Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 182.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53269706501 Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2401
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 17:51:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 19:51:48.649131 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 19:51:48.649200 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:51:48.649229 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 19:51:48.649259 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:51:48.649276 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 19:51:48.649288 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 19:51:48.649306 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 19:51:48.649322 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:51:48.649334 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:51:48.649347 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 19:51:48.649362 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:51:48.649381 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:51:48.649392 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:51:48.649400 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:51:48.649407 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:51:48.649414 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 19:51:48.649433 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:51:48.649455 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:51:48.649470 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:51:48.649479 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 19:51:48.649489 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 19:51:48.649504 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:51:48.649518 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:51:48.655665 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:51:48.655696 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:51:48.655719 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 19:51:48.655728 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:51:48.655738 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:51:48.655743 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 19:51:48.655748 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 19:51:48.655778 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 19:51:48.671571 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 19:51:48.671666 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 19:51:48.671679 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:51:48.671688 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:51:48.671698 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:51:48.671708 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:51:48.671718 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:51:48.671730 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:51:48.671740 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:51:48.671750 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:51:32 GMT 2019-10-14 19:51:48.671759 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:51:48.671769 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 19:51:48.671779 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:51:48.671797 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 19:51:48.671853 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 19:51:48.671888 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 19:51:48.677527 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.677729 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.677794 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.677882 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:51:48.683725 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.683843 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:51:48.683990 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.684098 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:51:48.684184 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:51:48.689704 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.689980 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.690050 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.690107 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.690223 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:51:48.690313 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:51:48.690374 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 19:51:48.690483 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:51:48.690589 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:51:48.690639 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:51:48.695718 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.695751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.695774 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.695796 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696218 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696263 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696296 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.696336 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696362 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696384 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696410 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696488 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696531 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 19:51:48.696560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.696617 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.696664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.696690 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696737 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696762 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 19:51:48.696785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696807 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696827 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696950 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.696994 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 19:51:48.697075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.697114 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.697139 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.697161 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.697185 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.697207 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 19:51:48.701753 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-14 19:51:48.701779 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:51:48.701790 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 19:51:48.701831 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 19:51:48.701883 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:51:48.701908 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:51:48.701920 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:51:48.701947 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 19:51:48.701956 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 19:51:48.702193 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 19:51:48.702218 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 19:51:48.702298 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702315 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 19:51:48.702351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702407 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.702423 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702447 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:51:48.702484 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.702497 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702517 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:51:48.702545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.702612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.702643 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.702684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702746 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.702761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702781 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 19:51:48.702808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.702859 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:51:48.702887 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 19:51:48.702928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.702977 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.702991 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703012 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:51:48.703048 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.703061 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703081 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:51:48.703119 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.703132 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703152 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:51:48.703179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.703244 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.703274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703287 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 19:51:48.703316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703365 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.703378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703396 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 19:51:48.703419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.703466 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 19:51:48.703494 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 19:51:48.703533 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703584 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.703597 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703616 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:51:48.703652 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.703665 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703685 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:51:48.703730 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.703744 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703764 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:51:48.703799 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.703812 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703833 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.703860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.703935 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.703964 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.703976 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.704005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704053 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704143 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.704184 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.704219 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704241 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.704261 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 19:51:48.704287 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:51:48.704337 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:51:48.704366 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704378 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 19:51:48.704407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704457 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.704471 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704491 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 19:51:48.704525 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.704538 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704557 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 19:51:48.704592 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.704605 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704631 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 19:51:48.704668 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.704680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704706 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.704736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.704807 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.704836 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704848 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.704876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704928 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.704942 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.704961 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 19:51:48.704989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.705039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:51:48.705068 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705079 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 19:51:48.705106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705155 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.705168 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705188 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:51:48.705215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.705264 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.705292 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705304 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.705332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705380 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.705394 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705415 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 19:51:48.705442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.705493 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:51:48.705523 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705535 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 19:51:48.705563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.705623 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705641 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.705665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.705737 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.705760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705767 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.705790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705822 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.705831 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705842 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 19:51:48.705856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.705883 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 19:51:48.705898 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705905 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 19:51:48.705919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705946 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.705954 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.705964 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:51:48.705982 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.705990 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706000 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.706013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706043 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 19:51:48.706058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706064 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.706077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706103 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.706110 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706120 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 19:51:48.706133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706148 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706158 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 19:51:48.706172 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706178 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 19:51:48.706191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706215 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.706222 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706232 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:51:48.706251 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.706257 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706267 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.706280 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706308 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 19:51:48.706323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706329 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.706342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706367 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.706374 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706384 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 19:51:48.706397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706422 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 19:51:48.706436 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706442 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 