Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 182.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53269706501 Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2401
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 18 Aug 2019 21:10:34 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-18 23:10:45.084564 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-18 23:10:45.084620 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:10:45.084635 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-18 23:10:45.084658 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:10:45.084669 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-18 23:10:45.084678 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-18 23:10:45.084691 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-18 23:10:45.084700 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:10:45.084707 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:10:45.084717 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-18 23:10:45.084725 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:10:45.084737 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:10:45.084743 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:10:45.084747 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:10:45.084752 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:10:45.084756 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-18 23:10:45.084778 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:10:45.084794 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:10:45.084803 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:10:45.084810 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-18 23:10:45.084815 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-18 23:10:45.084825 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:10:45.084834 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:10:45.092878 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:10:45.092894 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:10:45.092904 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-18 23:10:45.092911 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:10:45.092916 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:10:45.092921 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-18 23:10:45.092925 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-18 23:10:45.092959 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-18 23:10:45.297834 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-18 23:10:45.297878 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-18 23:10:45.297886 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:10:45.297892 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:10:45.297898 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:10:45.297904 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:10:45.297910 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:10:45.297916 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:10:45.297922 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:10:45.297927 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:10:34 GMT 2019-08-18 23:10:45.297933 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:10:45.297938 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-18 23:10:45.297945 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:10:45.297957 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-18 23:10:45.297993 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-18 23:10:45.298017 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-18 23:10:45.305829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:10:45.305864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.305878 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.305907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.305932 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.305976 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.306002 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.313971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314006 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:10:45.314039 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:10:45.314122 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314133 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314172 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-18 23:10:45.314202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314258 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314271 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.314306 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321926 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321938 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321969 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.321999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322029 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322111 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322163 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322252 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322279 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322309 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322390 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322415 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322446 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322478 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322498 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322567 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322616 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322641 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322672 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322696 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.322727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329743 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329791 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-18 23:10:45.329826 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329864 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329886 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329957 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.329986 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330043 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330072 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330217 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330272 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330348 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330374 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330404 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330435 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330459 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330497 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330523 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330574 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.330612 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-18 23:10:45.334779 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.334820 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.334848 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.334904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.334961 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.335013 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.335097 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.335158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.335200 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-18 23:10:45.335285 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-08-18 23:10:45.335297 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:10:45.335303 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-18 23:10:45.335338 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-18 23:10:45.335387 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:10:45.335404 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:10:45.335412 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:10:45.335435 wsdl: got WSDL URL 2019-08-18 23:10:45.335440 wsdl: Parse WSDL 2019-08-18 23:10:45.335629 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-18 23:10:45.335658 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-18 23:10:45.335713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335722 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-18 23:10:45.335744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335783 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.335794 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335809 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:10:45.335830 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.335838 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335851 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:10:45.335868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.335913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.335930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335937 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.335952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.335990 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.335997 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336008 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-18 23:10:45.336022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.336049 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:10:45.336065 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-18 23:10:45.336085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336111 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336118 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336129 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:10:45.336147 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336154 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336163 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:10:45.336181 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336189 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336199 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:10:45.336212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.336247 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.336263 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336269 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-18 23:10:45.336284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336310 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.336317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-18 23:10:45.336341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.336367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-18 23:10:45.336382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-18 23:10:45.336403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336428 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336435 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336444 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:10:45.336463 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336469 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336479 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:10:45.336497 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336503 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336513 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:10:45.336531 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.336538 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336547 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.336561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.336599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.336615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.336637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336675 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336682 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.336746 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.336769 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336782 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.336792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-18 23:10:45.336805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336820 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:10:45.336831 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:10:45.336846 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336853 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-18 23:10:45.336867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336893 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336900 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336910 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-18 23:10:45.336928 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336935 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336944 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-18 23:10:45.336962 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.336968 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.336978 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-18 23:10:45.336998 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.337005 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337014 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.337028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337064 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.337080 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337086 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.337101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337127 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.337134 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337144 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-18 23:10:45.337157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337182 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:10:45.337197 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337203 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-18 23:10:45.337217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337243 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.337250 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:10:45.337273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337298 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.337313 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337319 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.337338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337364 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.337371 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337381 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-18 23:10:45.337395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337420 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:10:45.337435 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337442 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-18 23:10:45.337456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.337487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337497 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.337510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.337550 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337557 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.337570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337596 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.337603 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-18 