Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465817-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T3795
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 10 Jul 2020 18:09:25 GMT Connection: close Content-Length: 1510 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2020-07-10 20:09:27.779843 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2020-07-10 20:09:27.779905 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:09:27.779928 nusoap_client: call: operation=WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } headers=bool(false) 2020-07-10 20:09:27.779956 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:09:27.779967 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2020-07-10 20:09:27.779975 wsdl: parse and process WSDL path= 2020-07-10 20:09:27.779996 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2020-07-10 20:09:27.780004 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:09:27.780011 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:09:27.780019 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2020-07-10 20:09:27.780029 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 20:09:27.780040 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 20:09:27.780046 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 20:09:27.780050 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 20:09:27.780055 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 20:09:27.780058 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2020-07-10 20:09:27.780069 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:09:27.780083 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:09:27.780091 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 20:09:27.780097 soap_transport_http: set header Connection: close 2020-07-10 20:09:27.780102 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2020-07-10 20:09:27.780111 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 20:09:27.780120 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 20:09:27.786812 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 20:09:27.786844 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 20:09:27.786863 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2020-07-10 20:09:27.786871 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:09:27.786877 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:09:27.786881 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2020-07-10 20:09:27.786886 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2020-07-10 20:09:27.786913 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2020-07-10 20:09:27.859039 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2020-07-10 20:09:27.859066 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2020-07-10 20:09:27.859079 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:09:27.859089 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 20:09:27.859098 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 20:09:27.859109 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 20:09:27.859119 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 20:09:27.859130 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 20:09:27.859142 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 20:09:27.859152 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 18:09:25 GMT 2020-07-10 20:09:27.859162 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 20:09:27.859171 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 175509 2020-07-10 20:09:27.859181 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 20:09:27.859197 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2020-07-10 20:09:27.859239 soap_transport_http: want to read content of length 175509 2020-07-10 20:09:27.859269 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2020-07-10 20:09:27.865523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865556 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865620 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865661 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865710 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.865782 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.872109 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.872175 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.872246 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.872278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.872309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.872346 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.872427 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.879154 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 20:09:27.879213 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.879254 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879278 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879328 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.879377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.879528 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.879542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.879669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879683 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.879830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.885741 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2020-07-10 20:09:27.885780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.885817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.885831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.885874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.885917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.885994 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.886051 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.886079 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.886155 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.886198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886225 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.886265 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.886292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886347 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886550 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886612 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886679 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2020-07-10 20:09:27.886715 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886803 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886830 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886852 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886958 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.886984 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.887005 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.887041 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.887057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892312 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.892361 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.892386 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892474 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2020-07-10 20:09:27.892492 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892770 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.892828 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892889 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2020-07-10 20:09:27.892919 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892933 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2020-07-10 20:09:27.892990 soap_transport_http: read buffer of 4317 bytes 2020-07-10 20:09:27.893005 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 20:09:27.893010 soap_transport_http: read body of length 175509 2020-07-10 20:09:27.893058 soap_transport_http: received a total of 175933 bytes of data from server 2020-07-10 20:09:27.893088 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 20:09:27.893102 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 20:09:27.893109 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 20:09:27.893127 wsdl: got WSDL URL 2020-07-10 20:09:27.893132 wsdl: Parse WSDL 2020-07-10 20:09:27.893305 wsdl: Parsing WSDL schema 2020-07-10 20:09:27.893322 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2020-07-10 20:09:27.893372 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893380 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2020-07-10 20:09:27.893401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893439 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.893449 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893464 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:09:27.893494 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.893501 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893511 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:09:27.893526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.893566 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.893582 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893588 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.893606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893632 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.893640 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893650 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2020-07-10 20:09:27.893663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.893689 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2020-07-10 20:09:27.893704 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893710 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2020-07-10 20:09:27.893724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893748 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.893756 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893765 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:09:27.893783 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.893789 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893798 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:09:27.893815 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.893822 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893831 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:09:27.893843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.893876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.893890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2020-07-10 20:09:27.893910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893934 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.893941 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2020-07-10 20:09:27.893963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.893979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.893988 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2020-07-10 20:09:27.894003 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894009 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2020-07-10 20:09:27.894022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894046 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894053 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894062 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:09:27.894079 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894085 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894094 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:09:27.894111 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894118 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894127 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:09:27.894143 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.894150 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894159 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.894171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894197 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.894208 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.894222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.894242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894265 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894310 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.894331 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.894348 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894359 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.894369 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2020-07-10 20:09:27.894382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.894406 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 20:09:27.894420 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStany type _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894432 nusoap_xmlschema: add element WyliczStany to elements array 2020-07-10 20:09:27.894447 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStany named _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894471 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894478 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894488 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:09:27.894500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.894525 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.894539 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResponse type _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894545 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.894558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResponse named _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894581 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczStanyResult type __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894588 nusoap_xmlschema: add element WyliczStanyResult to complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczStanyResult named __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.894643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.894659 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894670 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.894679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResult 2020-07-10 20:09:27.894692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczStanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczStanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczStanyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(87) "http://tempuri.org/:__WyliczStanyResponse_ContainedType_WyliczStanyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.894715 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczStanyResponse 2020-07-10 20:09:27.894729 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894735 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2020-07-10 20:09:27.894749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894772 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894779 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894788 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2020-07-10 20:09:27.894805 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894811 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894821 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2020-07-10 20:09:27.894837 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.894843 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894852 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2020-07-10 20:09:27.894869 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.894875 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894884 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.894897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.894932 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.894946 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894952 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.894970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.894995 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.895002 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2020-07-10 20:09:27.895024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 20:09:27.895063 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895069 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2020-07-10 20:09:27.895082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895106 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895112 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895121 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:09:27.895134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895158 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.895172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895179 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.895192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895217 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.895224 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2020-07-10 20:09:27.895246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895270 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2020-07-10 20:09:27.895284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895290 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2020-07-10 20:09:27.895303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895326 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895333 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895342 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.895355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895379 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.895394 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895400 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.895413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895443 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.895450 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895459 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2020-07-10 20:09:27.895472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895497 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2020-07-10 20:09:27.895511 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895517 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2020-07-10 20:09:27.895530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895553 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895560 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895569 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:09:27.895585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.895613 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895641 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2020-07-10 20:09:27.895655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895661 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.895674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.895757 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895768 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2020-07-10 20:09:27.895803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.895842 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2020-07-10 20:09:27.895872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895879 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2020-07-10 20:09:27.895893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895917 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895924 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895933 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:09:27.895950 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.895956 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.895977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.895996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896005 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2020-07-10 20:09:27.896019 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896025 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.896038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896062 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896068 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896078 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2020-07-10 