Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 194.1Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
465817-0001 Model turbiny: GT42V
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: MERCEDES
 Silnik:
JR T3795
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:13 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-17 22:12:15.882137 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-17 22:12:15.882203 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:15.882219 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-17 22:12:15.882237 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:15.882248 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-17 22:12:15.882257 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-17 22:12:15.882272 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-17 22:12:15.882281 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:15.882288 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:15.882298 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-17 22:12:15.882307 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:15.882320 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:15.882326 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:15.882331 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:15.882336 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:15.882340 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-17 22:12:15.882353 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:15.882368 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:15.882377 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:15.882383 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-17 22:12:15.882389 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-17 22:12:15.882399 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:15.882408 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:15.888591 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:15.888641 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:15.888666 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-17 22:12:15.888679 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:15.888689 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:15.888697 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-17 22:12:15.888705 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-17 22:12:15.888746 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-17 22:12:15.910010 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-17 22:12:15.910057 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-17 22:12:15.910065 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:15.910077 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:15.910083 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:15.910089 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:15.910095 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:15.910103 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:15.910109 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:15.910115 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:13 GMT 2019-10-17 22:12:15.910121 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:15.910127 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-17 22:12:15.910133 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:15.910147 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-17 22:12:15.910184 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-17 22:12:15.910208 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-17 22:12:15.916120 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:12:15.916204 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.916251 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.916280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.922105 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.922319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.922373 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.922417 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.922446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.922477 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.922501 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.922540 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.922590 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.922654 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.928093 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928128 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928227 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928377 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928408 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.928459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928482 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928518 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.928630 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.928677 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928707 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.928814 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:12:15.928831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928924 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928947 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.928986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.929013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.929035 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.929062 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.929084 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934164 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-17 22:12:15.934198 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934544 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934566 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934620 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.934650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934679 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.934765 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934795 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934824 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.934867 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934895 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.934939 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.934968 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.935006 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.935044 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.935083 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.935124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.935154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.935368 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-17 22:12:15.936862 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-17 22:12:15.936913 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-17 22:12:15.937087 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-17 22:12:15.937104 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-17 22:12:15.940075 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-10-17 22:12:15.940098 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:15.940104 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-17 22:12:15.940160 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:15.940209 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:15.940228 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:15.940236 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:15.940258 wsdl: got WSDL URL 2019-10-17 22:12:15.940264 wsdl: Parse WSDL 2019-10-17 22:12:15.940454 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-17 22:12:15.940473 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-17 22:12:15.940530 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940540 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-17 22:12:15.940561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940593 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.940603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940619 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:15.940641 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.940649 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940660 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:15.940676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.940729 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.940746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.940769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940798 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.940806 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940819 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-17 22:12:15.940833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940851 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.940861 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:15.940876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-17 22:12:15.940898 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940924 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.940931 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940942 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:15.940960 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.940967 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.940977 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:15.940994 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941001 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941011 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:15.941024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.941058 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.941074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-17 22:12:15.941099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941125 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.941132 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941143 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-17 22:12:15.941156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.941182 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:15.941197 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941203 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-17 22:12:15.941217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941243 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941260 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:15.941278 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941284 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941295 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:15.941312 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941319 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941329 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:15.941346 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.941353 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941362 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.941375 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.941413 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.941428 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.941449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941480 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.941544 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.941562 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941573 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.941583 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-17 22:12:15.941596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:15.941620 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:15.941635 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941641 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-17 22:12:15.941655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941686 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941712 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-17 22:12:15.941731 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941738 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941748 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-17 22:12:15.941765 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.941772 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941782 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-17 22:12:15.941799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.941806 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941815 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.941828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.941865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.941880 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941886 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.941902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941928 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.941935 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-17 22:12:15.941958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.941973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.941983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:15.941997 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-17 22:12:15.942018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942042 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.942050 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942059 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:15.942073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942088 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942098 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.942112 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942118 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.942131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942157 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.942164 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942174 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-17 22:12:15.942192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942218 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:15.942234 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942240 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-17 22:12:15.942258 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942284 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.942292 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942302 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.942315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942340 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.942355 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942361 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.942374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942399 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.942406 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942416 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-17 22:12:15.942429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:15.942468 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942475 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-17 22:12:15.942495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942544 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.942557 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942573 