Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465817-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T3795
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:04:42.901853 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:04:42.901903 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:42.901918 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:04:42.901935 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:42.901946 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:04:42.901955 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:04:42.901970 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:04:42.901979 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:42.901986 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:42.901996 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:04:42.902005 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:42.902017 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:42.902023 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:42.902028 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:42.902033 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:42.902036 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:04:42.902049 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:42.902064 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:42.902074 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:42.902079 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:04:42.902086 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:04:42.902095 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:42.902104 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:42.909322 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:42.909342 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:42.909356 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:04:42.909363 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:42.909368 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:42.909373 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:04:42.909377 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:04:42.909413 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:04:42.926073 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:04:42.926120 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:04:42.926132 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:42.926141 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:42.926150 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:42.926158 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:42.926168 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:42.926177 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:42.926186 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:42.926195 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:41 GMT 2019-02-20 06:04:42.926204 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:42.926212 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:04:42.926222 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:42.926240 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:04:42.926290 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:04:42.926327 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:04:42.933310 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.933430 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:04:42.933457 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.933941 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.940340 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.940534 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:42.941030 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:04:42.941634 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.941848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.947593 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.947635 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.947882 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.947922 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.948445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.948473 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.949017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.949131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.949288 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.949331 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.949850 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.949876 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.950219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.950246 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.950684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.950712 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.954657 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.954713 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.955067 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.955222 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.955263 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.955783 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.955813 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.956362 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.956598 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.956626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.957066 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.957095 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:04:42.957649 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.957676 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:04:42.958055 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:04:42.958080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.958395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:04:42.958526 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:04:42.958547 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:42.958557 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:04:42.958595 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:42.958661 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:42.958686 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:42.958698 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:42.958728 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:04:42.958737 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:04:42.958966 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:04:42.958988 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:04:42.959065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959079 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:04:42.959110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959161 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.959175 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959200 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:42.959235 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.959246 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959264 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:42.959290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.959354 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.959381 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.959425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959474 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.959487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959506 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:04:42.959533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.959585 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:42.959615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:04:42.959653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959704 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.959716 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959736 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:42.959767 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.959778 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959794 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:42.959824 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.959834 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959850 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:42.959876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.959937 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.959962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.959972 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:04:42.959995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960036 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.960046 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960063 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:04:42.960085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.960126 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:42.960150 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960160 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:04:42.960183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960223 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.960234 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960250 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:04:42.960289 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.960300 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960316 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:04:42.960345 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.960356 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960372 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:04:42.960407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.960418 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960435 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.960457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.960524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.960549 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960561 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.960589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960628 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960638 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960713 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.960747 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.960775 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960793 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:42.960810 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:04:42.960831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:42.960872 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:42.960897 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960906 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:04:42.960929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960969 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.960980 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.960996 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:42.961017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.961058 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.961083 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961093 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.961114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961154 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.961165 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961189 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:04:42.961212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.961252 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:42.961277 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961293 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:04:42.961316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961356 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.961367 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961386 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.961431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.961483 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.961514 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961527 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.961555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961608 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.961622 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961643 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:04:42.961672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.961722 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:42.961754 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961763 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:04:42.961787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961834 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.961846 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961862 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:42.961890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.961901 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961917 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.961939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.961971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.961988 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:04:42.962013 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962022 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.962045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962086 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.962097 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962115 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:04:42.962138 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.962180 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:42.962214 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962224 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:04:42.962253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962309 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.962326 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962350 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:42.962385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.962396 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962421 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.962445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.962494 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:04:42.962518 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962529 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.962559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.962618 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962634 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:04:42.962657 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962682 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.962699 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:04:42.962723 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962732 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:04:42.962755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962795 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.962806 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962821 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.962844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.962885 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:04:42.962909 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962920 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.962942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.962983 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.962994 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963010 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:04:42.963032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.963074 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:42.963098 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963108 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:04:42.963130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.963180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963197 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.963219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.963261 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.963286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963303 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.963326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963367 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.963378 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963394 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:04:42.963423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.963466 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:42.963491 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963501 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:04:42.963524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963567 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.963579 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963605 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:42.963627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.963671 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.963696 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963707 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.963731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963773 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.963785 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963802 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:04:42.963825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.963869 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:42.963894 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963904 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:04:42.963928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963970 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.963981 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.963999 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:04:42.964022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.964066 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.964093 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964106 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.964140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964195 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.964209 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964229 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:04:42.964252 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964278 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.964304 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:42.964331 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964341 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:04:42.964365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964416 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.964428 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964447 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:04:42.964480 