Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3796
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 21 Oct 2019 12:18:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-21 14:19:08.636563 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-21 14:19:08.636630 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:08.636661 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-21 14:19:08.636689 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:08.636709 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-21 14:19:08.636724 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-21 14:19:08.636743 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-21 14:19:08.636768 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:08.636780 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:08.636795 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-21 14:19:08.636812 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:08.636835 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:08.636845 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:08.636854 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:08.636862 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:08.636869 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-21 14:19:08.636890 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:08.636912 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:08.636927 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:08.636936 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-21 14:19:08.636947 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-21 14:19:08.636966 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:08.636981 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:08.643147 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:08.643185 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:08.643210 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-21 14:19:08.643222 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:08.643232 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:08.643240 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-21 14:19:08.643248 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-21 14:19:08.643286 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-21 14:19:08.659628 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-21 14:19:08.659666 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-21 14:19:08.659687 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:08.659697 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:08.659708 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:08.659718 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:08.659728 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:08.659741 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:08.659751 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:08.659761 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:18:54 GMT 2019-10-21 14:19:08.659771 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:08.659781 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-21 14:19:08.659792 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:08.659811 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-21 14:19:08.659859 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-21 14:19:08.665681 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-21 14:19:08.665732 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-10-21 14:19:08.669658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.669715 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.671723 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.671765 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:08.671911 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.675624 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.675680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.675787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.676007 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.676050 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.677713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.677857 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.677901 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.678054 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:08.678176 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:08.678244 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.678291 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.681786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.681848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.681935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.682003 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.682027 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.682105 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.682175 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.682200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.683734 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.683781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.683821 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.684057 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.684124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.684198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.684298 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-21 14:19:08.684326 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.684416 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.684536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.684623 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:19:08.684701 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-21 14:19:08.684726 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.688100 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.688255 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-10-21 14:19:08.688333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.688431 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-21 14:19:08.688520 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-21 14:19:08.689709 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-21 14:19:08.689766 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-21 14:19:08.689785 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:08.689795 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-21 14:19:08.689946 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:08.690006 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:08.690032 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:08.690045 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:08.690077 wsdl: got WSDL URL 2019-10-21 14:19:08.690087 wsdl: Parse WSDL 2019-10-21 14:19:08.690338 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-21 14:19:08.690361 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-21 14:19:08.690445 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-21 14:19:08.690500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690560 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.690587 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690621 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:08.690663 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.690677 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690699 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:08.690730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.690804 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.690834 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690846 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.690876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690929 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.690944 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.690964 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-21 14:19:08.690991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.691043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:08.691073 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691084 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-21 14:19:08.691112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691161 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691175 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691193 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:08.691229 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691242 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691261 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:08.691296 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691309 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691327 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:08.691354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.691421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.691453 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691464 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-21 14:19:08.691490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691538 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.691552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-21 14:19:08.691615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.691666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:08.691696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691707 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-21 14:19:08.691735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691786 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691800 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691819 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:08.691854 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691866 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691884 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:08.691917 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.691930 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.691948 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:08.691982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.691994 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692013 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.692041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.692115 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.692145 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692157 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.692186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692238 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692250 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692277 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692327 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.692367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.692403 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692424 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.692445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-21 14:19:08.692471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:08.692520 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:08.692548 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692560 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-21 14:19:08.692596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692644 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.692658 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692677 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-21 14:19:08.692712 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.692725 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692744 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-21 14:19:08.692779 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.692792 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692811 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-21 14:19:08.692846 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.692858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.692903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.692951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.692974 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.693003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693015 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.693043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693092 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.693106 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693125 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-21 14:19:08.693151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.693200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:08.693228 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693239 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-21 14:19:08.693266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693314 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.693326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693345 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:08.693371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.693420 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.693449 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693460 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.693487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693536 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.693550 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693568 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-21 14:19:08.693604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.693676 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:08.693707 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693715 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-21 14:19:08.693733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.693773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693784 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.693799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.693827 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.693842 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693849 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.693868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693897 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.693905 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693915 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-21 14:19:08.693929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693945 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.693956 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:08.693971 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.693977 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-21 14:19:08.693992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694018 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694026 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694036 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:08.694054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.694084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694114 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-21 14:19:08.694129 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694135 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.694149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694174 