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:15.942606 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.942618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.942659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942720 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-17 22:12:15.942747 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942757 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.942781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942825 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.942837 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942854 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-17 22:12:15.942878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.942925 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:15.942951 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942958 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-17 22:12:15.942972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.942998 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.943009 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943020 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:15.943039 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.943046 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943056 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.943069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943089 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943099 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-17 22:12:15.943113 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943119 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.943133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943158 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.943165 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943175 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-17 22:12:15.943188 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943212 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-17 22:12:15.943227 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943233 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-17 22:12:15.943246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.943277 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.943300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-17 22:12:15.943339 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943346 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.943359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943383 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.943390 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943400 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-17 22:12:15.943413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943438 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:15.943452 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-17 22:12:15.943471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943495 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.943502 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.943525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943549 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.943563 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943570 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.943583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943608 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.943615 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943624 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-17 22:12:15.943637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943652 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943662 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:15.943676 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943682 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-17 22:12:15.943696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943728 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.943735 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943745 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:15.943758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943785 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.943799 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943805 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.943818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943843 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.943850 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943860 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-17 22:12:15.943874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.943898 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:15.943913 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943918 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-17 22:12:15.943932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943956 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.943963 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.943972 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-17 22:12:15.943986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.944025 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944031 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.944044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944068 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.944075 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944085 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-17 22:12:15.944098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944123 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:15.944138 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944144 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-17 22:12:15.944157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944181 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.944188 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944197 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-17 22:12:15.944215 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.944221 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944231 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-17 22:12:15.944244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944272 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.944286 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944292 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.944306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944330 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.944337 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944347 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-17 22:12:15.944360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944384 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:15.944399 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944405 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:15.944418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944443 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.944449 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.944472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944497 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.944512 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944518 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.944531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944558 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.944565 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944575 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:15.944588 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944614 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.944629 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944634 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:15.944648 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944674 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:15.944681 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944691 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:15.944710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.944736 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.944752 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944758 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.944771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944794 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944801 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944839 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.944859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.944875 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944886 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.944896 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:15.944908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:15.944933 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:15.944947 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944954 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-17 22:12:15.944967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.944992 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:15.944999 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945009 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:15.945022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.945047 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.945061 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945068 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.945081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945111 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945155 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.945193 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.945217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945228 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.945238 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-17 22:12:15.945251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:15.945274 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:15.945292 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945300 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-17 22:12:15.945315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945349 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:15.945361 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945379 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-17 22:12:15.945404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.945447 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.945463 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945470 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.945484 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945507 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.945616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.945635 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945647 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.945660 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-17 22:12:15.945684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:15.945736 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:15.945761 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945767 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-17 22:12:15.945782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945808 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.945815 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945825 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-17 22:12:15.945843 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.945851 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945861 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-17 22:12:15.945878 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.945884 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945894 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-17 22:12:15.945911 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.945918 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945928 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:15.945945 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.945951 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945960 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:15.945977 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.945984 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.945993 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-17 22:12:15.946010 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.946017 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946026 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.946039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.946107 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.946134 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946146 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.946171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946231 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946248 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-17 22:12:15.946263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.946303 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:15.946329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946339 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-17 22:12:15.946364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946410 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946422 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946436 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:15.946459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946471 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946489 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.946522 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946534 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946552 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:15.946571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.946605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.946621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946627 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.946641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946679 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946692 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-17 22:12:15.946746 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.946774 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:15.946790 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946797 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:15.946811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946836 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.946846 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946863 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.946886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.946931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.946955 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.946963 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.946978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947004 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947011 