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.964491 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964509 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:04:42.964535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.964595 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.964623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964633 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.964659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964708 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.964721 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964740 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:04:42.964766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.964813 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:42.964840 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964850 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:42.964875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964918 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.964930 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964948 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.964973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.964997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.965016 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.965043 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965054 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.965079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965125 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.965137 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965154 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:42.965178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.965224 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.965250 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965260 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:42.965285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965341 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:42.965354 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965370 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:42.965386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.965421 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.965438 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965445 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.965459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965483 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965490 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965529 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.965555 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.965586 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965609 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:42.965621 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:42.965633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:42.965658 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:42.965675 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965681 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:04:42.965696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965724 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:42.965731 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965742 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:04:42.965755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.965781 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.965796 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965803 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.965816 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965840 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965846 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965884 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.965905 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.965922 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965933 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:42.965943 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:04:42.965955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.965970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:42.965979 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:42.965994 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966001 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:04:42.966015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966041 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966048 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966058 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:04:42.966076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966084 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966094 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:04:42.966112 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966119 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966129 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:04:42.966147 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.966154 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966171 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:42.966189 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.966196 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966206 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:42.966224 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.966230 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966240 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:04:42.966258 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.966264 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966276 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.966295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.966348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.966365 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.966385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966417 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966425 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966435 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:04:42.966449 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.966474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:42.966490 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966496 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:04:42.966510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966535 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966542 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966552 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:42.966571 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966578 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966588 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.966606 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966613 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966622 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:42.966636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.966669 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.966684 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966690 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.966705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966729 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966738 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966749 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:04:42.966762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.966788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:42.966804 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966810 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:42.966824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.966879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.966905 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.966920 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966926 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.966940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966965 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.966973 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.966984 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:42.967003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.967044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967050 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:04:42.967065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967089 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967096 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967106 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:04:42.967125 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967132 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967142 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.967161 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967168 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967178 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:42.967191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967224 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.967239 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967246 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.967261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967292 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:04:42.967324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967350 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.967365 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967372 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.967386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967417 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.967425 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967436 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:42.967454 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967461 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967471 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:42.967489 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967496 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967506 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:42.967524 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.967531 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967541 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:42.967559 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.967566 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967576 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:42.967589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967621 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967632 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.967647 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967653 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.967668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967694 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967701 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967712 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:04:42.967725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.967740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967750 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.967765 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967796 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967804 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967814 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967827 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967844 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.967859 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.967891 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967901 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.967919 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.967926 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967936 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:04:42.967954 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.967962 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.967971 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:04:42.967989 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.967997 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968007 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:42.968025 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.968032 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968042 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:04:42.968060 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:42.968067 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968077 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:04:42.968095 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968102 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968112 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.968130 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.968164 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968171 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968181 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:42.968199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:42.968229 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968287 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.968309 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968315 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.968330 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968356 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.968363 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968373 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:42.968391 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968403 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968414 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:42.968433 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968440 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968450 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:42.968468 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.968475 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968485 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:42.968498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.968536 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968552 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.968573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968598 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968606 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:04:42.968629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.968644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.968654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.968668 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968695 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968702 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968713 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968726 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.968757 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968783 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.968790 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968800 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:42.968818 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.968825 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968836 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:42.968854 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.968861 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:42.968889 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.968895 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968905 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:42.968924 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.968931 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968941 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:42.968958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.968965 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.968975 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:42.968993 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969000 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969009 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.969027 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969034 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969044 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:42.969061 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969068 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969078 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:42.969096 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969103 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969112 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:42.969130 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969137 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969147 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:42.969160 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.969217 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.969235 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969242 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.969258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969291 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969299 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969310 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:42.969329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.969336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969346 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.969365 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969371 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969381 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:42.969404 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.969412 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969422 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.969436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.969474 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969489 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969496 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.969511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:04:42.969566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.969582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.969592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.969605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969634 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969642 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.969696 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969723 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.969730 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969740 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:42.969758 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969765 