Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
talerzyk: 182.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części D1 D2 D3 D4 D5 D6 Opis
53269706501 Model turbiny: K26
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2401
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:50 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:46:08.254624 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:46:08.254682 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:08.254697 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:46:08.254714 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:08.254723 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:46:08.254731 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:46:08.254745 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:46:08.254754 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:08.254766 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:08.254776 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:46:08.254784 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:46:08.254796 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:46:08.254801 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:46:08.254806 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:46:08.254810 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:46:08.254814 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:46:08.254827 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:08.254843 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:08.254852 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:46:08.254858 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:46:08.254863 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:46:08.254872 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:46:08.254881 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:46:08.262513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:46:08.262547 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:46:08.262563 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:46:08.262571 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:08.262577 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:08.262582 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:46:08.262587 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:46:08.262642 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:46:08.425906 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:46:08.425957 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:46:08.425965 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:08.425971 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:46:08.425978 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:46:08.425983 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:46:08.425990 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:46:08.425996 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:46:08.426002 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:46:08.426008 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:50 GMT 2019-02-19 19:46:08.426014 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:46:08.426019 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:46:08.426026 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:46:08.426041 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:46:08.426077 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:46:08.433364 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:46:08.433473 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 19:46:08.433995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.440658 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.441354 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:46:08.441813 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:46:08.442378 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.442446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.448434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.448537 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.448871 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.449135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:46:08.449597 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:08.449967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.450183 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.450341 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.450368 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.450680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.450731 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.451136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.451165 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.451606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.451629 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.455814 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.455843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.456140 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.456172 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.456607 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.456639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.457121 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.457153 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.457557 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.457591 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:46:08.458148 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.458270 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:46:08.458722 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.458981 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.459193 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:46:08.459433 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.459448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.459654 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:46:08.459782 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-19 19:46:08.459793 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:46:08.459798 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:46:08.459901 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:46:08.459941 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:46:08.459957 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:46:08.459965 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:46:08.459984 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:46:08.459989 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:46:08.460158 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:46:08.460174 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:46:08.460225 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:46:08.460255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460293 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460304 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460321 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:08.460344 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460352 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460363 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:08.460379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.460420 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.460437 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460443 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.460459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460497 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.460505 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460516 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:46:08.460530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.460558 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:46:08.460574 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460580 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:46:08.460596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460622 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460629 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460639 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:08.460658 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460664 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460677 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:08.460696 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460703 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460713 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:46:08.460726 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.460761 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.460777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:46:08.460803 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460828 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.460835 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460846 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:46:08.460859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.460885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:46:08.460900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:46:08.460920 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460949 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460956 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.460966 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:46:08.460984 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.460990 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461000 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:46:08.461018 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.461025 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461035 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:46:08.461052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.461059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.461082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461109 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.461135 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461142 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.461156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461181 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461187 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461230 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.461252 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.461269 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461286 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:08.461297 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:46:08.461309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:08.461334 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:46:08.461349 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461356 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:46:08.461370 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461395 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.461403 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461413 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:08.461426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461451 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.461467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461474 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.461491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461517 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.461524 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461540 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:46:08.461554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461580 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:46:08.461596 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461602 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:46:08.461616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.461647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461657 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.461671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461696 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.461711 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461717 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.461732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461757 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.461764 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461783 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:46:08.461796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461822 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:46:08.461837 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461843 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:46:08.461857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461882 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.461889 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461899 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:08.461917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.461925 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461935 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.461948 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461967 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.461977 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:46:08.461992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.461998 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.462012 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462036 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.462043 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462053 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:46:08.462066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462081 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462091 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:46:08.462106 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462112 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:46:08.462130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462157 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.462164 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462174 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:08.462194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.462200 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462210 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.462224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462253 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:46:08.462267 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462279 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.462294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462319 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.462325 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462335 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:46:08.462348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462374 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:46:08.462389 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462395 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:46:08.462408 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462433 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.462440 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462449 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.462462 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462487 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:46:08.462502 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462509 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.462522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462547 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.462554 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462564 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:46:08.462577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462592 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462602 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:46:08.462617 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462623 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:46:08.462637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.462668 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462678 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.462691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462715 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.462730 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462736 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.462749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.462787 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462797 