20:09:27.896090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896114 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2020-07-10 20:09:27.896128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896134 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2020-07-10 20:09:27.896147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896170 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.896177 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896186 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.896199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896222 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2020-07-10 20:09:27.896236 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896242 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.896255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896278 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896285 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896294 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2020-07-10 20:09:27.896307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896331 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2020-07-10 20:09:27.896345 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896352 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2020-07-10 20:09:27.896364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.896395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.896417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896449 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.896463 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896470 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.896483 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.896513 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896523 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2020-07-10 20:09:27.896535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896559 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 20:09:27.896573 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896579 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2020-07-10 20:09:27.896592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896616 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896623 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896632 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 20:09:27.896644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896668 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.896682 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896688 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.896701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896724 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896731 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896741 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2020-07-10 20:09:27.896753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896777 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 20:09:27.896791 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896797 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2020-07-10 20:09:27.896810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896834 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896841 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896850 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2020-07-10 20:09:27.896862 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896877 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.896900 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896907 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.896920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896943 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.896950 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896959 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2020-07-10 20:09:27.896972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.896986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.896996 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 20:09:27.897010 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897016 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2020-07-10 20:09:27.897029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897052 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.897059 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897068 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2020-07-10 20:09:27.897086 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.897092 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897101 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2020-07-10 20:09:27.897114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897142 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.897156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897162 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.897175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897199 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.897206 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897216 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2020-07-10 20:09:27.897228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897252 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 20:09:27.897267 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897273 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:09:27.897287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897310 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.897316 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897325 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.897338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897353 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897363 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.897378 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897384 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.897397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897421 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.897432 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897442 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:09:27.897455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897485 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.897499 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897505 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2020-07-10 20:09:27.897518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897542 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:09:27.897549 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897558 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 20:09:27.897571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897595 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.897609 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897615 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.897627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897650 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897657 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897692 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.897712 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.897728 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.897748 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2020-07-10 20:09:27.897760 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.897783 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:09:27.897798 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897803 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2020-07-10 20:09:27.897817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897841 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:09:27.897848 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897857 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:09:27.897870 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.897894 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.897908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897914 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.897927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897949 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897955 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.897991 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.898010 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.898026 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898036 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.898046 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2020-07-10 20:09:27.898058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.898081 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2020-07-10 20:09:27.898096 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898102 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2020-07-10 20:09:27.898115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898138 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:09:27.898147 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898156 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2020-07-10 20:09:27.898168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.898193 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.898207 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898213 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.898226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898248 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898254 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.898309 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.898325 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898335 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.898345 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2020-07-10 20:09:27.898357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.898381 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:09:27.898395 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898401 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2020-07-10 20:09:27.898414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898459 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898466 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898476 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2020-07-10 20:09:27.898493 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898502 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898511 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2020-07-10 20:09:27.898528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898535 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898544 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:09:27.898561 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.898568 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898577 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:09:27.898594 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.898600 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898610 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 20:09:27.898626 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.898633 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898642 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2020-07-10 20:09:27.898659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.898665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.898688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.898737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.898765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898770 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.898789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898813 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898820 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898829 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2020-07-10 20:09:27.898842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.898865 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2020-07-10 20:09:27.898880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898886 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2020-07-10 20:09:27.898898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898928 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898938 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 20:09:27.898954 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.898960 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.898970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.899025 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899034 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899046 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:09:27.899059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899091 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.899111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899117 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.899131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899155 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899161 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899171 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2020-07-10 20:09:27.899184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899208 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2020-07-10 20:09:27.899223 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899230 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:09:27.899243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899266 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899273 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899282 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.899294 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.899334 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899340 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.899354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899377 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899394 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:09:27.899406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.899487 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowy type _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899495 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowy to elements array 2020-07-10 20:09:27.899512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowy named _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899537 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899544 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899554 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.899571 nusoap_xmlschema: processing typed element prefiksKodu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.899577 nusoap_xmlschema: add element prefiksKodu to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899586 nusoap_xmlschema: done processing element prefiksKodu 2020-07-10 20:09:27.899603 nusoap_xmlschema: processing typed element kod of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.899609 nusoap_xmlschema: add element kod to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899619 nusoap_xmlschema: done processing element kod 2020-07-10 20:09:27.899635 nusoap_xmlschema: processing typed element procent of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.899642 nusoap_xmlschema: add element procent to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899650 nusoap_xmlschema: done processing element procent 2020-07-10 20:09:27.899666 nusoap_xmlschema: processing typed element waznyDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.899673 nusoap_xmlschema: add element waznyDo to complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899682 nusoap_xmlschema: done processing element waznyDo 2020-07-10 20:09:27.899695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["prefiksKodu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "prefiksKodu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["kod"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "kod" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["procent"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "procent" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waznyDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "waznyDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899735 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.899750 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajKodRabatowyResponse type _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899756 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.899770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajKodRabatowyResponse named _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899793 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajKodRabatowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899800 nusoap_xmlschema: add element DodajKodRabatowyResult to complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899809 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResult 2020-07-10 20:09:27.899822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajKodRabatowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajKodRabatowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "DodajKodRabatowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.899846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 20:09:27.899860 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899866 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2020-07-10 20:09:27.899879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899903 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899910 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899919 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2020-07-10 20:09:27.899936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899943 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899951 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.899968 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.899974 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.899983 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:09:27.899996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.900027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.900041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900047 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.900061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900084 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.900091 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900100 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2020-07-10 20:09:27.900113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.900137 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.900151 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900157 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.900170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900194 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900201 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900210 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:09:27.900227 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.900233 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900242 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:09:27.900258 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.900264 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900273 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:09:27.900291 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900298 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900307 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:09:27.900324 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900330 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900339 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:09:27.900351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.900392 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.900406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.900431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900458 