19:51:48.706456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.706487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706496 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.706509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706534 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 19:51:48.706548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706555 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.706568 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706592 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.706599 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706608 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 19:51:48.706622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706653 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 19:51:48.706668 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706674 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 19:51:48.706688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706712 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.706719 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706729 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.706742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706767 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.706781 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706787 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.706800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706824 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.706831 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706841 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 19:51:48.706854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706879 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:51:48.706893 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706899 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 19:51:48.706912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706939 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.706946 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706956 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:51:48.706968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.706983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.706993 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.707008 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707014 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.707027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707051 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.707059 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707069 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 19:51:48.707082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707107 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:51:48.707121 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707127 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 19:51:48.707141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707165 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.707173 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707183 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 19:51:48.707195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707220 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.707234 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707240 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.707254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707278 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.707285 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707295 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 19:51:48.707308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707332 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:51:48.707347 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707353 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 19:51:48.707366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707390 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.707397 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707407 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 19:51:48.707424 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.707431 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707440 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 19:51:48.707453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707481 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.707496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707502 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.707515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707539 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.707547 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707556 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 19:51:48.707569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707594 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:51:48.707609 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707615 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:51:48.707629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707660 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.707668 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707678 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.707691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707716 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.707730 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707737 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.707750 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707777 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.707784 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707794 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:51:48.707808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707834 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.707848 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707854 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:51:48.707867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707894 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:51:48.707901 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707911 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:51:48.707924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.707949 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.707964 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.707970 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.707983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708007 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708014 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708052 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708072 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708089 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708099 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.708109 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 19:51:48.708121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708135 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:51:48.708145 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:51:48.708160 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708166 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 19:51:48.708179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708204 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:51:48.708211 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708221 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:51:48.708234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.708259 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.708273 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708279 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.708293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708316 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708323 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708397 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708407 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.708417 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 19:51:48.708429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:51:48.708453 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:51:48.708467 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708473 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 19:51:48.708487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708512 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:51:48.708519 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708529 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 19:51:48.708542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.708567 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.708582 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708588 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.708601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708624 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708631 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708694 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.708710 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708721 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.708731 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 19:51:48.708743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:51:48.708767 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:51:48.708781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 19:51:48.708801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708826 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.708833 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 19:51:48.708861 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.708868 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 19:51:48.708895 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.708901 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708911 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 19:51:48.708928 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.708935 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708945 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:51:48.708962 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.708968 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.708978 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:51:48.708995 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.709002 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709012 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 19:51:48.709029 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.709035 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709045 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.709058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709108 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.709124 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709130 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.709144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709170 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709177 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709187 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 19:51:48.709200 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:51:48.709241 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 19:51:48.709261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709285 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709293 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709302 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:51:48.709320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709326 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709336 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.709353 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709360 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709369 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:51:48.709382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709415 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.709430 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709436 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.709449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709474 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709481 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 19:51:48.709504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709529 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:51:48.709544 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709550 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:51:48.709564 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709588 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709595 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709604 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.709618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709633 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709648 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.709663 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709669 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.709683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709715 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:51:48.709738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.709778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 19:51:48.709798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709823 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709830 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709840 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 19:51:48.709857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709863 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.709890 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.709897 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709907 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:51:48.709920 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.709954 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.709968 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.709974 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.709988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710013 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.710020 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710030 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 19:51:48.710043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710058 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.710068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.710082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.710101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710126 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710133 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710142 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:51:48.710159 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.710166 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710175 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:51:48.710193 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.710200 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710210 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:51:48.710227 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710234 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710244 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:51:48.710261 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710267 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710277 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:51:48.710290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.710331 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.710346 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710352 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.710365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710390 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710407 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 19:51:48.710420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.710435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.710445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.710459 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710489 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710496 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710506 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710519 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.710549 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710573 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.710582 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710600 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.710627 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.710635 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710652 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 19:51:48.710670 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.710677 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710687 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 19:51:48.710704 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.710711 