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:46:08.462810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462835 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:46:08.462850 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462856 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:46:08.462869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462893 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.462900 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462910 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:46:08.462923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.462948 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.462963 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.462969 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.462982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463065 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.463078 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463091 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:46:08.463166 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463215 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:46:08.463250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463262 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:46:08.463297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463344 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.463356 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463374 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:46:08.463391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463423 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.463440 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463447 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.463461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463492 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.463499 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463509 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:46:08.463522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463547 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:46:08.463562 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463568 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:46:08.463582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463606 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.463613 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463623 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:46:08.463641 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.463648 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463658 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:46:08.463671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463700 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.463715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463721 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.463734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463760 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.463767 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463777 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:46:08.463790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463815 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:46:08.463830 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463837 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:08.463850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463875 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.463882 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463891 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.463905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.463929 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.463945 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463951 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.463965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.463989 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.463996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464006 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:08.464019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.464044 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.464059 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464065 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:46:08.464079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464104 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:08.464111 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464121 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:46:08.464134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464149 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.464159 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.464174 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464181 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.464194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464224 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464262 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.464290 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.464308 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464319 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:08.464329 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:46:08.464341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:08.464365 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:08.464380 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464387 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:46:08.464403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464436 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:08.464444 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464454 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:46:08.464467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464482 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.464492 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.464507 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464514 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.464527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464551 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464557 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.464614 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.464631 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464641 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:08.464651 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:46:08.464663 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:08.464687 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:08.464702 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464709 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:46:08.464723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464748 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.464755 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464765 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:46:08.464783 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.464790 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464800 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:46:08.464819 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.464826 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464836 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:46:08.464854 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.464861 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464870 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:08.464888 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.464895 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464905 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:46:08.464923 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.464930 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464939 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:46:08.464956 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.464963 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.464973 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.464985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465023 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465034 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.465050 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465057 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.465071 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465097 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465104 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465114 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:46:08.465127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465142 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465152 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:46:08.465167 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465173 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:46:08.465187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465212 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465219 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465229 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:46:08.465247 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465254 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465264 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.465288 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465295 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465306 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:08.465319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465352 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.465367 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465376 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.465399 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465443 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465455 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465473 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:46:08.465495 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465518 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:46:08.465563 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:08.465598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465642 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465654 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465670 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.465692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465737 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.465765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465772 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.465788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465814 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465822 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465832 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:08.465845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.465871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.465886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465892 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:46:08.465906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465933 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.465944 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.465962 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:46:08.465991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466003 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466021 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.466053 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466064 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466081 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:08.466103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.466158 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.466179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466191 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.466215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466251 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466259 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466270 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:46:08.466290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.466317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.466332 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466338 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.466388 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466439 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.466452 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466472 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:08.466507 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466520 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466539 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:08.466574 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466587 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466600 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:08.466621 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.466628 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466638 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:08.466656 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.466663 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466673 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:08.466686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466717 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.466728 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.466744 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466750 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.466765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466790 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466798 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466808 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:46:08.466821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.466836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.466846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.466860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466891 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466898 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466909 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466922 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466938 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.466952 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.466984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.466994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.467012 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.467019 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467028 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:46:08.467046 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.467053 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467063 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:46:08.467080 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.467087 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467097 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:46:08.467114 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.467121 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467131 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:46:08.467148 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:08.467155 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467165 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:46:08.467183 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467189 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467199 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.467216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467233 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.467283 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467292 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467304 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:08.467324 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467331 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467341 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:08.467354 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467409 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.467431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467438 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.467453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467478 