23:10:45.337626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337663 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-18 23:10:45.337679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337685 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-18 23:10:45.337699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337726 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.337733 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337742 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:10:45.337760 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.337773 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337783 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.337796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337826 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-18 23:10:45.337841 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337848 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.337861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337885 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.337892 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337902 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-18 23:10:45.337915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.337940 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-18 23:10:45.337954 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.337961 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-18 23:10:45.337975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338004 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.338011 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338020 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:10:45.338038 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.338044 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338054 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.338067 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338096 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-18 23:10:45.338110 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338116 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.338130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338154 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.338161 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338171 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-18 23:10:45.338184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338209 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-18 23:10:45.338224 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338230 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-18 23:10:45.338244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.338275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.338299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338323 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-18 23:10:45.338338 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338344 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.338358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338382 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.338389 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338399 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-18 23:10:45.338412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338437 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-18 23:10:45.338452 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338458 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-18 23:10:45.338471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338496 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.338503 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338512 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.338526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338550 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.338565 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338571 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.338584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338609 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.338616 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338625 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-18 23:10:45.338641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338670 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:10:45.338686 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338692 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-18 23:10:45.338706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338732 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.338739 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338749 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:10:45.338767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338794 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.338810 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338816 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.338830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338854 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.338861 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338871 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-18 23:10:45.338885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.338910 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:10:45.338924 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338930 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-18 23:10:45.338944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338970 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.338977 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.338995 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-18 23:10:45.339009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339033 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.339049 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339055 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.339068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339092 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.339099 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339109 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-18 23:10:45.339122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339147 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:10:45.339161 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339168 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-18 23:10:45.339181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339206 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.339213 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339223 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-18 23:10:45.339242 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.339249 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339258 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-18 23:10:45.339271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339289 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339300 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.339315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339321 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.339335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339360 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.339367 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339377 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-18 23:10:45.339390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339414 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:10:45.339429 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339436 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:10:45.339449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339474 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.339481 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339490 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.339504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339528 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.339543 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339549 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.339563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339589 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.339596 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339606 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:10:45.339620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339650 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.339666 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339673 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:10:45.339688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339713 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:10:45.339720 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339730 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:10:45.339743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.339775 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.339791 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339797 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.339811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339834 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339841 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.339898 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.339915 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339926 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.339936 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-18 23:10:45.339949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:10:45.339973 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:10:45.339989 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.339995 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-18 23:10:45.340009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340035 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:10:45.340041 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340051 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:10:45.340064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340079 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.340089 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.340104 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340111 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.340124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340148 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340154 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.340211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.340227 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340238 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.340248 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-18 23:10:45.340260 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340274 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:10:45.340284 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:10:45.340299 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340305 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-18 23:10:45.340319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340345 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:10:45.340351 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340361 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-18 23:10:45.340374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.340399 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.340414 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340420 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.340434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340457 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340464 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340500 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.340519 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.340535 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340546 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.340556 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-18 23:10:45.340569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:10:45.340592 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:10:45.340608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340614 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-18 23:10:45.340628 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.340668 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-18 23:10:45.340696 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.340704 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340713 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-18 23:10:45.340731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.340737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-18 23:10:45.340769 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.340777 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340787 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:10:45.340805 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.340811 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340821 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:10:45.340838 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.340845 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340855 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-18 23:10:45.340872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.340879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.340901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.340952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.340969 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.340976 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.340990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341015 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341022 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341031 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-18 23:10:45.341045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341071 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:10:45.341086 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341092 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-18 23:10:45.341106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341131 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341138 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341147 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:10:45.341165 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341172 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341181 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.341199 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341205 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341215 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:10:45.341228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341260 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.341275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341281 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.341295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341319 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341327 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341336 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-18 23:10:45.341349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:10:45.341389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:10:45.341410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341441 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341450 