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.694181 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694191 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-21 14:19:08.694204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694230 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:08.694245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694251 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-21 14:19:08.694264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694289 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694296 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694306 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:08.694324 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694340 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.694354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694383 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-21 14:19:08.694398 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694404 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.694418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694443 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.694450 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694460 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-21 14:19:08.694473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694498 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-21 14:19:08.694513 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694518 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-21 14:19:08.694532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694557 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694563 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694573 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.694587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-21 14:19:08.694626 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694632 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.694646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694670 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.694684 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694695 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-21 14:19:08.694708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694734 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:08.694750 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694756 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-21 14:19:08.694770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.694802 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694812 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.694825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694850 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.694865 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694872 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.694885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694910 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.694916 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694927 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-21 14:19:08.694940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.694965 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:08.694980 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.694986 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-21 14:19:08.695000 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695025 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.695031 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695041 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:08.695054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.695094 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695100 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.695114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695139 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.695146 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695156 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-21 14:19:08.695170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695195 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:08.695209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695216 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-21 14:19:08.695229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695254 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.695261 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695271 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-21 14:19:08.695284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.695324 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695330 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.695344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695369 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.695376 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695385 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-21 14:19:08.695399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695414 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695424 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:08.695439 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695445 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-21 14:19:08.695458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695483 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.695490 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695500 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-21 14:19:08.695517 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.695524 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695534 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-21 14:19:08.695547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695576 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.695591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695597 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.695610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695635 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.695643 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695653 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-21 14:19:08.695666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695698 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:08.695713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695720 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:08.695734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695758 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.695765 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695775 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.695789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695814 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.695829 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695835 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.695848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695875 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.695882 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695892 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:08.695905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.695932 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.695946 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695953 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:08.695966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.695990 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:08.695997 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696007 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:08.696021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.696046 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.696061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696067 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.696080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696110 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696148 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696169 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696185 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696196 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.696206 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:08.696219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:08.696244 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:08.696259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696265 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-21 14:19:08.696279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696304 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:08.696311 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696321 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:08.696334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.696359 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.696374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696380 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.696393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696423 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696461 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696481 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696498 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696509 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.696519 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-21 14:19:08.696532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:08.696555 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:08.696570 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696576 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-21 14:19:08.696590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696616 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:08.696623 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696633 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-21 14:19:08.696646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.696672 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.696692 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696699 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.696712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696742 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696778 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696798 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.696815 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696826 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.696836 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-21 14:19:08.696849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:08.696873 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:08.696888 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696894 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-21 14:19:08.696907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.696938 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-21 14:19:08.696966 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.696973 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.696982 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-21 14:19:08.697000 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697006 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697016 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-21 14:19:08.697033 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.697040 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697050 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:08.697067 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.697074 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697083 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:08.697101 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.697107 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697117 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-21 14:19:08.697134 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.697141 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697150 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.697163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697212 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.697228 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697234 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.697248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697273 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697280 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697290 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-21 14:19:08.697304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697330 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:08.697345 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-21 14:19:08.697364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697389 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697396 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697405 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:08.697423 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697430 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697440 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.697457 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697463 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697473 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:08.697486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.697533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697539 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.697553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697577 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-21 14:19:08.697609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:08.697649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697655 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:08.697669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697700 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697707 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697717 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.697731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697756 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.697771 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697778 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.697792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697816 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697823 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:08.697847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.697872 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.697887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697893 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-21 14:19:08.697907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697932 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697939 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697948 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-21 14:19:08.697966 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.697972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.697982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.697999 