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.467485 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467495 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:08.467513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467520 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467530 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:08.467547 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467553 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467563 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:08.467580 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.467587 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467597 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:46:08.467609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.467646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467668 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.467682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467707 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467714 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467724 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:46:08.467738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.467753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.467763 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.467776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467803 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467810 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467820 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467834 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467850 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.467863 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467889 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.467896 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467906 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:08.467954 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.467968 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.467987 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:46:08.468018 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.468029 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468047 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:08.468081 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.468092 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468105 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:46:08.468128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.468137 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:08.468175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.468183 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468194 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:08.468213 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468220 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468229 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.468247 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468254 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468263 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:46:08.468288 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468295 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468305 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:46:08.468324 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468330 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468340 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:08.468358 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468364 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468374 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:08.468387 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.468444 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.468466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468472 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.468487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468513 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468519 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468529 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:08.468547 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.468554 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468563 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.468581 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.468588 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468597 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:08.468615 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.468622 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468664 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.468683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.468721 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468738 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.468764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468790 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468797 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468808 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:46:08.468821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.468836 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.468846 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.468860 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468889 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468907 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.468936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.468950 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469000 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469008 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469019 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:08.469038 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469045 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469055 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:46:08.469077 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469085 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469095 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:46:08.469114 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469121 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469131 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:46:08.469148 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.469155 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469165 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:08.469182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.469189 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469199 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:08.469216 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469223 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469232 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.469250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469258 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469268 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:46:08.469292 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469299 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469340 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:46:08.469363 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469370 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469381 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:46:08.469399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469410 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469426 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:08.469445 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469452 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469462 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:08.469475 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.469533 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.469550 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469634 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469643 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469654 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469695 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469714 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.469729 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469760 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469768 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469778 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:46:08.469796 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469804 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469813 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:46:08.469831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.469838 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469847 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:46:08.469865 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469872 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469882 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:46:08.469900 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.469907 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469917 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:46:08.469934 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.469941 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.469951 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:46:08.469992 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.470000 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470011 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:46:08.470029 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.470037 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470046 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:46:08.470064 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.470071 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470081 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:46:08.470098 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.470105 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:46:08.470132 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.470139 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:46:08.470165 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.470172 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470182 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:46:08.470199 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.470206 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.470233 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.470240 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470250 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:46:08.470263 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470333 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.470354 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470361 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:46:08.470381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470506 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.470515 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470530 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:46:08.470551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.470578 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470594 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470601 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.470624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470674 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.470684 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470696 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:46:08.470710 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.470736 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:46:08.470752 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470762 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:46:08.470776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.470825 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.470856 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.470863 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470873 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:08.470898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.470905 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470915 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:08.470933 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.470943 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.470953 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:46:08.470999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.471043 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:46:08.471060 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471066 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.471086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471112 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.471119 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471130 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:46:08.471143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.471169 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:46:08.471182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.471209 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471217 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.471227 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.471256 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.471270 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471307 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.471315 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471325 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:46:08.471343 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.471350 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471360 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:46:08.471378 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.471385 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471395 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:46:08.471418 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:46:08.471426 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471437 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:46:08.471455 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.471462 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471471 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:46:08.471488 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.471495 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471505 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:46:08.471523 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.471530 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:08.471557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.471564 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471574 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:46:08.471592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.471599 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471609 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:46:08.471626 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.471633 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471643 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.471656 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:46:08.471772 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.471795 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471805 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:46:08.471827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471857 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.471870 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.471894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.471920 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.471936 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471942 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.471963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.471994 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472001 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472012 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:46:08.472026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.472051 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:46:08.472065 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472096 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.472108 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472119 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:46:08.472138 