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710721 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:51:48.710738 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.710745 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710755 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 19:51:48.710772 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:51:48.710779 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710788 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 19:51:48.710805 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710813 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710823 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.710840 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710846 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710856 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.710873 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710880 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710889 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 19:51:48.710906 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710912 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710922 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:51:48.710939 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.710945 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.710955 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:51:48.710968 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.711042 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711049 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.711063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711088 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.711095 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711105 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:51:48.711122 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711129 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711139 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:51:48.711156 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711163 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711172 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:51:48.711190 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.711196 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711206 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:51:48.711219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.711255 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711270 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711276 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.711290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711315 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711323 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711333 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 19:51:48.711346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.711371 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.711384 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711412 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711419 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711442 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.711471 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711496 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.711503 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711513 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:51:48.711530 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711537 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711547 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:51:48.711564 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.711570 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711580 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:51:48.711597 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.711604 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711614 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:51:48.711631 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.711642 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:51:48.711674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.711681 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711692 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:51:48.711709 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.711743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711750 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711759 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:51:48.711776 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711783 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711793 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:51:48.711810 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711817 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711826 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:51:48.711844 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711850 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711860 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:51:48.711873 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.711927 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.711944 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711950 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.711964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.711990 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.711997 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712006 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:51:48.712024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.712030 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.712056 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712063 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712072 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:51:48.712089 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.712095 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712104 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.712155 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712170 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712176 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.712189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712214 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712221 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712231 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 19:51:48.712244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.712259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.712269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.712282 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712309 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712316 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712326 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712339 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712355 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.712368 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712393 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.712400 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712410 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:51:48.712427 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712434 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712443 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 19:51:48.712460 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.712467 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712476 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 19:51:48.712494 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.712500 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712510 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 19:51:48.712527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.712534 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712543 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:51:48.712560 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.712567 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712577 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:51:48.712594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712600 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712610 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.712627 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712634 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712648 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 19:51:48.712666 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712673 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712683 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 19:51:48.712700 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712706 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712716 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 19:51:48.712733 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712740 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712749 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:51:48.712767 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.712773 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712783 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:51:48.712796 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.712854 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.712869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712897 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712904 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712914 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712928 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712944 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.712957 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712982 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.712989 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.712999 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 19:51:48.713016 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.713024 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713034 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 19:51:48.713051 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.713057 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713066 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:51:48.713083 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713090 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713099 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 19:51:48.713116 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713123 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713132 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 19:51:48.713149 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713156 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713165 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 19:51:48.713183 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713189 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713198 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 19:51:48.713215 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713221 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713231 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 19:51:48.713248 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713254 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713264 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 19:51:48.713281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713287 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713297 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 19:51:48.713314 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713320 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713330 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 19:51:48.713347 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.713353 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713363 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 19:51:48.713380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713387 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713396 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.713413 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.713419 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713429 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 19:51:48.713442 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.713527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713533 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 19:51:48.713548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713573 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.713580 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713590 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 19:51:48.713603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.713628 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713648 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713655 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.713669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713694 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.713701 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713711 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 19:51:48.713724 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713740 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.713750 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:51:48.713765 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713771 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 19:51:48.713785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713809 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.713817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713826 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.713843 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713850 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713859 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:51:48.713876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.713883 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713892 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:51:48.713909 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.713916 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713926 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:51:48.713939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.713975 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 19:51:48.713989 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.713996 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.714011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714036 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.714043 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714053 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 19:51:48.714066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.714091 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 19:51:48.714104 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.714132 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714139 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.714149 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.714179 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.714193 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714218 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.714225 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714235 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 19:51:48.714252 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.714258 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714268 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 19:51:48.714285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.714291 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714301 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 19:51:48.714318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 19:51:48.714325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714334 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 19:51:48.714351 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.714358 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714367 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 19:51:48.714384 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.714391 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714400 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 19:51:48.714418 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.714424 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714434 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:51:48.714451 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.714457 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714467 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 19:51:48.714484 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.714490 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714500 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 19:51:48.714517 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.714523 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.714546 