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900465 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900474 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.900487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.900502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.900511 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.900525 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900552 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900559 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.900610 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900634 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.900640 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.900666 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.900673 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900682 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2020-07-10 20:09:27.900698 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.900705 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900714 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2020-07-10 20:09:27.900730 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.900736 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900746 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 20:09:27.900762 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.900773 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900782 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2020-07-10 20:09:27.900799 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:09:27.900821 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900834 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2020-07-10 20:09:27.900853 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900860 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900870 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.900887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900893 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900902 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.900923 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900929 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900939 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2020-07-10 20:09:27.900956 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900963 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.900972 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:09:27.900988 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.900994 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901003 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:09:27.901016 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901069 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.901086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901092 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.901106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901130 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.901137 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901146 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:09:27.901163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901169 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901178 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:09:27.901195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901201 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901210 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:09:27.901227 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.901234 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901244 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:09:27.901256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.901293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901307 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901313 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.901327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901351 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901358 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.901379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.901404 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.901417 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901464 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901483 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.901526 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901551 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.901558 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901567 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:09:27.901584 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901591 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901600 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 20:09:27.901617 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.901623 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901632 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:09:27.901648 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.901655 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901664 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 20:09:27.901680 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.901687 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901695 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:09:27.901711 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.901718 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901727 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:09:27.901743 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901749 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901758 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.901774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901781 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901790 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 20:09:27.901806 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901812 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901821 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 20:09:27.901838 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901844 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901853 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:09:27.901869 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.901875 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901884 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:09:27.901897 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.901948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.901964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.901970 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.901991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902014 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902021 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902030 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:09:27.902047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.902053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.902079 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902085 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902094 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:09:27.902110 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.902117 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902126 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.902175 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902189 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902195 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.902209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902233 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902239 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.902261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.902276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.902285 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.902298 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902325 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902332 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902341 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902354 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902370 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.902383 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902408 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.902414 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902430 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:09:27.902448 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902455 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902464 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2020-07-10 20:09:27.902481 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.902487 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902504 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2020-07-10 20:09:27.902521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.902527 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902537 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2020-07-10 20:09:27.902553 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.902559 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902569 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:09:27.902585 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.902592 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902601 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:09:27.902617 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902623 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.902649 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902655 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902664 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2020-07-10 20:09:27.902681 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902687 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902696 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2020-07-10 20:09:27.902713 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902720 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902729 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2020-07-10 20:09:27.902745 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902752 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902761 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:09:27.902785 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.902791 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902800 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:09:27.902813 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.902868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.902883 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902910 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902917 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902926 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902939 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.902968 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.902993 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903000 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903009 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2020-07-10 20:09:27.903040 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903046 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903056 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2020-07-10 20:09:27.903073 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903080 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903090 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:09:27.903106 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903113 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903123 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2020-07-10 20:09:27.903140 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903147 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903156 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2020-07-10 20:09:27.903173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903180 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903189 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2020-07-10 20:09:27.903207 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903213 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903223 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2020-07-10 20:09:27.903240 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903246 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903256 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2020-07-10 20:09:27.903273 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903280 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903290 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2020-07-10 20:09:27.903307 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903313 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2020-07-10 20:09:27.903340 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903346 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903356 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2020-07-10 20:09:27.903373 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.903379 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903390 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2020-07-10 20:09:27.903407 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903414 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903430 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.903449 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903456 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903466 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2020-07-10 20:09:27.903479 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903558 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.903577 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903583 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2020-07-10 20:09:27.903597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903621 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903628 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903637 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2020-07-10 20:09:27.903650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903664 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.903674 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903689 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903695 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.903708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903732 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.903739 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903748 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2020-07-10 20:09:27.903761 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903776 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.903785 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 20:09:27.903799 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903805 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2020-07-10 20:09:27.903818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903841 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.903848 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903857 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.903874 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903880 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903889 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:09:27.903906 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.903912 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903921 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:09:27.903938 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.903944 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903953 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:09:27.903966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.903990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904001 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2020-07-10 20:09:27.904015 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904021 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.904034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904058 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.904064 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904074 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2020-07-10 20:09:27.904086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904110 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2020-07-10 20:09:27.904123 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.904149 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904155 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.904165 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.904193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904206 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904230 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.904237 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904246 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2020-07-10 20:09:27.904263 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.904269 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904279 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2020-07-10 20:09:27.904295 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.904302 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904311 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2020-07-10 20:09:27.904328 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2020-07-10 20:09:27.904334 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904344 nusoap_xmlschema: done processing element status 2020-07-10 20:09:27.904360 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.904366 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904375 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2020-07-10 20:09:27.904391 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.904398 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904408 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2020-07-10 20:09:27.904429 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.904436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904446 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:09:27.904463 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.904470 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904479 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2020-07-10 20:09:27.904496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.904502 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904511 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2020-07-10 20:09:27.904527 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.904534 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904543 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.904556 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2020-07-10 20:09:27.904604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904622 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904628 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2020-07-10 20:09:27.904645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904668 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.904675 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904684 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.904697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904721 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.904736 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904742 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.904755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904779 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904785 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904795 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2020-07-10 