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:08.472145 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472155 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:46:08.472173 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.472180 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472189 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:46:08.472205 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:46:08.472233 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.472251 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472257 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.472280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472308 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.472319 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.472353 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472360 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472371 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:46:08.472389 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472396 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472411 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:46:08.472426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.472463 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472484 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472491 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.472509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472535 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472542 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472552 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:46:08.472569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.472584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.472599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.472613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472641 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472648 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472658 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472671 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472690 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.472705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472731 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472738 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472748 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:46:08.472766 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472773 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472783 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:46:08.472854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.472863 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472875 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:46:08.472895 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472902 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472916 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:46:08.472939 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.472945 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472955 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:46:08.472973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.472979 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.472989 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:46:08.473007 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.473014 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.473023 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:46:08.473041 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.473048 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.473058 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:46:08.473075 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.473082 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.473092 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:46:08.473105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.473151 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.473169 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473175 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:46:08.473194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473220 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.473227 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473237 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:46:08.473256 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.473263 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473279 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:08.473299 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.473306 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473316 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:08.473334 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.473340 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473350 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:08.473367 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.473374 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473384 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:46:08.473442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.473493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.473511 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473520 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.473544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473570 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473577 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473615 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.473638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.473656 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473671 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:08.473682 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:46:08.473695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:46:08.473719 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:46:08.473734 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473743 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:46:08.473762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473787 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.473794 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473804 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:46:08.473818 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.473861 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.473877 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473884 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.473897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:08.473934 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473944 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:46:08.473960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.473976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.473986 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:46:08.474001 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474007 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:46:08.474021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474045 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.474053 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474062 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.474076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.474100 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.474115 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474122 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.474140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474165 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474173 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474183 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:46:08.474196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.474221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:46:08.474234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474268 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474280 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474292 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474305 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474321 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.474335 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474361 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474369 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474384 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:46:08.474402 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474409 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474419 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:46:08.474437 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474444 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474453 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:46:08.474471 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474478 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474487 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:46:08.474505 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474512 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474521 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:46:08.474538 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:08.474545 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474554 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:46:08.474572 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:08.474578 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474588 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:46:08.474606 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:46:08.474613 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474622 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:46:08.474640 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.474646 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474656 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:46:08.474674 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474680 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474690 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:46:08.474707 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474714 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474724 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:46:08.474741 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474748 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474762 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:46:08.474780 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474787 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474797 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:46:08.474810 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.474869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.474930 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474938 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:46:08.474960 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.474991 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.474999 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475010 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:46:08.475027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.475057 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.475074 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475080 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.475094 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475119 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.475128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475139 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:46:08.475152 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.475178 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:46:08.475192 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475199 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.475217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475243 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.475250 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475260 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:46:08.475283 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.475290 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475300 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:46:08.475318 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.475325 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475335 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:46:08.475352 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.475359 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475369 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:46:08.475382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.475419 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475434 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475440 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.475454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475484 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475492 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475502 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:46:08.475515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.475530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.475541 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.475554 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475591 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475599 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475610 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475630 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475698 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.475718 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475745 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.475752 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475762 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:46:08.475780 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.475787 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475797 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:46:08.475814 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.475821 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475830 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:46:08.475848 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.475855 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475870 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:46:08.475888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.475896 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475905 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:46:08.475923 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.475930 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475939 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:46:08.475957 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:08.475964 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.475973 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:46:08.475986 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.476024 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.476041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476047 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:46:08.476061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476086 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.476093 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476107 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:46:08.476126 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476133 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476143 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:46:08.476160 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476167 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476177 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:46:08.476194 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.476201 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476211 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:46:08.476228 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476235 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476244 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:46:08.476261 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476268 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476283 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:46:08.476301 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476308 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476318 