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947021 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:15.947035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.947080 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947086 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-17 22:12:15.947100 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947127 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947134 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947143 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-17 22:12:15.947161 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947168 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947177 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.947195 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947201 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947211 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:15.947224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.947273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947279 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.947293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947318 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947325 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947335 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-17 22:12:15.947348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.947388 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947394 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.947407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947432 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.947439 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947449 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:15.947466 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947473 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947482 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:15.947500 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947507 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947517 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:15.947534 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.947541 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947551 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:15.947568 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.947574 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947584 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:15.947597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947638 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.947653 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947659 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.947673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947697 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947710 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947721 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-17 22:12:15.947735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.947750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947760 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.947774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947805 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947813 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947836 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947853 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.947866 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947891 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.947898 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947908 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.947926 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.947933 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947942 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-17 22:12:15.947959 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.947966 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.947976 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-17 22:12:15.947993 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.948000 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948010 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:15.948026 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.948033 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948047 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-17 22:12:15.948067 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:15.948074 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948083 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-17 22:12:15.948100 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948109 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948118 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.948135 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948152 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.948169 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948175 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948185 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-17 22:12:15.948202 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948209 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948218 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:15.948235 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948242 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948251 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:15.948264 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948320 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.948339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948345 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.948360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.948392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948401 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:15.948419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948426 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948435 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:15.948452 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948459 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948468 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:15.948485 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.948492 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948502 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:15.948515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.948552 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948573 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.948588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948613 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948620 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948630 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-17 22:12:15.948644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.948659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.948669 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.948682 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948716 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948724 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948734 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948748 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948764 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.948778 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948803 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.948810 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948820 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:15.948837 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.948844 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948854 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:15.948871 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.948879 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948896 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:15.948926 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.948934 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948945 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:15.948964 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.948971 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.948980 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:15.949002 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.949009 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949020 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:15.949037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.949071 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949078 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949087 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:15.949104 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949111 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949121 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:15.949138 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949145 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949155 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:15.949172 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949179 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949188 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:15.949202 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.949256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.949273 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949279 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.949294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949319 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949326 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949336 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:15.949353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.949360 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949369 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.949386 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949392 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949402 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:15.949419 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.949425 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949434 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.949447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.949486 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949500 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949506 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.949520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949545 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949552 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949562 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-17 22:12:15.949575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.949590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.949600 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.949613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.949706 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949733 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.949740 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949750 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:15.949767 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949774 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949784 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-17 22:12:15.949801 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.949808 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949817 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-17 22:12:15.949835 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.949841 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949851 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-17 22:12:15.949868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.949875 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949885 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:15.949902 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.949909 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949918 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:15.949935 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949941 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949951 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.949968 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.949975 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.949985 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-17 22:12:15.950001 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950008 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.950021 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-17 22:12:15.950050 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950058 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.950069 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-17 22:12:15.950087 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950094 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.950103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:15.950120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.950137 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:15.950150 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.950207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.950223 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950251 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950259 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950269 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950282 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.950312 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950337 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.950344 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950354 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-17 22:12:15.950371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.950379 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950388 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-17 22:12:15.950405 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.950412 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950421 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:15.950438 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950445 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950454 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-17 22:12:15.950471 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950477 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950487 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-17 22:12:15.950504 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950510 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950520 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-17 22:12:15.950537 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950543 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950553 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-17 22:12:15.950570 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950576 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950586 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-17 22:12:15.950603 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950610 