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969775 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:04:42.969797 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.969805 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969815 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:04:42.969833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.969840 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969850 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:04:42.969868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.969875 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:42.969905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.969916 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969933 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:42.969958 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.969966 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.969976 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.969994 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970002 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970012 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:04:42.970040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970050 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970062 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:04:42.970082 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970088 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970098 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:04:42.970117 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970123 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970133 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:42.970151 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970158 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970168 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:42.970181 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.970244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.970260 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970289 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970296 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970306 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.970351 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970377 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.970384 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970394 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:04:42.970419 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.970426 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970436 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:04:42.970455 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.970461 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970471 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:42.970489 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970496 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970506 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:04:42.970524 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970531 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970541 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:04:42.970559 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970566 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970576 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:04:42.970593 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970600 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970610 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:04:42.970628 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970635 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970645 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:04:42.970663 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970670 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970680 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:04:42.970698 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970704 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970714 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:04:42.970732 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970739 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970749 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:04:42.970766 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.970773 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970783 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:04:42.970801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.970808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.970836 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.970843 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970853 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:04:42.970866 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.970934 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.970954 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.970960 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:42.970977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971003 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.971010 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971020 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:04:42.971033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.971059 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.971074 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971081 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.971095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971120 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.971128 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971138 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:04:42.971151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.971177 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:42.971192 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971198 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:04:42.971212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971238 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.971245 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971255 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.971273 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971280 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971289 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:42.971307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971313 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971323 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:42.971341 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.971348 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971357 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:42.971370 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.971416 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:04:42.971431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971437 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.971452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971477 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.971484 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971494 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:04:42.971508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.971523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.971533 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:42.971547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.971574 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971581 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.971591 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971604 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.971620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.971635 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971661 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.971669 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971679 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:04:42.971697 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971704 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971714 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:04:42.971732 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971739 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971748 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:04:42.971766 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:04:42.971773 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971783 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:04:42.971802 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971808 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971818 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:04:42.971836 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.971843 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971853 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:04:42.971871 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.971878 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971888 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:42.971906 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.971913 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971923 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:04:42.971941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.971948 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971958 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:04:42.971976 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.971983 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.971993 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.972006 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:04:42.972059 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972077 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972083 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:04:42.972097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972123 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.972130 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972140 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.972153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972179 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.972194 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972200 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.972214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972240 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972247 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972257 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:04:42.972270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972295 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:42.972308 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972335 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.972342 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972352 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:04:42.972371 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:42.972377 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972387 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:04:42.972410 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.972417 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972428 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:04:42.972441 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:04:42.972467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972483 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972490 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.972504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972530 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.972538 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.972566 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.972573 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972583 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:04:42.972601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.972608 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:04:42.972631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972666 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972681 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972688 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.972702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972727 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972745 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:04:42.972758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.972773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972783 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.972797 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972825 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972832 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972843 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972856 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972872 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.972887 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972912 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.972919 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972929 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:04:42.972947 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.972955 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.972965 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:04:42.972983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.972990 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973000 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:04:42.973019 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973025 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973036 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:04:42.973054 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.973061 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973070 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:04:42.973088 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973095 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973105 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:04:42.973123 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.973130 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973140 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:04:42.973158 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973165 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973176 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:04:42.973193 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973200 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973211 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:04:42.973224 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.973273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.973300 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973307 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:04:42.973332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973371 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973379 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973389 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:04:42.973415 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.973423 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973433 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:42.973451 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.973458 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973468 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:42.973485 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973492 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973502 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:42.973520 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.973527 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973537 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:04:42.973550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.973618 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.973635 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973642 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.973657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973685 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973692 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.973754 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.973771 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973783 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:42.973793 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:04:42.973805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:04:42.973829 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:42.973845 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973851 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:04:42.973866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973891 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.973899 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973909 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:04:42.973922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.973947 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.973963 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.973969 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.973983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974009 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:42.974016 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974026 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:04:42.974039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.974064 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:42.974080 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974086 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:04:42.974100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.974132 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974142 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.974155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.974180 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.974195 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974201 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.974215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974240 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974247 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974258 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:04:42.974271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.974296 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:42.974310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974338 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974345 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974355 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974384 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.974404 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974432 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974441 