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.341464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341478 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.341504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341510 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.341525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341550 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341557 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:10:45.341580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341595 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341605 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.341620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341626 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-18 23:10:45.341641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341672 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341683 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341699 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-18 23:10:45.341729 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341741 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.341797 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341809 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341826 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:10:45.341846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.341882 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.341899 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341905 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.341920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341962 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.341975 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.341993 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-18 23:10:45.342019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.342065 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.342084 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342090 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.342106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342131 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342138 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342148 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:10:45.342166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.342173 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342182 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:10:45.342199 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.342206 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342215 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:10:45.342233 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342239 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342249 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:10:45.342266 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342273 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342282 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:10:45.342295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.342336 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.342352 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342359 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.342373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342398 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342406 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342415 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-18 23:10:45.342429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.342443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.342453 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.342468 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342499 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342507 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342516 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342530 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.342560 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342586 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.342593 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342603 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.342621 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.342628 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342639 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-18 23:10:45.342661 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.342669 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342679 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-18 23:10:45.342696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.342703 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342713 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:10:45.342730 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.342737 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342746 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-18 23:10:45.342769 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:10:45.342776 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342788 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-18 23:10:45.342806 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342813 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342822 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.342840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342847 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342856 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.342873 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342880 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342890 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-18 23:10:45.342908 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342914 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342924 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:10:45.342941 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.342948 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.342957 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:10:45.342971 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343025 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.343044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343050 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.343065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343090 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.343097 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343107 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:10:45.343124 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343131 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343141 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:10:45.343158 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343165 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343175 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:10:45.343192 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.343199 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343208 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:10:45.343222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.343260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343275 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343281 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.343297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343323 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343330 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343340 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-18 23:10:45.343353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.343379 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.343392 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343420 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343427 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343437 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343450 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.343480 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343506 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.343513 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343522 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:10:45.343540 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343547 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343557 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:10:45.343574 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.343581 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343591 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:10:45.343608 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.343615 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343624 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:10:45.343645 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.343653 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343663 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:10:45.343685 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.343692 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343702 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:10:45.343720 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343727 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343737 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.343754 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343765 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343776 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:10:45.343794 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343801 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343810 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:10:45.343828 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343834 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343844 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:10:45.343861 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.343868 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:10:45.343891 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.343945 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.343962 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.343968 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.343983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344009 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344016 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344026 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:10:45.344043 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.344050 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344059 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.344077 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344084 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344093 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:10:45.344110 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.344117 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344126 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.344177 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344192 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344199 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.344213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344238 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344245 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-18 23:10:45.344268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.344283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.344293 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.344307 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344335 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344342 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344352 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344365 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344381 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.344395 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344420 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.344427 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344437 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:10:45.344454 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344461 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344471 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-18 23:10:45.344488 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.344495 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344504 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-18 23:10:45.344521 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.344528 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344537 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-18 23:10:45.344554 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.344561 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344571 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:10:45.344588 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.344595 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344605 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:10:45.344622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344639 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.344663 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344671 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344681 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-18 23:10:45.344698 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344705 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344715 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-18 23:10:45.344732 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344739 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344748 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-18 23:10:45.344772 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344779 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344789 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:10:45.344807 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.344813 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344823 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:10:45.344836 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.344893 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.344909 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344938 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344945 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344955 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344968 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.344984 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.344998 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345023 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345030 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345039 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-18 23:10:45.345058 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345065 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345074 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-18 23:10:45.345091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345097 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345107 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:10:45.345124 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345131 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345140 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-18 23:10:45.345167 