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950627 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-17 22:12:15.950646 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950652 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950662 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-17 22:12:15.950679 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950686 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950696 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-17 22:12:15.950718 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.950726 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950735 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-17 22:12:15.950752 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.950759 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950769 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.950785 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.950792 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950801 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-17 22:12:15.950814 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.950881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.950900 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.950906 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:15.950925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.950951 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.950958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.950968 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-17 22:12:15.950981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.950996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.951006 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.951021 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951027 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.951045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951070 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.951077 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951088 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-17 22:12:15.951101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.951126 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:15.951141 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951147 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-17 22:12:15.951161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951186 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.951193 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951203 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.951220 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.951227 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951236 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:15.951253 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.951260 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951269 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:15.951286 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.951293 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951303 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:15.951316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.951353 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-17 22:12:15.951367 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951373 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.951397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951442 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.951455 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951471 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-17 22:12:15.951492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.951514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.951534 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:15.951558 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.951610 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951622 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.951640 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.951694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.951727 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951782 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.951793 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951809 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-17 22:12:15.951841 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.951851 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951863 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-17 22:12:15.951882 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.951889 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951899 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-17 22:12:15.951916 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-17 22:12:15.951923 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951933 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-17 22:12:15.951950 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.951956 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951966 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-17 22:12:15.951983 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.951990 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.951999 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-17 22:12:15.952016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.952023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.952032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:15.952055 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.952063 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.952073 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-17 22:12:15.952091 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.952098 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.952108 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-17 22:12:15.952124 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.952131 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.952141 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.952154 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-17 22:12:15.952204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952222 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952228 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-17 22:12:15.952248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952274 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.952281 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952291 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.952304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952330 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.952345 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952351 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.952370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952396 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952403 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952413 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-17 22:12:15.952426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952451 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:15.952464 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952490 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.952498 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952507 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-17 22:12:15.952525 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:15.952531 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952541 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-17 22:12:15.952558 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.952565 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952575 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-17 22:12:15.952588 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-17 22:12:15.952611 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952627 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.952651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952676 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.952683 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952693 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.952717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.952724 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952735 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-17 22:12:15.952752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.952759 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-17 22:12:15.952781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952815 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.952830 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952836 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.952849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952879 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.952886 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952896 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-17 22:12:15.952909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.952924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.952934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.952948 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.952974 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.952981 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.952991 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953004 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953020 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.953033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953059 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953066 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953076 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-17 22:12:15.953093 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953099 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953109 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-17 22:12:15.953126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.953132 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953142 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-17 22:12:15.953158 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953165 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953179 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-17 22:12:15.953197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.953204 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953214 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-17 22:12:15.953230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953237 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953247 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-17 22:12:15.953264 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.953270 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953280 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-17 22:12:15.953297 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953303 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953313 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-17 22:12:15.953330 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953336 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953346 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-17 22:12:15.953359 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.953405 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.953422 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-17 22:12:15.953446 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953471 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953478 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953488 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-17 22:12:15.953514 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.953527 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953543 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:15.953563 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.953570 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953580 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:15.953597 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953604 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953614 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:15.953636 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.953643 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953653 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-17 22:12:15.953666 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.953714 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.953730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953736 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.953755 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953779 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953786 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.953846 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.953862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.953884 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-17 22:12:15.953897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-17 22:12:15.953921 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:15.953936 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953942 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-17 22:12:15.953959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.953984 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.953991 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954001 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-17 22:12:15.954014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.954040 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.954054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954060 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.954073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954098 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:15.954105 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954115 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-17 22:12:15.954128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.954153 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:15.954168 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954174 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-17 22:12:15.954194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.954253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.954295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.954323 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.954339 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954348 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.954370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954396 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954404 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954414 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-17 22:12:15.954427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.954443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.954453 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:15.954466 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954493 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954500 