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974451 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:04:42.974469 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974476 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974487 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:04:42.974505 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974512 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974522 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:04:42.974540 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974547 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974557 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:04:42.974575 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974582 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974592 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:04:42.974610 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:42.974617 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974627 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:04:42.974645 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:42.974652 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974662 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:04:42.974679 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:04:42.974686 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974697 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:04:42.974715 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.974722 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974732 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:04:42.974750 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974757 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974767 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:04:42.974785 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974792 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974802 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:04:42.974820 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974827 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974837 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:04:42.974855 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.974862 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974872 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:04:42.974885 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.974951 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.974970 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.974977 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:04:42.974994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975019 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975026 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975036 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:04:42.975050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975075 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.975091 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975097 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.975111 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975136 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.975143 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975153 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:04:42.975166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975192 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:42.975207 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975213 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.975227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975252 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975260 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975270 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:04:42.975295 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.975303 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975313 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:04:42.975332 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.975339 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975349 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:04:42.975368 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975375 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975385 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:04:42.975403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975443 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975459 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975465 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.975481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975507 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975514 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975524 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:04:42.975538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.975553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975563 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.975577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975607 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975614 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975625 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975656 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975670 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.975703 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975713 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:04:42.975731 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.975738 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975748 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:04:42.975766 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975773 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975783 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:04:42.975801 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.975808 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975818 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:04:42.975836 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975843 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975853 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:04:42.975871 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.975878 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975888 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:04:42.975906 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:42.975913 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975923 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:04:42.975936 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.975977 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.975995 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976002 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:04:42.976018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976043 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.976050 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976060 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:04:42.976079 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976086 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976096 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:04:42.976113 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976120 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976130 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:04:42.976148 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.976155 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976165 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:04:42.976183 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976190 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976200 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:04:42.976218 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976225 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976235 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:04:42.976252 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976259 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976269 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:04:42.976287 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976294 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976304 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:04:42.976317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.976371 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.976387 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976393 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:04:42.976413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976439 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.976447 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976457 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:04:42.976470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.976496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:42.976513 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:04:42.976520 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:04:42.976532 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:04:42.976548 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976555 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:04:42.976568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976592 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.976613 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:04:42.976630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.976641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:04:42.976651 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:04:42.976668 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.976675 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:04:42.976686 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:04:42.976702 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:04:42.976710 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:04:42.976720 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:04:42.976739 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.976746 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.976756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.976773 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.976780 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.976790 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.976808 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.976814 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.976824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.976841 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.976848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:04:42.976858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.976875 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.976882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:04:42.976891 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.976909 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:42.976915 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:04:42.976925 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:04:42.976942 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.976949 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.976959 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.976976 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:04:42.976983 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:04:42.976993 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:04:42.977010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.977016 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:04:42.977027 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.977044 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.977050 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:04:42.977061 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.977077 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:04:42.977083 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:04:42.977093 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:04:42.977109 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:04:42.977148 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.977179 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:04:42.977207 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.977234 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:04:42.977261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.977288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:04:42.977315 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.977342 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:04:42.977369 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.977396 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:04:42.977429 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:04:42.977456 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:04:42.977483 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:04:42.977510 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:04:42.977538 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:04:42.977565 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:04:42.977638 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.977664 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:04:42.977691 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.977717 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:04:42.977744 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.977771 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:04:42.977798 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.977824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:04:42.977858 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.977885 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.977911 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.977939 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:42.977965 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.977992 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:04:42.978019 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.978047 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:04:42.978075 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.978102 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:04:42.978129 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.978158 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.978185 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.978212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:04:42.978239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.978267 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.978294 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.978321 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.978357 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.978387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.978420 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.978447 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:04:42.978474 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:04:42.978501 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:04:42.978527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.978554 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:04:42.978588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.978616 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.978643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.978670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:04:42.978696 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.978723 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:04:42.978750 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.978781 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:04:42.978811 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.978838 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:04:42.978866 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.978893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:04:42.978920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.978948 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:04:42.978979 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979002 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979029 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.979056 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979073 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979090 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979116 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.979143 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979160 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979180 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979202 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.979255 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979282 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979309 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979335 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979361 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979378 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979415 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979444 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979462 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979489 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979517 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979543 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979570 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979596 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.979623 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979649 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979676 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979702 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.979728 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979746 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.979799 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979825 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.979852 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979879 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.979906 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979932 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.979959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.979994 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980011 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980029 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980046 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.980116 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980151 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980177 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.980204 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980230 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.980257 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980275 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980292 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980319 