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345173 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345183 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-18 23:10:45.345200 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345207 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345216 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-18 23:10:45.345233 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345240 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345250 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-18 23:10:45.345267 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345274 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345283 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-18 23:10:45.345301 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345307 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345317 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-18 23:10:45.345334 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345341 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345350 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-18 23:10:45.345367 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345374 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345383 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-18 23:10:45.345400 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.345407 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345417 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-18 23:10:45.345434 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345441 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345450 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.345467 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345474 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345483 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-18 23:10:45.345496 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.345580 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345586 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-18 23:10:45.345601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345634 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345645 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345656 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-18 23:10:45.345670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.345696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345711 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345717 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.345732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345756 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.345768 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345779 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-18 23:10:45.345793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.345819 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:10:45.345834 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345840 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-18 23:10:45.345854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345879 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.345886 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345896 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.345915 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345922 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345931 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:10:45.345949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.345955 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:10:45.345982 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.345989 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.345998 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:10:45.346011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346047 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-18 23:10:45.346063 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346069 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.346084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346109 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.346116 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346126 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-18 23:10:45.346139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346164 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-18 23:10:45.346178 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.346208 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346214 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.346224 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346237 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.346254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346268 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346294 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.346301 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346310 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-18 23:10:45.346328 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.346334 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346344 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-18 23:10:45.346361 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.346368 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346377 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-18 23:10:45.346394 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-18 23:10:45.346401 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346410 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-18 23:10:45.346428 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.346434 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346443 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-18 23:10:45.346461 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.346467 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346476 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-18 23:10:45.346494 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.346500 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346510 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:10:45.346527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.346534 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346543 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-18 23:10:45.346560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.346567 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346577 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-18 23:10:45.346594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.346600 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346609 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.346622 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-18 23:10:45.346677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346697 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346703 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-18 23:10:45.346718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346750 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.346757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.346787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346812 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.346828 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346834 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.346848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346873 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:10:45.346880 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346890 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-18 23:10:45.346903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.346918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.346928 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:10:45.346942 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-18 23:10:45.346968 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.346975 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:10:45.346985 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-18 23:10:45.347002 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:10:45.347009 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-18 23:10:45.347019 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-18 23:10:45.347036 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.347043 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-18 23:10:45.347053 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-18 23:10:45.347066 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-18 23:10:45.347089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.347104 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347110 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.347125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347149 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.347156 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347166 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.347184 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347191 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347201 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-18 23:10:45.347218 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347225 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347234 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-18 23:10:45.347248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.347281 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347302 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.347316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347341 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347348 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347357 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-18 23:10:45.347371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.347396 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.347409 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347436 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347443 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347453 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347466 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347482 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.347496 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347521 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347529 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347538 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-18 23:10:45.347556 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347563 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347572 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-18 23:10:45.347589 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.347596 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347605 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-18 23:10:45.347623 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347629 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347641 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-18 23:10:45.347662 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.347668 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347678 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-18 23:10:45.347695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347702 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347711 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-18 23:10:45.347728 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.347735 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347744 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-18 23:10:45.347766 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347774 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347784 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-18 23:10:45.347801 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347808 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347817 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-18 23:10:45.347831 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.347876 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.347893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347899 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-18 23:10:45.347914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347939 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.347946 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347956 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-18 23:10:45.347973 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.347980 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.347990 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:10:45.348007 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.348014 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348023 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:10:45.348040 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.348047 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348057 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:10:45.348074 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.348081 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348090 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-18 23:10:45.348103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.348158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348164 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.348178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348222 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348247 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.348268 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.348285 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.348306 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-18 23:10:45.348319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-18 23:10:45.348343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:10:45.348358 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348364 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-18 23:10:45.348378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348402 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.348409 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348419 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-18 23:10:45.348432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348457 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.348472 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348478 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.348491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348516 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:10:45.348523 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348533 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-18 23:10:45.348546 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348561 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348571 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-18 23:10:45.348586 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348592 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-18 23:10:45.348605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348630 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.348637 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348653 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.348668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.348709 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348715 