20:09:27.904808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.904822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.904832 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2020-07-10 20:09:27.904845 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904870 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.904876 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904886 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2020-07-10 20:09:27.904902 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:09:27.904909 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904918 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2020-07-10 20:09:27.904935 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.904942 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904951 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2020-07-10 20:09:27.904964 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2020-07-10 20:09:27.904986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.905001 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905007 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.905021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.905052 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905061 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.905078 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905085 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905094 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2020-07-10 20:09:27.905110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905117 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905127 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2020-07-10 20:09:27.905139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.905170 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905190 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.905206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905230 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905237 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905246 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.905259 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.905283 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.905296 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905323 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905330 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905339 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.905381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905406 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905413 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905426 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2020-07-10 20:09:27.905446 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905453 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905462 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2020-07-10 20:09:27.905479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.905485 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905495 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:09:27.905511 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905518 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905527 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2020-07-10 20:09:27.905543 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.905550 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905559 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 20:09:27.905575 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905582 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905591 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2020-07-10 20:09:27.905607 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.905613 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905622 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2020-07-10 20:09:27.905639 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905645 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905654 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2020-07-10 20:09:27.905671 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905677 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905687 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2020-07-10 20:09:27.905699 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.905744 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.905761 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2020-07-10 20:09:27.905785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905809 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905816 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905826 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:09:27.905843 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.905849 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905858 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:09:27.905874 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.905881 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905890 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:09:27.905907 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905913 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905923 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:09:27.905939 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.905946 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905955 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:09:27.905968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.905996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906006 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.906021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906027 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.906040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906063 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906070 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.906126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.906142 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.906162 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2020-07-10 20:09:27.906175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2020-07-10 20:09:27.906198 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 20:09:27.906212 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906218 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2020-07-10 20:09:27.906232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906256 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.906263 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906272 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2020-07-10 20:09:27.906285 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906309 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.906323 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906329 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.906342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906366 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:09:27.906373 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906382 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2020-07-10 20:09:27.906395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906419 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2020-07-10 20:09:27.906439 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenie type _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906445 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenie to elements array 2020-07-10 20:09:27.906459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenie named _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906484 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.906491 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906500 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2020-07-10 20:09:27.906517 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.906524 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906533 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:09:27.906549 nusoap_xmlschema: processing typed element jezyk of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.906555 nusoap_xmlschema: add element jezyk to complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906564 nusoap_xmlschema: done processing element jezyk 2020-07-10 20:09:27.906577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenie_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["jezyk"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "jezyk" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906610 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.906624 nusoap_xmlschema: processing untyped element TowarTlumaczenieResponse type _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906630 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.906643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element TowarTlumaczenieResponse named _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906667 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarTlumaczenieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.906674 nusoap_xmlschema: add element TowarTlumaczenieResult to complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906684 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResult 2020-07-10 20:09:27.906696 nusoap_xmlschema: done processing complexType _TowarTlumaczenieResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarTlumaczenieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "TowarTlumaczenieResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906720 nusoap_xmlschema: done processing element TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 20:09:27.906734 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906740 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2020-07-10 20:09:27.906754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906778 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.906784 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906794 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.906807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906830 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.906845 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906851 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.906864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906888 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.906895 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906904 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2020-07-10 20:09:27.906917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.906932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.906941 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 20:09:27.906954 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.906980 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.906987 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.906997 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907009 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.907037 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907063 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907070 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907079 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2020-07-10 20:09:27.907096 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907102 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907112 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2020-07-10 20:09:27.907128 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907134 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907144 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2020-07-10 20:09:27.907160 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907166 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907175 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2020-07-10 20:09:27.907191 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907198 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907207 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2020-07-10 20:09:27.907224 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:09:27.907230 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907239 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2020-07-10 20:09:27.907256 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:09:27.907262 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907271 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2020-07-10 20:09:27.907288 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2020-07-10 20:09:27.907294 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907304 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2020-07-10 20:09:27.907320 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.907326 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907336 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2020-07-10 20:09:27.907352 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907359 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907368 nusoap_xmlschema: done processing element description 2020-07-10 20:09:27.907384 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907390 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907401 nusoap_xmlschema: done processing element type 2020-07-10 20:09:27.907417 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907428 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907438 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2020-07-10 20:09:27.907455 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907462 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907471 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2020-07-10 20:09:27.907484 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.907543 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.907561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo type _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907567 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo to elements array 2020-07-10 20:09:27.907583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo named _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907606 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907613 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907622 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.907639 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.907645 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907654 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.907667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.907695 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.907709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfoResponse type _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907715 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.907729 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfoResponse named _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907752 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfoResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907759 nusoap_xmlschema: add element RabatInfoResult to complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907769 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResult 2020-07-10 20:09:27.907783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfoResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.907798 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "RabatInfoResult" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.907807 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfoResponse 2020-07-10 20:09:27.907820 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907846 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoRabat of type http://tempuri.org/:InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907852 nusoap_xmlschema: add element InfoRabat to complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907862 nusoap_xmlschema: done processing element InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907875 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907890 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfInfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoRabat"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:InfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.907903 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907927 nusoap_xmlschema: processing typed element idRabatu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.907934 nusoap_xmlschema: add element idRabatu to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907944 nusoap_xmlschema: done processing element idRabatu 2020-07-10 20:09:27.907960 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.907967 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.907976 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2020-07-10 20:09:27.907992 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.907998 nusoap_xmlschema: add element wygasl to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908007 nusoap_xmlschema: done processing element wygasl 2020-07-10 20:09:27.908024 nusoap_xmlschema: processing typed element wygasa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 20:09:27.908030 nusoap_xmlschema: add element wygasa to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908040 nusoap_xmlschema: done processing element wygasa 2020-07-10 20:09:27.908056 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.908062 nusoap_xmlschema: add element wykorzystany to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908072 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystany 2020-07-10 20:09:27.908088 nusoap_xmlschema: processing typed element wykorzystanyData of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime 2020-07-10 20:09:27.908095 nusoap_xmlschema: add element wykorzystanyData to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908104 nusoap_xmlschema: done processing element wykorzystanyData 2020-07-10 20:09:27.908120 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.908126 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908136 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.908148 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908184 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "InfoRabat" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idRabatu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idRabatu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wygasa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "wygasa" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wykorzystany" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wykorzystanyData"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "wykorzystanyData" ["type"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:dateTime" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.908200 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2 type _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908206 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2 to elements array 2020-07-10 20:09:27.908221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2 named _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908245 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.908251 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908261 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.908277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.908284 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908293 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.908306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.908333 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.908348 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatInfo2Response type _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908354 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Response to elements array 2020-07-10 20:09:27.908368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatInfo2Response named _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908392 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatInfo2Result