Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
452021-0001 Model turbiny: TV81
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: DORMAN
 Silnik:
JR T3796
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:52:39.588379 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:52:39.588433 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:39.588449 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:52:39.588465 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:39.588476 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:52:39.588485 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:52:39.588500 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:52:39.588509 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:39.588515 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:39.588525 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:52:39.588534 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:52:39.588547 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:52:39.588553 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:52:39.588557 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:52:39.588561 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:52:39.588565 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:52:39.588590 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:39.588605 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:39.588614 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:52:39.588620 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:52:39.588626 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:52:39.588635 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:52:39.588644 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:52:39.596513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:52:39.596533 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:52:39.596547 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:52:39.596553 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:39.596558 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:39.596563 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:52:39.596567 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:52:39.596608 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:52:39.614707 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:52:39.614757 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:52:39.614770 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:39.614779 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:52:39.614787 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:52:39.614795 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:52:39.614803 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:52:39.614811 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:52:39.614820 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:52:39.614828 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:27 GMT 2019-04-24 23:52:39.614837 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:52:39.614847 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:52:39.614858 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:52:39.614879 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:52:39.614925 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:52:39.614958 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-24 23:52:39.625551 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:39.625631 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.625651 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-24 23:52:39.633393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:39.633529 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:52:39.633578 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.633604 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-24 23:52:39.641115 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:39.641187 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:39.649021 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:52:39.649132 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.649208 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.649275 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.649331 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.649367 soap_transport_http: read buffer of 7776 bytes 2019-04-24 23:52:39.656825 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:52:39.656929 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:52:39.656961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:52:39.657498 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.657539 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.657574 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.657607 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:52:39.657636 soap_transport_http: read buffer of 4399 bytes 2019-04-24 23:52:39.657658 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:52:39.657668 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:52:39.657799 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:52:39.657853 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:52:39.657877 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:52:39.657890 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:52:39.657923 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:52:39.657932 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:52:39.658176 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:52:39.658199 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:52:39.658286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658302 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:52:39.658339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658399 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.658416 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:39.658486 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.658500 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658522 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:39.658554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.658623 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.658656 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.658700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658750 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.658763 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:52:39.658806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.658857 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:52:39.658884 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658894 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:52:39.658919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658962 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.658973 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.658989 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:39.659018 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.659028 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659044 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:39.659071 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.659082 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659097 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:52:39.659118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.659171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.659194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659205 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:52:39.659227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659267 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.659284 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659301 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:52:39.659323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.659363 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:52:39.659385 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659397 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:52:39.659420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659459 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.659469 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659485 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:52:39.659514 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.659524 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659539 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:52:39.659566 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.659576 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659592 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:52:39.659619 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.659629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659644 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.659665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.659726 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.659750 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659760 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.659783 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659891 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.659923 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.659951 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.659967 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:39.659982 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:52:39.660002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:39.660040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:52:39.660062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660072 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:52:39.660095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660134 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.660145 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660161 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:39.660183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.660223 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.660246 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660256 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.660286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660328 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.660340 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660356 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:52:39.660378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.660419 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:52:39.660443 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660453 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:52:39.660474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660513 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.660524 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660539 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.660560 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.660598 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.660621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660630 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.660651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660691 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.660702 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660717 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:52:39.660739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660761 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.660777 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:52:39.660800 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660810 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:52:39.660832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660870 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.660880 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660896 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:39.660924 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.660936 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.660951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.660972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661020 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:52:39.661045 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661054 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.661076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661117 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.661128 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661143 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:52:39.661164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661204 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:52:39.661229 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661238 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:52:39.661259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661305 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.661316 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661332 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:39.661363 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.661375 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661387 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.661401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661431 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:52:39.661446 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661453 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.661472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661499 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.661506 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661516 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:52:39.661529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661554 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:52:39.661569 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661576 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:52:39.661589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661614 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.661622 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661632 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.661645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661670 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:52:39.661685 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661691 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.661705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661730 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.661737 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661747 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:52:39.661760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661785 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:52:39.661800 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661806 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:52:39.661820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.661852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.661875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.661900 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.661915 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661921 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.661935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661959 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.661966 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.661976 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:52:39.661990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662005 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662015 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:52:39.662030 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662036 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:52:39.662050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662074 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.662082 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662092 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:52:39.662105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662130 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.662145 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662151 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.662165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662190 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.662197 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662207 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:52:39.662220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662245 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:52:39.662260 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662266 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:52:39.662287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662313 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.662320 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662330 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:52:39.662343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662368 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.662383 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662389 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.662403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662427 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.662434 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662445 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:52:39.662457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662483 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:52:39.662498 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662504 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:52:39.662518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662542 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.662549 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662559 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:52:39.662578 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.662584 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662594 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:52:39.662608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662637 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.662652 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662658 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.662673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662762 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.662774 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662790 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:52:39.662813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.662855 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:52:39.662882 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.662925 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:39.662955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.663033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663044 