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.348730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348755 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348778 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-18 23:10:45.348791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.348807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348817 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:10:45.348831 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348858 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348865 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348875 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348888 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348904 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.348919 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348944 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.348951 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348961 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-18 23:10:45.348979 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.348985 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.348995 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-18 23:10:45.349012 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349019 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349028 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-18 23:10:45.349045 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349052 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349062 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-18 23:10:45.349080 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349086 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349096 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-18 23:10:45.349113 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:10:45.349120 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349129 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-18 23:10:45.349147 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:10:45.349153 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349163 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-18 23:10:45.349180 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-18 23:10:45.349187 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349196 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-18 23:10:45.349213 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.349220 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349230 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-18 23:10:45.349247 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349254 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349264 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-18 23:10:45.349281 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349288 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349297 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-18 23:10:45.349315 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349321 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349330 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-18 23:10:45.349348 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349355 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349364 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-18 23:10:45.349377 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.349438 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.349456 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349463 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-18 23:10:45.349620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349647 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349655 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349664 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-18 23:10:45.349678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.349703 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.349718 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349724 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.349743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349773 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.349781 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349791 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-18 23:10:45.349804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349819 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.349830 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:10:45.349845 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349851 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.349865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349890 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349897 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349907 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-18 23:10:45.349924 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.349931 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349941 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-18 23:10:45.349958 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.349965 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.349974 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-18 23:10:45.349991 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.349998 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350007 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-18 23:10:45.350020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.350056 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350071 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350078 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.350096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350121 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350129 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350139 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-18 23:10:45.350152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.350177 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.350191 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350218 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350225 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350235 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350248 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350264 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.350278 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350307 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.350315 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-18 23:10:45.350342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.350349 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350358 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-18 23:10:45.350376 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350383 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350392 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-18 23:10:45.350409 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.350416 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350425 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-18 23:10:45.350442 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350449 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350459 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-18 23:10:45.350476 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350483 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350492 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-18 23:10:45.350510 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:10:45.350516 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350526 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-18 23:10:45.350539 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.350577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.350594 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350600 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-18 23:10:45.350619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350644 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.350651 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350660 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-18 23:10:45.350678 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350685 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350694 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-18 23:10:45.350712 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350719 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350728 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-18 23:10:45.350745 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.350752 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350766 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-18 23:10:45.350785 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350792 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350801 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-18 23:10:45.350819 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350826 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350835 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-18 23:10:45.350852 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350859 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350872 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-18 23:10:45.350890 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.350897 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350906 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-18 23:10:45.350920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.350971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.350987 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.350993 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-18 23:10:45.351008 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351033 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.351040 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351054 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-18 23:10:45.351068 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.351093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:10:45.351110 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-18 23:10:45.351117 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-18 23:10:45.351127 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-18 23:10:45.351143 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351148 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-18 23:10:45.351162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.351205 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-18 23:10:45.351221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.351232 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-18 23:10:45.351242 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-18 23:10:45.351259 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.351265 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-18 23:10:45.351275 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-18 23:10:45.351291 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-18 23:10:45.351298 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-18 23:10:45.351308 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-18 23:10:45.351325 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.351331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.351341 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.351358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.351364 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.351374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.351390 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.351397 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.351411 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.351429 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.351435 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-18 23:10:45.351445 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.351469 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.351480 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-18 23:10:45.351496 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.351527 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:10:45.351538 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-18 23:10:45.351556 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-18 23:10:45.351588 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.351600 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.351618 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.351649 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-18 23:10:45.351656 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-18 23:10:45.351668 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-18 23:10:45.351686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.351693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-18 23:10:45.351703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.351720 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.351727 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-18 23:10:45.351736 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.351752 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-18 23:10:45.351758 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-18 23:10:45.351774 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-18 23:10:45.351790 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-18 23:10:45.351829 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.351859 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-18 23:10:45.351886 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.351913 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-18 23:10:45.351939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.351971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-18 23:10:45.351998 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.352025 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-18 23:10:45.352052 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.352078 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-18 23:10:45.352105 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.352130 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-18 23:10:45.352157 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-18 23:10:45.352183 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-18 23:10:45.352209 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-18 23:10:45.352235 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-18 23:10:45.352262 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-18 23:10:45.352288 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-18 23:10:45.352315 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.352341 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-18 23:10:45.352368 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.352394 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-18 23:10:45.352420 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.352446 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-18 23:10:45.352473 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.352499 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-18 23:10:45.352525 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.352552 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.352578 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.352605 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:10:45.352631 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.352663 