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.698006 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698015 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:08.698028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.698061 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.698076 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698082 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.698096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698120 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.698127 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-21 14:19:08.698151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.698176 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.698190 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698196 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.698210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698234 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698241 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698251 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:08.698268 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.698275 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698285 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:08.698303 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.698309 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698318 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:08.698336 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698342 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698352 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:08.698369 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698376 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698386 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:08.698399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.698440 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.698455 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698461 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.698475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698500 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698507 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698517 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-21 14:19:08.698530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.698546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.698556 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.698570 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698600 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698607 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698647 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.698661 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698692 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.698699 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698709 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.698727 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.698734 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698744 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-21 14:19:08.698762 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.698768 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698778 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-21 14:19:08.698795 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.698802 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698812 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:08.698829 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.698835 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698845 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-21 14:19:08.698863 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:08.698869 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698879 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-21 14:19:08.698896 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698903 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698913 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.698930 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698936 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698946 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.698963 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.698969 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.698979 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-21 14:19:08.698996 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699003 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699013 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:08.699030 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699036 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699046 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:08.699059 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699113 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.699131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699137 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.699153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699178 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.699185 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699194 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:08.699212 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699219 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699228 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:08.699245 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699252 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699262 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:08.699279 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.699285 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699295 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:08.699308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.699345 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699366 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.699381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699406 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699413 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699423 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-21 14:19:08.699436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.699452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.699462 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.699475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699503 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699510 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699520 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699549 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.699563 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699588 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.699595 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699604 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:08.699622 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699629 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699639 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:08.699656 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.699663 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699673 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:08.699695 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.699702 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699712 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:08.699730 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.699736 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699746 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:08.699767 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.699775 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:08.699802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.699835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699842 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699851 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:08.699869 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699875 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699886 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:08.699903 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699910 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699920 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:08.699937 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.699943 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.699953 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:08.699967 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.700020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.700037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700044 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.700059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700084 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700090 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700100 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:08.700118 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.700124 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700134 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.700151 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700158 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700167 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:08.700185 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.700191 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700201 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.700214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.700251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700266 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700272 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.700286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700311 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700318 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700328 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-21 14:19:08.700342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.700357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.700367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.700381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700407 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700415 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700425 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700438 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700454 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.700468 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700493 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.700499 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700509 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:08.700527 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700534 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700544 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-21 14:19:08.700561 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.700567 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700577 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-21 14:19:08.700595 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.700601 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700611 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-21 14:19:08.700628 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.700635 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700645 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:08.700662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.700668 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700682 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:08.700701 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700707 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700718 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.700736 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700742 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700752 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-21 14:19:08.700769 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700775 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700785 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-21 14:19:08.700803 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.700809 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700818 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-21 14:19:08.700835 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700842 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700851 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:08.700868 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.700875 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700884 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:08.700898 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.700956 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.700971 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701000 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701007 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701018 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701031 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701047 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.701061 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701087 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701093 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701103 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-21 14:19:08.701120 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701127 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701137 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-21 14:19:08.701154 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701160 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701170 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:08.701187 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.701193 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701203 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-21 14:19:08.701220 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.701226 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701236 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-21 14:19:08.701253 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701260 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701269 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-21 14:19:08.701286 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.701293 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701302 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-21 14:19:08.701319 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701326 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701335 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-21 14:19:08.701352 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701359 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701369 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-21 14:19:08.701386 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701393 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701402 