05:55:47.469790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469834 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.469844 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469860 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:55:47.469884 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.469892 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469904 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:55:47.469920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.469966 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.469983 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.469991 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.470009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470040 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.470048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 05:55:47.470074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.470104 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:55:47.470121 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470128 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 05:55:47.470144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470173 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470181 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470191 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:55:47.470212 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470219 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470229 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:55:47.470248 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470255 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470265 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:55:47.470289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.470325 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.470342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470349 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 05:55:47.470364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470392 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.470399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470409 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 05:55:47.470424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.470450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 05:55:47.470466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470474 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 05:55:47.470490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470516 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470523 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470534 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 05:55:47.470553 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470559 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470570 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 05:55:47.470588 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470595 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470605 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 05:55:47.470624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.470631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.470654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.470694 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.470711 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.470734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470758 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470765 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.470831 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.470849 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470860 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:55:47.470871 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 05:55:47.470884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:55:47.470909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:55:47.470925 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470931 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 05:55:47.470947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470973 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.470980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.470991 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:55:47.471005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471030 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.471047 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471053 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.471067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471094 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.471101 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471111 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 05:55:47.471125 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471150 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:55:47.471166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471172 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 05:55:47.471188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.471220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.471244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471270 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.471299 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471305 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.471320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471345 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.471353 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471363 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 05:55:47.471377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471403 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 05:55:47.471419 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471425 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 05:55:47.471438 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471464 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.471471 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471481 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:55:47.471500 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.471509 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471519 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.471533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 05:55:47.471580 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471586 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.471600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471625 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.471632 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471642 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 05:55:47.471656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471672 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471682 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 05:55:47.471698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471704 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 05:55:47.471718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471744 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.471751 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471760 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:55:47.471781 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.471788 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471803 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.471817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471847 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 05:55:47.471863 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471870 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.471884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471909 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.471916 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471926 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 05:55:47.471940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.471966 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 05:55:47.471982 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.471988 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 05:55:47.472002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472027 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.472035 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.472058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472084 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 05:55:47.472099 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472106 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.472120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472146 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472153 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472163 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 05:55:47.472177 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472202 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 05:55:47.472218 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472224 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 05:55:47.472238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472264 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.472271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.472301 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472326 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.472342 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472349 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.472363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472389 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.472396 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472406 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 05:55:47.472420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472446 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:55:47.472462 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472468 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 05:55:47.472482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472508 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472515 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472525 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:55:47.472539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472564 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.472580 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472586 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.472600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472625 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472632 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472642 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 05:55:47.472656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472681 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:55:47.472697 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472703 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 05:55:47.472717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472742 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472749 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472759 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 05:55:47.472773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472798 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.472814 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472820 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.472834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472859 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472865 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472876 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 05:55:47.472889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.472915 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:55:47.472930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472936 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 05:55:47.472950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472975 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.472982 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.472992 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 05:55:47.473011 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.473018 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473027 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 05:55:47.473041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.473071 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.473087 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473093 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.473106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473133 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.473140 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473150 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 05:55:47.473164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.473190 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:55:47.473205 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473212 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:55:47.473226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.473258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.473287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.473313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.473329 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473335 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.473349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473375 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.473382 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473392 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:55:47.473406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.473431 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.473447 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473453 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:55:47.473467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473494 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:55:47.473501 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473511 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:55:47.473525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.473610 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.473641 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473654 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.473703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473759 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473772 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.473850 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.473871 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:55:47.473893 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 05:55:47.473906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:55:47.473934 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:55:47.473952 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.473960 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 05:55:47.473979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474006 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:55:47.474013 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474023 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 05:55:47.474037 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.474067 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.474087 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474094 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.474109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474142 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474149 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.474219 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.474237 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474248 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:55:47.474259 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 05:55:47.474272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:55:47.474307 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:55:47.474329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474335 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 05:55:47.474350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474377 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.474384 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474394 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 05:55:47.474417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.474424 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474440 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 05:55:47.474460 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.474467 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474477 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 05:55:47.474553 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.474563 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474575 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:55:47.474595 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.474602 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474612 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:55:47.474630 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.474640 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474651 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 05:55:47.474676 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.474684 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.474708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.474763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.474781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.474808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474835 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.474842 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 