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954510 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954526 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954552 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.954580 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954610 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.954617 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954633 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-17 22:12:15.954652 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.954659 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954668 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-17 22:12:15.954691 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.954697 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954714 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-17 22:12:15.954735 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.954747 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954764 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-17 22:12:15.954797 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.954810 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954827 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-17 22:12:15.954851 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:15.954859 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954869 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-17 22:12:15.954886 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:15.954893 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954903 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-17 22:12:15.954920 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-17 22:12:15.954927 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954941 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-17 22:12:15.954960 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.954967 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.954976 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-17 22:12:15.954994 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955000 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.955009 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-17 22:12:15.955027 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955035 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.955044 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-17 22:12:15.955061 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955068 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.955082 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-17 22:12:15.955100 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955106 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.955116 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-17 22:12:15.955129 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.955192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.955210 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955221 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-17 22:12:15.955253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955299 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955308 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955319 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-17 22:12:15.955333 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.955359 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.955374 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955380 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.955395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955424 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.955431 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955441 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-17 22:12:15.955455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.955480 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:15.955495 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955501 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.955520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955553 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955565 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955582 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-17 22:12:15.955615 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.955627 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955644 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-17 22:12:15.955676 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.955688 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955707 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-17 22:12:15.955733 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.955744 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955761 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-17 22:12:15.955788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.955855 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.955874 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955881 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.955895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955931 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.955944 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.955969 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-17 22:12:15.955995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.956023 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.956038 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956066 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956073 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956083 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956102 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956129 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.956155 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.956215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956227 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-17 22:12:15.956246 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.956253 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-17 22:12:15.956280 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956287 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956296 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-17 22:12:15.956320 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.956333 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956351 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-17 22:12:15.956383 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956395 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956417 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-17 22:12:15.956438 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956446 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956456 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-17 22:12:15.956473 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:15.956480 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956489 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-17 22:12:15.956502 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.956546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.956567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956574 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-17 22:12:15.956589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956614 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.956621 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956637 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-17 22:12:15.956656 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956662 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956672 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-17 22:12:15.956689 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956696 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956711 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-17 22:12:15.956729 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.956736 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956746 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-17 22:12:15.956763 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956770 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956780 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-17 22:12:15.956797 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956804 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956813 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-17 22:12:15.956830 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956837 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956846 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-17 22:12:15.956863 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.956869 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956879 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-17 22:12:15.956892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.956943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.956958 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.956965 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-17 22:12:15.956984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957010 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.957017 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957027 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-17 22:12:15.957040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.957065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:15.957081 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-17 22:12:15.957088 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-17 22:12:15.957098 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-17 22:12:15.957113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957120 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-17 22:12:15.957133 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957160 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.957181 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-17 22:12:15.957197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.957208 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-17 22:12:15.957218 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-17 22:12:15.957235 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.957241 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-17 22:12:15.957251 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-17 22:12:15.957267 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-17 22:12:15.957274 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-17 22:12:15.957283 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-17 22:12:15.957300 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.957306 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.957316 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.957333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.957339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.957349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.957365 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.957371 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.957381 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.957397 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.957404 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-17 22:12:15.957414 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.957430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.957436 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-17 22:12:15.957446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.957462 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:15.957468 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-17 22:12:15.957478 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-17 22:12:15.957494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.957500 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.957510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.957526 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-17 22:12:15.957533 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-17 22:12:15.957546 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-17 22:12:15.957563 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.957570 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-17 22:12:15.957581 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.957597 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.957604 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-17 22:12:15.957614 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.957629 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-17 22:12:15.957636 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-17 22:12:15.957645 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-17 22:12:15.957660 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-17 22:12:15.957697 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.957732 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-17 22:12:15.957760 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.957787 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-17 22:12:15.957813 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.957840 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-17 22:12:15.957866 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.957893 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-17 22:12:15.957920 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.957947 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-17 22:12:15.957973 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.957999 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-17 22:12:15.958025 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-17 22:12:15.958051 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-17 22:12:15.958077 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-17 22:12:15.958104 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-17 22:12:15.958131 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-17 22:12:15.958157 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-17 22:12:15.958188 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.958215 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-17 22:12:15.958254 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.958282 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-17 22:12:15.958308 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.958335 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-17 22:12:15.958362 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.958388 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-17 22:12:15.958415 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.958441 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.958467 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.958513 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:15.958563 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.958617 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-17 22:12:15.958666 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.958713 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-17 22:12:15.958763 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.958792 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-17 22:12:15.958822 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.958850 