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-21 14:19:08.701419 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701425 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701435 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-21 14:19:08.701452 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.701458 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701468 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-21 14:19:08.701485 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.701491 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701507 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.701526 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701533 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701542 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-21 14:19:08.701556 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.701638 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701645 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:08.701664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701695 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701703 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701713 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-21 14:19:08.701726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.701752 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701773 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.701787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701812 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.701819 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701829 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-21 14:19:08.701843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.701868 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:08.701883 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701889 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-21 14:19:08.701907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701933 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.701940 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701950 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.701968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.701974 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.701984 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:08.702001 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.702007 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702017 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:08.702034 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.702040 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702050 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:08.702063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702100 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-21 14:19:08.702115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702121 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.702135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702164 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.702171 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702181 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-21 14:19:08.702195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702220 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:08.702233 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.702260 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702267 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.702277 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702291 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.702307 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702320 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702345 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.702352 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702362 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-21 14:19:08.702379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.702386 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702395 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-21 14:19:08.702412 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.702419 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702428 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-21 14:19:08.702446 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-21 14:19:08.702452 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702465 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-21 14:19:08.702483 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.702490 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702499 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-21 14:19:08.702516 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.702523 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702532 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-21 14:19:08.702550 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.702556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702566 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:08.702583 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.702589 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702599 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-21 14:19:08.702616 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.702623 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702633 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-21 14:19:08.702650 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.702656 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.702683 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-21 14:19:08.702733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702751 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702757 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-21 14:19:08.702776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702801 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.702808 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702818 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.702831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702857 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.702871 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702878 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.702891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702916 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:08.702923 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702932 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-21 14:19:08.702946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.702961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.702971 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:08.702984 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:08.703015 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.703022 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:08.703032 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-21 14:19:08.703049 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:08.703056 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:08.703066 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-21 14:19:08.703083 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.703090 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:08.703099 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-21 14:19:08.703112 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-21 14:19:08.703137 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.703152 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703158 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.703172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.703203 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.703235 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703242 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703252 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-21 14:19:08.703269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703275 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703285 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-21 14:19:08.703298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.703331 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703351 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.703365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703389 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703397 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703406 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-21 14:19:08.703420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.703445 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.703459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703489 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703497 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703507 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.703550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703575 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703583 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703592 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-21 14:19:08.703610 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703616 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703626 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-21 14:19:08.703643 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.703650 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703659 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-21 14:19:08.703676 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703688 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703698 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-21 14:19:08.703716 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.703722 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703732 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-21 14:19:08.703749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703756 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703765 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-21 14:19:08.703782 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.703789 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703798 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-21 14:19:08.703815 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703822 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703836 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-21 14:19:08.703854 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.703861 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703871 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-21 14:19:08.703884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.703930 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.703948 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703954 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-21 14:19:08.703968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.703997 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.704005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704015 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-21 14:19:08.704032 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.704038 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704048 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:08.704065 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.704071 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704081 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:08.704098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.704104 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:08.704131 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.704137 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704147 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-21 14:19:08.704160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704202 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.704217 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704223 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.704241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704265 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704272 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.704330 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.704347 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704357 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.704367 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-21 14:19:08.704380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-21 14:19:08.704404 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:08.704419 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704425 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-21 14:19:08.704439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704463 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.704470 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704480 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-21 14:19:08.704493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704518 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.704533 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704539 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.704557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704582 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:08.704589 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704598 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-21 14:19:08.704612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704637 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:08.704651 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704657 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-21 14:19:08.704671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.704709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.704732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704757 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.704771 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704778 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.704791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704816 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704823 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704838 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-21 14:19:08.704852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.704867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704877 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:08.704891 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704918 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704925 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704935 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704949 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.704965 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.704978 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705003 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705011 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705021 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-21 14:19:08.705038 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705045 