05:55:47.474866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.474897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:55:47.474913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474920 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 05:55:47.474934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474960 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.474968 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.474977 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:55:47.474996 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.475031 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475038 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475048 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:55:47.475062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475104 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.475120 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475126 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.475140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475166 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475183 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 05:55:47.475197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475213 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475223 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:55:47.475239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475245 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:55:47.475259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475300 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.475324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.475366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475372 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.475387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475412 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475420 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475430 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:55:47.475443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475469 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.475485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475491 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 05:55:47.475505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475531 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475547 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475557 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 05:55:47.475575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475582 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475592 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.475611 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475618 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475628 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:55:47.475642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.475691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475698 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.475713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475739 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475747 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475757 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 05:55:47.475771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.475797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.475813 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475819 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.475834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475860 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.475868 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475878 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:55:47.475897 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475904 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475914 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:55:47.475932 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.475939 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475949 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:55:47.475967 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.475974 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.475984 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:55:47.476003 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476010 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476019 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:55:47.476033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.476085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.476101 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476107 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.476121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476148 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476155 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476165 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 05:55:47.476179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.476205 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.476220 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476251 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476258 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476268 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476287 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.476319 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476346 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.476353 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476363 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.476382 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.476389 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476399 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 05:55:47.476418 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.476425 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476434 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 05:55:47.476453 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.476459 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476469 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:55:47.476487 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.476518 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476532 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 05:55:47.476553 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:55:47.476560 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476570 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 05:55:47.476589 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476596 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476606 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.476624 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476631 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476641 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.476659 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476666 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476676 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:55:47.476694 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476701 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476710 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:55:47.476724 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.476776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.476794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476800 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.476817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476842 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.476849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476859 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:55:47.476878 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476885 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476895 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:55:47.476913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.476920 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476929 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:55:47.476947 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.476954 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.476963 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:55:47.476977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.477014 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477037 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.477053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477079 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477086 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477096 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 05:55:47.477110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.477137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.477151 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477179 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477186 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477196 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477209 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.477240 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477267 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.477278 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477290 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:55:47.477309 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477316 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477326 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:55:47.477345 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.477351 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477361 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:55:47.477379 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.477386 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477396 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:55:47.477414 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.477421 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477431 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:55:47.477449 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.477456 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477466 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:55:47.477484 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477491 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477501 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.477519 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477526 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477536 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:55:47.477554 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477561 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477571 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:55:47.477589 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477596 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477605 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:55:47.477623 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477630 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477640 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:55:47.477653 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.477706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.477726 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.477747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477773 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477780 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477790 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:55:47.477809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.477816 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.477844 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.477851 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477860 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:55:47.477878 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.477885 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477894 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.477908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.477946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.477962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.477968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.477982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.478008 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478016 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.478026 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 05:55:47.478040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.478055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.478065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.478080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478109 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478118 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478128 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478142 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478160 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.478175 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478201 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478208 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478218 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:55:47.478237 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478243 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478253 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 05:55:47.478284 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478292 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478303 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 05:55:47.478331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478338 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478347 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 05:55:47.478366 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.478373 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:55:47.478401 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.478408 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478418 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:55:47.478436 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478443 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.478471 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478478 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478487 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 05:55:47.478506 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478512 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478522 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 05:55:47.478540 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478547 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478556 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 05:55:47.478575 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478581 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478591 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:55:47.478609 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478616 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478626 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:55:47.478640 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.478708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.478724 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478755 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478762 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478786 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478802 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.478817 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478844 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478851 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478860 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 05:55:47.478880 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478886 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478896 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 05:55:47.478915 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.478922 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478932 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:55:47.478950 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478957 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.478967 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 05:55:47.478985 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.478992 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479002 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 05:55:47.479020 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479026 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479036 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 05:55:47.479054 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.479061 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479071 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 05:55:47.479089 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479096 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479106 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 05:55:47.479124 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479131 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479141 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 05:55:47.479159 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479165 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479175 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 05:55:47.479194 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479200 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479210 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 05:55:47.479228 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.479235 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479245 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 05:55:47.479263 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.479270 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479286 