of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.908399 nusoap_xmlschema: add element RabatInfo2Result to complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908408 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Result 2020-07-10 20:09:27.908421 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatInfo2Response_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908440 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatInfo2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "RabatInfo2Result" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.908451 nusoap_xmlschema: done processing element RabatInfo2Response 2020-07-10 20:09:27.908466 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystany type _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908473 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystany to elements array 2020-07-10 20:09:27.908486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystany named _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908510 nusoap_xmlschema: processing typed element kodRabatowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.908530 nusoap_xmlschema: add element kodRabatowy to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908540 nusoap_xmlschema: done processing element kodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.908569 nusoap_xmlschema: processing typed element idKontrahenta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.908580 nusoap_xmlschema: add element idKontrahenta to complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908596 nusoap_xmlschema: done processing element idKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.908612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystany_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodRabatowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "kodRabatowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKontrahenta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "idKontrahenta" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.908644 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.908663 nusoap_xmlschema: processing untyped element RabatUstawWykorzystanyResponse type _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908673 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.908692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RabatUstawWykorzystanyResponse named _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908723 nusoap_xmlschema: processing typed element RabatUstawWykorzystanyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.908731 nusoap_xmlschema: add element RabatUstawWykorzystanyResult to complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908740 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResult 2020-07-10 20:09:27.908754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RabatUstawWykorzystanyResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RabatUstawWykorzystanyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "RabatUstawWykorzystanyResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.908789 nusoap_xmlschema: done processing element RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 20:09:27.908804 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczka type _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908814 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.908836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczka named _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908875 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.908882 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908892 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2020-07-10 20:09:27.908908 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.908936 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2020-07-10 20:09:27.908976 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.908996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909007 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.909023 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanyTowarowPaczkaResponse type _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909029 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.909043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanyTowarowPaczkaResponse named _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909069 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909076 nusoap_xmlschema: add element StanyTowarowPaczkaResult to complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909085 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.909100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "StanyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(38) "http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909126 nusoap_xmlschema: done processing element StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.909148 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909177 nusoap_xmlschema: processing typed element StanyPaczka of type http://tempuri.org/:StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909184 nusoap_xmlschema: add element StanyPaczka to complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909194 nusoap_xmlschema: done processing element StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909207 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909223 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(18) "ArrayOfStanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(31) "http://tempuri.org/:StanyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909237 nusoap_xmlschema: processing named complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909278 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.909326 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:09:27.909333 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909343 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:09:27.909357 nusoap_xmlschema: done processing complexType StanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.909376 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(11) "StanyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ArrayOfTowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909389 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:09:27.909482 nusoap_xmlschema: processing typed element TowarStan of type http://tempuri.org/:TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909490 nusoap_xmlschema: add element TowarStan to complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:09:27.909500 nusoap_xmlschema: done processing element TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909512 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfTowarStan 2020-07-10 20:09:27.909528 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ArrayOfTowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["TowarStan"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(29) "http://tempuri.org/:TowarStan" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909541 nusoap_xmlschema: processing named complexType TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909566 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909572 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909582 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2020-07-10 20:09:27.909598 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909604 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909614 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:09:27.909627 nusoap_xmlschema: done processing complexType TowarStan 2020-07-10 20:09:27.909644 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(9) "TowarStan" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909659 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909665 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2020-07-10 20:09:27.909679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909704 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.909711 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909720 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2020-07-10 20:09:27.909732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909747 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909756 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.909771 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909776 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.909790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909813 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909820 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909829 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2020-07-10 20:09:27.909842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.909866 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 20:09:27.909879 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909885 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.909899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909922 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.909929 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909938 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2020-07-10 20:09:27.909954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909960 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.909970 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2020-07-10 20:09:27.909986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.909992 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910002 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2020-07-10 20:09:27.910018 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910025 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910034 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2020-07-10 20:09:27.910046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.910081 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910095 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910101 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.910114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910138 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910145 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910154 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2020-07-10 20:09:27.910166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910181 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.910191 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.910203 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910230 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910236 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910246 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910259 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910274 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.910287 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910311 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.910318 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910327 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2020-07-10 20:09:27.910343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.910350 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910359 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2020-07-10 20:09:27.910375 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910382 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910391 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2020-07-10 20:09:27.910408 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.910415 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910429 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2020-07-10 20:09:27.910453 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910460 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910470 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2020-07-10 20:09:27.910486 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910493 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910502 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2020-07-10 20:09:27.910519 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:09:27.910525 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910534 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2020-07-10 20:09:27.910547 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.910583 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.910598 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910604 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2020-07-10 20:09:27.910618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910642 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.910648 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910658 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2020-07-10 20:09:27.910675 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910681 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910690 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2020-07-10 20:09:27.910706 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910712 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910722 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2020-07-10 20:09:27.910738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.910744 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910762 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2020-07-10 20:09:27.910778 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910784 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910794 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2020-07-10 20:09:27.910810 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910816 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910825 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2020-07-10 20:09:27.910841 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910847 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910856 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2020-07-10 20:09:27.910873 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.910879 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910888 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2020-07-10 20:09:27.910900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.910949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.910964 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.910970 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2020-07-10 20:09:27.910987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911010 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.911017 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2020-07-10 20:09:27.911039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.911063 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 20:09:27.911079 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2020-07-10 20:09:27.911085 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2020-07-10 20:09:27.911096 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2020-07-10 20:09:27.911111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911116 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2020-07-10 20:09:27.911129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911151 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.911171 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2020-07-10 20:09:27.911187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.911197 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2020-07-10 20:09:27.911206 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2020-07-10 20:09:27.911223 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.911229 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2020-07-10 20:09:27.911248 nusoap_xmlschema: done processing element string 2020-07-10 20:09:27.911264 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2020-07-10 20:09:27.911270 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2020-07-10 20:09:27.911279 nusoap_xmlschema: done processing element int 2020-07-10 20:09:27.911295 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911301 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911311 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911327 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911342 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.911364 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.911390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.911396 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2020-07-10 20:09:27.911406 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.911421 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.911432 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2020-07-10 20:09:27.911442 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.911459 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:09:27.911465 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2020-07-10 20:09:27.911474 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2020-07-10 20:09:27.911490 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.911497 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.911522 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2020-07-10 20:09:27.911533 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2020-07-10 20:09:27.911542 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2020-07-10 20:09:27.911558 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.911564 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2020-07-10 20:09:27.911574 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.911590 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoRabat of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.911597 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoRabat to elements array 2020-07-10 20:09:27.911606 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.911622 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2020-07-10 20:09:27.911628 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2020-07-10 20:09:27.911637 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2020-07-10 20:09:27.911653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfStanyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfStanyPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.911685 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.911691 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2020-07-10 20:09:27.911701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.911713 wsdl: Parsing WSDL schema done 2020-07-10 20:09:27.911744 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.911771 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2020-07-10 20:09:27.911797 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.911823 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2020-07-10 20:09:27.911849 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.911874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2020-07-10 20:09:27.911899 wsdl: msg WyliczStanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.911924 wsdl: msg WyliczStanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczStanyResponse 2020-07-10 20:09:27.911950 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.911975 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2020-07-10 20:09:27.912000 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.912026 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2020-07-10 20:09:27.912051 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.912076 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2020-07-10 20:09:27.912100 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2020-07-10 20:09:27.912125 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2020-07-10 20:09:27.912151 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2020-07-10 20:09:27.912176 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2020-07-10 20:09:27.912201 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2020-07-10 20:09:27.912227 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2020-07-10 20:09:27.912252 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.912278 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2020-07-10 20:09:27.912304 