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705054 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-21 14:19:08.705071 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705078 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705087 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-21 14:19:08.705104 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705111 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705120 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-21 14:19:08.705137 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705144 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705158 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-21 14:19:08.705176 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:08.705182 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705192 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-21 14:19:08.705209 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:08.705216 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705226 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-21 14:19:08.705243 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-21 14:19:08.705249 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705259 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-21 14:19:08.705276 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.705283 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705293 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-21 14:19:08.705310 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705317 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705326 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-21 14:19:08.705343 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705349 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705359 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-21 14:19:08.705376 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705383 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705392 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-21 14:19:08.705409 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705415 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705425 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-21 14:19:08.705438 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.705499 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.705516 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705523 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-21 14:19:08.705541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705566 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705573 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705583 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-21 14:19:08.705596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705611 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.705621 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.705636 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705642 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.705660 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705689 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.705697 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705707 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-21 14:19:08.705721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705736 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.705746 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:08.705761 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705768 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.705782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705807 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705814 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705823 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-21 14:19:08.705841 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.705847 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705857 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-21 14:19:08.705874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.705880 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705894 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-21 14:19:08.705912 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.705919 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705929 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-21 14:19:08.705942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.705969 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.705979 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.705994 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.706013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706038 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706045 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706055 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-21 14:19:08.706068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706084 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.706094 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.706107 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706141 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706149 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706162 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706176 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.706210 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706236 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.706243 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706252 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-21 14:19:08.706270 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.706276 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706286 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-21 14:19:08.706303 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706309 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706319 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-21 14:19:08.706336 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.706343 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706353 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-21 14:19:08.706370 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706377 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706386 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-21 14:19:08.706403 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706410 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706419 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-21 14:19:08.706437 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:08.706444 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706453 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-21 14:19:08.706466 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.706504 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.706521 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706527 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-21 14:19:08.706541 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706565 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.706572 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706582 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-21 14:19:08.706599 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706606 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706616 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-21 14:19:08.706633 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706640 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706649 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-21 14:19:08.706666 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.706673 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706688 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-21 14:19:08.706706 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706712 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706726 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-21 14:19:08.706744 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706751 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706761 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-21 14:19:08.706778 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706784 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706794 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-21 14:19:08.706811 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.706818 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706827 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-21 14:19:08.706841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.706897 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.706912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706919 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-21 14:19:08.706933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706958 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.706965 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.706975 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-21 14:19:08.706988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.707007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.707018 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:08.707035 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-21 14:19:08.707041 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-21 14:19:08.707052 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-21 14:19:08.707067 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.707073 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-21 14:19:08.707086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.707109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.707130 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-21 14:19:08.707146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.707157 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-21 14:19:08.707167 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-21 14:19:08.707184 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.707203 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-21 14:19:08.707214 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-21 14:19:08.707231 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-21 14:19:08.707237 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-21 14:19:08.707247 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-21 14:19:08.707263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.707270 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.707447 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.707467 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.707474 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.707484 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.707501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.707507 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.707517 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.707533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.707540 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-21 14:19:08.707549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.707566 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.707572 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-21 14:19:08.707582 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.707598 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:08.707605 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-21 14:19:08.707614 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-21 14:19:08.707631 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.707637 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.707646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.707663 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-21 14:19:08.707669 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-21 14:19:08.707683 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-21 14:19:08.707702 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.707708 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-21 14:19:08.707718 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.707735 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.707742 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-21 14:19:08.707752 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.707768 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-21 14:19:08.707774 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-21 14:19:08.707788 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-21 14:19:08.707804 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-21 14:19:08.707839 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.707869 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-21 14:19:08.707896 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.707923 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-21 14:19:08.707949 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.707976 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-21 14:19:08.708002 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.708029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-21 14:19:08.708056 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.708082 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-21 14:19:08.708108 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.708135 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-21 14:19:08.708161 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-21 14:19:08.708188 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-21 14:19:08.708214 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-21 14:19:08.708241 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-21 14:19:08.708267 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-21 14:19:08.708293 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-21 14:19:08.708320 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.708346 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-21 14:19:08.708372 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.708399 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-21 14:19:08.708425 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.708452 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-21 14:19:08.708477 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.708504 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-21 14:19:08.708530 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.708557 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.708588 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.708615 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:08.708641 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.708669 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-21 14:19:08.708701 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.708728 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-21 14:19:08.708754 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.708781 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-21 14:19:08.708807 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.708832 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-21 14:19:08.708859 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.708886 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.708913 