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.980345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980387 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980409 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.980485 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980502 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980519 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980562 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.980588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980606 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980623 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980640 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.980693 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980719 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.980751 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980769 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980787 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980804 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980833 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.980859 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980885 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:42.980912 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980929 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980946 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.980972 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.980999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981051 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981068 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.981121 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981148 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:42.981174 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981201 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.981228 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981254 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.981281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.981387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981429 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981499 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:42.981570 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981588 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981614 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.981640 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981658 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981675 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981701 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.981727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981744 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.981831 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981857 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.981883 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981910 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.981936 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981953 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.981979 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.982005 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982023 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982049 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.982075 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982102 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.982129 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982155 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.982182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982208 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.982235 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982261 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:04:42.982287 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982305 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982331 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:04:42.982358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982384 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.982416 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982443 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.982469 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982496 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.982522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982540 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982574 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982591 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982608 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982625 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982652 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.982679 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982696 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982713 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.982766 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982794 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.982821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982838 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982856 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982883 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.982909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982927 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.982978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983005 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:04:42.983031 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983048 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983065 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983082 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.983135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983153 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983170 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983187 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983214 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.983240 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983267 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:04:42.983293 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983312 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983330 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983348 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983374 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:04:42.983405 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983433 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:04:42.983459 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983477 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.983557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983644 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983662 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:04:42.983728 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983758 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:04:42.983809 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983844 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:04:42.983875 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983902 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:04:42.983929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983972 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.983999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.984078 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984154 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:04:42.984258 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:04:42.984310 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.984423 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.984523 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.984593 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.984643 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.984702 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.984781 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.984841 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.984896 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.984956 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.985006 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.985085 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.985134 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.985194 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.985244 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.985298 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.985351 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.985411 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.985470 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.985525 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.985583 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.985646 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.985709 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.985762 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.985816 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.985863 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.985921 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.985971 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.986026 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.986131 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.986179 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.986229 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.986286 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.986335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.986383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.986439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.986487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.986535 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.986584 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.986633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.986681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.986728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.986777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.986825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.986873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.986923 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.986971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.987020 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.987068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.987117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.987166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.987215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.987265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.987318 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.987370 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.987423 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.987472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.987519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.987566 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.987616 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.987665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.987718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.987766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.987815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.987872 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.987922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.987970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.988019 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.988067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.988115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.988164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.988213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.988260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.988307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.988356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.988408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.988456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.988505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.988553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.988600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.988648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.988697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.988745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.988795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.988844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.988897 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.988949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.988996 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.989043 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.989090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.989137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.989186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.989236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.989292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.989340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.989389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.989452 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:42.989481 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.989543 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.989599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.989653 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.989708 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.989762 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.989815 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.989868 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.989921 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.989975 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.990029 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.990084 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.990138 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.990192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.990247 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.990314 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.990370 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.990431 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.990487 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.990541 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.990596 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.990649 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.990704 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.990758 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.990811 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.990867 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.990928 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.990983 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.991036 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.991091 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.991194 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.991249 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.991318 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:04:42.991343 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.991402 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.991458 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.991513 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.991568 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.991622 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.991677 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.991731 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.991786 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.991840 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.991894 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.991948 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.992003 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.992057 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.992112 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.992166 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.992220 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.992278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.992337 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.992391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.992452 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.992507 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.992561 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.992615 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.992670 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.992725 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.992779 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.992833 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.992887 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.992942 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.992996 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.993050 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.993111 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:42.993134 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.993185 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.993234 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.993290 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.993340 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.993389 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.993443 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.993491 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.993541 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.993589 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.993636 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.993685 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.993734 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.993784 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.993832 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.993881 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.993929 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.993977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.994026 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.994074 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.994122 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.994171 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.994221 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.994269 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.994323 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.994372 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.994427 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.994475 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.994523 