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-18 23:10:45.352691 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.352722 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-18 23:10:45.352749 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.352781 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-18 23:10:45.352808 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.352834 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-18 23:10:45.352861 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.352888 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.352915 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.352943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-18 23:10:45.352970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.352997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.353023 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.353050 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.353076 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.353102 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.353129 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.353155 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-18 23:10:45.353181 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-18 23:10:45.353207 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-18 23:10:45.353233 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.353259 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-18 23:10:45.353286 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.353313 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.353339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.353365 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-18 23:10:45.353392 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.353424 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-18 23:10:45.353451 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.353477 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-18 23:10:45.353503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.353531 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-18 23:10:45.353558 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.353585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-18 23:10:45.353611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.353639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-18 23:10:45.353671 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353689 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353715 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.353741 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353758 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353780 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353807 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.353833 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353850 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353867 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353883 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.353935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353952 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353968 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.353984 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354011 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.354036 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354063 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354098 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354129 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354155 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354173 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354199 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354225 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354241 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354267 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354294 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354320 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354346 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354372 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.354398 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354425 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354451 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354477 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.354503 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354520 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354546 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.354571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354598 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.354624 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354663 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.354690 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354716 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.354742 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354773 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.354801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354818 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354835 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354851 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354932 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.354958 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354975 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.354991 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355017 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.355043 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355070 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.355099 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355116 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355159 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.355185 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355202 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355234 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.355303 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355320 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355337 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355355 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355381 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.355407 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355424 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355488 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.355515 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355541 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.355567 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355584 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355617 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355648 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.355680 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355707 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:10:45.355732 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355749 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355769 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355797 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.355823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355839 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355856 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.355940 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.355966 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:10:45.355994 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356020 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.356046 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.356098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356116 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356132 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356180 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.356207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356239 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356273 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356289 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356306 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356322 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:10:45.356373 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356390 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356416 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.356441 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356458 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356474 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356500 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.356526 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356542 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356558 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356575 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.356626 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356648 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356666 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.356734 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356764 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.356797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356824 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.356850 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356867 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356908 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.356934 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356950 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.356976 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.357002 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357028 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.357053 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357079 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.357105 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357131 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.357156 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357182 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-18 23:10:45.357208 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357225 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-18 23:10:45.357277 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.357329 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357356 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.357382 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357408 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.357434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357460 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.357502 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357537 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357788 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357804 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357821 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.357873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357890 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357906 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357932 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.357965 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.357991 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.358017 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358034 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358050 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.358102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358136 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358168 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358195 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-18 23:10:45.358221 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358238 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358271 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358297 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.358323 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358356 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358389 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.358488 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358533 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-18 23:10:45.358560 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358577 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358594 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358610 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358637 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-18 23:10:45.358668 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358694 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-18 23:10:45.358720 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358737 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358753 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358785 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.358812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-18 23:10:45.358930 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.358956 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-18 23:10:45.358983 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359009 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-18 23:10:45.359034 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359060 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-18 23:10:45.359086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359107 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359167 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.359194 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359211 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-18 23:10:45.359335 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-18 23:10:45.359367 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.359425 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.359474 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.359524 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.359573 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.359620 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.359673 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.359722 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.359775 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.359824 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.359871 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.359918 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.359967 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.360014 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.360062 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.360110 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.360159 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.360207 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.360254 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.360302 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.360349 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.360397 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.360446 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.360501 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.360554 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.360600 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.360660 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.360713 