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.708939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-21 14:19:08.708966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.708993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.709019 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.709045 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.709071 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.709097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.709123 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.709149 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-21 14:19:08.709176 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-21 14:19:08.709202 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-21 14:19:08.709229 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.709255 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-21 14:19:08.709286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.709312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.709339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.709365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-21 14:19:08.709391 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.709417 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-21 14:19:08.709443 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.709469 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-21 14:19:08.709495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.709522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-21 14:19:08.709549 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.709576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-21 14:19:08.709602 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.709629 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-21 14:19:08.709655 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709673 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709705 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.709731 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709748 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709764 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709790 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.709816 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.709918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709956 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709973 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.709999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.710026 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710052 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710078 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710104 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710130 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710147 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710173 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710200 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710217 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710242 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710268 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710294 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710320 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710346 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.710372 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710423 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710449 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.710475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710492 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710518 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.710544 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.710597 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710623 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.710649 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710674 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.710706 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710738 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.710764 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710781 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710797 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710814 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710846 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710888 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.710914 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710931 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710947 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.710973 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.710999 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711024 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.711050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711067 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711084 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711110 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.711136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711153 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.711255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711272 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711288 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711306 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.711363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711380 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711397 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711414 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.711466 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711492 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.711518 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711535 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711552 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711568 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711594 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.711619 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711645 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:08.711671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711693 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.711761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.711879 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711906 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:08.711934 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.711961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.711991 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.712044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712061 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712077 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712094 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.712146 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712162 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712179 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712195 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712228 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712244 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712261 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712287 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:08.712312 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712329 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712355 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.712381 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712397 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712414 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712439 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.712465 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712481 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712497 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712514 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712539 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.712565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712586 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712603 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712646 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.712671 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712703 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.712730 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712756 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.712781 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712798 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712823 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.712849 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712866 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712891 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.712917 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712943 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.712969 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.712995 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.713021 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713047 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.713072 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713098 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-21 14:19:08.713124 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713141 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713167 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-21 14:19:08.713193 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713220 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.713247 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713273 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.713299 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713330 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.713356 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713382 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.713408 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713441 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713474 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713491 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713507 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.713559 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713576 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713592 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713618 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.713644 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713670 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.713701 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713718 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713761 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.713787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713803 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-21 14:19:08.713906 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713945 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713962 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.713989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.714015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714064 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.714117 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714143 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-21 14:19:08.714169 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714186 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714202 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714218 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714244 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-21 14:19:08.714269 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714295 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-21 14:19:08.714321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714337 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714354 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714379 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.714405 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714471 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-21 14:19:08.714524 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714555 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-21 14:19:08.714594 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714620 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-21 14:19:08.714646 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714672 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-21 14:19:08.714703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714736 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714752 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714778 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.714804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714854 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714871 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714887 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-21 14:19:08.714946 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-21 14:19:08.714991 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.715052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.715103 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.715155 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.715204 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.715252 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.715300 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.715348 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.715397 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.715445 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.715492 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.715541 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.715590 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.715639 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.715710 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.715760 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.715809 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.715858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.716118 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.716168 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.716217 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.716265 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.716314 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.716372 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.716425 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.716472 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.716519 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.716566 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.716612 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.716661 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.716716 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.716769 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.716822 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.716873 