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:46:08.476335 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476342 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476351 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:46:08.476364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.476416 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.476432 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476438 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:46:08.476457 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476482 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.476489 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:46:08.476512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.476537 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:46:08.476554 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:46:08.476561 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:46:08.476572 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:46:08.476597 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476603 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:46:08.476616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476644 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.476664 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:46:08.476680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.476691 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:46:08.476701 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:46:08.476718 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.476725 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:46:08.476735 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:46:08.476751 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:46:08.476771 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:46:08.476781 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:46:08.476798 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.476805 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.476815 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.476832 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.476838 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.476848 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.476865 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.476871 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.476881 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.476898 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.476905 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:46:08.476914 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.476931 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.476938 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:46:08.476947 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.476964 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:08.476970 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:46:08.476980 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:46:08.476996 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.477002 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.477206 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.477235 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:46:08.477246 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:46:08.477263 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:46:08.477308 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.477316 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:46:08.477327 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.477345 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.477352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:46:08.477361 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.477377 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:46:08.477384 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:46:08.477394 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:46:08.477408 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:46:08.477446 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.477483 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:46:08.477532 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.477561 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:46:08.477588 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.477614 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:46:08.477640 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.477666 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:46:08.477696 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.477781 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:46:08.477811 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:46:08.477837 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:46:08.477868 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:46:08.477894 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:46:08.477922 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:46:08.477948 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:46:08.477976 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.478007 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:46:08.478039 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.478065 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:46:08.478090 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.478116 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:46:08.478142 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.478168 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:46:08.478194 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.478220 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.478246 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.478278 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:08.478306 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.478332 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:46:08.478359 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.478386 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:46:08.478413 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.478438 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:46:08.478468 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.478496 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.478523 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.478549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:46:08.478576 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.478602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.478629 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.478655 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.478681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.478706 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.478737 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.478763 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:46:08.478789 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:46:08.478815 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:46:08.478841 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.478867 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:46:08.478893 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.478918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.478944 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.478970 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:46:08.478997 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.479023 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:46:08.479049 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.479075 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:46:08.479101 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.479128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:46:08.479155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.479181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:46:08.479207 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.479234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:46:08.479262 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479285 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.479338 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479355 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479372 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479398 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.479423 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479480 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.479576 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479604 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.479630 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479656 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.479681 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479698 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479734 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.479763 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479780 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479806 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.479833 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479859 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.479885 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479911 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.479945 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.479971 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.480002 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.480053 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480070 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480096 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.480122 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480148 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.480183 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480210 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.480235 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480267 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.480305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480323 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480339 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480364 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480383 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480443 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.480524 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480550 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480568 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480595 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.480626 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480653 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.480678 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480695 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480712 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480738 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.480764 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480820 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480864 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.480889 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480907 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480923 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480940 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.480971 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.480997 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481014 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481031 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481048 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.481099 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481125 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.481157 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481175 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481192 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481209 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481237 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.481262 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481295 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:08.481321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481338 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481355 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481380 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.481407 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481424 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481440 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481457 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481474 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481499 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.481525 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481550 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:46:08.481576 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481602 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.481632 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481676 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.481703 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481719 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481739 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.481812 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481830 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481847 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481864 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481881 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481919 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481942 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481959 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.481985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:46:08.482012 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482029 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482055 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.482081 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482098 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482114 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482140 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.482166 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482183 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482199 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.482307 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482333 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482368 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482394 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482420 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482437 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482462 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482504 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482529 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482556 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482582 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482608 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482634 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482661 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.482686 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482713 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482738 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482764 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:46:08.482789 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482850 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:46:08.482879 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482906 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.482934 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.482960 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.482986 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483012 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.483038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483055 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483105 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483127 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.483196 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483213 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483230 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483255 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.483286 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483314 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.483340 