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-17 22:12:15.958877 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.958903 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.958930 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.958978 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-17 22:12:15.959037 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.959069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.959321 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.959350 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.959376 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.959402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.959429 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.959456 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-17 22:12:15.959482 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-17 22:12:15.959508 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-17 22:12:15.959536 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.959562 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-17 22:12:15.959596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.959624 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.959650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.959677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-17 22:12:15.959709 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.959736 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-17 22:12:15.959762 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.959788 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-17 22:12:15.959814 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.959843 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-17 22:12:15.959870 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.959898 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-17 22:12:15.959924 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.959950 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-17 22:12:15.959977 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.959995 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960022 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.960047 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960069 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960086 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960112 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.960137 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960154 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960170 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960187 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960212 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.960238 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960255 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960340 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.960384 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960412 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960438 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960464 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960490 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960506 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960533 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960559 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960579 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960608 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960634 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960660 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960685 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960717 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.960743 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960770 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960795 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960821 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.960852 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960869 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960894 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.960920 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960946 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.960972 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.960998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.961023 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961049 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.961075 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961102 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.961128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961178 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961210 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961226 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961252 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.961278 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961294 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961311 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961336 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.961362 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961388 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.961414 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961430 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961446 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961472 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.961502 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961535 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961551 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.961627 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961677 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.961735 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961752 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961769 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961786 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.961839 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961865 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.961891 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961908 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961924 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961940 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.961966 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.961992 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962018 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:15.962043 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962102 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.962132 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962182 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962224 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.962250 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962276 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:15.962304 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962330 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.962355 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962387 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.962414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962463 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962489 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.962516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962565 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962585 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962620 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962636 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:15.962688 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962709 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962736 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.962767 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962783 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962799 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962825 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.962850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962899 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962925 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.962951 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962967 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962983 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.962999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.963050 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963077 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963103 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963129 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963155 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963172 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963198 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963224 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963240 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963266 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963292 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963318 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963363 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963411 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.963440 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963466 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963498 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963524 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-17 22:12:15.963550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963566 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963601 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-17 22:12:15.963627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963653 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.963680 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963713 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.963755 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963796 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.963824 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963850 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.963882 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963900 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963916 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963940 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.963993 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964010 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964036 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.964065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.964185 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964228 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.964255 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964272 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964297 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.964388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964406 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964422 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964439 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-17 22:12:15.964508 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964541 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964558 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964584 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.964610 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964641 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.964764 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-17 22:12:15.964840 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964858 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964875 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964891 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964919 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-17 22:12:15.964947 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.964973 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-17 22:12:15.964999 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965028 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965069 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.965162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-17 22:12:15.965340 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965366 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-17 22:12:15.965410 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965462 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-17 22:12:15.965495 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-17 22:12:15.965547 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965566 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965602 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965627 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.965654 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965671 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965687 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965775 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-17 22:12:15.965815 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-17 22:12:15.965877 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.965980 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.966034 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.966084 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.966138 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.966186 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.966234 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.966283 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.966331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.966379 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.966426 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.966474 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.966523 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.966570 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.966619 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.966666 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.966720 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.966783 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.966831 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.966879 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.966927 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.966975 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.967023 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.967084 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.967150 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.967198 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.967259 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.967307 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.967353 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.967401 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.967448 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.967500 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.967547 