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.479305 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.479312 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479322 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 05:55:47.479336 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.479447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479453 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 05:55:47.479477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479504 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.479523 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479535 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 05:55:47.479549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.479586 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479603 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479610 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.479624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479650 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.479657 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479667 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 05:55:47.479681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479697 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.479707 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:55:47.479723 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479729 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 05:55:47.479750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479776 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.479784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.479812 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.479819 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479829 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:55:47.479848 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.479854 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479864 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:55:47.479882 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.479889 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479898 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:55:47.479912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.479949 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 05:55:47.479965 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.479972 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.479993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480019 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.480026 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480036 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 05:55:47.480050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.480075 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 05:55:47.480090 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.480117 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480125 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.480135 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480149 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.480165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.480180 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480206 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.480213 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480222 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 05:55:47.480241 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.480248 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480258 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 05:55:47.480282 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.480289 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480303 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 05:55:47.480323 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 05:55:47.480330 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480340 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 05:55:47.480359 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.480366 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480376 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 05:55:47.480395 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.480402 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480411 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 05:55:47.480430 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.480436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480447 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:55:47.480466 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.480473 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480482 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 05:55:47.480501 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.480508 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480517 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 05:55:47.480535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.480542 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480552 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.480565 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 05:55:47.480617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.480635 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480642 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 05:55:47.480660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480687 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.480694 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480704 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.480717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.480743 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.480759 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480765 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.480779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480809 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:55:47.480816 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480826 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 05:55:47.480840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.480855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.480865 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:55:47.480880 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 05:55:47.480906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.480913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:55:47.480923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 05:55:47.480942 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:55:47.480948 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 05:55:47.480958 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 05:55:47.480977 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.480984 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 05:55:47.480994 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 05:55:47.481008 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 05:55:47.481032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.481048 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481054 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.481073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.481106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.481135 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481142 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481152 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 05:55:47.481170 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481177 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481187 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 05:55:47.481201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.481235 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481250 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481257 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.481271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481304 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481311 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481321 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 05:55:47.481335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.481361 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.481376 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481408 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481416 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481426 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481440 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.481470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481497 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481504 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481514 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 05:55:47.481533 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481541 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481550 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 05:55:47.481569 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.481575 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481585 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 05:55:47.481603 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481609 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481619 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 05:55:47.481637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.481644 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481653 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 05:55:47.481671 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481677 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481691 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 05:55:47.481710 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.481717 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481726 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 05:55:47.481744 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481751 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481761 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 05:55:47.481779 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481786 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481796 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 05:55:47.481810 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.481857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.481876 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481882 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 05:55:47.481901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481927 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.481935 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481945 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 05:55:47.481964 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.481971 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.481980 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:55:47.481998 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.482005 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482014 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:55:47.482032 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.482039 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482049 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:55:47.482067 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.482074 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482083 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 05:55:47.482097 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482138 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.482154 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482161 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.482179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482204 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482211 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482250 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.482282 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.482302 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482313 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:55:47.482323 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 05:55:47.482337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 05:55:47.482361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:55:47.482379 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482386 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 05:55:47.482400 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482426 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.482433 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482443 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 05:55:47.482457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482483 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.482499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482505 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.482524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482550 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:55:47.482558 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482567 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 05:55:47.482581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482607 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 05:55:47.482622 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482629 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 05:55:47.482642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.482676 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482686 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.482700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482727 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.482742 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482748 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.482767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482793 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482800 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482810 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 05:55:47.482824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.482839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482849 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:55:47.482864 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482892 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482899 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482923 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482939 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.482954 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482981 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.482988 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.482998 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 05:55:47.483016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483030 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483039 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 05:55:47.483057 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483064 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483074 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 05:55:47.483092 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483099 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483113 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 05:55:47.483132 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483140 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483150 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 05:55:47.483168 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:55:47.483175 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483185 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 05:55:47.483203 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:55:47.483210 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483220 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 05:55:47.483238 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 05:55:47.483245 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483255 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 05:55:47.483277 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.483285 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483296 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 05:55:47.483315 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483321 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483331 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 05:55:47.483350 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483356 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483366 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 05:55:47.483384 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483391 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483401 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 05:55:47.483419 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483426 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483436 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 05:55:47.483449 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.483511 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.483530 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483537 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 05:55:47.483560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483586 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483593 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483603 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 05:55:47.483617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.483643 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.483659 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483665 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.483679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483705 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.483713 