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.663058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.663085 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.663100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663106 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.663121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663145 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.663156 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663172 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:39.663194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.663238 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.663262 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663272 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:52:39.663304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663348 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:39.663359 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663375 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:52:39.663398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.663440 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.663465 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663474 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.663499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663538 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663548 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663618 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.663643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.663661 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663672 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:39.663683 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:52:39.663696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:39.663721 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:39.663736 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663743 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:52:39.663758 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663784 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:39.663791 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663801 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:52:39.663815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.663840 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.663855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663861 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.663875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663898 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663905 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.663964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.663981 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.663991 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:39.664001 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:52:39.664014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664028 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:39.664038 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:39.664053 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664060 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:52:39.664075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664163 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664172 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664185 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:52:39.664205 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664213 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:52:39.664242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664265 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:52:39.664291 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.664299 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664309 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:39.664328 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.664335 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664345 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:52:39.664363 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.664370 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664380 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:52:39.664398 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.664405 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664415 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.664428 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.664479 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.664495 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664501 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.664518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664544 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664551 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:52:39.664574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.664601 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:52:39.664616 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664622 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:52:39.664637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664669 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664676 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664686 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:52:39.664729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664738 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664751 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.664771 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664777 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664787 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:39.664801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.664834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.664849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664856 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.664871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664896 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.664903 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:52:39.664926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.664951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:52:39.664966 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.664973 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:39.664987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665019 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665029 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.665042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665067 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.665083 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665089 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.665103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665129 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665136 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665146 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:39.665159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.665199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665205 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:52:39.665219 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665245 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665252 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665262 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:52:39.665287 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665295 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.665326 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665333 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665343 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:39.665356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665389 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.665404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.665468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665495 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665503 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665513 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:52:39.665527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665558 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.665574 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665580 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.665595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665621 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.665628 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:39.665683 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665691 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665702 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:39.665721 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.665728 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665738 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:39.665756 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.665763 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665772 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:39.665790 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.665797 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665807 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:39.665820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.665880 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665886 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.665900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665926 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.665933 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665943 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:52:39.665957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.665972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.665982 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.666026 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666064 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666072 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666082 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666096 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666116 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.666133 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666159 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.666166 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666176 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.666195 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.666202 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666212 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:52:39.666231 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.666238 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666248 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:52:39.666266 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.666278 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666289 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:52:39.666308 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.666344 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666358 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:52:39.666379 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:39.666386 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666396 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:52:39.666415 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666422 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666435 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.666454 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666461 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666471 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.666489 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666496 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666506 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:39.666567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666575 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666586 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:39.666599 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666655 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.666676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666683 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.666698 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666724 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.666731 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666742 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:39.666760 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666767 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666777 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:39.666795 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.666802 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666812 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:39.666830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.666836 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666846 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:52:39.666859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.666897 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666921 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.666935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666960 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.666967 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.666977 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:52:39.666991 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.667018 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.667032 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667060 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667067 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667077 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667090 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667106 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.667121 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667147 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.667154 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667164 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:39.667182 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667189 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667199 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:52:39.667217 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.667224 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667234 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:39.667252 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.667258 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667268 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:52:39.667293 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.667301 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667311 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:39.667329 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.667364 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667379 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:39.667400 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667407 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667418 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.667436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667443 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667456 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:52:39.667476 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667483 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667493 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:52:39.667511 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667518 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667527 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:39.667545 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667552 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667562 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:39.667575 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.667628 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.667646 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667653 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.667668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667700 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667710 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:39.667728 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.667735 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667745 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.667763 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.667810 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667834 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:39.667869 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.667880 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667902 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.667926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.667962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.668040 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.668065 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.668081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.668107 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668114 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.668124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:52:39.668171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.668190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.668200 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.668215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668247 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668258 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668270 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668306 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.668342 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668368 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.668375 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668385 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:39.668404 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668411 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668420 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:52:39.668444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.668451 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668462 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:52:39.668480 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.668487 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668496 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:52:39.668515 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.668522 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:39.668608 