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.360765 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.360815 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.360863 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.360914 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.360961 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.361010 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.361068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.361116 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.361163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.361211 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.361258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.361305 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.361352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.361399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.361446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.361495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.361542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.361589 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.361636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.361687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.361735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.361789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.361837 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.361884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.361932 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.361980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.362028 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.362075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.362123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.362174 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.362226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.362272 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.362317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.362364 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.362411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.362459 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.362506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.362558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.362605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.362669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.362725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.362778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.362827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.362875 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.362923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.362978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.363025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.363072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.363126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.363174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.363220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.363267 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.363315 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.363361 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.363409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.363456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.363504 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.363564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.363611 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.363664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.363713 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.363781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.363830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.363881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.363932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.363979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.364025 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.364071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.364117 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.364166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.364230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.364282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.364328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.364378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.364433 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:10:45.364460 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.364521 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.364576 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.364635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.364710 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.364768 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.364823 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.364877 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.364931 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.364985 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.365043 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.365116 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.365170 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.365223 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.365277 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.365331 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.365385 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.365466 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.365523 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.365577 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.365630 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.365698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.365973 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.366028 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.366082 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.366136 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.366189 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.366243 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.366338 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.366426 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.366482 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.366535 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.366589 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.366651 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.366716 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-18 23:10:45.366740 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.366802 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.366857 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.366910 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.366970 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.367024 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.367077 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.367131 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.367185 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.367238 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.367292 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.367345 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.367399 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.367453 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.367513 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.367624 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.367731 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.367797 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.367851 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.367905 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.367959 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.368012 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.368067 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.368120 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.368174 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.368233 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.368288 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.368342 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.368396 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.368449 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.368504 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.368558 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.368611 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.368673 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.368736 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-18 23:10:45.368759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.368815 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.368864 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.368913 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.368961 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.369014 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.369062 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.369110 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.369159 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.369207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.369254 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.369302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.369355 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.369403 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.369451 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.369499 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.369547 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.369595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.369648 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.369697 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.369745 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.369799 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.369848 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.369896 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.369944 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.369991 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.370040 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.370088 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.370135 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.370183 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.370231 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.370279 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.370328 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.370381 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.370437 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-18 23:10:45.370459 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.370511 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.370562 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.370612 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.370669 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.370720 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.370776 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-18 23:10:45.370827 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-18 23:10:45.370876 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-18 23:10:45.370927 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.370978 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.371028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.371078 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.371128 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.371179 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.371228 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.371278 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.371328 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.371379 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.371447 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.371501 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.371552 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.371602 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.371877 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.371929 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.371979 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-18 23:10:45.372029 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.372079 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.372130 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.372180 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.372231 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.372280 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.372330 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.372381 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.372440 wsdl: current service: Service1 2019-08-18 23:10:45.372457 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-18 23:10:45.372487 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-18 23:10:45.372514 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-18 23:10:45.372541 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-18 23:10:45.372568 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-18 23:10:45.372589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.372604 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.372614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.372624 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.372633 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.372646 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.372656 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:10:45.372665 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:10:45.372674 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:10:45.372683 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.372691 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.372700 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.372708 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.372717 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.372725 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.372733 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.372746 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.372755 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.372771 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.372780 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.372789 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.372797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.372805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.372814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.372821 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.372830 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:10:45.372838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.372846 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.372853 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.372862 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.372869 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.372877 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.372885 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.372893 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.372902 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.372913 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.373223 