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 19:51:48.714594 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.714611 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714618 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 19:51:48.714632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.714669 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714679 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.714692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.714718 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.714733 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714739 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.714752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714776 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714783 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714793 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 19:51:48.714806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.714821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.714831 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:51:48.714844 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714870 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.714877 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714887 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 19:51:48.714904 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:51:48.714910 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714920 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 19:51:48.714937 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.714944 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714954 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 19:51:48.714967 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 19:51:48.714990 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.715005 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715011 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.715025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.715056 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715066 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.715083 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715089 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715100 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 19:51:48.715117 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715124 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715133 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 19:51:48.715146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.715180 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715200 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.715214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715238 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715245 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715255 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 19:51:48.715268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.715292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.715306 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715332 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715339 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715349 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715362 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.715391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715416 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715423 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715433 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 19:51:48.715450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715456 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715466 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 19:51:48.715483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.715490 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715499 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 19:51:48.715516 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715523 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715532 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 19:51:48.715549 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.715556 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715566 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 19:51:48.715583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715590 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715599 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 19:51:48.715616 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.715623 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715633 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 19:51:48.715684 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715692 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715702 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 19:51:48.715720 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715726 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715736 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 19:51:48.715749 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.715796 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.715814 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715820 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 19:51:48.715835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715860 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715867 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715877 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 19:51:48.715894 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.715901 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715911 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:51:48.715928 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.715934 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715944 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:51:48.715960 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.715967 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.715977 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:51:48.715994 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716001 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716011 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 19:51:48.716024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.716078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716085 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.716099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716167 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.716188 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.716204 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716215 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.716225 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 19:51:48.716237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 19:51:48.716262 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:51:48.716276 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716282 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 19:51:48.716296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716320 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.716327 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716337 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 19:51:48.716350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716375 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.716389 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716395 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.716409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716434 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:51:48.716441 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716451 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 19:51:48.716464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716489 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 19:51:48.716503 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716509 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 19:51:48.716523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.716554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716564 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.716577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716602 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.716616 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716622 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.716640 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716666 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716673 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716683 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 19:51:48.716697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.716712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716722 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:51:48.716735 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716763 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716770 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716780 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716793 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716809 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.716822 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716848 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716855 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716865 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 19:51:48.716882 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716889 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716898 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 19:51:48.716915 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716922 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716932 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 19:51:48.716948 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716955 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716965 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 19:51:48.716982 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.716989 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.716998 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 19:51:48.717015 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:51:48.717023 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717032 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 19:51:48.717050 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:51:48.717056 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717066 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 19:51:48.717083 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 19:51:48.717089 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717099 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 19:51:48.717116 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.717123 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717133 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 19:51:48.717150 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717156 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717166 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 19:51:48.717183 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717191 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717201 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 19:51:48.717218 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717224 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717234 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 19:51:48.717251 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717258 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717267 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 19:51:48.717280 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.717342 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.717360 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717366 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 19:51:48.717381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717406 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717413 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717422 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 19:51:48.717435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.717460 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.717474 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717481 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.717494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717519 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.717526 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717536 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 19:51:48.717549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.717573 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:51:48.717598 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717608 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.717627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717659 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717666 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717677 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 19:51:48.717694 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.717701 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717711 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 19:51:48.717729 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.717735 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717745 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 19:51:48.717762 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.717769 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717779 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 19:51:48.717792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.717828 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.717843 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717849 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.717863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717888 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.717895 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717905 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 19:51:48.717918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.717933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.717943 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.717956 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.717984 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.717991 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718001 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.718043 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718068 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.718076 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718086 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 19:51:48.718103 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.718110 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 19:51:48.718137 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718144 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718154 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 19:51:48.718171 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.718179 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718189 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 19:51:48.718206 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718213 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718222 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 19:51:48.718239 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718256 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718267 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 19:51:48.718285 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:51:48.718291 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718301 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 19:51:48.718314 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.718354 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.718369 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718375 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 19:51:48.718389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718413 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.718420 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718430 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 19:51:48.718447 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718454 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718463 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 19:51:48.718480 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718487 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718496 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 19:51:48.718514 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.718521 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718531 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 19:51:48.718548 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718555 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718564 