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483723 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 05:55:47.483737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.483762 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:55:47.483778 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483784 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.483798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483824 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483831 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483841 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 05:55:47.483860 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.483867 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483881 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 05:55:47.483901 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.483907 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483917 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 05:55:47.483935 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.483942 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483951 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 05:55:47.483965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.483995 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.484007 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484023 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484029 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.484043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484069 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484076 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484086 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 05:55:47.484100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.484126 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.484140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484169 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484176 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484186 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484200 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484220 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.484236 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484262 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.484270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 05:55:47.484305 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.484312 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 05:55:47.484341 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484347 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484357 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 05:55:47.484376 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.484383 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484392 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 05:55:47.484410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484426 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 05:55:47.484499 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484508 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484520 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 05:55:47.484541 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:55:47.484548 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484558 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 05:55:47.484576 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.484620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.484640 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484646 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 05:55:47.484661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484690 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.484697 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484707 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 05:55:47.484726 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484732 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484742 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 05:55:47.484760 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484767 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484776 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 05:55:47.484794 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.484801 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484811 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 05:55:47.484829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484836 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484846 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 05:55:47.484864 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484871 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484880 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 05:55:47.484898 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484905 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484928 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 05:55:47.484947 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.484954 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.484964 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 05:55:47.484977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.485035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.485051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485058 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 05:55:47.485226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485254 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.485261 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485272 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 05:55:47.485292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.485318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:55:47.485336 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 05:55:47.485343 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 05:55:47.485355 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 05:55:47.485372 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485378 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 05:55:47.485392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.485437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 05:55:47.485455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.485466 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 05:55:47.485476 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 05:55:47.485494 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.485501 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 05:55:47.485515 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 05:55:47.485533 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 05:55:47.485540 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 05:55:47.485550 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 05:55:47.485568 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.485575 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.485585 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.485602 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.485609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.485619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.485637 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.485643 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.485653 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.485671 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.485677 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 05:55:47.485687 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.485704 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.485711 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 05:55:47.485721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.485739 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:55:47.485745 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 05:55:47.485755 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 05:55:47.485772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.485778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.485788 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.485805 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 05:55:47.485812 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 05:55:47.485821 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 05:55:47.485839 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.485847 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 05:55:47.485857 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.485874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.485881 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 05:55:47.485895 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.485912 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 05:55:47.485919 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 05:55:47.485928 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 05:55:47.485944 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 05:55:47.485985 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.486016 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 05:55:47.486045 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.486074 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 05:55:47.486103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.486132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 05:55:47.486161 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.486189 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 05:55:47.486218 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.486246 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 05:55:47.486278 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 05:55:47.486309 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 05:55:47.486338 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 05:55:47.486366 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 05:55:47.486394 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 05:55:47.486422 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 05:55:47.486452 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.486480 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 05:55:47.486509 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.486537 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 05:55:47.486565 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.486593 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 05:55:47.486621 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.486650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 05:55:47.486683 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.486711 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.486740 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.486768 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:55:47.486797 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.486825 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 05:55:47.486854 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.486883 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 05:55:47.486912 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.486940 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 05:55:47.486969 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.486999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.487027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.487056 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 05:55:47.487085 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.487114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.487142 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.487170 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.487206 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.487234 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.487262 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.487296 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 05:55:47.487325 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 05:55:47.487353 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 05:55:47.487382 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.487411 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 05:55:47.487444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.487472 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.487501 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.487529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 05:55:47.487557 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.487585 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 05:55:47.487613 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.487642 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 05:55:47.487670 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.487697 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 05:55:47.487726 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.487755 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 05:55:47.487783 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.487813 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 05:55:47.487842 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.487861 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.487889 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.487917 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.487936 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.487953 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.487981 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.488009 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488027 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488048 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488066 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488094 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.488121 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488150 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488177 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488210 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488239 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488257 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488290 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488319 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488337 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488365 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488394 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488423 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488450 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488479 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.488506 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488535 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488562 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488590 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.488618 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488636 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488670 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.488698 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488727 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.488756 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488784 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.488812 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488840 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.488867 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488938 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.488980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.489038 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489056 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489074 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489102 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.489130 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.489186 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489205 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489250 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.489283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.489412 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489430 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489495 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.489523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489541 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489558 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489604 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.489632 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489665 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.489693 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489711 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489729 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489747 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489777 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.489804 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489833 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:55:47.489861 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489924 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.489952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.489988 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490023 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.490079 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490107 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:55:47.490135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490163 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.490191 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490220 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.490247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490265 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490288 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490307 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490335 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.490368 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490422 