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.373233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.373242 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.373253 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.373261 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:10:45.373269 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:10:45.373278 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:10:45.373285 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.373293 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.373301 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.373309 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.373317 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373325 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373333 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.373341 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373349 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.373356 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.373364 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373379 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.373387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.373394 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.373401 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.373409 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:10:45.373417 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.373424 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.373432 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.373439 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.373451 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.373459 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.373467 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.373475 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.373483 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.373494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.373501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.373510 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.373517 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.373525 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.373531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:10:45.373538 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:10:45.373546 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:10:45.373553 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.373560 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.373568 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.373575 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.373582 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373596 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.373603 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373611 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.373618 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.373626 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373637 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373650 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.373658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.373665 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.373672 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.373679 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:10:45.373686 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.373694 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.373701 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.373708 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.373715 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.373722 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.373729 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.373736 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.373743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-18 23:10:45.373752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.373759 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-18 23:10:45.373772 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-18 23:10:45.373780 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-18 23:10:45.373788 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-18 23:10:45.373795 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-18 23:10:45.373802 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-18 23:10:45.373810 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-18 23:10:45.373818 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-18 23:10:45.373825 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-18 23:10:45.373833 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-18 23:10:45.373840 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-18 23:10:45.373847 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373855 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373862 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-18 23:10:45.373869 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-18 23:10:45.373876 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-18 23:10:45.373883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-18 23:10:45.373890 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373897 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-18 23:10:45.373904 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-18 23:10:45.373911 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-18 23:10:45.373918 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-18 23:10:45.373925 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-18 23:10:45.373932 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-18 23:10:45.373939 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-18 23:10:45.373946 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-18 23:10:45.373952 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-18 23:10:45.373960 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-18 23:10:45.373967 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-18 23:10:45.373973 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-18 23:10:45.373980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-18 23:10:45.373987 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-18 23:10:45.374237 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-18 23:10:45.374248 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:10:45.374253 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:10:45.374257 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-18 23:10:45.374264 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-18 23:10:45.374269 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:10:45.374273 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-18 23:10:45.374283 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-18 23:10:45.374291 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:10:45.374330 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374337 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:10:45.374351 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-18 23:10:45.374373 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-18 23:10:45.374380 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-18 23:10:45.374385 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-18 23:10:45.374389 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-18 23:10:45.374394 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:10:45.374405 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374412 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374417 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374429 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374438 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-18 23:10:45.374443 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-18 23:10:45.374467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.374476 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:10:45.374481 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.374504 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:10:45.374509 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-18 23:10:45.374514 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-18 23:10:45.374518 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-18 23:10:45.374522 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-18 23:10:45.374525 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-18 23:10:45.374530 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-18 23:10:45.374534 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-18 23:10:45.374541 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-18 23:10:45.374551 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374557 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374562 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-18 23:10:45.374568 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374574 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-18 23:10:45.374578 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-18 23:10:45.374601 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-18 23:10:45.374607 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374612 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374618 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374622 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-18 23:10:45.374633 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:10:45.374644 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:10:45.374651 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:10:45.374656 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:10:45.374663 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179413" 2019-08-18 23:10:45.374671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:10:45.374675 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:10:45.374680 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:10:45.374686 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:10:45.374691 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-08-18 23:10:45.374697 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-18 23:10:45.374705 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-18 23:10:45.374709 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-18 23:10:45.374713 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-18 23:10:45.374718 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-08-18 23:10:45.374722 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179413 2019-08-18 23:10:45.374744 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179413 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-18 23:10:45.374749 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-18 23:10:45.374755 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3773"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-18 23:10:45.374774 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-18 23:10:45.374780 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179413 2019-08-18 23:10:45.374790 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-18 23:10:45.374867 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-18 23:10:45.374804 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-18 23:10:45.374814 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-18 23:10:45.374820 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-18 23:10:45.374825 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-18 23:10:45.374829 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-18 23:10:45.374836 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:10:45.374847 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:10:45.374855 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:10:45.374861 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:10:45.374873 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-18 23:10:45.374884 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-18 23:10:45.374892 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-18 23:10:45.382698 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-18 23:10:45.382724 soap_transport_http: socket connected 2019-08-18 23:10:45.382739 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-18 23:10:45.382745 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-18 23:10:45.382751 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-18 23:10:45.382756 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-18 23:10:45.382764 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-18 23:10:45.382770 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-18 23:10:45.382775 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-18 23:10:45.382811 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-18 23:10:45.397696 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-18 23:10:45.397725 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-18 23:10:45.397732 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:10:45.397738 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-18 23:10:45.397743 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-18 23:10:45.397749 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-18 23:10:45.397755 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-18 23:10:45.397766 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-18 23:10:45.397772 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-18 23:10:45.397778 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 18 Aug 2019 21:10:34 GMT 2019-08-18 23:10:45.397784 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-18 23:10:45.397789 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-18 23:10:45.397795 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-18 23:10:45.397805 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-18 23:10:45.397833 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-18 23:10:45.397844 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-18 23:10:45.397854 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-18 23:10:45.397859 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-18 23:10:45.397864 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-18 23:10:45.397901 soap_transport_http: closed socket 2019-08-18 23:10:45.397914 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-18 23:10:45.397921 soap_transport_http: end of send() 2019-08-18 23:10:45.397949 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-18 23:10:45.397956 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 18 Aug 2019 21:10:34 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-18 23:10:45.397991 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-18 23:10:45.398001 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-18 23:10:45.398025 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-18 23:10:45.398031 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-18 23:10:45.398148 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-18 23:10:45.398250 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-18 23:10:45.398257 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-18 23:10:45.398266 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-18 23:10:45.398278 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:10:45.398302 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-18 23:10:45.398358 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-18 23:10:45.398387 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-18 23:10:45.398399 nusoap_client: got fault 2019-08-18 23:10:45.398407 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-18 23:10:45.398411 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-18 23:10:45.398420 nusoap_client: detail =