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 19:51:48.718581 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718588 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718598 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 19:51:48.718615 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718622 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718631 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 19:51:48.718654 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.718661 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718671 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 19:51:48.718684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.718736 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.718751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718758 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 19:51:48.718772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718796 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.718804 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718813 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 19:51:48.718828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718853 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.718867 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:51:48.718885 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 19:51:48.718892 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 19:51:48.718902 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 19:51:48.718918 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718924 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 19:51:48.718937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.718960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.718980 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 19:51:48.718996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.719007 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 19:51:48.719017 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 19:51:48.719033 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.719040 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 19:51:48.719050 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 19:51:48.719066 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 19:51:48.719072 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 19:51:48.719082 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 19:51:48.719098 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.719105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.719114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.719131 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.719137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.719147 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.719163 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.719170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.719179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.719196 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.719203 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 19:51:48.719212 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.719229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.719235 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 19:51:48.719245 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.719261 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:51:48.719268 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 19:51:48.719277 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 19:51:48.719293 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.719300 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.719309 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.719326 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 19:51:48.719332 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 19:51:48.719342 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 19:51:48.719358 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.719364 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 19:51:48.719374 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.719391 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.719398 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 19:51:48.719449 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.719465 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 19:51:48.719472 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 19:51:48.719482 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 19:51:48.719495 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 19:51:48.719530 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.719559 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 19:51:48.719586 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.719613 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 19:51:48.719645 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.719673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 19:51:48.719700 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.719727 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 19:51:48.719754 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.719780 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 19:51:48.719806 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.719832 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 19:51:48.719858 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 19:51:48.719884 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 19:51:48.719910 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 19:51:48.719937 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 19:51:48.719964 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 19:51:48.719990 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 19:51:48.720016 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.720043 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 19:51:48.720069 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.720096 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 19:51:48.720123 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.720149 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 19:51:48.720175 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.720201 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 19:51:48.720228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.720254 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.720281 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.720307 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:51:48.720334 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.720361 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 19:51:48.720387 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.720413 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 19:51:48.720439 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.720465 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 19:51:48.720491 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.720517 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 19:51:48.720544 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.720571 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.720598 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.720624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 19:51:48.720657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.720685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.720711 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.720737 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.720763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.720790 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.720816 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.720843 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 19:51:48.720869 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 19:51:48.720895 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 19:51:48.720922 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.720948 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 19:51:48.720974 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.721000 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.721027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.721053 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 19:51:48.721079 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.721105 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 19:51:48.721131 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.721158 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 19:51:48.721184 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.721212 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 19:51:48.721239 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.721267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 19:51:48.721293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.721319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 19:51:48.721346 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721364 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721390 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.721416 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721434 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721450 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721475 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.721501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721534 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721551 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721578 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.721619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721660 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721677 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.721730 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721756 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.721782 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721808 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.721834 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721850 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721877 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.721904 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721921 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721947 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.721973 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.721999 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.722025 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722051 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.722077 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722103 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.722129 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722155 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.722181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.722250 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.722301 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722327 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.722353 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722379 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.722405 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722433 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.722459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722477 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722494 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722511 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722527 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722544 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.722613 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722629 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.722703 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.722755 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722772 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722789 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722815 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.722840 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.722959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.722993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723011 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723037 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.723063 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723080 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723114 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.723166 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723193 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.723219 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723236 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723253 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723269 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723294 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.723321 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723347 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:51:48.723373 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723389 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723406 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723432 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.723458 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723475 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723491 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723508 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.723576 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723603 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:51:48.723630 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723662 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.723688 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723714 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.723741 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723774 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.723844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723861 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.723987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:51:48.724012 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.724081 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724098 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724115 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724141 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.724166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.724268 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724301 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724317 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724343 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.724369 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724395 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724421 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724447 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724472 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724489 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724515 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724542 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724559 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724585 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724610 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724640 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724668 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724694 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.724720 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724746 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724772 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724798 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 19:51:48.724824 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724841 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 19:51:48.724893 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724919 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.724947 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.724973 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.724999 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725025 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.725051 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725077 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.725103 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725120 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725137 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725203 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725228 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.725255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725272 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725314 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.725340 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725366 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.725392 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725409 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725425 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725451 