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.912328 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2020-07-10 20:09:27.912354 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.912379 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2020-07-10 20:09:27.912418 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.912452 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2020-07-10 20:09:27.912478 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.912510 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.912537 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.912564 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:09:27.912591 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.912617 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2020-07-10 20:09:27.912644 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.912670 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2020-07-10 20:09:27.912702 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.912742 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2020-07-10 20:09:27.912767 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.912797 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2020-07-10 20:09:27.912822 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.912848 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.912875 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.912901 wsdl: msg DodajKodRabatowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajKodRabatowyResponse 2020-07-10 20:09:27.912926 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.912952 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2020-07-10 20:09:27.912977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.913003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913035 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.913059 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.913109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913134 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.913159 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2020-07-10 20:09:27.913184 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2020-07-10 20:09:27.913209 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2020-07-10 20:09:27.913234 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.913259 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2020-07-10 20:09:27.913284 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.913309 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.913360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2020-07-10 20:09:27.913385 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.913412 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2020-07-10 20:09:27.913460 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.913487 wsdl: msg TowarTlumaczenieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:TowarTlumaczenieResponse 2020-07-10 20:09:27.913513 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.913539 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2020-07-10 20:09:27.913565 wsdl: msg RabatInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.913591 wsdl: msg RabatInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfoResponse 2020-07-10 20:09:27.913617 wsdl: msg RabatInfo2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.913643 wsdl: msg RabatInfo2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatInfo2Response 2020-07-10 20:09:27.913670 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.913697 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RabatUstawWykorzystanyResponse 2020-07-10 20:09:27.913736 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.913762 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanyTowarowPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913787 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.913812 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2020-07-10 20:09:27.913875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.913907 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2020-07-10 20:09:27.913932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.913962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2020-07-10 20:09:27.913988 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914006 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914031 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.914056 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914074 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914091 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914116 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.914141 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914173 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.914239 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914264 wsdl: msg WyliczStanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.914289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914305 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914321 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914337 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.914387 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914412 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914457 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914484 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914510 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914527 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914553 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914579 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914595 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914621 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914647 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914674 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914701 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914741 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.914766 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914791 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914815 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.914866 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914882 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914907 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.914932 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.914957 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.914982 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915008 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.915032 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915057 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.915082 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915107 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.915132 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915165 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915232 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.915282 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915298 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915315 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915340 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.915365 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915391 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.915416 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915453 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915471 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915488 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915509 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915535 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.915561 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915578 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915623 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.915681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.915822 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915839 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915855 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915871 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.915920 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915937 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915953 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915970 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.915996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.916021 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916046 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.916071 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916089 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916105 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916121 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916146 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.916171 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916195 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:09:27.916221 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916253 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916278 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.916303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916351 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916392 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.916418 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916463 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 20:09:27.916490 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916507 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916524 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916550 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.916576 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916602 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.916629 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916646 wsdl: msg RabatInfoHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916672 wsdl: msg RabatInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.916698 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916727 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916753 wsdl: msg RabatInfo2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.916778 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916795 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916820 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:09:27.916845 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916861 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916886 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.916911 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.916961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916977 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.916993 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.917058 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917075 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917091 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917107 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917197 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:09:27.917222 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917238 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917264 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.917288 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917305 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917320 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917345 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.917370 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917386 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917402 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917419 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917464 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.917490 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917516 wsdl: msg WyliczStanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.917542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917559 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917576 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917594 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.917645 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917671 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.917696 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917735 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.917760 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917776 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917801 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.917826 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917842 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917867 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.917893 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917918 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.917942 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.917967 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.917992 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918017 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.918041 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918067 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.918092 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918108 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918133 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2020-07-10 20:09:27.918157 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918182 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918207 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918232 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.918257 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918282 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.918307 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918332 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.918358 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918375 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918391 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918501 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918527 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918560 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918586 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918612 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918638 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918666 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918685 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) prefiksKodu: prefiksKodu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918702 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) kod: kod,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918731 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) procent: procent,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918747 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostIn: found part (with type) waznyDo: waznyDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918772 wsdl: msg DodajKodRabatowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918813 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918830 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918854 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.918879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918895 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918916 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918932 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.918974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2020-07-10 20:09:27.918999 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919016 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919049 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919172 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.919198 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919231 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919247 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919273 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.919298 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919324 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2020-07-10 20:09:27.919349 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919365 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919381 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919398 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919440 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2020-07-10 20:09:27.919469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919495 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2020-07-10 20:09:27.919522 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.919608 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919648 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919664 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919681 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919707 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2020-07-10 20:09:27.919745 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919770 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2020-07-10 20:09:27.919795 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) idTowaru: idTowaru,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919812 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919829 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostIn: found part (with type) jezyk: jezyk,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919853 wsdl: msg TowarTlumaczenieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2020-07-10 20:09:27.919878 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919908 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2020-07-10 20:09:27.919933 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919950 wsdl: msg RabatInfoHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.919975 wsdl: msg RabatInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.920000 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920017 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920042 wsdl: msg RabatInfo2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoRabat 2020-07-10 20:09:27.920066 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) kodRabatowy: kodRabatowy,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920083 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostIn: found part (with type) idKontrahenta: idKontrahenta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920108 wsdl: msg RabatUstawWykorzystanyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:09:27.920133 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920150 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920176 wsdl: msg StanyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfStanyPaczka 2020-07-10 20:09:27.920201 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920226 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2020-07-10 20:09:27.920251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920268 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920284 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920324 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.920349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920365 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920398 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920414 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2020-07-10 20:09:27.920495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2020-07-10 20:09:27.920519 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.920573 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.920623 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.920671 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.920718 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.920772 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.920817 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.920864 