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.716930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.716978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.717026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.717074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.717123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.717169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.717217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.717266 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.717314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.717363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.717409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.717457 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.717503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.717550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.717599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.717647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.717702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.717750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.717799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.717847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.717895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.717948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.717997 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.718049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.718101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.718149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.718196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.718248 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.718295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.718343 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.718400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.718453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.718504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.718554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.718612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.718661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.718714 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.718762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.718811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.718857 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.718905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.718953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.719001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.719051 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.719098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.719147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.719195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.719242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.719290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.719339 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.719387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.719438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.719487 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.719535 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.719585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.719634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.719688 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.719741 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.719794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.719841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.719888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.719940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.719988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.720038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.720087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.720139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.720186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.720235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.720295 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:08.720324 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.720388 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.720445 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.720500 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.720554 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.720608 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.720662 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.720722 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.720777 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.720833 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.720888 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.720942 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.721001 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.721056 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.721111 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.721165 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.721221 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.721311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.721366 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.721420 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.721475 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.721530 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.721586 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.721690 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.721795 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.721899 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.722000 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.722102 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.722203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.722306 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.722391 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.722447 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.722502 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.722558 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.722621 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-21 14:19:08.722646 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.722708 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.722763 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.722837 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.722897 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.722951 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.723006 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.723060 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.723115 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.723170 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.723238 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.723294 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.723348 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.723403 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.723458 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.723513 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.723567 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.723638 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.723698 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.723753 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.723807 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.723862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.723917 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.723972 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.724040 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.724099 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.724153 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.724207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.724262 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.724541 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.724606 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.724682 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.724739 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.724794 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.724858 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:08.724881 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.724931 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.724980 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.725029 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.725079 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.725128 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.725176 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.725226 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.725275 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.725324 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.725373 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.725422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.725476 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.725525 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.725575 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.725624 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.725673 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.725728 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.725777 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.725825 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.725874 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.725923 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.725972 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.726023 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.726072 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.726121 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.726171 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.726219 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.726268 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.726317 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.726365 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.726414 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.726463 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.726516 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.726574 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:08.726596 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.726648 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.726705 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.726756 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.726808 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.726859 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.726910 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-21 14:19:08.726962 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-21 14:19:08.727012 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-21 14:19:08.727063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.727114 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.727165 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.727499 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.727553 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.727605 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.727655 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.727714 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.727766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.727817 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.727868 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.727923 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.727975 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.728026 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.728078 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.728128 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.728180 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-21 14:19:08.728231 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.728283 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.728334 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.728385 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.728436 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.728487 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.728538 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.728590 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.728648 wsdl: current service: Service1 2019-10-21 14:19:08.728666 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-21 14:19:08.728702 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-21 14:19:08.728731 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-21 14:19:08.728758 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-21 14:19:08.728785 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-21 14:19:08.728808 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.728827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.728838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.728848 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.728858 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.728867 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.728876 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:08.728885 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:08.728894 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:08.728903 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.728912 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.728920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.728929 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.728938 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.728948 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.728957 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.728966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.728974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.728983 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.728991 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729000 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729009 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.729018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.729026 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.729035 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.729045 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:08.729058 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.729067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.729076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.729085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.729094 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.729102 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.729111 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.729120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.729128 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.729138 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.729147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.729155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.729164 