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.725477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725572 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 19:51:48.725598 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725615 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725631 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725652 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725679 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.725704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725755 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.725806 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 19:51:48.725860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725876 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725893 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725909 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 19:51:48.725961 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.725987 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 19:51:48.726012 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726029 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726046 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.726098 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726115 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726148 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 19:51:48.726217 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726243 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 19:51:48.726269 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726295 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 19:51:48.726321 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726347 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 19:51:48.726373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726389 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726406 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726422 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.726476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726526 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726543 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726559 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726593 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 19:51:48.726619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 19:51:48.726655 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.726712 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.726762 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.726812 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.726861 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.726907 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.726956 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.727004 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.727052 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.727099 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.727146 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.727193 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.727243 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.727339 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.727387 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.727435 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.727483 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.727530 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.727578 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.727625 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.727679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.727726 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.727775 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.727830 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.727882 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.727928 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.727976 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.728022 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.728068 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.728116 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.728164 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.728215 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.728262 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.728311 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.728367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.728416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.728463 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.728511 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.728558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.728605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.728656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.728704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.728753 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.728801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.728848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.728896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.728942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.728989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.729036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.729084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.729132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.729178 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.729227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.729275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.729324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.729373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.729421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.729472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.729524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.729570 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.729617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.729670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.729718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.729766 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.729814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.729865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.729912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.729962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.730017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.730071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.730118 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.730166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.730214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.730259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.730307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.730354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.730401 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.730449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.730495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.730548 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.730596 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.730647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.730696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.730743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.730791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.730840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.730888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.730936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.730989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.731037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.731086 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.731137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.731188 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.731235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.731282 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.731328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.731374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.731423 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.731472 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.731522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.731569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.731618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.731679 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:51:48.731706 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.731767 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.731822 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.731876 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.731930 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.731984 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.732037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.732090 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.732143 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.732196 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.732249 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.732303 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.732356 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.732410 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.732463 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.732516 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.732569 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.732631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.732691 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.732744 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.732798 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.732851 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.732905 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.732958 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.733011 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.733065 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.733118 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.733170 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.733223 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.733277 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.733329 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.733382 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.733436 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.733490 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.733551 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 19:51:48.733575 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.733629 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.733688 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.733742 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.733795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.733850 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.733903 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.733957 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.734010 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.734063 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.734117 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.734169 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.734223 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.734277 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.734331 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.734385 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.734438 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.734492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.734546 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.734601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.734660 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.734714 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.734767 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.734820 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.734925 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.734979 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.735034 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.735088 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.735142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.735195 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.735249 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.735303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.735356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.735413 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.735474 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 19:51:48.735497 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.735546 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.735594 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.735648 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.735698 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.735746 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.735794 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.735842 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.735891 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.735939 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.735987 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.736035 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.736083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.736132 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.736180 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.736229 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.736278 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.736327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.736375 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.736423 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.736471 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.736519 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.736567 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.736615 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.736668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.736717 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.736766 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.736814 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.736862 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.736909 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.736957 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.737005 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.737053 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.737102 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.737156 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 19:51:48.737178 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.737230 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.737281 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.737331 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.737382 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.737432 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.737481 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 19:51:48.737818 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 19:51:48.737870 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 19:51:48.737921 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.737972 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.738023 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.738073 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.738123 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.738173 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.738223 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.738273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.738324 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.738374 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.738426 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.738476 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.738527 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.738578 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.738629 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.738684 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.738735 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 19:51:48.738785 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.738835 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.738885 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.738935 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.738985 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.739035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.739085 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.739136 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.739189 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 19:51:48.739206 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 19:51:48.739235 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 19:51:48.739263 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 19:51:48.739289 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 19:51:48.739315 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 