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:55:47.490551 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490569 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490597 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.490624 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490642 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490660 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490687 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.490715 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490796 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.490824 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490852 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.490880 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490908 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.490936 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490955 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.490983 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.491010 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491028 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491062 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.491090 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491118 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.491145 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491173 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.491201 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491229 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.491262 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491298 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 05:55:47.491326 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491344 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 05:55:47.491400 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491428 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.491456 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491485 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.491512 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491541 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.491569 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491623 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491641 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491704 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.491732 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491750 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491795 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.491828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491856 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.491884 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491902 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491919 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491947 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.491975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.491993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 05:55:47.492103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492120 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492138 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492156 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492184 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.492212 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492229 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492265 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.492328 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492370 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 05:55:47.492406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492425 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492443 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492462 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492676 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 05:55:47.492705 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492733 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 05:55:47.492761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492779 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492824 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.492853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492906 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492924 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.492952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 05:55:47.492980 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493008 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 05:55:47.493042 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493070 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 05:55:47.493097 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493126 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 05:55:47.493153 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493171 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493188 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.493263 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493382 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 05:55:47.493428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 05:55:47.493456 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.493518 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.493573 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.493629 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.493679 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.493732 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.493784 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.493837 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.493892 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.493944 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.493996 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.494047 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.494097 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.494150 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.494203 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.494254 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.494312 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.494366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.494419 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.494472 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.494531 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.494591 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.494648 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.494699 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.494749 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.494800 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.494851 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.494904 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.494957 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.495014 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.495065 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.495117 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.495179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.495231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.495288 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.495342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.495392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.495444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.495501 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.495552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.495604 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.495654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.495711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.495763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.495814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.495867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.495920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.495976 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.496028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.496081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.496133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.496185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.496237 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.496300 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.496356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.496407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.496458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.496508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.496558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.496611 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.496663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.496719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.496769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.496822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.496883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.496935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.496987 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.497039 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.497089 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.497140 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.497192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.497244 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.497302 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.497353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.497405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.497456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.497506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.497558 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.497610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.497660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.497712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.497764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.497816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.497869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.497921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.497977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.498033 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.498084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.498134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.498198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.498441 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.498496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.498549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.498607 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.498658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.498711 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.498772 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:55:47.498802 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.498869 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.498930 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.498989 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.499048 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.499106 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.499165 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.499224 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.499289 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.499348 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.499407 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.499465 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.499524 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.499583 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.499643 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.499702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.499761 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.499821 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.499887 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.499946 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.500005 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.500063 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.500122 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.500182 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.500241 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.500305 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.500371 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.500430 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.500489 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.500547 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.500606 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.500665 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.500732 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 05:55:47.500757 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.500817 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.500877 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.500936 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.500994 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.501054 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.501113 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.501172 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.501231 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.501296 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.501356 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.501414 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.501480 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.501539 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.501597 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.501656 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.501715 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.501775 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.501833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.501900 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.501959 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.502019 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.502077 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.502135 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.502194 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.502262 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.502327 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.502386 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.502444 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.502503 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.502562 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.502621 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.502687 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 05:55:47.502710 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.502780 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.502833 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.502886 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.502939 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.502992 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.503045 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.503097 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.503150 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.503202 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.503269 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.503329 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.503382 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.503436 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.503488 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.503541 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.503594 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.503672 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.503725 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.503792 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.503845 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.503898 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.503951 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.504003 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.504057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.504109 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.504162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.504214 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.504285 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.504339 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.504392 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.504445 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.504710 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 05:55:47.504735 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.504791 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.504846 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.504902 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.504957 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.505027 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 05:55:47.505083 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 05:55:47.505138 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 05:55:47.505193 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.505253 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.505315 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.505370 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.505426 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.505481 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.505556 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.505619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.505673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.505729 