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.668615 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668625 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:39.668643 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668650 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668660 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.668682 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668690 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668700 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:52:39.668719 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668725 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668735 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:52:39.668753 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.668760 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668770 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:52:39.668788 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668795 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668805 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:39.668823 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.668829 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668839 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:39.668853 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.668998 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.669031 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669082 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669094 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669203 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669231 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.669436 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669471 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.669479 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669545 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:52:39.669568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.669576 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669587 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:52:39.669605 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.669612 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669622 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:52:39.669644 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.669652 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669663 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:52:39.669681 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.669787 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669825 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:52:39.669872 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.669910 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669929 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:52:39.669964 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.669976 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.669995 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:52:39.670028 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.670040 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670057 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:52:39.670220 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.670234 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670311 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:52:39.670350 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.670357 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670368 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:52:39.670387 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.670394 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670412 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:52:39.670433 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.670441 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670451 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:52:39.670470 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.670476 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670488 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.670506 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.670513 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670523 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:52:39.670537 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670606 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.670629 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670637 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:52:39.670665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670693 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.670700 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670710 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:52:39.670724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.670751 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670767 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670773 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.670788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670814 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.670821 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670831 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:52:39.670845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.670870 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:52:39.670885 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670891 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:52:39.670910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670935 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.670942 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670952 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.670971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.670978 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.670987 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:39.671005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.671012 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671021 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:39.671039 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.671046 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671056 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:52:39.671069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.671108 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:52:39.671123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671130 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.671149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671175 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.671182 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671192 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:52:39.671205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.671230 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:52:39.671244 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.671278 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671286 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.671297 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671310 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.671327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.671341 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671368 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.671375 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671385 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:52:39.671407 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.671415 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671425 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:52:39.671444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.671451 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671461 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:52:39.671479 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:52:39.671486 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671501 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:52:39.671520 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.671527 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671536 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:52:39.671554 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.671561 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671571 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:52:39.671589 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.671595 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671607 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:39.671625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.671631 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671641 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:52:39.671659 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.671665 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671675 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:52:39.671693 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.671700 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671710 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.671723 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:52:39.671776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.671794 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671801 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:52:39.671820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.671852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.671875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.671901 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.671916 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671922 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.671936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671961 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:39.671968 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.671982 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:52:39.671996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.672021 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:52:39.672035 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:39.672061 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.672068 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:39.672078 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:52:39.672096 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:39.672103 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:39.672113 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:52:39.672131 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.672137 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:39.672148 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:52:39.672161 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:52:39.672185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.672200 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672207 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.672221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672252 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.672260 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672270 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.672294 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672301 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672311 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:52:39.672329 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672336 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672346 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:52:39.672359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.672393 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672413 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672420 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.672436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672461 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672468 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672478 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:52:39.672492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.672508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.672517 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.672531 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672563 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672570 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672581 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672594 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.672625 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672651 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672659 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672669 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:52:39.672687 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672695 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672705 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:52:39.672723 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.672729 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672739 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:52:39.672756 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672763 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672772 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:52:39.672790 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.672797 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672807 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:52:39.672824 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672831 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672841 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:52:39.672858 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.672865 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672879 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:52:39.672897 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672904 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672914 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:52:39.672931 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.672938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.672948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:52:39.672961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.673009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673028 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:52:39.673054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673079 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.673086 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673096 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:52:39.673115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.673121 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:39.673149 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.673155 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:39.673183 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.673189 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673199 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:39.673217 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.673224 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673234 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:52:39.673247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673282 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673295 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.673311 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673317 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.673337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673362 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673369 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673412 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.673435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.673452 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:39.673473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:52:39.673486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:52:39.673510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:52:39.673525 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673532 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:52:39.673546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673571 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.673578 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673588 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:52:39.673601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673626 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.673641 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673647 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.673666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673692 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:39.673699 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673709 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:52:39.673722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673747 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:52:39.673762 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673768 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:52:39.673782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673807 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.673815 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.673838 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673864 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.673879 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673885 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.673899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673924 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.673931 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673945 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:52:39.673959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.673974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.673984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:52:39.673998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674025 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674043 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674056 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674072 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.674087 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674113 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674120 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674130 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:52:39.674147 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674154 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674163 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:52:39.674181 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674188 