19:51:48.739336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.739355 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.739365 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.739375 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.739385 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.739394 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.739403 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:51:48.739412 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:51:48.739422 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:51:48.739431 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.739440 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.739450 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.739458 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.739468 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739477 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.739487 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.739495 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.739503 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.739512 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.739520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.739550 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.739558 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.739566 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.739575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:51:48.739583 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.739591 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.739599 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.739607 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.739616 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.739624 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.739633 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.739646 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.739655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.739667 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.739675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.739684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.739692 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.739700 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.739707 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:51:48.739714 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:51:48.739722 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:51:48.739730 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.739737 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.739745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.739753 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.739760 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739768 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.739775 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.739783 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.739790 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.739798 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.739805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.739820 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.739828 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.739835 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.739842 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.739850 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:51:48.739857 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.739864 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.739872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.739880 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.739887 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.739894 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.739901 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.739910 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.739917 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.739927 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.739935 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.739943 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.739951 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.739962 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.739970 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:51:48.739977 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:51:48.739985 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:51:48.739992 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.739999 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.740007 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.740014 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.740022 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740030 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.740037 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.740045 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.740052 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.740060 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.740067 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740074 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740083 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.740090 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.740097 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.740104 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.740111 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:51:48.740118 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.740124 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.740131 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.740138 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.740145 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.740151 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.740158 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.740165 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.740172 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 19:51:48.740181 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.740188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 19:51:48.740195 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 19:51:48.740202 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 19:51:48.740209 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 19:51:48.740216 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 19:51:48.740223 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 19:51:48.740231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 19:51:48.740237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 19:51:48.740244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 19:51:48.740251 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 19:51:48.740258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 19:51:48.740265 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740272 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.740279 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 19:51:48.740286 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 19:51:48.740293 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 19:51:48.740300 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 19:51:48.740307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 19:51:48.740320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 19:51:48.740330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 19:51:48.740338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 19:51:48.740345 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 19:51:48.740352 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 19:51:48.740358 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 19:51:48.740365 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 19:51:48.740372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 19:51:48.740379 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 19:51:48.740386 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 19:51:48.740394 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 19:51:48.740401 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 19:51:48.740407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 19:51:48.740659 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 19:51:48.740671 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:51:48.740676 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:51:48.740681 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 19:51:48.740688 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 19:51:48.740692 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:51:48.740696 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 19:51:48.740706 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 19:51:48.740715 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:51:48.740752 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.740759 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:51:48.740773 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 19:51:48.740794 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 19:51:48.740801 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 19:51:48.740806 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 19:51:48.740810 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 19:51:48.740816 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:51:48.740826 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740833 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740838 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740851 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.740860 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 19:51:48.740866 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 19:51:48.740891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.740900 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:51:48.740905 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.740929 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:51:48.740935 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 19:51:48.740939 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 19:51:48.740943 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 19:51:48.740947 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 19:51:48.740951 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 19:51:48.740955 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 19:51:48.740960 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 19:51:48.740966 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 19:51:48.740976 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740983 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740987 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 19:51:48.740993 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.740999 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 19:51:48.741003 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 19:51:48.741026 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 19:51:48.741033 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.741037 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.741043 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.741047 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 19:51:48.741057 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:51:48.741065 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:51:48.741070 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:51:48.741074 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:51:48.741081 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179413" 2019-10-14 19:51:48.741088 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:51:48.741093 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:51:48.741097 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:51:48.741103 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:51:48.741108 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-10-14 19:51:48.741114 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 19:51:48.741121 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 19:51:48.741126 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 19:51:48.741130 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 19:51:48.741135 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-10-14 19:51:48.741139 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179413 2019-10-14 19:51:48.741160 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179413 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 19:51:48.741165 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 19:51:48.741171 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3300"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 19:51:48.741185 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 19:51:48.741191 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179413 2019-10-14 19:51:48.741201 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 19:51:48.741274 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 19:51:48.741213 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 19:51:48.741224 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 19:51:48.741230 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 19:51:48.741235 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 19:51:48.741239 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 19:51:48.741245 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:51:48.741254 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:51:48.741262 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:51:48.741268 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:51:48.741281 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 19:51:48.741290 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 19:51:48.741297 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 19:51:48.747341 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 19:51:48.747356 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 19:51:48.747367 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 19:51:48.747372 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 19:51:48.747378 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 19:51:48.747383 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 19:51:48.747387 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 19:51:48.747391 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 19:51:48.747396 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 19:51:48.747428 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 19:51:48.755304 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 19:51:48.755321 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 19:51:48.755328 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:51:48.755333 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 19:51:48.755339 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 19:51:48.755344 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 19:51:48.755350 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 19:51:48.755356 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 19:51:48.755362 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 19:51:48.755367 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 17:51:32 GMT 2019-10-14 19:51:48.755373 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 19:51:48.755379 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 19:51:48.755385 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 19:51:48.755392 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 19:51:48.755413 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 19:51:48.755423 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 19:51:48.755432 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 19:51:48.755437 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 19:51:48.755442 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 19:51:48.755479 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 19:51:48.755491 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 19:51:48.755496 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 19:51:48.755518 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 19:51:48.755525 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 17:51:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 19:51:48.755550 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 19:51:48.755559 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 19:51:48.755578 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 19:51:48.755584 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 19:51:48.755692 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 19:51:48.755785 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 19:51:48.755791 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 19:51:48.755800 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 19:51:48.755810 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:51:48.755833 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 19:51:48.755887 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 19:51:48.755914 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 19:51:48.755929 nusoap_client: got fault 2019-10-14 19:51:48.755937 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 19:51:48.755942 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 19:51:48.755947 nusoap_client: detail =