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.920911 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.920959 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.921005 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.921050 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.921097 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.921142 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.921188 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.921235 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.921282 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.921329 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.921375 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.921422 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.921475 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.921522 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.921567 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.921614 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.921666 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.921719 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.921769 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.921815 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.921859 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.921906 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.921951 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.921998 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.922045 wsdl: portType Service1Soap operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.922093 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.922144 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.922190 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.922235 wsdl: portType Service1Soap operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.922280 wsdl: portType Service1Soap operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.922328 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.922373 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.922420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.922482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.922536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.922583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.922635 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.922682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.922729 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.922777 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.922825 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.922900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.922948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.922995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.923040 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.923087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.923132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.923177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.923224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.923274 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.923321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.923366 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.923413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.923465 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.923513 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.923559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.923606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.923654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.923704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.923754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.923799 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.923845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.923891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.923937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.923984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.924032 wsdl: portType Service1HttpGet operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.924079 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.924130 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.924175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.924221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.924268 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.924316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.924362 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.924410 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.924470 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.924516 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.924564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.924611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.924658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.924705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.924750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.924797 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.924843 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.924895 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.924941 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.924986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.925034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.925079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.925126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.925173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.925219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.925266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.925312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.925359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.925414 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.925468 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.925514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.925561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.925608 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.925658 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.925708 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.925753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.925798 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.925844 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.925890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.925937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.925984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.926032 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.926082 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.926127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.926173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.926218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.926266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.926312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.926359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.926413 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 20:09:27.926444 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.926503 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.926557 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.926610 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.926662 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.926715 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.926767 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.926820 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.926872 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.926924 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.926975 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.927031 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.927084 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.927136 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.927189 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.927563 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.927619 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.927675 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.927742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.927794 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.927847 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.927902 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.927953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.928005 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.928057 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.928109 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.928160 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.928211 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.928266 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.928318 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.928370 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.928422 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.928481 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.928533 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.928585 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.928638 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.928691 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.928743 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.928795 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.928847 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.928899 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.928959 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2020-07-10 20:09:27.928982 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.929037 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.929091 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.929143 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.929195 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.929248 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.929300 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.929352 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.929406 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.929464 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.929518 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.929570 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.929623 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.929676 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.929728 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.929782 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.929834 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.929888 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.929940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.929992 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.930044 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.930097 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.930151 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.930203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.930255 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.930308 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.930365 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.930417 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.930478 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.930530 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.930584 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.930636 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.930688 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.930742 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.930794 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.930845 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.930897 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.930952 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.931004 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.931056 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.931108 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.931169 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2020-07-10 20:09:27.931192 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.931239 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.931286 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.931335 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.931382 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.931433 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.931482 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.931529 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.931575 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.931622 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.931670 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.931716 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.931770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.931816 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.931863 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.931910 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.931957 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.932003 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.932050 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.932096 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.932144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.932192 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.932238 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.932285 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.932331 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.932378 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.932445 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.932494 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.932542 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.932590 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.932639 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.932689 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.932750 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.932797 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.932843 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.932890 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.932936 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.932983 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.933034 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.933080 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.933128 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.933182 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2020-07-10 20:09:27.933204 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.933252 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.933301 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.933349 wsdl: current binding operation: WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.933397 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.933450 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.933499 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.933548 wsdl: current binding operation: StanFilia 2020-07-10 20:09:27.933602 wsdl: current binding operation: StanInne 2020-07-10 20:09:27.933651 wsdl: current binding operation: StanCaly 2020-07-10 20:09:27.933700 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.933748 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.933797 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.933845 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.933902 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.933950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.933998 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.934047 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.934095 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.934143 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.934192 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.934241 wsdl: current binding operation: DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.934290 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.934339 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.934388 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.934442 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.934492 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.934540 wsdl: current binding operation: Platnosci 2020-07-10 20:09:27.934589 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.934668 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.934725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.934791 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.934848 wsdl: current binding operation: TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.934912 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.934975 wsdl: current binding operation: RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.935060 wsdl: current binding operation: RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.935112 wsdl: current binding operation: RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.935164 wsdl: current binding operation: StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.935215 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.935265 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.935316 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.935369 wsdl: current service: Service1 2020-07-10 20:09:27.935399 wsdl: current port: Service1Soap 2020-07-10 20:09:27.935434 wsdl: current port: Service1Soap12 2020-07-10 20:09:27.935462 wsdl: current port: Service1HttpGet 2020-07-10 20:09:27.935488 wsdl: current port: Service1HttpPost 2020-07-10 20:09:27.935512 wsdl: Parsing WSDL done 2020-07-10 20:09:27.935531 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.935546 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.935555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.935569 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.935577 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.935585 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.935593 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.935600 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:09:27.935608 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:09:27.935616 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:09:27.935623 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.935631 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.935638 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.935646 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.935654 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.935662 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.935669 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.935677 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.935685 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.935692 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.935700 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.935707 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.935714 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.935722 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.935729 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.935737 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.935744 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.935751 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:09:27.935758 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.935766 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.935773 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.935781 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.935788 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.935795 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.935803 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.935810 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.935817 