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483357 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483374 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483399 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.483425 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483442 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:46:08.483543 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483560 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483576 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483593 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483619 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.483645 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483662 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483679 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483695 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483729 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.483755 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483781 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:46:08.483807 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483824 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483845 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483863 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483889 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:46:08.483915 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483940 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:46:08.483966 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.483984 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484001 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484026 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.484052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484103 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:46:08.484171 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484197 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:46:08.484223 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484249 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:46:08.484279 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:46:08.484332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484366 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484388 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.484443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484528 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484545 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484562 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484579 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:46:08.484604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:46:08.484631 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.484703 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.484754 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.484885 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.484973 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.485060 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.485128 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.485178 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.485248 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.485303 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.485352 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.485401 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.485452 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.485501 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.485549 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.485596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.485673 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.485724 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.485774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.485822 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.485887 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.485942 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.485999 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.486046 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.486093 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.486139 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.486186 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.486235 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.486290 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.486358 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.486599 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.486649 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.486705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.486754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.486802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.486850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.486897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.486945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.486993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.487049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.487096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.487144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.487192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.487239 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.487292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.487340 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.487388 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.487442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.487522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.487571 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.487619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.487667 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.487716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.487769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.487822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.487869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.487916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.487962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.488009 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.488057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.488105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.488156 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.488203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.488251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.488314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.488363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.488445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.488496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.488568 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.488616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.488664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.488716 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.488765 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.488811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.488860 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.488907 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.488953 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.489001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.489049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.489100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.489191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.489241 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.489297 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.489346 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.489395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.489452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.489505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.489551 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.489597 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.489668 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.489718 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.489767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.489815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.489869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.489916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.489964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.490020 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:46:08.490047 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.490108 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.490163 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.490216 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.490281 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.490336 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.490390 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.490450 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.490504 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.490557 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.490609 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.490663 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.490716 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.490769 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.490822 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.490875 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.490955 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.491018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.491072 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.491125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.491177 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.491230 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.491295 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.491349 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.491406 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.491462 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.491545 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.491600 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.491652 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.491704 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.491757 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.491810 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.492062 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:46:08.492087 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.492141 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.492194 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.492248 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.492329 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.492388 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.492449 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.492503 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.492556 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.492610 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.492664 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.492718 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.492771 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.492824 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.492878 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.492936 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.492990 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.493045 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.493098 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.493151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.493204 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.493258 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.493318 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.493371 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.493430 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.493484 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.493537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.493590 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.493669 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.493726 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.493783 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.493839 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.493900 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:46:08.493922 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.493972 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.494020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.494068 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.494122 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.494170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.494218 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.494265 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.494319 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.494367 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.494423 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.494471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.494520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.494569 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.494616 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.494664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.494712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.494761 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.494809 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.494863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.494926 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.494980 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.495032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.495079 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.495127 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.495179 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.495226 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.495278 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.495327 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.495375 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.495429 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.495478 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.495534 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:46:08.495556 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.495606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.495657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.495707 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.495757 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.495807 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:46:08.495857 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:46:08.495907 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:46:08.495957 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.496008 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.496057 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.496107 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.496156 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.496206 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.496260 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.496316 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.496366 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.496427 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.496478 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.496557 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.496610 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.496660 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.496710 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.496759 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:46:08.496809 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.496858 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.496926 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.496976 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.497026 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.497076 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.497126 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.497176 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.497230 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:46:08.497248 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:46:08.497283 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:46:08.497312 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:46:08.497339 