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.967596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.967652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.967723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.967771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.967819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.967882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.967930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.967978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.968026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.968089 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.968138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.968200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.968249 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.968295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.968357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.968407 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.968470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.968746 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.968794 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.968843 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.968891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.968939 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.968988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.969036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.969088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.969140 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.969185 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.969231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.969278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.969325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.969374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.969422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.969473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.969519 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.969568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.969623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.969672 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.969726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.969775 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.969823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.969870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.969917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.969964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.970011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.970059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.970105 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.970153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.970200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.970246 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.970294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.970341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.970389 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.970438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.970486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.970533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.970581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.970629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.970677 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.970734 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.970786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.970832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.970878 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.970924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.970970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.971024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.971073 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.971124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.971171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.971220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.971275 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:15.971303 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.971364 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.971420 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.971474 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.971530 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.971584 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.971637 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.971690 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.971750 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.971811 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.971866 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.971921 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.971975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.972065 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.972125 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.972179 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.972233 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.972328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.972424 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.972524 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.972623 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.972734 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.972834 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.972933 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.973035 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.973147 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.973244 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.973345 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.973440 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.973546 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.973640 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.973696 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.973764 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.973819 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.973888 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-17 22:12:15.973933 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.974002 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.974093 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.974176 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.974249 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.974347 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.974412 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.974513 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.974615 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.974713 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.974806 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.975121 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.975192 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.975247 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.975355 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.975465 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.975565 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.975628 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.975687 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.975764 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.975819 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.975872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.975931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.975990 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.976043 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.976098 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.976196 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.976254 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.976308 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.976362 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.976421 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.976475 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.976529 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.976597 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.976662 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:15.976685 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.976742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.976791 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.976840 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.976894 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.976943 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.976991 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.977040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.977103 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.977152 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.977201 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.977250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.977298 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.977347 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.977400 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.977450 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.977498 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.977562 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.977611 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.977660 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.977713 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.977762 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.977811 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.977860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.977909 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.977970 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.978032 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.978081 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.978129 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.978458 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.978508 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.978556 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.978604 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.978654 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.978715 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:15.978750 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.978857 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.978916 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.978968 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.979019 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.979070 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.979120 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-17 22:12:15.979171 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-17 22:12:15.979221 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-17 22:12:15.979273 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.979343 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.979399 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.979450 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.979500 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.979551 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.979601 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.979652 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.979709 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.979760 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.979824 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.979875 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.979929 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.979981 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.980032 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.980081 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.980132 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-17 22:12:15.980182 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.980237 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.980288 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.980339 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.980390 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.980440 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.980492 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.980543 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.980599 wsdl: current service: Service1 2019-10-17 22:12:15.980616 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-17 22:12:15.980646 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-17 22:12:15.980674 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-17 22:12:15.980705 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-17 22:12:15.980733 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-17 22:12:15.980756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.980775 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.980786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.980797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.980808 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.980817 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.980826 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:15.980837 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:15.980851 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:15.980861 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.980871 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.980881 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.980891 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.980900 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.980911 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.980921 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.980931 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.980939 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.980949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.980958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.980967 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.980977 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.980986 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.980995 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.981004 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.981013 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:15.981023 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.981031 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.981040 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.981049 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.981058 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.981067 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.981076 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.981085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.981095 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.981106 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.981114 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.981123 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.981131 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.981139 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.981146 