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.935825 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.935832 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.935840 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.935847 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.935855 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.935865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.935872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.935880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.935887 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.935895 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.935902 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.935909 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:09:27.935916 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:09:27.935924 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:09:27.935931 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.935938 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.935946 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.935953 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.935965 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.935973 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.935980 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.935988 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.935995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.936003 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.936010 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936017 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.936024 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936032 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.936040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.936047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.936054 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.936062 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:09:27.936069 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.936076 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.936084 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.936092 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.936099 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.936106 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.936114 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.936121 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.936128 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.936135 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.936211 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.936220 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.936228 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.936236 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.936245 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.936252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.936259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.936266 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.936273 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.936280 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.936286 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:09:27.936298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:09:27.936306 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:09:27.936313 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.936320 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.936327 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.936334 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.936363 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936373 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.936380 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.936387 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.936394 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.936401 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.936407 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936414 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.936421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936433 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.936449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.936459 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.936466 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.936473 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:09:27.936480 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.936495 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.936501 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.936508 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.936516 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.936523 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.936530 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.936569 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.936693 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.936709 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.936721 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.936734 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.936745 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.936757 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2020-07-10 20:09:27.936771 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2020-07-10 20:09:27.936821 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2020-07-10 20:09:27.936831 wsdl: post-parse data gathering for WyliczStany 2020-07-10 20:09:27.936838 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.936845 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2020-07-10 20:09:27.936852 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2020-07-10 20:09:27.936858 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2020-07-10 20:09:27.936865 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2020-07-10 20:09:27.936885 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2020-07-10 20:09:27.936893 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2020-07-10 20:09:27.936900 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2020-07-10 20:09:27.936910 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2020-07-10 20:09:27.936917 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2020-07-10 20:09:27.936925 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936932 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.936939 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2020-07-10 20:09:27.936945 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2020-07-10 20:09:27.936952 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2020-07-10 20:09:27.936959 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2020-07-10 20:09:27.936965 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936972 wsdl: post-parse data gathering for DodajKodRabatowy 2020-07-10 20:09:27.936979 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2020-07-10 20:09:27.936985 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.936993 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2020-07-10 20:09:27.936999 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2020-07-10 20:09:27.937006 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2020-07-10 20:09:27.937012 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2020-07-10 20:09:27.937019 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2020-07-10 20:09:27.937025 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2020-07-10 20:09:27.937031 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2020-07-10 20:09:27.937038 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2020-07-10 20:09:27.937045 wsdl: post-parse data gathering for TowarTlumaczenie 2020-07-10 20:09:27.937052 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2020-07-10 20:09:27.937058 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo 2020-07-10 20:09:27.937069 wsdl: post-parse data gathering for RabatInfo2 2020-07-10 20:09:27.937076 wsdl: post-parse data gathering for RabatUstawWykorzystany 2020-07-10 20:09:27.937084 wsdl: post-parse data gathering for StanyTowarowPaczka 2020-07-10 20:09:27.937090 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2020-07-10 20:09:27.937098 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2020-07-10 20:09:27.937105 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2020-07-10 20:09:27.937386 nusoap_client: checkWSDL 2020-07-10 20:09:27.937396 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:09:27.937401 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:09:27.937406 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2020-07-10 20:09:27.937412 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2020-07-10 20:09:27.937417 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 20:09:27.937421 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2020-07-10 20:09:27.937436 nusoap_client: got 41 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2020-07-10 20:09:27.937445 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 20:09:27.937480 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937487 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCenyWalutaKlient, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:09:27.937502 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(41) "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientSoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(43) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(29) "WyliczCenyWalutaKlientSoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(51) "http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2020-07-10 20:09:27.937523 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2020-07-10 20:09:27.937529 wsdl: have 4 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2020-07-10 20:09:27.937534 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2020-07-10 20:09:27.937538 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2020-07-10 20:09:27.937543 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, parameters= array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:09:27.937554 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937560 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937565 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937574 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2020-07-10 20:09:27.937587 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCenyWalutaKlient: 2020-07-10 20:09:27.937612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.937620 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:09:27.937625 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.937651 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 20:09:27.937657 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2020-07-10 20:09:27.937661 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2020-07-10 20:09:27.937665 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2020-07-10 20:09:27.937668 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named waluta 2020-07-10 20:09:27.937672 wsdl: in parametersMatchWrapped: 2 parameter names match 4 wrapped parameter names 2020-07-10 20:09:27.937676 wsdl: wrap the parameters for the caller 2020-07-10 20:09:27.937681 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:09:27.937686 wsdl: calling serializeType w/named param 2020-07-10 20:09:27.937693 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(4) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL ["waluta"]=> string(3) "PLN" } 2020-07-10 20:09:27.937704 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCenyWalutaKlient^, http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937711 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCenyWalutaKlient^, ns=http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937715 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2020-07-10 20:09:27.937721 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937726 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCenyWalutaKlient^ 2020-07-10 20:09:27.937730 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaKlient" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(57) "http://tempuri.org/:_WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2020-07-10 20:09:27.937757 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCenyWalutaKlient, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2020-07-10 20:09:27.937764 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937768 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937774 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937779 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2020-07-10 20:09:27.937789 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 20:09:27.937797 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937801 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:09:27.937806 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 20:09:27.937812 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205540" 2020-07-10 20:09:27.937819 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937823 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:09:27.937828 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937834 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937840 wsdl: in serializeType: returning: 205540 2020-07-10 20:09:27.937846 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2020-07-10 20:09:27.937852 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937856 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:09:27.937860 wsdl: in serializeType: returning: 2020-07-10 20:09:27.937866 wsdl: in serializeType: name=waluta, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(3) "PLN" 2020-07-10 20:09:27.937873 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: string, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937877 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2020-07-10 20:09:27.937887 wsdl: in getTypeDef: type=string, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937891 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2020-07-10 20:09:27.937896 wsdl: in serializeType: returning: PLN 2020-07-10 20:09:27.937901 wsdl: in serializeType: returning: 205540PLN 2020-07-10 20:09:27.937906 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205540PLN 2020-07-10 20:09:27.937928 nusoap_client: In serializeEnvelope length=135 body (max 1000 characters)=205540PLN style=document use=literal encodingStyle= 2020-07-10 20:09:27.937933 nusoap_client: headers: bool(false) 2020-07-10 20:09:27.937939 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5517"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2020-07-10 20:09:27.937953 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2020-07-10 20:09:27.937959 nusoap_client: SOAP message length=499 contents (max 1000 bytes)=205540PLN 2020-07-10 20:09:27.937971 nusoap_client: transporting via HTTP 2020-07-10 20:09:27.938041 nusoap_client: sending message, length=499 2020-07-10 20:09:27.937981 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2020-07-10 20:09:27.937991 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2020-07-10 20:09:27.937997 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2020-07-10 20:09:27.938001 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2020-07-10 20:09:27.938005 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2020-07-10 20:09:27.938012 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:09:27.938021 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:09:27.938029 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 20:09:27.938034 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 20:09:27.938048 soap_transport_http: entered send() with data of length: 499 2020-07-10 20:09:27.938056 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2020-07-10 20:09:27.938063 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2020-07-10 20:09:27.944897 soap_transport_http: set response timeout to 30 2020-07-10 20:09:27.944911 soap_transport_http: socket connected 2020-07-10 20:09:27.944920 soap_transport_http: set header Content-Length: 499 2020-07-10 20:09:27.944926 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2020-07-10 20:09:27.944931 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2020-07-10 20:09:27.944936 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2020-07-10 20:09:27.944940 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2020-07-10 20:09:27.944944 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCenyWalutaKlient" 2020-07-10 20:09:27.944949 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 499 2020-07-10 20:09:27.944974 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 712 2020-07-10 20:09:28.152102 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2020-07-10 20:09:28.152140 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2020-07-10 20:09:28.152154 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:09:28.152163 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2020-07-10 20:09:28.152172 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2020-07-10 20:09:28.152182 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2020-07-10 20:09:28.152192 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2020-07-10 20:09:28.152201 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2020-07-10 20:09:28.152210 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2020-07-10 20:09:28.152219 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 10 Jul 2020 18:09:25 GMT 2020-07-10 20:09:28.152229 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2020-07-10 20:09:28.152238 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1510 2020-07-10 20:09:28.152247 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2020-07-10 20:09:28.152260 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2020-07-10 20:09:28.152299 soap_transport_http: want to read content of length 1510 2020-07-10 20:09:28.152315 soap_transport_http: read buffer of 1510 bytes 2020-07-10 20:09:28.152329 soap_transport_http: read to EOF 2020-07-10 20:09:28.152336 soap_transport_http: read body of length 1510 2020-07-10 20:09:28.152344 soap_transport_http: received a total of 1940 bytes of data from server 2020-07-10 20:09:28.152380 soap_transport_http: closed socket 2020-07-10 20:09:28.152396 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2020-07-10 20:09:28.152406 soap_transport_http: end of send() 2020-07-10 20:09:28.152452 nusoap_client: got response, length=1510 type=text/xml; charset=utf-8 2020-07-10 20:09:28.152462 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1510 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 10 Jul 2020 18:09:25 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1510" } 2020-07-10 20:09:28.152505 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2020-07-10 20:09:28.152518 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2020-07-10 20:09:28.152546 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2020-07-10 20:09:28.152555 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1510, encoding=UTF-8 2020-07-10 20:09:28.152683 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2020-07-10 20:09:28.152830 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2020-07-10 20:09:28.152839 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2020-07-10 20:09:28.152852 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2020-07-10 20:09:28.152867 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 20:09:28.152899 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2020-07-10 20:09:28.152994 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2020-07-10 20:09:28.153030 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1131) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2020-07-10 20:09:28.153048 nusoap_client: got fault 2020-07-10 20:09:28.153060 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2020-07-10 20:09:28.153067 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 390). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read22_WyliczCenyWalutaKlient() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2020-07-10 20:09:28.153079 nusoap_client: detail =