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.505784 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.505839 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.505899 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.505955 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.506010 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.506065 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 05:55:47.506121 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.506175 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.506230 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.506296 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.506353 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.506408 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.506468 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.506524 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.506583 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 05:55:47.506601 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 05:55:47.506633 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 05:55:47.506663 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 05:55:47.506692 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 05:55:47.506719 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 05:55:47.506741 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.506759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.506768 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.506778 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.506786 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.506795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:55:47.506804 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:55:47.506813 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:55:47.506821 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.506830 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.506847 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.506855 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.506863 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.506871 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.506880 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507148 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.507158 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.507167 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507176 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507185 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.507193 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.507201 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.507209 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.507218 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:55:47.507226 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.507235 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.507243 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.507252 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.507260 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.507268 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.507281 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.507290 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.507299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.507308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.507316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.507324 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.507332 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.507340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:55:47.507348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:55:47.507355 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:55:47.507363 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.507370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.507377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.507384 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.507392 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507399 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507406 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507414 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.507421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.507428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.507450 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.507457 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.507463 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.507470 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:55:47.507478 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.507486 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.507493 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.507500 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.507507 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.507514 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.507522 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.507529 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.507536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.507545 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.507558 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.507567 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.507574 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.507582 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:55:47.507590 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:55:47.507597 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:55:47.507604 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.507611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.507618 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.507625 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.507632 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507639 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507646 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507653 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.507660 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.507668 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507675 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507682 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.507690 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.507697 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.507704 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.507712 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:55:47.507719 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.507726 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.507732 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.507739 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.507746 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.507752 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.507759 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.507766 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.507773 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 05:55:47.507781 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.507788 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 05:55:47.507795 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 05:55:47.507802 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 05:55:47.507809 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 05:55:47.507817 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 05:55:47.507824 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 05:55:47.507830 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 05:55:47.507837 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 05:55:47.507844 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 05:55:47.507851 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 05:55:47.507858 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507864 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507871 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 05:55:47.507878 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 05:55:47.507885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 05:55:47.507892 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507898 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 05:55:47.507905 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 05:55:47.507912 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 05:55:47.507919 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 05:55:47.507929 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 05:55:47.507936 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 05:55:47.507943 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 05:55:47.507950 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 05:55:47.507956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 05:55:47.507963 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 05:55:47.507970 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 05:55:47.507976 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 05:55:47.507983 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 05:55:47.507989 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 05:55:47.508231 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 05:55:47.508243 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:55:47.508248 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:55:47.508253 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 05:55:47.508260 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 05:55:47.508265 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:55:47.508269 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 05:55:47.508290 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 05:55:47.508304 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:55:47.508352 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508360 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:55:47.508376 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 05:55:47.508397 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 05:55:47.508404 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 05:55:47.508409 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 05:55:47.508413 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 05:55:47.508419 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:55:47.508430 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508437 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508442 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 05:55:47.508470 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 05:55:47.508495 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.508503 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:55:47.508507 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.508539 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:55:47.508545 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 05:55:47.508548 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 05:55:47.508552 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 05:55:47.508556 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 05:55:47.508560 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 05:55:47.508564 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 05:55:47.508569 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 05:55:47.508575 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 05:55:47.508586 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508592 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508596 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 05:55:47.508602 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508607 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 05:55:47.508611 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 05:55:47.508634 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 05:55:47.508641 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508646 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508651 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508656 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 05:55:47.508666 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:55:47.508674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:55:47.508678 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:55:47.508683 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:55:47.508689 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205545" 2019-02-24 05:55:47.508696 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:55:47.508700 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:55:47.508705 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:55:47.508711 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:55:47.508716 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-02-24 05:55:47.508722 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 05:55:47.508729 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 05:55:47.508733 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 05:55:47.508736 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 05:55:47.508741 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-02-24 05:55:47.508745 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205545 2019-02-24 05:55:47.508773 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205545 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 05:55:47.508778 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 05:55:47.508784 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9795"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 05:55:47.508799 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 05:55:47.508805 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205545 2019-02-24 05:55:47.508815 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 05:55:47.508891 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 05:55:47.508828 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 05:55:47.508839 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 05:55:47.508845 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 05:55:47.508849 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 05:55:47.508853 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 05:55:47.508860 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:55:47.508871 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:55:47.508879 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:55:47.508885 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:55:47.508898 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 05:55:47.508909 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 05:55:47.508917 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 05:55:47.516363 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 05:55:47.516374 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 05:55:47.516383 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 05:55:47.516389 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 05:55:47.516394 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 05:55:47.516399 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 05:55:47.516403 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 05:55:47.516407 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 05:55:47.516411 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 05:55:47.516439 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 05:55:47.551996 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 05:55:47.552043 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 05:55:47.552050 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:55:47.552056 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 05:55:47.552061 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 05:55:47.552067 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 05:55:47.552074 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 05:55:47.552080 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 05:55:47.552085 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 05:55:47.552091 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 04:55:40 GMT 2019-02-24 05:55:47.552098 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 05:55:47.552103 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 05:55:47.552109 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 05:55:47.552121 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 05:55:47.552149 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 05:55:47.552160 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 05:55:47.552171 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 05:55:47.552175 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 05:55:47.552181 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 05:55:47.552216 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 05:55:47.552229 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 05:55:47.552236 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 05:55:47.552266 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 05:55:47.552280 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 04:55:40 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 05:55:47.552318 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 05:55:47.552328 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 05:55:47.552353 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 05:55:47.552360 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 05:55:47.552477 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 05:55:47.552580 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 05:55:47.552587 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 05:55:47.552595 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 05:55:47.552606 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:55:47.552630 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 05:55:47.552687 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 05:55:47.552717 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 05:55:47.552732 nusoap_client: got fault 2019-02-24 05:55:47.552740 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 05:55:47.552744 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 05:55:47.552749 nusoap_client: detail =