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674198 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:52:39.674216 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674222 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674232 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:52:39.674250 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674257 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674279 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:52:39.674300 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:39.674307 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674317 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:52:39.674335 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:39.674342 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674351 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:52:39.674369 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:52:39.674375 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674385 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:52:39.674406 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.674415 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674425 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:52:39.674444 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674450 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674460 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:52:39.674478 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674485 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674495 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:52:39.674513 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674519 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674529 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:52:39.674547 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674553 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674563 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:52:39.674576 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.674637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.674657 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674664 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:52:39.674683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674709 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674716 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674729 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:52:39.674743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.674768 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.674784 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674790 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.674804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674829 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.674836 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674846 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:52:39.674859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.674884 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:52:39.674899 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674905 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.674919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674944 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.674952 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674961 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:52:39.674979 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.674986 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.674996 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:52:39.675014 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.675020 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675034 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:52:39.675053 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675059 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675069 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:52:39.675082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.675124 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675140 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675146 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.675160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675186 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675193 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675203 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:52:39.675216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.675241 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.675255 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675289 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675297 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675307 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.675357 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675383 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.675390 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675401 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:52:39.675423 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.675430 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675440 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:52:39.675458 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675465 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675475 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:52:39.675492 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.675499 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675508 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:52:39.675526 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675532 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675542 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:52:39.675559 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675566 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675575 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:52:39.675593 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:39.675600 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675609 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:52:39.675622 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.675661 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.675679 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675686 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:52:39.675700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675724 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.675731 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675741 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:52:39.675759 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675765 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675775 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:52:39.675792 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675799 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675809 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:52:39.675827 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.675833 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675847 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:52:39.675866 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675872 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675882 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:52:39.675900 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675907 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675916 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:52:39.675934 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675940 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675964 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:52:39.675983 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.675990 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.675999 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:52:39.676013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.676069 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.676085 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676091 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:52:39.676270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676303 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.676311 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676321 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:52:39.676335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.676361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:52:39.676378 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:52:39.676385 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:52:39.676396 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:52:39.676419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676426 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:52:39.676440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.676486 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:52:39.676502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.676513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:52:39.676523 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:52:39.676542 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.676548 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:52:39.676558 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:52:39.676575 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:52:39.676581 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:52:39.676597 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:52:39.676615 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.676622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.676631 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.676650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.676656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.676666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.676683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.676690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.676700 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.676717 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.676723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:52:39.676733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.676750 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.676756 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:52:39.676766 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.676783 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:39.676790 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:52:39.676799 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:52:39.676816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.676823 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.676832 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.676849 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:52:39.676856 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:52:39.676865 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:52:39.676974 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.676983 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:52:39.676994 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.677012 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.677018 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:52:39.677028 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.677044 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:52:39.677056 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:52:39.677071 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:52:39.677089 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:52:39.677131 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.677162 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:52:39.677189 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.677217 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:52:39.677244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.677271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:52:39.677307 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.677334 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:52:39.677362 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.677389 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:52:39.677422 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:52:39.677449 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:52:39.677476 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:52:39.677503 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:52:39.677530 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:52:39.677558 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:52:39.677584 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.677611 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:52:39.677638 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.677665 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:52:39.677691 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.677718 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:52:39.677744 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.677771 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:52:39.677798 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.677825 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.677857 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.677884 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:39.677912 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.677939 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:52:39.677966 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.677993 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:52:39.678021 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.678081 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:52:39.678111 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.678140 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.678172 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.678200 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:52:39.678228 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.678255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.678291 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.678319 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.678346 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.678373 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.678402 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.678434 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:52:39.678461 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:52:39.678488 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:52:39.678515 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.678543 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:52:39.678569 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.678596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.678623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.678655 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:52:39.678682 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.678709 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:52:39.678735 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.678762 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:52:39.678829 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.678859 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:52:39.678886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.678918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:52:39.678945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.678973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:52:39.679037 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679078 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679132 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.679179 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679201 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679264 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679299 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.679326 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679368 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679385 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679421 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.679450 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679477 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679503 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679529 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679555 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679573 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679604 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679631 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679649 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679676 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679704 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679730 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679757 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679783 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.679809 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679836 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679863 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679889 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.679916 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679934 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.679960 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.679987 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680014 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.680041 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680067 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.680126 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680154 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.680181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680220 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680277 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680296 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.680351 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680373 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680417 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.680444 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680502 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.680531 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680569 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680597 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.680623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680689 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680712 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680729 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680756 