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:46:08.497365 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:46:08.497385 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.497406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.497417 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.497622 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.497646 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.497656 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:08.497677 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:08.497687 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:08.497696 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.497704 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.497713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.497722 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.497731 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.497740 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.497749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.497758 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.497766 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.497774 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.497783 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.497792 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.497800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.497808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.497816 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.497825 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:08.497833 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.497841 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.497849 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.497857 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.497866 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.497873 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.497881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.497889 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.497897 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.497906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.497914 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.497934 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.497943 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.497951 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:08.497971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:08.497979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:08.497987 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.497994 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.498002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.498010 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.498017 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498033 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498040 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.498048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.498056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498063 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.498079 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.498086 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.498340 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.498350 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:08.498358 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.498365 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.498372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.498380 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.498387 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.498394 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.498410 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.498419 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.498427 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.498438 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.498459 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.498468 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.498475 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.498483 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:08.498491 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:08.498498 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:08.498505 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.498512 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.498520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.498527 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.498534 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498542 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498548 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498556 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.498563 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.498570 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498578 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498585 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.498592 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.498599 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.498610 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.498618 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:08.498626 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.498633 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.498640 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.498648 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.498655 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.498662 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.498669 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.498676 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.498684 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:46:08.498692 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.498699 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:46:08.498707 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:46:08.498714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:46:08.498722 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:46:08.498729 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:46:08.498737 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:46:08.498744 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:46:08.498751 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:46:08.498761 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:46:08.498769 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:46:08.498776 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498785 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498793 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:46:08.498801 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:46:08.498808 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:46:08.498815 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498823 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:46:08.498830 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:46:08.498837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:46:08.498844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:46:08.498850 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:46:08.498857 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:46:08.498864 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:46:08.498871 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:46:08.498878 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:46:08.498885 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:46:08.498892 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:46:08.498899 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:46:08.498905 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:46:08.498912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:46:08.499142 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:46:08.499154 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:08.499159 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:08.499164 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:46:08.499171 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:46:08.499175 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:46:08.499179 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:46:08.499190 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:46:08.499199 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:46:08.499243 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499250 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:08.499265 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:46:08.499291 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:46:08.499299 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:46:08.499303 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:46:08.499308 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:46:08.499314 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:08.499325 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499332 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499337 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499349 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499359 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:46:08.499364 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:46:08.499388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.499397 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:08.499405 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.499431 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:46:08.499437 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:46:08.499441 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:46:08.499445 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:46:08.499449 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:46:08.499453 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:46:08.499457 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:08.499462 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:46:08.499468 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179413" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:46:08.499478 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499486 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499490 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:46:08.499496 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499502 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:46:08.499506 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:46:08.499531 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:46:08.499537 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499542 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499548 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499553 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:46:08.499564 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:46:08.499572 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:08.499577 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:08.499581 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:46:08.499588 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179413" 2019-02-19 19:46:08.499595 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:08.499599 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:08.499604 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:08.499610 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:08.499615 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-02-19 19:46:08.499621 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:46:08.499628 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:46:08.499632 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:46:08.499636 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:46:08.499641 wsdl: in serializeType: returning: 179413 2019-02-19 19:46:08.499645 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179413 2019-02-19 19:46:08.499664 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179413 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:46:08.499668 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:46:08.499675 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5075"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:46:08.499689 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:46:08.499695 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179413 2019-02-19 19:46:08.499705 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:46:08.499778 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:46:08.499718 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:46:08.499729 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:46:08.499734 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:46:08.499738 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:46:08.499743 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:46:08.499749 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:08.499758 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:08.499766 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:46:08.499772 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:46:08.499785 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:46:08.499795 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:46:08.499802 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:46:08.507406 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:46:08.507434 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:46:08.507447 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:46:08.507453 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:46:08.507459 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:46:08.507464 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:46:08.507468 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:46:08.507473 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:46:08.507478 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:46:08.507506 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:46:08.516847 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:46:08.516884 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:46:08.516894 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:08.516906 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:46:08.516915 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:46:08.516924 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:46:08.516933 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:46:08.516941 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:46:08.516949 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:46:08.516958 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:45:50 GMT 2019-02-19 19:46:08.516967 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:46:08.516975 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:46:08.516984 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:46:08.516997 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:46:08.517033 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:46:08.517046 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:46:08.517056 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:46:08.517061 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:46:08.517066 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:46:08.517101 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:46:08.517146 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:46:08.517159 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:46:08.517202 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:46:08.517216 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:45:50 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:46:08.517261 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:46:08.517285 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:46:08.517311 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:46:08.517319 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:46:08.517422 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:46:08.517525 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:46:08.517531 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:46:08.517540 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:46:08.517552 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:46:08.517576 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:46:08.517633 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:46:08.517662 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:46:08.517674 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:46:08.517682 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:46:08.517687 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:46:08.517692 nusoap_client: detail =