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.994571 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.994619 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.994669 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.994725 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:42.994747 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.994798 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.994848 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.994898 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.994949 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.995000 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:04:42.995050 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:04:42.995100 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:04:42.995151 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.995203 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.995253 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.995310 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.995361 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.995417 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.995468 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.995517 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.995567 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.995619 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.995670 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.995719 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.995771 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.995821 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.995871 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.995921 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:04:42.995972 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.996045 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.996099 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.996150 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.996200 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.996251 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.996307 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.996358 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.996419 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:04:42.996438 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:04:42.996469 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:04:42.996498 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:04:42.996525 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:04:42.996551 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:04:42.996573 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.996591 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.996601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.996611 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.996620 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.996630 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:42.996639 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:42.996647 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:42.996656 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.996665 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.996673 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.996682 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.996692 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.996701 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.996710 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.996719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.996727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.996736 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.996745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.996754 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.996762 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.996771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.996779 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.996787 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:42.996795 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.996804 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.996811 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.996821 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.996829 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.996837 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.996845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.996853 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.996861 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.996871 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.996878 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.996888 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.996896 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.996903 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:42.996912 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:42.996920 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:42.996928 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.996936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.996944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.996951 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.996959 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.996967 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.996974 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.996982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.996989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.996997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997005 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997013 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.997021 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.997028 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.997036 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.997043 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:42.997051 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.997058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.997066 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.997074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.997081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.997089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.997097 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.997104 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.997112 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.997121 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.997130 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.997138 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.997145 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.997153 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:42.997160 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:42.997168 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:42.997175 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.997182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.997190 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.997197 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.997205 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997212 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.997220 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.997228 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.997235 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.997242 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997249 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997257 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.997264 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.997272 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.997285 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.997294 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:42.997303 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.997310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.997318 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.997325 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.997333 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.997340 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.997347 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.997354 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.997361 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:04:42.997370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.997377 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:04:42.997385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:04:42.997392 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:04:42.997404 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:04:42.997412 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:04:42.997420 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:04:42.997428 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:04:42.997436 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:04:42.997443 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:04:42.997450 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:04:42.997458 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997466 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.997474 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:04:42.997481 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:04:42.997489 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:04:42.997495 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:04:42.997510 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:04:42.997517 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:04:42.997524 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:04:42.997531 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:04:42.997538 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:04:42.997545 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:04:42.997552 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:04:42.997558 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:04:42.997565 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:04:42.997572 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:04:42.997578 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:04:42.997585 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:04:42.997592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:04:42.997672 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:04:42.997683 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:42.997689 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:42.997694 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:04:42.997701 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:04:42.997705 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:42.997710 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:04:42.997720 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:04:42.997728 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:42.997769 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.997777 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:42.997792 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:04:42.997815 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:04:42.997822 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:04:42.997827 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:04:42.997832 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:04:42.997838 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:42.997850 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.997857 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.997863 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.997876 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.997886 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:04:42.997891 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:04:42.997917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.997926 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:42.997931 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.997956 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:42.997962 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:04:42.997967 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:04:42.997970 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:04:42.997975 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:04:42.997978 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:04:42.997984 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:42.997988 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:04:42.997995 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:04:42.998005 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.998012 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.998016 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:04:42.998022 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.998027 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:04:42.998031 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:04:42.998056 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:04:42.998063 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.998068 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.998074 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.998078 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:04:42.998090 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:42.998097 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:42.998102 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:42.998107 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:42.998113 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205540" 2019-02-20 06:04:42.998120 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:42.998124 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:42.998129 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:42.998136 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:42.998141 wsdl: in serializeType: returning: 205540 2019-02-20 06:04:42.998147 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:04:42.998154 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:04:42.998158 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:04:42.998162 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:04:42.998167 wsdl: in serializeType: returning: 205540 2019-02-20 06:04:42.998172 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205540 2019-02-20 06:04:42.998234 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205540 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:04:42.998239 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:04:42.998245 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1608"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:04:42.998259 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:04:42.998265 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205540 2019-02-20 06:04:42.998277 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:04:42.998361 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:04:42.998295 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:04:42.998307 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:04:42.998312 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:04:42.998317 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:04:42.998321 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:04:42.998329 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:42.998340 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:42.998348 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:42.998354 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:42.998368 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:04:42.998378 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:04:42.998386 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:04:43.005976 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:04:43.005999 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:04:43.006012 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:43.006019 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:04:43.006025 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:04:43.006031 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:04:43.006039 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:04:43.006043 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:04:43.006049 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:04:43.006078 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:04:43.015330 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:04:43.015356 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:04:43.015362 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:43.015368 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:04:43.015373 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:04:43.015378 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:04:43.015389 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:04:43.015395 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:04:43.015400 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:04:43.015407 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:04:41 GMT 2019-02-20 06:04:43.015413 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:04:43.015418 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:04:43.015424 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:04:43.015434 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:04:43.015460 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:04:43.015471 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:04:43.015481 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:04:43.015486 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:04:43.015491 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:04:43.015526 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:04:43.015539 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:04:43.015545 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:04:43.015566 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:04:43.015573 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:04:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:04:43.015627 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:04:43.015636 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:04:43.015658 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:04:43.015664 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:04:43.015773 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:04:43.015867 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:04:43.015873 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:04:43.015882 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:04:43.015892 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:43.015914 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:04:43.015969 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:04:43.015992 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:04:43.016003 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:04:43.016010 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:04:43.016015 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:04:43.016020 nusoap_client: detail =