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.680786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680804 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680913 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.680941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680975 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.680997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.681082 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681109 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.681140 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681163 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681180 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681197 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681226 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.681253 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681285 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:39.681313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681330 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681347 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.681400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681435 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681496 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.681522 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681549 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:52:39.681576 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681602 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.681630 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681656 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.681763 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681888 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.681972 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.681995 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:52:39.682219 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682237 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682268 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.682300 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682442 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682472 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682577 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.682605 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682622 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682661 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682823 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.682946 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.682978 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683004 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683031 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683125 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683145 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683172 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683198 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683221 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683248 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683280 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683308 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683340 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683366 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.683393 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683420 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683446 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683472 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:52:39.683499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683516 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683543 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:52:39.683570 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.683623 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683650 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.683676 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683703 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.683730 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683748 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683765 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683783 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683800 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683817 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683862 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.683888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.683949 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.683976 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684003 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.684034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684052 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684069 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684095 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.684122 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684156 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684190 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:52:39.684243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684260 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684301 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684328 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.684355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684372 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.684460 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684505 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:52:39.684532 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684549 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684567 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684584 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684611 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:52:39.684637 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684663 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:52:39.684942 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.684980 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685007 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.685033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685067 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685084 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:52:39.685155 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685182 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:52:39.685208 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685234 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:52:39.685260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:52:39.685320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685337 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685371 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685398 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.685425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685477 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685494 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685550 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:52:39.685577 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:52:39.685606 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.685670 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.685753 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.685806 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.685858 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.685907 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.685957 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.686104 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.686205 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.686296 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.686381 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.686469 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.686525 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.686574 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.686623 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.686670 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.686718 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.686767 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.686817 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.686866 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.686915 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.686971 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.687027 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.687104 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.687154 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.687202 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.687250 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.687307 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.687358 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.687410 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.687459 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.687509 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.687566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.687615 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.687664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.687714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.687761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.687810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.687859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.687907 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.687955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.688004 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.688052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.688100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.688148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.688197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.688254 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.688308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.688357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.688406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.688455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.688504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.688553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.688607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.688659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.688707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.688754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.688801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.688848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.688897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.688946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.688998 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.689047 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.689095 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.689153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.689201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.689250 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.689304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.689351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.689399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.689447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.689496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.689545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.689592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.689642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.689816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.689901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.689952 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.690000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.690047 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.690096 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.690145 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.690194 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.690243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.690299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.690352 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.690403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.690450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.690498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.690546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.690592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.690642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.690691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.690763 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.691084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.691136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.691197 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:52:39.691227 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.691299 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.691356 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.691411 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.691465 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.691519 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.691608 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.691668 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.691727 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.691783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.691869 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.691926 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.691985 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.692082 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.692144 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.692199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.692254 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.692315 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.692371 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.692425 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.692479 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.692534 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.692588 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.692642 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.692697 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.692751 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.692813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.692867 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.692921 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.692976 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.693030 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.693084 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.693178 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:52:39.693205 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.693265 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.693326 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.693382 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.693437 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.693492 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.693580 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.693640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.693694 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.693788 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.693849 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.693992 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.694100 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.694203 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.694322 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.694380 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.694435 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.694498 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.694582 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.694658 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.694818 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.694876 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.694985 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.695042 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.695148 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.695207 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.695402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.695570 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.695627 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.695829 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.695972 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.696029 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.696245 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:52:39.696278 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.696334 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.696384 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.696432 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.696482 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.696531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.696580 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.696629 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.696678 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.696726 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.696802 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.696852 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.696901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.696950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.696999 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.697048 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.697097 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.697146 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.697195 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.697261 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.697314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.697371 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.697425 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.697473 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.697522 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.697571 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.697619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.697667 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.697731 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.697781 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.697829 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.697883 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.697940 