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.729172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.729180 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:08.729187 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:08.729196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:08.729203 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.729211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.729219 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.729226 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.729234 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729242 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729249 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.729257 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729265 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.729273 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.729280 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729288 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729296 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.729304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.729312 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.729320 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.729327 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:08.729335 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.729343 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.729351 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.729359 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.729367 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.729374 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.729381 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.729389 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.729397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.729407 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.729415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.729424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.729431 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.729439 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.729446 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:08.729454 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:08.729462 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:08.729469 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.729481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.729489 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.729497 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.729504 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729513 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729520 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.729528 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729536 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.729543 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.729551 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729565 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.729572 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.729579 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.729586 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.729593 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:08.729599 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.729606 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.729613 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.729620 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.729628 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.729635 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.729642 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.729649 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.729656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-21 14:19:08.729666 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.729673 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-21 14:19:08.729686 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-21 14:19:08.729695 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-21 14:19:08.729702 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-21 14:19:08.729709 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-21 14:19:08.729717 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-21 14:19:08.729725 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-21 14:19:08.729732 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-21 14:19:08.729740 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-21 14:19:08.729747 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-21 14:19:08.729754 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-21 14:19:08.729761 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729769 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729776 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-21 14:19:08.729783 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-21 14:19:08.729790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-21 14:19:08.729797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-21 14:19:08.729804 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-21 14:19:08.729819 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-21 14:19:08.729827 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-21 14:19:08.729834 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-21 14:19:08.729841 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-21 14:19:08.729848 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-21 14:19:08.729855 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-21 14:19:08.729866 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-21 14:19:08.729873 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-21 14:19:08.729881 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-21 14:19:08.729888 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-21 14:19:08.729896 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-21 14:19:08.729903 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-21 14:19:08.729910 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-21 14:19:08.730168 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-21 14:19:08.730180 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:08.730185 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:08.730191 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-21 14:19:08.730197 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-21 14:19:08.730202 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:08.730206 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-21 14:19:08.730217 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-21 14:19:08.730226 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:08.730269 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730276 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:08.730289 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-21 14:19:08.730311 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-21 14:19:08.730319 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-21 14:19:08.730324 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-21 14:19:08.730328 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-21 14:19:08.730334 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:08.730345 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730352 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730357 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730368 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730378 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-21 14:19:08.730383 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-21 14:19:08.730408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.730418 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:08.730422 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.730446 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:08.730451 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-21 14:19:08.730456 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-21 14:19:08.730460 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-21 14:19:08.730464 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-21 14:19:08.730468 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-21 14:19:08.730472 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:08.730476 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-21 14:19:08.730486 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-21 14:19:08.730497 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730504 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730508 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-21 14:19:08.730515 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730520 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-21 14:19:08.730525 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-21 14:19:08.730549 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-21 14:19:08.730555 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730560 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730566 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730570 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-21 14:19:08.730581 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:08.730589 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:08.730593 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:08.730598 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:08.730605 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205545" 2019-10-21 14:19:08.730612 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:08.730617 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:08.730622 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:08.730628 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:08.730633 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-10-21 14:19:08.730639 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-21 14:19:08.730646 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-21 14:19:08.730651 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-21 14:19:08.730655 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-21 14:19:08.730660 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-10-21 14:19:08.730664 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205545 2019-10-21 14:19:08.730689 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205545 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-21 14:19:08.730694 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-21 14:19:08.730700 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8896"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-21 14:19:08.730715 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-21 14:19:08.730721 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205545 2019-10-21 14:19:08.730730 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-21 14:19:08.730806 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-21 14:19:08.730744 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-21 14:19:08.730755 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-21 14:19:08.730760 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-21 14:19:08.730765 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-21 14:19:08.730769 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-21 14:19:08.730776 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:08.730786 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:08.730794 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:08.730799 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:08.730812 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-21 14:19:08.730822 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-21 14:19:08.730831 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-21 14:19:08.737250 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-21 14:19:08.737283 soap_transport_http: socket connected 2019-10-21 14:19:08.737303 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:08.737313 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-21 14:19:08.737322 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-21 14:19:08.737331 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-21 14:19:08.737338 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-21 14:19:08.737345 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-21 14:19:08.737354 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-21 14:19:08.737396 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-21 14:19:08.745698 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-21 14:19:08.745739 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-21 14:19:08.745759 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:08.745770 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-21 14:19:08.745781 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-21 14:19:08.745791 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-21 14:19:08.745802 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-21 14:19:08.745812 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-21 14:19:08.745823 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-21 14:19:08.745834 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 21 Oct 2019 12:18:54 GMT 2019-10-21 14:19:08.745846 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-21 14:19:08.745856 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-21 14:19:08.745867 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-21 14:19:08.745884 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-21 14:19:08.745927 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-21 14:19:08.745946 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-21 14:19:08.745964 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-21 14:19:08.745973 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-21 14:19:08.745982 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-21 14:19:08.746032 soap_transport_http: closed socket 2019-10-21 14:19:08.746052 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-21 14:19:08.746063 soap_transport_http: end of send() 2019-10-21 14:19:08.746109 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-21 14:19:08.746121 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 21 Oct 2019 12:18:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-21 14:19:08.746170 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-21 14:19:08.746186 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-21 14:19:08.746227 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-21 14:19:08.746239 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-21 14:19:08.746396 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-21 14:19:08.746589 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-21 14:19:08.746601 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-21 14:19:08.746614 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-21 14:19:08.746633 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:08.746673 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-21 14:19:08.746765 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-21 14:19:08.746808 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-21 14:19:08.746836 nusoap_client: got fault 2019-10-21 14:19:08.746851 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-21 14:19:08.746860 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-21 14:19:08.746868 nusoap_client: detail =