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:15.981154 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:15.981162 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:15.981170 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.981177 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.981185 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.981192 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.981200 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981207 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981215 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.981223 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981231 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.981238 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.981245 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981253 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981260 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.981268 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.981276 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.981283 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.981291 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:15.981302 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.981310 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.981319 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.981326 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.981334 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.981341 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.981348 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.981357 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.981365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.981375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.981384 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.981393 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.981401 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.981408 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.981416 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:15.981423 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:15.981431 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:15.981439 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.981447 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.981455 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.981463 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.981470 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981478 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981485 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.981492 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981500 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.981508 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.981516 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981524 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981533 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.981540 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.981547 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.981554 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.981562 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:15.981569 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.981577 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.981584 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.981591 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.981599 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.981606 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.981613 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.981621 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.981629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-17 22:12:15.981639 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.981647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-17 22:12:15.981655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-17 22:12:15.981663 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-17 22:12:15.981671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-17 22:12:15.981678 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-17 22:12:15.981686 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-17 22:12:15.981695 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-17 22:12:15.981708 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-17 22:12:15.981721 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-17 22:12:15.981729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-17 22:12:15.981737 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-17 22:12:15.981745 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981752 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981760 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-17 22:12:15.981768 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-17 22:12:15.981776 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-17 22:12:15.981783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-17 22:12:15.981791 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-17 22:12:15.981805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-17 22:12:15.981813 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-17 22:12:15.981820 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-17 22:12:15.981827 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-17 22:12:15.981835 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-17 22:12:15.981842 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-17 22:12:15.981849 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-17 22:12:15.981856 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-17 22:12:15.981864 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-17 22:12:15.981871 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-17 22:12:15.981879 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-17 22:12:15.981887 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-17 22:12:15.981894 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-17 22:12:15.982140 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-17 22:12:15.982152 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:15.982158 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:15.982163 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-17 22:12:15.982170 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-17 22:12:15.982175 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:15.982179 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-17 22:12:15.982189 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-17 22:12:15.982199 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:15.982246 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982254 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:15.982268 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-17 22:12:15.982291 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-17 22:12:15.982297 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-17 22:12:15.982302 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-17 22:12:15.982307 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-17 22:12:15.982313 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:15.982325 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982332 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982337 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982351 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982361 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-17 22:12:15.982366 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-17 22:12:15.982392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.982401 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:15.982406 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.982429 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:15.982435 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-17 22:12:15.982439 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-17 22:12:15.982443 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-17 22:12:15.982447 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-17 22:12:15.982451 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-17 22:12:15.982456 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:15.982460 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-17 22:12:15.982467 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "205540" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-17 22:12:15.982477 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982483 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982490 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-17 22:12:15.982502 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982512 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-17 22:12:15.982519 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-17 22:12:15.982562 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-17 22:12:15.982574 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982579 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982585 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982590 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-17 22:12:15.982601 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:15.982610 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:15.982615 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:15.982620 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:15.982627 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "205540" 2019-10-17 22:12:15.982634 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:15.982638 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:15.982644 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:15.982651 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:15.982656 wsdl: in serializeType: returning: 205540 2019-10-17 22:12:15.982665 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-17 22:12:15.982674 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-17 22:12:15.982678 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-17 22:12:15.982682 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-17 22:12:15.982687 wsdl: in serializeType: returning: 205540 2019-10-17 22:12:15.982692 wsdl: serializeRPCParameters returning: 205540 2019-10-17 22:12:15.982722 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=205540 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-17 22:12:15.982728 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-17 22:12:15.982735 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5701"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-17 22:12:15.982751 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-17 22:12:15.982756 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=205540 2019-10-17 22:12:15.982768 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-17 22:12:15.982849 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-17 22:12:15.982783 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-17 22:12:15.982794 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-17 22:12:15.982800 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-17 22:12:15.982805 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-17 22:12:15.982809 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-17 22:12:15.982816 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:15.982827 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:15.982836 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:15.982842 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:15.982856 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-17 22:12:15.982866 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-17 22:12:15.982874 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-17 22:12:15.989300 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-17 22:12:15.989321 soap_transport_http: socket connected 2019-10-17 22:12:15.989333 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:15.989339 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-17 22:12:15.989345 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-17 22:12:15.989350 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-17 22:12:15.989355 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-17 22:12:15.989362 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-17 22:12:15.989368 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-17 22:12:15.989394 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-17 22:12:16.001513 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-17 22:12:16.001547 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-17 22:12:16.001559 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:16.001569 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-17 22:12:16.001578 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-17 22:12:16.001588 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-17 22:12:16.001602 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-17 22:12:16.001611 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-17 22:12:16.001620 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-17 22:12:16.001630 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 17 Oct 2019 20:12:13 GMT 2019-10-17 22:12:16.001640 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-17 22:12:16.001651 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-17 22:12:16.001660 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-17 22:12:16.001674 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-17 22:12:16.001726 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-17 22:12:16.001745 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-17 22:12:16.001761 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-17 22:12:16.001768 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-17 22:12:16.001776 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-17 22:12:16.001828 soap_transport_http: closed socket 2019-10-17 22:12:16.001850 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-17 22:12:16.001860 soap_transport_http: end of send() 2019-10-17 22:12:16.001903 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-17 22:12:16.001916 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 17 Oct 2019 20:12:13 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-17 22:12:16.001967 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-17 22:12:16.001983 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-17 22:12:16.002017 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-17 22:12:16.002029 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-17 22:12:16.002187 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-17 22:12:16.002360 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-17 22:12:16.002372 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-17 22:12:16.002387 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-17 22:12:16.002404 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:16.002442 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-17 22:12:16.002535 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-17 22:12:16.002578 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-17 22:12:16.002598 nusoap_client: got fault 2019-10-17 22:12:16.002611 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-17 22:12:16.002619 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-17 22:12:16.002628 nusoap_client: detail =