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:52:39.697962 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.698014 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.698065 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.698374 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.698426 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.698494 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:52:39.698545 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:52:39.698596 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:52:39.698646 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.698703 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.698755 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.698806 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.698857 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.698908 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.698981 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.699032 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.699083 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.699150 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.699201 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.699258 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.699314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.699366 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.699417 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.699485 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:52:39.699537 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.699588 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.699644 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.699695 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.699746 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.699797 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.699848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.699900 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.699957 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:52:39.699976 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:52:39.700007 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:52:39.700036 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:52:39.700064 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:52:39.700091 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:52:39.700113 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.700134 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.700144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.700156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.700166 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.700176 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:39.700187 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:39.700197 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:39.700207 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.700217 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.700226 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.700235 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.700245 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700256 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.700265 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.700283 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.700294 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.700304 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700314 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700621 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.700633 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.700642 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.700652 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.700661 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:39.700671 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.700681 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.700690 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.700701 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.700710 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.700720 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.700729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.700738 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.700749 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.700759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.700767 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.700776 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.700784 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.700793 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:39.700802 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:39.700810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:39.700819 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.700827 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.700835 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.700844 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.700852 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700860 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.700868 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.700877 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.700885 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.700893 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700901 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.700909 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.700918 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.700925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.700933 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.700941 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:39.700948 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.700957 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.700964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.700972 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.700980 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.700988 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.700996 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.701003 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.701070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.701082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.701092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.701101 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.701108 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.701117 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:39.701125 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:39.701137 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:39.701145 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.701157 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.701166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.701174 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.701182 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701189 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.701197 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.701204 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.701212 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.701220 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701228 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701235 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.701242 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.701250 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.701258 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.701265 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:39.701277 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.701286 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.701294 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.701302 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.701309 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.701317 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.701324 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.701330 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.701338 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:52:39.701347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.701354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:52:39.701363 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:52:39.701371 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:52:39.701379 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:52:39.701387 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:52:39.701395 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:52:39.701403 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:52:39.701411 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:52:39.701419 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:52:39.701427 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:52:39.701434 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701442 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.701450 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:52:39.701458 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:52:39.701466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:52:39.701474 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:52:39.701489 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:52:39.701497 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:52:39.701503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:52:39.701510 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:52:39.701517 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:52:39.701524 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:52:39.701531 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:52:39.701538 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:52:39.701552 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:52:39.701560 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:52:39.701568 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:52:39.701575 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:52:39.701583 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:52:39.701888 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:52:39.701901 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:39.701906 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:39.701911 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:52:39.701919 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:52:39.701923 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:52:39.701928 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:52:39.701938 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:52:39.701949 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:52:39.701993 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702001 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:39.702017 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:52:39.702038 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:52:39.702046 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:52:39.702051 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:52:39.702055 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:52:39.702061 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:39.702073 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702083 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702089 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702104 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702115 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:52:39.702121 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:52:39.702148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.702159 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:39.702164 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.702189 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:52:39.702195 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:52:39.702199 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:52:39.702203 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:52:39.702208 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:52:39.702212 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:52:39.702217 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:39.702221 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:52:39.702229 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205545" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:52:39.702240 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702247 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702251 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:52:39.702258 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702264 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:52:39.702269 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:52:39.702299 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:52:39.702307 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702313 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702319 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702324 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:52:39.702335 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:52:39.702344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:39.702348 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:39.702353 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:52:39.702360 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205545" 2019-04-24 23:52:39.702367 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:39.702371 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:39.702376 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:39.702383 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:39.702389 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-04-24 23:52:39.702395 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:52:39.702402 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:52:39.702406 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:52:39.702410 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:52:39.702415 wsdl: in serializeType: returning: 205545 2019-04-24 23:52:39.702419 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205545 2019-04-24 23:52:39.702498 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205545 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:52:39.702505 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:52:39.702512 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5788"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:52:39.702529 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:52:39.702536 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205545 2019-04-24 23:52:39.702548 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:52:39.702633 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:52:39.702563 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:52:39.702574 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:52:39.702580 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:52:39.702585 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:52:39.702589 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:52:39.702601 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:39.702612 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:39.702620 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:52:39.702626 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:52:39.702640 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:52:39.702651 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:52:39.702660 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:52:39.710552 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:52:39.710587 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:52:39.710608 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:52:39.710615 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:52:39.710622 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:52:39.710628 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:52:39.710632 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:52:39.710637 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:52:39.710643 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:52:39.710669 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:52:39.721426 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:52:39.721471 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:52:39.721478 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:39.721484 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:52:39.721490 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:52:39.721496 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:52:39.721503 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:52:39.721512 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:52:39.721517 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:52:39.721523 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:52:27 GMT 2019-04-24 23:52:39.721531 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:52:39.721536 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:52:39.721542 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:52:39.721555 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:52:39.721584 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:52:39.721651 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:52:39.721663 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:52:39.721668 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:52:39.721674 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:52:39.721706 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:52:39.721718 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:52:39.721725 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:52:39.721760 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:52:39.721768 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:52:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:52:39.721904 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:52:39.721916 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:52:39.721942 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:52:39.721948 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:52:39.722222 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:52:39.722340 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:52:39.722347 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:52:39.722417 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:52:39.722429 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:52:39.722456 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:52:39.722519 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:52:39.722553 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:52:39.722569 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:52:39.722577 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:52:39.722582 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:52:39.722587 nusoap_client: detail =